EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0641

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 14 ta' Settembru 2004 li temenda d-Deċiżjoni 2002/627/KE li tistabbilixxi l-Grupp Ewropew ta' Regolaturi għal Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjoni Elettronika Test b'relevanza għaż-ŻEE.

OJ L 293, 16.9.2004, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 267M , 12.10.2005, p. 131–133 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 106 - 108

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2010; Impliċitament imħassar minn 32010D0229

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/641/oj

12.10.2005   

MT XM

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

131


ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

ta' l-14 ta' Settembru 2004

li temenda d-Deċiżjoni 2002/627/KE li tistabbilixxi l-Grupp Ewropew ta' Regolaturi għal Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjoni Elettronika

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(2004/641/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li qieset it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/627/KE (1) stabbilit il-Grupp Ewropew ta' Regolaturi għal Netwerks u Servizzi ta' Komunikazzjoni Elettronika

(2)

L-esperjenza operattiva ma' dan il-grupp uriet biċ-ċar il-ħtieġa li jiġu kkjarifikati l-kwistjonijiet li jikkonċernaw is-sħubija tal-Grupp u li x-xogħol tal-Grupp jiġi ffukat fuq il-kompiti li huma assoċjati mas-superviżjoni minn jum għall-ieħor tal-qafas regolatorju ġdid għal netwerks u servizzi ta' komunikazzjoni elettronika .

(3)

L-Istati Membri kollha stabilew awtoritajiet regolatorji b'responsabilitajiet ta' superviżjoni minn jum għall-ieħor tas-suq tal-komunikazzjoni elettronika,

IDDEĊIEDIET DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2002/627/KE hija emendata kif ġej:

(1)

L-Artikolu 2 huwa mħassar;

(2)

Fl-Artikolu 3 il-paragrafu li ġej huwa miżjud;

“Il-Grupp ser jagħti konsulenza u jassisti lill-Kummissjoni dwar kull kwistjoni li għandha x’taqsam man-netwerks u s-servizzi ta’ komunikazzjoni elettronika fil-kompetenzi tiegħu, jew fuq inizjattiva tiegħu jew fuq talba tal-Kummissjoni.”;

(3)

L-Artikolu 4 huwa sostitwit b'li ġej:

“Artikolu 4

Sħubija

1.   Il-Grupp ser ikun magħmull mill-kapijiet ta' l-awtoritajiet regolaturi nazzjonali indipendenti stabiliti f'kull Stat Membru bir-responsabbilità primarja li jikkontrolla minn jum għall-ieħor l-operat fuq is-suq tan-netwerks u s-servizzi ta' komunikazzjoni elettronika, jew ir-rappreżentanti tagħhom.

Ser ikun hemm membru wieħed għal kull Stat Membru. Il-Kummissjoni ser tkun rappreżentata fuq livell xieraq u ser tipprovdi s-segretarjat għall-Grupp.

2.   L-awtoritajiet nazzjonali relevanti msemmija f paragrafu 1 huma mniżżla fl-Anness. Il-Kummissjoni ser iżżomm din il-lista taħt reviżjoni fid-dawl ta' kull bidla introdotta minn Stati Membri lill-ismijiet jew responsabilitajiet ta' dawn l-awtoritajiet.”

(4)

Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)

l-ewwel paragrafu huwa mħassar;

(b)

fl-aħħar paragrafu, l-ewwel sentenza hi sostitwita minn dan li ġej:

“Esperti mill-Istati taż-ŻEE li mhumiex membri ta' l-Unjoni Ewropea u ta' dawk l-Istati li huma kandidati għall-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea jistgħu jieħdu sehem bħala osservaturi fil-Grupp.”

(5)

It-test fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni huwa miżjud bħala Anness.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni ser tidħol fis-seħħ fil-jum li fih tiġi ppubllikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Brussel, fl-14 ta' Settembru 2004.

Għall-Kummissjoni

Olli REHN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 200, tat-30.7.2002, p. 38.


ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Lista tal-membri ta' l-ERG

Pajjiż

Awtorità Nazzjonali Regolatorja

Belgique/België

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká Republika

Český telekomunikační úřad (CTU)

Danmark

IT- og Telestyrelsen - National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland

Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Elláda

National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France

Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)

Kypros

Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Rysiu reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hirkozlesi Hatosag (NHH)

Malta

Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTIP)

Portugal

ICP - Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland

Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Office of Communications (Ofcom)


Top