EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1791

1791/2006/KE: Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1791/2006 ta' l- 20 ta’ Novembru 2006 li jadatta ċerti Regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu ta' oġġetti, il-moviment liberu ta' persuni, il-liġi dwar il-kumpanniji, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja), il-politika dwar it-trasport, it-tassazzjoni, l-istatistika, l-enerġija, l-ambjent, il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika estera u ta' sigurtà komuni u istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

OJ L 363, 20.12.2006, p. 1–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 629–708 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 15 - 94
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 001 P. 187 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2015; Imħassar b' 32015R1589 . Latest consolidated version: 15/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1791/oj

31.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

629


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1791/2006

ta' l-20 ta’ Novembru 2006

li jadatta ċerti Regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu ta' oġġetti, il-moviment liberu ta' persuni, il-liġi dwar il-kumpanniji, il-politika dwar il-kompetizzjoni, l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja), il-politika dwar it-trasport, it-tassazzjoni, l-istatistika, l-enerġija, l-ambjent, il-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika estera u ta' sigurtà komuni u istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija, u b'mod partikolari l-Artikolu 56 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 56 ta' l-Att ta' Adeżjoni, fejn l-atti ta' l-istituzzjonijiet jibqgħu validi lil hinn mill-1 ta' Jannar 2007, u jeħtieġu adattament minħabba l-adeżjoni, u l-adattamenti meħtieġa m'humiex previsti fl-Att ta' Adeżjoni jew fl-Annessi tiegħu, l-atti meħtieġa għandhom jiġu adottati mill-Kunsill, sakemm l-att oriġinali ma jkunx ġis adottat mill-Kummissjoni.

(2)

L-Att Finali tal-Konferenza li fasslet it-Trattat ta' Adeżjoni indika li l-Partijiet Kontraenti Għolja kienu laħqu qbil politiku dwar sett ta' adattamenti għal atti adottati mill-istituzzjonijiet li kienu meħtieġa minħabba l-adeżjoni u stieden lil-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw dawn l-adattamenti qabel l-adeżjoni, ikkompletati u aġġornati fejn meħtieġ biex jittieħed kont ta' l-evoluzzjoni tal-liġi ta' l-Unjoni.

(3)

Ir-Regolamenti li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija: Ir-Regolamenti (KE) Nru 2003/2003 (2) u (KE) Nru 339/93 (3),

fil-qasam tal-moviment liberu ta' persuni: Ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 (4) u (KEE) Nru 574/72 (5),

fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpanniji: Ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001 (6),

fil-qasam tal-politika dwar il-kompetizzjoni: Ir-Regolament (KE) Nru 659/1999 (7),

fil-qasam ta' l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja): Ir-Regolamenti:Nru 79/65 (8), (KEE) Nru 1784/77 (9), (KEE) Nru 2092/91 (10), (KEE) Nru 2137/92 (11), (KE) Nru 1493/1999 (12), (KE) Nru 1760/2000 (13), (KE) Nru 999/2001 (14), (KE) Nru 2160/2003 (15), (KE) Nru 21/2004 (16), (KE) Nru 853/2004 (17), (KE) Nru 854/2004 (18), (KE) Nru 882/2004 (19) u (KE) Nru 510/06 (20),

fil-qasam tal-politika dwar it-trasport: ir-Regolamenti (KEE) Nru 1108/70 (21), (KEE) Nru 3821/85 (22), (KEE) Nru 881/92 (23), 684/92 (24), (KEE) Nru 1192/69 (25) u (KEE) Nru 2408/92 (26),

fil-qasam tat-tassazzjoni: Ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003 (27),

fil-qasam ta' l-istatistika: ir-Regolamenti (KEE) Nru 2782/75 (28), (KEE) Nru 357/79 (29), (KEE) Nru 837/90 (30), 959/93 (31), (KE) Nru 1172/98 (32), (KE) Nru 437/2003 (33) u (KE) Nru 1177/2003 (34),

fil-qasam ta' l-enerġija: ir-Regolament (KE) Nru 1407/2002 (35),

fil-qasam ta' l-ambjent: ir-Regolamenti (KE) Nru 761/2001 (36) u (KE) Nru 2037/2000 (37),

fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni: ir-Regolamenti (KE) Nru 1346/2000 (38), (KE) Nru 44/2001 (39), (KE) Nru 1683/95 (40) u (KE) Nru 539/2001 (41),

fil-qasam ta' l-unjoni doganali: ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92 (42),

fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: ir-Regolamenti (KEE) Nru 3030/93 (43), (KE) Nru 517/94 (44), (KE) Nru 152/2002 (45), (KE) Nru 2368/2002 (46)u (KE) Nru 1236/2005 (47),

fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni: ir-Regolamenti (KE) Nru 2488/2000 (48), (KE) Nru 2580/2001 (49), (KE) Nru 881/2002 (50), (KE) Nru 1210/2003 (51), (KE) Nru 131/2004 (52) u (KE) Nru 234/2004/ (53), (KE) Nru 314/2004 (54), (KE) Nru 872/2004 (55), (KE) Nru 1763/2004 (56), (KE) Nru 174/2005 (57), (KE) Nru 560/2005 (58), (KE) Nru 889/2005 (59), (KE) Nru 1183/2005 (60), (KE) Nru 1184/2005 (61), (KE) Nru 1859/2005 (62), (KE) Nru 305/2006 (63), (KE) Nru 765/2006 (64) u (KE) Nru 817/2006 (65),

fil-qasam ta' l-istituzzjonijiet: ir-Regolament (KEE) Nru 1/58 (66).

(4)

u d-Deċiżjonijiet li ġejjin għandhom għalhekk ikunu emendati kif xieraq:

fil-qasam tal-moviment liberu ta' persuni: id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għal Ħaddiema Migranti Nru 117 tas-7 ta' Lulju 1982 (67), Nru 136 ta' l-1 ta' Lulju 1987 (68), Nru 150 tas-26 ta' Ġunju 1992 (69) u Nru 192 tad-29 ta' Ottubru 2003 (70),

fil-qasam ta' l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja): id-Deċiżjonijiet 79/542/KEE (71), 82/735/KEE (72), 90/424/KEE (73), 2003/17/KE (74) u 2005/834/KE (75),

fil-qasam tal-politika dwar it-trasport: id-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE (76),

fil-qasam ta' l-enerġija: id-Deċiżjoni 77/270/Euratom (77) u l-Istatuti ta' l-Aġenżija tal-Provvista ta' l-Euratom (78),

fil-qasam ta' l-ambjent: id-Deċiżjonijiet 97/602/KE (79) u 2002/813/KE (80),

fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni: id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar il-verżjoni definittiva ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni (81) u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 75 għall-ġarr ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi (82).

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Ir-Regolamenti li ġejjin għandhom ikunu emendati kif imniżżel fl-Anness:

fil-qasam tal-moviment liberu ta' merkanzija: ir-Regolamenti (KE) Nru 2003/2003 u (KE) Nru 339/93,

fil-qasam tal-moviment liberu ta' persuni: ir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72,

fil-qasam tal-liġi dwar il-kumpanniji: ir-Regolament (KE) Nru 2157/2001,

fil-qasam tal-kompetizzjoni: ir-Regolament (KE) Nru 659/1999,

fil-qasam ta' l-agrikoltura (inkluż partijiet veterinarji): ir-Regolamenti: Nru 79/65, (KEE) Nru 1784/77, (KEE) Nru 2092/91, (KEE) Nru 2137/92, (KE) Nru 1493/1999, (KE) Nru 1760/2000, (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 2160/2003, (KE) Nru 21/2004, (KE) Nru 853/2004, (KE) Nru 854/2004, (KE) Nru 882/2004 u (KE) Nru 510/06,

fil-qasam tal-politika dwar it-trasport: ir-Regolamenti (KEE) Nru 1108/70, (KEE) Nru 3821/85, (KEE) Nru 881/92, (KEE) Nru 684/92, (KEE) Nru 1192/69 u (KEE) Nru 2408/92,

fil-qasam tat-tassazzjoni: ir-Regolament (KE) Nru 1798/2003,

fil-qasam ta' l-istatistika: ir-Regolamenti (KEE) Nru 2782/75, (KEE) Nru 357/79, (KEE) Nru 837/90, (KEE) Nru 959/93, (KEE) Nru 1172/98 u (KEE) Nru 437/2003 u (KE) Nru 1177/2003,

fil-qasam ta' l-enerġija: ir-Regolament (KE) Nru 1407/2002,

fil-qasam ta' l-ambjent: ir-Regolamenti (KE) Nru 761/2001 u (KE) Nru 2037/2000,

fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni: ir-Regolamenti (KE) Nru 1346/2000, (KE) Nru 44/2001, (KE) Nru 1683/95 u (KE) Nru 539/2001,

fil-qasam ta' l-unjoni doganali: ir-Regolament (KEE) Nru 2913/92,

fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni: ir-Regolamenti (KEE) Nru 3030/93, (KE) Nru 517/94, (KE) Nru 152/2002, (KE) Nru 2368/2002 u (KE) Nru 1236/2005,

fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni: ir-Regolamenti (KE) Nru 2488/2000, (KE) Nru 2580/2001, (KE) Nru 881/2002, (KE) Nru 1210/2003, (KE) Nru 131/2004, (KE) Nru 234/2004, (KE) Nru 314/2004, (KE) Nru 872/2004, (KE) Nru 1763/2004, (KE) Nru 174/2005, (KE) Nru 560/2005, (KE) Nru 889/2005, (KE) Nru 1183/2005, (KE) Nru 1184/2005, (KE) Nru 1859/2005, (KE) Nru 305/2006, (KE) Nru 765/2006 u (KE) nru 817/2006,

fil-qasam ta' l-istituzzjonijiet: ir-Regolament (KEE) 1/58.

2.   Id-Deċiżjonijiet li ġejjin għandhom ikunu emendati kif imniżżel fl-Anness:

fil-qasam tal-moviment liberu ta' persuni: id-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva tal-Komunitajiet Ewropej dwar is-Sigurtà Soċjali għal Ħaddiema Migranti Nru 117 tas-7 ta' Lulju 1982, Nru 136 ta' l-1 ta' Lulju 1987, Nru 150 tas-26 ta' Ġunju 1992 u Nru 192 tad-29 ta' Ottubru 2003,

fil-qasam ta' l-agrikoltura (inkluż il-leġiżlazzjoni veterinarja u fitosanitarja): id-Deċiżjonijiet Nru 79/542/KEE, Nru 82/735/KEE, 90/424/KEE, 2003/17/KE u 2005/834/KE,

fil-qasam tal-politika dwar it-trasport: id-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE,

fil-qasam ta' l-enerġija: id-Deċiżjoni 77/270/Euratom u l-Istatuti ta' l-Aġenżija tal-Provvista ta' l-Euratom,

fil-qasam ta' l-ambjent: id-Deċiżjonijiet 97/602/KE u 2002/813/KE,

fil-qasam tal-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni: id-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-28 ta' April 1999 dwar il-verżjonijiet definittivi ta' l-Istruzzjonijiet Konsulari Komuni u d-Deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar iċ-ċertifikat previst fl-Artikolu 75 għal ġarr ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ soġġett għal u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 20 ta’ Novembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J. KORKEAOJA


(1)  ĠU L 157, 21.6.2005, p. 11.

(2)  ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1.

(3)  ĠU L 40, 17.2.1993, p. 1.

(4)  ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2.

(5)  ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1.

(6)  ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1.

(7)  ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.

(8)  ĠU 109, 23.6.1965, p. 1859.

(9)  ĠU L 200, 8.8.1977, p. 1.

(10)  ĠU L 198, 22.7.1991, p. 1.

(11)  ĠU L 214, 30.7.1992, p. 1.

(12)  ĠU L 179, 14.7.1999, p. 1.

(13)  ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

(14)  ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1.

(15)  ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1

(16)  ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.

(17)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55.

(18)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206.

(19)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(20)  ĠU L 93, 31.3.2006, p. 12.

(21)  ĠU L 130, 15.6.1970, p. 4.

(22)  ĠU L 370, 31.12.1985, p. 8.

(23)  ĠU L 95, 9.4.1992, p. 1.

(24)  ĠU L 74, 20.3.1992, p. 1.

(25)  ĠU L 156, 28.6.1969, p. 8.

(26)  ĠU L 240, 24.8.1992, p. 8.

(27)  ĠU L 264, 15.10.2003, p. 1.

(28)  ĠU L 282, 1.11.1975, p. 100.

(29)  ĠU L 54, 5.3.1979, p. 124.

(30)  ĠU L 88, 3.4.1990, p. 1.

(31)  ĠU L 98, 24.4.1993, p. 1.

(32)  ĠU L 163, 6.6.1998, p. 1.

(33)  ĠU L 66, 11.3.2003, p. 1

(34)  ĠU L 165, 3.7.2003, p. 1.

(35)  ĠU L 205, 2.8.2002, p. 1.

(36)  ĠU L 114, 24.4.2001, p. 1.

(37)  ĠU L 244, 29.9.2000, p. 1.

(38)  ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1.

(39)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(40)  ĠU L 164, 14.7.1995, p. 1.

(41)  ĠU L 81, 21.3.2001, p. 1.

(42)  ĠU L 302, 19.10.1992, p. 1.

(43)  ĠU L 275, 8.11.1993, p. 1.

(44)  ĠU L 67, 10.3.1994, p. 1.

(45)  ĠU L 25, 29.1.2002, p. 1.

(46)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 28.

(47)  ĠU L 200, 30.7.2005, p. 1.

(48)  ĠU L 287, 14.11.2000, p. 19.

(49)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.

(50)  ĠU L 139, 29.5.2002, p. 9.

(51)  ĠU L 169, 8.7.2003, p. 6.

(52)  ĠU L 21, 28.1.2004, p. 1.

(53)  ĠU L 40, 12.2.2004, p. 1.

(54)  ĠU L 55, 24.2.2004, p. 1.

(55)  ĠU L 162, 30.4.2004, p. 32.

(56)  ĠU L 315, 14.10.2004, p. 14.

(57)  ĠU L 29, 2.2.2005, p. 5.

(58)  ĠU L 95, 14.4.2005, p. 1.

(59)  ĠU L 152, 15.6.2005, p. 1.

(60)  ĠU L 193, 23.7.2005, p. 1.

(61)  ĠU L 193, 23.7.2005, p. 9.

(62)  ĠU L 299, 16.11.2005, p. 23.

(63)  ĠU L 51, 22.2.2006, p. 1.

(64)  ĠU L 134, 20.5.2006, p. 1.

(65)  ĠU L 148, 2.6.2006, p. 1.

(66)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 385.

(67)  ĠU C 238, 7.9.1983, p. 3.

(68)  ĠU C 64, 9.3.1988, p. 7.

(69)  ĠU C 229, 25.8.1993, p. 5.

(70)  ĠU L 104, 8.4.2004, p. 114.

(71)  ĠU L 146, 14.6.1979, p. 15.

(72)  ĠU L 311, 8.11.1982, p. 16.

(73)  ĠU L 224, 18.8.1990, p. 19.

(74)  ĠU L 8, 14.1.2003, p. 10.

(75)  ĠU L 312, 29.11.2005, p. 51.

(76)  ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1.

(77)  ĠU L 88, 6.4.1977, p. 9.

(78)  ĠU 27, 6.12.1958, p. 534.

(79)  ĠU L 242, 4.9.1997, p. 64.

(80)  ĠU L 280, 18.10.2002, p. 62.

(81)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 317.

(82)  ĠU L 239, 22.9.2000, p. 463.


ANNESS

WERREJ

1.

IL-MOVIMENT LIBERU TA' MERKANZIJA

A.

IL-FERTILIZZANTI

B.

IL-MIŻURI ORIZZONTALI U PROĊEDURALI

2.

IL-MOVIMENT LIBERU TA' PERSUNI

IS-SIGURTÀ SOĊJALI

3.

IL-LIĠI DWAR IL-KUMPANNIJI

4.

IL-POLITIKA DWAR IL-KOMPETIZZJONI

5.

L-AGRIKOLTURA

A.

IL-LEĠIŻLAZZJONI DWAR L-AGRIKOLTURA

B.

IL-LEĠIŻLAZZJONI VETERINARJA U FITOSANITARJA

I.

IL-LEĠIŻLAZZJONI VETERINARJA

II.

IL-LEĠIŻLAZZJONI FITOSANITARJA

6.

IL-POLITIKA TAT-TRASPORT

A.

IT-TRASPORT INTERN

B.

IT-TRASPORT BIT-TRIQ

C.

IT-TRASPORT BIL-FERROVIJA

D.

IN-NETWORK TAT-TRASPORT TRANS-EWROPEW

E.

IT-TRASPORT BL-AJRU

7.

IT-TASSAZZJONI

8.

L-ISTATISTIKA

9.

L-ENERĠIJA

10.

L-AMBJENT

A.

IL-PROTEZZJONI TAN-NATURA

B.

IL-KONTROLL TAT-TNIĠĠIS INDUSTRIJALI U L-IMMANNIĠĠAR TAR-RISKJI

C.

IS-SUSTANZI KIMIĊI

11.

IL-KOOPERAZZJONI FL-OQSMA TAL-ĠUSTIZZJA U L-AFFARIJIET INTERNI

A.

IL-KOOPERAZZJONI ĠUDIZZJARJA F'MATERJI ĊIVILI U KUMMERĊJALI

B.

IL-POLITIKA DWAR IL-VIŻA

C.

MIXXELLANJI

12.

L-UNJONI DOGANALI

ADATTAMENTI TEKNIĊI GĦALL-KODIĊI DOGANALI

13.

IR-RELAZZJONIJIET BARRANIN

14.

IL-POLITIKA BARRANIJA U TA’ SIGURTÀ KOMUNI

15.

L-ISTITUZZJONIJIET

1.   IL-MOVIMENT LIBERU TA' OĠĠETTI

A.   IL-FERTILIZZANTI

32003 R 2003: ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti (ĠU L 304, 21.11.2003, p. 1), kif emendata bi:

32004 R 0885: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 885/2004 tas-26.4.2004 (ĠU L 168, 1.5.2004, p. 1),

32004 R 2076: ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2076/2004 tat-3.12.2004 (ĠU L 359, 4.12.2004, p. 25).

(a)

Fl-Anness I, A.2, Nru 1, dan li ġej huwa miżjud fil-kolonna 6, l-ewwel paragrafu, għat-test fil-parentesi wara “Slovakkja”:

“Bulgarija, Rumanija”;

(b)

Fl-Anness I, B.1, B.2 u B.4, dan li ġej huwa miżjud fil-kolonna 5, punt 3, it-tieni paragrafu, l-ewwel inċiż, għat-test fil-parentesi wara “Slovakkja”:

“Bulgarija, Rumanija”;

B.   MIŻURI ORIZZONTALI U PROĊEDURALI

31993 R 0339: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 tat-8 ta’ Frar 1993 dwar verifiki għall-konformità mar-regoli dwar is-sigurtà tal-prodott fil-każ ta’ prodotti importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 40, 17.2.1993, p. 1), kif emendat bi:

11994 N: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika ta’ l-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja u r-Renju ta’ l-Isvezja (ĠU C 241, 29.8.1994, p. 21),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 0806: ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 806/2003 ta' l-14.4.2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1).

(a)

Dan li ġej jiżdied ma’ l-Artikolu 6(1):

“—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93”;

(b)

Dan li ġej jiżdied ma’ l-Artikolu 6(2):

“—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339, p. 93)”

2.   IL-LIBERTÀ TAL-MOVIMENT GĦALL-PERSUNI

SIGURTÀ SOĊJALI

1.

31971 R 1408: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 ta' l-14 ta' Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni ta' l-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità (ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2), kif emendat u aġġornat l-aħħar bi:

31997 R 0118: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 118/97 tat-2.12.1996 (ĠU L 28, 30.1.1997, p. 1), u sussegwentement emendat bi:

31997 R 1290: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/97 tas-27.6.1997 (ĠU L 176, 4.7.1997, p. 1),

31998 R 1223: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1223/98 ta' l-4.6.1998 (ĠU L 168, 13.6.1998, p. 1),

31998 R 1606: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1606/98 tad-29.6.1998 (ĠU L 209, 25.7.1998, p. 1),

31999 R 0307: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 307/1999 tat-8.2.1999 (ĠU L 38, 12.2.1999, p. 1),

31999 R 1399: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1399/1999 tad-29.4.1999 (ĠU L 164, 30.6.1999, p. 1),

32001 R 1386: Ir-Regolament (KE) Nru 1386/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5.6.2001 (ĠU L 187, 10.7.2001, p. 1),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32004 R 0631: Ir-Regolament (KE) Nru 631/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31.3.2004 (ĠU L 100, 6.4.2004, p. 1),

32005 R 0647: Ir-Regolament (KE) Nru 647/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13.4.2005 (ĠU L 117, 4.5.2005, p. 1),

32006 R 0629: Ir-Regolament (KE) Nru 629/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5.4.2006 (ĠU L 114, 27.4.2006, p. 1),

u revokat b'effett mid-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament ta' Implimentazzjoni bi:

32004 R 0883: Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali (ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1).

(a)

Fl-Artikolu 82 (B)(1), iċ-ċifra “150” hija sostitwita b“162”;

(b)

L-Anness I, Parti I “Persuni impjegati u/jew persuni li jaħdmu għal rashom (Artikolu 1 (a) (ii) u (iii) tar-Regolament)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “A. BELĠJU”: għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Kwalunkwe persuna li taħdem mingħajr kuntratt ta' l-impjieg fit-tifsira tal-punti 5 u 6 ta' l-Artikolu 4(3) tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali għandha tkun ikkunsidrata persuna li taħdem għal rasha fit-tifsira ta' l-Artikolu 1(a)(ii) tar-Regolament.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Ma japplikax.”;

(ċ)

L-Anness I, Parti II “Membri tal-familja (It-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 1 (f) tar-Regolament)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “A. BELĠJU”: għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Ma japplikax.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Għall-finijet li jiġi determinat l-intitolar għall-benefiċċji innatura skond id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu 1 ta' Titolu III tar-Regolament, ‘membru tal-familja’ tfisser wieħed mill-konjuġi, ġenitur dipendenti, tifel/tifla taħt l-età ta' 18 (jew taħt l-età ta' 26 u dipendenti).”;

(d)

L-Anness II, Parti I “Skemi speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom esklużi mill-ambitu tar-Regolament skond ir-raba’ sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 1(j)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Ma japplikax.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Ma japplikax.”;

(e)

L-Anness II, Parti II, “Għotjiet speċjali tat-twelid jew l-adozzjoni esklużi mill-iskop tar-Regolament taħt it-termini ta’ l-Artikolu 1(u)(i)” qed tiġi emendata kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Allokazzjoni għall-maternità f'għamla ta' somma globali (Liġi dwar Allokazzjonijiet tal-Familja għat-Tfal).”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Allokazzjoni għat-twelid.”;

(f)

L-Anness II, Parti III “Benefiċċji speċjali mhux kontributorji fit-tifsira ta’ l-Artikolu 4(2b) li ma jaqgħux fl-iskop tar-Regolament” qed tiġi emendata kif ġej:

(i)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “A. BELĠJU” tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Xejn.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Xejn.”;

(g)

L-Anness IIa “Benefiċċji speċjali mhux kontributorji (Artikolu 10a tar-Regolament)” qed jiġi emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Pensjoni Soċjali għax-xjuħija (Artikolu 89 tal-Kodiċi tas-Sigurtà Soċjali).”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Allokazzjoni fix-xahar għal persuni b'diżabbiltà (Ordinanza ta' Emerġenża Nru 102/1999 dwar protezzjoni speċjali u impjieg ta' persuni b'diżabbiltà, approvati bil-Liġi Nru 519/2002).”;

(h)

Anness III, Parti A “Dispożizzjonijiet ta' konvenzjonijiet ta' sigurtà soċjali li jibqgħu applikabbli minkejja l-Artikolu 6 tar-Regolament (Artikolu 7(2)(ċ) tar-Regolament)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “1. BELĠJU — ĠERMANJA” għandha tiddaħħal:

“2.   BULGARIJA — ĠERMANJA

(a)

L-Artikolu 28(1)(b) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-17 ta' Diċembru 1997.

(b)

Punt 10 tal-Protokoll Finali tal-Konvenzjoni msemmija.

3.   BULGARIJA — AWSTRIJA

L-Artikolu 38 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta’ April 2005.

4.   BULGARIJA — SLOVENJA

L-Artikolu 32 (2) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-18 ta' Diċembru 1957.”;

(ii)

in-numru ta' l-intestatura “REPUBBLIKA ĊEKA — ĠERMANJA” huwa mibdul minn “2” għal “5” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“6.

REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU”

“7.

REPUBBLIKA ĊEKA — LUSSEMBURGU”

“8.

REPUBBLIKA ĊEKA — AWSTRIJA”

“9.

REPUBBLIKA ĊEKA — SLOVAKKJA”

“10.

DANIMARKA — FINLANDJA”

“11.

DANIMARKA — SVEZJA”

“12.

ĠERMANJA — GREĊJA”

“13.

ĠERMANJA — SPANJA”

“14.

ĠERMANJA — FRANZA”

“15.

ĠERMANJA — LUSSEMBURGU”,

“16.

ĠERMANJA — UNGERIJA”

“17.

ĠERMANJA — OLANDA”,

“18.

ĠERMANJA — AWSTRIJA”

“19.

ĠERMANJA — POLONJA”;

(iii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “19. ĠERMANJA — POLONJA” għandha tiddaħħal:

“20.   ĠERMANJA — RUMANIJA

(a)

L-Artikolu 28(1)(b) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-8 ta' April 2005.

(b)

Il-Punt 13 tal-Protokoll Finali għall-Konvenzjoni msemmija.”;

(iv)

in-numru ta' l-intestatura “ĠERMANJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “17” għal “21” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“22.

ĠERMANJA — SLOVAKKJA”

“23.

ĠERMANJA — RENJU UNIT”

“24.

SPANJA — PORTUGALL”

“25.

IRLANDA — RENJU UNIT”

“26.

ITALJA — SLOVENJA”

“27.

LUSSEMBURGU — SLOVAKKJA”

“28.

UNGERIJA — AWSTRIJA”

“29.

UNGERIJA — SLOVENJA”

“30.

OLANDA — PORTUGALL”

“31.

AWSTRIJA — POLONJA”

“32.

AWSTRIJA — SLOVENJA”

“33.

AWSTRIJA — SLOVAKKJA”

“34.

POLONJA — RENJU UNIT”

“35.

FINLANDJA — SVEZJA”;

(i)

L-Anness III, Parti B “Dispożizzjonijiet ta' Konvenzjonijiet li ma japplikawx għal persuni kollha li għalihom japplika r-Regolament” huwa emendat kif ġej:

(i)

qabel l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “1. REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU” għandha tiddaħħal:

“1.   BULGARIJA — AWSTRIJA

L-Artikolu 38 (3) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali ta' l-14 ta' April 2005.”;

(ii)

in-numru ta' l-intestatura “REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU” huwa mibdul minn “1” għal “2” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“3.

REPUBBLIKA ĊEKA — AWSTRIJA”

“4.

ĠERMANJA — UNGERIJA”

“5.

ĠERMANJA — SLOVENJA”;

“6.

ITALJA — SLOVENJA”

“7.

UNGERIJA — AWSTRIJA”

“8.

UNGERIJA — SLOVENJA”

“9.

AWSTRIJA — POLONJA”

“10.

AWSTRIJA — SLOVENJA”

“11.

AWSTRIJA — SLOVAKKJA”;

(j)

L-Anness IV, Parti A “Leġiżlazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 37 (1) tar-Regolament li skondthom l-ammont ta’ benefiċċji għall-invalidità huwa indipendenti mit-tul tal-perijodi ta’ l-assigurazzjoni” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Xejn.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Xejn.”;

(k)

L-Anness IV, Parti B “Skemi speċjali għal persuni li jaħdmu għal rashom fit-tifsira ta’ l-Artikoli 38 (3) u 45 (3) tar-Regolament 1408/71” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Xejn.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Xejn.”;

(l)

L-Anness IV, Parti Ċ “Każijiet imsemmijin fl-Artikolu 46(1)(b) tar-Regolament, fejn il-kalkolu tal-benefiċċju skond l-Artikolu 46(2) tar-Regolament jista' jiġi rinunzjat” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

L-applikazzjonijiet kollha għal pensjonijiet għal perijodi ta' assigurazzjoni u xjuħija, pensjonijiet ta' invalidità minħabba mard ġenerali, u pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj li ġejjin mill-pensjonijiet imsemmijin hawn fuq.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Xejn.”;

(m)

L-Anness VI “Proċeduri speċjali għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet ta' ċerti Stati Membri” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Xejn.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Għall-kalkolu ta' l-ammont teoretiku msemmi fl-Artikolu 46(2)(a) tar-Regolament, fi skemi li fihom pensjonijiet huma kkalkolati abbażi ta' punti ta' pensjoni, l-istituzzjoni kompetenti għandha tieħu kont, fir-rigward ta' kull waħda mis-snin ta' assigurazzjoni kompluta taħt il-leġiżlazzjoni ta' kwalunkwe Stat Membru ieħor, tan-numru ta' punti ta' pensjoni milħuqa bid-diviżjoni tan-numru ta' punti ta' pensjoni miksuba taħt il-leġiżlazzjoni li huwa japplika bin-numru ta' snin li jikkorrispondu għal dawn il-punti.”;

(n)

L-Anness VII jinbidel fbdan li ġej:

“ANNESS VII

KAŻIJIET FEJN PERSUNA GĦANDHA TKUN SOĠĠETTA FL-ISTESS WAQT GĦAL-LEĠIŻLAZZJONI TA' ŻEWĠ STATI MEMBRI

(l-Artikolu 14ċ(1)(b) tar-Regolament)

1.

Fejn din tkun taħdem għal rasha fil-Belġju u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

2.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-Bulgarija u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

3.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fir-Repubblika Ċeka u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

4.

Fejn persuna residenti fid-Danimarka tkun taħdem għal rasha fid-Danimarka u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

5.

Għall-iskema ta’ assigurazzjoni ta’ l-inċidenti agrikoli u għall-iskema ta’ assigurazzjoni tax-xjuħija għall-bdiewa: fejn il-persuna tkun impjegata għal rasha fil-biedja fil-Ġermanja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

6.

Fejn persuna residenti fl-Estonja tkun taħdem għal rasha fl-Estonja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

7.

Għall-iskema ta’ assigurazzjoni tal-pensjoni għall-persuni li jaħdmu għal rashom: fejn persuna taħdem għal rasha fil-Ġreċja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

8.

Fejn persuna residenti fi Spanja tkun taħdem għal rasha fi Spanja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

9.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fi Franza u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor, minbarra l-Lussemburgu.

10.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-biedja fi Franza u mpjegata bi qliegħ fil-Lussemburgu.

11.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fl-Italja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

12.

Fejn persuna residenti f’ Ċipru tkun taħdem għal rasha f’Ċipru u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

13.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha f’Malta u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

14.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fil-Portugall u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

15.

Fejn persuna taħdem għal rasha fir-Rumanija u hija mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

16.

Fejn persuna residenti fil-Finlandja tkun taħdem għal rasha fil-Finlandja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

17.

Fejn persuna tkun taħdem għal rasha fis-Slovakkja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.

18.

Fejn persuna residenti fl-Isvezja tkun taħdem għal rasha fl-Isvezja u mpjegata bi qliegħ fi kwalunkwe Stat Membru ieħor.”;

(o)

L-Anness VIII “Skemi li jipprovdu biss għal allokazzjonijiet tal-familja jew allokazzjonijiet supplimentari jew speċjali għall-orfni (Artikoli 78a tar-Regolament)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

Xejn.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-kelma “Xejn”. taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

Xejn.”.

2.

31972 R 0574: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta' Marzu 1972 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta' skemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, il-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqalqu ġewwa l-Komunità (ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1), kif emendat u aġġornat l-aħħar bi:

31997 R 0118: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 118/97 tat-2.12.1996 (ĠU L 28, 30.1.1997, p. 1),

u sussegwentement emendat bi:

31997 R 1290: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/97 tas-27.6.1997 (ĠU L 176, 4.7.1997, p. 1),

31998 R 1223: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1223/98 ta' l-4.6.1998 (ĠU L 168, 13.6.1998, p. 1),

31998 R 1606: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1606/98 tad-29.6.1998 (ĠU L 209, 25.7.1998, p. 1),

31999 R 0307: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 307/1999 tat-8.2.1999 (ĠU L 38, 12.2.1999, p. 1),

31999 R 1399: Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1399/1999 tad-29.4.1999 (ĠU L 164, 30.6.1999, p. 1),

32001 R 0089: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 89/2001 tas-17.1.2001 (ĠU L 14, 18.1.2001, p. 16),

32001 R 1386: Ir-Regolament (KE) Nru 1386/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5.6.2001 (ĠU L 187, 10.7.2001, p. 1),

32002 R 0410: ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 410/2002 tas-27.2.2002 (ĠU L 62, 5.3.2002, p. 17),

12003 T: L-Att li jikkonċerna l-kondizzjonijiet ta’ l-adeżjoni u l-aġġustamenti għat-Trattati — l-Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika ta’ l-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, ir-Repubblika ta’ l-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja u r-Repubblika Slovakka (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

32003 R 1851: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1851/2003 tas-17.10.2003 (ĠU L 271, 22.10.2003, p. 3),

32004 R 0631: Ir-Regolament (KE) Nru 631/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31.3.2004 (ĠU L 100, 6.4.2004, p. 1),

32005 R 0077: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 77/2005 tat-13.1.2005 (ĠU L 16, 20.1.2005, p. 3),

32005 R 0647: ir-Regolament (KE) Nru 647/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13.4.2005 (ĠU L 117, 4.5.2005, p. 1),

32006 R 0207: Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 207/2006 tas-7.2.2006 (ĠU L 36, 8.2.2006, p. 3),

32006 R 0629: Ir-Regolament (KE) Nru 629/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5.4.2006 (ĠU L 114, 27.4.2006, p. 1).

(a)

L-Anness 1 “Awtoritajiet kompetenti (l-Artikolu 1(1) tar-Regolament, u l-Artikoli 4(1) u 122 tar-Regolament ta’ implimentazzjoni)” qed jiġi emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

1.

Министерство на труда и социалната политика (Ministeru tax-Xogħol u l-Politika Soċjali), София.

2.

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa), София.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

1.

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministeru tax-Xogħol, is-Solidarjetà Soċjali u l-Familja), București.

2.

Ministerul Sănătății (Ministeru tas-Saħħa), București.”;

(b)

L-Anness 2 “Istituzzjonijiet kompetenti (l-Artikolu 1 (o) tar-Regolament u l-Artikolu 4 (2) tar-Regolament ta’ implimentazzjoni)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

1.   Mard u maternità:

(a)

benefiċċji innatura:

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa), София,

Национална художествена академия — София (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

Агенция за хората с увреждания (Aġenzija għall-Persuni b'Diżabbiltà), София;

(b)

benefiċċji fi flus:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

2.

Invalidità, xjuħija u pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

3.   Inċidenti fuq ix-xogħol u mard kawżat mix-xogħol:

(a)

benefiċċji innatura:

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa), София,

Национална здравноосигурителна каса (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

Агенция за хората с увреждания (Aġenzija għall-Persuni b'Diżabbiltà), София;

(b)

benefiċċji fi flus:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

4.

Konċessjonijiet għall-imwiet:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

5.

Benefiċċji tal-qagħad:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

6.

Benefiċċji tal-familja:

Агенция за социално подпомагане (Aġenzija ta' l-Assistenza Soċjali), София.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

1.   Mard u maternità:

(a)

benefiċċji innatura:

Casa județeană de asigurări de sănătate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa);

(b)

benefiċċji fi flus:

 

(i)

każijiet ġerenali:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa)

(ii)

każijiet partikolari:

 

suldati professjonisti:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali;

membri tal-pulizija:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru ta' l-Amministrazzjoni u l-Intern;

avukati:

Casa de Asigurări a Avocaților (Dar għall-Assigurazzjoni għall-Avukati).

2.   Invalidità:

(a)

każijiet ġerenali:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(b)

każijiet partikolari:

 

(i)

suldati professjonisti:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali;

(ii)

membri tal- pulizija:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru ta' l-Amministrazzjoni u l-Intern;

(iii)

avukati:

Casa de Asigurări a Avocaților (Dar għall-Assigurazzjoni għall-Avukati).

3.   Xjuħija, pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj, għotjiet ta' l-imwiet:

(a)

każijiet ġerenali:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(b)

każijiet partikolari:

 

(i)

suldati professjonisti:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali;

(ii)

membri tal-pulizija:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru ta' l-Amministrazzjoni u l-Intern;

(iii)

avukati:

Casa de Asigurări a Avocaților (Dar għall-Assigurazzjoni għall-Avukati).

4.   Inċidenti fuq ix-xogħol u mard kawżat mix-xogħol:

(a)

benefiċċji innatura:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(b)

benefiċċji bi flus u pensjonijiet:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

5.   Konċessjonijiet għall-imwiet:

(a)

b'mod ġenerali:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(b)

b'mod partikolari:

 

(i)

suldati professjonisti:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru tad-Difiża Nazzjonali;

(ii)

membri tal-pulizija:

Unità speċjalizzata tal-Ministeru ta' l-Amministrazzjoni u l-Intern;

(iii)

avukati:

Casa de Asigurări a Avocaților (Dar għall-Assigurazzjoni għall-Avukati).

6.

Benefiċċji tal-qagħad:

Agenția județeană pentru ocuparea fortei de muncă (Aġenzija Nazzjonali għall-Impjieg).

7.

Benefiċċji tal-familja:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministeru tax-Xogħol, is-Solidarjetà Soċjali u l-Familja), București,

Ministerul Educației și Cercetării (Ministeru ta' l-Edukazzjoni u r-Riċerka), București.”;

(ċ)

L-Anness 3 “Istituzzjonijiet tal-post ta’ residenza u istituzzjonijiet tal-post fejn wieħed joqgħod (l-Artikolu 1(p) tar-Regolament u l-Artikolu 4(3) tar-Regolament ta’ implimentazzjoni)” huwa emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

1.   Mard u maternità:

(a)

benefiċċji innatura:

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa), София,

Национална здравноосигурителна каса (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

Агенция за хората с увреждания (Aġenzija għall-Persuni b'Diżabbiltà), София;

(b)

benefiċċji fi flus:

Uffiċċji reġjonali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali.

2.

Invalidità, xjuħija u pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj:

Kwartieri Ġenerali Ċentrali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali.

3.   Inċidenti fuq ix-xogħol u mard kawżat mix-xogħol:

(a)

benefiċċji innatura:

Министерство на здравеопазването (Ministeru tas-Saħħa), София,

Национална здравноосигурителна каса (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

Агенция за хората с увреждания (Aġenzija għall-Persuni b'Diżabbiltà), София;

(b)

benefiċċji bi flus ta' terminu qasir:

Uffiċċji reġjonali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali;

(ċ)

pensjonijiet ta' invalidità:

Kwartieri Ġenerali Ċentrali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali.

4.

Konċessjonijiet għall-imwiet:

Uffiċċji reġjonali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali.

5.

Benefiċċji tal-qagħad:

Uffiċċji reġjonali ta' l-Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali.

6.

Benefiċċji tal-familja:

Direttorati għall-Assistenza Soċjali ta' l-Aġenzija ta' l-Assistenza Soċjali,”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

1.

Benefiċċji innatura:

Casa județeană de asigurări de sănătate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa).

2.   Benefiċċji fi flus:

(a)

għall-mard u l-maternità:

Casa de asigurari de sanatate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa);

(b)

invalidità, xjuħija, pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj, għotjiet ta' l-imwiet:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(ċ)

inċidenti fuq xogħol u mard fuq xogħol:

Casa județeană de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Dar Provinċjali għall-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra);

(d)

benefiċċji tal-qagħad:

Agenția județeană pentru ocuparea fortei de muncă (Aġenzija Nazzjonali għall-Impjieg);

(e)

benefiċċji tal-familja:

Awtoritajiet lokali u ta' l-iskejjel.”;

(d)

L-Anness 4 “Korpi ta’ kollegament (l-Artikoli 3(1), 4(4) u 122 tar-Regolament ta’ implimentazzjoni)” qed jiġi emendat kif ġej:

(i)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “A. BELĠJU” għandha tiddaħħal:

“B.   BULGARIJA

1.   Mard u maternità:

(a)

benefiċċji innatura:

Национална художествена академия — София (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

(b)

benefiċċji fi flus:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

2.

Invalidità, xjuħija u pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

3.   Inċidenti fuq ix-xogħol u mard kawżat mix-xogħol:

(a)

benefiċċji innatura:

Национална здравноосигурителна каса — (Fond Nazzjonali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), София,

(b)

benefiċċji fi flus u pensjonijiet:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

4.

Konċessjonijiet għall-imwiet:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

5.

Benefiċċji tal-qagħad:

Национален статистически институт (Istitut Nazzjonali tas-Sigurtà' Soċjali), София.

6.

Benefiċċji tal-familja:

Агенция за социално подпомагане (Aġenzija ta' l-Assistenza Soċjali), София.”;

(ii)

l-intestaturi “B. REPUBBLIKA ĊEKA”,“Ċ. DANIMARKA”, “D. ĠERMANJA”, “E. ESTONJA”, “F. GREĊJA”, “G. SPANJA”, “H. FRANZA”, “I. IRLANDA”, “J. ITALJA”, “K. ĊIPRU”, “L. LATVJA”, “M. LITWANJA”, “N. LUSSEMBURGU”, “O UNGERIJA”, “P. MALTA”, “Q. OLANDA”, “R. AWSTRIJA”, “S. POLONJA”, “T. PORTUGALL”, “U. SLOVENJA”, “V. SLOVAKKJA”, “W. FINLANDJA”, “X. SVEZJA”, “Y. RENJU UNIT” huma mpoġġija mill-ġdid ma' l-iskrizzjonijiet rispettivi tagħhom u jsiru “Ċ. REPUBBLIKA ĊEKA”, “D. DANIMARKA”, “E. ĠERMANJA”, “F. ESTONJA”, “G. GREĊJA”, “H. SPANJA”, “I. FRANZA”, “J. IRLANDA”, “K. ITALJA”, “L. ĊIPRU”, “M. LATVJA”, “N. LITWANJA”, “O. LUSSEMBURGU”, “P. UNGERIJA”, “Q. MALTA”, “R. OLANDA”, “S. AWSTRIJA”, “T. POLONJA”, “U. PORTUGALL”, “W. SLOVENJA”, “X. SLOVAKKJA”, “Y. FINLANDJA”, “Z. SVEZJA”, “AA. RENJU UNIT”;

(iii)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “U. PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“V.   RUMANIJA

1.

Benefiċċji innatura:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), București..

2.   Benefiċċji fi flus:

(a)

għall-mard u l-maternità:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Dar Provinċjali ta' l-Assigurazzjoni tas-Saħħa), București;

(b)

invalidità, xjuħija, pensjonijiet ta' min jibqa' ħaj, għotjiet ta' l-imwiet:

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Dar Provinċjali tal-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra), București;

(ċ)

inċidenti fuq xogħol u mard fuq xogħol:

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale (Dar Provinċjali tal-Pensjonijiet u Drittijiet ta' l-Assigurazzjoni Soċjali Oħra), București;

(d)

benefiċċji tal-qagħad:

Agenția Națională pentru Ocuparea Fortei de Munca (Aġenzija Nazzjonali ta' l-Impjieg), București;

(e)

benefiċċji tal-familja:

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (Ministeru tax-Xogħol, is-Solidarjetà Soċjali u l-Familja), București.”;

(e)

L-Anness 5 “Disposizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ta’ konvenzjonijiet bilaterali li jibqgħu fis-seħħ (l-Artikoli 4 (5), 5, 53 (3), 104, 105 (2), 116, 121 u 122 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni)” huwa emendat kif ġej:

(i)

qabel l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “1. BELĠJU — REPUBBLIKA ĊEKA” għandha tiddaħħal:

“1.   BELĠJU — BULGARIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(ii)

in-numru ta' l-intestatura “BELĠJU- REPUBBLIKA ĊEKA” huwa mibdul minn “1” għal “2” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“3.

BELĠJU — DANIMARKA”

“4.

BELĠJU — ĠERMANJA”

“5.

BELĠJU — ESTONJA”

“6.

BELĠJU — GREĊJA”

“7.

BELĠJU — SPANJA”

“8.

BELĠJU — FRANZA”

“9.

BELĠJU — IRLANDA”

“10.

BELĠJU — ITALJA”

“11.

BELĠJU — ĊIPRU”

“12.

BELĠJU — LATVJA”

“13.

BELĠJU — LITWANJA”

“14.

BELĠJU — LUSSEMBURGU”

“15.

BELĠJU — UNGERIJA”

“16.

BELĠJU — MALTA”

“17.

BELĠJU — OLANDA”

“18.

BELĠJU — AWSTRIJA”

“19.

BELĠJU — POLONJA”

“20.

BELĠJU — PORTUGALL”;

(iii)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “20. BELĠJU — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“21.   BELĠJU — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(iv)

in-numru ta' l-intestatura “BELĠJU — SLOVENJA” huwa mibdul minn “20” għal “22” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“23.

BELĠJU — SLOVAKKJA”

“24.

BELĠJU — FINLANDJA”

“25.

BELĠJU — SVEZJA”

“26.

BELĠJU — RENJU UNIT”;

(v)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “26. BELGJU — RENJU UNIT” għandha tiddaħħal:

“27.   BULGARIJA — REPUBBLIKA ĊEKA

L-Artikolu 29(1) u (3) tal-Ftehim tal-25 ta' Novembru 1998 u l-Artikolu 5(4) ta' l-Arranġament Amministrattiv tat-30 ta' Novembru 1999 dwar ir-rinunzja ta' rimborż ta' l-ispejjeż ta' verifiki amministrattivi u eżami mediku.

28.   BULGARIJA — DANIMARKA

Ebda konvenzjoni.

29.   BULGARIJA — ĠERMANJA

L-Artikolu 8 sa 9 ta' l-Arranġament Amministrattiv dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tas-17 ta' Diċembru fil-qasam tal-pensjoni.

30.   BULGARIJA — ESTONJA

Ebda konvenzjoni.

31.   BULGARIJA — GREĊJA

Ebda konvenzjoni.

32.   BULGARIJA — SPANJA

Xejn.

33.   BULGARIJA — FRANZA

Ebda konvenzjoni.

34.   BULGARIJA — IRLANDA

Ebda konvenzjoni.

35.   BULGARIJA — ITALJA

Ebda konvenzjoni.

36.   BULGARIJA — ĊIPRU

Ebda konvenzjoni.

37.   BULGARIJA — LATVJA

Ebda konvenzjoni.

38.   BULGARIJA — LITWANJA

Ebda konvenzjoni.

39.   BULGARIJA — LUSSEMBURGU

Xejn.

40.   BULGARIJA — UNGERIJA

Xejn.

41.   BULGARIJA — MALTA

Ebda konvenzjoni.

42.   BULGARIJA — OLANDA

Xejn.

43.   BULGARIJA — AWSTRIJA

Xejn.

44.   BULGARIJA — POLONJA

Xejn.

45.   BULGARIJA — PORTUGALL

Ebda konvenzjoni.

46.   BULGARIJA — RUMANIJA

Xejn.

47.   BULGARIJA — SLOVENJA

Xejn.

48.   BULGARIJA — SLOVAKKJA

L-Artikolu 9(1) tal-Ftehim Amministrattiv dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar is-sigrtà soċjali tat-30 ta' Mejju 2001.

49.   BULGARIJA — FINLANDJA

Ebda konvenzjoni.

50.   BULGARIJA — SVEZJA

Ebda konvenzjoni.

51.   BULGARIJA — RENJU UNIT

Xejn.”;

(vi)

in-numru ta' l-intestatura “REPUBBLIKA ĊEKA — DANIMARKA” huwa mibdul minn “25” għal “52” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“53.

REPUBBLIKA ĊEKA — ĠERMANJA”

“54.

REPUBBLIKA ĊEKA — ESTONJA”

“55.

REPUBBLIKA ĊEKA — GREĊJA”

“56.

REPUBBLIKA ĊEKA — SPANJA”

“57.

REPUBBLIKA ĊEKA — FRANZA”

“58.

REPUBBLIKA ĊEKA — IRLANDA”

“59.

REPUBBLIKA ĊEKA — ITALJA”

“60.

REPUBBLIKA ĊEKA — ĊIPRU”

“61.

REPUBBLIKA ĊEKA — LATVJA”

“62.

REPUBBLIKA ĊEKA — LITWANJA”

“63.

REPUBBLIKA ĊEKA — LUSSEMBURGU”

“64.

REPUBBLIKA ĊEKA — UNGERIJA”

“65.

REPUBBLIKA ĊEKA — MALTA”

“66.

REPUBBLIKA ĊEKA — OLANDA”

“67.

REPUBBLIKA ĊEKA — AWSTRIJA”

“68.

REPUBBLIKA ĊEKA — POLONJA”

“69.

REPUBBLIKA ĊEKA — PORTUGALL”;

(vii)

wara l-kliem “Ebda konvenzjoni”. taħt l-intestatura “69. REPUBBLIKA ĊEKA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“70.   REPUBBLIKA ĊEKA — RUMANIJA

Xejn.”;

(viii)

in-numru ta' l-intestatura “REPUBBLIKA ĊEKA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “43” għal “71” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“72.

REPUBBLIKA ĊEKA — SLOVAKKJA”

“73.

REPUBBLIKA ĊEKA — FINLANDJA”

“74.

REPUBBLIKA ĊEKA — SVEZJA”

“75.

REPUBBLIKA ĊEKA — RENJU UNIT”

“76.

DANIMARKA — ĠERMANJA”

“77.

DANIMARKA — ESTONJA”

“78.

DANIMARKA — GREĊJA”

“79.

DANIMARKA — SPANJA”

“80.

DANIMARKA — FRANZA”

“81.

DANIMARKA — IRLANDA”

“82.

DANIMARKA — ITALJA”

“83.

DANIMARKA — ĊIPRU”

“84.

DANIMARKA — LATVJA”

“85.

DANIMARKA — LITWANJA”

“86.

DANIMARKA — LUSSEMBURGU”

“87.

DANIMARKA — UNGERIJA”

“88.

DANIMARKA — MALTA”

“89.

DANIMARKA — OLANDA”

“90.

DANIMARKA — AWSTRIJA”

“91.

DANIMARKA — POLONJA”

“92.

DANIMARKA — PORTUGALL”;

(ix)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “92. DANIMARKA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“93.   DANIMARKA — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(x)

in-numru ta' l-intestatura “DANIMARKA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “65” għal “94” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“95.

DANIMARKA — SLOVAKKJA”

“96.

DANIMARKA — FINLANDJA”

“97.

DANIMARKA — SVEZJA”

“98.

DANIMARKA — RENJU UNIT”

“99.

ĠERMANJA — ESTONJA”

“100.

ĠERMANJA — GREĊJA”

“101.

ĠERMANJA — SPANJA”

“102.

ĠERMANJA — FRANZA”

“103.

ĠERMANJA — IRLANDA”

“104.

ĠERMANJA — ITALJA”

“105.

ĠERMANJA — ĊIPRU”

“106.

ĠERMANJA — LATVJA”

“107.

ĠERMANJA — LITWANJA”

“108.

ĠERMANJA — LUSSEMBURGU”

“109.

ĠERMANJA — UNGERIJA”

“110.

ĠERMANJA — MALTA”

“111.

ĠERMANJA — OLANDA”

“112.

ĠERMANJA — AWSTRIJA”

“113.

ĠERMANJA — POLONJA”

“114.

ĠERMANJA — PORTUGALL”;

(xi)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “114. ĠERMANJA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“115.   ĠERMANJA — RUMANIJA

Xejn.”;

(xii)

in-numru ta' l-intestatura “ĠERMANJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “86” għal “116” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“117.

ĠERMANJA — SLOVAKKJA”

“118.

ĠERMANJA — FINLANDJA”

“119.

ĠERMANJA — SVEZJA”

“120.

ĠERMANJA — RENJU UNIT”

“121.

ESTONJA — GREĊJA”

“122.

ESTONJA — SPANJA”

“123.

ESTONJA — FRANZA”

“124.

ESTONJA — IRLANDA”

“125.

ESTONJA — ITALJA”

“126.

ESTONJA — ĊIPRU”

“127.

ESTONJA — LATVJA”

“128.

ESTONJA — LITWANJA”

“129.

ESTONJA — LUSSEMBURGU”

“130.

ESTONJA — UNGERIJA”

“131.

ESTONJA — MALTA”

“132.

ESTONJA — OLANDA”

“133.

ESTONJA — AWSTRIJA”

“134.

ESTONJA — POLONJA”

“135.

ESTONJA — PORTUGALL”;

(xiii)

wara l-kliem “Ebda konvenzjoni”. taħt l-intestatura “135. ESTONJA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“136.   ESTONJA — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(xiv)

in-numru ta' l-intestatura “ESTONJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “106” għal “137” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“138.

ESTONJA — SLOVAKKJA”

“139.

ESTONJA — FINLANDJA”

“140.

ESTONJA — SVEZJA”

“141.

ESTONJA — RENJU UNIT”

“142.

GREĊJA — SPANJA”

“143.

GREĊJA — FRANZA”

“144.

GREĊJA — IRLANDA”

“145.

GREĊJA — ITALJA”

“146.

GREĊJA — ĊIPRU”

“147.

GREĊJA — LATVJA”

“148.

GREĊJA — LITWANJA”

“149.

GREĊJA — LUSSEMBURGU”

“150.

GREĊJA — UNGERIJA”

“151.

GREĊJA — MALTA”

“152.

GREĊJA — OLANDA”

“153.

GREĊJA — AWSTRIJA”

“154.

GREĊJA — POLONJA”

“155.

GREĊJA — PORTUGALL”;

(xv)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “155. GREĊJA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“156.   GREĊJA — RUMANIJA

Xejn.”;

(xvi)

in-numru ta' l-intestatura “GREĊJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “125” għal “157” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“158.

GREĊJA — SLOVAKJA”

“159.

GREĊJA — FINLANDJA”

“160.

GREĊJA — SVEZJA”

“161.

GREĊJA — RENJU UNIT”

“162.

SPANJA — FRANZA”

“163.

SPANJA — IRLANDA”

“164.

SPANJA — ITALJA”

“165.

SPANJA — ĊIPRU”

“166.

SPANJA — LATVJA”

“167.

SPANJA — LITWANJA”

“168.

SPANJA — LUSSEMBURGU”

“169.

SPANJA — UNGERIJA”

“170.

SPANJA — MALTA”

“171.

SPANJA — OLANDA”

“172.

SPANJA — AWSTRIJA”

“173.

SPANJA — POLONJA”

“174.

SPANJA — PORTUGALL”;

(xvii)

wara l-aħħar iskrizzjoni taħt l-intestatura “174. SPANJA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“175.   SPANJA — RUMANIJA

Xejn.”;

(xviii)

in-numru ta' l-intestatura “SPANJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “143” għal “176” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“177.

SPANJA — SLOVAKKJA”

“178.

SPANJA — FINLANDJA”

“179.

SPANJA — SVEZJA”

“180.

SPANJA — RENJU UNIT”

“181.

FRANZA — IRLANDA”

“182.

FRANZA — ITALJA”

“183.

FRANZA — ĊIPRU”

“184.

FRANZA — LATVJA”

“185.

FRANZA — LITWANJA”

“186.

FRANZA — LUSSEMBURGU”

“187.

FRANZA — UNGERIJA”

“188.

FRANZA — MALTA”

“189.

FRANZA — OLANDA”

“190.

FRANZA — AWSTRIJA”

“191.

FRANZA — POLONJA”

“192.

FRANZA — PORTUGALL”;

(xix)

wara l-iskrizzjoni taħt l-intestatura “192. FRANZA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“193.   FRANZA — RUMANIJA

Xejn.”;

(xx)

in-numru ta' l-intestatura “FRANZA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “160” għal “194” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“195.

FRANZA — SLOVAKKJA”

“196.

FRANZA — FINLANDJA”

“197.

FRANZA — SVEZJA”

“198.

FRANZA — RENJU UNIT”

“199.

IRLANDA — ITALJA”

“200.

IRLANDA — ĊIPRU”

“201.

IRLANDA — LATVJA”

“202.

IRLANDA — LITWANJA”

“203.

IRLANDA — LUSSEMBURGU”

“204.

IRLANDA — UNGERIJA”

“205.

IRLANDA — MALTA”

“206.

IRLANDA — OLANDA”

“207.

IRLANDA — AWSTRIJA”

“208.

IRLANDA — POLONJA”

“209.

IRLANDA — PORTUGALL”;

(xxi)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “209. IRLANDA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“210.   IRLANDA — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(xxii)

in-numru ta' l-intestatura “IRLANDA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “176” għal “211” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“212.

IRLANDA — SLOVAKKJA”

“213.

IRLANDA — FINLANDJA”

“214.

IRLANDA — SVEZJA”

“215.

IRLANDA — RENJU UNIT”

“216.

ITALJA — ĊIPRU”

“217.

ITALJA — LATVJA”

“218.

ITALJA — LITWANJA”

“219.

ITALJA — LUSSEMBURGU”

“220.

ITALJA — UNGERIJA”

“221.

ITALJA — MALTA”

“222.

ITALJA — OLANDA”

“223.

ITALJA — AWSTRIJA”

“224.

ITALJA — POLONJA”

“225.

ITALJA — PORTUGALL”;

(xxiii)

wara l-kliem “Ma japplikax.” taħt l-intestatura “225. ITALJA — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“226.   ITALJA — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(xxiv)

in-numru ta' l-intestatura “ITALJA — SLOVENJA” huwa mibdul minn “191” għal “227” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“228.

ITALJA — SLOVAKKJA”

“229.

ITALJA — FINLANDJA”

“230.

ITALJA — SVEZJA”

“231.

ITALJA — RENJU UNIT”

“232.

ĊIPRU — LATVJA”

“233.

ĊIPRU — LITWANJA”

“234.

ĊIPRU — LUSSEMBURGU”

“235.

ĊIPRU — UNGERIJA”

“236.

ĊIPRU — MALTA”

“237.

ĊIPRU — OLANDA”

“238.

ĊIPRU — AWSTRIJA”

“239.

ĊIPRU — POLONJA”

“240.

ĊIPRU — PORTUGALL”;

(xxv)

wara l-kliem “Ebda konvenzjoni”. taħt l-intestatura “240. ĊIPRU — PORTUGALL” għandha tiddaħħal:

“241.   ĊIPRU — RUMANIJA

Ebda konvenzjoni.”;

(xxvi)

in-numru ta' l-intestatura “ĊIPRU — SLOVENJA” huwa mibdul minn “205” għal “242” u l-intestaturi sussegwenti huma numerati mill-ġdid kif ġej:

“243.

ĊIPRU — SLOVAKKJA”

“244.

ĊIPRU — FINLANDJA”

“245.

ĊIPRU — SVEZJA”

“246.

ĊIPRU — RENJU UNIT”

“247.

ĊIPRU — LITWANJA”

“248.

LATVJA — LUSSEMBURGU”

“249.

LATVJA — UNGERIJA”

“250.

LATVJA — MALTA”

“251.

LATVJA — OLANDA”