EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0166

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/166 tat-3 ta' Frar 2015 li jissupplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklu?joni ta' pro?eduri spe?ifi?i, metodi ta' valutazzjoni u rekwi?iti tekni?i, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 109/2011 u (UE) Nru 458/2011 (Test b'rilevanza g?a?-?EE)

C/2015/0439

OJ L 28, 4.2.2015, p. 3–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/166/oj

4.2.2015   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 28/3


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2015/166

tat-3 ta' Frar 2015

li jissupplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-inklużjoni ta' proċeduri speċifiċi, metodi ta' valutazzjoni u rekwiżiti tekniċi, u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010, (UE) Nru 109/2011 u (UE) Nru 458/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi qafas għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (id-Direttiva Kwadru) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 39(2) tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1)(a) u (f) tiegħu,

Billi:

(1)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet dettaljati għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u biex jiġu ċċarati l-kundizzjonijiet ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti li saru obbligatorji permezz tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.

(2)

Mingħajr ħsara għal-lista tal-atti regolatorji li jistabbilixxu r-rekwiżiti għall-fini tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE tal-vetturi stipulati fl-Anness IV tad-Direttiva 2007/46/KE, ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jagħti l-possibbiltà lill-manifatturi tal-vetturi li jippreżentaw applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip għal miżuri li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistipula r-rekwiżiti f'oqsma koperti mir-Regolamenti UNECE.

(3)

B'mod partikolari huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti proċeduri speċifiċi għall-approvazzjoni tat-tip skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2007/46/KE li jikkonċernaw teknoloġiji jew kunċetti ġodda li mhumiex kompatibbli ma' miżuri eżistenti li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 koperti mir-Regolamenti UNECE, minħabba li dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex attwalment disponibbli, iżda meħtieġa.

(4)

Fil-prinċipju mhuwiex possibbli li tinkiseb l-approvazzjoni tat-tip skont ir-Regolamenti UNECE fil-każ ta' komponenti installati jew unitajiet tekniċi separati li għandhom approvazzjoni tat-tip tal-KE valida waħda biss. Madankollu, dan għandu jkun possibbli għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009, abbażi tad-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti UNECE.

(5)

L-Anness XV tad-Direttiva 2007/46/KE jelenka atti regolatorji li għalihom manifattur jista' jinħatar bħala servizz tekniku, inkluż numru ta' Direttivi revokati bir-Regolament (KE) Nru 661/2009. Huwa għalhekk meħtieġ li r-referenzi għad-Direttivi rilevanti jinbidlu b'referenzi għal miżuri xierqa li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009.

(6)

L-Anness XVI tad-Direttiva 2007/46/KE jelenka l-atti regolatorji li għalihom l-ittestjar virtwali jista' jintuża minn manifattur jew servizz tekniku, inkluż numru ta' Direttivi revokati bir-Regolament (KE) Nru 661/2009. Huwa għalhekk meħtieġ li r-referenzi rilevanti tad-Direttivi rilevanti jinbidlu bir-referenzi għall-miżuri xierqa li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009.

(7)

Biex fin-numerazzjoni taċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE u l-marki tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE jkun hemm approċċ konsistenti, jeħtieġ ukoll li jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet amministrattivi speċifiċi kif ukoll sistema ta' numerazzjoni u mmarkar skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009.

(8)

Ir-Regolamenti UNECE jinkludu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-dettalji li għandhom jakkumpanjaw l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip. Fil-kuntest tal-proċeduri previsti f'dan ir-Regolament, dawk id-dettalji għandhom bl-istess mod jiġu indikati fil-fajl tal-informazzjoni.

(9)

Il-konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE (3), revokata bir-Regolament (KE) Nru 661/2009, għadha obbligatorja għall-assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet iżda l-konformità mar-Regolament Nru 90 UNECE (4) ġiet aċċettata bħala alternattiva. Dispożizzjonijiet dettaljati, inklużi dispożizzjonijiet adegwati ta' tranżizzjoni, għandhom jiġu previsti rigward l-assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur u diski u tnabar tal-brejkijiet għall-vetturi awtomattivi u t-trejlers tagħhom skont ir-Regolament Nru 90 UNECE.

(10)

Rigward vetturi tal-kategorija N, skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, il-kabina tal-karozza jew l-ispazju provdut għas-sewwieq u l-passiġġieri għandhom ikunu b'saħħithom biżżejjed biex joffru protezzjoni lill-okkupanti f'każ ta' impatt, filwaqt li għandu jitqies ukoll ir-Regolament Nru 29 tal-UNECE (5). Għal dan il-għan, dan ir-Regolament għandu jiġi inkluż fil-lista ta' Regolamenti UNECE li jikkonformaw fuq bażi obbligatorja.

(11)

It-tabella fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistabbilixxi l-kamp ta' applikazzjoni tar-rekwiżiti li hemm referenza għalihom fl-Artikolu 5(1) u (2) ta' dak ir-Regolament jeħtieġ li tiġi aġġornata wara l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/19/UE (6).

(12)

Rekwiżiti addizzjonali dwar is-saħħa tal-kabina, il-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers, l-ibbrejkjar avvanzat ta' emerġenza u t-twissija ta' ħruġ mil-lejn, l-indikatur tal-bdil tal-gerijiet u l-kontroll tal-istabbiltà elettronika stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 661/2009 ma ġewx inkorporati fit-Tabella fl-Anness I, iżda xorta għandhom japplikaw għall-finijiet tal-approvazzjoni tat-tip.

(13)

Il-lista tar-Regolamenti tal-UNECE li japplikaw fuq bażi obbligatorja fl-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 tiġi aġġornata ta' spiss biex tirrifletti s-sitwazzjoni attwali fir-rigward ta' emendi magħmula fir-Regolamenti rispettivi UNECE.

(14)

Dik il-lista għandha tiġi kkumplimentata b'informazzjoni li tiċċara taħt liema kundizzjonijiet eżistenti l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE mogħtija abbażi tad-Direttivi revokati bir-Regolament (KE) Nru 661/2009 jibqgħu validi għal ċerti vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati.

(15)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010 (7) fir-rigward tal-ispazju għall-immuntar u t-twaħħil ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara għandu jiġu rivedut sabiex jitqiesu d-disinni ta' vetturi speċifiċi.

(16)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2011 (8) dwar sistemi ta' soppressjoni tar-raxx, jeħtieġ li jiġi emendat sabiex tiġi aġġornata r-referenza tar-Regolament tal-Kummissjoni dwar parafangi kif ukoll din tal-aħħar tkun applikabbli għal aktar kategoriji ta' vetturi.

(17)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 458/2011 (9) li jikkonċerna l-istallazzjoni tat-tajers jeħtieġ li jiġi adattat għall-progress tekniku li jikkonċerna r-rota żejda fakultattiva għal vetturi tal-kategorija N1 stabbiliti fir-Regolament Nru 64 UNECE (10).

(18)

Żewġ entrati fl-Anness XI tad-Direttiva 2007/46/KE li jelenkaw atti regolatorji għal vetturi bi skop speċjali jeħtieġ li jiġu riveduti fir-rigward tar-rekwiżiti tal-livell tal-ħoss tal-vettura sabiex ir-rekwiżiti applikabbli jinġiebu lura f'konformità mad-dispożizzjonijiet li kienu jiġu applikati qabel.

(19)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Tekniku — Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dettaljati rigward il-proċeduri speċifiċi, testijiet u rekwiżiti tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tal-kategorija M, N u O, kif ukoll komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi.

2.   Dan ir-Regolament jemenda wkoll ċerti Annessi tad-Direttiva 2007/46/KE biex jadattahom għall-progress tekniku u biex jipprovdi għal proċeduri li jippermettu l-approvazzjoni tat-tip:

ta' teknoloġiji jew kunċetti ġodda skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2007/46/KE;

ta' sistemi ta' vetturi, f'każijiet fejn komponenti u unitajiet tekniċi separati li jkollhom marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE huma applikati minflok il-marka tal-approvazzjoni tat-tip ECE fil-kuntest ta' miżuri li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistipula r-rekwiżiti f'oqsma koperti mir-Regolamenti UNECE;

f'każijiet fejn manifattur jinħatar bħala servizz tekniku skont l-Anness XV tad-Direttiva 2007/46/KE; kif ukoll

f'każijiet meta l-ittestjar virtwali skont l-Anness XVI tad-Direttiva 2007/46/KE jkun ġie applikat.

Artikolu 2

Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE

1.   Il-manifattur jew ir-rappreżentant tiegħu għandu jressaq lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip l-applikazzjoni mfassla skont id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2.   Applikazzjoni għal approvazzjoni tat-tip tal-KE skont waħda, jew aktar, mill-proċeduri tal-Artikolu 1(2) ta' dan ir-Regolament għandha tikkonsisti fil-folder ta' informazzjoni li jinkludi d-dettalji meħtieġa mill-miżuri li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistipula r-rekwiżiti f'oqsma koperti mir-Regolamenti UNECE, u għandha ssir skont l-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE.

3.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tikkonferma li hija tqis li l-applikazzjoni hija kompleta.

4.   Kwalunkwe komponenti u unitajiet tekniċi separati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE jew UNECE li huma installati fil-vettura jew inkorporati fi ħdan it-tieni komponent jew unità teknika separata ma għandhomx għalfejn jiġu deskritti kompletament f'termini ta' dettalji fid-dokument ta' informazzjoni jekk in-numri u l-marki tal-approvazzjoni tat-tip jingħataw fid-dokument ta' informazzjoni u ċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip rilevanti ma' pakketti ta' informazzjoni annessi magħhom huma disponibbli għas-servizz tekniku.

5.   Komponenti u unitajiet tekniċi separati li jkollhom marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE valida għandhom jiġu aċċettati anki f'każijiet fejn huma applikati minflok komponenti u unitajiet tekniċi separati li għandu jkollhom il-marka tal-approvazzjoni tat-tip KEE fil-kuntest ta' miżuri li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistipula r-rekwiżiti f'oqsma koperti mir-Regolamenti UNECE.

Artikolu 3

Approvazzjoni tat-tip

1.   Meta t-tip ta' vettura, komponent jew unità teknika separata ippreżentata għall-approvazzjoni tat-tip tkun konformi mal-preskrizzjonijiet tekniċi rilevanti u l-miżuri biex tiġi żgurata l-konformità tal-produzzjoni mar-Regolamenti UNECE li saru obbligatorji permezz tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 u meta l-applikant jissodisfa r-rekwiżiti rilevanti stipulati fl-Artikolu 2 ta' dan ir-Regolament, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE skont l-Artikolu 13(15)(a) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 u toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta' numerazzjoni stipulata fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

2.   Stat Membru ma jistax jassenja l-istess numru lil tip ieħor ta' vettura, komponent jew unità teknika separata.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti ċertifikat għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit skont il-mudell stipulat fil-Parti 2 tal-Anness I fil-każ ta' tip ta' vettura, komponent jew unità teknika separata li tinkorpora teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda kompatibbli mar-Regolamenti UNECE, jew fil-Parti 3 tal-Anness I fil-każ ta' tip ta' vettura, komponent jew unità teknika separata li tikkonforma ma' rekwiżiti tekniċi essenzjali tar-Regolamenti UNECE u/jew fil-każ ta' ttestjar mill-utent innifsu u/jew ittestjar virtwali.

Artikolu 4

Teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda kompatibbli mal-atti li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 koperti mir-Regolamenti UNECE

1.   Meta Stat Membru jkun awtorizzat li jagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura fir-rigward ta' sistema, komponent jew unità teknika separata, skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2007/46/KE, il-proċedura stipulata fil-paragrafi minn 2 sa 5 għandha tiġi segwita.

2.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament u toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta' numerazzjoni stipulata fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

3.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit skont il-mudell stipulat fil-Parti 2 tal-Anness I u annessa miegħu l-formola ta' komunikazzjoni mimlija li tikkonforma mal-mudell rilevanti fir-Regolament UNECE applikat, bid-dħul tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip UNECE tagħha jitħalla vojt.

4.   Il-folder ta' informazzjoni skont l-Artikolu 2 għandu sussegwentement jiġi anness maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u l-formola ta' komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

5.   Fejn applikabbli, eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE, skont l-Appendiċi tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE, għandu jiġi pprovdut fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Awtoittestjar

1.   F'konformità mal-Artikoli 11(1) u 41(6) tad-Direttiva 2007/46/KE u l-Annessi V u XV tagħha, manifattur jista' jinħatar bħala servizz tekniku. Il-kundizzjonijiet ġenerali, li ħatra ta' manifattur bħala servizz tekniku għandha tissodisfa, huma stabbiliti fl-Appendiċi tal-Anness XV tad-Direttiva 2007/46/KE. Il-preskrizzjonijiet kif emendati minn dan ir-Regolament għandhom japplikaw u l-proċedura stabbilita fil-paragrafi minn 2 sa 5 għandha tiġi segwita.

2.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament u toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta' numerazzjoni stipulata fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

3.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit skont il-mudell stipulat fil-Parti 3 tal-Anness I u annessa miegħu l-formola ta' komunikazzjoni mimlija li tikkonforma mal-mudell rilevanti fir-Regolament UNECE applikat, bid-dħul tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip UNECE tagħha jitħalla vojt.

4.   Il-folder ta' informazzjoni skont l-Artikolu 2 għandu sussegwentement jiġi anness maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u l-formola ta' komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu

5.   Fejn applikabbli, eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE, skont l-Appendiċi tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE, għandu jiġi pprovdut fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Ittestjar virtwali

1.   F'konformità mal-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2007/46/KE u l-Anness XVI tiegħu, huma permessi metodi ta' ttestjar virtwali, bil-kundizzjoni li l-preskrizzjonijiet stipulati fl-Appendiċi tal-Anness XVI tad-Direttiva 2007/46/KE huma ssodisfati. Il-preskrizzjonijiet kif emendati minn dan ir-Regolament għandhom japplikaw u l-proċedura stabbilita fil-paragrafi 2 sa 5 għandha tiġi segwita.

2.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti approvazzjoni tat-tip tal-KE skont l-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament u toħroġ numru tal-approvazzjoni tat-tip skont is-sistema ta' numerazzjoni stipulata fl-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE.

3.   L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha tagħti ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE stabbilit skont il-mudell stipulat fil-Parti 3 tal-Anness I u annessa miegħu l-formola ta' komunikazzjoni mimlija li tikkonforma mal-mudell rilevanti fir-Regolament UNECE applikat bid-dħul tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip UNECE tagħha jitħalla vojt.

4.   Il-folder ta' informazzjoni skont l-Artikolu 2 għandu sussegwentement jiġi anness maċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip u l-formola ta' komunikazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu

5.   Fejn applikabbli, eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE, skont l-Appendiċi tal-Anness VII tad-Direttiva 2007/46/KE, għandu jiġi pprovdut fiċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip imsemmi fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 7

Assemblaġġi ta' sostituzzjoni tal-firrodu tal-brejkijiet, diski tal-brejk ta' sostituzzjoni jew it-tnabar tal-brejk ta' sostituzzjoni

1.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2014, bil-għan li assemblaġġi ta' sostituzzjoni tal-firrodu tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji M1 b'massa permessa massima li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati, M2 b'massa permessa massima li ma taqbiżx it-3,5 tunnellati, N1, O1 u O2 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tingħata skont id-Direttiva 71/320/KEE, ir-Regolament Nru 13 tal-UNECE jew ir-Regolament Nru 13-H UNECE fis-7 ta' April 1998 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

2.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2014, bil-għan li assemblaġġi ta' sostituzzjoni tal-firrodu tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji M1 b'massa permissibbli massima li taqbeż it-3,5 tunnellati, M2 b'massa permissibbli massima li taqbeż it-3,5 tunnellati, M3, N2, N3, O3 u O4 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE jew ir-Regolament Nru 13-H UNECE fl-1 ta' Novembru 2014 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

3.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2016, bil-għan li assemblaġġi ta' diski u tnabar ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi tal-kategoriji M1 u N1 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE jew ir-Regolament Nru 13-H UNECE fl-1 ta' Novembru 2016 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

4.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2014, bil-għan li assemblaġġi ta' diski ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji M2, M3, N2 u N3 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE fl-1 ta' Novembru 2014 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

5.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2016, bil-għan li tnabar ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji M2, M3, N2 u N3 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tingħata skont ir-Regolament Nru 13 tal-UNECE fl-1 ta' Novembru 2016 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

6.   Ir-Regolament Nru 90 tal-UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2016 bil-għan li diski u tnabar ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji O1 u O2 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE fl-1 ta' Novembru 2016 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

7.   Ir-Regolament Nru 90 tal-UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2014 bil-għan li diski u tnabar ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji O3 u O4 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE fl-1 ta' Novembru 2014 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

8.   Ir-Regolament Nru 90 UNECE għandu jibda japplika b'effett mill-1 ta' Novembru 2016 bil-għan li tnabar ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet ġodda li jikkonċernaw tip ta' vetturi ta' kategoriji O3 u O4 li għalihom l-approvazzjoni tat-tip ta' vettura tingħata skont ir-Regolament Nru 13 UNECE fl-1 ta' Novembru 2016 jew wara, jinbiegħu u jidħlu fis-servizz.

Artikolu 8

Is-saħħa tal-kabina ta' vettura kummerċjali

1.   Mit-30 ta' Jannar 2017, minħabba raġunijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom jirrifjutaw li jagħtu approvazzjoni tat-tip tal-KE jew approvazzjoni tat-tip nazzjonali fir-rigward ta' tipi ġodda ta' vetturi tal-kategorija N li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 29 UNECE.

2.   Mit-30 ta' Jannar 2021, minħabba raġunijiet li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom iqisu li ċ-ċertifikati ta' konformità ma għadhomx validi għall-għanijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE u għandhom jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi tal-kategorija N li ma jikkonformawx mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 29 UNECE.

Artikolu 9

Emendi għar-Regolament (KE) Nru 661/2009

1.   L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

2.   L-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 jinbidel bit-test fl-Anness III ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

L-Annessi I, IV, VII, XI, XV u XVI tad-Direttiva 2007/46/KE huma emendati skont l-Anness IV ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1003/2010

L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1003/2010 huwa emendat skont l-Anness V ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 12

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 109/2011

1.   L-Artikolu 1 jinbidel b' dan li ġej:

“Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament japplika għal vetturi tal-kategoriji N u O, kif definit fl-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, kif ukoll għal sistemi ta' soppressjoni tal-isprej maħsuba biex jiġu mgħammra fuq vetturi tal-kategoriji N u O.”

2.   L-Annessi I u IV tar-Regolament (UE) Nru 109/2011 huma emendati skont l-Anness VI ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 13

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 458/2011

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 458/2011 huwa emendat skont l-Anness VII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-3 ta' Frar 2015.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 71/320/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-mezzi tal-ibbrejkjar ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37).

(4)  ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24.

(5)  ĠU L 304, 20.11.2010, p. 21.

(6)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2010/19/UE tad-9 ta' Marzu 2010 li temenda, għall-għanijiet ta' adattament għall-progress tekniku fil-qasam tas-sistemi tat-trażżin tal-isprej ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, id-Direttiva tal-Kunsill 91/226/KEE, u d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 72, 20.3.2010, p. 17).

(7)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1003/2010 tat-8 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-ispazju għall-immuntar u l-iffissar ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara fuq vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 291, 9.11.2010, p. 22).

(8)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 109/2011 tas-27 ta' Jannar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għal ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom fil-qasam tas-sistemi ta' sospensjoni tat-titjir (ĠU L 34, 9.2.2011, p. 2).

(9)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 458/2011 tat-12 ta' Mejju 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom fir-rigward tal-istallazzjoni tat-tajers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 124, 13.5.2011, p. 11).

(10)  ĠU L 310, 26.11.2010, p. 18.


ANNESS I

Dispożizzjonijiet amministrattivi għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati għall-miżuri li jimplimentaw ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li jistipula r-rekwiżiti f'oqsma koperti mir-Regolamenti UNECE.

PARTI 1

Dokument ta' informazzjoni

MUDELL

Dokument ta' informazzjoni Nru … dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vettura fir-rigward ta' sistema/komponent/unità teknika separata (1) fir-rigward tar-Regolament Nru … UNECE … li jikkonċerna … abbażi ta' u f'format skont in-numerazzjoni tal-partiti tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE (1)

L-informazzjoni li ġejja, meta applikabbli, għandha tiġi pprovduta fi tliet kopji u trid tinkludi werrej. Kull disinn irid jiġi pprovdut fi skala xierqa u b'dettall suffiċjenti fuq karta ta' daqs A4 jew folder ta' format A4. Ritratti, f'każ li jkun hemm, għandhom juru dettall suffiċjenti.

Meta s-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi oħra msemmija f'dan id-dokument ta' informazzjoni jkollhom kontrolli elettroniċi, għandha tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-prestazzjoni tagħhom.

0.   ĠENERALI

0.1.

Għamla (trade name tal-manifattur):

0.2.

Tip:

0.2.1.

Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli):

0.3.

Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/komponent/unità teknika separata (1)  (2):

0.3.1.

Post ta' dak l-immarkar:

0.4.

Kategorija ta' vettura (3):

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:

0.8.

Isem(ismijiet) u indirizz(i) tal-impjant(i) tal-assemblaġġ:

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

1.   KARATTERISTIĊI TA' KOSTRUZZJONI ĠENERALI

1.1.

Ritratti u/jew tpinġijiet ta' vettura/komponent/unità teknika separata rappreżentattiva (1):

L-elementi u l-informazzjoni kollha sussegwenti rilevanti għall-vettura, il-komponent jew l-unità teknika separata għandhom ikunu pprovduti bi ftehim mas-servizz tekniku u l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip responsabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE li għaliha tressqet l-applikazzjoni. Dan jista' jkun ibbażat fuq mudell għal dokument ta' informazzjoni jekk ipprovdut mir-Regolament Nru … UNECE, inkella sa fejn prattikabbli għandu jkun ibbażat fuq in-numerazzjoni tal-partiti tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE (jiġifieri, il-lista kompluta ta' informazzjoni għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati) u kwalunkwe informazzjoni addizzjonali jew dettalji meħtieġa għal approvazzjoni skont ir-Regolament Nru … UNECE għandhom jiġu inklużi.

Noti ta' spjegazzjoni

PARTI 2

Ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE

MUDELL

Format: A4 (210 × 297 mm)

ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

(SKONT L-ARTIKOLU 20 TAD-DIRETTIVA QAFAS)

Timbru tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni li tikkonċerna:

Approvazzjoni tat-tip tal-KE (2)

estensjoni ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (2)

ċaħda ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (2)

irtirar ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (2)

ta' tip ta' vettura fir-rigward ta' sistema/komponent/unità teknika separata (2) li jinkorporaw teknoloġiji ġodda jew kunċetti ġodda li mhumiex kompatibbli mar-Regolament Nru … UNECE

fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) …/…

Numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1.

Għamla (trade name tal-manifattur):

0.2.

Tip:

0.2.1.

Isem/ismijiet kummerċjali (jekk disponibbli).

0.3.

Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/komponent/unità teknika separata (2)  (3):

0.3.1.

Post ta' dak l-immarkar:

0.4.

Kategorija tal-vettura (4):

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:

0.8.

Isem(ismijiet) u indirizz(i) tal-impjant(i) ta' assemblaġġ:

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni addizzjonali: ara l-Addendum.

2.

Servizzi tekniċi responsabbli mit-twettiq tat-testijiet:

3.

Data tar-rapport tat-test:

4.

Numru tar-rapport tat-test:

5.

Rimarki (jekk hemm): ara l-Addendum

6.

Post:

7.

Data:

8.

Firma:

Dokumenti mehmuża:

Pakkett ta' informazzjoni

Rapport tat-test

Il-formola ta' komunikazzjoni mimlija li tikkonforma mal-mudell rilevanti fir-Regolament UNECE applikabbli, għalkemm mingħajr ma jissemma li ngħatat approvazzjoni tal-UNECE jew li ġiet estiża kif ukoll mingħajr ma jissemma numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-UNECE

NB: Jekk dan il-mudell jintuża għall-approvazzjoni tat-tip skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2007/46/KE, ma għandux ikollu l-intestatura “Ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi”, ħlief fil-każ imsemmi fl-Artikolu 20 fejn il-Kummissjoni tkun iddeċidiet li tħalli Stat Membru jagħti approvazzjoni tat-tip skont id-Direttiva Qafas.

Addendum

għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru …

1.

Proċedura ta' approvazzjoni skont l-Artikolu 20 tad-Direttiva 2007/46/KE (eżenzjonijiet għal teknoloġiji jew kunċetti ġodda), awtorizzati mill-Kummissjoni: iva/le (5)

2.

Il-miżura ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 661/2009 li tifforma l-bażi ta' din l-approvazzjoni tat-tip tal-KE: Ir-Regolament UNECE Nru … li jikkonċerna

3.

Fil-każ ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip fuq il-komponent jew l-unità teknika separata:

4.

Approvazzjoni tat-tip tal-KE valida sad-data (JJ/XX/SSSS):

5.

Rimarki:

PARTI 3

Ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE

MUDELL

Format: A4 (210 × 297 mm)

ĊERTIFIKAT TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

Timbru tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip

Komunikazzjoni li tikkonċerna:

Approvazzjoni tat-tip KE (6)

estensjoni ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (6)

ċaħda ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (6)

irtirar ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE (6)

ta' tip ta' vettura fir-rigward ta' sistema/komponent/unità teknika separata (6) b'konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fir-Regolament UNECE Nru … kif emendat mis-Suppliment … (6) għas-… sensiela

fir-rigward tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, kif emendat l-aħħar bir-Regolament (UE) …/…

Numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE:

Raġuni għall-estensjoni:

TAQSIMA I

0.1.

Għamla (trade name tal-manifattur):

0.2.

Tip:

0.2.1.

Isem(ismijiet) kummerċjali (jekk disponibbli):

0.3.

Il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/il-komponent/l-unità teknika separata (6)  (7):

0.3.1.

Post ta' dak l-immarkar:

0.4.

Il-kategorija tal-vettura (8):

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur:

0.8.

Isem(ismijiet) u indirizz(i) tal-impjant(i) ta' assemblaġġ:

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk jeżisti):

TAQSIMA II

1.

Informazzjoni addizzjonali: ara l-Addendum.

2.

Servizz tekniku responsabbli mit-twettiq tat-testijiet:

3.

Data tar-rapport tat-test:

4.

Numru tar-rapport tat-test:

5.

Rimarki (jekk hemm): ara l-Addendum

6.

Post:

7.

Data:

8.

Firma:

Dokumenti mehmuża:

Pakkett ta' informazzjoni.

Rapport tat-test

Il-formola ta' komunikazzjoni mimlija li tikkonforma mal-mudell rilevanti fir-Regolament UNECE applikabbli, għalkemm mingħajr ma jissemma li ngħatat approvazzjoni tal-UNECE jew li ġiet estiża kif ukoll mingħajr ma jissemma numru tal-approvazzjoni tat-tip tal-UNECE

Addendum

għaċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE Nru …

1.

Abbażi tar-Regolment UNECE bl-użu ta' komponenti jew unitajiet tekniċi separati bl-approvazzjoni tat-tip tal-KE iva/le (9)

2.

Proċedura tal-approvazzjoni skont l-Artikoli 11(1) u 41(6) tad-Direttiva 2007/46/KE (awtottestjar): iva/le (9)

3.

Proċedura tal-approvazzjoni skont l-Artikolu 11(4) tad-Direttiva 2007/46/KE (ittestjar virtwali): iva/le (9)

4.

Fil-każ ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, eżempju tal-marka tal-approvazzjoni tat-tip fuq il-komponent jew l-unità teknika separata:

5.

Rimarki:


(1)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(1)  Jekk parti (eż. komponent jew unità teknika separata) tkun ġiet approvata, dik il-parti ma hemmx għalfejn tiġi deskritta jekk issir referenza għal din l-approvazzjoni. Bl-istess mod, mhux meħtieġ li tiġi deskritta parti jekk il-kostruzzjoni tagħha tkun tidher b'mod ċar fid-dijagrammi jew disinji mehmuża. Għal kull partita li għaliha għandhom jiġu mehmuża disinji jew ritratti, agħti n-numri tad-dokumenti korrispondenti mehmuża.

(2)  Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jinkludi karattri li mhumiex rilevanti biex jiġu deskritti t-tipi tal-vettura, il-komponent jew l-unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, tali karattri għandhom ikunu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu “?” (eż. ABC??123??).

(3)  Klassifikat skont id-definizzjonijiet stabbiliti fil-Parti A tal-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE.

(2)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(3)  Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jinkludi karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew l-unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, tali karattri għandhom ikunu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu“?” (eż. ABC?123??).

(4)  Kif definit fl-Anness II tat-Taqsima A tad-Direttiva 2007/46/KE.

(5)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(6)  Ħassar fejn mhux applikabbli.

(7)  Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jinkludi karattri mhux rilevanti biex jiddeskrivu t-tip tal-vettura, komponenti jew l-unità teknika separata koperti minn dan id-dokument ta' informazzjoni, tali karattri għandhom ikunu rrappreżentati fid-dokumentazzjoni bis-simbolu“?” (eż. ABC??123??).

(8)  Kif definit fit-Taqsima A, tal-Anness II, tad-Direttiva 2007/46/KE.

(9)  Ħassar fejn mhux applikabbli.


ANNESS II

Emendi għall-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 661/2009

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, huwa emendat kif ġej:

(1)

ir-ringiela “Sistemi li jrażżnu t-titjir tal-ilma” tinbidel b'dan li ġej:

“Sistemi ta' soppressjoni tal-isprej

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

(2)

Ir-ringiela li ġejja tiżdied fi tmiem il-lista:

“Sikurezza elettrika

X

X

X

X

X

X”

 

 

 

 


ANNESS III

Emendi tar-Regolament (KE) Nru 661/2009

ANNESS IV

Lista tar-Regolamenti UNECE applikabbli fuq bażi obbligatorja

Numru tar-Regolament

Suġġett

Serje ta' emendi ppubblikati fil-ĠU

Ir-referenza tal-ĠU

L-ambitu kopert bir-Regolament UNECE

1

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ ta' dawl baxx u/jew raġġ ta' dawl tas-sewqan asimmetriku mgħammra b'bozoz bil-filament tal-kategorija R2 u/jew HS1

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 1.

M, N (a)

3

Mezzi ta' retroriflessjoni għal vetturi motorizzati

Is-Suppliment 12 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 1.

M, N, O

4

Illuminazzjoni tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' wara tal-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 7.

M, N, O

6

Indikaturi tad-direzzjoni għal vetturi bil-magna u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 25 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 1.

M, N, O

7

Fanali ta' quddiem u ta' wara (ta' mal-ġnub), fanali tal-waqfien u fanali li jimmarkaw il-kontorn tat-tarf għal vetturi awtomobilistiċi u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 23 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 1

M, N, O

8

Fanali ta' quddiem tal-vetturi bil-mutur (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 u/jew H11)

Serje 05 ta' emendi, rettifika 1 għar-Reviżjoni 4

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 71.

M, N (a)

10

Il-kompatibbiltà elettromanjetika

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 254, 20.9.2012, p. 1.

M, N, O

11

Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien

Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 1.

M1, N1

12

Protezzjoni tas-sewwieq mill-mekkaniżmu tal-istering jekk ikun hemm impatt

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 89, 27.3.2013, p. 1.

M1, N1

13

Ibbrejkjar ta' vetturi u trejlers

Is-Suppliment 3 mas-serje 11 ta ' emendi

ĠU L 297, 13.11.2010, p. 183

M2, M3, N, O (b)

13-H

L-ibbrejkjar tal-karozzi tal-passiġġieri

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 230, 31.8.2010, p. 1.

M1, N1 (c)

14

L-ankraġġi taċ-ċinturin tas-sikurezza, is-sistemi ta' ankraġġ ISOFIX u l-ankraġġi tal-irbit ta' fuq ISOFIX

Is-Suppliment 1 mas-serje 07 ta ' emendi

ĠU L 109, 28.4.2011, p. 1.

M, N

16

Iċ-ċinturin tas-sigurtà, is-sistemi ta' trażżin, is-sistemi ta' trażżin għat-tfal u s-sistemi ta' trażżin għat-tfal ISOFIX

Is-Suppliment 1 mas-serje 06 ta' emendi

ĠU L 233, 9.9.2011, p. 1.

M, N (d)

17

Sedili, l-ankraġġ tagħhom u kull ilqugħ protettiv tar-ras

Serje 08 ta' emendi

ĠU L 230, 31.8.2010, p. 81.

M, N

18

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Is-Suppliment 2 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 29.

M2, M3, N2, N3

19

Fanali ta' quddiem ta' kontra ċ-ċpar għall-vetturi li jaħdmu bil-magni

Is-Suppliment 6 mas-serje 04 ta' emendi

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 1.

M, N

20

Fanali ta' quddiem li jitfgħu raġġ għaddieni jew raġġ tas-sewqan asimetriku jew it-tnejn li huma mgħammra b'bozoz bil-filament bl-aloġenu (H4)

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 170.

M, N (a)

21

Fittings ta' ġewwa

Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 188, 16.7.2008, p. 32.

M1

23

Fanali tar-rivers għall-vetturi li jaħdmu bil-magni u t-trejlers tagħhom

Is-Suppliment 19 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 1.

M, N, O

25

Trażżin għar-ras (headrests), kemm jekk ikunu inkorporati fis-sedili tal-vettura u kemm jekk le

Serje 04 ta' emendi, Rettifika 2 għar-Reviżjoni 1

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 1.

M1

26

Partijiet sporġuti esterni

Is-Suppliment 1 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 215, 14.8.2010, p. 27.

M1

28

Apparati li jagħtu sinjali ta' twissija li jinstemgħu u sinjalar

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 33.

M, N

29

Protezzjoni tal-okkupanti tal-kabina ta' vettura kummerċjali

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 304, 20.11.2010, p. 21.

N

30

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)

Is-Suppliment 16 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 1

M, N, O

31

Fanali ta' quddiem issiġillati ta' vetturi mmotorizzati (SB) li jitfgħu raġġ ta' dawl baxx jew raġġ ta' dawl tas-sewqan Ewropew asimettriku jew it-tnejn

Is-Suppliment 7 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 15.

M, N

34

Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-karburant likwidu)

Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 109, 28.4.2011, p. 55.

M, N, O (e)

37

Bozoz tal-filament għal użu f'unitajiet tal-fanali approvati għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 42 mas-serje 03 ta ' emendi

ĠU L 213, 18.7.2014, p. 36.

M, N, O

38

Fanali taċ-ċpar ta' wara għal vetturi bil-magna u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 20.

M, N, O

39

Tagħmir tal-ispeedometer inkluża l-installazzjoni tiegħu

Is-Suppliment 5 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 120, 13.5.2010, p. 40.

M, N

43

Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza

Is-Suppliment 2 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 42, 12.2.2014, p. 1.

M, N, O

44

Tagħmir tat-trażżin għat-tfal li jirkbu bħala passiġġieri f'vetturi bil-magna (‘Sistemi tat-Trażżin għat-Tfal’)

Corrigendum 4 għar-Rettifika 2 għas-serje 04 ta' emendi,

ĠU L 233, 9.9.2011, p. 95.

M, N

46

Tagħmir għall-viżjoni indiretta u l-installazzjoni ta' dan it-tagħmir

Is-Suppliment 1 mas-serje 04 ta ' emendi

ĠU L 237, 8.8.2014, p. 24.

M, N

48

Installazzjoni ta' dwal u tagħmir ta' sinjalar bid-dawl fuq vetturi motorizzati

Serje 05 ta' emendi

ĠU L 323, 6.12.2011, p. 46.

M, N, O

54

Tajers pnewmatiċi għall-vetturi kummerċjali u t-trejlers tagħhom (Klassijiet C2 u C3)

Is-Suppliment 17 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 2.

M, N, O

55

Komponenti tal-akkoppjar mekkaniku ta' vetturi magħquda

Is-Suppliment 1 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 227, 28.8.2010, p. 1.

M, N, O (f)

58

Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)

Is-Suppliment 3 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 89, 27.3.2013, p. 34.

N2, N3, O3, O4

61

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-isporġenzi esterni tagħhom quddiem il-panew ta' wara tal-kabina

Is-Suppliment 1 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 1.

N

64

Stepni għall-użu temporanju, tajers run-flat u/jew sistema run-flat u/jew sistema ta' monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers

Corrigendum 1 għas-serje 02 ta' emendi,

ĠU L 310, 26.11.2010, p. 18.

M1, N1

66

Il-qawwa tas-superstruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġeri

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 84, 30.3.2011, p. 1.

M2, M3

67

Vetturi bil-mutur li jużaw gassijiet likwifikati miż-żejt

Is-Suppliment 7 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 72, 14.3.2008, p. 1

M, N

73

Protezzjoni laterali ta' vetturi tal-merkanzija

Serje 01 ta' emendi

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 1.

N2, N3, O3, O4

77

Lampi tal-ipparkjar għal vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 14 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 21.

M, N

79

Tagħmir tal-istering

Corrigendum Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta' emendi

ĠU L 137, 27.5.2008, p. 25.

M, N, O

80

Sedili ta' vetturi kbar għall-passiġġieri

Is-serje 03 ta' emendi tar-Regolament.

ĠU L 226, 24.8.2013, p. 20.

M2, M3

87

Fanali għal binhar għal vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 15 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 24.

M, N

89

Apparat li jillimita l-veloċità

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 25.

M, N (g)

90

Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur għall-vetturi awtomottivi u t-trejlers tagħhom

Serje 02 ta' emendi

ĠU L 185, 13.7.2012, p. 24.

M, N, O

91

Il-fanali li jimmarkaw il-ġnub għall-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom

Is-Suppliment 13 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 27.

M, N, O

93

Tagħmir ta' protezzjoni kontra t-trikkib minn quddiem (TPTQ) ta' quddiem u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni kontra t-trikkib fuq quddiem (FUP)

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 185, 17.7.2010, p. 56.

N2, N3

94

Il-protezzjoni tal-okkupanti fil-każ ta' ħabta frontali

Is-Suppliment 2 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 254, 20.9.2012, p. 77.

M1

95

Il-protezzjoni tal-okkupanti f'każ ta' kolliżjoni laterali

Corrigendum Is-Suppliment 1 mas-serje 02 ta ' emendi

ĠU L 313, 30.11.2007, p. 1.

M1, N1

97

Sistemi ta' allarm għall-vetturi (SAV)

Is-Suppliment 6 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 122, 8.5.2012, p. 19.

M1, N1

98

Fanali ta' quddiem ta' vetturi awtomotivi mgħammra b'sorsi tad-dawl li jitfgħu il-gass

Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 176, 14.6.2014, p. 64

M, N

99

Fontijiet ta' dawl bi skarikar tal-gass għall-użu f'unitajiet ta' fanali bi skarikar ta' gass approvati għal vetturi motorizzati

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 285, 30.9.2014, p. 35

M, N

100

Sigurtà mill-elettriku

Serje 01 ta' emendi

ĠU L 57, 2.3.2011, p. 54

M, N

102

Close-coupling device (CCD); it-twaħħil ta' tip ta' CCD approvat

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 351, 30.12.2008, p. 44.

N2, N3, O3, O4

104

Marki retroriflettivi (vetturi tqal u twal)

Is-Suppliment 7 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 75, 14.3.2014, p. 29.

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Vetturi għat-trasport ta' oġġetti perikolużi

Serje 05 ta' emendi

ĠU L 4, 7.1.2012, p. 30.

N,O

107

Vetturi M2 u M3

Serje 03 ta' emendi

ĠU L 255, 29.9.2010

M2, M3

110

Komponenti speċifiċi għas-CNG

Is-Suppliment 9 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 120, 7.5.2011, p. 1.

M, N

112

Fanali ta' quddiem ta' vetturi bil-mutur li jitfgħu raġġ tal-passaġġ u/jew raġġ tas-sewqan asimetriku u mgħammra b'bozoz tal-filament u/jew b'moduli b'dajowds li jarmu d-dawl (moduli LED)

Is-Suppliment 4 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 250, 22.8.2014, p. 67.

M, N

116

Il-protezzjoni ta' vetturi awtomotivi kontra l-użu mhux awtorizzat

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 45, 16.2.2012, p. 1.

M1, N1

117

Tajers fir-rigward ta' emissjonijiet tal-ħsejjes tat-tidwir, adeżjoni fuq uċuħ imxarrba u reżistenza għat-tidwir (Klassijiet C1, C2 u C3)

Corrigendum 3 għas-serje 02 ta' emendi,

ĠU L 307, 23.11.2011, p. 3.

M, N, O

118

Il-mod kif jinħarqu ċerti materjali użati fil-kostruzzjoni fuq ġewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi awtomotivi

Il-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 263

M3

119

Rigward il-fanali

Is-Suppliment 3 mas-serje 01 ta ' emendi

ĠU L 89, 25.3.2014, p. 101.

M, N

121

Il-pożizzjoni u l-identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, is-sinjali u l-indikaturi

Is-Suppliment 3 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 177, 10.7.2010, p. 290.

M, N

122

Sistemi tat-tisħin tal-vetturi

Is-Suppliment 1 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 164, 30.6.2010, p. 231.

M, N, O

123

Sistemi adattivi ta' dwal ta' quddiem (adaptive front-lighting system — (AFS)) għall-vetturi bil-mutur

Is-Suppliment 4 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 222, 24.8.2010, p. 1.

M, N

125

Il-firxa viżiva fuq quddiem

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 200, 31.7.2010, p. 38.

M1

128

Sorsi tad-dawl b'dajowds li jitfgħu d-dawl (LED)

Is-Suppliment 2 mal-verżjoni oriġinali tar-Regolament

ĠU L 162, 29.5.2014, p. 43.

M, N, O

Noti mat-tabella:

Minflok, id-dispożizzjonijiet tranżitorji tar-Regolamenti UNECE elenkati f'din it-tabella, ħlief fejn dati alternattivi speċifiċi huma previsti f'dan ir-Regolament. Il-konformità mal-preskrizzjonijiet skont emendi sussegwenti għal dawk elenkati f'din it-tabella għandhom jiġu aċċettati wkoll.

Id-dati speċifikati fir-Regolamenti UNECE elenkati f'din it-tabella, fir-rigward tal-obbligi ta' Partijiet Kontraenti għall-‘Ftehim Rivedut tal-1958’ (Id-Deċiżjoni tal-Kummissoni tas-27 ta' Novembru 1997 bil-ħsieb tal-adeżjoni tal-Komunità Ewropea mal-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa li tikkonċerna l-addozzjoni tal-preskrizzjonijet tekniċi uniformi għall-vetturi bir-roti, tagħmir u partijiet liema jistgħu jkunu iffittjati ma' u/jew ikunu wżati ma' vetturi bir-roti u l-kondizzjonijet reċiproċi tal-approvazzjonijiet mogħtija fuq il-bażi ta' dawn il-preskrizzjonijet (‘Ftehim Rivedut tal-1958’) (ĠU L 346, 17.12.1997, p. 78)), marbut mal-ewwel reġistrazzjoni, id-dħul fis-servizz, li jagħmlu disponibbli fis-suq, il-bejgħ, u kwalunkwe dispożizzjonijiet simili, japplikaw fuq bażi obbligatorja għall-finijiet tal-Artikoli 26 u 28 tad-Direttiva 2007/46/KE minbarra fil-każ fejn dati alternattivi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbagħad għandu jittieħed minflok.

F'ċerti każijiet, ir-Regolament UNECE elenkat f'din it-tabella jipprovdi dispożizzjonijiet tranżitorji li minn data speċifikata, Partijiet Kontraenti għall-‘Ftehim Rivedut tal-1958’, li japplika ċertu serje ta' emendi għal dak ir-Regolament tal-UNECE, ma għandhomx ikunu obbligati jaċċettaw jew jistgħu jirrifjutaw li jaċċettaw, għall-iskop ta' approvazzjoni tat-tip nazzjonali jew reġjonali, tip approvat skont serje preċedenti ta' emendi, jew kliem b'intenzjoni u tifsira simili. Dan għandu jkun interpretat bħala dispożizzjoni vinkolanti għall-awtoritajiet nazzjonali biex jikkunsidraw iċ-ċertifikati ta' konformità bħala mhux aktar validi għall-għanijiet tal-Artikolu 26 tad-Direttiva 2007/46/KE, ħlief fil-każ fejn dati alternattivi huma speċifikati fir-Regolament (KE) Nru 661/2009, li mbagħad għandu jittieħed minflok.

(a)

Ir-Regolamenti UNECE Nri 1, 8 u 20 mhumiex applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE għal vetturi ġodda.

(b)

L-immuntar ta' sistema elettronika tal-kontroll tal-istabbiltà huwa meħtieġ skont l-Artikoli 12(1) u 12(2) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Anness 21 tar-Regolament UNECE Nru 13 hija obbligatorja għall-għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implimentazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettroniċi ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artikoli 13(1), 13(4) u 13(5) kif ukoll l-Anness V ta' dan ir-Regolament għandhom japplikaw minflok id-dati msemmija f'dak ir-Regolament UNECE.

(c)

L-immuntar ta' sistema elettronika ta' kontroll tal-istabbiltà (‘ESC’) huwa meħtieġ skont l-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Parti A tal-Anness 9 tar-Regolament UNECE Nru 13-H hija obbligatorja għall-għanijiet tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' tipi ġodda ta' vetturi kif ukoll għar-reġistrazzjoni, il-bejgħ u d-dħul fis-servizz ta' vetturi ġodda. Madankollu, id-dati tal-implimentazzjoni li jikkonċernaw is-sistemi elettroniċi ta' kontroll tal-istabbiltà msemmija fl-Artokoli 13(1) u 13(5) ta'dan ir-Regolament għandhom japplikaw minflok id-dati msemmija f'dak ir-Regolament tal-UNECE.

(d)

Tfakkira dwar iċ-ċinturin tas-sigurtà tas-sewwieq ma tkunx meħtieġa għal xi pożizzjoni mgħammra b'ċinturin biex jikkontrolla ċ-ċaqliq jew ta' ċinturin tat-tip S.

(e)

Il-konformità mal-Parti II tar-Regolament UNECE Nru 34 hija obbligatorja.

(f)

Kull meta manifattur ta' vettura jistqarr li vettura hija adatta biex tirmonka tagħbijiet (il-punt 2.11.5 tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE), l-ebda tagħmir tal-igganċjar mekkaniku attrezzat magħha ma għandu jgħatti (parzjalment) komponent tad-dwal (eż. il-fanal ta' wara ta' kontra ċ-ċpar) jew l-ispazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara, sakemm it-tagħmir tal-igganċjar mekkaniku ma jkunx jista' jitneħħa jew jiġi ripożizzjonat bla ma tintuża l-ebda għodda, inklużi ċwievet tar-rilaxx.

(g)

Tagħmir li jillimita l-veloċità (SLD) u l-installazzjoni obbligatorja tal-SLD fuq vetturi tal-kategoriji M2, M3, N2 u N3 huma kkunċernati.

Appendiċi

Validità u estensjoni ta' approvazzjonijiet mogħtija skont id-Direttivi revokati minn dan ir-Regolament

Skont l-Artikolu 13(14) ta' dan ir-Regolament, iċ-ċertifikati tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE għall-vetturi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħruġa skont id-Direttivi elenkati hawn taħt jistgħu jintużaw biex juru konformità ma' Regolamenti UNECE rilevanti.

Numru tar-Regolament

Suġġett

Id-Direttiva korrispondenti

Ir-referenza tal-ĠU

L-applikabilità

10

Il-kompatibilità elettromanjetika

Id-Direttiva 72/245/KEE

ĠU L 152, 6.7.1972, p. 15.

M, N, O, komponent, STU (a)

11

Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien

Id-Direttiva 70/387/KEE

ĠU L 176, 10.8.1970, p. 5.

M1, N1 (b)

12

Protezzjoni tas-sewwieq kontra l-mekkaniżmu tal-istering fl-eventwalità ta' impatt

Id-Direttiva 74/297/KEE

ĠU L 165, 20.6.1974, p. 16.

M1, N1 (a)

14

Ankraġġi taċ-ċinturini tas-sigurtà — sistemi ta' ankraġġi ISOFIX u ankraġġi top tether ISOFIX

Id-Direttiva 76/115/KEE

ĠU L 24, 30.1.1976, p. 6.

M (c)

18

Prevenzjoni tal-vetturi motorizzati kontra użu mhux awtorizzat

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M2, M3, N2, N3, komponent, STU

21

Muntaġġi interni

Id-Direttiva 74/60/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 2.

M1

26

Sporġenzi esterni

Id-Direttiva 74/483/KEE

ĠU L 266, 2.10.1974, p. 4.

M1, STU (d)

28

Strumenti u sinjali ta' twissija akustika

Id-Direttiva 70/388/KEE

ĠU L 176, 10.8.1970, p. 12.

komponent M, N

30

Tajers pnewmatiċi għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (Klassi C1)

Id-Direttiva 92/23/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 95

komponent (e)

34

Prevenzjoni tar-riskji tan-nar (tankijiet tal-fjuwil likwidu)

Id-Direttiva 70/221/KEE

ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.

M, N, O (f)

39

Tagħmir tal-ispeedometer inkluż l-installazzjoni tiegħu

Id-Direttiva 75/443/KEE

ĠU L 196, 26.7.1975, p. 1.

M, N (g)

43

Materjali tal-ħġieġ tas-sigurtà

Id-Direttiva 92/22/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 11.

M, N, O, komponent

46

Mezzi ta' viżjoni indiretta u l-installazzjoni tagħhom

Id-Direttiva 2003/97/KE

ĠU L 25, 29.1.2004, p. 1.

M, N, komponent

48

L-istallazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl fuq vetturi bil-mutur

Id-Direttiva 76/756/KEE

ĠU L 262, 27.9.1976, p. 1.

M, N,O

55

Komponenti mekkaniċi ta' igganċjar ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi

Id-Direttiva 94/20/KE

ĠU L 195, 29.7.1994, p. 1.

M, N, O, komponent

58

Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)

Id-Direttiva 70/221/KEE

ĠU L 76, 6.4.1970, p. 23.

M, N, O, STU

61

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-oggetti ħergin 'il barra 'l quddiem mill-pannell ta' wara tal-kabina

Id-Direttiva 92/114/KEE

ĠU L 409, 31.12.1992, p. 17.

N

73

Projezzjoni laterali ta' vetturi tal-merkanzija

Id-Direttiva 89/297/KEE

ĠU L 124, 5.5.1989, p. 1.

N2, N3, O3, O4

79

Tagħmir għall-kontroll tad-direzzjoni

Id-Direttiva 70/311/KEE

ĠU L 133, 18.6.1970, p. 10.

M, N, O (h)

89

Tagħmir li jillimita l-veloċità

Id-Direttiva 92/24/KEE

ĠU L 129, 14.5.1992, p. 154.

M2, M3, N2, N3, STU

90

Assemblaġġi tal-firrodu ta' sostituzzjoni tal-brejkijiet, firrodi tal-brejkijiet għamla ta' tanbur għall-vetturi awtomottivi u t-trejlers tagħhom

Id-Direttiva 71/320/KEE

ĠU L 202, 6.9.1971, p. 37.

STU (i)

93

Mezz ta' protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUPDs) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem (FUP)

Id-Direttiva 2000/40/KE

ĠU L 203, 10.8.2000, p. 9.

N2, N3, STU

97

Sistemi ta' allarm għall-vetturi (SAV)

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M1,N1, komponent, STU

116

Protezzjoni tal-vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Id-Direttiva 74/61/KEE

ĠU L 38, 11.2.1974, p. 22.

M1, N1, komponent, STU

118

Kif igibu ruħhom fi ħruq certi materjali użati fil-kostruzzjoni minn gewwa ta' ċerti kategoriji ta' vetturi bil-mutur

Id-Direttiva 95/28/KE

ĠU L 281, 23.11.1995, p. 1.

M3, komponent

122

Sistemi li jsaħħnu tal-vetturi

Id-Direttiva 2001/56/KE

ĠU L 292, 9.11.2001, p. 21.

M, N, O, komponent

125

Kamp viżiv 'il quddiem

Id-Direttiva 77/649/KEE

ĠU L 267, 19.10.1977, p. 1.

M1

Noti mat-tabella:

(a)

Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi mgħammra bi propulsjoni elettrika.

(b)

Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi f'każ ta' bidliet fid-disinn u/jew l-introduzzjoni ta' kwalunkwe u/jew bieba ta' wara tal-bieba li tiżżerżaq.

(c)

Applikabbli biss għal vetturi kompluti għal għan speċifiku tal-kategorija M1, barra minn karavans bil-mutur, b'massa mgħobbija permissibbli li taqbeż iż-2,0 tunnellatti kif ukoll għal vetturi tal-kategoriji M2 u M3.

(d)

Mhux applikabbli għal aerials tar-radju riċeventi jew trasmittenti kkunsidrati bħala unitajiet tekniċi separati.

(e)

Applikabbli biss għal tajers ta' Klassi C1 manifatturati qabel, fi jew wara l-1 ta' Novembru 2014, biex jinbiegħu u jitqiegħdu fis-servizz wara l-1 ta' Novembru 2014 u jiġu identifikati permezz tal-ittra kodiċi ‘Z’ impoġġija fl-għażla tad-daqs tat-tyre.

(f)

Ma tkoprix il-Parti II tar-Regolament 34 UNECE.

(g)

Ara l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 130/2012 (Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 130/2012 tal-15 ta' Frar 2012 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-aċċess u l-manuvrabbiltà tal-vettura u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 43, 16.2.2012, p. 6)).

(h)

Mhux applikabbli għal tipi ta' vetturi mgħammra b'tagħmir tal-istering li fihom sistemi ta' kontroll elettroniku kumplessi.

(i)

Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 7(1) tar-Regolament (UE) 2015/166 u mhux applikabbli għal diski u tnabar tal-brejk.


ANNESS IV

Emendi għad-Direttiva 2007/46/KE

Id-Direttiva 2007/46/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

it-titolu jinbidel b'dan li ġej:

“Lista kompluta ta' informazzjoni għall-finijiet ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi, komponenti u unitajiet tekniċi separati (a)”

;

(b)

il-punt 0.3 jinbidel b'dan li ġej:

“0.3.

Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura/il-komponent/l-unità teknika separata (1) (b):”

;

(c)

il-punti 1 u 1.1 jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.   KARATTERISTIĊI TA' KONSTRUZZJONI ĠENERALI

1.1.

Ritratti u/jew tpinġijiet ta' vettura/komponent/unità teknika separata (1) rappreżentattiva:”

.

(2)

Il-Parti I tal-Anness IV hi emendata kif ġej:

(a)

il-partita 6 A tinbidel b'dan li ġej:

“6 A

Aċċess u manuvrabbiltà tal-vettura (turġien, stafef u mqabad)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012

X

 

 

X

X

X”

 

 

 

 

;

(b)

il-partita 17 A tinbidel b'dan li ġej:

“17 A

Aċċess u manuvrabilità tal-vettura (ger tar-rivers)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012

X

X

X

X

X

X”

 

 

 

 

;

(c)

tiżdied il-partita 71:

“71

Saħħa tal-kabina

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 29 UNECE

 

 

 

X

X

X”

 

 

 

 

.

(d)

in-nota ta' spjegazzjoni 15 għandha tinbidel b'dan li ġej:

“(15)

Il-konformità mar-Regolament (KE) Nru 661/2009 hija obbligatorja, madanakollu l-approvazzjoni tat-tip taħt din il-partita unika mhix prevista minħabba li l-partita tkopri l-kombinament ta' partiti individwali 3 A, 3B, 4 A, 5 A, 6 A, 6B, 7 A, 8 A, 9 A, 9B, 10 A, 12 A, 13 A, 13B, 14 A, 15 A, 15B, 16 A, 17 A, 17B, 18 A, 19 A, 20 A, 21 A, 22 A, 22B, 22C, 23 A, 24 A, 25 A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26 A, 27 A, 28 A, 29 A, 30 A, 31 A, 32 A, 33 A, 34 A, 35 A, 36 A, 37 A, 38 A, 42 A, 43 A, 44 A, 45 A, 46 A, 46B, 46C, 46D, 46E, 47 A, 48 A, 49 A, 50 A, 50B, 51 A, 52 A, 52B, 53 A, 54 A, 56 A, 57 A and 64 to 71.”

;

(e)

L-Appendiċi 1 tal-Parti I tal-Anness IV hu emendat kif ġej:

(i)

fit-Tabella 1, il-partita 13 A tinbidel b'dan li ġej:

“13 A

Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 116 UNECE

 

A

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8.3.1.1.1. tar-Regolament Nru 116 UNECE jistgħu jiġu applikati minflok il-paragrafu 8.3.1.1.2. ta' dan ir-Regolament irrispettivament mit-tip ta' powertrain”

;

(ii)

fit-Tabella 1, il-partita 63 tinbidel b'dan li ġej:

“63

Sigurtà Ġenerali

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

 

Ara n-nota f'qiegħ il-paġna (15) tat-tabella fil-Parti I tal-Anness IV ma' atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje mhux limitati”

;

(iii)

fit-Tabella 2, il-partita 13 A tinbidel b'dan li ġej:

“13 A

Protezzjoni ta' vetturi bil-mutur kontra użu mhux awtorizzat

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 116 UNECE

 

A

Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 8.3.1.1.1. tar-Regolament Nru 116 UNECE jistgħu jiġu applikati minflok il-paragrafu 8.3.1.1.2. ta' dan ir-Regolament irrispettivament mit-tip ta' powertrain”

;

(iv)

fit-Tabella 2, il-partita 63 tinbidel b'dan li ġej:

“63

Sigurtà Ġenerali

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

 

Ara n-nota f'qiegħ il-paġna (15) tat-tabella fil-Parti I tal-Anness IV ma' atti regolatorji għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' vetturi prodotti f'serje mhux limitati”

;

(v)

fit-Tabella 2, tiżdied il-partita 71:

“71

Saħħa tal-kabina

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 29 UNECE

 

C”

.

(3)

L-Anness VII huwa emendat kif ġej:

(a)

fit-Taqsima 2, jiżdied il-paragrafu li ġej:

“Fil-każ tal-approvazzjoni tat-tip KE għas-sistemi, il-komponenti jew l-unitajiet tekniċi separati koperti mill-miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, ir-referenza tar-Regolament tal-bażi għandha tkun in-numru tar-Regolament (jiġifieri l-att ta' implimentazzjoni) adottat skont l-Artikolu 14(1)(a) sa (e) tar-Regolament (KE) Nru 661/2009.”

;

(b)

It-Taqsima 3 hija emendata kif ġej:

(i)

l-ewwel paragrafu jinbidel b'dan li ġej:

“In-numru tad-Direttiva jew ir-Regolament l-aktar riċenti li t/jemenda, inklużi l-atti ta' implimentazzjoni applikabbli għall-approvazzjoni tat-tip skont l-inċiżi li ġejjin. Madankollu, fil-każ li tali Direttiva jew Regolament li jemendaw jew att ta' implimentazzjoni applikabbli għadu ma jeżistix, in-numru msemmi fit-Taqsima 2 ikun ripetut fit-Taqsima 3:”

;

(ii)

l-inċiż li ġej jiddaħħal wara t-tielet inċiż:

“—

dan ifisser l-iktar Regolament riċenti, li jinkludi emendi għall-miżuri ta' implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 661/2009, li miegħu sistema, komponent jew unità teknika tkun konformi,”

;

(c)

fil-punt 4.1, jiżdiedu l-partiti li ġejjin:

“(c)

mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 (2) (sistemi għall-ħasil u t-tindif tal-windskrin)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

(d)

mar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 (3), kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 249/2012 (4) (markar statutorju)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1008/2010 tad- 9 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sistemi tal-wajper u l-washer tal-windskrin ta' ċerti vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi destinati għalihom (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 2)."

(3)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 19/2011 tal- 11 ta' Jannar 2011 li jikkonċerna r-rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur u għan-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura għall-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 8, 12.1.2011, p. 1)."

(4)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 249/2012 tal- 21 ta' Marzu 2012 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 19/2011 fir-rigward ta' rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-pjanċa statutorja tal-manifattur tal-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom (ĠU L 82, 22.3.2012, p. 1).”"

(d)

il-punt 5 jinbidel b'dan li ġej:

“5.

L-Anness VII ma japplikax għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija skont ir-Regolamenti UNECE elenkati fl-Anness IV, minħabba li s-sitema ta' numerazzjoni rilevanti hija prevista fir-Regolamenti UNECE rispettivi. Madankollu, l-Anness VII japplika għal approvazzjonijiet tat-tip tal-KE mogħtija taħt ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li huma bbażati fuq ir-Regolamenti UNECE (jiġifieri li jinkorporaw teknoloġiji ġodda, komponenti u STUs bl-approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-ittestjar virtwali u l-awtottestjar). F'dan il-każ, għandha tiġi applikata s-sistema ta' numerazzjoni li ġejja:

 

It-Taqsima 1: kif jidher hawn fuq

 

It-Taqsima 2: ‘661/2009’ (jiġifieri r-Regolament dwar is-Sigurtà Ġenerali)

 

It-Taqsima 3: L-ewwel parti huwa r-Regolament UNECE Nru, segwit b'‘R-’, it-tieni parti hija s-serje ta' emendi jew ‘00’ jekk hija s-serje oriġinali, segwita minn ‘-’ u t-tielet parti hija l-livell ta' supplement (b'żerijiet quddiem jekk ikun applikabbli) jew ‘00’ meta ma hemm ebda suppliment għas-serje rilevanti.

 

It-Taqsima 4: kif jidher hawn fuq

 

It-Taqsima 5: kif jidher hawn fuq

Eżempji:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(ingħatat mill-Ġermanja skont ir-Regolament Nru 13-H UNECE, is-serje 10 ta' emendi, il-livell 5 ta' suppliment, l-ewwel approvazzjoni maħruġa, l-ebda estensjoni)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(ingħatat mill-Kroazja, skont ir-Regolament Nru 28 UNECE, serje oriġinali ta' ementi, suppliment 3, il-123 approvazzjoni maħtuġa, il-5 estensjoni)”

(e)

l-Appendiċi, jiżdied il-punt 4:

“4.

Dan l-Appendiċi ma japplikax għall-approvazzjonijiet tat-tip mogħtija skont ir-Regolamenti UNECE elenkati fl-Anness IV, minħabba li l-arranġamenti ta' approvazzjoni rilevanti huma previsti fir-Regolamenti UNECE rispettivi. Madankollu, dan l-Appendiċi japplika għal approvazzjonijiet tat-tip tal-KE ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati mogħtija skont ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 li huma bbażati fuq ir-Regolamenti UNECE (jiġifieri, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jinkorporaw teknoloġiji ġodda). F'dan il-każ, huwa applikat l-arranġament ta' marki li ġej:

L-immarkar tal-approvazzjoni tat-tip ta' distinzjoni għandu jkun kif preskritt fir-Regolament UNECE rilevanti u bħallikieku ngħatat permezz tal-approvazzjoni tat-tip tar-Regolament UNECE konvenzjonali, madankollu, għandhom jitqiesu dawn li ġejjin:

Meta ċirku madwar l-ittra ‘E’ huwa preskritt, dan ma għandux ikun ċirku, iżda rettangolu. L-għoli tiegħu (a) għandu jikkorrispondi mill-anqas mad-daqs tad-dijametru preskritt minn qabel u l-wisgħa tiegħu għandha taqbeż dak il-valur (jiġifieri > a). Minflok ittra kapitali ‘E’, għandha tintuża l-ittra żgħira ‘e’, segwita bin-numru distintiv tal-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni tat-tip ta' komponent jew ta' unità teknika separata.

Eżempju:

Image

(ingħatat mill-Ġermanja, abbażi tar-Regolament Nru 28 UNECE, serje oriġinali, l-ewwel approvazzjoni maħruġa, għal Klassi II apparat ta' twissija li tinstema' li jinkludi teknoloġiji ġodda)”

(4)

L-Anness XI hu emendat kif ġej:

(a)

fl-Appendiċi 3, il-partita 1 A tinbidel b'dan li ġej:

“1 A

Livell ta' ħoss

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2014

G + W9

(b)

fl-Appendiċi 5, il-partita 1 A tinbidel b'dan li ġej:

“1 A

Livell ta' ħoss

Ir-Regolament (UE) Nru 540/2014

T + Z1

(c)

fl-Appendiċi 6, it-tifsira tan-noti, għandha tiddaħħal in-nota li ġejja wara W8:

“W9

Modifika tat-tul tas-sistema tal-egżost hija permessa mingħajr il-ħtieġa ta' ttestjar mill-ġdid, sakemm il-karatteristiċi tal-pressjoni ta' wara tal-egżost jibqgħu simili.”

(5)

Fl-Anness XV, il-punt 2 jinbidel b'dan li ġej:

“2.   Lista ta' atti u restrizzjonijiet regolatorji

 

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

4

Spazju għall-pjanċa ta' reġistrazzjoni tan-naħa ta' wara

Id-Direttiva 70/222/KEE

4 A

Spazju għall-immuntar u t-twaħħil tal-pjanċi ta' reġistrazzjoni fuq wara

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1003/2010

7

Twissija akustika

Id-Direttiva 70/388/KEE

7 A

Tagħmir u sinjali ta' twissija li jinstemgħu

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 28 UNECE

10

Interferenza radju (kompatibilità elettromanjetika)

Id-Direttiva 72/245/KEE

10 A

Kompatibilità elettromanjetika

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 10 UNECE

18

Pjanċi (statutorji)

Id-Direttiva 76/114/KEE

18 A

Pjanċa statutorja tal-manifattur u numru ta' identifikazzjoni tal-vettura

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 19/2011

20

Installazzjoni ta' mezzi ta' dawl u ta' sinjalazzjoni bid-dawl

Id-Direttiva 76/756/KEE

20 A

Installazzjoni ta' apparat tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 48 UNECE

27

Ganċijiet għall-irmunkar

Id-Direttiva 77/389/KEE

27 A

Apparat għall-irmunkar

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010

33

Identifikazzjoni ta' kontrolli, sinjali ta' tagħrif u indikaturi

Id-Direttiva 78/316/KEE

33 A

Lokalizzazzjoni u identifikazzjoni tal-kontrolli manwali, sinjalaturi u indikaturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 121 UNECE

34

Sistemi li jneħħu s-silġ u ċ-ċpar

Id-Direttiva 78/317/KEE

34 A

Sistemi ta' tneħħija tas-silġ u r-raxx mill-windskrin

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 672/2010

35

Sistemi tal-wajper u tal-washer

Id-Direttiva 78/318/KEE

35 A

Sistemi ta' msiħ u ħasil tal-windskrin

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010

36

Sistemi ta' tisħin

Id-Direttiva 2001/56/KE

Għajr għad-dispożizzjonijiet fl-Anness VIII marbuta ma' ħiters tal-kombustjoni bl-LPG u sistemi tat-tisħin bl-LPG

36 A

Sistemi ta' tisħin

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 122 UNECE

Għajr għad-dispożizzjonijiet fl-Anness 8 li jirrigwardaw ħiters tal-kombustjoni bl-LPG u sistemi tat-tisħin bl-LPG

37

Protezzjoni tar-roti

Id-Direttiva 78/549/KEE

37 A

Parafangi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010

44

Mases u daqsijiet (karozzi)

Id-Direttiva 92/21/KEE

44 A

Mases u daqsijiet

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012

45

Ħġieġ tas-sikurezza

Id-Direttiva 92/22/KEE

Ristrett għad-dsipożizzjonijiet inklużi fl-Anness III

45 A

Materjali tal-ħġieġ tas-sikurezza u l-installazzjoni tagħhom fuq vetturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 43 UNECE

Ristrett għad-dsipożizzjonijiet inklużi fl-Anness 21

46

Tajers

Id-Direttiva 92/23/KEE

46 A

Installazzjoni ta' tajers

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 458/2011

48

Mases u daqsijiet (vetturi oħrajn mhux imsemmijin fil-partita 44)

Id-Direttiva 97/27/KE

48 A

Mases u daqsijiet

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012

49

Projjezzjonijiet esterni tal-kabini

Id-Direttiva 92/114/KEE

49 A

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 61 UNECE

50

Agganċamenti

Id-Direttiva 94/20/KE

Ristretta għad-dispożizzjonijiet inklużi fl-Anness V (sal-punt 8 u inkluż dan il-punt) u l-Anness VII

50 A

Komponenti tal-igganċjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 55 UNECE

Ristretta għad-dispożizzjonijiet inklużi fl-Anness 5 (sal-paragrafu 8 u inkluża dan il-paragrafu) u l-Anness 7

61

Sistema ta' kundizzjonament tal-arja

Id-Direttiva 2006/40/KE”

(6)

L-Anness XVI huwa emendat kif ġej:

(a)

il-punt 1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.   Lista ta' atti regolatorji

 

Suġġett

Referenza għall-att regolatorju

3

Tankijiet tal-karburant/apparati protettivi ta' wara

Id-Direttiva 70/221/KEE

3B

Tagħmir ta' protezzjoni fuq wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (Rear Underrun Protective Devices — RUPD) u l-installazzjoni tiegħu; Protezzjoni minn wara biex ma jgħaddi xejn minn taħt il-vettura (RUP)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 58 UNECE

6

Lukketti u ċappetti tal-bibien

Id-Direttiva 70/387/KEE

6 A

Aċċess u manuvrabilità tal-vettura

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012

6B

Lukketti tal-bibien u l-komponenti li jżommu l-bibien

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 11 UNECE

8

Apparat tal-viżjoni indiretta

Id-Direttiva 2003/97/KE

8 A

Tagħmir għall-viżjoni indiretta u l-installazzjoni tiegħu

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 46 UNECE

12

Muntaġġi interni

Id-Direttiva 74/60/KEE

12 A

Fittings ta' ġewwa

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 21 UNECE

16

Projjezzjonijiet esterni

Id-Direttiva 74/483/KEE

16 A

Partijiet esterni li jisporġu 'l barra

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 26 UNECE

20

Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal

Id-Direttiva 76/756/KEE

20 A

Installazzjoni ta' apparati tad-dwal u ta' sinjalar bid-dwal fuq vetturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 48 UNECE

27

Ganċijiet għall-irmunkar

Id-Direttiva 77/389/KEE

27 A

Apparat għall-irmunkar

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010

32

Viżjoni 'l quddiem

Id-Direttiva 77/649/KEE

32 A

Kamp viżiv 'il quddiem

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 125 UNECE

35

Sistemi tal-wajper u tal-washer

Id-Direttiva 78/318/KEE

35 A

Sistemi għall-ħasil u t-tindif tal-windskrin

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010

37

Protezzjoni tar-roti

Id-Direttiva 78/549/KEE

37 A

Protezzjoni tar-roti

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010

42

Protezzjoni laterali

Id-Direttiva 89/297/KEE

42 A

Protezzjoni laterali tal-vetturi tal-merkanzija

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 73 UNECE

48 A

Mases u daqsijiet

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012

49

Projjezzjonijiet esterni tal-kabini

Id-Direttiva 92/114/KEE

49 A

Vetturi kummerċjali fir-rigward tal-protezzjonijiet esterni tagħhom fuq quddiem tal-panil ta' wara tal-kabina

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 61 UNECE

50

Agganċamenti

Id-Direttiva 94/20/KE

50 A

Komponenti tal-igganċjar mekkaniku ta' kombinazzjonijiet ta' vetturi

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 55 UNECE

50 B

Close-coupling device (CCD); it-twaħħil ta' tip ta' CCD approvat

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 102 UNECE

52

Karozzi tal-linja u kowċijiet

Id-Direttiva 2001/85/KE

52 A

Vetturi M2 u M3

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 107 UNECE

52 B

Is-saħħa tas-soprastruttura ta' vetturi kbar tal-passiġġieri

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 66 UNECE

57

Protezzjoni tal-qiegħ fuq quddiem

Id-Direttiva 2000/40/KE

57 A

Tagħmir ta' protezzjoni kontra t-trikkib minn quddiem (TPTQ) ta' quddiem u l-installazzjoni tiegħu; protezzjoni kontra t-trikkib fuq quddiem (FUP)

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 93 UNECE”

(b)

l-Appendiċi 2 jinbidel b'dan li ġej:

“Appendiċi 2

Kundizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw metodi ta' ttestjar virtwali

1.   Lista ta' atti regolatorji

 

Referenza għall-att regolatorju

Anness u paragrafu

Kundizzjonijiet speċifiċi

3

Id-Direttiva 70/221/KEE

L-Anness II, il-punti 5.2 u 5.4.5.

Daqs tal-qiegħ fuq wara u r-reżistenzi għall-forzi

3 B

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 58 UNECE

Para. 2.3, 7.3. u 25.6.

Daqs u reżistenza kontra l-forzi

6

Id-Direttiva 70/387/KEE

L-Anness II il-Punt 4.3.;

Metodi ekwivalenti għal testijiet tas-saħħa tensili u r-reżistenza tal-lukketti għall-aċċelerazzjoni.

6 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 130/2012

L-Anness II, il-Parti I u 2

Daqs ta' turġien, stafef u mqabad

6B

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 11 UNECE

L-Anness 3

L-Anness 4, il-punt 2.1

L-Anness 5

Testijiet ta' saħħa tensili u r-reżistenza tal-lukketti għall-aċċelerazzjoni.

8

Id-Direttiva 2003/97/KE

L-Anness III

Id-dispożizzjonijiet kollha fit-Taqsimiet 3, 4 u 5.

Il-firxiet tal-vista preskritti tal-mirja li juru wara.

8 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 46 UNECE

Para. 15.2.4.

Il-firxiet tal-vista preskritti tal-mirja li juru wara.

12

Id-Direttiva 74/60/KEE

(a)

l-Anness I, id-dispożizzjonijiet kollha fil-punt 5 (Speċifikazzjonijiet)

(b)

l-Anness II

(a)

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

(b)

Determinazzjoni taż-żona fejn hemm l-impatt tar-ras.

12 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 21 UNECE

(a)

Para. 5. sa 5.7.

(b)

Para. 2.3.

(a)

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

(b)

Determinazzjoni taż-żona fejn hemm l-impatt tar-ras.

16

Id-Direttiva 74/483/KEE

L-Anness I, id-dispożizzjonijiet kollha f'punt 5. (Speċifikazzjonijiet ġenerali) u l-punt 6. (Speċifikazzjonijiet partikolari).

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

16 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 26 UNECE

Para. 5.2.4.

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

20

Id-Direttiva 76/756/KEE

Para. 6. (Speċifikazzjonijiet individwali) tar-Regolament 48 UNECE.

Id-dispożizzjonijiet tal-Annessi 4, 5 u 6 tar-Regolament 48 UNECE.

Il-prova ta' sewqan stipulata fil-Punt 6.22.9.2.2 għandha ssir fuq vettura reali.

20 A.

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 48 UNECE

Para. 6., l-Annessi 4, 5 u 6

Il-prova ta' sewqan stipulata fil-Punt 6.22.9.2.2 għandha ssir fuq vettura reali.

27

Id-Direttiva 77/389/KEE

L-Anness II, il-punt 2

Trazzjoni jew kompressjoni statika

27 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1005/2010

L-Anness II, il-punt 1.2

Trazzjoni jew kompressjoni statika

32

Id-Direttiva 77/649/KEE

L-Anness I il-punt 5. (Speċifikazzjonijiet)

Ostakli u kamp viżiv

32 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 125 UNECE

Para. 5.

Ostakli u kamp viżiv

35

Id-Direttiva 78/318/KEE

L-Anness I, il-punt 5.1.2

Determinazzjoni taż-żona tal-frizzjoni (l-iswept area) biss.

35 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1008/2010

L-Anness I, il-punti 1.1.2 u 1.1.3

Determinazzjoni taż-żona tal-frizzjoni (l-iswept area) biss.

37

Id-Direttiva 78/549/KEE

L-Anness I il-punt 2. (Rekwiżiti speċjali)

 

37 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1009/2010

L-Anness II, il-punt 2

Verifika tar-rekwiżiti dimensjonali

42

Id-Direttiva 89/297/KEE

L-Anness, il-punt 2.8

Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).

42 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 73 UNECE

Para. 12.10

Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).

48 A.

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament (UE) Nru 1230/2012

(a)

L-Anness I, il-Parti B, il-punti 7 u 8

(b)

L-Anness I, il-Parti C, il-punti 6 u 7

(a)

Verifika tal-konformità mar-rekwiżiti tal-manuvrabilità inkluża l-manuvrabilità tal-vetturi mgħammra b'fusien li jogħlew jew fusien li jistgħu jiġu mgħobbija.

(b)

Kejl tat-tperpir massimu fuq wara.

49

Id-Direttiva 92/114/KEE

L-Anness I, il-punt 4. (Rekwiżiti speċifiċi).

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

49 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 61 UNECE

Para. 5. u 6.

Il-qies tar-raġġi kollha tal-kurvatura u tal-projezzjonijiet kollha għajr għal dawk ir-rekwiżiti fejn trid tiġi applikata l-forza sabiex tiġi vverifikata l-konformità mad-dispożizzjonijiet.

50

Id-Direttiva 94/20/KE

(a)

L-Anness V ‘Rekwiżiti għat-tagħmir tal-igganċjar mekkaniku’

(b)

L-Anness VI, il-punt 1.1

(c)

L-Anness VI, il-punt 4 (L-ittestjar tat-tagħmir tal-igganċjar mekkaniku)

(a)

Id-dispożizzjonijiet kollha tal-punti 1 sa 8 inklużi.

(b)

It-testijiet tas-saħħa fuq l-igganċjar mekkaniku ta' disinn sempliċi jistgħu jiġu sostitwiti b'testijiet virtwali.

(c)

Il-punti 4.5.1. (Test tas-saħħa), 4.5.2. (Reżistenza għat-tagħwiġ/il-buckling) u 4.5.3. (Reżistenza għall-mument tal-liwja) biss.

50 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 55 UNECE

(a)

L-Anness 5 ‘Rekwiżiti għat-tagħmir tal-igganċjar mekkaniku’

(b)

L-Anness 6, para. 1.1.

(c)

L-Anness 6, para. 3.

(a)

Id-dispożizzjonijiet kollha tal-para. 1 sa 8 inklużi.

(b)

It-testijiet tas-saħħa fuq l-igganċjar mekkaniku ta' disinn sempliċi jistgħu jiġu sostitwiti b'testijiet virtwali.

(c)

Paras. 3.6.1. (Test tas-saħħa), 3.6.2. (Reżistenza għat-tagħwiġ/il-buckling) u 3.6.3. (Reżistenza għall-mument tal-liwja) biss.

52

Id-Direttiva 2001/85/KE

(a)

L-Anness I

(b)

L-Anness IV Is-Saħħa tas-superstruttura

(a)

Il-Punt 7.4.5. Test ta' stabbiltà taħt il-kundizzjonijiet speċifikati fl-Appendiċi tal-Anness I

(b)

L-Appendiċi 4 — Verifika tas-saħħa tas-superstruttura bil-kalkolu

52 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 107 UNECE

L-Anness 3

Para. 7.4.5. (metodu ta' kalkolu)

52B

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 66 UNECE

Anness 9

Simulazzjoni bil-kompjuter ta' test ta' qlib fuq vettura sħiħa bħala metodu ta' approvazzjoni ekwivalenti

57

Id-Direttiva 2000/40/KE

Para. 3 tal-Anness 5 tar-Regolament 93 UNECE

Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).

57 A

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009

Ir-Regolament Nru 93 UNECE

L-Anness 5, Para. 3.

Reżistenza taħt forza orizzontali u qies ta' bidla fid-direzzjoni (deflection).”ANNESS V

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 1003/2010

L-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1003/2010 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt 1.2.1.2.1 jinbidel b'dan li ġej:

“1.2.1.2.1.

Il-pjanċa għandha tkun perpendikulari (± 5°) għall-pjan lonġitudinali tal-vettura.”

(2)

il-punti 1.2.1.5.1. u 1.2.1.5.2 jinbidlu b'dawn li ġejjin:

“1.2.1.5.1.

Jekk l-għoli tat-tarf ta' fuq tal-pjanċa ma jaqbiżx il-1,20 m mill-wiċċ tal-art, il-pjanċa għandha tkun tidher fl-ispazju kollu inkluż fl-erba' pjani li ġejjin:

iż-żewġ pjani vertikali li jmissu maż-żewġt itruf laterali tal-pjanċa u li jiffurmaw angolu mkejjel 'il barra lejn ix-xellug u lejn il-lemin tal-pjanċa minn 30° f'relazzjoni mal-pjan lonġitudinali, parallel għall-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura, li jgħaddi miċ-ċentru tal-pjanċa,

il-pjan li jmiss it-tarf ta' fuq tal-pjanċa u li jifforma angolu mkejjel 'il fuq minn 15 ma' dak orrizontali;

il-pjan orizzontali minn ġot-tarf t'isfel tal-pjanċa.

1.2.1.5.2.

Jekk l-għoli tat-tarf ta' fuq tal-pjanċa minn wiċċ l-art jeċċedi l-1,20 m, il-pjanċa għandha tkun tidher fl-ispazju kollu inkluż fl-erba' pjani li ġejjin:

iż-żewġ pjani vertikali li jmissu maż-żewġt itruf laterali tal-pjanċa u li jiffurmaw angolu mkejjel minn barra lejn ix-xellug u lejn il-lemin tal-pjanċa minn 30° f'relazzjoni mal-pjan medjan lonġitudinali, parallel għall-pjan lonġitudinali medjan tal-vettura, li jgħaddi miċ-ċentru tal-pjanċa,

il-pjan li jmiss it-tarf ta' fuq tal-pjanċa u li jifforma angolu mkejjel 'il fuq minn 15° ma' dak orizontali,

il-pjan li jmiss it-tarf ta' taħt tal-pjanċa u li jifforma angolu mkejjel 'l isfel minn 15° ma' dak orizzontali.”

(3)

il-punt 1.2.3. jinbidel b'dan li ġej:

“1.2.3.

Kull meta jkun dikjarat mill-manifattur tal-vettura li vettura hija adatta biex tirmonka tagħbijiet (il-punt 2.11.5. tal-Anness I tad-Direttiva 2007/46/KE) u jekk l-ispazju għall-immuntar tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni ta' wara jista', bħala riżultat, jitgħatta (parzjalment) bejn il-pjani tal-viżibilità ġeometrika minħabba l-installazzjoni permessa u/jew rakkomandata ta' kwalunkwe apparat ta' gganċjar mekkaniku, dan għandu jiġi nnotat fir-rapport tat-test u indikat fuq iċ-ċertifikat tal-approvazzjoni-tat-tip tal-KE. Barra minn hekk, vettura ma tingħatax approvazzjoni tat-tip jekk ma jittiħdux miżuri biex jiżguraw li tali apparat ta' gganċjar mekkaniku, jekk installat u mhux qed jintuża, jista' jitneħħa jew jiġi ppożizzjonat mill-ġdid biss mingħajr l-użu ta' għodda, inklużi ċwievet tar-rilaxx.”


ANNESS VI

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 109/2011

Ir-Regolament (UE) Nru 109/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Anness I, il-Parti I, titħassar in-nota f'qiegħ il-paġna (*);

(2)

fl-Anness IV, il-punt 0.1 jinbidel b'dan li ġej:

“0.1.

Il-vetturi tal-kategorija N u O, għajr għall-vetturi off-road kif iddefinit fl-Anness II tad-Direttiva 2007/46/KE, għandhom jinbnew u/jew ikollhom fuqhom sistemi ta' soppressjoni tat-titjir b'tali mod li jissodisfaw ir-rekwiżiti stabbiliti f'dan l-Anness. Fil-każ ta' vetturi bix-xażi/kabina, dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu applikati biss għar-roti mgħottija mill-kabina.

Fid-deskrizzjoni tal-manifattur, għal vetturi tal-kategorija N1, N2 b'massa ta' tagħbija massima permissibbli li ma taqbiżx is-7,5 tunnellati, għal O1 u O2, minflok jistgħu jiġu applikati r-rekwiżiti tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1009/2010 (1) kif stipulat għall-vetturi tal-kategorija M1. F'każ bħal dan, id-dokument ta' informazzjoni għandu jinkludi d-dettalji kollha rilevanti għal protezzjoni tar-roti kif stabbilit fl-Artikolu 3(2) ta' dak ir-Regolament.

(1)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1009/2010 tad-9 ta' Novembru 2010 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għall-parafangi tal-vetturi bil-mutur u li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers u s-sistemi tagħhom, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dan l-iskop (ĠU L 292, 10.11.2010, p. 21).”"ANNESS VII

Emendi għar-Regolament (UE) Nru 458/2011

L-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 458/2011 huwa emendat kif ġej:

Fil-Parti 2, Addendum, il-punt 3.2 jinbidel b'dan li ġej:

“3.2.

Kategorija tal-vettura N1: iva/le (1), tip 1/2/3/4/5 (1)”

.

Top