EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0013

2009/13/KE: Deċiżjoni Nru 1/2008 tal-Kumitat Veterinarju Konġunt stabbilit bil-ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli tat- 23 ta’ Diċembru 2008 rigward l-emenda tal-Appendiċi 2, 3, 4, 5, 6 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim

OJ L 6, 10.1.2009, p. 89–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/13(2)/oj

10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/89


DEĊIŻJONI Nru 1/2008 TAL-KUMITAT VETERINARJU KONĠUNT STABBILIT BIL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA DWAR IL-KUMMERĊ TA’ PRODOTTI AGRIKOLI

tat-23 ta’ Diċembru 2008

rigward l-emenda tal-Appendiċi 2, 3, 4, 5, 6 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim

(2009/13/KE)

IL-KUMITAT KONĠUNT,

Wara li kkunsidra l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Ftehim Agrikolu”), u b’mod partikolari l-Artikolu 19(3) tal-Anness 11 tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Ftehim Agrikolu daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Ġunju 2002.

(2)

Skont l-Artikolu 19(1) tal-Anness 11 tal-Ftehim Agrikolu, il-Kumitat Veterinarju Konġunt huwa responsabbli għall-konsiderazzjoni ta' kull kwistjoni relatata mal-Anness imsemmi u l-implimentazzjoni tiegħu, u għall-kompiti previsti fih. L-Artikolu 19(3) ta' dak l-Anness jawtorizza lill-Kumitat Veterinarju Konġunt li jemenda l-Appendiċi tiegħu, b’mod partikolari bil-ħsieb tal-adattament u l-aġġornament tagħhom.

(3)

L-Appendiċi tal-Anness 11 tal-Ftehim Agrikolu ġew emendati għall-ewwel darba mid-Deċiżjoni Nru 2/2003 tal-Kumitat Veterinarju Konġunt stabbilit bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli tal-25 ta’ Novembru 2003 li jemenda l-Appendiċi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 11 tal-Anness 11 tal-Ftehim (1).

(4)

L-Appendiċi tal-Anness 11 tal-Ftehim Agrikolu ġew emendati l-aħħar mid-deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kumitat Veterinarju Konġunt maħluq minn Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta’ prodotti agrikoli tal-1 ta’ Diċembru 2006 li jemenda l-Appendiċi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim (2).

(5)

Il-Konfederazzjoni Svizzera (minn hawn 'il quddiem imsejħa “Svizzera”) intrabtet li tinkorpora fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħha d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (3), id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (4), tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (5), tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (6) u d-dispożizzjonijiet kollha li ġew adottati sabiex dawn jiġu implimentati fil-kontroll tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għall-Unjoni Ewropea.

(6)

Sabiex ikun hemm il-mezzi meħtieġa biex isiru l-kontrolli fuq l-importazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali li ġejjin minn pajjiżi terzi, jeħtieġ li l-Isvizzera tiġi inkluża, mill-anqas parzjalment, fis-sistema ta’ allarm malajr stabbilita bl-Artikolu 50 tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel (7).

(7)

Il-miżuri tas-saħħa previsti fil-leġislazzjoni tal-Isvizzera u tal-Komunità għall-kontrolli veterinarji tal-movimenti u l-importazzjonijiet ta’ annimali u tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali huma rikonoxxuti bħala ekwivalenti. Għalhekk għandhom jiġu emendati l-Appendiċi 5 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim.

(8)

L-Isvizzera intrabtet li tinkorpora fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħha d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets (8).

(9)

Għandhom jiġu emendati l-Appendiċi 2, 3, 4 u 6 tal-Anness 11 tal-Ftehim biex jitqiesu l-bidliet fil-leġislazzjoni tal-Komunità u tal-Isvizzera fis-seħħ fit-30 ta’ Ġunju 2008,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

L-Appendiċi 2 tal-Anness 11 tal-Ftehim Agrikolu għandu jiġi emendat skont l-Anness 1 ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

L-Appendiċi 3, 4, 5, 6 u 10 tal-Anness 11 tal-Ftehim Agrikolu għandhom jiġu emendati skont l-Annessi II sa VI ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni, imfassla f’żewġ kopji, għandha tiġi ffirmata mill-kopresidenti jew persuni oħra li huma mogħtija s-setgħa li jaġixxu f’isem il-partijiet.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera li jemenda l-Anness 11 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ ta' prodotti agrikoli (minn hawn 'il quddiem il-“Ftehim dwar l-Anness 11”).

Jekk il-Ftehim dwar l-Anness 11 jiġi applikat proviżorjament, din id-Deċiżjoni għandha tiġi applikata proviżorjament ukoll mill-istess data sakemm jidħol fil-seħħ il-Ftehim.

Artikolu 5

Din id-Deċiżjoni għandha tiġi ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Iffirmat fit 23 ta’ Diċembru 2008.

F’isem il-Konfederazzjoni Svizzera

Il-Kap tad-Delegazzjoni

Hans WYSS

Iffirmat fit 23 ta’ Diċembru 2008.

F’isem il-Komunità Ewropea

Il-Kap tad-Delegazzjoni

Paul VAN GELDORP


(1)  ĠU L 23, 28.1.2004, p. 27.

(2)  ĠU L 32, 6.2.2007, p. 91.

(3)  ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56.

(4)  ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9.

(5)  ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

(6)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1.

(7)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

(8)  ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1.


ANNESS I

L-Appendiċi 2 tal-Anness 11 hija ssupplimentata kif ġej:

“X.   Moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi

A.   LEĠISLAZZJONI (*)

Komunità

Svizzera

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (ĠU L 146, 13.6.2003, p. 1).

L-Ordinanza dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) tat-18 ta’ April 2007 (RS 916.443.14).

B.   REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

1.

Is-sistema ta’ identifikazzjoni għandha tkun dik prevista fir-Regolament (KE) Nru 998/2003.

2.

Il-validità tat-tilqim kontra l-marda tar-rabja u, jekk ikun rilevanti, tat-tieni tilqim għandha tkun rikonoxxuta skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-laboratorju tal-manifattura u skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 u tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/91/KE tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Frar 2005 li tistabbilixxi l-perijodu li warajh it-tilqim kontra r-rabja huwa kkunsidrat bħala validu (1).

3.

Il-passaport li għandu jintuża huwa dak previst fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/803/KE tas-26 ta’ Novembru tal-2003 li tistabbilixxi mudell ta’ passaport tal-movimenti fil-Komunità ta’ klieb, qtates u inmsa (2).

4.

Għall-finijiet ta’ dan l-Appendiċi, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu II (Dispożizzjonijiet li japplikaw għall-moviment bejn l-Istati Membri) tar-Regolament (KE) Nru 998/2003 għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-movimenti mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi bejn l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u l-Isvizzera.”.


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(1)  ĠU L 31, 4.2.2005, p. 61.

(2)  ĠU L 312, 27.11.2003, p. 1.


ANNESS II

L-Appendiċi 3 tal-Anness 11 huwa sostitwit kif ġej:

“Appendiċi 3

IMPORTAZZJONI TA’ ANNIMALI ĦAJJIN, TAL-ISPERMA, L-OVA U L-EMBRIJUNI TAGĦHOM MINN PAJJIŻI TERZI

I.   Komunità – leġislazzjoni (*)

A.   Ungulati ħlief Ekwini

Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta’ April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu tul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/KEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE (ĠU L 139 30.04.2004, p. 320).

B.   Ekwini

Id-Direttiva 90/426/KEE tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ equidae (razza taż-żwiemel) (ĠU L 224 18.8.1990, p. 42).

C.   Tjur u bajd għall-inkubazzjoni

Id-Direttiva 90/539/KEE tal-Kunsill tal-15 ta’ Ottubru 1990 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd tat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (ĠU L 303 31.10.1990, p. 6).

D.   Annimali tal-akkwakultura

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f'annimali akkwatiċi (ĠU L 328 24.11.2006, p. 14).

E.   Embrijuni tal-bovini

Id-Direttiva 89/556/KEE tal-Kunsill tal-25 ta’ Settembru 1989 dwar kondizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' embrijuni ta' annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ifrat (ĠU L 302 19.10.1989, p. 1).

F.   Sperma tal-bovini

Id-Direttiva 88/407/KEE tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 1988 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju u għal importazzjonijiet ta’ semen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini (ĠU L 194 22.7.1988, p. 10).

G.   Sperma tal-ħnieżer

Id-Direttiva 90/429/KEE tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 1990 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-bhejjem applikabbli għal-kummerċ intra-Komunitarju u għall-importazzjonijiet ta’ semen ta’ bhejjem domestiċi tal-ispeċi tal-majjali (ĠU L 224 18.8.1990, p. 62).

H.   Annimali ħajjin oħra

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A(1) tad-Direttiva 90/425/KEE (ĠU L 268 14.9.1992, p. 54).

2.

Ir-Regolament (KE) Nru 998/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar il-ħtiġiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE (ĠU L 146 13.6.2003, p. 1).

I.   Dispożizzjonijiet speċifiċi oħra

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125 23.5.1996, p. 3).

2.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (ĠU L 125 23.5.1996, p. 10).

II.   Svizzera – leġislazzjoni (**)

1.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmulin mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali bl-ajru minn pajjiżi terzi (OITA), (RS 916.443.12);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu bl-ajru ta’ prodotti magħmulin mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13);

4.

Ordinanza tad-DFE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontroll fuq l-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u ta' prodotti magħmulin mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

5.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14);

6.

Ordinanza tat-18 ta’ Awwissu 2004 dwar il-mediċini veterinarji (OMédV), (RS 812.212.27);

7.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet imposti mill-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472).

III.   Regoli ta’ implimentazzjoni

L-Uffiċċju Veterinarju Federali għandu japplika, simultanjament mal-Istati Membri tal-Komunità, il-kondizzjonijiet ta’ importazzjoni stabbiliti fl-atti msemmija fil-punt I ta’ dan l-Appendiċi, il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-listi ta’ stabbilimenti minn fejn l-importazzjonijiet korrispondenti huma awtorizzati. Dan l-impenn japplika għall-atti kollha rilevanti, tkun xi tkun id-data ta’ adozzjoni tagħhom.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali jista’ jadotta miżuri aktar restrittivi u jeħtieġ garanziji addizzjonali. Għandhom isiru konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Konġunt Veterinarju biex jinstabu soluzzjonijiet adattati.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali u l-Istati Membri tal-Komunità għandhom jinnotifikaw lil xulxin dwar il-kondizzjonijiet speċifiċi ta’ importazzjoni stabbiliti bilateralment, li ma kinux armonizzati fuq livell Komunitarju.

Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għall-Isvizzera, il-ġnien żooloġiku ta’ Zurich huwa ċentru approvat b’mod konformi mal-Anness C tad-Direttiva 92/65/KEE.”


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(**)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.


ANNESS III

L-Appendiċi 4 tal-Anness 11 huwa sostitwit kif ġej:

“Appendiċi 4

DISPOŻIZZJONIJIET ŻOOTEKNIĊI, INKLUŻI DAWK LI JIRREGOLAW L-IMPORTAZZJONIJIET MINN PAJJIŻI TERZI

A.   Leġislazzjoni (*)

Komunità

Svizzera

Id-Direttiva tal-Kunsill 77/504/KEE tal-25 ta’ Lulju 1977 fuq l-annimali tal-fart ta’ razza pura għat-tnissil (ĠU L 206, 12.8.1977, p. 8).

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/661/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1988 dwar l-istandards żootekniċi applikabbli għal tnissil ta’ annimali tal-ispeċi tal-majjal (ĠU L 382, 31.12.1988, p. 36).

Id-Direttiva tal-Kunsill 87/328/KEE tat-18 ta’ Ġunju 1987 dwar l-aċċettazzjoni għall-iskopijiet ta’ tgħammir ta’ bhejjem tal-ifrat tar-refgħa ta’ razza pura (ĠU L 167, 26.6.1987, p. 54).

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1988 li tistabilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju u għal importazzjonijiet ta’ deep frozen semen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovin (ĠU L 194, 22.7.1988, p. 10).

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/361/KEE tat-30 ta’ Mejju 1989 li tikkonċerna n-nagħaġ u l-mogħoż tar-razza għat-tagħmir (ĠU L 153, 6.6.1989, p. 30).

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/118/KEE, tal-5 ta' Marzu 1990, fuq l-aċċettazzjoni ta’ nisel pur tal-majjali tal-ifrat (ĠU L 71, 17.3.1990, p. 34).

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/119/KEE tal-5 ta' Marzu 1990 dwar it-tnissil minn razza differenti tal-majjali tal-ifrat (ĠU L 71, 17.3.1990. p. 36).

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/427/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi li jirregolaw kummerċ intra-Komunitarju f’equidae (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 55).

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/428/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar il-kummerċ fl-equidae maħsuba għall-kompetizzjonijiet u li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni fiha (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 60).

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/174/KEE tal-25 Marzu 1991 li tistabbilixxi l-ħtiġiet żootekniċi u tar-razza għall-marketing tal-annimali ta' razza pura u li temenda d-Direttivi 77/504/KEE u 90/425/KEE (ĠU L 85, 5.4.1991, p. 37).

Id-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE tat-23 ta' Ġunju 1994 li tniżżel il-prinċipji dwar il-kondizzjonijiet żootekniċi u ġenealoġiċi applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi tal-annimali, is-semen, l-ova u l-embrijoni tagħhom, u li temenda d-Direttiva 77/504/KEE dwar l-annimali ta' razza pura tal-ispeċji bovina (ĠU L 178, 12.7.1994, p. 66).

Ordinanza tal-14 ta’ Novembru 2007 dwar it-trobbija tal-annimali (RS 916.310).

B.   Regoli ta’ implimentazzjoni

Għall-finijiet ta’ din l-Appendiċi, l-annimali ħajjin u l-prodotti magħmula mill-annimali li jintużaw għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera għandhom jiċċirkulaw skont il-kondizzjonijiet stabbiliti għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet dwar il-kontrolli żootekniċi fl-Appendiċi 5 u 6, l-awtoritajiet Svizzeri jimpenjaw ruħhom li jassiguraw li l-Isvizzera tapplika għall-importazzjonijiet tagħha l-istess dispożizzjonijiet bħal dawk fid-Direttiva tal-Kunsill 94/28/KE.

F’każ ta’ diffikultà, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Kumitat Konġunt Veterinarju fuq talba ta’ waħda mill-partijiet.”.


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, Kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.


ANNESS IV

L-Appendiċi 5 tal-Anness 11 għandha tiġi sostitwita kif ġej:

“Appendiċi 5

ANNIMALI ĦAJJIN, L-ISPERMA, L-OVA U L-EMBRIJUNI TAGĦHOM: KONTROLLI FIL-FRUNTIERI U ĦLASIJIET TAL-ISPEZZJONI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali – Sistema TRACES

A.   LEĠISLAZZJONI (*)

Komunità

Svizzera

Deċiżjoni 2004/292/KE tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema Traces u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63).

1.

Liġi tal-1 ta’ Lulju 1966 dwar l-epidemiji epiżotiċi (LFE), (RS 916.40);

2.

Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar l-epidemiji epiżotiċi (OFE), (RS 916.401);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti tal-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

4.

Ordinanza tat-18 ta April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali bl-ajru minn pajjiżi terzi (OITA) (916.443.12);

5.

Ordinanza tat-18 ta April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ prodotti tal-annimali bl-ajru minn pajjiżi terzi (OITPA) (916.443.13);

6.

Ordinanza tad-DFE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontroll tal-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (Digriet dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

7.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14).

B.   REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Veterinarju Federali, għandha tintegra lill-Isvizzera fis-sistema TRACES, b’mod konformi mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/292/KE.

Jekk ikun meħtieġ, għandhom jiġu stabbiliti miżuri transitorji u komplementari fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Konġunt.

KAPITOLU II

Kontrolli veterinarji u żootekniċi applikabbli fil-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera

A.   LEĠISLAZZJONI (*)

Il-kontrolli veterinarji u żootekniċi applikabbli fil-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera għandhom jitwettqu b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet tal-atti li ġejjin:

Komunità

Svizzera

1.

Id-Direttiva 89/608/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji u żootekniċi (ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34).

2.

Id-Direttiva 90/425/KEE tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar l-iċċekkjar, veterinarju u zootekniku applikabbli għall-kummerċ intra-Kommunitarju ta’ ċertu annimali ħajjin u prodotti bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 29).

1.

Liġi dwar l-epidemiji epiżotiċi (LFE) tal-1 ta’ Lulju 1966 (RS 916.40) u b’mod partikolari l-Artikolu 57 tiegħu;

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmulin mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

3.

Ordinanza tad-DFE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontroll fuq l-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u ta’ prodotti magħmulin mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli, OITE), (RS 916.443.106);

4.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni tal-annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14);

5.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet imposti mill-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472).

B.   REGOLI ĠENERALI TA’ IMPLIMENTAZZJONI

Fil-każ previsti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 90/425/KEE, l-aworitajiet kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni għandhom jikkuntattjaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet tal-post ta’ spedizzjoni. Huma għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa u jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ spedizzjoni u lill-Kummissjoni bit-tip ta’ kontrolli li saru, id-deċiżjonijiet meħuda u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet.

Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabbli għall-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 10, 11 u 16 tad-Direttiva 89/608/KEE u tal-Artikoli 9 u 22 tad-Direttiva 90/425/KEE.

C.   REGOLI SPEĊJALI APPLIKABBLI GĦALL-ANNIMALI MIBGĦUTA GĦALL-MERGĦA F'ŻONI MALL-FRUNTIERA

1.

Definizzjonijiet:

 

Mergħa: l-ispedizzjoni ta' annimali lejn Stat Membru jew l-Isvizzera għall-mergħa f'biċċa art ta' 10km fuq kull naħa tal-fruntiera. F’kondizzjonijiet partikolari iġġustifikati kif meħtieġ, biċċa art usa' fuq kull naħa tal-fruntiera bejn l-Isvizzera u l-Komunità tista’ tiġi awtorizzata mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati.

 

Rigħi ta’ kuljum: mergħa minn fejn, wara kull ġurnata, l-annimali jittieħdu fir-razzett ta’ oriġini fi Stat Membru jew fl-Isvizzera.

2.

Għar-rigħi bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera, id-Deċiżjoni 2001/672/KE tal-Kummissjoni tal-20 ta’ Awwissu tal-2001 li tistabbilixxi regoli speċjali applikabbli għall-movimenti ta’ annimali bovini meta mqegħda jirgħu fis-sajf fl-oqsma tal-muntanji (ĠU L 235, 4.9.2001, p. 23), għandha tapplika mutatis mutandis. Madankollu, għall-finijiet ta’ dan l-Anness, għandhom japplikaw l-aġġustamenti li ġejjin għall-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2001/672/KE:

ir-referenza għall-perijodu mill-1 ta’ Mejju sal-15 ta’ Ottubru għandha tiġi sostitwita bi “is-sena kalendarja”;

għall-Isvizzera, il-partijiet imsemmija fl-Artikolu 1 tad-Deċiżjoni 2001/672/KE u msemmija fl-Anness korrispondenti għandhom ikunu:

SVIZZERA

CANTON TA’ ZURICH

CANTON TA’ BERNE

CANTON TA’ LUCERNE

CANTON TA’ URI

CANTON TA’ SCHWYZ

CANTON TA’ OBWALD

CANTON TA’ NIDWALD

CANTON TA’ GLARUS

CANTON TA’ ZOUG

CANTON TA’ FREIBURG

CANTON TA’ SOLEURE

CANTON TA’ BÂLE-VILLE

CANTON TA’ BÂLE-CAMPAGNE

CANTON TA’ SCHAFFHOUSE

CANTON TA’ APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

CANTON TA’ APPENZELL RHODES-INTÉRIEURES

CANTON TA’ ST. GALL

CANTON TA’ GRISONS

CANTON TA’ ARGOVIE

CANTON TA’ THURGOVIE

CANTON TA’ TESSIN

CANTON TA’ VAUD

CANTON TA’ VALAIS

CANTON TA’ NEUCHÂTEL

CANTON TA’ ĠINEVRA

CANTON TA’ JURA

Skont l-Ordinanza dwar l-epidemiji epiżotiċi (OFE) tas-27 ta’ Ġunju 1995 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu (reġistrazzjoni) u tal-Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar id-database tat-traffikar tal-annimali (RS 916.404), u b’mod partikolari t-Taqsima 2 (kontenut tad-database), l-Isvizzera għandha tattribwixxi lil kull mergħa kodiċi ta’ reġistrazzjoni speċifiku li għandu jiġi rreġistrat fid-database nazzjonali dwar l-annimali bovini.

3.

Għar-rigħi bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera, il-veterinarju uffiċjali tal-pajjiż ta’ spedizzjoni għandu:

(a)

fid-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat u mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel id-data tal-wasla tal-annimali, permezz tas-sistema kompjuterizzata li tikkollega l-awtoritajiet veterinarji previsti fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE, jinforma lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni (unità veterinarja lokali) tal-annimali,

(b)

jeżamina l-annimali fi żmien 48 siegħa qabel ma jitilqu għar-rigħi; dawn l-annimali għandhom ikunu debitament identifikati,

(ċ)

joħroġ ċertifikat skont il-mudell fil-punt 9 hawn taħt.

4.

Waqt il-ħin kollu tar-rigħi, l-annimali għandhom ikunu taħt il-kontroll doganali.

5.

Id-detentur tal-annimali għandu:

(a)

jaċċetta, f’dikjarazzjoni miktuba, li jikkonforma mal-miżuri kollha meħuda skont dan l-Anness u kull miżura oħra introdotta fuq livell lokali, bħal kull detentur ieħor li joriġina minn Stat Membru jew l-Isvizzera;

(b)

iħallas l-ispejjeż tal-kontrolli meħtieġa skont dan l-Anness;

(ċ)

jikkollabora bis-sħiħ biex isiru l-kontrolli doganali jew veterinarji rikjesti mill-awtoritajiet uffiċjali tal-pajjiż ta’ spedizzjoni jew il-pajjiż ta’ destinazzjoni.

6.

Meta l-annimali jerġgħu jiġu lura wara l-istaġun jew qabel, il-veterinarju uffiċjali tal-post fejn sar ir-rigħi għandu:

(a)

fid-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat u mhux aktar tard minn 24 siegħa qabel id-data tal-wasla tal-annimali, permezz tas-sistema kompjuterizzata ta’ kollegament bejn l-awtoritajiet veterinarji prevista fl-Artikolu 20 tad-Direttiva 90/425/KEE, jinforma lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni (unità veterinarja lokali) dwar l-ispedizzjoni tal-annimali;

(b)

jeżamina l-annimali fi żmien 24 siegħa qabel ma jitilqu għar-rigħi; l-annimali għandhom ikunu debitament identifikati;

(ċ)

joħroġ ċertifikat skont il-mudell fil-punt 9 hawn taħt.

7.

F’każ ta' tifqigħa ta' xi marda, l-awtoritajiet veterinarji kompetenti għandhom jieħdu l-miżuri adegwati permezz ta' ftehim reiroku. Dawk l-awtoritajiet għandhom jikkunsdraw kif għandhom jiġu koperti l-ispejjeż involuti. Jekk ikun meħtieġ, il-kwistjoni għandha tiġi riferuta lill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

8.

Bħala eċċezzjoni għar-regoli dwar ir-rigħi fil-punti 1 sa 7, fil-każ ta’ rigħi ta’ kuljum bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera:

(a)

l-annimali m’għandhomx jiġu f’kuntatt ma’ annimali ta’ razzett ieħor;

(b)

id-detenturi ta' dawn l-annimali għandhom jimpenjaw ruħhom li jinformaw lill-awtorità veterinarja kompetenti dwar kull kuntatt bejn l-annimali tagħhom u annimali ta’ razzett ieħor;

(ċ)

iċ-ċertifikat sanitarju stabbilit fil-punt 9 hawn taħt għandu jiġi ppreżentat kull sena kalendarja, lill-awtoritajiet veterinarji kompetenti meta l-annimali jiddaħħlu għall-ewwel darba fi Stat Membru jew fl-Isvizzera. Dan iċ-ċertifikat sanitarju għandu jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet veterinarji kompetenti jekk dawn jitolbuh;

(d)

il-punti 2 u 3 għandhom japplikaw biss għall-ewwel spedizzjoni tal-annimali tas-sena kalendarja lejn Stat Membru jew lejn l-Isvizzera;

(e)

il-punt 6 m'għandux japplika;

(f)

id-detenturi tal-annimali jimpenjaw ruħhom li jinformaw lill-awtoritajiet veterinarji kompetenti bit-tmien tal-perijodu tar-rigħi.

9.

Mudell ta’ ċertifikat sanitarju għar-rigħi jew għar-rigħi ta’ kuljum f'żoni fil-fruntiera u għall-annimali bovini li jkunu qed jirritornaw mir-rigħi fil-fruntiera:

Mudell ta’ ċertifikat sanitarju għar-rigħi jew għar-rigħi ta’ kuljum f'żoni fil-fruntiera u għall-annimali bovini li jkunu qed jirritornaw mir-rigħi fil-fruntiera

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

KAPITOLU III

Kondizzjonijiet għall-kummerċ bejn il-Komunità u l-Isvizzera

A.   LEĠISLAZZJONI

Għall-kummerċ ta’ annimali ħajjin u tal-isperma, l-ova u l-embrijuni tagħhom bejn il-Komunità u l-Isvizzera, u għar-rigħi tal-annimali bovini fi'żoni fi-fruntiera bejn il-Komunità u l-Isvizzera, iċ-ċertifikazzjonijiet tas-saħħa għandhom ikunu dawk previsti f'dan l-Anness u disponibbli fis-sistema TRACES, b’mod konformi mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 599/2004 tat-30 ta’ Marzu 2004 li jikkonċerna l-adozzjoni ta’ mudell armonizzat ta’ ċertifikat u rapport tal-ispezzjoni marbuta mal-kummerċ intra-Komunitarju fl-annimali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 44).

KAPITOLU IV

Kontrolli veterinarji applikabbli għall-importazzjonijiet ta' annimali minn pajjiżi terzi

A.   LEĠISLAZZJONI (**)

Il-kontrolli fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi għandhom jitwettqu skont id-dispożizzjonijiet ta' dawn l-atti:

Komunità

Svizzera

1.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 282/2004 tat-18 ta’ Frar 2004 li jintroduċi dokument għad-dikjarazzjoni, u kontroll veterinarju, fuq annimali minn pajjiżi terzi li deħlin fil-Komunità (ĠU L 49, 19.2.2004, p. 11);

2.

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1);

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE (ĠU L 268, 24.9.1991, p. 56);

4.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3);

5.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10);

6.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 97/794/KE tat-12 ta’ Novembru 1997 li tistabbilixxi ċerti regoli ddettaljati sabiex tiġi applikata d-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE rigward il-kontrolli veterinarji tal-annimali ħajjin li jridu jiġu importati mill-pajjiżi terzi (ĠU L 323, 26.11.1997, p. 31).

1.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u l-prodotti magħmula mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali bl-ajru minn pajjiżi terzi (OITA), (RS 916.443.12);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ prodotti bl-ajru magħmula mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13);

4.

Ordinanza tad-DFE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontroll tal-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u prodotti magħmula mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

5.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14);

6.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet li jirċievi l-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472);

7.

Ordinanza tat-18 ta’ Awwissu 2004 dwar il-mediċini veterinarji (OMédV), (RS 812.212.27).

B.   REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

1.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/496/KEE, il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Istati Membri għall-kontrolli veterinarji tal-annimali ħajjin huma elenkati fl-Anness tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/881/KE tas-7 ta’ Diċembru 2001 li tagħmel lista’ ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera miftiehma għal verifiki veterinarji fuq annimali u prodotti mill-annimali minn pajjiżi terzi u li taġġorna r-regoli dettaljati dwar il-verifiki li jridu jsiru mill-esperti tal-Kummissjoni.

2.

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 91/496/KEE, il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Isvizzera għandhom ikunu:

Isem

Kodiċi TRACES

Tip

Ċentru ta’ spezzjoni

Tip ta’ awtorizzazzjoni

Ajruport ta’ Zurich

CHZRH4

A

Ċentru 3

O – Annimali oħra (inklużi l-annimali tal-ġonna żooloġiċi) (1)

Ajruport ta’ Ġinevra

CHGVA4

A

Ċentru 2

O - Annimali oħra (inklużi l-annimali tal-ġonna żooloġiċi) (1)

Il-modifikazzjonijiet oħra tal-lista tal-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntiera, taċ-ċentri ta’ spezzjoni tagħhom u tat-tipi ta’ awtorizzazzjoni tagħhom għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt.

L-implimentazzjoni tal-kontrolli fil-post għandhom jitwettqu taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt, b’mod partikolari, fuq il-bażi tal-Artikolu 19 tad-Direttiva 91/496/KEE u tal-Artikolu 57 tal-liġi dwar l-epidemiji epiżotiċi.

3.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali għandu japplika, simultanjament mal-Istati Membri, il-kondizzjonijiet ta’ importazzjoni msemmija fl-Appendiċi 3 ta’ dan l-Anness, kif ukoll il-miżuri ta’ applikazzjoni.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali jista’ jadotta miżuri aktar restrittivi u jitlob garanziji addizzjo0nali. Laqgħat għad-diskussjoni għandhom isiru fi ħdan il-Kumitat Konġunt Veterinarju biex jinstabu soluzzjonijiet adattati.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali u l-Istati Membri tal-Komunità għandhom jinnotifikaw lil xulxin dwar il-kondizzjonijiet speċifiċi ta’ importazzjoni stabbiliti bilateralment li ma kinux armonizzati fuq livell Komunitarju.

4.

Il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Istati Membri msemmijin fil-punt 1 għandhom jagħmlu kontrolli relatati mal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li għandhom jaslu fl-Isvizzera b’mod konformi mal-punt A tal-Kapitolu IV ta’ dan l-Appendiċi.

5.

Il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Isvizzera msemmijin fil-punt 2 għandhom iwettqu kontrolli fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi li għandhom jaslu fl-Istati Membri tal-Komunità b’mod konformi mal-punt A tal-Kapitolu IV ta’ dan l-Appendiċi.

KAPITOLU V

Dispożizzjonijiet speċifiċi

A.   IDENTIFIKAZZJONI TAL-ANNIMALI

1.   LEĠISLAZZJONI  (***)

Komunità

Svizzera

1.

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/102/KEE tas-27 ta’ Novembru 1992 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali (ĠU L 355, 5.12.1992, p. 32);

2.

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 (ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1).

1.

Ordinanza dwar l-epidemiji epiżotiċi (OFE) tas-27 ta’ Ġunju 1995 (RS 916.401), u b’mod partikolari l-Artikoli 7 sa 20 tiegħu (reġistrazzjoni u identifikazzjoni);

2.

Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar id-database tat-traffikar tal-annimali (RS 916.404).

2.   REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

a.

L-applikazzjoni tal-Artikolu 3(2), tal-ħames subparagrafu tal-Artikolu 4(1)(a) u tal-Artikolu 4(2) tad-Direttiva 92/102/KEE għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt.

b.

Għall-movimenti interni fl-Isvizzera tal-ħnieżer, in-nagħaġ u l-mogħoż, id-data li għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet tal-Artikolu 5(3) għandha tkun l-1 ta’ Lulju 1999.

c.

Fil-kuntest tal-Artikolu 10 tad-Direttiva 92/102/KEE, il-koordinazzjoni għall-implimentazzjoni ta’ sistemi ta’ identifikazzjoni elettroniċi għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt.

B.   PROTEZZJONI TAL-ANNIMALI

1.   LEĠISLAZZJONI  (***)

Komunità

Svizzera

1.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97 (ĠU L 3, 5.1.2005, p. 1);

2.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1255/97 tal-25 ta’ Ġunju 1997 dwar kriterji tal-Komunità għal postijiet ta’ waqfien u li jemenda l-pjan ta’ rotta msemmi fl-Anness tad-Direttiva 91/628/KEE (ĠU L 174, 2.7.1997, p. 1).

Ordinanza tat-23 ta’ April 2008 dwar il-protezzjoni tal-annimali (OPAn) (RS 455.1), b’mod partikolari l-Artikoli 169 sa 176.

2.   REGOLI U PROĊEDURI SPEĊJALI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

a.

L-awtoritajiet Svizzeri jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 għall-kummerċ bejn l-Isvizzera u l-Komunità u għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

b.

Fil-każijiet previsti fl-Artikolu 26 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005, l-awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni għandhom jikkuntattjaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-post tat-tluq.

c.

L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikoli 10, 11 u 16 tad-Direttiva 89/608/KEE għandha tkun ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt.

d.

L-implimentazzjoni tal-kontrolli fil-post għandha titwettaq taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt, b’mod partikolari fuq il-bażi tal-Artikolu 28 tar-Regolament (KE) Nru 1/2005 u tal-Artikolu 208 tal-Ordinanza tat-23 ta’ April 2008 dwar il-protezzjoni tal-annimali (OPAn), (RS 455.1).

e.

B’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 175 tal-Ordinanza tat-23 ta’ April 2008 dwar il-protezzjoni tal-annimali (OPAn) (RS 455.1), il-ġarr mill-Isvizzera tal-ifrat, nagħaġ, mogħoż u ħnieżer jista’ jsir biss bil-ferrovija jew b'inġenju tal-ajru. Din il-kwistjoni għandha tiġi eżaminata mill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

C.   ĦLASIJIET

1.

Ebda ħlas m’għandu jiġi impost għall-kontrolli veterinarji mwettqa fil-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera.

2.

Għall-kontrolli veterinarji fuq l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, l-awtoritajiet Svizzeri jimpenjaw ruħhom li jiġbru t-taxxi tal-kontrolli uffiċjali stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).”


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008

(**)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(1)  B’referenza għall-kategoriji ta’ awtorizzazzjoni stabbiliti mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/881/KE

(***)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.


ANNESS V

A.

Il-kondizzjonijiet speċjali relatati mal-prodotti magħmula mill-annimali għall-konsum mill-bniedem elenkati fil-Kapitolu 1 tal-Appendiċi 6 għall-Anness 11 huma miżjuda kif ġej:

“(11)

Sakemm isir ir-rikonoxximent tal-allinjament tal-leġislazzjoni Komunitarja u tal-leġislazzjoni Svizzera, għall-esportazzjonijiet lejn il-Komunità, l-Isvizzera għandha tissorvelja l-konformità mal-atti li ġejjin u mar-regoli ta’ implimentazzjoni tagħhom:

Id-Direttiva 88/344/KEE tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigwrd is-solventi tal-estrazzjoni wżati fil-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-ingredjenti tal-ikel (ĠU L 157, 24.6.1988, p. 28)

Id-Direttiva 88/388/KEE tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-taħwir għall-użu fl-oġġetti tal-ikel u mal-materjali mis-sors għall-produzzjoni tagħhom (ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61)

Id-Direttiva 89/107/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi mal-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti tal-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta’ oriġini mill-annimali (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabblixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1)

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/35/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti tal-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 3)

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13)

Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 95/2/KE tal-20 ta’ Frar tal-1995 dwar l-addittivi tal-ikel għajr kuluri u sostanzi li jagħtu ħlewwa (ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/31/KE tal-5 ta’ Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti tal-ikel (ĠU L 178, 28.7.1995, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1)

Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għas-sustanzi tat-taħwir użati jew maħsuba għall-użu fi jew fuq l-oġġetti tal-ikel (ĠU L 299, 23.11.1996, p. 1)

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3).

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10).

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/77/KE tat-2 ta’ Diċembru 1996 li tispeċifika l-kriterja tal-purità rigward l-addittivi tal-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (ĠU L 339, 30.12.1996, p. 1)

Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u ingredjenti tal-ikel trattati b'radjazzjoni li tionizza (ĠU L 66, 13.3.1999, p. 16)

Id-Direttiva 1999/3/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-istabbiliment ta' lista Komunitarja ta' ikel u ta' ingredjenti tal-ikel ittrattati bir-radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 66, 13.3.1999, p. 24)

Id-Deċiżjoni 1999/217/KE tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 1999 li tadotta reġistru ta' sustanzi tat-taħwir użati ġewwa jew fuq oġġetti tal-ikel imfassal f'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 27.3.1999, p. 1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/840/KE tat-23 ta’ Ottubru 2002 li tadotta l-lista ta' faċilitajiet approvati f'pajjiżi terzi għat-tneħħija ta' radjazzjoni minn fuq l-ikel (ĠU L 287, 25.10.2002, p. 40).

Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel (ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1)

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2007 tas-26 ta’ Lulju 2007 dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu l-użu ta’ E 128 Aħmar 2Ġ bħala kulur alimentari (ĠU L 195, 27.7.2007, p. 8)”

B.

Fl-Appendiċi tal-Anness 11, il-parti relatata mal-prodotti sekondarji tal-annimali mhux għall-konsum mill-bniedem hija sostitwita b'dan li ġej:

“Prodotti sekondarji tal-annimali mhux għall-konsum mill-bniedem

Esportazzjonijiet mill-Komunità lejn l-Isvizzera u esportazzjonijiet mill-Isvizzera lejn il-Komunità

Kondizzjonijiet għall-kummerċ

Ekwivalenza

Normi KE (*)

Normi Żvizzeri (*)

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1).

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1).

Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar il-qtil ta’ annimali u l-kontroll tal-laħam (OAbCV) (RS 817.190)

Ordinanza tad-DFE tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-iġjene waqt il-qtil tal-annimali (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordinanza tas-27 ta’ Ġunju 1995 dwar l-epidemiji li jolqtu l-annimali (OFE) (RS 916.401).

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, il-ġarr u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (OITE) (RS 916.443.10)

Ordinanza tat-23 ta’ Ġunju 2004 dwar l-eliminazzjoni tal-prodotti sekondarji tal-annimali (OESPA) (RS 916.441.22)

Iva b’kundizzjonijiet speċjali

Kondizzjonijiet speċjali

Għall-importazzjonijiet tagħha, l-Isvizzera għandha tapplika l-istess dispożizzjonijiet bħal dawk fl-Annessi VII, VIII, X (ċertifikati) u XI (pajjiżi), b’mod konformi mal-Artikolu 29 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Il-kummerċ ta’ materjali tal-kategoriji 1 u 2 jaqa’ taħt id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 u 6 tal-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

Il-materjali tal-kategorija 3 li jintużaw għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Iżvizzera għandhom jiġu appoġġati b’dokumenti kummerċjali u ċertifikati tas-saħħa kif stabbilit fil-Kapitolu III tal-Anness II, b’mod konformi mal-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002.

B’konformità mal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, l-Iżvizzera għandha telenka l-istabbilimenti korrispondenti.

B’konformità mal-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, l-Iżvizzera għandha tipprojbixxi l-għalf tal-ħnieżer magħmul mill-iskart tal-kċina qabel l-1 ta’ Lulju 2011. Din il-kwistjoni għandha tiġi investigata mill-Kumitat Konġunt Veterinarju.”


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.


ANNESS VI

L-Appendiċi 10 tal-Anness 11 hija mibdula skont kif ġej:

“Appendiċi 10

PRODOTTI MAGĦMULA MILL-ANNIMALI: KONTROLLI FIL-FRUNTIERI U ĦLASIJIET

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

A.   LEĠISLAZZJONI (*)

Komunità Ewropea

Svizzera

Id-Deċiżjoni 2004/292/KE tal-Kummissjoni tat-30 ta’ Marzu 2004 dwar l-introduzzjoni tas-sistema Traces u li temenda d-Deċiżjoni 92/486/KEE (ĠU L 94, 31.3.2004, p. 63).

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel. (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1).

1.

Liġi dwar l-epidemiji li jolqtu l-annimali (LFE) tal-1 ta’ Lulju 1966, (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikolu 57 tiegħu;

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu bl-ajru ta’ prodotti magħmula mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13);

4.

Ordinanza tad-DFE tas-16 ta’ Mejju 2007 dwar il-kontroll tal-importazzjoni u t-transitu tal-annimali u tal-prodotti magħmula mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

5.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet li jirċievi l-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472).

B.   REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

1.   Il-Kummissjoni b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Veterinarju Federali, tintegra l-Isvizzera fis-sistema kompjuterizzata TRACES, b’mod konformi mad-Deċiżjoni 2004/292/KE tal-Kummissjoni.

2.   Il-Kummissjoni b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Veterinarju Federali u l-Uffiċċju Federali tas-Saħħa Pubblika, tintegra l-Isvizzera fis-sistema ta’ twissija fil-pront stabbilita fl-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 għal dak li għandu x’jaqsam mad-dispożizzjonijiet dwar ir-ritorn tal-prodotti magħmula mill-annimali fil-fruntieri.

Il-Kummissjoni għandha tavża lill-Isvizzera minnufih f’każ li xi lott, xi kontejner jew xi tagħbija ta’ merkanzija tiġi irrifjutata minn awtorità kompetenti f’xi fruntiera tal-Komunità.

L-Isvizzera għandha tinnotifika minnufih lill-Kummissjoni b’kull każ ta’ rifjut li għandu x’jaqsam ma’ riskju dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem, ta’ lott, kontejner jew tagħbija ta’ merkanzija ta’ oġġetti ta’ ikel, minn awtorità kompetenti ta’ xi fruntiera u għandha tirrispetta r-regoli ta’ kunfidenzjalità stabbiliti fl-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

Il-miżuri speċjali li għandhom x’jaqsmu ma’ din il-parteċipazzjoni huma stabbiliti fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Konġunt.

KAPITOLU II

Kontrolli veterinarji applikabbli għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera

A.   LEĠISLAZZJONI (**)

Il-kontrolli veterinarji applikabbli għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera għandhom isiru b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

Komunità

Svizzera

1.

Id-Direttiva 89/608/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji u żootekniċi (ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34).

2.

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1989 dwar spezzjonijiet veterinarji fil-kummerċ intra-Komunitarju bil-ħsieb tat-tlestija tas-suq intern (ĠU L 395, 30.12.1989, p. 13).

3.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11).

1.

Liġi dwar l-epidemiji li jolqtu l-annimali (LFE) tal-1 ta’ Lulju 1966, (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikolu 57 tagħha;

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu bl-ajru ta’ prodotti magħmula mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13);

4.

Ordinanza tad-DFE tas-16 Mejju 2007 dwar il-kontroll tal-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u tal-prodotti magħmula mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

5.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14);

6.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet li jirċievi l-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472).

B.   REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

Fil-każijiet previsti fl-Artikolu 8 tad-Direttiva 89/662/KEE, l-awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni għandhom jikkuntattjaw mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti tal-post tat-tluq. Huma għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa u jinfurmaw lill-awtorità kompetenti tal-post ta’ spedizzjoni u lill-Kummissjoni dwar it-tip ta’ kontrolli li saru, id-deċiżjonijiet meħuda u r-raġunijiet għal dawn id-deċiżjonijiet.

Il-Kumitat Veterinarju Konġunt għandu jkun responsabbli mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 10, 11 u 16 tad-Direttiva 89/608/KEE u l-Artikoli 9 u 16 tad-Direttiva 89/662/KEE.

KAPITOLU III

Kontrolli veterinarji applikabbli għall-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

A.   LEĠISLAZZJONI (***)

Il-kontrolli relatati mal-importazzjonijiet tal-pajjiżi terzi għandhom isiru b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

Komunità

Svizzera

1.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 136/2004 tat-22 ta’ Jannar 2004 li jistabbilixxi proċeduri għal kontrolli veterinarji f’postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri tal-Komunità fuq prodotti importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 021 28.1.2004, p. 11);

2.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 745/2004 tas-16 ta’ April 2004 li jistabbilixxi miżuri fir-rigward tal-importazzjoni ta' prodotti li joriġinaw minn annimali għall-konsum personali (ĠU L 122, 26.4.2004, p. 1);

3.

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġiniw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206);

4.

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1);

5.

Id-Direttiva 89/608/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 1989 dwar għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Membri u kooperazzjoni bejn dawn tal-aħħar u l-Kummissjoni biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-leġislazzjoni dwar kwistjonijiet veterinarji u żootekniċi (ĠU L 351, 2.12.1989, p. 34);

6.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3);

7.

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10);

8.

Id-Direttiva 97/78/KE tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi (ĠU L 24, 30.1.1998, p. 9);

9.

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/657/KE tat-12 ta' Awissu 2002 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE rigward il-ħidma ta' metodi analitiċi u l-interpretazzjoni tar-riżultati (ĠU L 221, 17.8.2002, p. 8);

10.

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman (ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11);

11.

Id-Deċiżjoni 2005/34/KE tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Jannar 2005 li tistabbilixxi standards armonizzati għall-ittestjar ta’ ċerti residwi fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 16, 20.1.2005, p. 61).

1.

Liġi dwar l-epidemiji li jolqtu l-annimali (LFE) tal-1 ta’ Lulju 1966, (RS 916.40), u b’mod partikolari l-Artikolu 57 tagħha;

2.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (OITE), (RS 916.443.10);

3.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu bl-ajru ta’ prodotti magħmula mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13);

4.

Ordinanza tad-DFE tas-16 Mejju 2007 dwar il-kontroll tal-importazzjoni u t-transitu ta’ annimali u tal-prodotti magħmula mill-annimali (Ordinanza dwar il-kontrolli OITE), (RS 916.443.106);

5.

Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni ta’ annimali domestiċi (OIAC) (RS 916.443.14);

6.

Ordinanza tat-30 ta’ Ottubru 1985 dwar il-ħlasijiet li jirċievi l-Uffiċċju Veterinarju Federali (OEVET) (RS 916.472);

7.

Liġi tad-9 ta’ Ottubru 1992 dwar il-provvisti tal-ikel (LDAl), (RS 817.0);

8.

Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar il-provvisti tal-ikel u oġġetti ta’ kuljum (ODAlOUs), (RS 817.02);

9.

Ordinanza tat-23 ta’ Novembru 2005 dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-provvisti tal-ikel (RS 817.025.21);

10.

Ordinanza tad-DFI tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar sustanzi barranin u l-ingredjenti fil-provvisti tal-ikel (OSEC), (RS 817.021.23).

B.   REGOLI TA' IMPLIMENTAZZJONI

1.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE, il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntiera tal-Istati Membri huma dawn li ġejjin: il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntiera approvati għall-kontrolli veterinarji fuq il-prodotti magħmula mill-annimali u li jidhru fl-Anness tad-Deċiżjoni 2001/881/KE tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Diċembru 2001 li tagħmel lista’ ta’ postijiet ta’ ispezzjoni fuq il-fruntiera approvati għal verifiki veterinarji fuq annimali u prodotti mill-annimali minn pajjiżi terzi u li taġġorna r-regoli dettaljati dwar il-verifiki li jridu jsiru mill-esperti tal-Kummissjoni, kif emendata.

2.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE, il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntiera għall-Isvizzera huma dawn li ġejjin:

Isem

Kodiċi TRACES

Tip

Ċentru ta’ spezzjoni

Tip ta’ awtorizzazjoni

Ajruport ta’ Zurich

CHZRH4

A

Ċentru 1

NHC (****)

Ċentru 2

HC(2) (****)

Ajruport ta’ Ġinevra

CHGVA4

A

Ċentru 1

HC(2), NHC (****)

L-emendi ulterjuri tal-lista tal-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri, taċ-ċentri ta’ spezzjoni tagħhom u tat-tip ta’ awtorizzazzjoni tagħhom jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt.

L-implimentazzjoni tal-kontrolli fil-post taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat Veterinarju Konġunt, b’mod partikolari fuq il-bażi tal-Artikolu 45 tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 u tal-Artikolu 57 tal-Liġi dwar il-mard epiżootiku.

KAPITOLU IV

Rekwiżiti tas-saħħa u rekwiżiti ta’ kontroll f'kummerċ bejn il-Komunità Ewropea u l-Isvizzera

Għal dawk is-setturi fejn l-ekwivalenza hija rikonoxxuta b’mod reċiproku, il-prodotti magħmula mill-annimali li jintużaw għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera jiċċirkolaw bl-istess kondizzjonijiet bħal dawk tal-prodotti li jintużaw għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità. Jekk ikun neċessarju, dawn il-prodotti għandhom jiġu appoġġjati b’ċertifikati tas-saħħa meħtieġa għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità jew dawk stabbiliti f’dan l-Anness u li jistgħu jinstabu fis-sistema TRACES.

Għas-setturi l-oħra, ir-rekwiżiti tas-saħħa stabbiliti fil-Kapitolu II tal-Appendiċi 6 għandhom jibqgħu japplikaw.

KAPITOLU V

Rekwiżiti tas-saħħa u rekwiżiti ta’ kontroll tal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi

1.   Komunità Ewropea – Leġislazzjoni  (*****)

A.   MIŻURI TAS-SAĦĦA PUBBLIKA

1.   Id-Direttiva 88/344/KEE tal-Kunsill tat-13 ta’ Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri rigward is-solventi tal-estrazzjoni użati fil-produzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u l-ingredjenti tal-ikel (ĠU L 157, 24.6.1988, p. 28)

2.   Id-Direttiva 88/388/KEE tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mat-taħwir għall-użu fl-oġġetti tal-ikel u mal-materjali mis-sors għall-produzzjoni tagħhom (ĠU L 184, 15.7.1988, p. 61)

3.   Id-Direttiva 89/107/KEE tal-Kunsill tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi mal-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti tal-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27)

4.   Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 tas-26 ta’ Ġunju 1990 li jistabbilixxi kull proċedura tal-Komunità għal iffissar ta’ limiti massimi ta’ residwi ta’ prodotti mediċinali veterinarji fi prodotti tal-ikel ta’ oriġini mill-annimali (ĠU L 224, 18.8.1990, p. 1)

5.   Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, p. 1)

6.   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/35/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar is-sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti tal-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 3)

7.   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 dwar il-kuluri għall-użu fl-ikel (ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13)

8.   Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru 95/2/KE tal-20 ta’ Frar tal-1995 dwar l-addittivi tal-ikel għajr kuluri u sostanzi li jagħtu ħlewwa (ĠU L 61, 18.3.1995, p. 1)

9.   Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/31/KE tal-5 ta’ Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi li jagħtu ħlewwa għall-użu f’oġġetti tal-ikel (ĠU L 178, 28.7.1995, p. 1)

10.   Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1)

11.   Id-Direttiva tal-Kunsill 96/22/KE tad-29 ta’ April 1996 li tikkonċerna l-projbizzjoni tal-użu fl-istockfarming ta’ ċerti sustanzi li jkollhom azzjoni ormonika u tyrostatika u ta’ beta-agonists u li tħassar id-Direttivi 81/602/KEE, 88/146/KEE u 88/299/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 3)

12.   Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta' ċerti sustanzi u residwi tagħhom f'annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE (ĠU L 125, 23.5.1996, p. 10)

13.   Ir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Ottubru 1996 li jistabbilixxi proċedura Komunitarja għas-sustanzi tat-taħwir użati jew maħsuba għall-użu fi jew fuq l-oġġetti tal-ikel (ĠU L 299, 23.11.1996, p. 1)

14.   Id-Direttiva tal-Kummissjoni 96/77/KE tat-2 ta’ Diċembru 1996 li tispeċifika l-kriterja tal-purità rigward l-addittivi tal-ikel apparti mill-kuluri u s-sustanzi li jagħtu l-ħlewwa (ĠU L 339, 30.12.1996, p. 1)

15.   Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u ingredjenti tal-ikel ittrattati b'radjazzjoni li tionizza (ĠU L 66, 13.3.1999, p. 16)

16.   Id-Direttiva 1999/3/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-istabbiliment ta' lista Komunitarja ta' ikel u ta' ingredjenti tal-ikel ittrattati bir-radjazzjoni jonizzanti (ĠU L 66, 13.3.1999, p. 24)

17.   Id-Deċiżjoni 1999/217/KE tal-Kummissjoni tat-23 ta’ Frar 1999 li taddotta reġistru ta' sustanzi tat-taħwir użati ġewwa jew fuq oġġetti tal-ikel imfassal f'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 84, 27.3.1999, p. 1)

18.   Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1)

19.   Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/840/KE tat-23 ta’ Ottubru 2002 li tadotta l-lista ta' faċilitajiet approvati f'pajjiżi terzi għat-tneħħija ta' radjazzjoni minn fuq l-ikel (ĠU L 287, 25.10.2002, p. 40)

20.   Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel (ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1)

21.   Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel (ĠU L 309, 26.11.2003, p. 1)

22.   Id-Direttiva 2004/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li tirrevoka ċerti direttivi rigward iġene tal-ikel u kondizzjonijiet ta' saħħa għall-produzzjoni u sabiex ikunu mqiegħda fis-suq ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali intżi għall-konsum mill-bniedem u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 89/662/KEE u 92/118/KEE u Deċiżjoni tal-Kunsill Nru 95/408/KE (ĠU L 157, 30.4.2004, p. 33)

23.   Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi ċerti regoli speċifiċi ta' iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 55)

24.   Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206)

25.   Id-Deċiżjoni 2005/34/KE tal-Kummissjoni tal-11 ta’ Jannar 2005 li tistabbilixxi standards armonizzati għall-ittestjar ta’ ċerti residwi fil-prodotti li joriġinaw mill-annimali importati minn pajjiżi terzi (ĠU L 16, 20.1.2005, p. 61)

26.   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 tat-23 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi l-metodi tat-teħid ta' kampjuni u l-metodi ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ mikotossini fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 70, 9.3.2006, p. 12)

27.   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 5)

28.   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1883/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistipola metodi ta’ ksib tal-kampjuni u l-analiżi għal-livelli uffiċjali ta’ kontroll tad-dijossini u l-PCBs li jixbħu lid-dijossini f’ċerti oġġetti tal-ikel (ĠU L 364, 20.12.2006, p. 32).

29.   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 333/2007 tat-28 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi l-metodi ta' teħid ta' kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali ta' livelli ta' ċomb, kadmju, merkurju, landa inorganika, 3-MCPD u benzo(a)pyrene fl-oġġetti tal-ikel (ĠU L 88, 29.3.2007, p. 29)

30.   Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 884/2007 tas-26 ta’ Lulju 2007 dwar miżuri ta’ emerġenza li jissospendu l-użu ta’ E 128 Aħmar 2Ġ bħala kulur alimentari (ĠU L 195, 27.7.2007, p. 8)

B.   REGOLI TAS-SAĦĦA TAL-ANNIMALI

1.   Id-Direttiva tal-Kunsill 92/118/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tipprovdi għal rekwiżiti fir-rigward tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti mhux soġġetti għar-rekwiżiti stabbiliti f'regoli Komunitarji speċifiċi msemmija fl-Anness A (I) tad-Direttiva 89/662/KEE u, fejn jidħlu l-patoġeni, għad-Direttiva 90/425/KEE (ĠU L 62, 15.3.1993, p. 49).

2.   Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 999/2001 tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabbilixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta' ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered (ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1)

3.   Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1).

4.   Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman.

5.   Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f'annimali akkwatiċi (ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14).

C.   MIŻURI SPEĊIFIĊI OĦRA (******)

1.   Ftehim interim tal-kummerċ u l-unjoni doganali bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika ta’ Saint-Marin – Dikjarazzjoni komuni - Dikjarazzjoni tal-Komunità (ĠU L 359, 9.12.1992, p. 14).

2.   Id-Deċiżjoni 94/1/KE tal-Kunsill u tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 1993 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea bejn il-Komunitajiet Ewropej, l-Istati Membri tagħhom u r-Repubblika tal-Awstrija, ir-Repubblika tal-Finlandja, ir-Repubblika tal-Iżlanda, il-Prinċipat ta' Liechtenstein, ir-Renju tan-Norveġja, ir-Renju tal-Isvezja u l-Konfederazzjoni Żvizzera (ĠU L 1, 3.1.1994, p. 1).

3.   Id-Deċiżjoni 97/132/KE tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 1996 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri tas-saħħa applikabbli għal-kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti tal-annimali (ĠU L 57, 26.2.1997, p. 4).

4.   Id-Deċiżjoni 97/345/KE tal-Kunsill tas-17 ta’ Frar 1997 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll supplimentari li jittratta dwar materji veterinarji għall-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta’ ittri bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Prinċipalità ta’ Andorra (ĠU L 148, 6.6.1997, p. 15).

5.   Id-Deċiżjoni 98/258/KE tal-Kunsill tas-16 ta’ Marzu 1998, dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar miżuri tas-saħħa biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fin-negozju ta’ annimali ħajjin u prodotti tal-annimali (ĠU L 118, 21.4.1998, p. 1).

6.   Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/504/KE tad-29 ta' Ġunju 1998 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim fuq il-Kummerċ u l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Kummerċ bejn il-Komunitajiet Ewropej, fuq naħa waħda, u l-Istati Uniti tal-Messiku, fuq in-naħa l-oħra (ĠU L 226, tat-13.8.1998, p. 24).

7.   Id-Deċiżjoni 1999/201/KE tal-Kunsill tal-14 ta’ Diċembru 1998 dwar il-Ftehim milħuq bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tal-Kanada dwar miżuri tas-saħħa biex jipproteġu s-saħħa pubblika u dik tal-annimali fir-rigward ta’ kummerċ f’annimali ħajjin u prodotti magħmulin mill-annimali (ĠU L 71, 18.3.1999, p. 1).

8.   Id-Deciżjoni 1999/778/KE tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 1999 dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll fuq affarijiet veterinarji li jissuplimentaw il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Reġjonali tal-Gżejjer Faroe, min-naħa l-oħra (ĠU L 305, 30.11.1999, p. 25).

9.   Il-Protokoll 1999/1130/KE dwar il-kwistjonijiet veterinarji komplimentari għall-ftehim bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa, u l-Gvern tad-Danimarka u l-Gvern Lokali tal-Ġżejjer Faeroe, min-naħa l-oħra (ĠU L 305, tat-30.11.1999, p. 26).

10.   Id-Deċiżjoni 2002/979/KE tal-Kunsill tat-18 ta’ Novembru 2002 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni proviżorja ta’ ċerti dispożizzjonijiet ta’ ftehim li tjistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, minnnaħa waħda, u r-Repubblika taċ-Ċili, minn naħa l-oħra (ĠU L 352, 30.12.2002, p. 1).

2.   Svizzera – Leġislazzjoni  (*******)

A   Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni, it-transitu u l-esportazzjoni ta’ annimali u ta’ prodotti magħmula mill-annimali (OITE);

B   Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu bl-ajru ta’ prodotti magħmula mill-annimali minn pajjiżi terzi (OITPA);

3.   Regoli ta’ implimentazzjoni

A   L-Uffiċċju Veterinarju Federali għandu japplika, simultanjament mal-Istati Membri, il-kondizzjonijiet ta’ importazzjoni stabbiliti fil-leġislazzjoni msemmija fil-punt I ta’ din l-Appendiċi, il-miżuri ta’ implimentazzjoni u l-listi tal-istabbilimenti minn fejn l-importazzjonijiet korrispondenti huma awtorizzati. Dan l-impenn japplika għall-atti kollha rilevanti irrispettivament mid-data tal-adozzjoni tagħhom.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali jista’ jadotta miżuri aktar restrittivi u jitlob garanziji ulterjuri. Għandhom isiru konsultazzjonijiet fi ħdan il-Kumitat Veterinarju Konġunt biex jinstabu soluzzjonijiet adattati.

L-Uffiċċju Veterinarju Federali u l-Istati Membri tal-Komunità għandhom jinnotifikaw lil xulxin dwar il-kondizzjonijiet speċifiċi ta’ importazzjoni stabbiliti bilateralment, li ma kinux armonizzati fuq livell Komunitarju.

B   Il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Istati Membri msemmijin fil-punt B.1) tal-Kapitolu III ta’ din l-Appendiċi għandhom jagħmlu l-kontrolli relatati mal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi lejn l-Isvizzera b’mod konformi mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fil-Punt A tal-Kapitolu III ta’ din l-Appendiċi.

C   Il-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Isvizzera msemmijin fil-Punt B. 2) tal-Kapitolu III ta’ din l-Appendiċi għandhom jagħmlu l-kontrolli relatati mal-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi lejn l-Istati Membri tal-Komunità b’mod konformi mal-Punt A tal-Kapitolu III ta’ dan l-Appendiċi.

D   Skont l-Ordinanza tat-18 ta’ April 2007 dwar l-importazzjoni u t-transitu ta’ prodotti magħmula mill-annimali bl-ajru minn pajjiżi terzi (OITPA), (RS 916.443.13), l-Isvizzera għandha żżomm il-possibbiltà li timporta laħam tal-annimali bovini li ġej minn annimali tal-ifrat li potenzjalment ġew ittrattati permezz ta' sustanzi ormonali tat-tkabbir. L-esportazzjoni ta’ dan il-laħam lejn il-Komunità Ewropea għandha tkun ipprojbita. Barra minn hekk, l-Isvizzera għandha:

tillimita l-użu ta’ dan il-laħam għall-bejgħ dirett lill-konsumatur mill-istabbilimenti ta’ kummerċ ta’ bejgħ bl-imnut b’kundizzjoni li jitwaħħlu tikketti adatti;

tillimita d-dħul tagħhom għall-postijiet ta’ spezzjoni tal-fruntieri tal-Isvizzera biss, u

iżżomm sistema ta’ traċċabilità u ta’ mezzi ta’ informazzjoni adegwati bil-għan li jipprojbixxu kull possibbiltà ta’ dħul ulterjuri fit-territorju tal-Istati Membri tal-Komunità;

tippreżenta darbtejn fis-sena rapport lill-Kummissjoni dwar l-oriġini u d-destinazzjoni tal-importazzjonijiet kif ukoll dikjarazzjoni tal-kontrolli li saru biex jassiguraw li l-kondizzjonijiet elenkati fl-inċiżi ta' qabel jiġu irrispettati;

f’każ ta’ tħassib, dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jiġu eżaminati mill-Kumitat Veterinarju Konġunt.

KAPITOLU VI

Ħlasijiet

1.   Ebda ħlas m’għandu jiġi impost għall-kontrolli veterinarji applikabbli għall-kummerċ bejn l-Istati Membri tal-Komunità u l-Isvizzera.

2.   Għall-kontrolli veterinarji tal-importazzjonijiet tal-pajjiżi terzi, l-awtoritajiet Svizzeri jimpenjaw ruħhom li jirċievu l-ħlasijiet għall-kontrolli uffiċjali previsti fir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, u mar-regoli dwar is-saħħa u l-welfare tal-annimali (ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1).”.


(*)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal Att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(**)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(***)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat l-aħħar.

(****)  B’referenza għall-kategoriji ta’ awtorizzazzjoni stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2001/881/KE

(*****)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(******)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.

(*******)  Ħlief jekk ikun hemm indikazzjoni kuntrarja, kull referenza għal att għandha tfisser dak l-att kif emendat qabel it-30 ta’ Ġunju 2008.


Top