EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0101

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 101/2012 tas- 6 ta’ Frar 2012 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

OJ L 39, 11.2.2012, p. 133–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/101(1)/oj

11.2.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 39/133


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 101/2012

tas-6 ta’ Frar 2012

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (EC) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (1), u partikolarment l-Artikolu 19(5) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 jelenka speċijiet ta' annimali u pjanti li l-kummerċ tagħhom huwa ristrett jew ikkontrollat. Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-Appendiċijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu, minn hawn ’il quddiem “il-Konvenzjoni CITES”.

(2)

L-ispeċijiet li ġejjin ġew inklużi dan l-aħħar fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni: Calyptocephalella gayi fuq talba taċ-Ċili; Agrias amydon boliviensis, Morpho godartii lachaumei, u Prepona praeneste buckleyana fuq talba tal-Bolivja; Cedrela fissilis u Cedrela lilloi (it-tnejn b'annotazzjoni) fuq talba tal-Bolivja; Cedrela odorata (b'annotazzjoni) fuq talba tal-Bolivja u tal-Brażil; Lodoicea maldivica fuq talba tas-Seychelles; Pinus koraiensis fuq talba tar-Russja.

(3)

Lamna nasus hija soġġetta għal miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni fi ħdan l-Unjoni, partikolarment dawk ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 57/2011 tat-18 ta' Jannar 2011 li jiffissa għall-2011 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta' stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f'ċerti ilmijiet mhux tal-UE (2). Bil-għan li titrawwem kooperazzjoni internazzjonali għall-kontroll tal-kummerċ f'eżemplari tal-ispeċi Lamna nasus, il-Kummissjoni biħsiebha tipproponi li l-Istati Membri jinkludu l-ispeċi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni; Lamna nasus għaldaqstant għandha tkun inkluża fl-Anness C tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 u dik l-inklużjoni tapplika hekk kif tidħol fis-seħħ l-inklużjoni fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni.

(4)

L-emendi għall-Appendiċi III tal-Konvenzjoni jqajmu għalhekk l-ħtieġa li jiġi emendat l-Anness C tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(5)

Ġie stabbilit li l-introduzzjoni ta' eżemplari ħajjin ta' tliet speċijiet ta' skwiril (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis u Sciurus niger) fil-ħabitat naturali tal-Unjoni jikkostitwixxu theddida ekoloġika lill-ispeċijiet ta' fawna selvaġġi fil-periklu li huma indiġeni għall-Unjoni. It-theddidiet, u/jew it-theddidiet potenzjali, lill-iskwiril aħmar tal-Ewrażja (Sciurus vulgaris), kif ukoll lill-komunitajiet u l-ħabitats tal-pjanti, intwerew jew ġew antiċpati minn bosta studji u stħarriġiet li saru apposta. It-theddidiet għall-iskwiril aħmar tal-Ewrażja huma tagħqida ta' esklużjoni kompetittiva (kompetizzjoni għar-riżorsi tal-ikel jew għall-ħabitat) u reżistenza għall-mard. It-theddidiet għall-ekosistemi jinkludu l-predazzjoni għall-bajd tal-għasafar u għall-flieles u l-kompetizzjoni mal-għasafar tal-boskijiet għas-siti għall-bejtiet u għall-ikel, u l-ħsara lill-boskijiet u lill-imsaġar minħabba t-tqaxxir tal-qoxra tas-siġar. Bħalissa, jeżisti kummerċ fl-Unjoni ta' eżemplari ta' dawn it-tliet speċijiet invażivi, u l-ispeċijiet għandhom għalhekk jiġu inklużi fl-Anness B tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 skont l-Artikolu 3(2)(d) tiegħu.

(6)

Għandu jiġi mmonitorjat il-kummerċ fl-eżemplari tal-ispeċi Haliotis midae. Din l-ispeċi għaldaqstant għandha tiġi inkluża fl-Anness D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(7)

Għandha tiddaħħal definizzjoni tat-terminu “kultivar” fl-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 sabiex tiġi implimentata r-Riżoluzzjoni CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP 15) dwar ir-Regolazzjoni tal-Kummerċ fil-Pjanti.

(8)

Sabiex ikun hemm distinzjoni bejn eżemplari selvaġġi u ppropagati artifiċjalment ta' Tillandsia xerographica, din l-ispeċi diġà inkluża fl-Anness B trid tiġi akkumpanjata minn annotazzjoni li tispeċifika li l-kummerċ ta' eżemplari ppropagati artifiċjalment huwa permess biss għal dawk l-eżemplari li jkollhom ċerti karatteristiċi morfoloġiċi li jingħarfu (katafilli).

(9)

Għandha tiġi kkoreġġuta inkonsistenza fir-referenza nomenklaturali fl-Anness D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 fir-rigward tal-familja Gerrhosauridae.

(10)

Għalhekk, ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jiġi emendat skont dan. Fid-dawl tal-ammont ta' emendi jixraq li, għal finijiet ta’ ċarezza, l-Anness għal dak ir-Regolament jinbidel kollu kemm hu.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ tal-Fawna u l-Flora Selvaġġi stabbilit skont l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 338/97,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (KEE) Nru 338/97 hu ssostitwit bit-test li jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-6 ta’ Frar 2012.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  ĠU L 24, 27.1.2011, p. 1.


ANNESS

“ANNESS

Noti dwar l-interpretazzjoni tal-Annessi A, B, C u D

1.

L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, C u D jissemmew:

(a)

bl-isem tal-ispeċi; jew

(b)

bħala li jkunu l-ispeċijiet kollha inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata minnu.

2.

It-taqsira ‘spp.’ tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta’ grupp tassonomiku ogħla.

3.

Referenzi oħrajn għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-għanijiet ta’ tagħrif jew ta’ klassifika biss.

4.

L-ispeċijiet stampati b’tipi grassi fl-Anness A huma elenkati hemm b’konsistenza mal-protezzjoni tagħhom kif ipprovdut bid-Direttiva tal-Kunsill 2009/147/KE (1) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (2).

5.

It-taqsiriet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta’ speċi:

(a)

‘ssp.’ tintuża sabiex tindika sottospeċi;

(b)

‘var(s)’ tintuża sabiex tindika varjetà (varjetajiet); u

(c)

‘fa’ tintuża sabiex tindika forma.

6.

Is-simboli ‘(I)’, ‘(II)’ u ‘(III)’ imqiegħda mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni fejn l-ispeċijiet ikkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet għall-Konvenzjoni.

7.

(I) ma’ isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi I għall-Konvenzjoni.

8.

(II) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika li l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ikkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi II għall-Konvenzjoni.

9.

(III) mal-isem ta’ speċi jew ta’ grupp tassonomiku ogħla jindika li huwa inkluż fl-Appendiċi III għall-Konvenzjoni. F’dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu huma inklużi fl-Appendiċi III l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla.

10.

‘Kultivar’ tfiser, b'segwitu għad-definizzjoni fit-8 edizzjoni tal-International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, grupp ta’ pjanti li (a) ingħażlu minħabba karattru jew tagħqida ta’ karattri partikolari, (b) huwa distint, uniformi u stabbli f'dawn il-karatteristiċi, u (c) meta ppropagat b'mezzi xierqa, iżomm dawk il-karatteristiċi.

11.

L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-ħajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet ta’ qabel fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A jew B, għandhom ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinux ibridi, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

12.

Meta xi speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, il-partijiet kollha u d-derivati tal-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skond l-Artikolu 2(t) ta’ dan ir-Regolament, is-simbolu ‘#’ segwit minn numru mqiegħed mal-isem ta’ speċi jew grupp tassonomiku ogħla fl-Annessi B jew C jiddenomina partijiet jew derivati, li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-għanijiet tar-Regolament kif ġej:

#1

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żrieragħ, spori u għabra tad-dakra (inkluż l-pollinja);

(b)

kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(ċ)

il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d)

il-frott u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta’ pjanti tal-ġeneru Vanilla ppropagati artifiċjalment.

#2

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żrieragħ u għabra tad-dakra; u

(b)

prodotti lesti, ippakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#3

Jiddenomina għeruq sħaħ jew miflula u partijiet ta’ għeruq.

#4

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

żrieragħ (inkluż il-kapsoli taż-żrieragħ tal-Orchidaceae), spori u għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja). L-eżenzjoni ma tapplikax għal żrieragħ mill-Cactaceae spp. esportati mill-Messiku, u għaż-żrieragħ mill-Beccariophoenix madagascariensis u Neodypsis decaryi esportati mill-Madagaskar;

(b)

kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'midja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)

il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d)

frott u partijiet u derivati tagħhom, ta’ pjanti naturalizzati jew ippropagati b’mod artifiċjali tal-ġeneru Vanilla (Orchidaceae) u l-familja Cactaceae;

(e)

zkuk, fjuri, u partijiet u derivati tagħhom ta’ pjanti tal-ġeneru Opuntia subġeneru Opuntia u Selenicereus (Cactaceae) ippropagati b’mod artifiċjali jew naturalizzati; u

(f)

prodotti lesti tal-Euphorbia antisyphilitica ppakkjati u lesti għall-bejgħ bl-imnut.

#5

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7

Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet tal-injam, il-frak u l-estratti.

#8

Jiddenomina partijiet ta’ taħt wiċċ l-art (jiġifieri l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u fi trab.

#9

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li jkollhom tikketta ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx’ (‘Prodott mill-materjal Hoodia spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollata b’kollaborazzjoni mal-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal-Botswana/in-Namibja/l-Afrika t’Isfel skont il-ftehim nru BW/NA/ZA xxxxxx’).

#10

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inklużi oġġetti tal-injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta’ arkijiet ta’ strumenti mużikali tal-korda.

#11

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.

#12

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood u ż-żejt essenzjali, u jeskludi prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati għall-bejgħ bl-imnut.

#13

Jiddenomina l-qalba (magħrufa wkoll bħala ‘endosperma’, ‘polpa’ jew ‘kopra’) u kull derivat tagħha.

13.

Billi l-ebda mill-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi ogħla ta’ FLORA inklużi fl-Anness A ma huma annotati fir-rigward li l-ibridi tagħhom għandhom jiġu ttrattati skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser li l-ibridi ppropagati b’mod artifiċjali prodotti minn waħda jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu nnegozjati b’ċertifikat ta’ propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żrieragħ u l-għabra tad-dakra (inkluż il-pollinja), il-fjuri maqtugħa, il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f’kontenituri sterili ta’ dawn l-ibridi mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

14.

L-urina, il-feċi u l-ambra griża li huma prodotti tal-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni tal-annimal konċernat, mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

15.

Rigward l-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 1

Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2

Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

16.

Rigward l-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru li huma koperti wkoll partijiet u derivati oħrajn:

§ 3

Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta xieraq; il-weraq, l-għeruq/l-għeruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żrieragħ/l-ispori, il-qoxra u l-frott.

§ 4

Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

 

 

 

Mammiferi

ARTIODACTYLA

Antilocapridae

 

 

 

Antilop mogħża muqran (pronghorn)

Antilocapra americana (I) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

 

Antilop mogħża muqran Messikan

Bovidae

 

 

 

Antilopi, bhejjem tal-ifrat, duikers, għażżiela, mogħoż, nagħaġ, eċċ.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

Ammotragus lervia (II)

 

Nagħaġ tal-Barberija

 

 

Antilope cervicapra (III in-Nepal)

Antilop Indjan (blackbuck)

 

Bison bison athabascae (II)

 

Gemus tal-muntanji (wood bison)

Bos gaurus (I) (Jeskludi l-forma domestikata referenzjata bħala Bos frontalis, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (Jeskludi l-forma domestikata referenzjata bħala Bos grunniens, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Jakk selvaġġ

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

Bubalus arnee (III in-Nepal) (Jeskludi l-forma domestikata referenzjata bħala Bubalus bubalis, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

Buflu Ażjatiku selvaġġ

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa tal-pjanura

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa tal-muntanji

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Serow Ċiniż

Capricornis rubidus (I)

 

 

Serow aħmar

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Serow tas-Sumatra

Capricornis thar (I)

 

 

Serow tal-Ħimalaja

 

Cephalophus brookei (II)

 

Duiker ta’ Brooke

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Duiker bajju

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Duiker ta’ Jentink

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Duiker ta’ Ogilby

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Duiker dahru isfar

 

Cephalophus zebra (II)

 

Duiker żebra

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

Gazella cuvieri (I)

 

 

Għażżiela ta’ Cuvier

 

 

Gazella dorcas (III l-Alġerija / it-Tuneżija)

Għażżiela Dorcas

Gazella leptoceros (I)

 

 

Għażżiela qrunha rqajjaq

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilop ġgant iswed

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral aħmar

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Goral denbu twil

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral tal-Ħimalaja

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Goral Ċiniż

Nanger dama (I)

 

 

Għażżiela Dama

Oryx dammah (I)

 

 

Oriċi qrunu ximitarra

Oryx leucoryx (I)

 

 

Oriċi tal-Għarabja

 

Ovis ammon (II) (għajr għas-sottospeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Argali

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Argali Tibetan

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Argali Kara Tau

 

Ovis canadensis (II) (Il-popolazzjoni tal-Messiku biss; l-Annessi għal dan ir-Regolament ma jinkludu ebda popolazzjoni oħra)

 

Nagħġa qrunha kbir tal-Messiku

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflun ta’ Ċipru

 

Ovis vignei (II) (Għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Urial

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Urial tal-Ladakh

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

Philantomba monticola (II)

 

Duiker ikħal

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Siola

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Kamoxx tal-Abruzzo

 

Saiga borealis (II)

 

Saiga tal-Mongolja

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga tal-isteppa

 

 

Tetracerus quadricornis (III in-Nepal)

Antilop b’erbat iqrun

Camelidae

 

 

 

Iġmla, guanaco, vicuña

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Arġentina [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja [il-popolazzjoni kollha]; iċ-Ċili [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; u l-Peru [il-popolazzjoni kollha]; li huma inklużi fl-Anness B)

Vicugna vicugna (II) (il-popolazzjonijiet tal-Arġentina  (3) biss [il-popolazzjoni tal-Provinċji ta’ Jujuy u Catamarca u l-popolazzjonijiet f'semi-kattività fil-Provinċji ta’ Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja u San Juan]; il-Bolivja  (4) [il-popolazzjoni kollha]; Iċ-Ċili  (5) [il-popolazzjoni tal-Primera Región]; il-Peru  (6) [il-popolazzjoni kollha]; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Vicuña

Cervidae

 

 

 

Ċerv, huemul, muntjak, pudu

Axis calamianensis (I)

 

 

Ċerv tal-Kalamjan

Axis kuhlii (I)

 

 

Ċerv ta’ Bawean

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Ċerv porċin tal-Indoċina

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Ċerv tal-marġa

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Ċerv Baktrijan

 

 

Cervus elaphus barbarus (III L-Alġerija/It-Tuneżija)

Ċerv tal-Barberja

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Ċerv ħamrani Persjan

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemul

 

 

Mazama temama cerasina (III il-Gwatemala)

Mażama ħamra tal-Amerika Ċentrali

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntjak iswed

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Muntjak kbir

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III il-Gwatemala)

Ċerv denbu abjad tal-Gwatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Ċerv tal-Pampas

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Pudu tat-Tramuntana

Pudu puda (I)

 

 

Pudu tan-Nofsinhar

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

Rucervus eldii (I)

 

 

Ċerv ta’ Eld

Hippopotamidae

 

 

 

Ippopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Ippopotamu pigmew

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Ippopotamu komuni

Moschidae

 

 

 

Ċerv tal-misk

Moschus spp. (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

Moschus spp. (II) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Afganistan, il-Bhutan, l-Indja, il-Mjanmar, in-Nepal u l-Pakistan, li huma inklużi fl-Anness A)

 

Ċerv tal-misk

Suidae

 

 

 

Babirusa, qżieqeż, ħnieżer

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa ta’ Buru

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirusa ta’ Bola Batu

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirusa tas-Sulawesi tat-Tramuntana

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirusa ta’ Malenge

Sus salvanius (I)

 

 

Qażquż pigmew

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

Tayassuidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi l-popolazzjonijiet ta’ Pecari tajacu tal-Messiku u l-Istati Uniti, li mhumiex inkluiżpopolazzjonijiet Annessi ta’ dan ir-Regolament)

 

Pekari

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pekari Ċakoan

CARNIVORA

Ailuridae

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda aħmar

Canidae

 

 

 

Klieb, volpi, lupi

 

 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-Tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħrajn kollha huma elenkati fl-Appendiċi II. Jeskludi l-forma domestikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet ta’ Spanja fit-Tramuntana tax-xmara Duero fit-Tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Jeskludi l-forma domestikata referenzjata u d-dingo li huma referenzjati bħala Canis lupus familiaris u Canis lupus dingo)

 

Volpi griż

Canis simensis

 

 

Lupu tal-Etjopja

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi wikkiel il-granċi

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu tal-kriniera

 

Cuon alpinus (II)

 

Kelb selvaġġ tal-Ażja (Dhole)

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Culpeo

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Volpi ta’ Darwin

 

Lycalopex griseus (II)

 

Volpi griż tal-Amerika t’Isfel

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Volpi tal-Pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi Bengali

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta’ Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi fennec

Eupleridae

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Madagaskar

Felidae

 

 

 

Qtates, ċiti, leopardi, iljuni, tigri, eċċ.

 

Felidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A. Eżemplari tal-forma domestikata mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

Qtates

Acinonyx jubatus (I) (Kwoti għall-esportazzjoni annwali ta’ eżemplari ħajjin u ta’ trofej tal-kaċċa jingħataw kif ġej: Il-Botswana: 5; In-Namibja: 150; Iż-Żimbabwe: 50. Il-kummerċ ta’ dawn il-eżemplari huwa soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4.1 ta’ dan ir-Regolament.)

 

 

Ċita

Caracal caracal (I) (Il-popolazzjoni tal-Ażja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Karakall tal-Ażja

Catopuma temminckii (I)

 

 

Qattus dehbi tal-Ażja

Felis nigripes (I)

 

 

Qattus saqajh suwed

Felis silvestris (II)

 

 

Qattus selvaġġ

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Qattus ta’ Goeffroy

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Qattus tal-muntanji Andini

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Onċilla

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi tal-Eurażja

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi tal-Iberja

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard musħab

Panthera leo persica (I)

 

 

Iljun tal-Ażja

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Qattus ta’ Iriomote

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta’ rasu ċatta

Prionailurus rubiginosus (I) (il-popolazzjoni tal-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Qattus bit-tikek lewn is-sadid

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kugar ta’ Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kugar tal-Kosta Rika

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kugar tal-Lvant

Puma yagouaroundi (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Amerika Ċentrali u tal-Amerika ta’ fuq biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Jaguarundi

Uncia uncia (I)

 

 

Leopard tas-silġ

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella tal-Indja

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja)

Mangus griż tal-Indja

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus żgħir tal-Indja

 

 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 

 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus li jiekol il-granċijiet

 

 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus għonqu strixxat

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, jeni

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Mephitidae

 

 

 

Skanks

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skank ta’ Humboldt

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

Aonyx capensis microdon (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra bla dwiefer tal-Kamerun

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-baħar

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-xmara tan-Nofsinhar

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra tal-Ewropa

Lutra nippon (I)

 

 

Lontra Gappuniża

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra, ballottri

 

 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta’ għonqu isfar

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Martora foina

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilgiri

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer tal-għasel

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes ta’ saqajh suwed

Odobenidae

 

 

 

Otariidae

 

Odobenus rosmarus (III il-Kanada)

 

Otariidae

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar

 

Arctocephalus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foki muswafa ta’ Juan Fernández

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foki muswafa ta’ Gwadalupe

Phocidae

 

 

 

Foki

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

Procyonidae

 

 

 

Coati, olingo

 

 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

Olingo

 

 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

Cacomistle

 

 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Coati ta’ mnieħru abjad

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Coati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 

 

Potos flavus (III Ħonduras)

Kinkajou

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

Ursidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tax-xemx

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors xufftejh kbar

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors tal-Andi

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-sootospeċi Ursus arctos isabellinus huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-sottospeċijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ors kannella

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed tal-Ażja

Viverridae Binturong

 

 

 

Binturong, żibetti, linsangs, żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 

 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett tal-Afrika

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Ażjatiku

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta’ Jerdon

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang strixxat

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b’tikek kbar

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir tal-Indja

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett żgħir tal-Indja

CETACEA

 

 

 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

Ċetaċei

Procyonidae

Phyllostomidae

 

 

 

Friefet il-lejl imneħirhom wiesa' wiesa’

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b’faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

Friefet il-lejl tal-frott, volpi jtiru

 

Acerodon spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

Acerodon jubatus (I)

 

 

Farfett il-lejl tal-frott rasu dehbija

 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Volpi jtiru

Pteropus insularis (I)

 

 

Volpi jtir Ruck

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Volpi jtir tal-Komoro

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Volpi jtir Ġappuniż

Pteropus mariannus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Marianas

Pteropus molossinus (I)

 

 

Volpi jtir Caroline

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Volpi jtir tal-Gżejjer Pelew

Pteropus pilosus (I)

 

 

Volpi jtir kbir tal-Gżejjer Pelew

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Volpi jtir ta’ Rodrigues

Pteropus samoensis (I)

 

 

Volpi jtir tas-Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Volpi jtir tal-Paċifiku

Pteropus ualanus (I)

 

 

Volpi jtir ta’ Kosrae

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Volpi jtir ta’ Pemba

Pteropus yapensis (I)

 

 

Volpi jtir ta’ Yap

CHIROPTERA

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

Cabassous centralis (III Kosta Rika)

Armadillo denbu għeri tat-Tramuntuna

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta’ denbu għeri

 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’. L-eżemplari kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Armadillo muxgħar tal-Andi

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta’ denbu twil

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Dunnart tad-deżert

Thylacinidae

 

 

 

Xitan tat-Tażmanja, thylacine

Thylacinus cynocephalus (possibbilment estint) (I)

 

 

Thylacine

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Kangurijiet, wallabies

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Kanguru tas-siġar griż

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Kanguru tas-siġar orsin

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Wallaby liebru ta’ Rufous

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Wallaby liebru strixxat

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Wallaby denbu mdiffer strixxat

Onychogalea lunata (I)

 

 

Wallaby b’denbu mdiffer b’faxx abjad

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus komuni tal-Lvant

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus komuni tan-Nofsinhar

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus tal-Gżira Admiralty

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus ta’ Waigeou

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet far

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettong

Caloprymnus campestris (possibbilment estint) (I)

 

 

Kangaru-far tad-deżert

Vombatidae

 

 

 

Wombats

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat imnieħru muxgħar tat-Tramuntana

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Liebri, fniek

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkan

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna geddumu twil

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Bandicoots

Chaeropus ecaudatus (possibbilment estint) (I)

 

 

Bandicoot sieq il-ħanżir

Peramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bandicoot strixxat tal-Punent

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilby kbir

Macrotis leucura (I)

 

 

Bilby żgħir

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir slavaġ, żebri

Equus africanus (I) (Jeskludi l-forma domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhix soġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Afrika

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra ta’ Grévy

Equus hemionus (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-subspeċi Equus hemionus hemionus u Equus hemionus khur huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Ħmar selvaġġ tal-Ażja

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel ta’ Przewalski

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta’ Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap tal-Afrika

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

Rhinocerotidae spp. (I) (għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet tal-Afrika t’Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan waħdieni li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta’ trofej tal-kaċċa. L-eżemplari l-oħra kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplari tal-ispeċi inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp.(I) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir tal-Amerika t’Isfel

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’ għall-Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-ispeċijiet li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Pangolini

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Folivori bi tliet iswaba’

 

Bradypus variegatus (II)

 

Folivoru għonqu kannella

Megalonychidae

 

 

 

Folivori b’żewġt iswaba’

 

 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

Folivoru ta’ Hoffmann b'żewġt iswaba'

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiela n-nemel tal-Amerika

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Wikkiel in-nemel kbir

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

PRIMATES

 

 

 

Primati (xadin u xadini)

 

PRIMATES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Atelidae

 

 

 

Miċeti, ateli

Alouatta coibensis (I)

 

 

Miċete tal-Gżira ta’ Coiba

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ta’ ħuġbejh suwed

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele aħmar

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Xadin sufi ta’ denbu isfar

Cebidae

 

 

 

Marmosetti, tamarini, u xadini tad-Dinja l-Ġdida

Callimico goeldii (I)

 

 

Cebidae

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmoset tat-troffa lewnha baffa

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmoset rasu lewnha baff

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Xadini ljun

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin baqri

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin ta’ Goeffroy

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin ta’ saqajħ bojod

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin pinché

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Xadin skwiril tal-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini tad-Dinja l-Qadima

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Mangabey tax-Xmara Tana

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Xadina Roloway

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Xadina denbha xemx

Colobus satanas (II)

 

 

Colobus iswed

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku denb l-iljun

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina Proboscis

Piliocolobus foai (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Afrika Ċentrali

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Colobus aħmar Uzungwa

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Colobus aħmar ta’ Żanżibar

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Pennant

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Preuss

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Colobus aħmar tax-Xmara Tana

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Colobus aħmar tal-Uganda

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Colobus aħmar ta’ Thollon

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta’ Mentawai

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Xadini mneħirhom imbuzzat

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Langur griż tal-Kaxmir

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tal-Pjanuri ta’ Isfel

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tan-Pjanuri ta’ Fuq

Semnopithecus hector (I)

 

 

Langur griż tat-Tarai

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Langur griż saqajh suwed

Semnopithecus priam (I)

 

 

Langur tat-troffa griża

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Langur griż tan-Nepal

Simias concolor (I)

 

 

Simakobou

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Langur ta’ Delacour

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur ta’ François

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee’s golden langur

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Langur Hatinh

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur tan-Nilgiri

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Langur tal-Laos

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Langur bit-troffa

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Langur rasu bajda

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Langur ta’ Shortridge

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemuri nani u Lemuri ġrieden

Aye-aye

 

 

 

Aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Hominidae

 

 

 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

Gorilla beringei (I)

 

 

Gorilla tal-Lvant

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzi u bonobo

Pongo abelii (I)

 

 

Orangutan ta’ Sumatra

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta’ Borneo

Hylobatidae

 

 

 

Ġibbuni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Ġibbuni

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u lemuri sufin

Lemuridae

 

 

 

Lemuri kbar

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri kbar

Lepilemuridae

 

 

 

Lemuri sportivi

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri sportivi

Lorisidae

 

 

 

Loris

Nycticebus spp.

 

 

Loris kajman

Pitheciidae

 

 

 

Wakari, titi, saki

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Titi ta’ Barbara Brown

Callicebus melanochir (II)

 

 

Titi kostali idejh suwed

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Titi sidru iswed

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi tal-Atlantiku

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki mnieħru abjad

Tarsiidae

 

 

 

Tarsieri

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsieri

PROBOSCIDEA

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant Ażjatiku

Loxodonta africana (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(Il-popolazzjonijiet tal- Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe biss (8); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A)

 

Iljunfant Afrikan

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Ċinċilla

Chinchilla spp. (I) (Eżemplari tal-forma domestikata li mhumiex soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)

 

 

Ċinċilla

Cuniculidae

 

 

 

Paka

 

 

Cuniculus paca (III il-Ħonduras)

Paka tal-pjanura

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

Dasyprocta punctata (III il-Ħonduras)

Aguti tal-Amerika Ċentrali

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 

 

Sphiggurus mexicanus (III il-Ħonduras)

Porkuspin nanu muswaf Messikan

 

 

Sphiggurus spinosus (III l-Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Hystricidae

 

 

 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

Hystrix cristata

 

 

Porkupsin bl-għalla

Muridae

 

 

 

Ġrieden, firien

Leporillus conditor (I)

 

 

Far perit

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ġurdien ta’ Shark Bay

Xeromys myoides (I)

 

 

Far tal-ilma

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Far tal-blat tal-Awstralja Ċentrali

Sciuridae

 

 

 

Skwirils tal-art, skwirils tas-siġar

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Kelb tal-praterija Messikan

 

 

Marmota caudata (III l-Indja)

Far il-ġebel denbu twil

 

 

Marmota himalayana (III l-Indja)

Far il-ġebel tal-Ħimalaja

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 

Callosciurus erythraeus

 

Skwiril ta’ Pallas

 

Sciurus carolinensis

 

Skiwril griż

 

 

Sciurus deppei (III il-Kosta Rika)

Skwiril ta’ Deppe

 

Sciurus niger

 

Skwiril volpi tal-lvant

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis u Trichechus manatus huma elenkati fl-Appendiċi I. Trichechus senegalensis huwa elenkat fl-Appendiċi II).

 

 

Lamantini

AVES

 

 

 

Għasafar

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji eċċ.

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella tal-Gżejjer ta’ Auckland

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

Anas chlorotis (I)

 

 

Sarsella kannella

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

Anas laysanensis (I)

 

 

Sarsella talaysan

Anas nesiotis (I)

 

 

Sarsella tal-Gżira ta’ Campbell

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Papra bil-ġwienaħ bojod

Aythya innotata

 

 

Pochard tal-Madagaskar

Aythya nyroca

 

 

Papra lewn is-sadid

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Wiżża Alewtina

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża sidirha aħmar

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

Cairina moschata (III il-Ħonduras)

Papra Muscovy

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar tal-Indja tal-Punent

 

 

Dendrocygna autumnalis (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar żaqqha sewda

 

 

Dendrocygna bicolor (III il-Ħonduras)

Papra ssaffar ħamra fl-isfar

Mergus octosetaceus

 

 

Mergante Brażiljana

 

Oxyura jamaicensis

 

Papra ħamranija

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Papra rasha bajda

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estint) (I)

 

 

Papra rasha roża

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bl-għalla

Tadorna cristata

 

 

Tadorna bil-għalla

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

Pteropus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kolibri

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Eremita ta’ Dohrn

APODIFORMES CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Gurlini bit-tikek (dikkop)

 

 

Burhinus bistriatus (III il-Gwatemala)

Gurlin b'żewġ strixex

Laridae

 

 

 

Gawwi, sterni

Larus relictus (I)

 

 

Gawwi relitt

Scolopacidae

 

 

 

Gurlini, ċewċewwi

Numenius borealis (I)

 

 

Gurlin boreali

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Gurlin munqaru rqiq

Tringa guttifer (I)

 

 

Ċewċewwa ta’ Nordmann

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Agretti, russetti

Ardea alba

 

 

Russett Abjad

Bubulcus ibis

 

 

Agrett tal-Bhejjem

Egretta garzetta

 

 

Agrett Abjad

Balaenicipitidae

 

 

 

Ċikonja ras baliena, shoebill

 

Balaeniceps rex (II)

 

Ċikonja ras ta’ baliena (shoebill)

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta’ Storm

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja Marabù

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo kbir

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatuli

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita (waldrapp)

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis Ġappuniż

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatula bajda tal-Eurażja

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis ġgant

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Ħamiem, bċieċen

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Beċċun ta’ Nicobar

Claravis godefrida

 

 

Ħamiema ġwenħajha vjola

Columba livia

 

 

Ħamiema tal-blat

Ducula mindorensis (I)

 

 

Ħamiema Mindoro

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Ħamiema taluzon

 

Goura spp. (II)

 

Ħamiema tal-kuruna

Leptotila wellsi

 

 

Ħamiema ta’ Grenada

 

 

Nesoenas mayeri (III il-Mawrizju)

Ħamiema roża

Streptopelia turtur

 

 

Gamiema Ewropea

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Buċeri

 

Aceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Aceros nipalensis (I)

 

 

Buċeru b’għonqu kannella fl-aħmar

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Buċeri

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Buċeri

 

Berenicornis spp. (II)

 

Buċeri

 

Buceros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Buceros bicornis (I)

 

 

Buċeru kbir

 

Penelopides spp. (II)

 

Buċeri

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Buċeru bl-elmu

 

Rhyticeros spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Buċeri

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Buċeru bil-gangala ċara

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

Tauraco spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Turako

Tauraco bannermani (II)

 

 

Turako ta’ Bannermann

FALCONIFORMES

 

 

 

Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluża fl-Anness C:; l-ispeċijiet l-oħra ta’ dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Tjur tal-priża ta’ bi nhar

Accipitridae

 

 

 

Isqra, ajkli

Accipiter brevipes (II)

 

 

Seqer Levantin

Accipiter gentilis (II)

 

 

Northern goshawk

Accipiter nisus (II)

 

 

Seqer tal-Ewrażja

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta’ Adalbert

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla mdiehba

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira ttikjata

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla żgħira ttikjata

Buteo buteo (II)

 

 

Bies komuni

Buteo lagopus (II)

 

 

Bies saqajh ħorox

Buteo rufinus (II)

 

 

Bies saqajh twal

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Astun Kuban munqaru ganċ

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla tas-sriep

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bagħdan aħmar tal-Punent

Circus cyaneus (II)

 

 

Bagħdan tat-Tramuntana

Circus macrourus (II)

 

 

Bagħdan pallidu

Circus pygargus (II)

 

 

Bagħdan griż

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagaskar

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergeier

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifun tal-Ewrażja

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ajkli tal-baħar

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta’ Bonelli

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla pennata

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Seqer dahru griż

Milvus migrans (II) (Għajr għall-Milvus migrans lineatus li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Astun iswed

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avoltun Eġizzjan

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda tal-Ewropa

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Cathartidae

 

 

 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta’ California

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor tal-Andi

Falconidae

 

 

 

Falkuni

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

Falco biarmicus (II)

 

 

Falkun Lanner

Falco cherrug (II)

 

 

Falkun Saker

Falco columbarius (II)

 

 

Merlin

Falco eleonorae (II)

 

 

Falkun ta’ Eleonora

Falco jugger (I)

 

 

Falkun Laggar

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett żgħir

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta’ Newton

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falkun tal-Barberija

Falco peregrinus (I)

 

 

Bies

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett tal-Mawrizju

Falco rusticolus (I)

 

 

Gyrfalcon

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieq

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett komuni

Falco vespertinus (II)

 

 

Żumbrell

Żumbrell

 

 

 

Arpa

Pandion haliaetus (II)

 

 

Arpa

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

 

Crax alberti (III il-Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

 

Crax daubentoni (III il-Kolombja)

Kurassow munqaru isfar

 

Crax fasciolata

 

Kurassow wiċċu mikxuf

 

 

Crax globulosa (III il-Kolombja)

Kurassow bl-għalla

 

 

Crax rubra (III il-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Ħonduras)

Kurassow kbir

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwtemala/il-Honduras)

Chacalaca sempliċi

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

Kurassow bl-elmu

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bl-għalla

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

Gwan iswed

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan tat-Trinidad

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi, scrubfowl

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Phasianidae

 

 

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta’ Wallich

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena bobwhite

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal Ċiniż

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta’ Sclater

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta’ Edwards

 

Lophura hatinhensis

 

Faġan tal-Vjetnam

Lophura imperialis (I)

 

 

Faġan imperjali

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

 

 

Meleagris ocellata (III il-Gwatemala)

Dundjan oċċellat

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta’ Germain

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Pagun faġan tal-Palawan

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bl-għalla

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta’ Elliot

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta’ Hume

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Faġan tas-silġ tal-Kaspju

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Faġan tas-silġ tat-Tibet

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta’ Blyth

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan ta’ Cabot

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tiġieġa tal-praterija ta’ Attwater

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Għerieneq

 

Gruidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

Grus americana (I)

 

 

Għarnuq Amerikan

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijiet Grus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I).

 

 

Għarnuq Kanadiż

Grus grus (II)

 

 

Għarnuq komuni

Grus japonensis (I)

 

 

Għarnuq rasu ħamra

Grus leucogeranus (I)

 

 

Għarnuq Siberjan

Grus monacha (I)

 

 

Għarnuq bil-kappa

Grus nigricollis (I)

 

 

Għarnuq għonqu iswed

Grus vipio (I)

 

 

Għarnuq għonqu abjad

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

Otididae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun Indjan

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Pitarrun ta’ Macqueen

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Pitarrun ta’ Houbara

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan Bengaliż

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun

Sypheotides indicus (II)

 

 

Florikan żgħir

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarrun żgħir

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallu talord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Atrikorni

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Atrikornu storbjuż

Cotingidae

 

 

 

Cotingidae

 

 

Cephalopterus ornatus (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella tal-Amażonja

 

 

Cephalopterus penduliger (III il-Kolombja)

Għasfur umbrella bl-imsielet twal

Cotinga maculata (I)

 

 

Cotinga bl-istrixxi

 

Rupicola spp. (II)

 

Sriedak il-blat

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Cotinga gwenħajha bojod

Emberizidae

 

 

 

Kardinali, tanaġeri

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Kardinal isfar

 

Paroaria capitata (II)

 

Kardinal munqaru isfar

 

Paroaria coronata (II)

 

Kardinal tal-għalla ħamra

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tanaġer seba’ lwien

Estrildidae

 

 

 

Manikini, waxbills

 

Amandava formosa (II)

 

Avadavat aħdar

 

Lonchura fuscata

 

Għammiel ta’ Timor

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Għammiel ta’ Java

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Sponsun tan-Nofsinhar għonqu iswed

Fringillidae

 

 

 

Sponsuni

Carduelis cucullata (I)

 

 

Ekru aħmar

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Ekru wiċċu isfar

Hirundinidae

 

 

 

Ħawwief

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Ħawwief tax-xmajjar għajnejh bojod

Icteridae

 

 

 

Malvizzi suwed tad-Dinja l-Ġdida

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Malvizz lewn iż-żagħfran

Meliphagidae

 

 

 

Wikkiela l-għasel

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Wikkiel l-għasel bl-elmu

Muscicapidae

 

 

 

Ħattafa d-dubbien tad-Dinja l-Qadima, Timalidi, eċċ.

Acrocephalus rodericanus (III il-Mawrizju)

 

 

Bagħal ta’ Rodrigues

 

Cyornis ruckii (II)

 

Pappamosk blu ta’ Rueck

Dasyornis broadbenti litoralis (possibbilment estint) (I)

 

 

Western rufous bristlebird

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Dasijornu munqaru twil

 

Garrulax canorus (II)

 

Hwamei Ċiniż

 

Garrulax canorus (II)

 

Hwamei tat-Tajwan

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Mesja widnejha fiddiena

 

Leiothrix lutea (II)

 

Leiothrix munqaru aħmar

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Liochicla Omei Shan

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Pikatarti għonqu abjad

Picathartes oreas (I)

 

 

Pikatarti għonqu griż

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III il-Mawrizju)

Pappamosk Maskaren

Paradisaeidae

 

 

 

Għasafar il-ġenna

 

Paradisaeidae spp.

 

Għasafar il-ġenna

Pittidae

 

 

 

Pittas

 

Pitta guajana (II)

 

Pitta strixxat

Pitta gurneyi (I)

 

 

Pitta ta’ Gurney

Pitta kochi (I)

 

 

Pitta bil-mustaċċi

 

Pitta nympha (II)

 

Pitta ninfa

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbul

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Bulbul rasu tibnija

Sturnidae

 

 

 

Majna

 

Gracula religiosa (II)

 

Majna tal-għoljiet

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Majna ta’ Bali

Zosteropidae

 

 

 

Għajnejn-bojod

Zosterops albogularis (I)

 

 

Għajnejn-bojod sidru abjad

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

Papasula abbotti (I)

 

 

Suli ta’ Abbott

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Barbji

 

 

Semnornis ramphastinus (III il-Kolombja)

Barbju Tukan

Picidae

 

 

 

Tektiek is-siġar

Campephilus imperialis (I)

 

 

Tektiek is-siġar

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Woodpecker ta’ Tristram

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

Tukan sidru aħmar

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

Tukanett munqaru bit-tikka

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun Atitlan

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Albatross

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatross denbu qasir

PSITTACIFORMI

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ.

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Cacatuidae

 

 

 

Kakatuwi

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Kakatu Tanimbar

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Kakatu tal-Filippini

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Kakatu bl-għalla lewn is-salamun

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Kakatu bl-għalla safra

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Kakatu tal-palmi

Loriidae

 

 

 

Lori, lorikiti

Eos histrio (I)

 

 

Lori aħmar u blu

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina hu elenkat fl-Appendiċi I, l-ispeċjiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Lorikiti blu

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, makaw, parruketti, pappagalli

Amazona arausiaca (I)

 

 

Pappagall għonqu aħmar

Amazona auropalliata (I)

 

 

Pappagall raqabtu safra

Amazona barbadensis (I)

 

 

Pappagall spalltu safru

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Pappagall denbu aħmar

Amazona finschi (I)

 

 

Pappagall qurriegħtu lelà

Amazona guildingii (I)

 

 

Pappagall ta’ St Vincent

Amazona imperialis (I)

 

 

Pappagall imperjali

Amazona leucocephala (I)

 

 

Pappagall Kuban

Amazona oratrix (I)

 

 

Pappagall rasu safra

Amazona pretrei (I)

 

 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Pappagall ħuġbejh ħomor

Amazona tucumana (I)

 

 

Pappagall ta’ Tucuman

Amazona versicolor (I)

 

 

Pappagall ta’ Saint Lucia

Amazona vinacea (I)

 

 

Pappagall vinaċeu

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Pappagall ħaddejh ħodor

Amazona vittata (I)

 

 

Pappagall Puerto Rikan

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Makawi blu

Ara ambiguus (I)

 

 

Makaw aħdar kbir

Ara glaucogularis (I)

 

 

Makaw ġerżumtu blu

Ara macao (I)

 

 

Makaw skarlat

Ara militaris (I)

 

 

Makaw militari

Ara rubrogenys (I)

 

 

Makaw ġbinu aħmar

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Makaw ta’ Spix

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta’ Norfolk

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Parrukkett tal-Gżira ta’ Chatham ġbinu isfar

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Parrukkett ġbinu aħmar

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Parrukkett bil-kuruna ħamra

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagall ta’ Coxen

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Pappagall muqran

 

 

 

Parrukkett dehbi

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Pappagall żaqqu oranġjo

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pappagall widnejh sofor

Pezoporus occidentalis (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-lejl

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pappagall tal-art

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagall bil-kappell

Primolius couloni (I)

 

 

Makaw rasu blu

Primolius maracana (I)

 

 

Makaw ġwenħajh blu

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Pappagall spalltu dehbija

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagall bil-kappa

Psephotus pulcherrimus (possibbilment estint) (I)

 

 

Pappagall tal-ġenna

Psittacula echo (I)

 

 

Parrukkett tal-Mawrizju

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Parrukkett ġerżumtu blu

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Pappagalli munqarhom oħxon

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Rhea

Pterocnemia pennata (I) (għajr Pterocnemia pennata pennata inkluż fl-Anness B)

 

 

Rhea żgħira

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Rhea żgħira

 

Rhea americana (II)

 

Rhea kbira

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Pingwini

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Afrikan

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin Humboldt

STRIGIFORMI

 

 

 

Kokki

 

STRIGIFORMES spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kokki

Strigidae

 

 

 

Kokki

Aegolius funereus (II)

 

 

Kokka boreali

Asio flammeus (II)

 

 

Kokka tax-xagħri

Asio otus (II)

 

 

Kokka widnejha twal

Athene noctua (II)

 

 

Kokka rari

Bubo bubo (II) (Għajr għall-Bubo bubo bengalensis li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Kokka imperjali tal-Ewrażja

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Kokka pigmea tal-Ewrażja

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Kokka ċkejkna tal-foresta

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Kokka ajkla żgħira

Ninox natalis (I)

 

 

Kokka seqer tal-Milied

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boobook Norfolk

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Kokka tas-silġ

Otus ireneae (II)

 

 

Kokka scops Sokoke

Otus scops (II)

 

 

Kokka scops tal-Ewrażja

Strix aluco (II)

 

 

Omm is-subien

Strix nebulosa (II)

 

 

Kokka kbira griża

Strix uralensis (II) (Għajr għall-Strix uralensis davidi li huwa inkluż fl-Anness B)

 

 

Kokka tal-Urali

Surnia ulula (II)

 

 

Kokka seqer tat-Tramuntana

Tytonidae

 

 

 

Barbaġanni

Tyto alba (II)

 

 

Barbaġann

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbaġann Soumagne

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Nagħma

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

 

Nagħma

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Tinamù

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamù solitarju

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal middi

REPTILIA

 

 

 

Reptiles

CROCODYLIA

 

 

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

 

CROCODYLIA spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Alligaturi, kajmani, kukkudrilli

Alligatoridae

 

 

 

Alligaturi, kajmani

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatur Ċiniż

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman ta’ Rio Apaporis bit-tikki

Caiman latirostris (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kajman imnieħru wiesa’

Melanosuchus niger (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni tal-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta’ esportazzjoni annwali li ġiet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta’ Speċjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 

 

Kajman iswed

Crocodylidae

 

 

 

Kukkudrilli

Crocodylus acutus (I) (Għajr għall-popolazzjoni ta’ Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill Amerikan

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Kukkudrill Afrikan geddumu rqiq

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Kukkudrill tal-Orinoco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Kukkudrill Filippin

Crocodylus moreletii (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Belize u l-Messiku, li huma inklużi fl-Anness B, bi kwota żero għall-kampjuni selvaġġi li jiġu nnegozjati għal skopijiet kummerċjali)

 

 

Kukkudrill ta’ Morelet

Crocodylus niloticus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Eġittu [suġġett għal kwota żero għall-eżemplari nnegozjati għall-skopijiet kummerċjali], l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t’ Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali tal-esportazzjoni ta’ mhux aktar minn 1 600 kampjun selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, flimkien ma’ eżemplari mrobbija fil-magħluq], iż-Żambja u ż-Żimbabwe;dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B). dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B).

 

 

Kukkudrill tan-Nil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Kukkudrill Mugger

Crocodylus porosus (I) (Għajr għall-popolazzjonijiet tal-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill tal-ilma salmura

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kukkudrill Kuban

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Kukkudrill Sjamiż

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Kukkudrill nanu tal-Afrika tal-Punent

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gharial falz

Gavialidae

 

 

 

Gavial jew gharial

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatara

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatara

SAURIA

Agamidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek (Agama, mastiguri)

 

Uromastyx spp. (II)

 

Gremxul denbhom imxewwek

Chamaeleonidae

 

 

 

Kamaleonti

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

Brookesia perarmata (I)

 

 

Kamaleonti nani mxewka

 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

Chamaeleo spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kamaleonti Ewropej

 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kamaleonti nani

Cordylidae

 

 

 

Gremxul denbhom imxewwek

 

Cordylus spp. (II)

 

Gremxul denbhom imħażżem

Gekkonidae

 

 

 

Wiżgħat

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa tal-Gżira ta’ Serpent

 

 

Hoplodactylus spp. (III New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba’ mwaħħla

 

 

Naultinus spp. (III New Zealand)

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 

Phelsuma spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta’ bi nhar

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Wiżgħa ta’ bi nhar tal-Gżira t-Tonda

 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat denbhom ċatt

Helodermatidae

 

 

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

 

Heldoerma spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Gremxula taż-żibeġ tal-Gwatemala

Iguanidae

 

 

 

Igwani

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

Brachylophus spp. (I)

 

 

Igwani tal-Fiġi

 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani tal-art tal-Galapagos

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot tal-Gżira ta’ Utila

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot Roatan

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot ta’ Rio Aguan Valley

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Igwana b’denbha bil-ponot tal-Gwatemala

Cyclura spp. (I)

 

 

Igwani tal-art

 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tax-xtut

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla tal-Gżira ta’ San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Gremxul

Gallotia simonyi (I)

 

 

Gremxula ġganta ta’ Hierro

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Gremxula talilford

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Gremxula ta’ Ibiża

Scincidae

 

 

 

Xaħmet l-art

 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b’denbu qabbadi

Teiidae

 

 

 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxula dragun

 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan Indjan

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan isfar

Varanus griseus (I)

 

 

Varan tad-deżert

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragun komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan musħab

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan ta’ Gray

Xenosauridae

 

 

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

SERPENTES

 

 

 

Sriep

Boidae

 

 

 

Boa

 

Boidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa tal-art tal-Madagaskar

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constrictor Arġentin

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa Puerto Rikan

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa Ġamajkan

Eryx jaculus (II)

 

 

Boa tar-ramel bit-tikek

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

 

Bolyeriidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa tal-Gżira t-Tonda

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa bil-qxur imrikkba tal-Gżira t-Tonda

Colubridae

 

 

 

Sriep tipiċi, sriep tal-ilma, sriep frosta

 

 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta’ dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 

 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp tal-ilma wiċċ ta’ kelb

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 

 

Xenochrophis piscator (III Indja)

Serp ta’ dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 

 

 

Kobri, sriep koralli

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 

 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Atlantiku

 

 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall tal-Amerika Ċentrali

 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra jobżoq ta’ Burma

 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra tal-Ażja Ċentrali

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta’ Fuq

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoċina

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq tal-Indoneżja tan-Nofsinhar

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Loxocemidae

 

 

 

Boa nanu Messikan

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Boa nanu Messikan

Pythonidae

 

 

 

Pituni

 

Pythonidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitun Indjan

Tropidophiidae

 

 

 

Boa tal-foresti

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boa tal-foresti

Viperidae

 

 

 

Lifgħat

 

 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta’ Aruba

 

 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta’ Russell

Vipera latifii

 

 

Lifgħa talatifi

Vipera ursinii (I) (il-popolazzjoni tal-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet tal-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament)

 

 

Lifgħa ta’ Orsini

 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta’ Wagner

TESTUDINES

Carettochelyidae

 

 

 

Fkieren b’imnieħer ħanżir

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b’imnieħer ħanżir

Chelidae

 

 

 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 

Chelodina mccordi (II)

 

Fekruna kelidi Roti

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar tal-Punent

Cheloniidae

 

 

 

Fkieren

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Fkieren

Chelydridae

 

 

 

Fkieren serpentini

 

 

Macrochelys temminckii (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fekruna alligatur serpentina

Dermatemydidae

 

 

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar tal-Amerika Ċentrali

Dermochelyidae

 

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Emydidae

 

 

 

Fkieren tal-ilma ħelu, fkieren kaxxa

 

Chrysemys picta

 

Fekruna mpittra

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Fkieren tal-għadajjar

 

 

Graptemys spp. (III l-Istati Uniti tal-Amerika)

Fkieren mappa

 

Terrapene spp. (II)(Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

Terrapene coahuila (I)

 

 

Fekruna kaxxa akkwatika

 

Trachemys scripta elegans

 

Terapin widnejh ħomor

Geoemydidae

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Terapin tax-Xmara tan-Nofsinhar

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

Batagur spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Fkieren kaxxa Ażjatiċi

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Fekruna tal-ħawt sewda

 

 

Geoemyda spengleri (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-weraq sidirha iswed

 

Heosemys annandalii (II)

 

Fekruna tat-tempji rasha safra

 

Heosemys depressa (II)

 

Fekruna tal-foresta Arakan

 

Heosemys grandis (II)

 

Fekruna ġganta Ażjatika

 

Heosemys spinosa (II)

 

Fekruna mxewka

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Fekruna tal-foresta tas-Sulaweżi

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Fekruna wikkiela l-bebbux

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Fekruna tal-għelieqi tar-ross

 

Mauremys annamensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Annam

 

 

Mauremys iversoni (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Fuji

 

 

Mauremys megalocephala (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt buras

 

Mauremys mutica (II)

 

Fekruna tal-ħawt safra

 

 

Mauremys nigricans (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha aħmar

 

 

Mauremys pritchardi (III iċ-Ċina)

Fekruna tal-ħawt ta’ Pritchard

 

 

Mauremys reevesii (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Reeves

 

 

Mauremys sinensis (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għonqha strixxi

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Fekruna tal-art tat-tliet saffi

Morenia ocellata (I)

 

 

Fekruna tal-għadajjar Burmiża

 

Notochelys platynota (II)

 

Fekruna Malajjana tal-qoxra ċatta

 

 

Ocadia glyphistoma (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ħalqha ganċ

 

 

Ocadia philippeni (III iċ-Ċina)

Fekruna għonqha strixxi ta’ Philippen

 

Orlitia borneensis (II)

 

Fekruna ġganta Malajjana

 

Pangshura spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren imsaqqfa

Pangshura tecta (I)

 

 

Fekruna msaqqfa Indjana

 

 

Sacalia bealei (III iċ-Ċina)

Fekruna ta’ Beal

 

 

Sacalia pseudocellata (III iċ-Ċina)

Fekruna Ċiniża għajnejha foloz

 

 

Sacalia quadriocellata (III Ċina)

Fekruna b’erba’ għajnejn

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekruna sewda tal-marsh

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Fekruna tal-ħawt Filippina

Platysternidae

 

 

 

Fekruna buras

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Fekruna buras

Podocnemididae

 

 

 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Testudinidae

 

 

 

Fkieren

 

Testudinidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) kwota żero ta’ esportazzjoni annwali ġiet stabbilita għal Geochelone sulcata għal eżemplarji mneħħija mis-salvaġġ u nnegozjati għal għanijiet purament kummerċjali).

 

Fkieren

Astrochelys radiata (I)

 

 

Fekruna raġġata

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Fekruna Bolson

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Fekruna ċatta

Psammobates geometricus (I)

 

 

Fekruna ġeometrika

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

Pyxis planicauda (I)

 

 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

Testudo graeca (II)

 

 

Fekruna bl-ixpruni

Testudo hermanni (II)

 

 

Fekruna ta’ Hermann

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Fekruna Eġizzjana

Testudo marginata (II)

 

 

Fekruna marġinata

Trionychidae

 

 

 

Fkieren qoxrithom ratba, terappins

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba tal-Ażja tax-Xlokk

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba ta’ Cuatro Cienagas

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

Aspideretes hurum (I)

 

 

Fekruna pagun qoxritha ratba

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Fekruna sewda qoxritha ratba

 

Chitra spp. (II)

 

Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa

 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 

Lissemys scutata (II)

 

Fekruna flapshell Burmiża

 

 

Palea steindachneri (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba għonqha bl-imsielet

 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 

 

Pelodiscus axenaria (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Hunan

 

 

Pelodiscus maackii (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba ta’ Amur

 

 

Pelodiscus parviformis (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba Ċiniża

 

 

Rafetus swinhoei (III iċ-Ċina)

Fekruna qoxritha ratba tal-Yangtze

AMPHIBIA

 

 

 

Anfibji

ANURA

 

 

 

Żrinġijiet u rospi

Bufonidae

 

 

 

Rospi

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Malcolm

Atelopus zeteki (I)

 

 

Żrinġ dehbi

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospu dehbi

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospu tal-Kamerun

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rospi vivipari Afrikani

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Nimba

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Osgood

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Iċ-Ċili)

 

Dendrobatidae

 

 

 

Żrinġijiet velenużi

 

Allobates femoralis (II)

 

Żrinġ velenuż saqajh ileqqu

 

Allobates zaparo (II)

 

Żrinġ velenuż ta’ Zaparo

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Żrinġ velenuż ikħal tas-sema

 

Dendrobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

Epipedobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

Phyllobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II)

 

 

Mantellidae

 

 

 

Żrinġijiet mantella

 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 

 

 

Żrinġijiet tadama

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Żri