EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1332R(03)

1332/2005/KE: Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005 tad- 9 ta’ Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom ( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 348 M, tal-24 ta' Diċembru 2008 )

OJ L 84M , 31.3.2009, p. 119–178 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1332/corrigendum/2009-03-31/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

31.3.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L NaN/119


Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005 tad-9 ta’ Awwissu 2005 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom

( Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 348 M, tal-24 ta' Diċembru 2008 )

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1332/2005 għandu jaqra:

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1332/2005

tad-9 ta’ Awwissu 2005

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ fihom

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni tal-ispeċijiet tal-fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat l-kummerċ fihom (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 19(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-tlettax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet Ipperikolati ta' Fawna u Flora Selvaġġi, minn hawn 'il quddiem “il-Konvenzjoni”, li saret f'Bangkok (it-Tajlandja) f'Ottubru 2004, saru ċerti emendi għall-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni.

(2)

L-ispeċijiet Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides u Chrysalidocarpus decipiens ġew ittrasferiti mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni għall-Appendiċi I tagħha.

(3)

L-ispeċijiet Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei u Vanda coerulea, il-popolazzjoni tas-Sważiland ta’ Ceratotherium simum simum (għall-fini esklussiva tal-kummerċ internazzjonali fit-trofej tal-kaċċa u fl-annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli), il-popolazzjoni ta’ Kuba ta’ Crocodylus acutus u l-popolazzjni tan-Namibja ta’ Crocodylus niloticus ġew ittrasferiti mill-Appendiċi I tal-Konvenzjoni għall-Appendiċi II tagħha.

(4)

L-annotazjonijiet għal-entrati fil-lista fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni Appendix II għall-ispeċijiet Loxodonta africana (il-popolazzjonijiet tan-Nambija u tal-Afrika t’Isfel), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola u Taxus wallichiana ġew emendati.

(5)

L-ispeċijiet Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (attwalment elenkati fl-Appendiċi III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana), Aquilaria spp. (għajr A. malaccensis, li diġà kienet elenkata fl-Appendiċi II), Gyrinops spp. u Gonystylus spp. (qabel elenkati fl-Appendiċi III) ġew inklużi fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni.

(6)

L-ispeċi Agapornis roseicollis tħassret mill-Appendiċi II tal-Konvenzjoni.

(7)

Wara t-tlettax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzoni, il-popolazzjonijiet taċ-Ċina tal-ispeċijiet Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis u Rafetus swinhoei fuq talba taċ-Ċina sussegwentemenet żdiedu mal-Appendiċi III tal-Konvenzjoni.

(8)

L-ebda Stat Membru ma ppreżenta riserva rigward xi waħda minn dawk l-emendi.

(9)

It-tlettax-il seduta tal-Konferenza tal-Partijiet fil-Konvenzoni adottat ukoll referenzi tassonomiċi ġodda li jqajmu l-ħtieġa li xi wħud mill-ispeċijiet elenkati fl-Appendiċijiet tal-Konvenzjoni jinbidlulhom l-isem u l-ordni tassonomiku tagħhom.

(10)

Għalhekk, l-emendi għall-Appendiċijiet I, II u III tal-Konvenzjoni jqajmu l-ħtieġa li jiġu emendati l-Annessi A, B u C tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(11)

Minkejja l-fatt li l-ispeċi Haliaeetus leucocephalus ġiet ittrasferita fl-Appendiċi II tal-Konvenzjoni, l-Artikolu 6(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta’ April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (2) tiġġustifika ż-żamma tagħha fl-Anness A tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(12)

Skont ir-rekwiżiti tal-Artikolu 12(2) tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa (3), Orcaella brevirostris diġà hija elenkata fl-Anness A tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(13)

L-ispeċijiet Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum u T. undulatum — ilkoll attwalment elenkati fl-Anness D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 — mhumiex importati fil-Komunità f’għadd tali li jirrikjedi l-monitoraġġ. Dawk l-ispeċijiet għaldaqstant għandhom jitħassru mill-Anness D.

(14)

Min-naħa l-oħra, Selaginella lepidophylla, li attwalment mhijiex elenkata fl-Annessi A, B, C jew D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97, hija importata fil-Komunità f’għadd tali li jirrikjedi l-monitoraġġ. Dik l-ispeċi għaldaqstant għandha tkun inkluża fl-Anness D għar-Regolament (KE) Nru 338/97.

(15)

In-natura tal-kummerċ fi Harpagophytum spp., attwalment elenkata fl-Anness D tal-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97, hija tali li l-kummerċ f’materjal mejjet tal-pjanti, kif ukoll il-pjanti ħajjin, jirrikjedi l-monitoraġġ. L-elenkar ta’ dak il-ġenus għaldaqstant għandu jkun emendat billi tiddaħħal annotazzjoni b'dan l-efett.

(16)

Fid-dawl tal-firxa tal-emendi, huwa f'loku li, għal finijiet ta' ċarezza, l-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 jinbidel kollu kemm hu.

(17)

Il-miżuri provduti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ fil-Fawna u l-Flora Selvaġġi,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness għar-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu jinbidel bit-test li jinsab fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 9 ta’ Awwissu 2005.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni

ANNESS

“ANNESS

Noti dwar l-interpretazzjoni ta' l-Annessi A, B, C u D

1.

L-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A, B, Ċ u D jiġu msemmija:

(a)

bl-isem ta' l-ispeċi; jew

(b)

bħala li jkunu kollha ta' l-ispeċijiet inklużi fi grupp tassonomiku ogħla jew parti denominata tiegħu.

2.

It-taqsira ‘spp.’ tintuża sabiex tindika l-ispeċijiet kollha ta' grupp tassonomiku ogħla.

3.

Ir-referenzi l-oħra għal gruppi tassonomiċi ogħla mill-ispeċi huma għall-għanijiet tat-tagħrif jew tal-klassifika biss.

4.

L-ispeċijiet stampati b'ittri ħoxnin fl-Anness A huma elenkati b'konsistenza mal-protezzjoni kif ipprovvduta bid-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (id-‘Direttiva dwar l-Għasafar’) jew id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (id-‘Direttiva dwar il-Habitats’).

5.

L-abbrevjazzjonijiet li ġejjin jintużaw għall-gruppi tassonomiċi tal-pjanti taħt il-livell ta' speċi:

(a)

‘ssp’ tintuża sabiex tindika subspeċijiet;

(b)

‘var(s)’’ tintuża sabiex tindika varjetà/ajiet; U

(c)

‘fa’ tintuża sabiex tindika l-forom.

6.

Is-simboli ‘(I)’, ‘(II)’ u ‘(III)’ imqiegħda ma' l-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla jirreferu għall-Appendiċijiet mal-Konvenzjoni li fihom l-ispeċijiet kkonċernati huma elenkati kif indikat fin-noti 7 sa 9. Meta ma tidher l-ebda waħda minn dawn l-annotazzjonijiet, l-ispeċijiet ikkonċernati ma jkunux elenkati fl-Appendiċijiet mal-Konvenzjoni.

7.

Il-(I) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi I mal-Konvenzjoni.

8.

It-(II) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi II mal-Konvenzjoni.

9.

It-(III) ma' l-isem ta' speċi jew ta' grupp tassonomiku ogħla jindika illi l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku kkonċernat huwa inkluż fl-Appendiċi III mal-Konvenzjoni. F'dan il-każ, jiġi indikat ukoll il-pajjiż li fir-rigward tiegħu l-ispeċi jew il-grupp tassonomiku ogħla huma inklużi fl-Appendiċi III.

10.

L-ibridi jistgħu jiġu inklużi speċifikament fl-Appendiċijiet, iżda biss jekk ikunu ġejjin minn popolazzjonijiet distinti u stabbli fil-ħajja selvaġġa. L-annimali ibridi li, fl-erba' ġenerazzjonijiet ta' qabel fil-linja tan-nisel tagħhom, għandhom eżemplar wieħed jew aktar ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Annessi A jew B, għandhom ikunu suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament daqs li kieku ma kinux ibridi, anke jekk l-ibridu kkonċernat ma jkunx inkluż speċifikament fl-Annessi.

11.

Meta xi speċi tkun inkluża fl-Anness A, B jew C, il-partijiet u d-derivati ta’ l-ispeċi jiġu inklużi wkoll fl-istess Anness, għajr fil-każ meta l-ispeċi tkun annotata b’indikazzjoni li huma inklużi biss partijiet u derivati speċifiċi. Skond l-Artikolu 2(t) ta' dan ir-Regolament, is-simbolu ‘#’ segwit minn numru mqiegħed ma' l-isem ta' speċi jew grupp tassonomiku ogħla fl-Annessi B jew C jiddenomina partijiet jew derivati, li huma speċifikati fir-rigward tagħhom għall-għanijiet tar-Regolament kif ġej:

#1

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr għal:

(a)

iż-żerriegħa, l-ispori u l-pollen (inklużi l-pollinia);

(b)

il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(c)

il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali; u

(d)

il-frott, u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti tal-ġenus Vanilla ppropagati artifiċjalment.

#2

Jiddenomina l-partijiet u derivati kollha, għajr għal:

(a)

iż-żerriegħa u l-pollen; u

(b)

prodotti lesti, ippakkjati u ppreparati għall-bejgħ bl-imnut.

#3

Jiddenomina għeruq sħaħ jew imqatta' u partijiet ta’ għeruq.

#4

Jiddenomina l-partijiet u derivati kollha, għajr għal:

(a)

iż-żerriegħa, minbarra dawk tal-kakti Messikani li joriġinaw fil-Messiku, u l-pollen;

(b)

il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, f'medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili;

(ċ)

il-fjuri maqtugħa tal-pjanti ppropagati b'mod artifiċjali;

(d)

frott, u l-partijiet u d-derivati tagħhom, ta' pjanti nnaturalizzati jew ippropagati artifiċjalment; u

(e)

għekieżi separati (kuxxinetti) taz-zkuk, u partijiet u derivati minnhom, ta' pjanti nnaturalizzati jew ippropagati artifiċjalment tal-ġenus Opuntia subgenus Opuntia.

#5

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

#6

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta u l-plywood.

#7

Jiddenomina z-zkuk, il-biċċiet ta’ l-injam, il-frak u l-estratti.

#8

Jiddenomina partijiet ta’ taħt wiċċ l-art (jiġifieri, l-għeruq, ir-riżomi): sħaħ, partijiet u mfarrka.

#9

Jiddenomina l-partijiet u d-derivati kollha, għajr dawk li jkollhom tikketta ‘Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no.. BW/NA/ZA xxxxxx’ (‘Prodott mill-materjal Hoodia spp. miksub permezz ta’ ħsad u produzzjoni kkontrollata b’kollaborazzjoni ma’ l-Awtoritajiet Amministrattivi tas-CITES tal-Botswana/in-Namibja/l-Afrika t’Isfel skond il-ftehim nru. BW/NA/ZA xxxxxx’.

#10

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, inklużi oġġetti ta’ l-injam mhux kompleti li jintużaw għall-manifattura ta’ arkijiet ta' strumenti mużikali tal-korda.

#11

Jiddenomina z-zkuk, l-injam isserrat, il-fuljetta, il-plywood, il-frak u l-estratti.

12.

Billi l-ebda waħda mill-ispeċijiet jew il-gruppi tassonomiċi iktar għolja inklużi fl-Anness ma hija annotata fir-rigward illi l-ibridi tagħha għandhom jiġu ttrattati skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 4.1 tar-Regolament, dan ifisser illi l-ibridi ppropagati artifiċjalment prodotti minn waħda jew iktar minn dawn l-ispeċijiet jew gruppi tassonomiċi jistgħu jiġu kkummerċjalizzati b'ċertifikat ta' propagazzjoni artifiċjali, u li ż-żerriegħa u l-pollen (inklużi l-pollinia), il-ward maqtugħ, il-kulturi ta’ nebbieta jew ta’ tessuti tal-pjanti miksuba in vitro, bil-medja solida jew likwida, ittrasportati f'kontenituri sterili ta' dawn l-ibridi suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

13.

L-urina, il-ħmieġ ta' l-intestini u l-ambergris, li huma prodotti ta' l-iskart u miksuba mingħajr il-manipulazzjoni ta' l-annimal ikkonċernat, mhumiex suġġetti għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

14.

Rigward l-ispeċijiet tal-fawna elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin u għall-eżemplari mejtin sħaħ, jew sostanzjalment sħaħ, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru illi huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:

§ 1

Kwalunkwe ġilda sħiħa, jew sostanzjalment sħiħa, mhux maħduma jew ikkunzata.

§ 2

Kwalunkwe rix jew kwalunkwe ġilda jew parti oħra bir-rix fuqha.

15.

Rigward l-ispeċijiet tal-flora elenkati fl-Anness D, id-dispożizzjonijiet għandhom japplikaw biss għall-eżemplari ħajjin, għajr għall-gruppi tassonomiċi li huma annotati kif ġej sabiex juru illi huma koperti wkoll partijiet u derivati oħra:

§ 3

Pjanti mnixxfa jew friski, inklużi, meta appropjat; il-weraq, l-għeruq/l-għeruq selvaġġi li jintużaw għat-tilqim (rootstock), iż-żerriegħa/spori, il-qoxra u l-frott.

§ 4

Iz-zkuk, l-injam isserrat u l-fuljetta.

 

Anness A

Anness B

Anness C

Isem komuni

FAWNA

CHORDATA (KORDATI)

MAMMALIA

Mammiferi

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidnas, wikkiela n-nemel imxewwek

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna ta’ geddumu twil

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Dunnarts, ġrieden marsupjali, planigales

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Dunnart ta’ denbu twil

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Sandhill dunnart

Thylacinidae

 

 

 

Tasmanian wolf, thylacine

 

Thylacinus cynocephalus (possibly extinct) (I)

 

 

Thylacine

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

Bandicoots

 

Chaeropus ecaudatus (possibilment estint) (I)

 

 

Bandicoot sieq il-ħanżir

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Bilby kbir

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Bilby żgħir

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Western barred bandicoot

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Kuskus

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus komuni tat-Tramuntana

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus komuni bit-tikek

Vombatidae

 

 

 

Wombats

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat ta' mnieħru muxgħar tat-Tramuntana

Macropodidae

 

 

 

Kangarujiet, wallabies

 

 

Dendrolagus dorianus

 

Kangaru tas-siġar Doria

 

 

Dendrolagus goodfellowi

 

Kangaru tas-siġar Goodfellow

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Grizzled tree-kangaroo

 

 

Dendrolagus matschiei

 

Matschie's tree kangaroo

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Ursine tree-kangaroo

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Rufous hare-wallaby

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Banded hare-wallaby

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Bridled nail-tail wallaby

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

Crescent nail-tail wallaby

Potoroidae

 

 

 

Kangurijiet far

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Bettongs

 

Caloprymnus campestris (possibilment estint) (I)

 

 

Kangaru-far tad-deżert

SCANDENTIA

 

 

 

 

Tupaiidae

 

 

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

 

 

Tupaiidae spp.

 

Ġrieden geddumhom twil tas-siġar

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Farfett il-lejl ta’ mnieħru wiesa’

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III l-Urugwaj)

Farfett il-lejl b’faxx abjad

Pteropodidae

 

 

 

Fruit bats, flying foxes

 

 

Acerodon spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flying foxes

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Golden-capped fruit bat

 

Acerodon lucifer (possibly extinct) (I)

 

 

Panay giant fruit bat

 

 

Pteropus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Flying foxes

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Ruck flying fox

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Comoro flying fox

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Marianas flying fox

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Caroline flying fox

 

Pteropus phaeocephalus (I)

 

 

Mortlock flying-fox

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Large Pelew flying fox

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigues flying fox

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoan flying fox

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Pacific flying fox

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba flying fox

PRIMATI

 

 

 

Primati (xadini)

 

 

PRIMATI spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Primati

Lemuridae

 

 

 

Lemurs kbar

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurs kbar

Megaladapidae

 

 

 

Sportive lemurs

 

Megaladapidae spp. (I)

 

 

Sportive lemurs

Cheirogaleidae

 

 

 

Dwarf lemurs u mouse-lemurs

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Dwarf lemurs u mouse-lemurs

Indriidae

 

 

 

Indri, sifakas u woolly lemurs

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri, sifakas u woolly lemurs

Daubentoniidae

 

 

 

Aye-aye

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aye-aye

Tarsiidae

 

 

 

Tarsieri

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsieri

Callithricidae

 

 

 

Marmosets, tamarins

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Marmoset Goeldi

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Buffy-tufted marmoset

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Buffy-headed marmoset

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lion tamarins

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Pied tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Tamarin Goeffroy

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin ta’ saqajħ bojod

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Cottontop tamarin

Cebidae

 

 

 

Marmoset, tamarin, u xadini New-world

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Miċete ta’ Coiba Island

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Miċete tal-mantell

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Miċete iswed tal-Gwatemala

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Atele ta’ ħuġbejh suwed

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Atele aħmar

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Muriqui tan-Nofsinhar

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Wakari

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Titi ta’ l-Atlantiku

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki ta’ mnieħru abjad

 

Lagothrix flavicauda (I)

 

 

Yellow-tailed woolly monkey

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Squirrel monkey ta’ l-Amerika Ċentrali

Cercopithecidae

 

 

 

Xadini Old-world

 

Cercocebus galeritus (I)

(The subspecies Cercocebus galeritus galeritus is listed in Appendix I)

 

 

Tana River mangabey

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Xadina Diana

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Sun-tailed monkey

 

Colobus satanas (II)

 

 

Black colobus

 

Macaca silenus (I)

 

 

Makakku lion-tailed

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis concolor (I)

 

 

Pig-tailed langur

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Xadina Proboscis

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Langur ta’ Mentawai

 

Procolobus pennantii (I/II)

(The species is listed in Appendix II but the subspecies Procolobus pennantii kirkii is listed in Appendix I)

 

 

Eastern red colobus

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preuss's red colobus

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana River red colobus

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Languri Douc

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Langur griż tas-Southern Plains

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Langur griż tan-Northern Plains

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Langur François

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Gee’s golden langur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Langur Nilgiri

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Capped langur

Hylobatidae

 

 

 

Gibbun

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbun

Hominidae

 

 

 

Ximpanzi, gorilli, orangutan

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla tal-Punent

 

Pan spp. (I)

 

 

Ximpanzi u bonobo

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orangutan ta' Borneo

XENARTHRA

 

 

 

 

Myrmecophagidae

 

 

 

Wikkiela n-nemel ta’ l-Amerika

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Giant anteater

 

 

 

Tamandua mexicana (III il-Gwatemala)

Tamandua tat-Tramuntana

Bradypodidae

 

 

 

Three-toed sloths

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brown-throated sloth

Megalonychidae

 

 

 

Two-toed sloth

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III il-Kosta Rika)

Hoffmann's two-toed sloth

Dasypodidae

 

 

 

Armadilli

 

 

 

Cabassous centralis (III il-Kosta Rika)

Armadillo tat-Tramuntuna ta’ denbu għeri

 

 

 

Cabassous tatouay (III l-Urugwaj)

Armadillo kbir ta’ denbu għeri

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’. L-eżemplarji kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplarji ta' l-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Armadillo muxgħar ta’ l-Andi

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Armadillo ġgant

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

 

Manis spp. (II)

(Ġiet stabbilita kwota ta’ esportazzjoni annwali ‘żero’ għall-Manis culionensis, Manis javanica u Manis pentadactyla għall-ispeċijiet li jitneħħew mis-selvaġġ u jinbigħu għal skopijiet kummerċjali)

 

Pangolini

LAGOMORFI

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Liebri, fniek

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Liebru mlanżat

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Fenek tal-vulkan

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

Skwirils ta’ l-art, skwirils tas-siġar

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexican prairie dog

 

 

 

Epixerus ebii (III Ghana)

Ebian's palm squirrel

 

 

 

Marmota caudata (III Indja)

Marmotta denbha twil

 

 

 

Marmota himalayana (III Indja)

Marmotta tal-Ħimalaja

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Skwirils ġganti

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Skwiril ta’ Deppe

Anomaluridae

 

 

 

African flying squirrels

 

 

 

Anomalurus beecrofti (III Ghana)

Beecroft's flying squirrel

 

 

 

Anomalurus derbianus (III Ghana)

Lord Derby's flying squirrel

 

 

 

Anomalurus pelii (III Ghana)

Pel's flying squirrel

 

 

 

Idiurus macrotis (III Ghana)

Long-eared flying squirrel

Muridae

 

 

 

Ġrieden, firien

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Far perit (Greater stick-nest rat)

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Ġurdien ta’ Shark Bay

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Far ta’ l-ilma (False water rat)

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Far tal-blat ta’ l-Awstralja Ċentrali

Hystricidae

 

 

 

Porkuspin tad-Dinja l-Qadima

 

Hystrix cristata

 

 

Prokupsin bil-għalla

Erethizontidae

 

 

 

Porkuspini tad-Dinja l-Ġdida

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Ħonduras)

Porkuspin nanu muswaf Messikan

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugwaj)

Porkuspin nanu muswaf tal-Paragwaj

Agoutidae

 

 

 

Paca

 

 

 

Agouti paca (III Honduras)

Spotted paca

Dasyproctidae

 

 

 

Central american agoutis

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Central American agouti

Chinchillidae

 

 

 

Chinchillas

 

Chinchilla spp. (I) (Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of this Regulation)

 

 

Chinchillas

CETACEA

 

 

 

Ċetaċei (dniefel, foċeni, balieni)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Ċetaċei

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

Klieb, volpijiet, ilpup

 

 

 

Canis aureus (III l-Indja)

Ġakall dehbi

 

Canis lupus (I/II)

(Il-popolazzjonijiet kollha għajr dawk li jinsabu fit-tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja. Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, l-Indja, in-Nepal u l-Pakistan kif elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II.)

Canis lupus (II) (Il-popolazzjonijiet li jinsabu fit-tramuntana tax-xmara Duero fi Spanja u fit-tramuntana tad-39 parallel fil-Greċja)

 

Volpi griż

 

Canis simensis

 

 

Lupu ta’ l-Etjopja

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Volpi li jiekol il-granċijiet

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lupu bil-kriniera

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Dhole

 

 

Pseudalopex culpaeus (II)

 

Colpeo fox

 

 

Pseudalopex griseus (II)

 

Argentine grey fox

 

 

Pseudalopex gymnocercus (II)

 

Pampa fox

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Kelb tal-buxx

 

 

 

Vulpes bengalensis (III l-Indja)

Volpi tal-Bengal

 

 

Vulpes cana (II)

 

Volpi ta’ Blanford

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Volpi Fennec

Ursidae

 

 

 

Orsijiet

 

 

Ursidae spp. (II) (Għajr għall-ispeċi inklużi fl-Anness A)

 

Orsijiet

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda ġgant

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda aħmar

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Ors tal-Malaja

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ors xufftejh kbar (sloth bear)

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Ors ta’ l-Andi (spectacled bear)

 

Ursus arctos (I/II)

(Il-popolazzjonijiet tal-Bhutan, iċ-Ċina, il-Messiku u l-Mongolja u s-subspeċi Ursus arctos isabellinus huma elenkati fl-Appendiċi I; il-popolazzjonijiet u s-subspeċijiet l-oħra kollha huma elenkati fl-Appendiċi II).

 

 

Ors kannella

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Ors iswed ta’ l-Ażja

Procyonidae

 

 

 

Coatis, olingos

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III il-Kosta Rika)

Olingo

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III il-Kosta Rika)

Cacomistle

 

 

 

Nasua narica (III il-Ħonduras)

Coati ta’ mnieħru abjad

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III l-Urugwaj)

Coati tal-Brażil tan-Nofsinhar

 

 

 

Potos flavus (III il-Ħonduras)

Kinkajou

Mustelidae

 

 

 

Baġers, martori, ballottri, eċċ.

 

Lutrinae

 

 

 

Lontri

 

 

Lutrinae spp. (II) (Għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Lontri

 

Aonyx capensis congica (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Kamerun u n-Niġerja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Lontra tal-Kamerun bla dwiefer

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lontra tal-Baħar tan-Nofsinhar

 

Lontra felina (I)

 

 

Lontra tal-Baħar

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Lontra neotropikali

 

Lontra provocax (I)

 

 

Lontra tax-Xmara tan-Nofsinhar

 

Lutra lutra (I)

 

 

Lontra ta’ l-Ewropa

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Lontra ġganta

 

Mellivorinae

 

 

 

Honey badgers

 

 

 

Mellivora capensis (III il-Botswana)

Baġer ta’ l-għasel

 

Mephitidae

 

 

 

Skunks

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skunk ta’ Humboldt

Mustelinae

 

 

 

Griġjuni, martori, tayra, ballottri

 

 

 

Eira barbara (III il-Ħonduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III il-Kosta Rika)

Griġjun kbir

 

 

 

Martes flavigula (III l-Indja)

Martori ta’ għonqu isfar

 

 

 

Martes foina intermedia (III l-Indja)

Faijna

 

 

 

Martes gwatkinsii (III l-Indja)

Martori tan-Nilġiri

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Nemes ta’ saqajh suwed

Viverridae

 

 

 

Binturong, żibetti, falanouc, fossa, linsangs , żibetti lontri, żibetti tal-palmi

 

 

 

Arctictis binturong (III l-Indja)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III il-Botswana)

Żibett ta’ l-Afrika

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossa

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Żibett lontra

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanouc

 

 

Fossa fossana (II)

 

Żibett tal-Madagaskar

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Żibett tal-palmi strixxat

 

 

 

Paguma larvata (III l-Indja)

Żibett tal-palmi maskerat

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III l-Indja)

Żibett tal-palmi Ażjatiku

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III l-Indja)

Żibett tal-palmi ta’ Jerdon

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Linsang bl-istrixxi

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Linsang bit-tikek

 

 

 

Viverra civettina (III l-Indja)

Żibett tal-Malabar b’tikek kbar

 

 

 

Viverra zibetha (III l-Indja)

Żibett kbir ta’ l-Indja

 

 

 

Viverricula indica (III l-Indja)

Żibett zgħir ta’ l-Indja

Herpestidae

 

 

 

Mangusi

 

 

 

Herpestes fuscus (III l-Indja)

Mangus kannella ta’ l-Indja

 

 

 

Herpestes edwardsi (III l-Indja)

Mangus griż ta’ l-Indja

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III l-Indja)

Mangus zgħir ta’ l-Indja

 

 

 

Herpestes smithii (III l-Indja)

Mangus ħamrani

 

 

 

Herpestes urva (III l-Indja)

Mangus li jiekol il-granċijiet

 

 

 

Herpestes vitticollis (III l-Indja)

Mangus ta’ l-istrixxi fuq għonqu

Hyaenidae

 

 

 

Proteli, jeni

 

 

 

Proteles cristata (III il-Botswana)

Proteli

Felidae

 

 

 

Cats, cheetahs, leopards, lions, tigers etc.

 

 

Felidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A. Specimens of the domesticated form are not subject to the provisions of this Regulation)

 

Cats

 

Acinonyx jubatus(I) (Annual export quotas for live specimens and hunting trophies are granted as follows: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. The trade in such specimens is subject tothe provisions of Article 4.1. of this Regulation.)

 

 

Cheetah

 

Caracal caracal (I) (Only the population of Asia; all other populations are included in Annex B)

 

 

Asian Caracal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Asiatic golden cat

 

Felis nigripes (I)

 

 

Black-footed cat

 

Felis silvestris (II)

 

 

Wild cat

 

Herpailurus yaguarondi (I) (Only the populations of Central and North America; all other populations are included in Annex B)

 

 

Jaguarundi

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Oselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

 

Lynx lynx (II)

 

 

Linċi ta’ l-Eurażja

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Linċi ta’ l-Iberja

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Leopard musħab

 

Oncifelis geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy's cat

 

Oreailurus jacobita (I)

 

 

Andean cat

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Iljun ta’ l-Ażja

 

Panthera onca (I)

 

 

Ġagwar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigra

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Qattus imraħħam

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Il-popolazzjonijiet tal-Bangladexx, l-Indja u u t-Tajlandja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)

 

 

Qattus leopard tal-Bengal

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Qattus ta’ Iriomote

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Qattus ta’ rasu ċatta

 

Prionailurus rubiginosus (I) (il-popolazzjoni ta’ l-Indja biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness B.)

 

 

Qattus b’tikek lewn is-sadid

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Kuwgar ta’ Florida

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Kuwgar tal-Kosta Rika

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Eastern puma

 

Uncia uncia (I)

 

 

Snow leopard

Otariidae

 

 

 

Foki muswafa, iljuni tal-baħar (sealions)

 

 

Arctocephalus spp (II) (Għajr għall-ispeċi inklużi fl-Anness A)

 

Foki muswafa

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Foki muswafa ta’ Juan Fernández

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Foki muswafa ta’ Gwadalupe

Odobenidae

 

 

 

Walrus

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Walrus

Phocidae

 

 

 

Foki

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Mirunga tan-Nofsinhar (Southern elephant seal)

 

Monachus spp. (I)

 

 

Bumerini

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Iljunfanti

 

Elephas maximus (I)

 

 

Iljunfant Ażjatiku

 

Loxodonta africana (I) — (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe, li huma inklużi fl-Anness B)

Loxodonta africana (II)

(għajr għall-popolazzjonijiet tal- Botswana, in-Namibja, l-Afrika t’Isfel u ż-Żimbabwe (5); il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A) (6)

 

Iljunfant Afrikan

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugongi

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini (manatees)

 

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis u Trichechus manatus huma elenkati fl-Appendiċi I. Trichechus senegalensis huwa elenkat fl-Appendiċi II).

 

 

Lamantini

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Żwiemel, ħmir slavaġ, żebri

 

Equus africanus (I) (Jeskludi l-għamla domestikata magħrufa bħala Equus asinus, li mhix suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament)

 

 

Ħmar ta’ l-Afrika

 

Equus grevyi (I)

 

 

Żebra Grévy

 

Equus hemionus (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II iżda s-subspeċi Equus hemionus hemionus u Equus hemionus khur huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Ħmar selvaġġ ta’ l-Ażja

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

 

Equus onager (II) (Except for the subspecies included in Annex A)

 

Onager ass

 

Equus onager khur (I)

 

 

Indian wild ass

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Żiemel Przewalski

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Żebra tal-muntanji ta’ Hartmann

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Żebra tal-muntanji tal-Kap ta’ l-Afrika

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

 

Tapiridae spp.(I) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Tapiri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir ta’ l-Amerika t’Isfel

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoċeronti

 

Rhinocerotidae spp. (I) (għajr għas-subspeċijiet inklużi fl-Anness B)

 

 

Rinoċeronti

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Il-popolazzjonijiet ta’ l-Afrika t’Isfel u s-Sważiland biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha huma inklużi fl-Anness A. Għall-għan waħdani li jippermetti l-kummerċ internazzjonali ta’ annimali ħajjin lejn destinazzjonijiet xierqa u aċċettabbli u l-kummerċ ta’ trofej tal-kaċċa. L-eżemplarji l-oħra kollha għandhom jitqiesu bħala eżemplarji ta' l-ispeċi inklużi fl-Anness A u l-kummerċ tagħhom għandu jkun regolat kif xieraq).

 

Rinoċeronti abjad tan-Nofsinhar

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Tragulidae

 

 

 

Mouse-deer

 

 

 

Hyemoschus aquaticus (III Ghana)

Water chevrotain

Suidae

 

 

 

Babirusa, hogs, pigs

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Pygmy hog

Tayassuidae

 

 

 

Peccaries

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A and excluding the populations of Pecari tajacu of Mexico and the United States, which are not included in the Annexes to this Regulation) —

 

Peccaries

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chacoan peccary

Hippopotamidae

 

 

 

Hippopotamuses

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pygmy hippopotamus

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hippopotamus

Camelidae

 

 

 

Camels, guanaco, vicuña

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

 

Vicugna vicugna (I) (Except for the populations of: Argentina [the population of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolivia [the whole population]; Chile [population of the Primera Región]; and Peru [the whole population]; which are included in Annex B)

Vicugna vicugna (II) (Only the populations of Argentina  (7) [the population of the Provinces of Jujuy and Catamarca and the semi-captive populations of the Provinces of Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja and San Juan]; Bolivia  (8) [the whole population]; Chile  (9) [population of the Primera Región]; Peru  (10) [the whole population]; all other populations are included in Annex A)

 

Vicuña

Moschidae

 

 

 

Musk deer

 

Moschus spp. (I) (Only the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan; all other populations are included in Annex B)

Moschus spp. (II) (Except for the populations of Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal and Pakistan, which are included in Annex A)

 

Musk deer

Cervidae

 

 

 

Deer, huemuls, muntjacs, pudus

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamian deer

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhl's hog deer

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Indochina hog deer

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Marsh deer

 

Cervus duvaucelii (I)

 

 

Swamp deer

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Bactrian deer

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Tunisia)

Barbary deer

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul

 

Cervus eldii (I)

 

 

Thamin

 

Dama mesopotamica (I)

 

 

Persian fallow deer

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Huemuls

 

 

 

Mazama americana cerasina (III Guatemala)

Middle American red brocket

 

Megamuntiacus vuquanghensis (I)

 

 

Giant muntjac

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Black muntjac

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Guatemalan white-tailed deer

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampas deer

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Northern pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

Southern pudu

Antilocapridae

 

 

 

Pronghorn

 

Antilocapra americana (I) (Only the population of Mexico; no other population is included in the Annexes to this Regulation)

 

 

Mexican pronghorn

Bovidae

 

 

 

Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep etc.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addax

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Barbary sheep

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Wood bison

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Blackbuck

 

Bos gaurus (I) (Excludes the domesticated form referenced as Bos frontalis which is not subject to the provisions of this Regulation)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (Excludes the domesticated form referenced as Bos grunniens which is not subject to the provisions of this Regulation)

 

 

Wild yak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (Excludes the domesticated form which is referenced as Bubalus bubalis which is not subject to the provisions of this Regulation)

Wild Asiatic buffalo

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Lowland anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamaraw

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Mountain anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Markhor

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Bay duiker

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Jentink's duiker

 

 

Cephalophus monticola (II)

 

Blue duiker

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby's duiker

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Yellow-backed duiker

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Banded duiker

 

 

 

Damaliscus lunatus (III Ghana)

Tsessebi

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontebok

 

 

Gazella cuvieri (III Tunisia)

 

Edmi gazelle

 

Gazella dama (I)

 

 

Dama gazelle

 

 

Gazella dorcas (III Tunisia)

 

Dorcas gazelle

 

 

Gazella leptoceros (III Tunisia)

 

Rhim

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Giant sable antelope

 

 

Kobus leche (II)

 

Lechwe

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Red goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Chinese goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

 

Naemorhedus sumatraensis (I)

 

 

Mainland serow

 

Oryx dammah (I)

 

 

Scimitar-horned oryx

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arabian oryx

 

 

Ovis ammon (II) (Except for the subspecies included in Annex A)

 

Argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibetan argali

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali

 

 

Ovis canadensis (II) (Only the population of Mexico; no other population is included in the Annexes to this Regulation)

 

Mexican bighorn sheep

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Cyprus mouflon

 

 

Ovis vignei (II) (Except for the subspecies included in Annex A)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ladakh urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vu Quang ox

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Abruzzo chamois

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga antelope

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Four-horned antelope

 

 

 

Tragelaphus eurycerus (III Ghana)

Bongo

 

 

 

Tragelaphus spekii (III Ghana)

Sitatunga

AVES

Birds

STRUTJONIFORMI

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Ngħam

 

Struthio camelus (I) (Il-popolazzjonijiet ta’ l-Alġerija, il-Burkina Faso, il-Kamerun, ir-Repubblika Afrikana Ċentrali, iċ-Ċad, il-Mali, il-Mawritanja, il-Marokk, in-Niġer, in-Niġerja, is-Senegal u s-Sudan biss; il-popolazzjonijiet l-oħra kollha mhumiex inklużi fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament)

 

 

Nagħma

RHEIFORMI

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Rhea

 

 

Rhea americana (II)

 

Greater rhea

 

Pterocnemia pennata (I) (għajrPterocnemia pennata pennata inkluż fl-Anness B)

 

 

Rhea żgħira

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II) (Only the populations of Argentina and Chile)

 

Rhea żgħira

TINAMIFORMI

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamù

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Tinamù solitarju

SFENIXIFORMI

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingwini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pingwin Afrikan

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Pingwin Humboldt

PODIĊIPEDIFORMI

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Blonġuni

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Blonġun Atitlan

PROĊELLARIFORMI

 

 

 

 

Diomedeidaea

 

 

 

Albatross

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Albatross denbu qasir

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Pelecanidae

 

 

 

Pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelikan tad-Dalmazja

Sulidae

 

 

 

Suli

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Suli ta’ Abbott

Fregatidae

 

 

 

Għasafar pirati

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Għasfur pirata tal-Milied

ĊIKONIFORMI

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Agretti, russetti

 

 

 

Ardea goliath (III Ghana)

Goliath heron

 

Bubulcus ibis

 

 

Agrett ta’ l-għanem

 

Ardea alba

 

 

Agrett kbir

 

Egretta garzetta

 

 

Agrett abjad

Balaenicipitidae

 

 

 

Ċikonja ras ta’ baliena (shoebill)

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Ċikonja ras ta’ baliena (shoebill)

Ciconiidae

 

 

 

Ċikonji

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ċikonja orjentali

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Ċikonja sewda

 

Ciconia stormi

 

 

Ċikonja ta’ Storm

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III Ghana)

Saddle-billed stork

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

 

 

Leptoptilos crumeniferus (III Ghana)

Marabou stork

 

Leptoptilos dubius

 

 

Ċikonja Indjana (greater adjutant stork)

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Ċikonja bajda (milky stork)

Threskiornithidae

 

 

 

Ibis, spatuli

 

 

 

Bostrychia hagedash (III Ghana)

Hadada ibis

 

 

 

Bostrychia rara (III Ghana)

Spot-breasted ibis

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis skarlat

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Ibis qargħi

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Ibis eremita (waldrapp)

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Ibis Ġappuniż

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Spatula bajda ta’ l-Eurażja

 

Pseudibis gigantea

 

 

Ibis ġgant

 

 

 

Threskiornis aethiopicus (III Ghana)

Sacred ibis

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingos

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Flamingos

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo kbir

ANSERIFORMI

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Papri, wiżż, ċinji eċċ.

 

 

 

Alopochen aegyptiacus (III Ghana)

Egyptian goose

 

 

 

Anas acuta (III Ghana)

Northern pintail

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Sarsella ta’ l-Auckland Islands

 

 

Anas bernieri (II)

 

Sarsella tal-Madagaskar

 

 

 

Anas capensis (III Ghana)

Cape teal

 

 

 

Anas clypeata (III Ghana)

Northern shoveler

 

 

 

Anas crecca (III Ghana)

Common teal

 

 

Anas formosa (II)

 

Sarsella tal-Bajkal

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Sarsella ta’ Laysan

 

Anas oustaleti (I)

 

 

Kuluvert tal-Marianas

 

 

 

Anas penelope (III Ghana)

Eurasian wigeon

 

Anas querquedula

 

 

Sarsella ħamra

 

Aythya innotata

 

 

Madagascar pochard

 

Aythya nyroca

 

 

Papra lewn is-sadid

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Wiżża Alewtina

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Wiżża sidirha aħmar

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nene

 

 

 

Cairina moschata (III Ħonduras)

Papra Muscovy

 

Cairina scutulata (I)

 

 

Papra ġwenħajha bojod

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Ċinju Coscoroba

 

 

Cygnus melanocoryphus (II)

 

Ċinju għonqu iswed

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Papra ssaffar ta’ l-Indja tal-Punent

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Ħonduras)

Papra ssaffar ta’ żaqqha sewda

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Ħonduras)

Pappar ssaffar ħamra fl-isfar

 

 

 

Dendrocygna viduata (III Ghana)

White-faced whistlingduck

 

Mergus octosetaceus

 

 

Marganser Brażiljana

 

 

 

Nettapus auritus (III Ghana)

African pygmy-goose

 

 

Oxyura jamaicensis

 

Papra ħamranija

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Papra rasha bajda

 

 

 

Plectropterus gambensis (III Ghana)

Spur-winged goose

 

 

 

Pteronetta hartlaubii (III Ghana)

Hartlaub's duck

 

Rhodonessa caryophyllacea (possibbilment estint) (I)

 

 

Papra rasha roża

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Papra bil-għalla

 

Tadorna cristata

 

 

Crested shelduck

FALCONIFORMES

 

 

 

Tjur tal-priża bi nhar (ajkli, falkuni, isqra, avultuni)

 

 

FALKONIFORMI spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u għal speċi waħda tal-familja Cathartidae inkluża fl-Anness C; l-ispeċijiet l-oħra ta’ dik il-familja mhumiex inklużi fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament)

 

Tjur tal-priża bi nhar

Cathartidae

 

 

 

Avoltuni tad-Dinja l-Ġdida

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kondor ta' California

 

 

 

Sarcoramphus papa (III il-Ħonduras)

Avultun re

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Kondor ta’ l-Andi

Pandionidae

 

 

 

Ospreys

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Osprey

Accipitridae

 

 

 

Isqra, ajkli

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Seqer Levantin

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Northern goshawk

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Seqer ta’ l-Ewrażja

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Avultun iswed

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ajkla ta’ Adalbert

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Ajkla mdiehba

 

Aquila clanga (II)

 

 

Ajkla kbira ttikjata

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Ajkla imperjali

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Ajkla żgħira ttikjata

 

Buteo buteo (II)

 

 

Bies komuni (buzzard)

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Bies saqajh ħorox

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Bies saqajh twal

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Astun Kuban munqaru ganċ

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Ajkla tas-sriep

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Bagħdan aħmar tal-Punent

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Bagħdan tat-Tramuntana

 

Circus macrourus (II)

 

 

Bagħdan pallidu

 

Circus pygargus (II)

 

 

Bagħdan griż

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Astun ġwenħajh suwed

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Ajkla tal-Madagaskar (serpent-eagle)

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Lammergeier

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Grifun ta’ l-Ewrażja

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla huwa elenkat fl-Appendiċi I; l-ispeċijiet l-oħra huma elenkati fl-Appendiċi II)

 

 

Ajkli tal-baħar

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Ajkla harpy

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ajkla ta’ Bonelli

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Ajkla pennata

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Seqer dahru griż

 

Milvus migrans (II)

 

 

Astun iswed

 

Milvus milvus (II)

 

 

Astun aħmar

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Avoltun Eġizzjan

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Kuċċarda

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ajkla kbira tal-Filippini

Falconidae

 

 

 

Falkuni

 

Falco araeus (I)

 

 

Spanjulett tas-Seychelles

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Falkun Lanner

 

Falco cherrug (II)

 

 

Falkun Saker

 

Falco columbarius (II)

 

 

Merlin

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Falkun ta’ Eleonora

 

Falco jugger (I)

 

 

Falkun Laggar

 

Falco naumanni (II)

 

 

Spanjulett żgħir

 

Falco newtoni (I) (Il-popolazzjoni tas-Seychelles biss)

 

 

Spanjulett ta’ Newton

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Falkun tal-Barberija

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Bies

 

Falco punctatus (I)

 

 

Spanjulett tal-Mawrizju

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Gyrfalcon

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Seqer tal-ħannieq

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Spanjulett

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Żumbrell

GALLIFORMI

 

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

Megapodi,

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Maleo

Cracidae

 

Crax spp. (-/III) (Ħlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u l-Anness D; l-ispeċijiet li ġejjin huma elenkati fl-Appendiċi III: Crax daubentoni uCrax globulosa għall-Kolombja, u Crax rubra għall-Kolombja, il-Kosta Rika, il-Gwatemala u l-Ħonduras)

 

Kurassow

 

Crax alberti (III Kolombja)

 

 

Kurassow munqaru blu

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Kurassow munqaru aħmar

 

Mitu mitu (I)

 

 

Kurassow alagoas

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Gwan bil-qrun

 

 

Ortalis vetula (III il-Gwatemala/il-Ħonduras)

 

Chacalaca sempliċi

 

 

Pauxi pauxi (III il-Kolombja)

 

Kurassow bl-elmu

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Gwan gwenħajh bojod

 

 

 

Penelope purpurascens (III il-Ħonduras)

Gwan bil-għalla

 

 

Penelopina nigra (III il-Gwatemala)

 

Gwan iswed (highland guan)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Gwan sidru iswed (Black-fronted piping guan)

 

Pipile pipile (I)

 

 

Gwan tat-Trinidad

Phasianidae

 

 

 

Faġani, ħaġliet, fargħuni, perniċi, tragopani

 

 

Agelastes meleagrides (III Ghana)

 

White-breasted guineafowl

 

 

 

Agriocharis ocellata (III Guatemala)

Ocellated turkey

 

 

Arborophila campbelli (III il-Malażja)

 

Ħaġla sidirha griż

 

 

Arborophila charltonii (III il-Malażja)

 

Ħaġla b'dawret l-għonq qastanija

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argus kbir

 

 

 

Caloperdix oculeus (III Malażja)

Ħaġla lewn is-sadid

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Faġan ta’ Wallich

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Summiena bobwhite

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Faġan widnejh bojod

 

Crossoptilon harmani (I)

 

 

Tibetan eared-pheasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Faġan widnejh kannella

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Serduk griż (grey junglefowl)

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Faġan aħmar demm

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Monal tal-Ħimalaja

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Monal Ċiniż

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Monal ta’ Sclater

 

 

Lophura bulweri

 

Bulwer's pheasant

 

 

Lophura diardi

 

Siamese fireback

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Faġan ta’ Edwards

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malażja)

 

Fireback bla għalla

 

 

Lophura hatinhensis

 

Fireback tal-Vjetnam

 

 

Lophura hoogerwerfi

 

Sumatran pheasant

 

 

Lophura ignita (III il-Malażja)

 

Fireback bil-għalla

 

Lophura imperialis (I)

 

 

Faġan imperjali

 

 

Lophura inornata

 

Salvadori's pheasant

 

 

Lophura leucomelanos

 

Kalij pheasant

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Faġan ta’ Swinhoe

 

 

 

Melanoperdix niger (III il-Malażja)

Ħaġla sewda

 

Odontophorus strophium

 

 

Summiena tal-foresti (Gorgeted wood-quail)

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Summiena tal-Ħimalaja

 

 

Pavo muticus (II)

 

Pagun aħdar

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pagun faġan griż

 

Polyplectron emphanum (I)

 

 

Palawan peacock pheasant

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Pagun faġan ta’ Germain

 

 

 

Polyplectron inopinatum (III il-Malażja)

Pagun faġan tal-muntanji

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Pagun faġan Malajan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Pagun faġan tal-Borneo

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Argus bil-għalla

 

 

 

Rhizothera longirostris (III il-Malażja)

Summiena munqarha twil

 

 

 

Rollulus rouloul (III il-Malażja)

Summiena bil-għalla

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Faġan ta’ Elliot

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Faġan ta’ Hume

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Faġan Mikado

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Snowcock tal-Kaspju

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Snowcock tat-Tibet

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Tragopan ta’ Blyth

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Tragopan ta’ Cabot

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tragopan tal-Punent

 

 

 

Tragopan satyra (III in-Nepal)

Tragopan satiru

 

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Tiġieġa tal-praterija ta’ Attwater

GRUIFORMI

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Għerieneq

 

 

Gruidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Għerieneq

 

Grus americana (I)

 

 

Għarnuq Amerikan

 

Grus canadensis (I/II) (Din l-ispeċi hija elenkata fl-Appendiċi II imma s-sottospeċijietGrus canadensis nesiotes u Grus canadensis pulla huma elenkati fl-Appendiċi I)

 

 

Għarnuq Kanadiż

 

Grus grus (II)

 

 

Għarnuq komuni

 

Grus japonensis (I)

 

 

Għarnuq rasu ħamra

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Għarnuq Siberjan

 

Grus monacha (I)

 

 

Għarnuq bil-kappa

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Għarnuq għonqu iswed

 

Grus vipio (I)

 

 

Għarnuq għonqu abjad

Rallidae

 

 

 

Tiġieġ tal-baħar, ralli

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rallu ta’ Lord Howe

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

Otididae

 

 

 

Pitarruni

 

 

Otididae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pitarruni

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Pitarrun Indjan

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Pitarrun ta’ Houbara

 

Eupodotis indica (II)

 

 

Lesser florican

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Florikan Bengaliż

 

Otis tarda (II)

 

 

Pitarrun

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Pitarrun żgħir

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Thick-knees

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Double-striped thick-knee

Scolopacidae

 

 

 

Curlews, greenshanks

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimo curlew

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Slender-billed curlew

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Nordmann's greenshank

Laridae

 

 

 

Gulls, terns

 

Larus relictus (I)

 

 

Relict gull

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Ħamiem, bċieċen

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nicobar pigeon

 

 

Columba caribaea

 

Ring-tailed pigeon

 

Claravis godefrida

 

 

Purple-winged grounddove

 

 

 

Columba guinea (III Ghana)

Speckled pigeon

 

 

 

Columba iriditorques (III Ghana)

Western bronze-naped pigeon

 

Columba livia (III Ghana)

 

 

Rock pigeon

 

 

 

Columba mayeri (III Mauritius)

Pink pigeon

 

 

 

Columba unicincta (III Ghana)

Afep pigeon

 

 

Didunculus strigirostris

 

Tooth-billed pigeon

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro zone-tailed pigeon

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzon bleeding-heart

 

 

Goura spp. (II)

 

Crowned-pigeons

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenada dove

 

 

 

Oena capensis (III Ghana)

Namaqua dove

 

 

 

Streptopelia decipiens (III Ghana)

Mourning collared-dove

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (III Ghana)

African collared-dove

 

 

 

Streptopelia semitorquata (III Ghana)

Red-eyed dove

 

 

 

Streptopelia senegalensis (III Ghana)

Laughing dove

 

Streptopelia turtur (III Ghana)

 

 

European turtle-dove

 

 

 

Streptopelia vinacea (III Ghana)

Vinaceous dove

 

 

 

Treron calva (III Ghana)

African green-pigeon

 

 

 

Treron waalia (III Ghana)

Bruce's green-pigeon

 

 

 

Turtur abyssinicus (III Ghana)

Black-billed wood-dove

 

 

 

Turtur afer (III Ghana)

Blue-spotted wood-dove

 

 

 

Turtur brehmeri (III Ghana)

Blue-headed wood-dove

 

 

 

Turtur tympanistria (III Ghana)

Tambourine dove

PSITTAĊIFORMI

 

 

 

Kakatuwi, lori, makawi, parrukketti, pappagalli eċċ.

 

 

PSITTAĊIFORMI spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A u esklużi Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus u Psittacula krameri, li mhumiex inklużi fl-Annessi għal dan ir-Regolament)

 

Pappagalli, eċċ.

Psittacidae

 

 

 

Amazzoni, makaw, parruketti, pappagalli

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Pappagall għonqu aħmar

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Pappagall spalltu safru

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Pappagall denbu aħmar

 

Amazona finschi (I)

 

 

Pappagall qurriegħtu lelà

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Pappagall St Vincent

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Pappagall imperjali

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Pappagall Kuban

 

Amazona ochrocephala auropalliata (I)

 

 

Yellow-naped parrot

 

Amazona ochrocephala belizensis (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala caribaea (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala oratrix (I)

 

 

Yellow-headed parrot

 

Amazona ochrocephala parvipes (I)

 

 

 

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I)

 

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Pappagall dawret għajnejh ħomor

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Pappagall rasu safra

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Pappagall ħuġbejh ħomor

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Pappagall Tucuman

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Pappagall Saint Lucia

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Pappagall vinaċeu

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Pappagall ħaddejh ħodor

 

Amazona vittata (I)

 

 

Pappagall Puerto Rikan

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Makawi blu

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Makaw aħdar kbir

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Makaw ġerżumtu blu

 

Ara macao (I)

 

 

Makaw skarlat

 

Ara militaris (I)

 

 

Makaw militari

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Makaw ġbinu aħmar

 

Cacatua goffini (I)

 

 

Tanimbar cockatoo

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Philippine cockatoo

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Salmon-crested cockatoo

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Yellow-crested cockatoo

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Makaw ta’ Spix

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Parrukkett ta’ Chatham Island ġbinu isfar

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Parrukkett ġbinu aħmar

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pappagall ta’ Coxen

 

Eos histrio (I)

 

 

Red and blue lory

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Pappagall muqran

 

Geopsittacus occidentalis (aktarx estint) (I)

 

 

Pappagall tal-lejl

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Parrukkett dehbi

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Pappagall żaqqu oranġjo

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Pappagall widnejh sofor

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Pappagall ta’ l-art

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Pappagall bil-kappell

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palm cockatoo

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

Blue-headed macaw

 

Propyrrhura maracana (I)

 

 

Blue-winged macaw

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Pappagall spalltu dehbija

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Pappagall bil-kappa

 

Psephotus pulcherrimus (aktarx estint) (I)

 

 

Pappagall tal-ġenna

 

Psittacula echo (I)

 

 

Parrukkett tal-Mawrizju

 

 

 

Psittacula krameri (III Ghana)

Rose-ringed parakeet

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Parrukkett ġerżumtu blu

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Pappagall munqarhom oħxon

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakapo

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina is listed in Appendix I, the other species are listed in Appendix II)

 

 

Blue lorikeets

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turacos

 

 

Corythaeola cristata (III Ghana)

 

Great blue turaco

 

 

Crinifer piscator (III Ghana)

 

Western grey plantaineater

 

 

Musophaga porphyreolopha (II)

 

Purple-crested turaco

 

 

Musophaga violacea (III Ghana)

 

Violet turaco

 

 

Tauraco spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Turacos

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman's turaco

STRIĠIFORMI

 

 

 

Kokki

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kokki

Tytonidae

 

 

 

Barbaġanni

 

Tyto alba (II)

 

 

Barbaġann

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Barbaġann Soumagne

Strigidae

 

 

 

Kokki

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Kokka boreali

 

Asio flammeus (II)

 

 

Kokka tax-xagħri

 

Asio otus (II)

 

 

Kokka widnejha twal

 

Athene blewitti (I)

 

 

Forest owlet

 

Athene noctua (II)

 

 

Kokka rari

 

Bubo bubo (II)

 

 

Kokka imperjali

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Kokka pigmea ta’ l-Ewrażja

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Lesser eagle-owl

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Boobook Norfolk

 

Ninox squamipila natalis (I)

 

 

Christmas hawk-owl

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Kokka tas-silġ

 

Otus ireneae (II)

 

 

Kokka Sokoke

 

Otus scops (II)

 

 

Kokka

 

Strix aluco (II)

 

 

Omm is-subien

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Kokka kbira griża

 

Strix uralensis (II)

 

 

Kokka ta’ l-Urali

 

Surnia ulula (II)

 

 

Kokka imperjali tat-Tramuntana

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Hummingbirds

 

 

Trochilidae spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Hummingbirds

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Hook-billed hermit

TROGONIFORMI

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Quetzal middi

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Hornbills

 

 

Aceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Hornbills

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rufous-necked hornbill

 

Aceros subruficollis (I)

 

 

Plain-pouched hornbill

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Hornbills

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Hornbills

 

 

Buceros spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Hornbills

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Great hornbill

 

Buceros vigil (I)

 

 

Helmeted hornbill

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Hornbills

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Barbets

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

 

Toucan barbet

Ramphastidae

 

 

 

Tukani

 

 

Baillonius bailloni (III l-Arġentina)

 

Tukanett lewn iż-żagħfran

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Arakari għonqu iswed

 

 

Pteroglossus castanotis (III l-Arġentina)

 

Arakari widnejh lewn il-qastan

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Arakari aħdar

 

 

Ramphastos dicolorus (III l-Arġentina)

 

Tukan sidru aħmar

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tukan munqaru karina

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tukan Toco

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Tukan munqaru aħmar

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Tukan munqaru kanal

 

 

Selenidera maculirostris (III l-Arġentina)

 

Tukanett munqaru bit-tikka

Picidae

 

 

 

Woodpeckers

 

Campephilus imperialis (I)

 

 

Woodpecker Imperjali

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Woodpecker ta’ Tristram

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Cotingidae

 

 

 

Cotingas

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Amazonian umbrella bird

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Long-wattled umbrella bird

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Banded cotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Cocks-of-the-rock

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

White-winged cotinga

Pittidae

 

 

 

Pittas

 

 

Pitta guajana (II)

 

Banded pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurney's pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

Whiskered pitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

Fairy pitta

Atrichornithidae

 

 

 

Scrub-birds

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Noisy scrub-bird

Hirundinidae

 

 

 

Martins

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

White-eyed river-martin

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuls

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Straw-headed bulbul

Muscicapidae

 

 

 

Old-world flycatchers

 

Bebrornis rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguez brush-warbler

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rueck's blue-flycatcher

 

Dasyornis broadbenti litoralis (possibly extinct) (I)

 

 

Western rufous bristlebird

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Western bristlebird

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Melodious laughing thrush

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Silver-eared mesia

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Red-billed leiothrix

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei shan liocichla

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

White-necked rockfowl

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Grey-necked rockfowl

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mascarene paradise-flycatcher

Nectariniidae

 

 

 

Sunbirds

 

 

Anthreptes pallidigaster

 

Amani sunbird

 

 

Anthreptes rubritorques

 

Banded sunbird

Zosteropidae

 

 

 

White-eyes

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

White-chested white-eye

Meliphagidae

 

 

 

Honey-eaters

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Helmeted honeyeater

Emberizidae

 

 

 

Cardinals, tanagers

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Yellow cardinal

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Yellow-billed cardinal

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Red-crested cardinal

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Seven-coloured tanager

Icteridae

 

 

 

New-world blackbirds

 

Agelaius flavus (I)

 

 

Saffron-cowled blackbird

Fringillidae.

 

 

 

Finches

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Red siskin

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Yellow-faced siskin

 

 

 

Serinus canicapillus (III Ghana)

West African seedeater

 

 

 

Serinus leucopygius (III Ghana)

White-rumped seedeater

 

 

 

Serinus mozambicus (III Ghana)

Yellow-fronted canary

Estrildidae

 

 

 

Mannikins, waxbills

 

 

 

Amadina fasciata (III Ghana)

Cut throat

 

 

Amandava formosa (II)

 

Green avadavat

 

 

 

Amandava subflava (III Ghana)

Zebra waxbill

 

 

 

Estrilda astrild (III Ghana)

Common waxbill

 

 

 

Estrilda caerulescens (III Ghana)

Lavender waxbill

 

 

 

Estrilda melpoda (III Ghana)

Orange-cheeked waxbill

 

 

 

Estrilda troglodytes (III Ghana)

Black-rumped waxbill

 

 

 

Lagonosticta rara (III Ghana)

Black-bellied firefinch

 

 

 

Lagonosticta rubricata (III Ghana)

African firefinch

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (III Ghana)

Bar-breasted firefinch

 

 

 

Lagonosticta senegala (III Ghana)

Red-billed firefinch

 

 

 

Lagonosticta vinacea (III Ghana)

Black-faced firefinch

 

 

 

Lonchura bicolor (III Ghana)

Black-and-white mannikin

 

 

 

Lonchura cantans (III Ghana)

African silverbill

 

 

 

Lonchura cucullata (III Ghana)

Bronze mannikin

 

 

 

Lonchura fringilloides (III Ghana)

Magpie mannikin

 

 

 

Mandingoa nitidula (III Ghana)

Green-backed twinspot

 

 

 

Nesocharis capistrata (III Ghana)

Grey-headed olive-back

 

 

 

Nigrita bicolor (III Ghana)

Chestnut-breasted negrofinch

 

 

 

Nigrita canicapilla (III Ghana)

Grey-headed negrofinch

 

 

 

Nigrita fusconota (III Ghana)

White-breasted negrofinch

 

 

 

Nigrita luteifrons (III Ghana)

Pale-fronted negrofinch

 

 

 

Ortygospiza atricollis (III Ghana)

African quailfinch

 

 

Padda fuscata

 

Timor sparrow

 

 

Padda oryzivora (II)

 

Java sparrow

 

 

 

Parmoptila rubrifrons (III Ghana)

Jameson's antpecker

 

 

 

Pholidornis rushiae (III Ghana)

Tit-hylia

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Southern black-throated finch

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (III Ghana)

Black-bellied seedcracker

 

 

 

Pytilia hypogrammica (III Ghana)

Red-faced pytilia

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (III Ghana)

Red-winged pytilia

 

 

 

Spermophaga haematina (III Ghana)

Western bluebill

 

 

 

Uraeginthus bengalus (III Ghana)

Red-cheeked cordonbleu

Ploceidae

 

 

 

Weavers, whydahs

 

 

 

Amblyospiza albifrons (III Ghana)

Grosbeak weaver

 

 

 

Anaplectes rubriceps (III Ghana)

Red-headed weaver

 

 

 

Anomalospiza imberbis (III Ghana)

Parasitic weaver

 

 

 

Bubalornis albirostris (III Ghana)

White-billed buffalo weaver

 

 

 

Euplectes afer (III Ghana)

Yellow-crowned bishop

 

 

 

Euplectes ardens (III Ghana)

Red-collared widowbird

 

 

 

Euplectes franciscanus (III Ghana)

Orange bishop

 

 

 

Euplectes hordeaceus (III Ghana)

Black-winged bishop

 

 

 

Euplectes macrourus (III Ghana)

Yellow-mantled widowbird

 

 

 

Malimbus cassini (III Ghana)

Black-throated malimbe

 

 

 

Malimbus malimbicus (III Ghana)

Crested malimbe

 

 

 

Malimbus nitens (III Ghana)

Gray's malimbe

 

 

 

Malimbus rubricollis (III Ghana)

Red-headed malimbe

 

 

 

Malimbus scutatus (III Ghana)

Red-vented malimbe

 

 

 

Pachyphantes superciliosus (III Ghana)

Compact weaver

 

 

 

Passer griseus (III Ghana)

Grey-headed sparrow

 

 

 

Petronia dentata (III Ghana)

Bush petronia

 

 

 

Plocepasser superciliosus (III Ghana)

Chestnut-crowned sparrow-weaver

 

 

 

Ploceus albinucha (III Ghana)

Maxwell's black weaver

 

 

 

Ploceus aurantius (III Ghana)

Orange weaver

 

 

 

Ploceus cucullatus (III Ghana)

Village weaver

 

 

 

Ploceus heuglini (III Ghana)

Heuglin's masked-weaver

 

 

 

Ploceus luteolus (III Ghana)

Little weaver

 

 

 

Ploceus melanocephalus (III Ghana)

Black-headed weaver

 

 

 

Ploceus nigerrimus (III Ghana)

Vieillot's black weaver

 

 

 

Ploceus nigricollis (III Ghana)

Black-necked weaver

 

 

 

Ploceus pelzelni (III Ghana)

Slender-billed weaver

 

 

 

Ploceus preussi (III Ghana)

Preuss's weaver

 

 

 

Ploceus tricolor (III Ghana)

Yellow-mantled weaver

 

 

 

Ploceus vitellinus (III Ghana)

Vitelline masked-weaver

 

 

 

Quelea erythrops (III Ghana)

Red-headed quelea

 

 

 

Sporopipes frontalis (III Ghana)

Speckle-fronted weaver

 

 

 

Vidua chalybeata (III Ghana)

Village indigobird

 

 

 

Vidua interjecta (III Ghana)

Uelle paradise-whydah

 

 

 

Vidua larvaticola (III Ghana)

Baka indigobird

 

 

 

Vidua macroura (III Ghana)

Pin-tailed whydah

 

 

 

Vidua orientalis (III Ghana)

Northern paradise whydah

 

 

 

Vidua raricola (III Ghana)

Jambandu indigobird

 

 

 

Vidua togoensis (III Ghana)

Togo paradise-whydah

 

 

 

Vidua wilsoni (III Ghana)

Pale-winged indigobird

Sturnidae

 

 

 

Mynas

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Hill myna

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali myna

Paradisaeidae

 

 

 

Birds of paradise

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Birds of paradise

REPTILIA

Rettili

TESTUDINATA

 

 

 

 

Dermatemydidae

 

 

 

Fekruna tax-xmajjar Ta’ l-Amerika Ċentrali

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Fekruna tax-xmajjar Ta’ l-Amerika Ċentrali

Platysternidae

 

 

 

Fekruna buras

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Fekruna buras

Emydidae

 

 

 

Fkieren ta' l-ilma ħelu, box turtles

 

 

Annamemys annamensis (II)

 

Annam pond turtle

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Painted terrapin

 

 

 

Chinemys megalocephala (III China)

Big-headed pond turtle

 

 

 

Chinemys nigricans (III China)

Red-necked turtle

 

 

 

Chinemys reevesii (III China)

Reeve's turle

 

 

Chrysemys picta

 

Fekruna mpittra

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Fekruna tal-bosk

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Fkieren ta’ l-għadajjar

 

 

Cuora spp. (II)

 

Asian box turtles

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Black pond turtle

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

Black-breasted leaf turtle

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Arakan forest turtle

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Giant Asian turtle

 

 

Heosemys leytensis (II)

 

Philippine pond turtle

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Spiny turtle

 

 

Hieremys annandalii (II)

 

Yellow-headed temple turtle

 

 

Kachuga spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Roofed turtles

 

Kachuga tecta (I)

 

 

Indian sawback turtle

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Sulawesi forest turtle

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malayan snail-eating turtle

 

 

 

Mauremys iversoni (III China)

Fujian pond turtle

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Yellow pond turtle

 

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

Pritchard's pond turtle

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Three-keeled land tortoise

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmese swamp turtle

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Malayan flat-shelled turtle

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

Notch-mouthed stripenecked turtle

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

Philippen's stripe-necked turtle

 

 

 

Ocadia sinensis (III China)

Chinese stripe-necked turtle

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Malayan giant turtle

 

 

Pyxidea mouhotii (II)

 

Keeled bix turtle

 

 

 

Sacalia bealei (III China)

Beal's eyed turtle

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

Chinese false-eyed turtle

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

Four-eyed turtle

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Black marsh turtle

 

 

Terrapene spp. (II) (Ħlief għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Fkieren kaxxa

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Box turtle akkwatika

 

 

Trachemys scripta elegans

 

Terapin widnejh ħomor

Testudinidae

 

 

 

Fkieren

 

 

Testudinidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A) kwota żero ta’ esportazzjoni annwali ġiet stabbilita għal Geochelone sulcata għal eżemplarji mneħħija mis-salvaġġ u nnegozjati għal għanijiet purament kummerċjali).

 

Fkieren

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Fekruna ġganta tal-Galapagos

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Fekruna raġġata

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Angonoka

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Fekruna Bolson

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Fekruna ċatta (pancake)

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Fekruna ġeometrika

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Fekruna brimba tal-Madagaskar

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Fekruna qoxritha ċatta tal-Madagaskar

 

Testudo graeca (II)

 

 

Fekruna bl-ixpruni

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Fekruna ta’ Hermann

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Fekruna Eġizzjana

 

Testudo marginata (II)

 

 

Fekruna marġinata

 

Testudo werneri (I)

 

 

 

Cheloniidae

 

 

 

Fkieren tal-baħar

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Fkieren tal-baħar

Dermochelyidae

 

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Fkieren dahar il-ġilda

Trionychidae

 

 

 

Fkieren qoxrithom ratba, terapins

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Fekruna qoxritha ratba ta’ l-Ażja tax-Xlokk

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba ta’ Cuatro Cienagas

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Fekruna qoxritha ratba Indjana

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

Fekruna pagun qoxritha ratba Indjana

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Fekruna sewda qoxritha ratba Indjana

 

 

Chitra spp. (II)

 

Fkieren qoxrithom ratba rashom dejqa

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Fekruna flapshell Indo-Ganġetika

 

 

 

Palea steindachneri (III China)

Wattle-necked softshell turtle

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Fkieren ġganti qoxrithom ratba

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Pelodiscus maackii (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III iċ-Ċina)

 

 

 

 

Pelodiscus sinensis (III China)

Chinese softshell turtle

 

 

 

Rafetus swinhoei (III China)

Yangtze softshell turtle

 

 

 

Trionyx triunguis (III Ghana)

African soft-shell turtle

Podocnemididae

 

 

 

Fkieren kelidi Afro-Amerikani

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Fekruna kelidi tal-Madagaskar

 

 

 

Pelomedusa subrufa (III Ghana)

Helmeted turtle

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Fekruna kelidi buras

 

 

 

Pelusios adansonii (III Ghana)

Adanson's mud turtle

 

 

 

Pelusios castaneus (III Ghana)

West African mud turtle

 

 

 

Pelusios gabonensis (III Ghana)

African forest turtle

 

 

 

Pelusios niger (III Ghana)

West African black forest turtle

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Fkieren kelidi

Carettochelyidae

 

 

 

Fkieren b’imnieħer ħanżir

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Fekruna b’imnieħer ħanżir

Chelidae

 

 

 

Fkieren kelidi Awstro-Amerikani

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

Fekruna kelidi Roti

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Fekruna ta’ l-għadajjar tal-Punent

CROCODYLIA

 

 

 

Caimans, crocodiles, alligators

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Except for the species included in Annex A)

 

Caimans, crocodiles, alligators

Alligatoridae

 

 

 

Alligators, caimans

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Alligatur Ċiniż

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Kajman ta’ Rio Apaporis (spectacled caiman)

 

Caiman latirostris (I) (għajr għall-popolazzjoni ta’ l-Arġentina, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kajman imnieħru wiesa’

 

Melanosuchus niger (I) (għajr għall-popolazzjoni tal-Brażil, li hija inkluża fl-Anness B, u l-popolazzjoni ta’ l-Ekwador, li hija inkluża fl-Anness B u soġġetta għal kwota żero ta’ esportazzjoni annwali li ġiet approvata mis-Segretarjat CITES u l-Grupp ta’ Speċjalisti dwar il-Kukkudrilli IUCN/SSC)

 

 

Kajman iswed

Crocodylidae

 

 

 

Kukkudrilli

 

Crocodylus acutus (I) (għajr għall-popolazzjoni ta’ Kuba, li hija inkluża fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill Amerikan

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Kukkurdill Afrikan ġeddumu rqiq

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Kukkudrill ta’ l-Orinoco

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Kukkudrill Filippin

 

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Kukkudrill ta’ Morelet

 

Crocodylus niloticus (I) (għajr għall-popolazzjonijiet tal-Botswana, l-Etjopja, il-Kenja, il-Madagaskar, il-Malawi, il-Możambik, in-Namibja, l-Afrika t’ Isfel, l-Uganda, ir-Repubblika Magħquda tat-Tanzanija [soġġetti għal kwota annwali ta’ l-esportazzjoni ta’ mhux aktar minn 1 600 eżemplari selvaġġ inklużi trofej tal-kaċċa, minbarra eżemplarji mrobbija], iż-Żambja u ż-Żimbabwe; dawn il-popolazzjonijiet huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill tan-Nil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Kukkudrill Mugger

 

Crocodylus porosus (I) — (għajr għall-popolazzjonijiet ta’ l-Awstralja, l-Indoneżja u l-Papwa Ginea l-Ġdida, li huma inklużi fl-Anness B)

 

 

Kukkudrill ta’ l-ilma mielaħ (estuarine)

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kukkudrill Kuban

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Kukkudrill Sjamiż

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Kukkudrill nanu ta’ l-Afrika tal-Punent

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gharial falz

Gavialidae

 

 

 

Gavial jew gharial

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gharial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuatara

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuatara

SAURIA

 

 

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Wiżgħat

 

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Wiżgħa ta’ Serpent Island

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat bis-swaba’ mwaħħla

 

 

 

Naultinus spp. (III in-New Zealand)

Wiżgħat tas-siġar tan-New Zealand

 

 

Phelsuma spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Wiżgħat ta’ bi nhar

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Wiżgħa ta’ bi nhar ta’ Round Island

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Wiżgħat denbhom ċatt

Agamidae

 

 

 

Spiny-tailed lizards (Agamas, mastigures)

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Spiny-tailed lizards

Chamaeleonidae

 

 

 

Chameleons

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kamaleonti nani

 

 

Brookesia spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti nani

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Kamaleonti nani mxewka

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

 

 

Chamaeleo spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Kamaleonti

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Kamaleonti Ewropew

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Kamaleonti tal-Madagaskar

Iguanidae

 

 

 

Igwani

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Igwani tal-baħar tal-Galapagos

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Igwani tal-Fiġi

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Igwani ta’ l-art tal-Galapagos

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Igwani ta’ l-art

 

 

Iguana spp. (II)

 

Igwani

 

 

Liolaemus gravenhorstii

 

Striped ground iguana

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Gremxula muqrana tax-xtut

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Chuckwalla tal-Gżira ta’ San Esteban

Lacertidae

 

 

 

Gremxul

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Gremxula ġganta ta’ Hierro

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Gremxula ta’ Lilford

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Gremxula ta’ Ibiża

Cordylidae

 

 

 

Spiny-tailed lizards

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Girdled lizards

Teiidae

 

 

 

Gremxul kajman, gremxul tegu

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Gremxul dragun

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Gremxul kajman

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Scincidae

 

 

 

Xaħmet l-art

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Xaħmet l-art b’denbu qabbadi

Xenosauridae

 

 

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Gremxula kukkudrill Ċiniża

Helodermatidae

 

 

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

 

 

Heldoerma spp. (II)

 

Mostru ta’ ġila u gremxula taż-żibeġ

Varanidae

 

 

 

Varani

 

 

Varanus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Varan Indjan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Varan isfar

 

Varanus griseus (I)

 

 

Varan tad-deżert

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragun Komodo

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varan musħab

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Varan ta’ Gray

SERPENTES

 

 

 

Sriep

Loxocemidae

 

 

 

Kobra nanu Messikan

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Kobra nanu Messikan

Pythonidae

 

 

 

Pituni

 

 

Pythonidae spp. (II) (għajr għas-subspeċjijiet inklużi fl-Anness A)

 

Pituni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Pitun Indjan

Boidae

 

 

 

Boa

 

 

Boidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Boa ta’ l-art tal-Madagaskar

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Boa constrictor Arġentin

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Boa Puerto Rikan

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Boa tas-Siġar tal-Gżejjer Verġni

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Boa Ġamajkan

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Boa tar-ramel bit-tikek

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Boa tas-siġar tal-Madagaskar

Bolyeriidae

 

 

 

Boa ta’ Round Island

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Boa ta’ Round Island

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Boa ta’ Round Island

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Boa bil-qxur imrikkba ta’ Round Island

Tropidophiidae

 

 

 

Boa tal-foresti

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Boa tal-foresti

Colubridae

 

 

 

Sriep tipiċi, sriep ta’ l-ilma, sriep frosta

 

 

 

Atretium schistosum (III l-Indja)

Serp ta' dahru aħrax lewn iż-żebbuġ

 

 

 

Cerberus rynchops (III l-Indja)

Serp l-ilma wiċċ ta’ kelb

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Kobra falz

 

 

Dromicus chamissonis

 

Chilean ground snake

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Serp Indjan wikkiel il-bajd

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Serp komuni wikkiel il-firien

 

 

 

Xenochrophis piscator (III l-Indja)

Serp ta’ dahru aħrax iċċangjat

Elapidae

 

 

 

Kobri, sriep koralli

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Serp rasu wiesgħa

 

 

 

Micrurus diastema (III il-Ħonduras)

Serp korall ta’ l-Atlantiku

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III il-Ħonduras)

Serp korall ta' l-Amerika Ċentrali

 

 

Naja atra (II)

 

Kobra jobżoq taċ-Ċina

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra monoċellat

 

 

Naja mandalayensis (II) Kobra jobżoq ta’ Burma

 

 

 

 

Naja naja (II)

 

Kobra Indjan

 

 

Naja oxiana (II)

 

Kobra ta’ l-Ażja Ċentrali

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini ta’ Fuq

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra Andaman

 

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra jobżoq tal-Filippini tax-Xlokk

 

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra jobżoq ta’ l-Indoċina

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra jobżoq ta’ l-Indoneżja tan-Nofsinhar

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra dehbi jobżoq

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kobra re

Viperidae

 

 

 

Lifgħa

 

 

 

Crotalus durissus (III il-Ħonduras)

Serp ċekċieki neotropikali

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Serp ċekċieki ta’ Aruba

 

 

Crotalus willardi

 

Ridge-nosed rattlesnake

 

 

 

Daboia russelii (III l-Indja)

Lifgħa ta’ Russell

 

Vipera latifii

 

 

Lifgħa ta’ Latifi

 

Vipera ursinii (I) (il-popolazzjoni ta’ l-Ewropa biss, għajr iż-żona li qabel kienet tikkostitwixxi l-Unjoni Sovjetika; il-popolazzjonijiet ta’ l-aħħar mhumiex inklużi fl-Annessi ma’ dan ir-Regolament)

 

 

Lifgħa ta’ Orsini

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Lifgħa ta’ Wagner

AMPHIBIA

Amfibji

ANURA

 

 

 

 

Bufonidae

 

 

 

Rospi

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Malcolm

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Żrinġ dehbi

 

Bufo periglenes (I)

 

 

Rospu dehbi

 

Bufo superciliaris (I)

 

 

Rospu tal-Kamerun

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Rispi vivipari Afrikani

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Rospi Nimba

 

Spinophrynoides spp. (I)

 

 

Rospu Etjopiku ta’ Osgood

Dendrobatidae

 

 

 

Żrinġijiet velenużi

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Żrinġijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Żrinġijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

 

 

Phyllobates spp.(II)

 

Żringijiet tal-vleġġa velenuża

Mantellidae

 

 

 

Żrinġijiet mantella

 

 

Mantella spp. (II)

 

Żrinġijiet mantella

Microhylidae

 

 

 

Zrinġijiet tadama

 

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Zrinġ tadama

 

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Zrinġ aħmar tax-xita

Ranidae

 

 

 

Żrinġijiet

 

 

Conraua goliath

 

Żrinġ Gulija

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Żrinġ ta’ sitt iswaba’

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Żrinġ tigra

 

 

Rana catesbeiana

 

Żrinġ barri Amerikan

Myobatrachidae

 

 

 

Żrinġijiet li jrabbu f’żaqqhom

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Żrinġ li jrabbi f’żaqqu

 

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Żrinġ platypus

CAUDATA

 

 

 

 

Ambystomidae

 

 

 

Axolotl

 

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Salamandra tal-Lag Patzcuaro

 

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Axolotl

Cryptobranchidae

 

 

 

Salamandri ġganti

 

Andrias spp. (I)

 

 

Salamandri ġganti

ELASMOBRANCHII

Xarks u raji

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

 

Rhincodontidae

 

 

 

Xark baliena

 

 

Rhincodon typus (II)

 

Xark baliena

LAMNIFORMES

 

 

 

 

Lamnidae

 

 

 

Xark abjad

 

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Xark abjad

Cetorhinidae

 

 

 

Gabdoll

 

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Gabdoll/selaċju

ACTINOPTERYGII

Ħut

ACIPENSERIFORMES

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (għajr għall-ispeċijiet inklużi fl-Anness A)

 

Sturjuni u ħut spatula

Acipenseridae

 

 

 

Sturjuni

 

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Sturjun imnieħru qasir

 

Acipenser sturio (I)

 

 

Sturjun komuni

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

 

Osteoglossidae

 

 

 

Arapaimas, ilsien għadmi

 

 

Arapaima gigas (II)

 

Arapaima

 

Scleropages formosus (I)

 

 

Arowana Ażjatika

CYPRINIFORMES

 

 

 

 

Cyprinidae

 

 

 

Karpjuni għomja, plaeesok

 

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Barbu għami Afrikan

 

Probarbus jullieni (I)

 

 

Ikan temoleh

Catostomidae

 

 

 

Cui-ui

 

Chasmistes cujus (I)

 

 

Cui-ui

SILURIFORMES