EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0379

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-4 ta' April 2001 dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis ta' l-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila fuq il-Metalli Tqal

OJ L 134, 17.5.2001, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 037 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 024 P. 39 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 220 - 244

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/379/oj

32001D0379Official Journal L 134 , 17/05/2001 P. 0040 - 0040


Id-Deċiżjoni tal-Kunsill

ta' l-4 ta' April 2001

dwar l-approvazzjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis ta' l-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila fuq il-Metalli Tqal

(2001/379/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 175(1), flimkien ma' l-Artikolu 300(2), l-ewwel sentenza tal-ewwel subparagrafu u (3), l-ewwel subparagrafu tiegħu,

Wara li kkunsidra il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Billi:

(1) Il-Komunità ffirmat f'Aarhus, fl-24 ta' Ġunju 1998 il-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' l-1979 dwar it-Tniġġis ta' l-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila fuq il-Metalli Tqal (hawnhekk iżjed "l quddiem" il-Protokoll.

(2) Il-Protokoll jimmira li jikkontrolla l-emissjonijiet ta' metalli tqal ikkawżati minn attivitajiet antropoġeniċi li huma suġġetti għal transport atmosferiku transkonfini fuq distanza twila, u li x'aktarx ikollhom effetti ħżiena ħafna fuq is-saħħa tal-bniedem jew fuq l-ambjent.

(3) Il-Protokoll jistipula t-tnaqqis fl-emissjonijiet totali annwali ta' kadmju, ċomb u merkurju fl-atmosfera, kif ukoll l-applikazzjoni ta' miżuri li jikkontrollaw il-prodotti.

(4) Il-miżuri provduti fil-Protokoll jikkontribwixxu sabiex l-għanijiet tal-politika tal-Komunità fuq l-ambjent jiġu milħuqa.

(5) Il-Komunità u l-Istati Membri jikkoperaw, fil-kwadru tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, ma' pajjiżi li m'humiex membri u organizzazzjonijiet kompetenti internazzjonali.

(6) Il-Komunità għandha tapprova l-Protokoll

IDDEĊIDIET DAN LI ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Protokoll għall-Konvenzjoni ta' l-1979 fuq it-Tniġġis ta' l-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila fuq il-Metallic Tqal, iffirmat fl-24 ta' Ġunju 1998, huwa hawnhekk approvat f'isem il-Komunità Ewropea.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa hawnhekk awtorizzat biex jagħżel il-persuna li għandha l-awtorità li tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, skond l-Artikolu 16 tal-Protokoll.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni ser tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Magħmula fil-Lussemburgu, fl-4 ta' April 2001.

F'isem il-Kunsill

Il-President

B. Rosengren

[1] ĠU C 311 E, tal-31.10.2000, p. 136.

[2] Opinjoni mogħtija fl-24 ta' Ottubru 2000 (għadha ma ġietx ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

--------------------------------------------------

Top