EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1424

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1424 tat-8 ta’ Ottubru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 fir-rigward tal-limiti massimi baġitarji għall-2020 applikabbli għal ċerti skemi ta’ appoġġ dirett fil-Belġju, fil-Bulgarija, fid-Danimarka, fil-Kroazja, fil-Lussemburgu u fil-Portugall

C/2020/6803

OJ L 328, 9.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1424/oj

9.10.2020   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 328/4


REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/1424

tat-8 ta’ Ottubru 2020

li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 fir-rigward tal-limiti massimi baġitarji għall-2020 applikabbli għal ċerti skemi ta’ appoġġ dirett fil-Belġju, fil-Bulgarija, fid-Danimarka, fil-Kroazja, fil-Lussemburgu u fil-Portugall

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 637/2008 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 22(1), 36(4), 42(2), 47(3), 51(4) u 53(7) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1017 (2) stabbilixxa l-limiti massimi baġitarji annwali għal ċerti skemi ta’ pagament dirett għall-2020.

(2)

Il-limiti massimi baġitarji annwali stabbiliti bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 huma bbażati fuq il-limiti massimi nazzjonali stabbiliti fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 kif emendat bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/756 (3). Ir-Regolament Delegat (UE) 2020/756 integra d-deċiżjonijiet tal-Istati Membri fir-rigward tat-trasferimenti bejn il-pagamenti diretti u l-iżvilupp rurali skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 għas-sena kalendarja 2020.

(3)

Madankollu, sabiex jittaffew il-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 u tad-diffikultajiet li jirriżultaw għas-settur tal-biedja, il-Belġju, il-Bulgarija, id-Danimarka, il-Kroazja, il-Lussemburgu u l-Portugall innotifikaw reviżjoni tad-deċiżjonijiet tagħhom fir-rigward tat-trasferimenti bejn il-pilastri. Il-limiti massimi rispettivi fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 ġew emendati sussegwentement bir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1314 (4), li jinkorpora l-impatt tad-deċiżjonijiet u l-ammonti riveduti notifikati.

(4)

Minħabba li l-limiti massimi baġitarji annwali għall-2020 huma bbażati fuq il-limiti massimi nazzjonali stipulati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013, il-bidliet tal-limiti massimi nazzjonali jinvolvu bidliet tal-limiti massimi baġitarji annwali għall-Istati Membri kkonċernati. Barra minn hekk, ċerti Stati Membri rrevedew ukoll ċerti allokazzjonijiet għall-iskemi differenti sa fejn meħtieġ fid-dawl tar-reviżjoni tal-flessibbiltà.

(5)

Sabiex jitqiesu dawk il-bidliet, jenħtieġ li l-limiti massimi baġitarji għall-iskema ta’ pagament bażiku, l-iskema ta’ pagament uniku skont l-erja, il-pagament ridistributtiv, il-pagament għall-prattiki agrikoli ta’ benefiċċju għall-klima u l-ambjent, l-iskema għall-bdiewa żgħażagħ u l-appoġġ akkoppjat volontarju għas-sena kalendarja 2020 jiġu kkalkulati mill-ġdid għall-Istati Membri kkonċernati.

(6)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 jiġi emendat skont dan.

(7)

Billi l-emenda li qed issir permezz ta’ dan ir-Regolament taffettwa l-applikazzjoni tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017, li japplika mill-1 ta’ Jannar 2020, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-istess data.

(8)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat għall-Pagamenti Diretti,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2020.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Ottubru 2020.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 608.

(2)  Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1017 tat-13 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi l-limiti massimi baġitarji għall-2020 applikabbli għal ċerti skemi ta’ appoġġ dirett previsti fir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 225, 14.7.2020, p. 1).

(3)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/756 tal-1 ta’ April 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 179, 9.6.2020, p. 1).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1314 tal-10 ta’ Lulju 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi nazzjonali u tal-limiti massimi netti għall-pagamenti diretti għal ċerti Stati Membri għas-sena kalendarja 2020 (ĠU L 307, 22.9.2020, p. 1).


ANNESS

L-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1017 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-punt I, l-entrati għall-Belġju, għad-Danimarka, għall-Kroazja, għal-Lussemburgu u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Belġju

225 124

Id-Danimarka

522 054

Il-Kroazja

157 075

Il-Lussemburgu

24 004

Il-Portugall

290 208 ”

(2)

fil-punt II, l-entrata għall-Bulgarija hija sostitwita b’dan li ġej:

“Il-Bulgarija

412 836 ”

(3)

fil-punt III, l-entrati għall-Bulgarija, għall-Kroazja u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Bulgarija

60 844

Il-Kroazja

34 828

Il-Portugall

55 320 ”

(4)

fil-punt IV, l-entrati għall-Belġju, għall-Bulgarija, għall-Kroazja, għal-Lussemburgu u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Belġju

151 580

Il-Bulgarija

260 016

Il-Kroazja

104 484

Il-Lussemburgu

10 583

Il-Portugall

205 307 ”

(5)

fil-punt VI, l-entrati għall-Belġju, għall-Bulgarija, għall-Kroazja, għal-Lussemburgu u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Belġju

9 563

Il-Bulgarija

3 016

Il-Kroazja

6 966

Il-Lussemburgu

529

Il-Portugall

13 687 ”

(6)

fil-punt VII, l-entrati għall-Belġju, għall-Bulgarija, għall-Kroazja, għal-Lussemburgu u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Belġju

10 105

Il-Bulgarija

17 334

Il-Kroazja

6 966

Il-Lussemburgu

706

Il-Portugall

13 687 ”

(7)

fil-punt VIII, l-entrati għall-Belġju, għall-Bulgarija, għad-Danimarka, għall-Kroazja u għall-Portugall huma sostitwiti b’dan li ġej:

“Il-Belġju

83 510

Il-Bulgarija

130 008

Id-Danimarka

32 863

Il-Kroazja

52 242

Il-Portugall

134 204 ”


Top