EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02002A0430(01)-20170101

Consolidated text: Ftehim Bejn Il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni kif imfassal biċ-Ċek, Eston, Ungeriż, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Slovakk u Sloven

02002A0430(01) — MT — 01.01.2017 — 003.001


Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta’ dokumentazzjoni u m’għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f’EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f’dan id-dokument

►B

FTEHIM

Bejn Il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni kif imfassal biċ-Ċek, Eston, Ungeriż, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Slovakk u Sloven

(ĠU L 114 30.4.2002, p. 6)

Emendat bi:

 

 

Il-Ġurnal Uffiċjali

  Nru

Paġna

Data

 M1

DECISION No 2/2003 OF THE EU-SWISS JOINT COMMITTEE 2003/554/EC of 15 July 2003 (*)

  L 187

55

26.7.2003

 M2

DECISION No 1/2004 OF THE EU-SWISS JOINT COMMITTEE 2004/802/EC of 30 April 2004 (*)

  L 352

129

27.11.2004

►M3

PROTOCOL to the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons regarding the participation, as contracting parties, of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic pursuant to their accession to the European Union (*)

  L 89

30

28.3.2006

 M4

DEĊIŻJONI Nru 1/2006 TAL-KUMITAT KONĠUNT TA' L-UE-ŻVIZZERA 2006/652/KE tas-6 ta' Lulju 2006

  L 270

67

29.9.2006

►M5

PROTOKOLL mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment ħieles tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni, bħala partijiet kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija wara l-adeżjoni tagħhom mal-Unjoni Ewropea

  L 124

53

20.5.2009

►M6

DEĊIŻJONI Nru 2/2011 TAL-KUMITAT KONĠUNT UE-SVIZZERA STABBILITA MILL-ARTIKOLU 14 TAL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MINN NAĦA WAĦDA, U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA, MIN-NAĦA L-OĦRA, DWAR IL-MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI 2011/702/UE tat-30 ta’ Settembru 2011

  L 277

20

22.10.2011

►M7

DEĊIŻJONI Nru 1/2012 TAL-KUMITAT KONĠUNT STABBILIT SKONT IL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MIN-NAĦA L-WAĦDA, U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA, MIN-NAĦA L-OĦRA, DWAR IL-MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI 2012/195/UE tal-31 ta’ Marzu 2012

  L 103

51

13.4.2012

►M8

DEĊIŻJONI Nru 1/2014 TAL-KUMITAT KONĠUNT STABBILIT SKONT IL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MIN-NAĦA L-WAĦDA, U L-KONFEDERAZZJONI SVIZZERA, MIN-NAĦA L-OĦRA, DWAR IL-MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI 2014/947/UE tat-28 ta' Novembru 2014

  L 367

122

23.12.2014

►M9

DEĊIŻJONI Nru 1/2015 TAL-KUMITAT KONĠUNT STABBILIT SKONT L-ARTIKOLU 14 TAL-FTEHIM BEJN IL-KOMUNITÀ EWROPEA U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA, MIN-NAĦA L-WAĦDA, U L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA, MIN-NAĦA L-OĦRA, DWAR IL-MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI tat-8 ta' Ġunju 2015

  L 148

38

13.6.2015

►M10

PROTOKOLL GĦAL-FTEHIM bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Konfederazzjoni Svizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, wara l-adeżjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea

  L 31

3

4.2.2017(*)

Dan l-att qatt ma ġie ppubblikat bil-Malti.
▼B

FTEHIM

Bejn Il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni kif imfassal biċ-Ċek, Eston, Ungeriż, Latvjan, Litwan, Malti, Pollakk, Slovakk u Sloven▼M5

IL-KOMUNITà EWROPEA,

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-REPUBBLIKA TAL-BULGARIJA,

IR-REPUBBLIKA ĊEKA,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-ESTONJA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

▼M10

IR-REPUBBLIKA TAL-KROAZJA,

▼M5

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IR-REPUBBLIKA TA’ ĊIPRU,

IR-REPUBBLIKA TAL-LATVJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-LITWANJA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-REPUBBLIKA TAL-UNGERIJA,

MALTA,

IR-RENJU TAL-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA TAL-POLONJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-RUMANIJA,

IR-REPUBBLIKA TAS-SLOVENJA,

IR-REPUBBLIKA SLOVAKKA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U L-IRLANDA TA’ FUQ,

min-naħa l-waħda,u

L-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA,

min-naħa l-oħra,

▼B

Konvinti li l-moviment liberu tal-persuni bejn it-territorji tal-Partijiet Kontraenti huwa fattur essenzjali fl-iżvilupp armonjuż tar-relazzjonijiet tagħhom,

Determinati li jġibu fis-seħħ il-moviment liberu tal-persuni bejniethom ibbażat fuq ir-regoli li japplikaw fil-Komunità Ewropea,

IDDEĊIDEW LI JIKKONKLUDU DAN IL-FTEHIM:I.

DISPOŻIZZJONIJIET BAŻICI

Artikolu 1

Għan

L-għan ta’ dan il-Ftehim, għall-benefiċċju taċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u tal-Iżvizzera, huwa:

(a) li jingħata dritt ta’ dħul, residenza, aċċess għax-xogħol bħala persuni impjegati, l-istabbiliment fuq bażi ta’ impjieg indipendenti u d-dritt li joqogħdu fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti;

(b) li tkun iffaċilitata l-provvista ta’ servizzi fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti, u b’mod partikolari li tkun liberalizzata l-provvista ta’ servizzi ta’ perjodu qasir;

(c) li jingħata dritt ta’ dħul, u ta’ residenza, fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti lil persuni li ma jkollhomx attività ekonomika fil-pajjiż ospitant;

(d) li jingħataw l-istess kondizzjonijiet ta’ għajxien, impjieg u xogħol bħal dawk li jingħataw liċ-ċittadini.

Artikolu 2

Non-diskriminazzjoni

B’applikazzjoni ta’ u skond id-dispożizzjonijiet tal-Annessi I, II u III għal dan il-Ftehim, iċ-ċittadini ta’ Parti Kontraenti waħda li jkunu legalment residenti fit-territorju ta’ Parti Kontraenti oħra m’għandhomx ikunu suġġett għal kwalunkwe diskriminazzjoni minħabba n-nazzjonalità.

Artikolu 3

Id-dritt tad-dħul

Id-dritt tad-dħul taċ-ċittadini ta’ Parti Kontraenti waħda fit-territorju ta’ Parti Kontraenti oħra għandu jiġi ggarantit skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 4

Id-dritt ta’ residenza u ta’ aċċess għal attività ekonomika

Id-dritt ta’ residenza u ta’ aċċess għal attività ekonomika għandhom jiġu ggarantiti sakemm ma jkunx provdut mod ieħor fl-Artikolu 10 u skond id-dispożizzjonijiet tal-Anness I.

Artikolu 5

Il-persuni li jipprovdu servizzi

(1)  Mingħajr preġudizzju għal ftehim speċifiċi oħra bejn il-Partijiet Kontraenti li jikkonċernaw speċifikament il-provvista tas-servizzi (inkluż il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi safejn dan ikopri l-provvista tas-servizzi), il-persuni li jipprovdu s-servizzi, inklużi l-kumpanniji skond id-dispożizzjonijiet tal-Anness I, għandhom ikollhom id-dritt li jipprovdu servizz fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra għal perjodu li ma jaqbiżx id-90 ġurnata ta’ xogħol effettiv f’sena kalendarja.

(2)  Il-fornituri ta’ servizzi għandhom ikollhom id-dritt tad-dħul, u tar-residenza, fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra:

(a) fejn ikollhom id-dritt li jipprovdu servizz taħt il-paragrafu 1 jew taħt id-dispożizzjonijiet ta’ ftehim li jissemma fil-paragrafu 1;

(b) jew, jekk il-kondizzjonijiet speċifikati f’(a) ma jkunux sodisfatti, fejn ikunu rċevew l-awtorizzazzjoni sabiex jipprovdu servizz mingħand l-awtoritajiet kompetenti tal-Parti Kontraenti kkonċernata.

(3)  Iċ-ċittadini ta’ Stat Membru tal-Komunità Ewropea jew tal-Iżvizzera li jidħlu fit-territorju ta’ Parti Kontraenti biss sabiex jirċievu servizzi għandhom ikollhom id-dritt tad-dħul u ta’ residenza.

(4)  Id-drittijiet li jissemmew f’dan l-Artikolu għandhom ikunu garantiti skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Annessi I, II u III. Il-limiti kwantitattivi tal-Artikolu 10 ma jistgħux jintużaw kontra l-persuni li jissemmew f’dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Id-dritt ta’ residenza għall-persuni li ma jeżerċitawx attività ekonomika

Id-dritt ta’ residenza fit-territorju ta’ Parti Kontraenti għandu jiġi ggarantit lill-persuni li ma jeżerċitawx attività ekonomika skond id-dispożizzjonijiet tal-Anness I relatati ma’ nies li mhumiex attivi.

Artikolu 7

Drittijiet oħra

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu, skond l-Anness I, għad-drittijiet li ġejjin li huma relatati mal-moviment liberu tal-persuni:

(a) id-dritt għal trattament ugwali daqs iċ-ċittadini fir-rigward tal-aċċess għal, u l-eżerċizzju ta’, attività ekonomika, u l-kondizzjonijiet tal-għajxien, tal-impjieg u tax-xogħol;

(b) id-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika li tagħti l-possibbiltà liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti li jiċċaqilqu liberament ġewwa t-territorju tal-Istat ospitant u li jeżerċitaw l-okkupazzjoni tal-għażla tagħhom;

(c) id-dritt li joqogħdu fit-territorju ta’ Parti Kontraenti wara t-tmiem ta’ attività ekonomika;

(d) id-dritt ta’ residenza għall-membri tal-familja, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom;

(e) id-dritt tal-membri tal-familja li jeżerċitaw attività ekonomika, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom;

(f) id-dritt li jakkwistaw proprjetà immobbli safejn dan ikun marbut mal-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija minn dan il-Ftehim;

(g) matul il-perjodu transizzjonali, id-dritt, wara t-tmiem ta’ attività ekonomika jew ta’ perjodu ta’ residenza fit-territorju ta’ Parti Kontraenti, li jirritornaw hemmhekk sabiex jeżerċitaw attività ekonomika u d-dritt li jkollhom permess ta’ residenza temporanju mibdul f’wieħed permanenti.

Artikolu 8

Il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali

B’mod partikolari, il-Partijiet Kontraenti għandhom jipprovdu, skond l-Anness II, għall-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali bl-għan li:

(a) jiġi żgurat trattament ugwali;

(b) tiġi ddeterminata l-leġislazzjoni applikabbli;

(c) tinħoloq aggregazzjoni, sabiex jiġi miksub u miżmum id-dritt għall-benefiċċji, u jiġu kkalkolati tali benefiċċji, b’kont meħud, mil-liġijiet nazzjonali tal-pajjiżi kkonċernati, tal-perjodi kollha;

(d) jitħallsu l-benefiċċji lill-persuni residenti fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti;

(e) titrawwem assistenza u koperazzjoni amministrattiva reċiproka bejn l-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet.

Artikolu 9

Diplomi, ċertifikati u kwalifiki oħra

Sabiex ikun iżjed faċli għaċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea u tal-Iżvizzera li jiksbu aċċess għal u jeżerċitaw attivitajiet bħala persuni impjegati jew bħala persuni li jaħdmu għal rashom u sabiex jipprovdu s-servizzi, il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji, skond l-Anness III, fir-rigward tar-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, ċertifikati u kwalifiki oħra, u tal-koordinazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Partijiet Kontraenti dwar l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta’ attivitajiet bħala persuni impjegati u bħala persuni li jaħdmu għal rashom u dwar il-provvista ta’ servizzi.II.

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 10

Dispożizzjonijiet transizzjonali u żvilupp tal-Ftehim

(1)  Għal ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, l-Iżvizzera tista’ żżomm limiti kwantitattivi fir-rigward tal-aċċess għal attività ekonomika għaż-żewġ kategoriji ta’ residenza li ġejjin: residenza għal perjodu ta’ aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena u residenza għal perjodu ta’, jew aktar minn, sena. M’għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni fuq residenza għal inqas minn erba’ xhur.

Mill-bidu tas-sitt sena, il-limiti kwantitattivi kollha li japplikaw għaċ-ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea għandhom ikunu aboliti.

▼M3

(1a)  Switzerland may maintain until 31 May 2007 quantitative limits in respect of access by workers employed in Switzerland and for self-employed persons who are nationals of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic for the following two categories of residence: residence for a period of more than four months and less than one year and residence for a period equal to, or exceeding, one year. There shall be no quantitative restriction on residence for less than four months.

Before the end of the transitional period mentioned above, the Joint Committee shall review the functioning of the transitional period applied to nationals of the new Member States on the basis of a report from Switzerland. Upon completion of the review, and no later than at the end of the period mentioned above, Switzerland shall notify the Joint Committee whether it will continue applying quantitative limits to workers employed in Switzerland. Switzerland may continue to apply such measures until 31 May 2009. In the absence of such notification, the transitional period shall expire on 31 May 2007.

At the end of the transitional period defined in this paragraph, all quantitative limits applicable to nationals of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic shall be abolished. These Member States are entitled to introduce the same quantitative limitations for Swiss nationals for the same periods.

▼M5

(1b)  L-Iżvizzera tista’ żżomm, sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, limiti kwantitattivi fir-rigward ta’ aċċess minn ħaddiema impjegati fl-Iżvizzera u għal persuni li jaħdmu għal rashom li huma ċittadini tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija għaż-żewġ kategoriji ta’ residenza li ġejjin: residenza għal perijodu ta’ aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena u residenza għal perijodu ugwali għal, jew aktar minn, sena. M’għandu jkun hemm l-ebda restrizzjoni kwantitattiva fuq residenza għal inqas minn erba’ xhur.

Qabel it-tmiem tal-perijodu tranżitorju imsemmi hawn fuq, il-Kumitat Konġunt għandu jirrevedi l-funzjonament tal-perijodu tranżitorju applikat lil ċittadini tal-Istati Membri l-ġodda fuq il-bażi ta’ rapport mill-Iżvizzera. Hekk kif ir-reviżjoni titlesta, u mhux aktar tard mit-tmiem tal-perijodu imsemmi hawn fuq, l-Iżvizzera għandha tinnotifika lill-Kumitat Konġunt jekk hijiex se tkompli tapplika l-limiti kwantitattivi lil ħaddiema impjegati fl-Iżvizzera. L-Iżvizzera tista’ tkompli tapplika dawn il-miżuri sa ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. Fin-nuqqas ta’ din in-notifika, il-perijodu tranżitorju għandu jiskadi fl-aħħar tal-perijodu ta’ sentejn speċifikat fl-ewwel subparagrafu.

Fl-aħħar tal-perijodu tranżitorju definit f’dan il-paragrafu, il-limiti kwantitattivi kollha applikabbli għaċ-ċittadini tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija għandhom jiġu aboliti. Dawn l-Istati Membri għandhom id-dritt li jintroduċu l-istess limitazzjonijiet kwantitattivi għal ċittadini Żvizzeri għall-istess perijodi.

▼M10

(1c)  L-Isvizzera tista', sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, iżżomm limiti kwantitattivi fir-rigward tal-aċċess minn ħaddiema impjegati fl-Isvizzera u għal persuni li jaħdmu għal rashom li huma tan-nazzjonalità tar-Repubblika tal-Kroazja għaż-żewġ kategoriji ta' residenza li ġejjin: residenza għal perjodu ta' aktar minn erba' xhur u inqas minn sena u residenza għal perjodu ugwali għal, jew aktar minn, sena. Ma jkunx hemm ebda restrizzjoni kwantitattiva fuq residenza ta' inqas minn erba' xhur.

Qabel it-tmiem tal-perjodu tranżizzjonali imsemmi hawn fuq, il-Kumitat Konġunt janalizza l-funzjonament tal-perjodu tranżizzjonali applikat lil persuni bin-nazzjonalità tal-Kroazja fuq il-bażi ta' rapport mill-Isvizzera. Hekk kif l-analiżi titlesta, u mhux aktar tard mit-tmiem tal-perjodu imsemmi hawn fuq, l-Isvizzera tinnotifika lill-Kumitat Konġunt jekk hijiex se tkompli tapplika l-limiti kwantitattivi għal ħaddiema impjegati fl-Isvizzera. L-Isvizzera tista' tkompli tapplika dawn il-miżuri għal ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. Fin-nuqqas ta' din in-notifika, il-perjodu tranżizzjonali jiskadi fl-aħħar tal-perjodu ta' sentejn speċifikat fl-ewwel subparagrafu.

Fl-aħħar tal-perjodu tranżizzjonali stipulat f'dan il-paragrafu, il-limiti kwantitattivi kollha applikabbli għan-nazzjonali tar-Repubblika tal-Kroazja jkunu aboliti. Il-Kroazja hija intitolata li tintroduċi l-istess limiti kwantitattivi għal nazzjonali Svizzeri għall-istess perjodi.

▼B

(2)  Għal perjodu massimu ta’ sentejn, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jżommu l-kontrolli fuq il-prijorità tal-ħaddiema integrati fis-suq regolari tax-xogħol u fuq il-kondizzjonijiet tal-paga u tax-xogħol li japplikaw għaċ-ċittadini tal-Parti Kontraenti l-oħra, inklużi l-persuni li jipprovdu s-servizzi li jissemmew fl-Artikolu 5. Qabel tmiem l-ewwel sena, il-Kumitat Konġunt għandu jqis jekk dawn ir-restrizzjonijiet jeħtieġx jinżammu jew le. Huwa jista’ jnaqqas il-perjodu massimu ta’ sentejn. Il-kontrolli fuq il-prijorità tal-ħaddiema integrati fis-suq regolari tax-xogħol m’għandhomx japplikaw għall-fornituri ta’ servizzi li ġew liberalizzati bi ftehim speċifiku bejn il-Partijiet Kontraenti li jikkonċerna l-provvista tas-servizzi (inkluż il-Ftehim dwar ċerti aspetti tal-akkwisti pubbliċi safejn dan ikopri l-provvista tas-servizzi).

▼M3

(2a)  Switzerland and the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, may maintain, until 31 May 2007, for workers of one of these Contracting Parties employed in their own territory the controls on the priority of workers integrated into the regular labour market and wage and working conditions applicable to nationals of the Contracting Party concerned. The same controls may be maintained for persons providing services in the following four sectors: Horticultural service activities; Construction, including related branches; Security activities; Industrial cleaning (NACE ( 1 ) codes 01.41; 45.1 to 4; 74.60; 74.70 respectively), referred to in Article 5(1) of the Agreement. Switzerland, shall, during the transitional periods mentioned in paragraphs 1a, 2a, 3a and 4a, give preference to workers who are nationals of the new Member States over workers who are nationals of non-EU and non-EFTA countries as regards access to its labour market. The controls on the priority of workers integrated into the regular labour market shall not apply to providers of services liberalised by a specific agreement between the Contracting Parties concerning the provision of services (including the Agreement on certain aspects of government procurement insofar as it covers the provision of services). For the same period, qualification requirements may be maintained for residence permits of less than four months ( 2 ) and to persons providing services in the four sectors mentioned above, referred to in Article 5(1) of the Agreement.

Before 31 May 2007, the Joint Committee shall review the functioning of the transitional measures contained in this paragraph on the basis of a report prepared by each of the Contracting Parties implementing them. Upon completion of the review, and no later than 31 May 2007, the Contracting Party which has implemented the transitional measures contained in this paragraph, and has notified the Joint Committee of its intention to continue applying such transitional measures, may continue to do so until 31 May 2009. In the absence of such notification, the transitional period will expire 31 May 2007.

At the end of the transitional period defined in this paragraph, all restrictions referred to above in this paragraph shall be abolished.

▼M5

(2b)  L-Iżvizzera u r-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija jistgħu jżommu, sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, għal ħaddiema ta’ waħda minn dawn il-Partijiet Kontraenti impjegati fit-territorju tagħhom il-kontrolli fuq il-prijorità ta’ ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari u s-salarju u l-kondizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal ċittadini tal-Parti Kontraenti l-oħra ikkonċernata. L-istess kontrolli jistgħu jinżammu għal persuni li jipprovdu servizzi, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1) ta’ dan il-Ftehim, fl-erba’ setturi li ġejjin: Attivitajiet ta’ servizzi ortikulturali; Kostruzzjoni, inklużi fergħat relatati; Attivitajiet ta’ sigurtà; Tindif industrijali (Kodiċi NACE ( 3 ) 01.41; 45.1 sa 4; 74.60; 74.70 rispettivament). L-Iżvizzera għandha, matul il-perijodi tranżitorju imsemmija f’paragrafi 1b, 2b, 3b u 4c, tagħti preferenza lil ħaddiema li huma ċittadini tal-Istati Membri l-ġodda fuq ħaddiema ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE u pajjiżi li mhumiex fl-EFTA rigward aċċess għas-suq tax-xogħol tagħha. Il-kontrolli fuq il-prijorità ta’ ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari m’għandhomx japplikaw għall-provvedituri tas-servizzi liberalizzati minn ftehim speċifiku bejn il-Partijiet Kontraenti dwar il-provvista ta’ servizzi (inkluż il-Ftehim dwar ċerti aspetti ta’ akkwist tal-gvern safejn ikopri l-provvista ta’ servizzi). Għall-istess perijodu, ir-rekwiżiti tal-kwalifiki jistgħu jinżammu għal permessi tar-residenza ta’ inqas minn erba’ xhur ( 4 ) u għal persuni li jipprovdu servizzi, kif imsemmi fl-Artikolu 5(1) ta’ dan il-Ftehim, fl-erba’ setturi imsemmija hawn fuq.

Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, il-Kumitat Konġunt għandu jirrevedi l-funzjonament tal-miżuri tranżitorji li jinsabu f’dan il-paragrafu fuq il-bażi ta’ rapport imħejji minn kull waħda mill-Partijiet Kontraenti li qed timplimentahom. Hekk kif ir-reviżjoni titlesta, u mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel, il-Parti Kontraenti li tkun implimentat il-miżuri tranżitorji li jinsabu f’dan il-paragrafu, u li tkun innotifikat lill-Kumitat Konġunt bl-intenzjoni tagħha li tkompli tapplika dawn il-miżuri tranżitorji, tista’ tkompli tagħmel dan sa ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. Fin-nuqqas ta’ din in-notifika, il-perijodu tranżitorju se jiskadi fl-aħħar tal-perijodu ta’ sentejn speċifikat fl-ewwel subparagrafu.

Fl-aħħar tal-perijodu tranżitorju definit f’dan il-paragrafu, ir-restrizzjonijiet kollha imsemmija hawn fuq f’dan il-paragrafu għandhom jiġu aboliti.

▼M10

(2c)  L-Isvizzera u l-Kroazja, sa sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, jistgħu jżommu l-kontrolli fuq il-prijorità ta' ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari u s-salarju u l-kundizzjonijiet tax-xogħol applikabbli għal persuni bin-nazzjonalità tal-Parti Kontraenti l-oħra ikkonċernata, għal ħaddiema ta' waħda minn dawn il-Partijiet Kontraenti impjegati fit-territorju tagħhom. L-istess kontrolli jistgħu jinżammu għal persuni li jipprovdu servizzi msemmija fl-Artikolu 5(1) ta' dan il-Ftehim, fl-erba' setturi li ġejjin: ortikoltura; kostruzzjoni, inklużi fergħat relatati; attivitajiet ta' sigurtà; tindif industrijali (Kodiċijiet NACE ( 5 ) 01.41, 45.1 sa 4, 74.60 u 74.70 rispettivament). L-Isvizzera, matul il-perjodi tranżitorji msemmija fil-paragrafi 1c, 2c, 3c u 4d, tagħti preferenza lil ħaddiema li huma nazzjonali tal-Kroazja fuq ħaddiema li mhumiex nazzjonali tal--UE u pajjiżi li mhumiex fl--EFTA rigward l-aċċess għas-suq tax-xogħol tagħha. Il-kontrolli fuq il-prijorità ta' ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari m'għandhomx japplikaw għall-fornituri tas-servizzi liberalizzati minn ftehim speċifiku bejn il-Partijiet Kontraenti dwar il-provvista ta' servizzi (inkluż il-Ftehim dwar ċerti aspetti ta' akkwist tal-gvern safejn ikopri l-provvista ta' servizzi). Matul dan il-perjodu, ir-rekwiżiti tal-kwalifiki jistgħu jinżammu għal permessi tar-residenza ta' inqas minn erba' xhur ( 6 ) u għal persuni li jipprovdu servizzi msemmija fl-Artikolu 5(1) ta' dan il-Ftehim, fl-erba' setturi imsemmija hawn fuq.

Fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, il-Kumitat Konġunt janalizza l-funzjonament tal-miżuri tranżizzjoanli li jinsabu f'dan il-paragrafu fuq il-bażi ta' rapport imħejji minn kull waħda mill-Partijiet Kontraenti li qed timplimentahom. Hekk kif l-analiżi titlesta, u mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel, il-Parti Kontraenti li tkun implimentat il-miżuri tranżizzjonali li jinsabu f'dan il-paragrafu, u li tkun innotifikat lill-Kumitat Konġunt bl-intenzjoni tagħha li tkompli tapplikahom, tista' tkompli tagħmel dan sa tmiem il-ħames sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. Fin-nuqqas ta' din in-notifika, il-perjodu tranżizzjonali jiskadi fl-aħħar tal-perjodu ta' sentejn speċifikat fl-ewwel subparagrafu.

Fl-aħħar tal-perjodu tranżizzjonali stipulat f'dan il-paragrafu, ir-restrizzjonijiet kollha msemmija f'dan il-paragrafu jkunu aboliti.

▼B

(3)  Kull sena, mad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim u sa tmiem il-ħames sena, l-Iżvizzera għandha tirriserva, fil-kwoti totali tagħha, għall-persuni tal-Komunità Ewropea impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom mill-inqas 15 000 permess ġdid ta’ residenza li jkun validu għal perjodu ta’, jew ta’ aktar minn, sena u 115 500 permess validu għal aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena.

▼M3

(3a)  Upon entry into force of the Protocol to this Agreement regarding the participation, as contracting parties, of the new Member States mentioned below and until the end of the period described in paragraph 1a, Switzerland shall reserve on an yearly basis (pro rata temporis), within its overall quota for third countries, for workers employed in Switzerland and for self-employed persons who are nationals of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic a minimum number of new residence permits ( 7 ) according to the following schedule:Until

Number of permits for a period equal to or exceeding one year

Number of permits for a period of more than four months and less than one year

31 May 2005

900

9 000

31 May 2006

1 300

12 400

31 May 2007

1 700

15 800

31 May 2008

2 200

19 200

31 May 2009

2 600

22 600

▼M5

(3b)  Mad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija u sa tmiem il-perijodu deskritt fil-paragrafu 1b, l-Iżvizzera għandha tirriserva fuq bażi annwali (pro rata temporis), fil-kwota ġenerali tagħha għall-pajjiżi terzi, għal ħaddiema impjegati fl-Iżvizzera u għal persuni li jaħdmu għal rashom li huma ċittadini ta’ dawn l-Istati Membri l-ġodda numru minimu ta’ permessi tar-residenzi ġodda ( 8 ) skont l-iskeda li ġejja:Perijodu ta’ żmien

Numru ta’ permessi għal perijodu ugwali għal jew aktar minn sena

Numru ta’ permessi għal perijodu ta’ aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena

Sal-aħħar tal-ewwel sena

362

3 620

Sal-aħħar tat-tieni sena

523

4 987

Sal-aħħar tat-tielet sena

684

6 355

Sal-aħħar tar-raba’ sena

885

7 722

Sal-aħħar tal-ħames sena

1 046

9 090

▼M10

(3c)  Mad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, u sa tmiem il-perjodu deskritt fil-paragrafu 1c, l-Isvizzera tirriserva fuq bażi annwali (pro rata temporis), fil-kwota ġenerali tagħha għall-pajjiżi terzi għal ħaddiema impjegati fl-Isvizzera u għal persuni li jaħdmu għal-rashom li huma nazzjonali tal-Kroazja numru minimu ta' permessi ta' residenza ( 9 ) ġodda skont l-iskeda li ġejja:Sa tmiem

Numru ta' permessi għal perjodu ta' sena jew aktar

Numru ta' permessi għal perjodu ta' aktar minn erba' xhur u inqas minn sena

L-ewwel sena

54

543

It-tieni sena

78

748

It-tielet sena

103

953

Ir-raba' sena

133

1 158

Il-ħames sena

250

2 000

(3d)  Jekk l-Isvizzera u/jew il-Kroazja japplikaw għall-ħaddiema impjegati fit-territorju tagħhom stess il-miżuri deskritti fil-paragrafi 1c, 2c u 3c u fil-każ ta' disturbi serji fis-swieq tax-xogħol tagħhom jew theddida ta' dawn, huma jinnotifikaw iċ-ċirkostanzi lill-Kumitat Konġunt qabel it-tmiem tal-perjodu provdut għalih fil-paragrafu 1c.

Il-Kumitat Konġunt jiddeċiedi jekk il-pajjiż li qed jinnotifika jistax ikompli japplika miżuri tranżizzjonali fuq il-bażi ta' din in-notifika. Jekk huwa jagħti opinjoni favorevoli, il-pajjiż li qed jinnotifika jista' jkompli japplika għall-ħaddiema impjegati fit-territorju tiegħu stess il-miżuri deskritti fil-paragrafi 1c, 2c u 3c sa tmiem is-seba' sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. F'dan il-każ, in-numru annwali ta' permessi tar-residenza imsemmija fil-paragrafu 1c ikun:Sa tmiem

Numru ta' permessi għal perjodu ta' sena jew aktar

Numru ta' permessi għal perjodu ta' aktar minn erba' xhur u inqas minn sena

Is-sitt sena

260

2 100

Is-seba' sena

300

2 300

▼B

(4)  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3, il-Partijiet Kontraenti jiftiehmu dwar l-arranġamenti li ġejjin: jekk, wara ħames snin u sa 12-il sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, in-numru ta’ permessi ġodda ta’ residenza ta’ waħda miż-żewġ kategoriji li jissemmew fil-paragrafu 1 maħruġa lill-persuni tal-Komunità Ewropea impjegati u lil dawk li jaħdmu għal rashom f’sena partikolari jaqbeż il-medja għat-tliet snin preċedenti b’aktar minn 10 %, l-Iżvizzera tista’, għas-sena ta’ wara, tillimita b’mod unilaterali n-numru ta’ permessi ġodda ta’ residenza ta’ dik il-kategorija għall-persuni tal-Komunità Ewropea impjegati u għal dawk li jaħdmu għal rashom għall-medja tat-tliet snin preċedenti miżjuda b’5 %. Is-sena ta’ wara, in-numru jista’ jiġi limitat għall-istess livell.

Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu preċedenti, in-numru ta’ permessi ta’ residenza ġodda maħruġa lil persuni tal-Komunità Ewropea impjegati u lil dawk li jaħdmu għal rashom ma jistax ikun limitat għal inqas minn 15 000 permess validu fis-sena għal perjodu ta’, jew ta’ aktar minn, sena u 115 500 permess validu fis-sena għal aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena.

▼M3

(4a)  At the end of the period described in paragraph 1a and in this paragraph and up to 12 years after entry into force of the Agreement, the provisions of Article 10(4) of the Agreement shall apply.

In case of serious disturbances of its labour market or threat thereof, Switzerland and any of the new Member States which has implemented transitional measures, shall notify such circumstances to the Joint Committee by31 May 2009. In this case, the notifying country may continue to apply to workers employed on its own territory, the measures described in paragraphs 1a, 2a and 3a until 30 April 2011. In such a case, the annual number of residence permits referred to in paragraph 1a shall be:Until

Number of permits for a period equal to or exceeding one year

Number of permits for a period of more than four months and less than one year

31 May 2010

2 800

26 000

30 April 2011

3 000

29 000

(4b)  When Malta undergoes or foresees disturbances on its labour market which could seriously threaten the standard of living or level of employment in a given region or occupation, and decides to invoke the provisions contained in Section 2 ‘Freedom of Movement for Persons’ of Annex XI to the Act of Accession, the restrictive measures taken by Malta towards the rest of EU Member States could also be applied to Switzerland. In such a case, Switzerland shall be entitled to take equivalent reciprocal measures towards Malta.

Malta and Switzerland may resort to this procedure until 30 April 2011.

▼M5

(4c)  Fl-aħħar tal-perijodu deskritt fil-paragrafu 1b u f’dan il-paragrafu u sa għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10(4) ta’ dan il-Ftehim għandhom japplikaw għal ċittadini ta’ dawn l-Istati Membri l-ġodda.

F’każ ta’ disturbi serji tas-suq tax-xogħol tagħha jew ta’ theddida tagħhom, l-Iżvizzera u kull wieħed mill-Istati Membri l-ġodda li jkun implimenta l-miżuri tranżitorji għandhom jinnotifikaw dawn iċ-ċirkostanzi lill-Kumitat Konġunt qabel it-tmiem tal-perijodu tranżitorju ta’ ħames snin speċifikat fil-paragrafu 2b(2). F’dan il-każ, il-pajjiż li qed jinnotifika jista’ jkompli japplika għall-ħaddiema impjegati fit-territorju tiegħu stess il-miżuri deskritti fil-paragrafi 1b, 2b u 3b sa seba’ snin wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel. F’dan il-każ, in-numru annwali ta’ permessi tar-residenza imsemmija fil-paragrafu 1b għandu jkun:Perijodu ta’ żmien

Numru ta’ permessi għal perijodu ugwali għal jew aktar minn sena

Numru ta’ permessi għal perijodu ta’ aktar minn erba’ xhur u inqas minn sena

Sal-aħħar tas-sitt sena

1 126

10 457

Sal-aħħar tas-seba’ sena

1 207

11 664

▼M10

(4d)  Fl-aħħar tal-perjodu deskritt fil-paragrafi 1c u 3d, u sal-aħħar tal-għaxar sena wara d-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim dwar il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala parti kontraenti d-dispożizzjonijiet li ġejjin ikunu applikabbli: Jekk in-numru ta' permessi tar-residenza ġodda ta' waħda mill-kategoriji msemmijin fil-paragrafu 1c maħruġa għall-persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom tal-Kroazja f'sena partikolari taqbeż il-medja għat-tliet snin ta' qabel is-sena ta' referenza b'aktar minn 10 %, l-Isvizzera tista', għas-sena tal-applikazzjoni, tillimita b'mod unilaterali l-għadd ta' permessi tar-residenza ġodda għal perjodi ta' sena jew aktar għal persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom tal-Kroazja għall-medja tat-tliet snin li jippreċedu s-sena tal-applikazzjoni, b'żieda ta' 5 %, u n-numru ta' permessi tar-residenza ġodda għal perjodu ta' aktar minn erba' xhur u inqas minn sena għall-medja tat-tliet snin li jippreċedu s-sena tal-applikazzjoni, flimkien ma' 10 %. Il-permessi jistgħu ikunu limitati għall-istess numru għas-sena li tiġi wara s-sena ta' applikazzjoni.

B'deroga mis-subparagrafu preċedenti, id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw fi tmiem is-sitt u s-seba' sena ta' referenza: Jekk in-numru ta' permessi ta' waħda mill-kategoriji msemmija fil-paragrafu 1c maħruġa għall-persuni impjegati u li jaħdmu għal-rashom tal-Kroazja f'sena partikolari jeċċedi l-medja għas-sena li tippreċedi s-sena ta' referenza b'iktar minn 10 %, għas-sena ta' applikazzjoni, l-Isvizzera tista', tillimita unilateralment in-numru ta' permessi ta' residenza għal perjodi ta' sena jew iktar għal persuni impjegati jew li jaħdmu għal rashom tal-Kroazja għall-medja tat-tliet snin li jippreċedu s-sena ta' applikazzjoni, b'żieda ta' 5 %, u n-numru ta' permessi ta' residenza għal perjodu ta' iktar minn erba' xhur u inqas minn sena għall-medja tat-tliet snin li jippreċedu s-sena ta' applikazzjoni, b'żieda ta' 10 %. Il-permessi jistgħu jkunu limitati għall-istess numru għas-sena li tiġi wara s-sena ta' applikazzjoni.

(4e)  Għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-paragrafu 4d:

(1) it-terminu “sena ta' referenza” hija sena partikolari li tiġi kkalkulata mill-ewwel jum tax-xahar li fih l-Protokoll jidħol fis-seħħ;

(2) it-terminu “sena ta' applikazzjoni” jirreferi għas-sena ta' wara is-sena ta' referenza.

▼B

(5)  Id-dispożizzjonijiet transizzjonali tal-paragrafi 1 sa 4, u b’mod partikolari dawk tal-paragrafu 2 li jikkonċernaw il-prijorità tal-ħaddiema integrati fis-suq regolari tax-xogħol u l-kontrolli fuq il-kondizzjonijiet tal-paga u tax-xogħol, m’għandhomx japplikaw għall-persuni impjegati jew għal dawk li jaħdmu għal rashom li, fi żmien tad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, ikunu awtorizzati jeżerċitaw attività ekonomika fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti. B’mod partikolari, tali persuni għandhom igawdu minn mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika. Id-detenturi ta’ permessi ta’ residenza li jkunu validi għal sena għandhom ikollhom id-dritt li jkollhom il-permessi tagħhom imġedda; l-eżawriment tal-limiti kwantittativi ma jistax jingħata bħala raġuni sabiex dan ma jseħħx. Id-detenturi ta’ permessi ta’ residenza li jkunu validi għal perjodu ta’, jew ta’ aktar minn, sena għandhom awtomatikament ikollhom id-dritt li jkollhom il-permessi tagħhom imġedda. Tali persuni impjegati u tali persuni li jaħdmu għal rashom għalhekk għandhom igawdu d-drittijiet għall-moviment liberu mogħtija lil persuni stabbiliti fid-dispożizzjonijiet bażiċi ta’ dan il-Ftehim, u b’mod partikolari tal-Artikolu 7 tiegħu, minn meta jidħol fis-seħħ.

▼M3

(5a)  The transitional provisions of paragraphs 1a, 2a, 3a, 4a and 4b, and in particular those of paragraph 2a concerning the priority of workers integrated into the regular labour market and controls on wage and working conditions, shall not apply to employed and self-employed persons who, at the time of the entry into force of the Protocol to this Agreement regarding the participation, as contracting parties, of the new Member States mentioned in the said paragraphs, are authorised to pursue an economic activity on the territory of the Contracting Parties. Such persons shall in particular enjoy occupational and geographical mobility.

The holders of residence permits valid for less than one year shall be entitled to have their permits renewed; the exhaustion of quantitative limits may not be invoked against them. The holders of residence permits valid for a period equal to, or exceeding, one year shall automatically be entitled to have their permits extended. Such employed and self-employed persons shall therefore enjoy the rights to free movement accorded to established persons in the basic provisions of this Agreement, and in particular Article 7 thereof, from its entry into force.

▼M5

(5b)  Id-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-paragrafi 1b, 2b, 3b u 4c, u b’mod partikolari dawk tal-paragrafu 2b dwar il-prijorità ta’ ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari u l-kontrolli fuq is-salarju u l-kondizzjonijiet tax-xogħol, m’għandhomx japplikaw għal persuni impjegati u persuni li jaħdmu għal rashom li, fil-mument tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma’ dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni, bħala Partijiet Kontraenti, tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija, huma awtorizzati li jsegwu attività ekonomika fit-territorju tal-Partijiet Kontraenti. Dawn il-persuni, b’mod partikolari, għandhom igawdu mobilità okkupazzjonali u ġeografika.

Id-detenturi ta’ permessi tar-residenza validi għal inqas minn sena għandu jkollhom id-dritt li jġeddu l-permessi tagħhom; l-eżawriment ta’ limiti kwantitattivi ma jistax ikun invokat kontrihom. Id-detenturi ta’ permessi tar-residenza validi għal perijodu ugwali għal, jew iktar minn, sena għandu awtomatikament ikollhom id-dritt li l-permessi tagħhom jiġu estiżi. Dawn il-persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom għandhom għalhekk igawdu d-drittijiet għal moviment ħieles mogħtija lil persuni stabbiliti fid-dispożizzjonijiet bażiċi ta’ dan il-Ftehim, u b’mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu, mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel.

▼M10

(5c)  Id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali tal-paragrafi 1c, 2c, 3c u 4d, u b'mod partikolari dawk tal-paragrafu 2b dwar il-prijorità ta' ħaddiema integrati fis-suq tax-xogħol regolari u l-kontrolli fuq is-salarju u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, m'għandhomx japplikaw għal persuni impjegati u għal persuni li jaħdmu għal rashom li, fil-mument tad-dħul fis-seħħ tal-Protokoll ma' dan il-Ftehim rigward il-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja bħala Parti Kontraenti, huma awtorizzati li jsegwu attività ekonomika fit-territorji tal-Partijiet Kontraenti. B'mod partikolari, tali persuni jgawdu mobilità okkupazzjonali u ġeografika.

Id-detenturi ta' permessi tar-residenza validi għal inqas minn sena jkollhom id-dritt li jġeddu l-permessi tagħhom; l-eżawriment ta' limiti kwantitattivi ma jistax ikun invokat kontrihom. Id-detenturi ta' permessi tar-residenza validi għal perjodu ugwali għal sena, jew iktar, awtomatikament ikollhom id-dritt li l-permessi tagħhom jiġu estiżi. Dawn il-persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom għalhekk igawdu d-drittijiet għal moviment liberu mogħtija lil persuni stabbiliti bid-dispożizzjonijiet bażiċi ta' dan il-Ftehim, u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tiegħu, mid-dħul fis-seħħ tal-Protokoll imsemmi qabel.

▼B

(6)  L-Iżvizzera għandha tgħaddi lill-Kumitat Konġunt b’mod regolari u fil-pront kwalunkwe statistika u informazzjoni utli, inklużi l-miżuri li jimplimentaw il-paragrafu 2. Parti Kontraenti tista’ titlob reviżjoni tas-sitwazzjoni fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

(7)  L-ebda limitu kwantitattiv ma jista’ jiġi applikat għall-ħaddiema tal-fruntiera.

(8)  Id-dispożizzjonijiet transizzjonali dwar is-sigurtà soċjali u r-retroċessjoni tal-kontribuzzjonijiet tal-assigurazzjoni għall-qgħad huma stabbiliti fil-Protokoll għall-Anness II.

Artikolu 11

Il-proċedimenti ta’ appelli

(1)  Il-persuni li jkunu koperti minn dan il-Ftehim għandhom ikollhom dritt għal appell quddiem l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim.

(2)  L-appelli għandhom jiġu pproċessati f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

(3)  Il-persuni li jkunu koperti minn dan il-Ftehim għandhom ikollhom l-opportunità li jappellaw quddiem il-korp ġudizzjarju nazzjonali kompetenti fir-rigward ta’ deċiżjonijiet f’appelli, jew dwar in-nuqqas ta’ deċiżjoni f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

Artikolu 12

Dispożizzjonijiet aktar favorevoli

Dan il-Ftehim m’għandu jipprekludi l-ebda dispożizzjoni nazzjonali aktar favorevoli li tista teżisti kemm għaċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti kif ukoll għall-membri tal-familja tagħhom.

Artikolu 13

Waqfien

Il-Partijiet Kontraenti jimpenjaw irwieħhom li ma jadottaw l-ebda miżura restrittiva oħra vis-à-vis iċ-ċittadini ta’ xulxin fl-oqsma koperti minn dan il-Ftehim.

Artikolu 14

Kumitat Konġunt

(1)  Huwa b’dan stabbilit Kumitat Konġunt magħmul mir-rappreżentanti tal-Partijiet Kontraenti. Huwa għandu jkun responsabbli għall-amministrazzjoni u għall-applikazzjoni korretta tal-Ftehim. Għal dak il-għan għandu joħroġ rakkomandazzjonijiet. Għandu jieħu deċiżjonijiet fiċ-ċirkostanzi previsti fil-Ftehim. Il-Kumitat Konġunt għandu jasal għad-deċiżjonijiet tiegħu bi ftehim reċiproku.

(2)  Fil-każ ta’ diffikultajiet ekonomiċi jew soċjali serji, il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’, fuq it-talba ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet Kontraenti, sabiex jeżamina miżuri adatti sabiex tiġi rimedjata s-sitwazzjoni. Il-Kumitat Konġunt jista’ jiddeċiedi liema miżuri jieħu fi żmien 60 ġurnata mid-data tat-talba. Dan il-perjodu jista’ jiġi estiż mill-Kumitat Konġunt. L-ambitu u l-perjodu ta’ tali miżuri m’għandhomx jeċċedu dak li huwa strettament neċessarju sabiex jinstab rimedju għas-sitwazzjoni. Għandha tingħata preferenza lill-miżuri li l-inqas ifixklu l-funzjonament ta’ dan il-Ftehim.

(3)  Għall-finijiet ta’ implimentazzjoni korretta tal-Ftehim, il-Partijiet Kontraenti għandhom regolarment jiskambjaw informazzjoni u, fuq it-talba ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet, għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt.

(4)  Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ kif u meta jkun neċessarju u mill-inqas darba fis-sena. Kwalunkwe waħda mill-Partijiet tista’ titlob li tissejjaħ laqgħa. Il-Kumitat Konġunt għandu jiltaqa’ fi żmien 15-il ġurnata minn talba taħt il-paragrafu 2.

(5)  Il-Kumitat Konġunt għandu jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu li għandhom jinkludu, inter alia, dispożizzjonijiet dwar kif jissejħu l-laqgħat, dwar il-ħatra tal-president u dwar il-mandat tal-president.

(6)  Il-Kumitat Konġunt jista’ jiddeċiedi li jistabbilixxi kwalunkwe grupp ta’ ħidma jew grupp ta’ esperti sabiex jassistuh fit-twettiq ta’ dmirijietu.

Artikolu 15

L-Annessi u l-Protokolli

L-Annessi u l-Protokolli għal dan il-Ftehim għandhom jifformaw parti integrali minnu. L-Att Finali għandu jinkludi d-dikjarazzjonijiet.

Artikolu 16

Referenza għal-liġi Komunitarja

(1)  Sabiex jinkisbu l-għanijiet mixtieqa minn dan il-Ftehim, il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw li d-drittijiet u l-obbligi li huma ekwivalenti għal dawk li huma inklużi fl-atti legali tal-Komunità Ewropea, li ssir referenza għalihom, ikunu applikati fir-relazzjonijiet ta’ bejniethom.

(2)  Sakemm l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim tinvolvi kunċetti tal-liġi Komunitarja, għandu jittieħed kont tal-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej qabel id-data tal-iffirmar tiegħu. L-attenzjoni tal-Iżvizzera għandha tinġibed lejn il-ġurisprudenza ta’ wara dik id-data. Sabiex jiġi żgurat li l-Ftehim jiffunzjona korrettament, il-Kumitat Konġunt għandu, fuq it-talba ta’ kwalunkwe waħda mill-Partijiet Kontraenti, jiddetermina l-implikazzjonijiet ta’ tali ġurisprudenza.

Artikolu 17

L-iżvilupp tal-liġi

(1)  Malli Parti Kontraenti waħda tibda l-proċess ta’ adozzjoni ta’ abbozz ta’ emenda fil-leġislazzjoni domestika tagħha, jew malli jkun hemm bidla fil-ġurisprudenza tal-awtoritajiet li kontra d-deċiżjonijiet tagħhom m’hemm l-ebda rimedju ġudizzjarju taħt il-liġi domestika f’qasam regolat minn dan il-Ftehim, hija għandha tinforma lill-Parti Kontraenti l-oħra permezz tal-Kumitat Konġunt.

(2)  Il-Kumitat Konġunt għandu jorganizza skambju ta’ fehmiet dwar l-implikazzjonijiet ta’ tali emenda għall-funzjonament korrett tal-Ftehim.

Artikolu 18

Reviżjoni

Jekk Parti Kontraenti tixtieq li dan il-Ftehim ikun rivedut, hija għandha tressaq proposta għal dan il-għan quddiem il-Kumitat Konġunt. L-emendi lil dan il-Ftehim għandhom jidħlu fis-seħħ wara li jitlestew il-proċeduri interni rispettivi, bl-eċċezzjoni tal-emendi għall-Annessi II u III, li għandhom jiġu adottati b’deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt u jistgħu jidħlu fis-seħħ immedjatament wara dik id-deċiżjoni.

Artikolu 19

Ir-riżoluzzjoni ta’ disputi

(1)  Il-Partijiet Kontraenti jistgħu jressqu kwistjoni li tkun is-suġġett ta’ disputa li tikkonċerna l-interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ dan il-Ftehim quddiem il-Kumitat Konġunt.

(2)  Il-Kumitat Konġunt jista’ jirriżolvi d-disputa. Għandha tingħata lill-Kumitat Konġunt kwalunkwe informazzjoni li tista’ tkun utli sabiex ikun possibbli eżami bir-reqqa tas-sitwazzjoni sabiex tinstab riżoluzzjoni aċċettabbli. Għal dan il-għan, il-Kumitat Konġunt għandu jqis kull mezz possibbli sabiex jinżamm il-funzjonament korrett ta’ dan il-Ftehim.

Artikolu 20

Ir-relazzjoni ma’ ftehim bilaterali dwar is-sigurtà soċjali

Sakemm ma jkunx previst mod ieħor taħt l-Anness II, il-ftehim bilaterali dwar is-sigurtà soċjali bejn l-Iżvizzera u l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea għandhom jiġu sospiżi mad-dħul fis-seħħ ta’ dan il-Ftehim, safejn dan tal-aħħar ikopri l-istess suġġett.

Artikolu 21

Ir-relazzjoni ma’ ftehim bilaterali dwar it-tassazzjoni doppja

(1)  Id-dispożizzjonijiet ta’ ftehim bilaterali bejn l-Iżvizzera u l-Istati Membri tal-Komunità Ewropea dwar it-tassazzjoni doppja m’għandhomx ikunu milquta mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim. B’mod partikolari, id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Ftehim m’għandhomx jinċidu fuq id-definizzjoni fi ftehim dwar it-tassazzjoni doppja ta’ “ħaddiema tal-fruntiera”.

(2)  L-ebda dispożizzjoni ta’ dan il-Ftehim ma tista’ tiġi interpretata b’tali mod li tipprevjeni lill-Partijiet Kontraenti milli jiddistingwu, meta japplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-leġislazzjoni fiskali tagħhom, bejn dawk li jħallsu t-taxxa li s-sitwazzjonijiet tagħhom mhumiex komparabbli, speċjalment fir-rigward tal-post ta’ residenza tagħhom.

(3)  L-ebda dispożizzjoni ta’ dan il-Ftehim m’għandha timpedixxi lill-Partijiet Kontraenti milli jadottaw jew japplikaw miżuri sabiex jiżguraw l-impożizzjoni, il-ħlas u l-irkupru effettiv ta’ taxxi jew sabiex jimpedixxu l-evażjoni fiskali taħt il-leġislazzjoni jew il-ftehim fiskali nazzjonali mmirati lejn il-prevenzjoni tat-tassazzjoni doppja bejn l-Iżvizzera, minn naħa waħda, u Stat Membru wieħed jew aktar tal-Komunità Ewropea, min-naħa l-oħra, jew kwalunkwe arranġament fiskali ieħor.

Artikolu 22

Ir-relazzjoni ma’ ftehim bilaterali dwar materji diversi mis-sigurtà soċjali u mit-tassazzjoni doppja

(1)  Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 20 u 21, dan il-Ftehim m’għandux jolqot dawk il-ftehim li jorbtu lill-Iżvizzera, minn naħa waħda, ma’ Stat Membru wieħed jew aktar tal-Komunità Ewropea, min-naħa l-oħra, bħal dawk li jikkonċernaw individwi privati, operaturi ekonomiċi, koperazzjoni transkonfinali jew traffiku lokali fuq il-fruntiera, safejn ikunu kompatibbli ma’ dan il-Ftehim.

(2)  F’każ ta’ li jkun hemm elementi li ma jkunux kompatibbli bejn tali ftehim u dan il-Ftehim, dan tal-aħħar għandu jipprevalixxi.

Artikolu 23

Id-drittijiet akkwistati

F’każ ta’ terminazzjoni jew ta’ nuqqas ta’ tiġdid, id-drittijiet akkwistati minn individwi privati m’għandhomx jiġu milquta. Bi ftehim reċiproku, il-Partijiet Kontraenti għandhom jiddeċiedu liema azzjoni għandha tittieħed fir-rigward ta’ drittijiet li qegħdin fil-proċess li jinkisbu.

Artikolu 24

L-ambitu territorjali

Dan il-Ftehim għandu japplika, minn naħa waħda, għat-territorju tal-Iżvizzera u, min-naħa l-oħra, għat-territorji li fihom japplika t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea u taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti minn dak it-Trattat.

Artikolu 25

Id-dħul fis-seħħ u t-tul ta’ żmien

(1)  Dan il-Ftehim għandu jiġi rratifikat jew approvat mill-Partijiet Kontraenti skond il-proċeduri tagħhom. Għandu jidħol fis-seħħ fl-ewwel ġurnata tat-tieni xahar wara l-aħħar notifika tad-depożitu tal-istrumenti tar-ratifika jew ta’ approvazzjoni tas-seba’ ftehim kollha li ġejjin:

Ftehim dwar il-moviment liberu tal-persuni;

Ftehim dwar it-trasport bl-ajru;

Ftehim dwar it-trasport tal-passiġġieri u tal-merkanzija fuq it-triq jew bil-ferrovija;

Ftehim dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli;

Ftehim dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-valutazzjoni ta’ konformità;

Ftehim dwar ċerti aspetti tal-akkwisti pubbliċi;

Ftehim dwar il-koperazzjoni xjentifika u teknoloġika.

(2)  Dan il-Ftehim għandu jiġi konkluż għal perjodu inizjali ta’ seba’ snin. Għandu jiġġedded b’mod indefinit sakemm il-Komunità Ewropea jew l-Iżvizzera ma tinnotifikax lill-Parti Kontraenti l-oħra li ddeċidiet mod ieħor qabel ma jiskadi l-perjodu inizjali. Fil-każ ta’ tali notifika, għandu japplika l-paragrafu 4.

(3)  Il-Komunità Ewropea jew l-Iżvizzera tista’ ttemm dan il-Ftehim billi tinnotifika d-deċiżjoni tagħha lill-Parti l-oħra. Fil-każ ta’ tali notifika, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 4.

(4)  Is-seba’ Ftehim li jissemmew fil-paragrafu 1 għandhom jieqfu japplikaw sitt xhur wara li tasal in-notifika ta’ nuqqas ta’ tiġdid li tissemma fil-paragrafu 2 jew ta’ terminazzjoni li tissemma fil-paragrafu 3.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-wieħed u għoxrin ġurnata ta’ Ġunju fis-sena elf disa’ mija u disgħa u disgħin, duplikatament bil-lingwa Daniża, Olandiża, Ingliża, Finlandiża, Franċiża, Ġermaniża, Griega, Taljana, Portugiża, Spanjola u Żvediża, b’kull wieħed minn dawk it-testi ugwalment awtentiku.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα· καθένα από τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of those texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Für die schweizerischen Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

ANNESS I

IL-MOVIMENT LIBERU TAL-PERSUNI

I.   DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Id-dħul u l-ħruġ

(1)  Il-Partijiet Kontraenti għandhom iħallu liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti l-oħra u lill-membri tal-familja tagħhom, fis-sens tal-Artikolu 3 ta' dan l-Anness, u lill-persuni stazzjonati, fis-sens tal-Artikolu 17 ta' dan l-Anness, jidħlu fit-territorju tagħhom sempliċement billi jippreżentaw karta tal-identità valida jew passaport validu.

L-ebda viża tad-dħul jew rekwiżit ekwivalenti ma jistgħu jintalbu ħlief fir-rigward ta' membri tal-familja u ta' ħaddiema stazzjonati fis-sens tal-Artikolu 17 ta' dan l-Anness li ma jkollhomx in-nazzjonalità ta' Parti Kontraenti. Il-Parti Kontraenti kkonċernata għandha tagħti lil dawn il-persuni kull faċilità sabiex tinkiseb kwalunkwe viża neċessarja.

(2)  Il-Partijiet Kontraenti għandhom jagħtu liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti, u lill-membri tal-familja tagħhom, fis-sens tal-Artikolu 3 ta' dan l-Anness, u lill-ħaddiema stazzjonati, fis-sens tal-Artikolu 17 ta' dan l-Anness, id-dritt li jħallu t-territorju tagħhom sempliċement billi jippreżentaw karta tal-identità valida jew passaport validu. Il-Partijiet Kontraenti ma jistgħu jitolbu l-ebda viża tal-ħruġ jew rekwiżit ekwivalenti mingħand iċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti l-oħra.

Il-Partijiet Kontraenti, fejn jaġixxu skond il-liġijiet tagħhom, għandhom joħorġu lil ċittadini ta'din ix-xorta, jew iġeddulhom, karta tal-identità jew passaport, li għandhom jiddikjaraw b'mod partikolari n-nazzjonalità tad-detentur.

Il-passaport irid ikun validu mill-inqas għall-Partijiet Kontraenti kollha u għall-pajjiżi li d-detentur irid jgħaddi minnhom meta jivvjaġġja bejniethom. Fejn il-passaport ikun l-uniku dokument li bih id-detentur jista' legalment iħalli l-pajjiż, il-perjodu ta' validità tiegħu ma jistax ikun inqas minn ħames snin.

Artikolu 2

Residenza u attività ekonomika

(1)  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet għall-perjodu transizzjonali, li huma stabbiliti fl-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim u fil-Kapitolu VII ta' dan l-Anness, iċ-ċittadini ta' Parti Kontraenti għandhom ikollhom id-dritt joqogħdu u jeżerċitaw attività ekonomika fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra taħt il-proċeduri stabbiliti fil-Kapitoli II sa IV. Dak id-dritt għandu jkun sostanzjat permezz tal-ħruġ ta' permess ta' residenza jew, għall-persuni minn żoni tal-fruntiera, permezz ta' permess speċjali.

Iċ-ċittadini ta' Parti Kontraenti għandhom ikollhom ukoll id-dritt li jżuru Parti Kontraenti oħra jew li jibqgħu hemmhekk wara perjodu ta' impjieg ta' inqas minn sena sabiex ifittxu impjieg u li joqogħdu hemmhekk għal ammont raġonevoli ta' żmien, li jista' jkun sa sitt xhur, sabiex ikunu jistgħu jsiru jafu dwar l-opportunitajiet ta' impjieg li jikkorrispondu għall-kwalifiki professjonali tagħhom u, jekk ikun neċessarju, jieħdu l-passi xierqa sabiex jiġu impjegati. Dawk li jkunu qed ifittxu impjieg għandhom ikollhom id-dritt, fit-territorju tal-Parti Kontraenti kkonċernata, li jirċievu l-istess għajnuna li l-aġenziji ta' impjieg f'dak l-Istat jagħtu liċ-ċittadini tiegħu. Jistgħu jiġu esklużi minn skemi ta' sigurtà soċjali għall-perjodu ta' tali residenza.

(2)  Iċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti li ma jeżerċitaw l-ebda attività ekonomika fl-Istat ospitant u li ma jkollhomx dritt ta' residenza skond id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan il-Ftehim għandhom ikollhom dritt ta' residenza sakemm jissodisfaw il-prerekwiżiti li ġew stabbiliti fil-Kapitolu V. Dak id-dritt għandu jkun sostanzjat permezz tal-ħruġ ta' permess ta' residenza.

(3)  Il-permess ta' residenza jew il-permess speċjali li jingħata liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti għandu jinħareġ u jiġġedded bla ħlas jew fuq ħlas ta' somma li ma taqbiżx il-ħlasijiet jew it-taxxi li ċ-ċittadini ikunu meħtieġa jħallsu għall-ħruġ tal-karti tal-identità. Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex jissimplifikaw kemm jista' jkun il-formalitajiet u l-proċeduri sabiex jinkisbu dawk id-dokumenti.

(4)  Il-Partijiet Kontraenti jistgħu jeħtieġu liċ-ċittadini tal-Partijiet Kontraenti l-oħra li jirrapportaw il-preżenza tagħhom fit-territorju.

Artikolu 3

Il-membri tal-familja

(1)  Persuna li jkollha d-dritt ta' residenza u li hija ċittadina ta' Parti Kontraenti għandha d-dritt li jingħaqdu magħha l-membri tal-familja tagħha. Persuna impjegata għandha jkollha abitazzjoni għall-familja tagħha li tkun meqjusa bħala ta' standard normali għaċ-ċittadini impjegati fir-reġjun fejn tkun impjegata, iżda din id-dispożizzjoni ma tistax twassal għal diskriminazzjoni bejn ċittadini impjegati u persuni impjegati mill-Parti Kontraenti l-oħra.

(2)  Dawn li ġejjin għandhom jitqiesu bħala membri tal-familja, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom:

a. il-konjuġi u l-qraba tagħhom fil-linja dixxendenti li jkunu taħt il-21 sena jew li jkunu dipendenti;

b. il-qraba tal-persuna fil-linja axxendenti u dawk tal-konjuġi li jkunu dipendenti mill-persuna;

c. f'każ ta' student, il-konjuġi u t-tfal dipendenti tagħhom.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jiffaċilitaw id-dħul ta' kwalunkwe membru tal-familja li mhux kopert mid-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu taħt (a), (b) u (c), jekk dik il-persuna tkun dipendenti jew tgħix fl-abitazzjoni taċ-ċittadin ta' Parti Kontraenti fil-pajjiż ta' provenjenza.

(3)  Meta jinħareġ permess ta' residenza lill-membri tal-familja ta' ċittadin ta' Parti Kontraenti, il-Partijiet Kontraenti jistgħu jeħtieġu d-dokumenti elenkati hawn taħt biss:

a. id-dokument li permezz tiegħu daħlu fit-territorju;

b. dokument maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat ta' oriġini jew ta' provenjenza bħala prova tar-relazzjoni tagħhom;

c. għad-dipendenti, dokument maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-istat ta' oriġini jew ta' provenjenza li jiċċertifika li jkunu dipendenti tal-persuna li tissemma fil-paragrafu 1 jew li jgħixu fid-dar tagħha f'dak l-Istat.

(4)  Il-perjodu ta' validità tal-permess ta' residenza li jinħareġ lil membru tal-familja għandu jkun l-istess bħal dak tal-permess li jinħareġ lill-persuna li huwa jiddependi minnha.

(5)  Il-konjuġi u t-tfal dipendenti jew it-tfal taħt il-21 sena ta' persuna li jkollha dritt ta' residenza għandhom ikollhom id-dritt li jibdew attività ekonomika irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom.

(6)  It-tfal ta' ċittadin ta' Parti Kontraenti, kemm jekk dan jeżerċita attività ekonomika fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra u kemm jekk le, għandhom jingħataw aċċess għal edukazzjoni ġenerali, apprendistati u korsijiet ta' taħriġ vokazzjonali fuq l-istess bażi bħaċ-ċittadini tal-Istat ospitant, jekk dawk it-tfal qegħdin jgħixu fit-territorju tiegħu.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jippromwovu inizjattivi sabiex jagħtu l-opportunità lil dawn it-tfal li jsegwu l-korsijiet li ssemmew aktar 'il fuq fl-aħjar kondizzjonijiet.

Artikolu 4

Id-dritt li joqogħdu (fit-territorju)

(1)  Iċ-ċittadini ta' Parti Kontraenti u membri tal-familja tagħhom għandhom ikollhom id-dritt li joqogħdu fit-territorju ta' Parti Kontraenti oħra wara li tkun intemmet l-attività ekonomika tagħhom.

(2)  Skond l-Artikolu 16 tal-Ftehim, qed issir referenza għar-Regolament (KEE) Nru 1251/70 (ĠU L 142, 1970, p. 24) ( 10 ) u għad-Direttiva 75/34/KEE (ĠU L 14, 1975, p. 10) (10) .

Artikolu 5

L-ordni pubbliku

(1)  Id-drittijiet mogħtija taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Ftehim jistgħu jkunu ristretti biss permezz ta' miżuri li jkunu ġustifikati għal raġunijiet tal-ordni pubbliku, ta' sigurtà pubblika jew ta' saħħa pubblika.

(2)  Skond l-Artikolu 16 tal-Ftehim, qed issir referenza għad-Direttivi 64/221/KEE (ĠU 56, 1964, p. 850) (10) , 72/194/KEE (ĠU L 121, 1972, p. 32) (10)  u 75/35/KEE (ĠU L 14, 1975, p. 14) (10) .

II.   IL-PERSUNI IMPJEGATI

Artikolu 6

Ir-regoli dwar ir-residenza

(1)  Persuna impjegata li tkun ċittadina ta' Parti Kontraenti (minn hawn 'il quddiem “persuna impjegata”) u tkun impjegata għal perjodu ta' sena jew aktar minn persuna li tħaddem fl-Istat ospitant għandha tirċievi permess ta' residenza li jkun validu għal mill-inqas ħames snin mid-data li fiha jinħareġ. Dan għandu jiġi estiż awtomatikament għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin. Meta jiġġedded għall-ewwel darba, il-perjodu ta' validità tiegħu jista' jkun limitat, iżda mhux għal inqas minn sena, fejn id-detentur tiegħu involuntarjament ikun ġie qiegħed għal aktar minn 12-il xahar konsekuttiv.

(2)  Persuna impjegata li tkun impjegata għal perjodu ta' aktar minn tliet xhur iżda inqas minn sena minn persuna li tħaddem fl-Istat ospitant għandha tirċievi permess ta' residenza għall-istess tul ta' żmien daqs il-kuntratt tagħha.

Persuna impjegata li tkun impjegata għal perjodu sa tliet xhur ma tinħtieġx permess ta' residenza.

(3)  Meta joħorġu permessi ta' residenza, il-Partijiet Kontraenti ma jistgħux jeħtieġu li persuna impjegata tippreżenta iktar mid-dokumenti li ġejjin:

(a) id-dokument li permezz tiegħu daħlet fit-territorju tagħhom;

(b) dikjarazzjoni kuntrattwali minn min iħaddimha jew konferma ta' ingaġġ bil-miktub.

(4)  Permess ta' residenza għandu jkun validu fit-territorju kollu tal-Istat li joħorġu.

(5)  Interruzzjonijiet fir-residenza ta' inqas minn sitt xhur konsekuttivi u assenzi sabiex ikunu sodisfatti l-obbligi tas-servizz militari m'għandhomx jinċidu fuq il-validità tal-permess ta' residenza.

(6)  Permess ta' residenza validu ma jistax jiġi rtirat mingħand persuna impjegata sempliċement għaliex din m'għadhiex taħdem, jew għaliex temporarjament ma tistax taħdem minħabba aċċident jew mard, jew għaliex b'mod involontarju tinsab qiegħda kif ġie ċċertifikat mill-uffiċċju kompetenti tal-impjiegi.

(7)  It-twettiq tal-formalitajiet sabiex jinkiseb permess ta' residenza m'għandux jimpedixxi lil applikant milli jibda jaħdem immedjatament taħt il-kuntratt li jkun ikkonkluda.

Artikolu 7

Ħaddiema tal-fruntiera impjegati

(1)  Ħaddiem tal-fruntiera impjegat huwa ċittadin ta' Parti Kontraenti li jkollhu r-residenza tiegħu fit-territorju ta' Parti Kontraenti u jeżerċita attività bħala persuna impjegata fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra, fejn ġeneralment jirritorna lejn il-post ta' residenza tiegħu kuljum, jew għall-inqas darba f'ġimgħa.

(2)  Il-ħaddiema tal-fruntiera m'għandhomx jeħtieġu permess ta' residenza.

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat tal-impjieg jistgħu madanakollu joħorġu lill-ħaddiem tal-fruntiera permess speċjali għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin jew għal kemm idum l-impjieg tiegħu fejn dan ikun ta' aktar minn tliet xhur u inqas minn sena. Dan għandu jiġi estiż għal mill-inqas ħames snin sakemm il-ħaddiem tal-fruntiera jippreżenta prova li huwa tabilħaqq qed jeżerċita attività ekonomika.

(3)  Il-permessi speċjali għandhom ikunu validi fit-territorju kollu tal-Istat li joħroġhom.

Artikolu 8

Il-mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika

(1)  Il-persuni impjegati għandhom ikollhom id-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika fit-territorju kollu tal-Istat ospitant.

(2)  Il-mobbiltà okkupazzjonali għandha tinkludi bidliet f'min iħaddem, fl-impjieg jew fl-okkupazzjoni u bidla minn status ta' impjegat għal wieħed ta' impjieg indipendenti. Il-mobbiltà ġeografika għandha tinkludi bidliet fil-post tax-xogħol u tar-residenza.

Artikolu 9

Trattament ugwali

(1)  Persuna impjegata li tkun ċittadina ta' Parti Kontraenti ma tistax tiġi trattata b'mod differenti fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra, minħabba n-nazzjonalità tagħha, minn ċittadini impjegati fir-rigward tal-kondizzjonijiet tal-impjieg u tax-xogħol, speċjalment fir-rigward tal-paga, tat-tkeċċija, jew tal-għoti lura tal-post jew tal-impjieg jekk issir qiegħda.

(2)  Persuna impjegata u l-membri tal-familja tagħha li jissemmew fl-Artikolu 3 ta' dan l-Anness għandhom igawdu l-istess konċessjonijiet fiskali u l-istess benefiċċji soċjali bħaċ-ċittadini impjegati u bħall-membri tal-familja tagħhom.

(3)  Għandha wkoll ikollha d-dritt fuq l-istess bażi u bl-istess termini bħaċ-ċittadini impjegati għal edukazzjoni fi stabbilimenti ta' taħriġ vokazzjonali u f'ċentri ta' taħriġ vokazzjonali mill-ġdid u ta' riabilitazzjoni okkupazzjonali.

(4)  Kwalunkwe klawżola fi ftehim kollettiv jew individwali jew fi kwalunkwe arranġament kollettiv ieħor li jikkonċerna l-aċċess għall-impjieg, l-impjieg, il-paga u termini oħra tal-impjieg u tat-tkeċċija, għandhom isiru awtomatikament bla effett sakemm tipprovdi għal jew tawtorizza kondizzjonijiet diskriminatorji fir-rigward ta' persuni barranin impjegati li jkunu ċittadini tal-Partijiet Kontraenti.

(5)  Persuna impjegata li tkun ċittadina ta' Parti Kontraenti u li tkun impjegata fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra għandha tgawdi minn trattament ugwali f'termini ta' sħubija ta' organizzazzjonijiet ta' trade unions u ta' eżerċizzju ta' drittijiet ta' union, inklużi d-dritt tal-vot u d-dritt ta' aċċess għal pożizzjonijiet eżekuttivi jew maniġerjali fi ħdan organizzazzjoni ta' trade union; tista' tkun prekluża mill-involviment fl-amministrazzjoni ta' korpi regolati mil-liġi pubblika u milli tokkupa kariga regolata mil-liġi pubblika. Barra minn hekk, għandha jkollha d-dritt li tkun eliġibbli għall-elezzjoni għal korpi li jirrapreżentaw l-impjegati f'intrapriża.

Dawn id-dispożizzjonijiet għandhom ikunu bla preġudizzju għal-liġijiet jew għar-regolamenti fl-Istat ospitant li jagħtu drittijiet aktar estensivi lill-persuni impjegati mill-Parti Kontraenti l-oħra.

(6)  Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 26 ta' dan l-Anness, persuna impjegata li tkun ċittadina ta' Parti Kontraenti u li tkun impjegata fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra għandha tgawdi mid-drittijiet kollha u mill-vantaġġi kollha mogħtija liċ-ċittadini impjegati fir-rigward ta' djar, inkluż id-dritt ta' proprjetà fuq id-dar li teħtieġ.

Tali ħaddiem għandu jkollu l-istess dritt bħaċ-ċittadini li jirreġistra fuq il-listi tad-djar fir-reġjun fejn huwa impjegat, fejn jeżistu tali listi; għandu jgawdi mill-benefiċċji u mill-prioritajiet li jirriżultaw.

Jekk il-familja tiegħu baqgħet fl-Istat ta' provenjenza tiegħu, għandha titqies għal dan l-iskop bħala residenti fir-reġjun imsemmi, fejn il-ħaddiema nazzjonali jibbenefikaw minn preżunzjoni simili.

Artikolu 10

Impjieg fis-servizz pubbliku

Ċittadin ta' Parti Kontraenti li jeżerċita attività bħala persuna impjegata jista' jiġi rrifjutat id-dritt li jibda jaħdem fis-servizz pubbliku li jinvolvi l-eżerċizzju ta' poter pubbliku u huwa maħsub li jipproteġi l-interessi ġenerali tal-Istat jew ta' korpi pubbliċi oħra.

Artikolu 11

Il-koperazzjoni relatata ma' servizzi ta' impjieg.

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jikkoperaw, fi ħdan in-network tal-EURES (is-Servizzi ta' Impjieg Ewropej), b'mod partikolari sabiex ikunu stabbiliti l-kuntatti, jitqabblu l-postijiet tax-xogħol battala mal-applikazzjonijiet u jkun hemm skambju ta' informazzjoni dwar l-istat tas-suq tax-xogħol u dwar il-kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol.

III.   PERSUNI LI JAĦDMU GĦAL RASHOM

Artikolu 12

Ir-regoli dwar ir-residenza

(1)  Ċittadin ta' Parti Kontraenti li jixtieq li jkun stabbilit fit-territorju ta' Parti Kontraenti oħra sabiex isegwi attività għal rasha (minn hawn 'il quddiem “persuna li taħdem għal rasha”) għandu jirċievi permess ta' residenza validu għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin mid-data li fiha jinħareġ, sakemm huwa jippreżenta prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li huwa stabbilit jew li jixtieq jagħmel dan.

(2)  Il-permess ta' residenza għandu jiġi estiż awtomatikament għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin, sakemm il-persuna li taħdem għal rasha tippreżenta prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li teżerċita attività ekonomika permezz ta' impjieg għal rasha.

(3)  Meta jinħarġu l-permessi ta' residenza, il-Partijiet Kontraenti ma jistgħux jeħtieġu li l-persuni li jaħdmu għal rashom jippreżentaw iktar minn dawn li ġejjin:

(a) id-dokument li permezz tiegħu daħlu fit-territorju tagħhom;

(b) il-prova li tissemma fil-paragrafi 1 u 2.

(4)  Permess ta' residenza għandu jkun validu fit-territorju kollu tal-Istat li joħorġu.

(5)  Interruzzjonijiet fir-residenza ta' inqas minn sitt xhur konsekuttivi u assenzi sabiex ikunu sodisfatti l-obbligi tas-servizz militari m'għandhomx jinċidu fuq il-validità tal-permess ta' residenza.

(6)  Permessi ta' residenza validi ma jistgħux jiġu rtirati mingħand il-persuni li jissemmew fil-paragrafu 1 sempliċement għaliex ma jibqgħux jaħdmu għaliex milquta minn inkapaċità temporanja minħabba mard jew aċċident.

Artikolu 13

Ħaddiema tal-fruntiera li jaħdmu għal rashom

(1)  Ħaddiem tal-fruntiera li jaħdem għal rasu huwa ċittadin ta' Parti Kontraenti li huwa residenti fit-territorju ta' Parti Kontraenti u li jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra, fejn ġeneralment jirritorna għall-post ta' residenza tiegħu kuljum jew għall-inqas darba f'ġimgħa.

(2)  Ħaddiema tal-fruntiera li jaħdmu għal rashom m'għandhomx jinħtieġu permess ta' residenza.

L-awtoritajiet rilevanti tal-Istat ikkonċernat madanakollu jistgħu joħorġu permess speċjali lil ħaddiem tal-fruntiera li jaħdem għal rasu li jkun validu għal mill-inqas ħames snin sakemm dan jippreżenta prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li qiegħed jeżerċita jew jixtieq jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu. Il-permess għandu jiġi estiż għal mill-inqas ħames snin, sakemm il-ħaddiem tal-fruntiera jippreżenta prova li qiegħed jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu.

(3)  Il-permessi speċjali għandhom ikunu validi fit-territorju kollu tal-Istat li joħroġhom.

Artikolu 14

Il-mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika

(1)  Il-persuni li jaħdmu għal rashom għandhom ikollhom id-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika fit-territorju kollu tal-Istat ospitant.

(2)  Il-mobbiltà okkupazzjonali għandha tinkludi bidla fl-okkupazzjoni u l-bdil minn status ta' persuna li taħdem għal rasha għal dak ta' impjegata. Il-mobbiltà ġeografika għandha tinkludi bidliet fil-post tax-xogħol u ta' residenza.

Artikolu 15

Trattament ugwali

(1)  Fir-rigward tal-aċċess għal attività ta' impjieg għal rasu u l-eżerċizzju tagħha, ħaddiem li jaħdem għal rasu għandu jingħata trattament fil-pajjiż ospitant li ma jkunx inqas favorevoli minn dak mogħti liċ-ċittadini tiegħu stess.

(2)  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 9 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw mutatis mutandis għall-persuni li jaħdmu għal rashom li jissemmew f'dan il-Kapitolu.

Artikolu 16

L-eżerċizzju tal-awtorità pubblika

Persuna li taħdem għal rasha tista' tiġi mċaħħda mid-dritt li teżerċita attività li tinvolvi, anke fuq bażi okkażjonali, l-eżerċizzju ta' awtorità pubblika.

IV.   IL-PROVVISTA TA' SERVIZZI

Artikolu 17

Persuni li jipprovdu servizzi

Fir-rigward tal-provvista tas-servizzi, dan li ġej għandu jkun projbit taħt l-Artikolu 5 ta' dan il-Ftehim:

(a) kwalunkwe restrizzjoni fuq il-provvista transkonfinali tas-servizzi fit-territorju ta' Parti Kontraenti li ma taqbiżx id-90 ġurnata ta' xogħol effettiv għal kull sena kalendarja;

(b) kwalunkwe restrizzjoni fuq id-dritt tad-dħul u ta' residenza fil-każijiet koperti mill-Artikolu 5(2) ta' dan il-Ftehim li tikkonċerna:

(i) il-persuni li jipprovdu s-servizzi li jkunu ċittadini tal-Istati Membri tal-Komunità Ewropea jew tal-Iżvizzera u li jkunu stabbiliti fit-territorju ta' Parti Kontraenti divers minn dak tal-persuna li tkun qiegħda tirċievi s-servizzi;

(ii) impjegati, irrispettivament min-nazzjonalità tagħhom, tal-persuni li jipprovdu s-servizzi, li jkunu integrati fis-suq tax-xogħol regolari ta' Parti Kontraenti waħda u ġew stazzjonati għall-provvista ta' servizz fit-territorju ta' Parti Kontraenti oħra mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 1.

Artikolu 18

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 17 ta' dan l-Anness għandhom japplikaw għall-kumpanniji iffurmati skond il-liġi ta' Stat Membru tal-Komunità Ewropea jew tal-Iżvizzera u li għandhom l-uffiċċju reġistrat, l-amministrazzjoni ċentrali jew il-post prinċipali tan-negozju tagħhom fit-territorju ta' Parti Kontraenti.

Artikolu 19

Persuna li tipprovdi servizzi li jkollha d-dritt jew li ġiet awtorizzata sabiex tipprovdi servizz tista', għall-finijiet tal-provvista tiegħu, teżerċita temporanjament l-attività tagħha fl-Istat fejn jiġi provdut is-servizz bl-istess termini bħal dawk imposti minn dak l-Istat fuq iċ-ċittadini tiegħu, skond id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness u tal-Annessi II u III.

Artikolu 20

(1)  Il-persuni li jissemmew fl-Artikolu 17(b) ta' dan l-Anness li jkollhom id-dritt li jipprovdu servizz m'għandhomx jeħtieġu permess ta' residenza għal perjodi ta' residenza ta' 90 ġurnata jew inqas. Tali residenza għandha tkun koperta mid-dokumenti li jissemmew fl-Artikolu 1, li permezz tagħhom daħlu fit-territorju.

(2)  Il-persuni li jissemmew fl-Artikolu 17(b) ta' dan l-Anness li jkollhom id-dritt jew li ġew awtorizzati sabiex jipprovdu servizz għal perjodu li jaqbeż id-90 ġurnata għandhom jirċievu, sabiex jissostanzjaw dak id-dritt, permess ta' residenza għal perjodu daqs dak tal-provvista tas-servizzi.

(3)  Id-dritt ta' residenza għandu japplika fit-territorju kollu tal-Iżvizzera jew tal-Istat Membru tal-Komunità Ewropea kkonċernat.

(4)  Għall-finijiet ta' ħruġ ta' permessi ta' residenza, il-Partijiet Kontraenti ma jistgħux jeħtieġu mill-persuni li jissemmew fl-Artikolu 17(b) ta' dan l-Anness iktar minn:

(a) id-dokument li permezz tiegħu daħlu fit-territorju;

(b) il-prova li qed jipprovdu jew jixtiequ jipprovdu servizz.

Artikolu 21

(1)  Il-perjodu totali tal-provvista tas-servizzi taħt l-Artikolu 17(a) ta' dan l-Anness, kemm jekk kontinwa kif ukoll jekk tikkonsisti f'perjodi suċċessivi ta' provvista, ma jistax jaqbeż id-90 ġurnata ta' xogħol effettiv għal kull sena kalendarja.

(2)  Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għat-twettiq, mill-persuna li tipprovdi servizz, tal-obbligi legali tagħha taħt il-garanzija mogħtija lill-persuna li tirċievi s-servizz jew għal każijiet ta' force majeure.

Artikolu 22

(1)  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 17 u 19 ta' dan l-Anness m'għandhomx japplikaw għal attivitajiet li jinvolvu, anki fuq bażi okkażżjonali, l-eżerċizzju ta' awtorità pubblika fil-Parti Kontraenti kkonċernata.

(2)  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 17 u 19 ta' dan l-Anness u l-miżuri li ġew adottati taħthom m'għandhomx jipprekludu l-applikabbiltà ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jipprovdu għall-applikazzjoni tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg għall-persuni impjegati li ġew stazzjonati sabiex jipprovdu servizz. Skond l-Artikolu 16 ta' dan il-Ftehim, qiegħda ssir referenza għad-Direttiva 96/71/KE tas-16 ta' Diċembru 1996 dwar l-impjieg ta' ħaddiema fil-qafas tal-provvista ta' servizzi (ĠU L 18, 1997, p. 1) ( 11 ).

(3)  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 17(a) u 19 ta' dan l-Anness għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi li jipprevalixxu fil-Partijiet Kontraenti kollha fi żmien id-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim fir-rigward ta':

(i) l-attivitajiet ta' aġenziji ta' impjieg temporanji u ad interim;

(ii) servizzi finanzjarji fejn il-provvista tkun suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel fit-territorju ta' Parti Kontraenti u l-fornitur ikun suġġett għal superviżjoni prudenzjali mill-awtoritajiet ta' dik il-Parti Kontraenti.

(4)  Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 17(a) u 19 ta' dan l-Anness għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikabbiltà tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi rispettivi tal-Partijiet Kontraenti li jikkonċernaw il-provvista ta' servizzi ta' 90 ġurnata ta' xogħol effettiv jew inqas li jkunu meħtieġa minn rekwiżiti imperattivi fl-interess pubbliku.

Artikolu 23

Il-persuni li jirċievu s-servizzi

(1)  Persuna li tirċievi s-servizzi fis-sens tal-Artikolu 5(3) ta' dan il-Ftehim m'għandhiex teħtieġ permess ta' residenza għal perjodu ta' residenza ta' tliet xhur jew inqas. Għal perjodu li jaqbeż it-tliet xhur, għandu jinħareġ, lil persuna li tirċievi s-servizzi, permess ta' residenza daqs kemm idum is-servizz. Tista' tkun eskluża minn skemi ta' sigurtà soċjali matul il-perjodu ta' residenza tagħha.

(2)  Permess ta' residenza għandu jkun validu fit-territorju kollu tal-Istat li joħorġu.

V.   IL-PERSUNI LI MA JEŻERCITAWX ATTIVITÀ EKONOMIKA

Artikolu 24

Ir-regoli dwar ir-residenza

(1)  Persuna li tkun ċittadina ta' Parti Kontraenti li ma teżerċitax attività ekonomika fl-Istat ta' residenza u li m'għandha l-ebda dritt ta' residenza skond id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan il-Ftehim għandha tirċievi permess ta' residenza validu għal mill-inqas ħames snin sakemm iġġib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li għandha, għaliha stess u għall-membri tal-familja tagħha:

(a) mezzi finanzjarji suffiċjenti sabiex ma jkollhiex tapplika għall-benefiċċji tal-assistenza soċjali matul iż-żjara tagħha;

(b) kopertura tal-assigurazzjoni kontra r-riskji kollha ta' mard ( 12 ).

Il-Partijiet Kontraenti jistgħu, jekk iqisuh neċessarju, jeħtieġu li l-permess ta' residenza jiġi validat mill-ġdid fi tmiem l-ewwel sentejn ta' residenza.

(2)  Il-mezzi finanzjarji għandhom jitqiesu bħala suffiċjenti jekk jaqbżu l-ammont li taħtu ċ-ċittadini, b'kont meħud tas-sitwazzjoni personali tagħhom u, fejn ikun xieraq, dik tal-familja tagħhom, jistgħu jitolbu l-benefiċċji tas-sigurtà soċjali. Fejn dik il-kondizzjoni ma tistax tiġi applikata, il-mezzi finanzjarji tal-applikant għandhom jitqiesu bħala suffiċjenti jekk ikunu akbar mil-livell tal-pensjoni minima tas-sigurtà soċjali li titħallas mill-Istat ospitant.

(3)  Persuni li kienu impjegati għal inqas minn sena fit-territorju ta' Parti Kontraenti jistgħu joqogħdu hemm sakemm jikkonformaw mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Il-benefiċċji tal-qgħad li għalihom għandhom dritt taħt il-liġi nazzjonali li fejn xieraq, tkun komplementata mid-dispożizzjonijiet tal-Anness II, għandhom jitqiesu bħala mezzi finanzjarji fis-sens tal-paragrafi 1(a) u 2 ta' dan l-Artikolu.

(4)  Student li m'għandux dritt ta' residenza fit-territorju tal-Parti Kontraenti l-oħra fuq il-bażi ta' kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan il-Ftehim għandu jinħariġlu permess ta' residenza għal perjodu limitat għal dak tat-taħriġ jew għal sena, jekk it-taħriġ idum aktar minn sena, sakemm jissodisfa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata, permezz ta' dikjarazzjoni jew, jekk jagħżel dan, bi kwalunkwe mezz ieħor li jkun tal-inqas ekwivalenti, li jkollhu mezzi finanzjarji suffiċjenti sabiex jiżgura li la huwa, la l-mara u lanqas it-tfal dipendenti tiegħu ma jkunu se jagħmlu kwalunkwe talba għas-sigurtà soċjali tal-Istat ospitant matul iż-żjara tagħhom, u sakemm huwa jkun reġistrat fi stabbiliment approvat għall-iskop li jsegwi, bħala l-attività prinċipali tiegħu, kors ta' taħriġ vokazzjonali u jkolluu kopertura tal-assigurazzjoni tal-mard kontra kull riskju. Dan il-Ftehim ma jirregolax l-aċċess għat-taħriġ vokazzjonali jew għall-għajnuna ta' manteniment li tingħata lill-istudenti li jkunu koperti minn dan l-Artikolu.

(5)  Permess ta' residenza għandu jiġi estiż awtomatikament għal mill-inqas ħames snin sakemm jibqgħu sodisfatti l-kondizzjonijiet ta' eliġibbiltà. Il-permessi ta' residenza għall-istudenti għandhom jiġu estiżi kull sena għal perjodu daqs il-perjodu ta' taħriġ li jkun fadal.

(6)  Interruzzjonijiet fir-residenza ta' inqas minn sitt xhur konsekuttivi u assenzi sabiex ikunu sodisfatti l-obbligi tas-servizz militari m'għandhomx jolqtu l-validità tal-permess ta' residenza.

(7)  Permess ta' residenza għandu jkun validu fit-territorju kollu tal-Istat li joħorġu.

(8)  Id-dritt ta' residenza għandu jibqa' sakemm il-benefiċjarji ta' dak id-dritt jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1.

VI.   IX-XIRI TA' PROPRJETÀ IMMOBBLI

Artikolu 25

(1)  Ċittadin ta' Parti Kontraenti li jkollhu dritt ta' residenza u li jkollhu r-residenza prinċipali tiegħu fl-Istat ospitant għandu jgawdi l-istess drittijiet bħal ċittadin fir-rigward tax-xiri ta' proprjetà immobbli. Jista' jistabbilixxi r-residenza prinċipali tiegħu fl-Istat ospitant meta jrid skond ir-regoli nazzjonali rilevanti irrispettivament minn kemm idum l-impjieg tiegħu. It-tluq mill-Istat ospitant m'għandu jinvolvi l-ebda obbligu li jiddisponi minn tali proprjetà.

(2)  Iċ-ċittadin ta' Parti Kontraenti li jkollhu dritt ta' residenza iżda li ma jkollux ir-residenza prinċipali tiegħu fl-Istat ospitant għandu jgawdi mill-istess drittijiet bħal ċittadin fir-rigward tax-xiri ta' proprjetà immobbli meħtieġa għall-attività ekonomika tiegħu. It-tluq mill-Istat ospitant m'għandu jinvolvi l-ebda obbligu li jiddisponi minn tali proprjetà. Jista' wkoll ikun awtorizzat jixtri t-tieni residenza jew villeġjatura. Dan il-Ftehim m'għandux jolqot ir-regoli li japplikaw għal investiment purament ta' kapital jew għall-kummerċ ta' art mhux mibnija u ta' appartamenti.

(3)  Ħaddiem tal-fruntiera għandu jgawdi mill-istess drittijiet bħal ċittadin fir-rigward tax-xiri ta' proprjetà immobbli għall-attività ekonomika tiegħu u bħala residenza sekondarja. It-tluq mill-Istat ospitant m'għandu jinvolvi l-ebda obbligu li jiddisponi minn tali proprjetà. Jista' wkoll ikun awtorizzat jixtri villeġjatura. Dan il-Ftehim m'għandux jolqot ir-regoli li japplikaw fl-Istat ospitant għal investiment purament ta' kapital jew għall-kummerċ ta' art mhux mibnija u ta' appartamenti.

VII.   DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI U ŻVILUPP TAL-FTEHIM

Artikolu 26

Dispożizzjonijiet ġenerali

(1)  Meta r-restrizzjonijiet kwantitattivi stabbiliti fl-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim ikunu applikati, id-dispożizzjonijiet inklużi f'dan il-Kapitolu għandhom jissupplimentaw jew jissostitwixxu d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Anness, skond kif ikun il-każ.

(2)  Meta r-restrizzjonijiet kwantitattivi stabbiliti fl-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim ikunu applikati, l-eżerċizzju ta' attività ekonomika għandu jkun suġġett għall-ħruġ ta' permess ta' residenza u/jew tax-xogħol.

Artikolu 27

Regoli relatati mar-residenza ta' persuni impjegati

(1)  Il-permess ta' residenza ta' persuna impjegata li jkollha kuntratt ta' impjieg għal perjodu ta' inqas minn sena għandu jkun estiż sa total ta' 12-il xahar sakemm il-persuna impjegata tipprova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li kapaċi teżerċita attività ekonomika. Għandu jinħareġ permess ta' residenza ġdid sakemm il-persuna impjegata iġġib prova li hija kapaċi teżerċita attività ekonomika u li l-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim ma ntlaħqux. M'għandu jkun hemm l-ebda obbligu li persuna titlaq mill-pajjiż bejn żewġ kuntratti ta' impjieg skond l-Artikolu 24 ta' dan l-Anness.

(2)  Matul il-perjodu li jissemma ►M10  Artikolu 10(2b), (2c), (4c) u (4d) ◄ ta' dan il-Ftehim, Parti Kontraenti tista' teħtieġ li jiġi preżentat kuntratt bil-miktub jew abbozz ta' kuntratt qabel ma jinħareġ l-ewwel permess ta' residenza.

(3)  

(a) Il-persuni li preċedentement kellhom impjiegi temporanji fit-territorju tal-Istat ospitant għal mill-inqas 30 xahar għandhom ikollhom awtomatikament id-dritt li jibdew jaħdmu għal perjodu mhux limitat ( 13 ). Ma jistgħux jiġu mċaħħda dan id-dritt minħabba li ġie eżawrit in-numru ggarantit ta' permessi ta' residenza.

(b) Il-persuni li preċedentement kellhom impjieg staġjonali fit-territorju tal-Istat ospitant għal total ta' mhux inqas minn 50 xahar matul l-aħħar 15-il sena u ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet sabiex ikollhom id-dritt għal permess ta' residenza skond id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (a) hawn fuq għandhom ikollhom awtomatikament id-dritt li jibdew jaħdmu għal perjodu mhux limitat.

Artikolu 28

Ħaddiema tal-fruntiera impjegati

(1)  Ħaddiem tal-fruntiera impjegat huwa ċittadin ta' Parti Kontraenti li jkollhu l-post ta' residenza normali tiegħu fiż-żoni tal-fruntiera tal-Iżvizzera jew ta' Stati ġirien u li jeżerċita attività bħala persuna impjegata fiż-żoni tal-fruntiera ta' Parti Kontraenti oħra fejn ġeneralment jirritorna għar-residenza prinċipali tiegħu kuljum, jew għall-inqas darba f'ġimgħa. Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, “żoni tal-fruntiera” tfisser iż-żoni definiti fil-ftehim li ġew konklużi bejn l-Iżvizzera u l-ġirien tagħha dwar moviment fiż-żoni tal-fruntiera.

(2)  Il-permess speċjali għandu jkun validu fiż-żona tal-fruntiera kollha tal-Istat li joħorġu.

Artikolu 29

Id-dritt tal-persuni impjegati li jirritornaw

(1)  Persuna impjegata li, fid-data li fiha daħal fis-seħħ dan il-Ftehim, kellha permess validu ta' residenza għal mill-inqas sena u li wara ħalliet il-pajjiż ospitant għandha jkollha d-dritt għal aċċess preferenzjali għall-kwota għal permess ġdid ta' residenza fi żmien sitt snin mit-tluq tagħha sakemm iġġib prova li hija kapaċi ssegwi attività ekonomika.

(2)  Ħaddiem tal-fruntiera għandu jkollu d-dritt għal permess speċjali ġdid fi żmien sitt snin mit-tmiem tal-impjieg preċedenti tiegħu tul perjodu mhux interrott ta' tliet snin, bla ħsara għall-verifika tal-kondizzjonijiet tal-paga u tax-xogħol tiegħu jekk huwa impjegat għas-sentejn ta' wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim, sakemm iġib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li huwa kapaċi jeżerċita attività ekonomika.

(3)  Iż-żgħażagħ li ħallew it-territorju ta' Parti Kontraenti wara li kienu joqogħdu hemmhekk għal mill-inqas ħames snin qabel ma kellhom 21 sena għandhom ikollhom id-dritt għal perjodu ta' erba' snin li jirritornaw f'dak il-pajjiż u jeżerċitaw attività ekonomika.

Artikolu 30

Il-mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika ta' persuni impjegati

(1)  Persuna impjegata li jkollha permess ta' residenza validu għal inqas minn sena, għat-tnax-il xahar wara l-bidu tal-impjieg tagħha, għandha jkollha d-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika. Id-dritt għal bidla fl-istatus minn persuna impjegata għal persuna li taħdem għal rasha għandu jkun permess ukoll bla ħsara għall-konformità mal-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim.

(2)  Il-permessi speċjali li jinħarġu lill-ħaddiema tal-fruntiera impjegati għandhom jagħtu d-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika fiż-żoni tal-fruntiera kollha tal-Iżvizzera jew tal-Istati ġirien tagħha.

Artikolu 31

Ir-regoli relatati mar-residenza ta' persuni li jaħdmu għal rashom

Ċittadin ta' Parti Kontraenti li jixtieq li jkun stabbilit fit-territorju ta' Parti Kontraenti oħra sabiex isegwi attività ta' impjieg għal rasu (minn hawn 'il quddiem “ħaddiem li jaħdem għal rasu”) għandu jirċievi permess ta' residenza li jkun validu għal perjodu ta' sitt xhur. Għandu jirċievi permess ta' residenza li jkun validu għal mill-inqas ħames snin sakemm iġib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti qabel it-tmiem tal-perjodu ta' sitt xhur li huwa qiegħed jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu. Jekk ikun neċessarju, il-perjodu ta' sitt xhur jista' jkun estiż b'massimu ta' xahrejn jekk ikun hemm probabbiltà ġenwina li se jippreżenta tali prova.

Artikolu 32

Il-ħaddiema tal-fruntiera li jaħdmu għal rashom

(1)  Ħaddiem tal-fruntiera li jaħdem għal rasu huwa ċittadin ta' Parti Kontraenti li s-soltu joqgħod fiż-żoni tal-fruntiera tal-Iżvizzera jew tal-Istati ġirien u jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu fiż-żoni tal-fruntiera tal-Parti Kontraenti l-oħra fejn, fil-prinċipju, ġeneralment jirritorna lejn ir-residenza prinċipali tiegħu kuljum jew għall-inqas darba f'ġimgħa. Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim, “żoni tal-fruntiera” tfisser iż-żoni definiti fil-ftehim li ġew konklużi bejn l-Iżvizzera u l-Istati ġirien tagħha dwar moviment fiż-żoni tal-fruntiera.

(2)  Ċittadin ta' Parti Kontraenti li, fil-kapaċità tiegħu bħala ħaddiem tal-fruntiera, jixtieq jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu fiż-żoni tal-fruntiera tal-Iżvizzera jew tal-Istati ġirien tagħha għandu jirċievi permess preliminari speċjali ta' sitt xhur bil-quddiem. Għandu jirċievi permess speċjali għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin sakemm iġib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, qabel it-tmiem ta' dak il-perjodu ta' sitt xhur, li huwa qiegħed jeżerċita attività ta' impjieg għal rasu. Jekk ikun neċessarju, il-perjodu ta' sitt xhur jista' jkun estiż b'massimu ta' xahrejn jekk hemm probabbiltà ġenwina li se jippreżenta tali prova.

(3)  Il-permessi speċjali għandhom ikunu validi fiż-żona tal-fruntiera kollha tal-Istat li joħroġhom.

Artikolu 33

Id-dritt tal-persuni li jaħdmu għal rashom li jirritornaw

(1)  Persuna li taħdem għal rasha li kellha permess ta' residenza li kien validu għal perjodu ta' mill-inqas ħames snin u li ħalliet l-Istat ospitant għandha jkollha d-dritt għal permess ġdid fi żmien sitt snin mit-tluq tagħha sakemm diġà ħadmet fil-pajjiż ospitant għal perjodu mhux interrott ta' tliet snin u sakemm iġgib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li hija kapaċi ssegwi attività ekonomika.

(2)  Ħaddiem tal-fruntiera li jaħdem għal rasu għandu jkollu d-dritt għal permess speċjali ġdid fi żmien perjodu ta' sitt snin mit-tmiem tal-attività preċedenti li damet għal perjodu mhux interrott ta' erba' snin sakemm iġib prova lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li huwa kapaċi jeżerċita attività ekonomika.

(3)  Iż-żgħażagħ li ħallew it-territorju ta' Parti Kontraenti wara li kienu joqogħdu hemm għal mill-inqas ħames snin qabel ma kellhom 21 sena għandhom ikollhom id-dritt għal perjodu ta' erba' snin li jirritornaw f'dak il-pajjiż u jeżerċitaw attività ekonomika.

Artikolu 34

Il-mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika tal-persuni li jaħdmu għal rashom

Il-permessi speċjali li jinħarġu lill-ħaddiema tal-fruntiera li jaħdmu għal rashom għandhom jagħtu d-dritt għal mobbiltà okkupazzjonali u ġeografika fiż-żoni tal-fruntiera tal-Iżvizzera jew tal-Istati ġirien tagħha. Il-permessi ta' residenza preliminari ta' sitt xhur li jinħarġu bil-quddiem (fil-każ tal-ħaddiema tal-fruntiera, permessi speċjali) għandhom jagħtu d-dritt għall-mobbiltà ġeografika biss.

▼M3

ANNEX I

TRANSITIONAL MEASURES ON THE PURCHASE OF LAND AND SECONDARY RESIDENCE

1.   The Czech Republic

(a) The Czech Republic may maintain in force for five years from the date of its accession to the EU the rules laid down in the Foreign Exchange Act No 219/1995 Sb., as amended, on the acquisition of secondary residences by Swiss nationals non-resident in the Czech Republic and by companies formed in accordance with the laws of Switzerland and being neither established nor having a branch or a representative agency in the territory of the Czech Republic.

(b) The Czech Republic may maintain in force for seven years from the date of accession to the EU the rules laid down in the Foreign Exchange Act No 219/1995 Sb., as amended, Act No 229/1991 Sb., on the arrangement of ownership relations towards land and other agricultural property, and the Act No 95/1999 Sb., on conditions relating to the transfer of agricultural land and forests from the state ownership to ownership of other entities regarding the acquisition of agricultural land and forests by Swiss nationals and by companies formed in accordance with the laws of Switzerland which are neither established nor registered in the Czech Republic. Without prejudice to another provision of this point 1, a Swiss national may in no instance be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of the Protocol or be treated in a more restrictive way than a national of a third country.

(c) Self-employed farmers who are Swiss nationals and who wish to establish themselves and reside in the Czech Republic shall not be subject to the provisions of (b) or to any procedures other than those to which nationals of the Czech Republic are subject.

(d) A general review of these transitional measures shall be held in the third year following the date of accession of the Czech Republic to the EU. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(e) Should the Czech Republic introduce conditions for the acquisition of real estate in the Czech Republic by non-residents during the transitional period, they shall be based on transparent, objective, stable and public criteria. These criteria shall be applied in a non-discriminatory manner and shall not differentiate between nationals of Czech Republic and Swiss nationals.

(f) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of the Czech Republic, the Joint Committee, at the request of the Czech Republic, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

2.   Estonia

(a) Estonia may maintain in force for seven years from the date of its accession to the EU, its legislation existing at the time of signature of this Protocol regarding the acquisition of agricultural land and forests by Swiss nationals and by companies formed in accordance with the laws of Switzerland and being neither established nor registered nor having a local branch or agency in Estonia. In no instance may a Swiss national be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of this Protocol or be treated in a more restrictive way than a national of a third country. According to this legislation, Estonia has adopted the Act on Restrictions on Acquisition of Immovable Property and the Amendments to the Land Reform Act, both from 12 February 2003.

(b) Swiss nationals who wish to establish themselves as self-employed farmers and reside in Estonia, and who have been legally resident and active in farming in Estonia for at least three years continuously, shall not be subject to the provisions of (a) or to any procedures other than those to which nationals of Estonia are subject.

(c) A general review of these transitional measures shall be held in the third year following the date of its accession to the EU. To this effect, the Commission of the European Communities (hereinafter referred to as ‘the Commission’) shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(d) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of Estonia, the Joint Committee, at the request of Estonia, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

3.   Cyprus

Cyprus may maintain for five years from the date of its accession to the EU, its legislation as in force on 31 December 2000 regarding the acquisition of residences for secondary use.

According to the Acquisition of Real Estate (Aliens) Cap 109 and the Amending Laws 52/69, 55/72 and 50/90, the acquisition of real estate in Cyprus by non-Cypriots is subject to the approval by the Council of Ministers. The Council of Ministers has authorised the District Officers to grant approval on its behalf. When the real estate concerned exceeds 2 donums (1 donum = 1 338 m2), approval may be granted only for the following purposes:

(a) primary or secondary residence not exceeding an area of 3 donums,

(b) professional or commercial premises,

(c) industry in sectors deemed beneficial for the Cypriot economy.

The above law has been amended by the ‘Acquisition of Real Estate (Aliens) (Amendment) Law of 2003, No 54(I)/2003’. The new Law imposes no restrictions on EU nationals and EU registered companies for the acquisition of real estate linked to primary residence and foreign direct investment or the acquisition of real estate by EU real estate agents and land developers. Regarding the acquisition of residence for secondary use, the Law provides that for a period of five years, following Cyprus's accession to EU, EU nationals not permanently residing in Cyprus and EU registered companies not having their registered office, central administration or principal place of business in Cyprus, may not acquire real estate for the purpose of using it as secondary residence, without prior authorisation by the Council of Ministers, which has delegated its authority to the District Officers, as mentioned above.

4.   Latvia

(a) Latvia may maintain in force for seven years from the date of accession the rules laid down in Law on Amendments to the Law on Privatisation of Land in Rural (in force since 14 April 2003) regarding the acquisition of agricultural land and forests by Swiss nationals and companies formed in accordance with the laws of Switzerland and being neither established nor registered nor having a local branch or agency in Latvia. In no instance may a national of Switzerland be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of this Protocol or be treated in a more restrictive way than a national of a third country.

(b) A general review of these transitional measures shall be held before the end of the third year following the date of its accession to the EU. To this effect, the Commission shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(c) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of Latvia, the Joint Committee, at the request of Latvia, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

5.   Lithuania

(a) Lithuania may maintain in force for seven years from the date of its accession to the EU, its legislation existing at the time of signature of this Protocol regarding the acquisition of agricultural land and forests by Swiss nationals and by companies formed in accordance with the Swiss laws and being neither established nor registered nor having a local branch or agency in Lithuania. In no instance may a Swiss national be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of this Protocol or be treated in a more restrictive way than a national of a third country. According to this legislation, Swiss nationals and legal persons, as well as organisations set up in Switzerland without the status of a legal person, but with the civil capacity laid down in the Swiss laws, may not acquire agricultural land and forestry land before the end of the 7-year transitional period defined in the Treaty of Accession of the Republic of Lithuania to the European Union.

(b) Swiss nationals who wish to establish themselves as self-employed farmers and reside in Lithuania, and who have been legally resident and active in farming in Lithuania for at least three years continuously, shall not be subject to the provisions of (a) or to any procedures other than those to which nationals of Lithuania are subject.

(c) A general review of these transitional measures shall be held in the third year following the date of its accession to the EU. To this effect, the Commission shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(d) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of Lithuania, the Joint Committee, at the request of Lithuania, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

6.   Hungary

(a) Hungary may maintain in force for five years from the date of its accession to the EU, its legislation contained in Act LV of 1994 on Agricultural Land as amended regarding the acquisition of secondary residences.

(b) Swiss nationals who have been legally resident in Hungary at least for four years continuously shall not be subject to the provisions of (a) or to any rules and procedures other than those to which nationals of Hungary are subject. During the transitional period Hungary shall apply authorisation procedures for the acquisition of secondary residences based on objective, stable, transparent and public criteria. These criteria shall be applied in a non-discriminatory manner and shall not differentiate between Swiss nationals residing in Hungary.

(c) Hungary may maintain in force for seven years from the date of its accession to the EU, the prohibitions contained in Act LV of 1994 on Agricultural Land as amended on the acquisition of agricultural land by natural persons who are non-residents or non nationals of Hungary and by legal persons.

(d) Swiss nationals who want to establish themselves as self-employed farmers and who have been legally resident and active in farming in Hungary at least for three years continuously, shall not be subject to the provisions of (c) or to any rules and procedures other than those to which nationals of Hungary are subject.

(e) A general review of these transitional measures shall be held in the third year following the date of its accession to the EU. To this effect, the Commission shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (c).

(f) Should Hungary apply authorisation procedures for the acquisition of agricultural land during the transitional period, they shall be based on objective, stable, transparent and public criteria. These criteria shall be applied in a non-discriminatory manner.

(g) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of Hungary, the Joint Committee, at the request of Hungary, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

7.   Malta

Purchase of property in the Maltese islands is regulated by the Immovable Property (Acquisition by Non-Residents) Act (Cap. 246 of the Laws of Malta). This Act provides that:

(a)

 

(1) A Swiss national may purchase immovable property in Malta to be used by such person as a residence (not necessarily a primary residence) provided such person does not already own another residence in Malta. Such purchases do not require the person to have a right of residence in Malta although they are subject to a permit which (with a limited number of exceptions specified in the legislation) may not be withheld if the value of the property is higher than an amount determined annually by an index (currently Lm 30 000 for an apartment and Lm 50 000 for a house).

(2) Swiss nationals may also set up their primary residence in Malta at any time in accordance with the relevant national legislation. Leaving Malta shall not entail any obligation to dispose of any property acquired as a primary residence.

(b) Swiss nationals who purchase properties in special designated areas established by the Act (usually areas forming part of urban regeneration projects) do not require a permit for such purchases, neither are they limited in the number, use or value of such properties that they may purchase.

8.   Poland

(a) Poland may maintain in force for five years from the date of its accession to the EU, its legislation existing at the time of signature of this Protocol regarding the acquisition of secondary residences. According to this legislation, a Swiss national will have to comply with the requirements laid down in the Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners (Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 with amendments), as amended.

(b) Swiss nationals who have been legally resident in Poland for four years continuously shall not, as regards the acquisition of secondary residences, be subject to the provisions of (c) or to any procedures other than those to which nationals of Poland are subject.

(c) Poland may maintain in force for twelve years from the date of its accession to the EU, its legislation regarding the acquisition of agricultural land and forests. In no instance may Swiss nationals or legal persons formed in accordance with the Swiss laws be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of this Protocol. According to this legislation, a Swiss national will have to comply with the requirements laid down in the Act of 24 March 1920 on the Acquisition of Real Estate by Foreigners (Dz.U. 1996, Nr 54, poz. 245 with amendments), as amended.

(d) Swiss nationals who want to establish themselves as self-employed farmers and who have been legally resident and leasing land in Poland as a natural or legal person for at least three years continuously, shall not be subject to the provisions of (c) or to any procedures other than those to which nationals of Poland are subject as regards the purchase of agricultural land and forests from the date of accession. In the Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląkie, Opolskie and Wielkopolskie voivodships, the residence and leasing period indicated in the preceding sentence shall extend to seven years. The lease period preceding the purchase of land shall be calculated individually for each Swiss national who has been leasing land in Poland from the certified date of the original lease agreement. Self-employed farmers who have been leasing land not as natural but as legal persons can transfer the rights of the legal person under the lease agreement to themselves as natural persons. For calculating the lease period preceding the right to purchase, the lease period of the contracts as legal persons shall be counted. Lease agreements by natural persons can be provided with a certified date retroactively and the entire lease period of the certified contracts will be counted. There shall be no deadlines for self-employed farmers to transform their current lease contracts into contracts as natural persons or into written contracts with a certified date. The procedure to transform lease contracts shall be transparent and shall under no circumstances form a new obstacle.

(e) A general review of these transitional measures shall be held in the third year following the date of its accession to the EU. To this effect, the Commission shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(f) During the transitional period, Poland shall apply an authorisation procedure laid down by law which will ensure that the grant of authorisations for the acquisition of real estate in Poland is based on transparent, objective, stable and public criteria. These criteria shall be applied in a non-discriminatory manner.

9.   Slovenia

(a) If, until the end of a period of up to a maximum of seven years after the date of Slovenia's accession to the EU, difficulties arise which are serious and liable to persist in real estate market or which could bring about serious deterioration in real estate market of a given area, Slovenia may apply for authorisation to take protective measures in order to rectify the situation in the real estate market.

(b) Upon request by Slovenia, the Joint Committee shall, by emergency procedure determine the protective measures, which it considers necessary, specifying the conditions and modalities in which they are to be put into effect.

(c) In the event of serious difficulties in real estate market and at the express request of Slovenia, the Joint Committee shall act within five working days of the receipt of the request accompanied by the relevant background information. The measures thus decided shall be applicable forthwith and shall take account of the interests of all parties concerned.

(d) The measures authorised under (b) may involve derogations from the rules of this Agreement to such an extent and for such periods as are strictly necessary in order to attain the objectives referred to in (a).

10.   Slovakia

(a) Slovakia may maintain in force for seven years from the date of its accession to the EU, its legislation regarding the acquisition by non-residents of agricultural land and forests. According to this legislation, (a non-resident may acquire ownership rights to real estate located in the Slovak Republic with the exception of the agricultural and forest land. The non resident may not acquire ownership rights to real estate whose acquisition is restricted by special regulation laid down in the Foreign Exchange Act No 202/1995 as amended).

(b) In no instance may a Swiss national be treated less favourably in respect of the acquisition of agricultural land and forests than at the date of signature of the present Protocol or be treated in a more restrictive way than a national of a third country.

(c) Swiss nationals who want to establish themselves as self-employed farmers and who have been legally resident and active in farming in Slovakia for at least three years continuously, shall not be subject to the provisions of (b) or to any procedures other than those to which nationals of Slovakia are subject.

(d) A general review of these transitional measures shall be held before the end of the third year following the date of accession. To this effect, the Commission shall submit a report to the Joint Committee. The Joint Committee may decide to shorten or terminate the transitional period indicated in (a).

(e) Should Slovakia introduce authorisation procedures for the acquisition of real estate in Slovakia by non-residents during the transitional period, they shall be based on transparent, objective, stable and public criteria. These criteria shall be applied in a non-discriminatory manner and shall not differentiate between nationals of Slovakia and of Switzerland.

(f) If there is sufficient evidence that, upon expiry of the transitional period, there will be serious disturbances or a threat of serious disturbances on the agricultural land market of Slovakia, the Joint Committee, at the request of Slovakia, shall decide upon the extension of the transitional period for up to a maximum of three years.

▼M10

11.   Kroazja

Il-Kroazja tista' żżomm fis-seħħ għal seba' snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll ir-restrizzjonijiet stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tagħha, eżistenti fil-mument tal-iffirmar ta' dan il-Protokoll, dwar l-akkwist ta' art agrikola, minn ċittadini Svizzeri u minn persuni ġuridiċi kostitwiti skont il-liġijiet tal-Isvizzera. Fl-ebda każ, ċittadin Svizzeru ma jista' jiġi ttrattat b'mod inqas favorevoli fir-rigward tal-akkwist ta' art agrikola mid-data tal-iffirmar tal-Protokoll jew jiġi ttrattat b'mod aktar restrittiv minn ċittadin ta' pajjiż ieħor għajr il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim jew il-Partijiet Kontraenti għall-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea.

Il-bdiewa li jaħdmu għal rashom li huma ċittadini Svizzeri u li jixtiequ li jistabbilixxu ruħhom u jirrisjedu fil-Kroazja magħandhomx ikunu soġġetti għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu preċedenti jew għal kwalunkwe proċeduri li mhumiex soġġetti għalihom iċ-ċittadini Kroati.

Fit-tielet sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll għandu jsir rieżami ġenerali ta' dawn il-miżuri tranżizzjonali. Il-Kumitat Konġunt jista' jiddeċiedi li jqassar jew itemm il-perjodu tranżizzjonali indikat fl-ewwel paragrafu.

Jekk ikun hemm biżżejjed evidenza li, meta jiskadi l-perjodu tranżizzjonali, se jkun hemm taqlib serju jew theddida ta' taqlib serju fis-suq tal-art agrikola tal-Kroazja, il-Kroazja għandha tinnotifika tali ċirkustanzi lill-Kumitat Konġunt qabel it-tmiem tal-perjodu tranżizzjonali ta' seba' snin speċifikat fl-ewwel paragrafu. F'dan il-każ, il-Kroazja tista' tkompli tapplika l-miżuri deskritti fl-ewwel paragrafu sa għaxar snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll. Din l-estensjoni tista' tkun limitata għal żoni ġeografiċi magħżula li jkunu partikolarment affettwati.

▼M7

L-ANNESS II

KOORDINAZZJONI TAL-ISKEMI TAS-SIGURTÀ SOĊJALI

Artikolu 1

1.  Il-partijiet kontraenti jaqblu, fir-rigward tal-koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali, li japplikaw bejniethom l-atti legali tal-Unjoni Ewropea li għalihom qiegħda ssir referenza u kif emendati, bis-Sezzjoni A ta’ dan l-Anness, jew ir-regoli ekwivalenti għal dawn l-atti.

2.  It-terminu “Stat(i) Membru/i” inkluż fl-atti legali msemmija fis-sezzjoni A ta’ dan l-Anness għandu jinftiehem li jinkludi lill-Isvizzera flimkien mal-Istati koperti mill-atti legali rilevanti tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 2

1.  Għall-finijiet ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, il-partijiet kontraenti għandhom jikkunsidraw debitament l-atti legali tal-Unjoni Ewropea msemmija fis-sezzjoni B ta’ dan l-Anness.

2.  Għall-finijiet ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Anness, il-partijiet kontraenti għandhom jieħdu nota tal-atti legali tal-Unjoni Ewropea msemmija fis-sezzjoni C ta’ dan l-Anness.

Artikolu 3

1.  Id-dispożizzjonijiet speċjali li jikkonċernaw l-arranġamenti tranżitorji relatati mal-assigurazzjoni tal-qgħad għaċ-ċittadini ta’ ċerti Stati Membri tal-Unjoni Ewropea li huma detenturi ta’ permess ta’ residenza Svizzeru validu għal inqas minn sena, li jikkonċernaw l-allowances Svizzeri għal persuni li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom u l-benefiċċji mogħtija skont il-pjanijiet ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol rigward il-pensjonijiet għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità huma stabbiliti fil-Protokoll ta’ ma’ dan l-Anness.

2.  Il-Protokoll jifforma parti integrali ta’ dan l-Anness.

SEZZJONI A:   ATTI LEGALI MSEMMIJA

(1)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali (

14

),

▼M8

kif emendat permezz ta':

 Ir-Regolament (KE) Nru 988/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Settembru 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u li jiddetermina l-kontenut tal-Annessi tiegħu ( 15 );

 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 tad-9 ta' Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 16 );

 Ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 17 );

 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1224/2012 tat-18 ta' Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 18 );

▼M10

 Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 ( 19 ) li jadatta ċerti regolamenti u deċiżjonijiet fl-oqsma tal-moviment liberu tal-merkanzija, il-moviment liberu tal-persuni, id-dritt soċjetarju, il-politika tal-kompetizzjoni, l-agrikoltura, is-sikurezza tal-ikel, il-politika veterinarja u fitosanitarja, il-politika tat-trasport, l-enerġija, it-tassazzjoni, l-istatistika, in-netwerks trans-Ewropej, id-drittijiet ġudizzjarji u fundamentali, il-ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà, l-ambjent, l-unjoni doganali, ir-relazzjonijiet esterni, il-politika barranija, ta' sigurtà u ta' difiża u l-istituzzjonijiet, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja.

▼M7

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 għandu jiġi adattat kif ġej:

(a) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness I, Sezzjoni I:

L-Isvizzera

Il-leġiżlazzjoni kantonali li tikkonċerna l-ħlas bil-quddiem ta’ pagamenti tal-manteniment fuq il-bażi tal-Artikolu 131 paragrafu 2 u tal-Artikolu 293 paragrafu 2 tal-Att Federali Ċivili.”;

(b) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness I, Sezzjoni II:

L-Isvizzera

L-għotjiet għat-twelid u għall-adozzjoni f’konformità mal-leġiżlazzjoni kantonali rilevanti ibbażati fuq l-Artikolu 3 paragrafu 2 tal-Att Federali dwar l-Allowances għal-Familja.”

(c) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness II:

Il-Ġermanja-L-Isvizzera

(a) Il-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-25 ta’ Frar 1964, kif emendata permezz tal-Konvenzjonijiet Komplimentari Nru 1 tad-9 ta’ Settembru 1975 u Nru 2 tat-2 ta’ Marzu 1989:

(i) il-punt 9b, paragrafu 1, Nri 1-4 tal-Protokoll Finali (leġiżlazzjoni applikabbli u l-jedd għal benefiċċji in natura f’każ ta’ mard għar-residenti taż-żona Ġermaniża ta’ Büsingen);

(ii) il-punt 9e, il-paragrafu 1(b), l-ewwel, it-tieni u r-raba’ sentenzi, tal-Protokoll Finali (aċċess għall-assigurazzjoni volontarja f’każ ta’ mard fil-Ġermanja b’rilokazzjoni fil-Ġermanja).

(b) Il-Konvenzjoni dwar l-assigurazzjoni għal meta persuna ma tkunx impjegata tal-20 ta’ Ottubru 1982, kif emendata permezz tal-Protokoll Addizzjonali tat-22 ta’ Diċembru 1992:

(i) L-Artikolu 8(5), il-Ġermanja (distrett ta’ Büsingen) għandha tikkontribwixxi somma ekwivalenti għall-kontribuzzjoni kantonali skont il-liġi Svizzera għall-ispejjeż ta’ postijiet effettivi għall-ħaddiema fuq miżuri ta’ impjiegi-promozzjoni soġġetti għal din id-dispożizzjoni.

Spanja-L-Isvizzera

Il-Punt 17 tal-Protokoll Finali għall-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tat-13 ta’ Ottubru 1969, kif emendat mill-Konvenzjoni Komplimentari tal-11 ta’ Ġunju 1982; il-persuni assigurati taħt l-iskema Spanjola bis-saħħa ta’ din id-dispożizzjoni huma eżentati mir-rekwiżit li jissieħbu fl-iskema ta’ assigurazzjoni Svizzera kontra l-mard.

L-Italja-L-Isvizzera

L-Artikolu 9(1) tal-Konvenzjoni dwar is-sigurtà soċjali tal-14 ta’ Diċembru 1962, kif emendat permezz tal-Konvenzjoni Komplimentari Nru 1 tat-18 ta’ Diċembru 1963, il-Ftehim Komplimentari tal-4 ta’ Lulju 1969, il-Protokoll Addizzjonali tal-25 ta’ Frar 1974 u l-Ftehim Komplimentari Nru 2 tat-2 ta’ April 1980.”;

(d) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness IV:

L-Isvizzera”;

(e) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness VIII, parti 1:

L-Isvizzera

Il-pretensjonijiet kollha għall-pensjonijiet għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità skont l-iskema bażika (il-Liġi Federali dwar l-assigurazzjoni għall-età u għas-superstiti u l-Liġi Federali dwar l-assigurazzjoni għall-invalidità) u għall-pensjonijiet statutorji għall-età skont il-pjanijiet statutorji ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol (il-Liġi Federali dwar il-pjanijiet ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol għall-assigurazzjoni għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità).”;

(f) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness VIII, parti 2:

L-Isvizzera

Il-pensjonijiet għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità skont il-pjanijiet statutorji ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol (il-Liġi Federali dwar il-pjanijiet ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol għall-assigurazzjoni għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità).”;

(g) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness IX, parti II:

L-Isvizzera

Il-pensjonijiet tas-superstiti u tal-invalidità skont il-pjanijiet statutorji ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol (il-Liġi Federali dwar il-pjanijiet ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol għall-assigurazzjoni għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità).”;

(h) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness X:

L-Isvizzera

1. Il-benefiċċji supplimentari ( ►M8  L-Att Federali dwar il-Benefiċċji Supplimentari tas-6 ta’ Ottubru 2006 ◄ ) u benefiċċji simili li huma stipulati fil-leġiżlazzjoni kantonali.

2. Il-pensjonijiet f’każ ta’ tbatija taħt l-assigurazzjoni għall-invalidità (Artikolu 28, subparagrafu 1a tal-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni għall-Invalidità tad-19 ta’ Ġunju 1959, kif emendat fis-7 ta’ Ottubru 1994).

3. Il-benefiċċji mhux kontributorji tat-tip imħallat f’każ ta’ qgħad, skont kif stipulat fil-leġiżlazzjoni kantonali.

4. Il-pensjonijiet għall-invalidità straordinarji mhux kontributorji għall-persuni b’diżabbiltà (l-Artikolu 39 tal-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni għall-Invalidità tad-19 ta’ Ġunju 1959) li, qabel l-inkapaċità tagħhom biex jaħdmu, ma kinux soġġetti għal-leġiżlazzjoni Svizzera fuq il-bażi ta’ attività bħala persuna impjegata jew li taħdem għal rasha”;

(i) Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness XI:

L-Isvizzera

1. L-Artikolu 2 tal-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni għall-età u għas-Superstiti u l-Artikolu 1 tal-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni għall-Invalidità, li jirregolaw assigurazzjoni volontarja f’dawn il-fergħat tal-assigurazzjoni għal residenti ta’ nazzjonalità Svizzera fi Stati li mhumiex soġġetti għal dan il-Ftehim, għandhom ikunu applikabbli għal persuni li għandhom ir-residenza tagħhom barra mill-Isvizzera li huma ta’ nazzjonalità ta’ Stati oħrajn li għalihom japplika dan il-Ftehim, u għal refuġjati u għal persuni bla stat li huma residenti fit-territorju ta’ dawn l-Istati, fejn dawn il-persuni jissieħbu fl-iskema tal-assigurazzjoni volontarja mhux iktar tard minn sena wara d-data li fiha huma ma jibqgħux koperti mill-assigurazzjoni għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità wara perjodu kontinwu ta’ assigurazzjoni ta’ mill-inqas ħames snin.

2. Meta persuna ma tibqax aktar assigurata taħt l-assigurazzjoni Svizzera għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità wara perjodu kontinwu ta’ assigurazzjoni ta’ mill-inqas ħames snin, hija għandha tibqa’ intitolata biex tkun assigurata bil-qbil ta’ min qed iħaddimha, jekk taħdem fi Stat li għalih dan il-Ftehim ma japplikax għal min iħaddem fl-Isvizzera u jekk tissottometti applikazzjoni għal dan il-għan fi żmien sitt xhur mid-data li fiha ma tibqax assigurata.

3. Assigurazzjoni obbligatorja skont assigurazzjoni Svizzera kontra l-mard u eżenzjonijiet possibbli

(a) Id-dispożizzjonijiet legali Svizzeri li jirregolaw assigurazzjoni obbligatorja kontra l-mard għandhom japplikaw għall-persuni li ġejjin li mhumiex residenti fl-Isvizzera:

(i) persuni soġġetti għal dispożizzjonijiet legali Svizzeri skont it-Titolu II tar-Regolament;

(ii) persuni li għalihom l-Isvizzera għandha tħallas l-ispejjeż tal-benefiċċji skont l-Artikoli 24, 25, 26 tar-Regolament;

(iii) persuni li jirċievu l-benefiċċji Svizzeri għall-assigurazzjoni għal meta ma jkunux impjegati;

(iv) membri tal-familji li hemm referenza għalihom fi (i) u (iii) jew ta’ persuna impjegata jew li taħdem għal rasha residenti fl-Isvizzera li tkun assigurata skont l-iskema tal-assigurazzjoni Svizzera kontra l-mard, sakemm dawn il-membri tal-familja ma jkunux residenti f’wieħed mill-Istati li ġejjin: id-Danimarka, Spanja, l-Ungerija, il-Portugall, l-Isvezja jew ir-Renju Unit;

(v) membri tal-familja ta’ persuni li ssir referenza għalihom f’(ii) jew ta’ pensjonant residenti fl-Isvizzera li huwa assigurat skont l-iskema tal-assigurazzjoni Svizzera kontra l-mard, sakemm dawn il-membri tal-familja ma jkunux residenti f’wieħed mill-Istati li ġejjin: id-Danimarka, il-Portugall, l-Isvezja jew ir-Renju Unit.

Bħala membri tal-familja huma meqjusin bħala dawk il-persuni li huma definiti bħala membri tal-familja skont il-leġiżlazzjoni tal-istat ta’ residenza.

(b) Persuni li hemm referenza għalihom f’(a) jistgħu, meta mitlubin, jiġu eżentati minn assigurazzjoni obbligatorja jekk u sakemm huma residenti f’wieħed mill-Istati li ġejjin u jistgħu jagħtu prova li huma eliġibbli għal kopertura fil-każ ta’ mard: il-Ġermanja, Franza, l-Italja, l-Awstrija, u, fir-rigward ta’ persuni li hemm referenza għalihom f’(a) (iv) u (v), il-Finlandja u, fir-rigward ta’ persuni li hemm referenza għalihom f’(a)(ii), il-Portugall.

Din it-talba

(aa) għandha tiġi ppreżentata fi żmien tliet xhur mid-data li fiha jidħol fis-seħħ l-obbligu li tittieħed assigurazzjoni fl-Isvizzera; fejn, f’każijiet iġġustifikati, it-talba tiġi ppreżentata wara din id-data ta’ għeluq, l-eżenzjoni għandha tidħol fis-seħħ sa mill-bidu tal-obbligu tal-assigurazzjoni;

(bb) għandha tapplika għall-membri kollha tal-familja li jkollhom ir-residenza tagħhom fl-istess Stat.

4. Meta persuna soġġetta għal dispożizzjonijiet legali Svizzeri skont it-Titolu II tar-Regolament tkun, f’applikazzjoni ta’ 3(b), soġġetta, għall-għanijiet ta’ assigurazzjoni kontra l-mard, għad-dispożizzjonijiet legali ta’ Stat ieħor kopert b’dan il-Ftehim, l-ispejjeż ta’ dawn il-benefiċċji in natura għal inċidenti mhux fuq il-post tax-xogħol għandhom jinqasmu b’mod ugwali bejn l-assiguratur Svizzeru kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol u inċidenti mhux fuq il-post tax-xogħol u mard industrijali u l-istituzzjoni tal-assigurazzjoni kontra l-mard kompetenti jekk jeżisti jedd għall-benefiċċji in natura miż-żewġ korpi. L-assiguratur Svizzeru kontra inċidenti fuq il-post tax-xogħol u inċidenti mhux fuq il-post tax-xogħol u mard industrijali għandu jissodisfa l-ispejjeż kollha fil-każ ta’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol, inċidenti lejn il-post tax-xogħol jew mard industrijali, anki saħansitra meta jkun hemm il-jedd għall-benefiċċji minn korp tal-assigurazzjoni kontra l-mard fil-pajjiż ta’ residenza.

5. Persuni li jkunu qegħdin jaħdmu, iżda li ma għandhomx ir-residenza tagħhom fl-Isvizzera u li għandhom kopertura tal-assigurazzjoni statutorja fl-Istat ta’ residenza tagħhom skont il-punt 3(b), kif ukoll il-membri tal-familja tagħhom, għandhom jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 19 tar-Regolament matul żjara fl-Isvizzera.

6. Bil-għan li jiġu applikati l-Artikoli 18, 19, 20, 27 tar-Regolament fl-Isvizzera, l-assiguratur kompetenti għandu jħallas l-ispejjeż kollha ffatturati.

7. Perjodi ta’ assigurazzjoni ta’ allowance għal kuljum imwettqa skont l-iskema ta’ assigurazzjoni ta’ Stat ieħor li għalih japplika dan il-Ftehim għandhom jiġu kkunsidrati għat-tnaqqis jew għat-tneħħija ta’ riżerva possibbli fl-assigurazzjoni ta’ allowance għal kuljum fil-każ ta’ tqala jew mard fejn il-persuna ssir assigurata ma’ assiguratur Svizzeru fi żmien tliet xhur minn meta ma tibqax koperta mill-assigurazzjoni f’pajjiż ieħor.

8. Fejn persuna li kienet impjegata bi ħlas jew persuna li taħdem għal rasha fl-Isvizzera u li tkopri l-ħtiġijiet vitali tagħha kellha twaqqaf l-attività tagħha minħabba inċident jew mard u ma tkunx aktar soġġetta għal-leġiżlazzjoni Svizzera dwar l-assigurazzjoni għall-invalidità, hija għandha titqies li hija koperta minn dik l-assigurazzjoni għall-għanijiet ta’ eliġibbiltà għal miżuri ta’ riabilitazzjoni sal-ħlas ta’ pensjoni tal-invalidità u tul il-perjodu li matulu hija tibbenefika minn dawn il-miżuri diment li hija ma tkunx assumiet attività ġdida barra mill-Isvizzera.”.

(2)

 

Ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali (

20

)

▼M8

kif emendat bir-

 Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1244/2010 tad-9 ta' Diċembru 2010 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 21 );

 Ir-Regolament (UE) Nru 465/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 22 );

 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1224/2012 tat-18 ta' Diċembru 2012 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali u r-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 ( 23 ).

▼M7

Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, ir-Regolament (KE) Nru 987/2009 għandu jiġi adattat kif ġej:

Dan li ġej għandu jiġi miżjud fl-Anness 1:

“Arranġament bejn l-Isvizzera u Franza tas-26 ta’ Ottubru 2004 li jistabbilixxi l-proċeduri speċjali għar-rimbors ta’ benefiċċji tal-kura tas-saħħa

►M8  —————20 ta’ Diċembru 2005————— ◄ ”.

(3) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 tal-14 ta’ Ġunju 1971 dwar l-applikazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għal rashom u l-membri tal-familja tagħhom li jiċċaqilqu ġewwa l-Komunità ( 24 ), kif emendat l-aħħar permezz tar-Regolament (KE) Nru 592/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 25 ), kif applikabbli bejn l-Isvizzera u l-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni u meta ssir referenza għalih fir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 jew (KE) Nru 987/2009 jew meta jkun hemm każijiet ikkonċernati li seħħew fil-passat.

(4) Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 574/72 tal-21 ta’ Marzu 1972 li jistipula l-proċedura għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 dwar l-applikazzjoni ta’ skemi ta’ sigurtà soċjali għall-persuni impjegati, għall-persuni li jaħdmu għall-rashom u l-membri tal-familji tagħhom li jiċċaqilqu fil-Komunità ( 26 ), kif emendat l-aħħar permezz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 120/2009 ( 27 ), kif applikabbli bejn l-Isvizzera u l-Istati Membri qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din id-Deċiżjoni u meta ssir referenza għalih fir-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 jew (KE) Nru 987/2009 jew meta jkun hemm każijiet ikkonċernati li seħħew fil-passat.

(5) Direttiva tal-Kunsill 98/49/KE tad-29 ta’ Ġunju 1998 dwar is-salvagwardja tad-drittijiet tal-pensjoni supplimentari ta’ persuni impjegati u dawk li jaħdmu għal rashom li jiċċaqilqu fi ħdan il-Komunità ( 28 ).

SEZZJONI B:   ATTI LEGALI LI L-PARTIJIET KONTRAENTI GĦANDHOM IQISU BIR-REQQA

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru A1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta’ proċedura ta’ djalogu u konċiljazzjoni dwar il-validità ta’ dokumenti, id-determinazzjoni tal-leġiżlazzjoni applikabbli u l-provvista ta’ benefiċċji skont ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 29 ).

(2) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru A2 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli għal ħaddiema stazzjonati u ħaddiema li jaħdmu għal rashom li jaħdmu temporanjament barra mill-Istat kompetenti ( 30 ).

(3) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru A3 tas-17 ta’ Diċembru 2009 dwar l-akkumulazzjoni ta’ perjodi ta’ stazzjonar mhux interrot mwettqa skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 u Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 31 ).

(4) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru E1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-arranġamenti prattiċi għall-perjodu tranżitorju tal-iskambju ta’ data permezz ta’ mezzi elettroniċi msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 32 ).

(5) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru F1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-interpretazzjoni tal-Artikolu 68 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli ta’ prijorità f’każ ta’ overlapping tal-benefiċċji tal-familja ( 33 ).

(6) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar il-qafas għat-tranżizzjoni mir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 għar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-applikazzjoni ta’ Deċiżjonijiet u Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-koordinament ta’ sistemi tas-sigurtà soċjali ( 34 ).

(7) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H2 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar il-metodi ta’ ħidma u l-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Teknika għall-ipproċessar tad-data tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-koordinazzjoni tas-sistemi tas-Sigurtà soċjali ( 35 ).

(8) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H 3 tal-15 ta’ Ottubru 2009 li tikkonċerna d-data li għandha tiġi kkunsidrata għad-determinazzjoni tar-rati tal-kambju msemmija fl-Artikolu 90 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 36 ).

(9) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H 4 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar il-kompożizzjoni u l-metodi ta’ ħidma tal-Bord tal-Verifiki tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta’ Sistemi tas-Sigurtà Soċjali ( 37 ).

(10) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H 5 tat-18 ta’ Marzu 2010 dwar il-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra l-frodi u l-iżbalji fil-qafas tar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ( 38 ).

(11) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru P1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-interpretazzjoni tal-Artikoli 50(4), 58 u 87(5) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-għoti tal-benefiċċji tal-Invalidità, tal-Età u tas-Superstiti ( 39 ).

(12) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar il-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea ( 40 ).

(13) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S2 tat-12 ta’ Ġunju 2009 li tikkonċerna l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Ewropea ( 41 ).

(14) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S3 tat-12 ta’ Ġunju 2009 li tiddefinixxi l-benefiċċji koperti mill-Artikoli 19(1) u 27(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Artikolu 25(A)(3) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 42 ).

(15) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S4 tat-2 ta’ Ottubru 2009 dwar proċeduri ta’ rifużjoni għall-implimentazzjoni tal-Artikoli 35 u 41 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 43 ).

(16) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S5 tat-2 ta’ Ottubru 2009 dwar l-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ ‘benefiċċji mhux finanzjarji’ kif definit fl-Artikolu 1 (va) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-każ ta’ mard jew ta’ maternità skont l-Artikoli 17, 19, 20, 22, 24 (1), 25, 26, 27 (1, 3, 4 u 5), 28, 34 u 36 (1 u 2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u dwar il-kalkolu tal-ammonti li għandhom jitħallsu lura skont l-Artikoli 62, 63 u 64 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 44 ).

(17) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S6 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar ir-reġistrazzjoni fl-Istat Membru ta’ residenza skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 u l-kompilazzjoni tal-inventarji li huma stipulati fl-Artikolu 64(4) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 ( 45 ).

(18) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S7 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar it-tranżizzjoni mir-Regolamenti (KEE) Nru 1408/71 u (KEE) Nru 574/72 għar-Regolamenti (KE) Nru 883/2004 u (KE) Nru 987/2009 u l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ rimbors ( 46 ).

(19) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi Soċjali ta’ Sigurtà Nru U1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 rigward l-Artikolu 54(3) tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żidiet fil-benefiċċji tal-qgħad għal membri dipendenti tal-familja ( 47 ).

(20) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru U2 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-ambitu tal-Artikolu 65(2) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dritt għall-benefiċċji tal-qgħad ta’ persuni qiegħda għal kollox, minbarra l-ħaddiema transkonfinali li kienu residenti fit-territorju ta’ Stat Membru li mhuwiex l-Istat Membru kompetenti matul l-aħħar perjodu tal-impjieg tagħhom jew tax-xogħol għal rashom ( 48 ).

(21) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru U3 tat-12 ta’ Ġunju 2009 rigward l-ambitu tal-kunċett ta’ ‘qgħad parzjali’ li japplika għall-persuni qiegħda msemmija fl-Artikolu 65(1) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 49 ).

▼M8

(22) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru E2 tat-3 ta' Marzu 2010 dwar l-istabbiliment ta' proċedura tal-ġestjoni tat-tibdil li tapplika għad-dettalji tal-korpi definiti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li huma elenkati fid-direttorju elettroniku li hu parti inerenti tal-EESSI ( 50 ).

(23) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru E3 tad-19 ta' Ottubru 2011 dwar il-perjodu tranżitorju kif definit fl-Artikolu 95 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 51 ).

(24) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru H6 tas-16 ta' Diċembru 2010 dwar l-applikazzjoni ta' ċerti prinċipji fir-rigward tal-aggregazzjoni ta' perjodi skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali ( 52 ).

(25) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S8 tal-15 ta' Ġunju 2011 dwar l-għoti ta' proteżi, apparat maġġuri u benefiċċji sostanzjali oħrajn in natura previsti fl-Artikolu 33 tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi tas-sigurtà soċjali ( 53 ).

(26) Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru U4 tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar il-proċeduri ta' rimborż skont l-Artikolu 65(6) u (7) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 u l-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) No 987/2009 ( 54 ).

▼M7

SEZZJONI C:   ATTI LEGALI LI L-PARTIJIET KONTRAENTI GĦANDHOM JIEĦDU NOTA TAGĦHOM

1. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru U1 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar il-leġiżlazzjoni applikabbli għall-persuni qiegħda li involuti f’attività professjonali jew kummerċjali part-time fi Stat Membru ieħor li mhuwiex l-Istat ta’ residenza ( 55 ).

2. Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru U2 tat-12 ta’ Ġunju 2009 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 64(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal persuni qiegħda li jakkumpanjaw lill-konjugi jew lill-imsieħba tagħhom li qed jieħdu sehem f’attività professjonali jew kummerċjali fi Stat Membru ieħor għajr l-Istat kompetenti ( 56 ).

▼M8

3. Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni ta' Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Nru S1 tal-15 ta' Marzu 2012 dwar l-aspetti finanzjarji ta' donazzjonijiet transfruntieri ta' organi ħajjin ( 57 ).

▼M7

PROTOKOLL

ta’ mal-Anness II ta’ mal-Ftehim

I.    Assigurazzjoni għal meta persuna ma tkunx impjegata

L-arranġamenti li ġejjin għandhom japplikaw għall-ħaddiema li huma ċittadini tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja sat-30 ta’ April 2011 u għall-ħaddiema li huma ċittadini tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija sal-31 ta’ Mejju 2016.

▼M10

Il-paragrafu 1 tas-Sezzjoni “Assigurazzjoni għall-Qgħad” tal-Protokoll għall-Anness II għandu japplika għall-ħaddiema li huma ċittadini tar-Repubblika tal-Kroazja sal-aħħar tas-seba' sena wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Protokoll.

▼M7

1. Ir-regoli li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward ta’ assigurazzjoni għal meta persuna ma tkunx impjegata għall-ħaddiema li għandhom permess ta’ residenza b’perjodu ta’ validità ta’ inqas minn sena:

1.1. Il-ħaddiema biss li ħallsu kontribuzzjonijiet fl-Isvizzera għall-perjodu minimu mitlub skont l-Att Federali dwar l-Assigurazzjoni kontra l-Qgħad u l-Allowances fil-Każ ta’ Insolvenza (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité — LACI) ( 58 ) u li jissodisfaw ukoll il-kundizzjonijiet ta’ eliġibbiltà l-oħrajn għall-benefiċċji għal meta persuna ma tkunx impjegata għandhom ikunu intitolati għal tali benefiċċju pprovdut mill-assigurazzjoni għal meta persuna ma tkunx impjegata skont il-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi.

1.2. Parti mill-kontribuzzjonijiet intaxxati għall-ħaddiema li l-perjodu ta’ kontribuzzjoni ikun qasir wisq sabiex jingħata jedd għall-benefiċċju għal meta persuna ma tkunx impjegata fl-Isvizzera skont 1.1 għandha tingħata lura lill-Istati ta’ oriġini tagħhom skont id-dispożizzjonijiet ta’ 1.3. sabiex ikun hemm kontribuzzjoni għall-ispejjeż tal-benefiċċji pprovduti lil dawn il-ħaddiema fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ qgħad totali; imbagħad dawn il-ħaddiema ma għandhom ikollhom ebda jedd għall-benefiċċju fil-każ li huma jisfaw qiegħda totalment fl-Isvizzera. Madankollu, huma għandhom ikunu intitolati għall-allowances għal temp ħażin u fil-każ li min iħaddem isir insolventi. Il-benefiċċji fil-każ ta’ qgħad totali għandhom jitħallsu mill-Istat ta’ oriġini, diment li l-ħaddiema kkonċernati jagħmlu lilhom infushom disponibbli għax-xogħol. Perjodi ta’ assigurazzjoni mwettqa fl-Isvizzera għandhom jitqiesu bl-istess mod bħallikieku jkunu twettqu fl-Istat ta’ oriġini.

1.3. Il-porzjonijiet tal-kontribuzzjonijiet intaxxati għall-ħaddiema li hemm referenza għalihom f’1.2 għandhom jingħataw lura fuq bażi annwali skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) Il-kontribuzzjonijiet totali ta’ dawn il-ħaddiema għandhom jiġu kkalkolati, skont il-pajjiż, fuq il-bażi tan-numru annwali ta’ ħaddiema impjegati u l-kontribuzzjonijiet annwali medji mħallsa għal kull ħaddiem (kontribuzzjonijiet ta’ min iħaddem u tal-impjegati).

(b) Mill-ammont ikkalkulat b’dan il-mod, porzjon minnu li jikkorrispondi mas-sehem relattiv irrappreżentat mill-benefiċċju għal meta persuna ma tkunx impjegata bħala perċentwal tal-allowances kollha li hemm referenza għalihom fil-punt 1.2 għandu jintradd lura lill-Istati ta’ oriġini tal-ħaddiema, u porzjon għandu jinżamm mill-Isvizzera bħala riżerva għall-benefiċċji sussegwenti ( 59 ).

(c) L-Isvizzera għandha, fuq bażi annwali, tipprovdi dikjarazzjoni li turi l-kontribuzzjonijiet mogħtija lura. Jekk l-Istati ta’ oriġini jitolbu dan, għandha tindika l-bażi għall-kalkolu u s-somom mogħtija lura. L-Istati ta’ oriġini għandhom jinnotifikaw lill-Isvizzera kull sena bin-numru ta’ riċevituri tal-benefiċċju għal meta persuna ma tkunx impjegata kif hemm referenza għalih f’1.2.

2. Jekk Stat Membru kkonċernat minn dan l-arranġament, jiltaqa’ ma’ diffikultajiet bit-tmiem tal-arranġament għall-għoti lura tal-kontribuzzjonijiet, jew l-Isvizzera tiltaqa’ ma’ diffikultajiet bl-arranġament ta’ aggregazzjoni, il-kwistjoni tista’ tiġi riferuta lill-Kumitat Konġunt minn kull parti kontraenti.

II.    Allowances għal persuni li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom

Allowances għal persuni li ma jistgħux jgħinu lilhom infushom mogħtija skont l-Att Federali tad-19 ta’ Ġunju 1959 dwar l-assigurazzjoni għall-invalidità (LAI) u skont l-Att Federali tal-20 ta’ Diċembru 1946 dwar pensjonijiet għall-età u għas-superstiti (LAVS) kif emendat fit-8 ta’ Ottubru 1999 għandhom jingħataw esklussivament jekk il-persuna kkonċernata tirrisjedi fl-Isvizzera.

III.    Il-pjanijiet ta’ benefiċċju marbuta max-xogħol li jikkonċernaw il-pensjonijiet għall-età, għas-superstiti u għal-invalidità

Minkejja l-Artikolu 10(2) tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71, il-benefiċċju inerenti li huwa stipulat fl-Att Federali dwar il-moviment liberu fost pjanijiet ta’ benefiċċju tax-xogħol dwar il-pensjonijiet għall-età, għas-superstiti u għall-invalidità (Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) tas-17 ta’ Diċembru 1993 għandu jitħallas fuq talba lil persuna impjegata jew li taħdem għal rasha li jkollha l-intenzjoni li tħalli l-Isvizzera għal kollox u li, skont it-Titolu II tar-Regolament, ma tibqax iktar soġġetta għal-liġi Svizzera, sakemm dik il-persuna titlaq mill-Isvizzera fi żmien ħames snin minn meta dan il-Ftehim jidħol fis-seħħ.

▼M6

ANNESS III

RIKONOXXIMENT REĊIPROKU TAL-KWALIFIKI PROFESSJONALI

(Diplomi, ċertifikati u provi oħrajn ta’ kwalifiki formali)

1. Il-Partijiet Kontraenti jaqblu li japplikaw bejniethom, fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, l-atti legali u l-komunikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (UE) imsemmija fit-Taqsima A ta’ dan l-Anness, f’konformità mal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim.

2. Sakemm mhux speċifikat mod ieħor, it-terminu “Stat Membru/Stati Membri” fl-atti msemmija fit-Taqsima A ta’ dan l-Anness huwa kkunsidrat li japplika għall-Isvizzera flimkien mal-Istati li huma koperti mill-atti legali tal-UE inkwistjoni.

3. Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan l-Anness, il-Partijiet Kontraenti jieħdu nota tal-atti legali tal-UE msemmija fit-Taqsima B ta’ dan l-Anness.

TAQSIMA A:   ATTI MSEMMIJA

1a.  32005 L 0036: id-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22),

kif emendata bi:

 id-Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141),

 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1430/2007 tal-5 ta’ Diċembru 2007 li jemenda l-Annessi II u III tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (ĠU L 320, 6.12.2007, p. 3),

 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 755/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda l-Anness II tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (ĠU L 205, 1.8.2008, p. 10),

 ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 279/2009 tas-6 ta’ April 2009 li jemenda l-AnnessII tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (ĠU L 93, 7.4.2009, p. 11),

 ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 213/2011 tat-3 ta’ Marzu 2011 li jemenda l-Annessi II u V għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 59, 4.3.2011, p. 4),

 in-Notifika tat-Titoli ta’ Kwalifika fl-Arkitettura (ĠU C 332, 30.12.2006, p. 35),

 in-Notifika tat-Titoli ta’ Kwalifika fl-Arkitettura (ĠU C 148, 24.6.2006, p. 34),

 in-Notifika tat-Titoli ta’ Kwalifika fl-Arkitettura (ĠU C 3, 6.1.2006, p. 12),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-kwalifiki tal-ispeċjalisti tas-snien (ĠU C 165, 19.7.2007, p. 18),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati u tat-tobba tal-familja (ĠU C 165, 19.7.2007, p. 13),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-provi ta’ kwalifiki formali tat-tobba speċjalizzati, l-infermiera responsabbli għall-kura ġenerali, l-ispeċjalisti tas-snien, il-qwiebel u l-periti (ĠU C 137, 4.6.2008, p. 8),

 il-Komunikazzjoni — Notifika ta’ provi ta’ kwalifiki formali – id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 322, 17.12.2008, p. 3),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Notifika dwar l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet professjonali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet tal-Artikolu 3(2) elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2005/36/KE (ĠU C 111, 15.5.2009, p. 1),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-evidenza tal-kwalifiki formali – id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 114, 19.5.2009, p. 1),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-evidenza tal-kwalifiki formali – id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 279, 19.11.2009, p. 1),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali – id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 129, 19.5.2010, p. 3),

 il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali – id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V))ĠU C 337, 14.12.2010, p. 10),

 ir-Rettifika għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 271, 16.10.2007, p. 18),

 ir-Rettifika għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 93, 4.4.2008, p. 28),

▼M9

 ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 623/2012 tal-11 ta’ Lulju 2012 li jemenda l-Anness II tad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (ĠU L 180, 12.7.2012, p. 9),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika dwar l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet professjonali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet fl-Artikolu 3(2) elenkati fl-Anness I tad-Direttiva 2005/36/KE (ĠU C 182, 23.6.2011, p. 1),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 183, 24.6.2011, p. 1),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 367, 16.12.2011, p. 5),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 244, 14.8.2012, p. 1),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 396, 21.12.2012, p. 1),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 183, 28.6.2013, p. 4),

 il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Notifika tal-prova tal-kwalifiki formali — id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (l-Anness V) (ĠU C 301, 17.10.2013, p. 1),

▼M10

 l-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 112 tal-24 ta' April 2012, p. 10), l-Anness III (Il-lista msemmija fl-Artikolu 15 tal-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja: adatazzjonijiet għal atti adottati mill-istituzzjonijiet — ĠU L 112 tal-24 ta' April 2012, p. 41),

 L-Artikolu 23, paragrafu 5 tad-Direttiva 2005/36/KE huwa sostitwit b'dan li ġej:

 

“5.  Mingħajr ħsara għall-Artikolu 43b, kull Stat Membru jirrikonoxxi evidenza ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala majjistra, bħala spiżjar u bħala perit, li jkollhom ċittadini tal-Istati Membri u maħruġa minn dik li qabel kienet il-Jugoslavja, jew li t-taħriġ tagħhom beda,

(a) għas-Slovenja, qabel il-25 ta' Ġunju 1991, u

(b) għall-Kroazja, qabel it-8 ta' Ottubru 1991,

fejn l-awtoritajiet tal-Istati Membri msemmija jagħtu attestazzjoni li tali evidenza għandha l-istess validità legali bħall-evidenza li huma joħorġu fit-territorju tagħhom u, rigward periti, bħala evidenza ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, majjistra u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45, pargrafu 2, u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċitar ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ minn dawk l-istess awtoritajiet li tiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet inkwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.”

 L-Artikolu 43b li jiddaħħal fid-Direttiva 2005/36/KE:

 
“Driitijiet akkwiżiti fil-majjistrija ma japplikawx għall-kwalifiki segwenti li nkisbu fil-Kroazja qabel l-1 ta' Lulju 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Infermiera Ġinekologa-Obstetrika Għolja), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (Infermiera Ġinekologa-Obstetrika), viša medicinska sestra primaljskog smjera (Infirmiera Għolja b'Lawrija fil-Majjistrija), medicinska sestra primaljskog smjera (Infirmiera b'Lawrija fil-Majjistrija), ginekološko-opstetrička primalja (Majjistra Ġinekologa-Obstetrika) u primalja (Majjistra).”,

 id-Direttiva tal-Kunsill 2013/25/UE tat-13 ta' Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 158 tal-10 ta' Ġunju 2013, p. 368), l-Anness il-Parti A.

▼M6

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 2005/36/KE għandha tiġi adattata kif ġej:

1. Il-proċeduri stipulati fl-Artikoli li ġejjin tad-Direttiva ma għandhomx japplikaw bejn il-Partijiet Kontraenti:

 it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 3(2) — proċedura għall-aġġornament tal-Anness I tad-Direttiva,

 l-aħħar sentenza tal-Artikolu 11(c)(ii) — proċedura għall-aġġornament tal-AnnessII tad-Direttiva,

 it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 13(2) — proċedura għall-aġġornament tal-Anness III tad-Direttiva,

 it-tieni u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 14(2) — proċedura fil-każ ta’ deroga għall-għażla tal-migrant bejn perjodu ta’ adattament u eżami ta’ abbiltà,

 il-paragrafu 2 u 5 tal-Artikolu 15 — proċedura biex jiġu adottati jew irrevokati l-pjattaformi komuni,

 l-Artikolu 20 — proċedura biex jiġi emendat l-Anness IV tad-Direttiva,

 it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 21(6) — proċedura biex jiġu aġġornati l-għarfien u l-ħiliet,

 l-Artikolu 21(7) — proċedura biex jiġi aġġornat l-Anness V tad-Direttiva,

 l-Artikolu 25(5) — proċedura biex jiġu aġġornati l-perijodi minimi ta’ taħriġ għat-tobba speċjalizzati,

 it-tieni paragrafu tal-Artikolu 26 — proċedura biex jiġu inseriti speċjalitajiet mediċi ġodda,

 it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 31(2) — proċedura biex jiġi aġġornat it-taħriġ tal-infermieri responsabbli mill-kura ġenerali,

 it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 34(2) — proċedura biex jiġi aġġornat it-taħriġ tad-dentisti,

 it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 35(2) — proċedura biex jiġu aġġornati l-perijodi minimi ta’ taħriġ għad-dentisti speċjalizzati,

 it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 38(1) — proċedura biex jiġi aġġornat it-taħriġ tal-kirurgi veterinarji,

 it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 40(1) — proċedura biex jiġi aġġornat it-taħriġ tal-qwiebel,

 it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(2) — proċedura biex jiġi aġġornat it-taħriġ tal-ispiżjara,

 l-Artikolu 46(2) — proċedura għall-aġġornament tal-għarfien u l-ħiliet fil-każ tal-periti,

 l-Artikolu 61 — klawżola ta’ deroga.

2. L-Artikolu 56(3) u (4) għandhom jiġu implimentati kif ġej:

Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri dwar l-awtoritajiet kompetenti u dwar il-koordinatur innominati mill-Isvizzera, ladarba l-Isvizzera tkun informat lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt.

3. It-tieni paragrafu tal-Artikolu 57 għandu jiġi implimentat kif ġej:

Il-koordinatur innominat mill-Isvizzera jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt.

4. L-Artikolu 63 ma għandux japplika. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt dwar il-leġislazzjoni adottata abbażi tal-atti legali u l-komunikazzjonijiet imsemmija fil-punt 1a. L-Artikoli 58 u 64 ma għandhomx japplikaw.

c. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 1 tal-Anness II tad-Direttiva:

“fl-Isvizzera:

 Opticien diplômé, diplomierter Augenoptiker, ottico diplomato (Ottometrist b’Diploma Federali ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjonali Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 17-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti minn istituzzjoni professjonali, segwiti minn erba’ snin ta’ apprentistat jew ta’ sekondament f’ambitu professjonali, li sentejn minnhom jistgħu jsiru billi wieħed isegwi edukazzjoni privata full-time, u fl-aħħar jagħmel eżami vokazzjonali superjuri. B’hekk, id-detentur ta’ din id-diploma jkun awtorizzat li jadatta l-lentijiet tal-kuntatt jew li jagħmel eżamijiet tal-għajnejn kemm għal rasu kif ukoll bħala impjegat.

 Audioprothésiste avec brevet fédéral, Hörgeräte-Akustiker mit eidg. Fachausweis, audioprotesista con attestato professionale federale (Bejjiegħ ta’ apparat akustiku — hearing aids — b’Ċertifikat Federali Avvanzat ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjonali Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 15-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, minimu ta’ tliet snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti minn istituzzjoni professjonali, segwiti minn tliet snin ta’ apprentistat jew ta’ sekondament f’ambitu professjonali, li jinkludu edukazzjoni privata, u fl-aħħar eżami vokazzjonali. B’hekk, id-detentur ta’ dan iċ-ċertifikat ikun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni kemm għal rasu kif ukoll bħala impjegat.

 Bottier-orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädie-Schuhmachermeister, calzolaio ortopedico diplomato (Skarpan tal-istivali ortopediċi b’Diploma Federali ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjonali Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 17-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti minn istituzzjoni professjonali, segwiti minn erba’ snin ta’ apprentistat jew ta’ sekondament f’ambitu professjonali, li jinkludu edukazzjoni privata, u fl-aħħar eżami vokazzjonali superjuri. B’hekk, id-detentur ta’ din id-diploma jkun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni kemm għal rasu kif ukoll bħala impjegat.

 Technicien dentiste, maître, diplomierter Zahntechnikermeister, odontotecnico, maestro (Tekniku dentali b’Diploma Federali ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjonali Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 18-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti f’istituzzjoni professjonali, segwiti minn ħames snin ta’ apprentistat jew ta’ sekondament f’ambitu professjonali, li jinkludu edukazzjoni privata, u fl-aħħar eżami vokazzjonali superjuri. B’hekk, id-detentur ta’ din id-diploma jkun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni kemm għal rasu kif ukoll bħala impjegat.

 Orthopédiste diplômé, diplomierter Orthopädist, ortopedista diplomato (Prostetista b’Ċertifikat Federali Avvanzat ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 18-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti f’istituzzjoni professjonali, segwiti minn ħames snin ta’ apprentistat jew ta’ sekondament f’ambitu professjonali, li jinkludu edukazzjoni privata, u fl-aħħar eżami vokazzjonali superjuri. B’hekk, id-detentur ta’ dan iċ-ċertifikat ikun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni kemm għal rasu kif ukoll bħala impjegat.”.

d. It-test li ġej għandu jiżdied mal-punt 4 tal-Anness II tad-Direttiva:

“fl-Isvizzera:

 Guide de montagne avec brevet fédéral, Bergführer mit eidg. Fachausweis, guida alpina con attestato professionale federale (Gwida tal-Muntanji b’Ċertifikat Federali Avvanzat ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjonali Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 13-il sena ta’ edukazzjoni, li jikkonsistu f’mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ taħriġ vokazzjonali taħt is-superviżjoni ta’ professjonista kkwalifikat, li jinkludu edukazzjoni privata, u fl-aħħar nett eżami vokazzjonali. B’hekk, id-detentur taċ-ċertifikat ikun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni għal rasu.

 Professeur de sports de neige avec brevet fédéral, Schneesportlehrer mit eidg. Fachausweis, Maestro di sport sulla neve con attestato professionale fédérale (Għalliem tal-Isport tas-Silġ b’Ċertifikat Federali Avvanzat ta’ Edukazzjoni u ta’ Taħriġ Vokazzjoni Superjuri)

 Jeħtieġ minimu ta’ 15-il sena ta’ edukazzjoni, li jinkludu mill-inqas disa’ snin ta’ edukazzjoni bażika, erba’ snin ta’ edukazzjoni u ta’ taħriġ vokazzjonali pprovduti parti fil-post tax-xogħol u parti f’istituzzjoni professjonali jew erba’ snin ta’ esperjenza professjonali, segwiti minn tagħlim u esperjenza miksuba permezz ta’ apprentistat ta’ sentejn, u fl-aħħar eżami vokazzjonali. B’hekk, id-detentur taċ-ċertifikat ikun awtorizzat li jkompli fuq din il-professjoni għal rasu.”.

e. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.1.1 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpanja l-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Eidgenössisches Arztdiplom

Diplôme fédéral de médecin

Diploma federale di medico

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

f. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.1.2 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Diplom als Facharzt

Diplôme de médecin spécialiste

Diploma di medico specialista

Eidgenössisches Departement des Innern und Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte

Département fédéral de l’intérieur et Fédération des médecins suisses

Dipartimento federale dell’interno e Federazione dei medici svizzeri

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

g. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.1.3 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Titlu

Anestesija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Anästhesiologie

Anesthésiologie

AnestesiologiaPajjiż

Titlu

Kirurġija ġenerali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Chirurgie

Chirurgie

ChirurgiaPajjiż

Titlu

Kirurġija newroloġika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Neurochirurgie

Neurochirurgie

NeurochirurgiaPajjiż

Titlu

Ostetrija u Ġinekoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Gynäkologie und Geburtshilfe

Gynécologie et obstétrique

Ginecologia e ostetricia

▼M9Pajjiż

Titlu

Mediċina (interna) ġenerali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

L-Iżvizzera

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale

▼M6Pajjiż

Titlu

Oftalmoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Ophthalmologie

Ophtalmologie

OftalmologiaPajjiż

Titlu

Otorinolaringoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Oto-Rhino-Laryngologie

Oto-rhino-laryngologie

OtorinolaringoiatriaPajjiż

Titlu

Pedjatrija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Kinder- und Jugendmedizin

Pédiatrie

PediatriaPajjiż

Titlu

Mediċina Respiratorja

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Pneumologie

Pneumologie

PneumologiaPajjiż

Titlu

Uroloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Urologie

Urologie

UrologiaPajjiż

Titlu

Ortopedija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur

Chirurgia ortopedica e traumatologia del sistema motorioPajjiż

Titlu

Anatomija patoloġika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Pathologie

Pathologie

PatologiaPajjiż

Titlu

Newroloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Neurologie

Neurologie

NeurologiaPajjiż

Titlu

Psikjatrija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Psychiatrie und Psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie

Psichiatria e psicoterapiaPajjiż

Titlu

Radjoloġija djanjostika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Radiologie

Radiologie

RadiologiaPajjiż

Titlu

Radjoterapija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Radio-Onkologie/Strahlentherapie

Radio-oncologie/radiothérapie

Radio-oncologia/radioterapiaPajjiż

Titlu

Kirurġija plastika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique

Chirurgia plastica, ricostruttiva ed esteticaPajjiż

Titlu

Kirurġija toraċika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Herz- und thorakale Gefässchirurgie

Chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique

Chirurgia del cuore e dei vasi toraciciPajjiż

Titlu

Kirurġija pedjatrika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

Svizzera

Kinderchirurgie

Chirurgie pédiatrique

Chirurgia pediatricaPajjiż

Titlu

Kardjoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Kardiologie

Cardiologie

CardiologiaPajjiż

Titlu

Gastroenteroloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Gastroenterologie

Gastroentérologie

GastroenterologiaPajjiż

Titlu

Rewmatoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Rheumatologie

Rhumatologie

ReumatologiaPajjiż

Titlu

Ematoloġija ġenerali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Hämatologie

Hématologie

EmatologiaPajjiż

Titlu

Endokrinoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Endokrinologie-Diabetologie

Endocrinologie-diabétologie

Endocrinologia-diabetologiaPajjiż

Titlu

Fiżjoterapija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Physikalische Medizin und Rehabilitation

Médecine physique et réadaptation

Medicina fisica e riabilitazionePajjiż

Titlu

Dermatoveneroloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Dermatologie und Venerologie

Dermatologie et vénéréologie

Dermatologia e venerologiaPajjiż

Titlu

Mediċina tropikali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Tropen- und Reisemedizin

Médecine tropicale et médecine des voyages

Medicina tropicale e medicina di viaggioPajjiż

Titlu

Psikjatrija tat-tfal

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Kinder - und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

Psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents

Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenzaPajjiż

Titlu

Mard renali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Nephrologie

Néphrologie

NefralogiaPajjiż

Titlu

Mard li jittieħed

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Infektiologie

Infectiologie

Malattie infettivePajjiż

Titlu

Mediċina komunitarja

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Prävention und Gesundheitswesen

Prévention et santé publique

Prevenzione e salute pubblicaPajjiż

Titlu

Farmakoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Klinische Pharmakologie und Toxikologie

Pharmacologie et toxicologie cliniques

Farmacologia e tossicologia clinichePajjiż

Titlu

Mediċina okkupazzjonali

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Arbeitsmedizin

Médecine du travail

Medicina del lavoroPajjiż

Titlu

Allergoloġija

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 3 snin

Svizzera

Allergologie und klinische Immunologie

Allergologie et immunologie clinique

Allergologia e immunologia clinicaPajjiż

Titlu

Mediċina nukleari

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Nuklearmedizin

Médecine nucléaire

Medicina nuclearePajjiż

Titlu tad-Diploma

Kirurġija dentali, orali, u tax-xedaq u l-wiċċ

(taħriġ bażiku mediku u dentali)

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

Svizzera

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Chirurgie orale et maxillo-faciale

Chirurgia oro-maxillo-facciale

▼M9Pajjiż

Titlu

Onkoloġija medika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 5 snin

L-Iżvizzera

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medicaPajjiż

Titlu

Ġenetika medika

Perijodu minimu ta’ taħriġ: 4 snin

L-Iżvizzera

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica”

▼M6

h. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.1.4 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova tal-kwalifiki formali

Titlu professjonali

Data ta’ referenza

Svizzera

Diplom als praktischer Arzt/praktische Ärztin

Diplôme de médecin praticien

Diploma di medico generico

Médecin praticien

Praktischer Arzt

Medico generico

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

i. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.2.2 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Titlu professjonali

Data ta’ referenza

Svizzera

1.  Diplomierte Pflegefachfrau, diplomierter Pflegefachmann

Infirmière diplômée et infirmier diplômé

Infermiera diplomata e infermiere diplomato

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

fl-1 ta’ Ġunju 2002

 

2.  Baċċellerat tax-Xjenza fl-infermerija

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Ecoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

fit-30 ta’ Settembru 2011

▼M9

 

3.  Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l’ État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

L-1 ta’ Ġunju 2002”

▼M6

j. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.2.2 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpanja l-prova tal-kwalifiki

Titlu professjonali

Data ta’ referenza

Svizzera

Eidgenössisches Zahnarztdiplom

Diplôme fédéral de médecin-dentiste

Diploma federale di medico-dentista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

Zahnarzt

Médecin-dentiste

Medico-dentista

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

k. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.3.3 tal-Anness V tad-Direttiva:“Ortodonzja

Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Diplom für Kieferorthopädie

Diplôme fédéral d’orthodontiste

Diploma di ortodontista

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

fl-1 ta’ Ġunju 2002Kirurġija orali

Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Diplom für Oralchirurgie

Diplôme fédéral de chirurgie orale

Diploma di chirurgia orale

Eidgenössisches Departement des Innern und Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

Département fédéral de l’intérieur et Société suisse d’odonto-stomatologie

Dipartimento federale dell’interno e Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia

fit-30 ta’ April 2004”

l. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.4.2 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpanja l-prova tal-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Eidgenössisches Tierarztdiplom

Diplôme fédéral de vétérinaire

Diploma federale di veterinario

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

m. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.5.2 tal-Anness V tad-Direttiva:

▼M9“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Titlu professjonali

Data ta’ referenza

L-Iżvizzera

1.  Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

L-1 ta’ Ġunju 2002

2.  [Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

‘Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme’ (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

‘Bachelor of Science BFH Hebamme’ (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

‘Bachelor of Science ZFH Hebamme’ (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l’État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

L-1 ta’ Ġunju 2002”

▼M6

n. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.6.2 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpanja l-prova tal-kwalifiki

Data ta’ referenza

Svizzera

Eidgenössisches Apothekerdiplom Diplôme fédéral de pharmacien

Diploma federale di farmacista

Eidgenössisches Departement des Innern

Département fédéral de l’intérieur

Dipartimento federale dell’interno

 

fl-1 ta’ Ġunju 2002”

o. It-test li ġej għandu jiġi miżjud mal-punt 5.7.1 tal-Anness V tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Korp li jagħti l-prova tal-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpanja l-prova tal-kwalifiki

Sena akkademika ta’ referenza

Svizzera

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana

 

1996-1997

 

Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)

2007-2008

 

Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) together with Berner Fachhochschule (BFH)

 

2007-2008

 

Master of Arts FHNW in Architektur

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

2007-2008

 

Master of Arts FHZ in Architektur

Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)

2007-2008

 

Master of Arts ZFH in Architektur

Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

2007-2008

 

Master of Science MSc in Architecture,

Architecte (arch. dipl. EPF)

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

 

2007-2008

 

Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 

2007-2008”

p. It-test li ġej huwa miżjud mal-Anness VI tad-Direttiva:“Pajjiż

Prova ta’ kwalifiki formali

Sena akkademika ta’ referenza

Svizzera

1.  Dipl. Arch. ETH,

arch. dipl. EPF,

arch. dipl. PF

2004-2005

 

2.  Architecte diplômé EAUG

2004-2005

 

3.  Architekt REG A

Architecte REG A

Architetto REG A

2004-2005”

2a.  377 L 0249: Id-Direttiva tal-Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta’ Marzu 1977 biex jiġi ffaċilitat l-eżerċizzju effettiv tal-libertà biex jiġu pprovduti servizzi minn avukati (ĠU L 78, 26.3.1977, p. 17),

kif emendata bi:

 1 79 H: l-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ellenika u l-aġġustamenti tat-Trattati (ĠU L 291, 19.11.1979, p. 91),

 1 85 I: l-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Renju ta’ Spanja u tar-Repubblika Portugiża u l-aġġustamenti tat-Trattati (ĠU L 302, 15.11.1985, p. 160),

 id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 95/1/KE, Euratom, KEFA, tal-1 ta’ Jannar 1995 li taġġusta l-istrumenti dwar l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 1, 1.1.1995, p. 1),

  1 2003 T: l-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

 id-Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-moviment liberu tal-persuni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141),

▼M10

 id-Direttiva tal-Kunsill 2013/25/UE tat-13 ta' Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 158 tal-10 ta' Ġunju 2013, p. 368), l-Anness il-Parti B (1).

▼M6

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 77/249/KEE għandha tiġi adattata kif ġej:

1. It-test li ġej għandu jkun miżjud mal-Artikolu 1(2):

“Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato”.

2. L-Artikolu 8 ma għandux japplika. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt, dwar il-leġislazzjoni adottata abbażi tad-Direttiva 77/249/KEE.

3a.  398 L 0005: id-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 sabiex tkun iffaċilitata l-prattika tal-professjoni ta’ avukat fuq bażi permanenti fl-Istati Membri minbarra dak fejn kienet miksuba l-kwalifikazzjoni (ĠU L 77, 14.3.1998, p. 36),

kif emendata bi:

 1 2003 T: l-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

 id-Direttiva tal-Kunsill 2006/100/KE tal-20 ta’ Novembru 2006 li tadatta ċerti Direttivi fil-qasam tal-libertà ta’ moviment tal-persuni, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 141),

▼M10

 id-Direttiva tal-Kunsill 2013/25/UE tat-13 ta' Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 158 tal-10 ta' Ġunju 2013, p. 368), l-Anness il-Parti B (2).

▼M6

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 98/5/KE għandha tiġi adattata kif ġej:

1. It-test li ġej għandu jkun miżjud mal-punt (a) tal-Artikolu 1(2):

“Svizzera:

Advokat, Rechtsanwalt, Anwalt, Fürsprecher, Fürsprech

Avocat

Avvocato”.

2. L-Artikoli 16 u 17 ma għandhomx japplikaw. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt, dwar il-leġislazzjoni adottata abbażi tad-Direttiva 98/5/KE.

3. L-Artikolu 14 għandu jiġi implimentat kif ġej:

Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri dwar l-awtoritajiet kompetenti nnominati mill-Isvizzera, ladarba l-Isvizzera tkun informat lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt.

4a.  374 L 0556: id-Direttiva tal-Kunsill 74/556/KE tal-4 ta’ Ġunju 1974 li tipprovdi dispożizzjonijiet dettaljati li jikkonċernaw miżuri tranżitorji rigward l-attivitajiet, kummerċ fi prodotti tossiċi u d-distribuzzjoni tagħhom u attivitajiet li jitolbu l-użu professjonali ta’ prodotti bħal dawn inklużi attivitajiet ta’ intermedjarji (ĠU L 307, 18.11.1974, p. 1).

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 74/556/KE għandha tiġi adattata kif ġej:

1. L-Artikolu 4(3) għandu jiġi implimentat kif ġej:

Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri dwar l-awtoritajiet kompetenti nnominati mill-Isvizzera, ladarba l-Isvizzera tkun informat lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt.

2. L-Artikolu 7 ma għandux japplika. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt dwar il-leġislazzjoni adottata abbażi tad-Direttiva 74/556/KE.

5a.  374 L 0557: id-Direttiva tal-Kunsill 74/557/KEE tal-4 ta’ Ġunju 1974 dwar l-akkwist tal-libertà ta’ stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi fir-rigward ta’ attivitajiet ta’ persuni li jaħdmu għal rashom u ta’ intermedjarji involuti fil-kummerċ u d-distribuzzjoni ta’ prodotti tossiċi (ĠU L 307, 18.11.1974, p. 5),

kif emendata bi:

 id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea 95/1/KE, Euratom, KEFA, tal-1 ta’ Jannar 1995 li taġġusta l-istrumenti dwar l-adeżjoni ta’ Stati Membri ġodda fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 1, 1.1.1995, p. 1),

 1 2003 T: l-Att dwar il-kondizzjonijiet tal-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika tal-Estonja, tar-Repubblika ta’ Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika tal-Ungerija, tar-Repubblika ta’ Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika tas-Slovakkja u l-aġġustamenti tat-Trattati li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea (ĠU L 236, 23.9.2003, p. 33),

 id-Direttiva tal-Kunsill 2006/101/KE tal- 20 ta’ Novembru 2006 li tadatta d-Direttivi 73/239/KEE, 74/557/KEE u 2002/83/KE fil-qasam tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 238),

▼M10

 id-Direttiva tal-Kunsill 2013/25/UE tat-13 ta' Mejju 2013 li tadatta ċerti direttivi fil-qasam tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi, minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja (ĠU L 158 tal-10 ta' Ġunju 2013, p. 368), l-Anness il-Parti C.

▼M6

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 74/557/KEE għandha tiġi adattata kif ġej:

1. fl-Isvizzera:

Il-prodotti u s-sustanzi tossiċi kollha stabbiliti fl-att dwar il-veleni (kumpilazzjoni klassifikata tal-liġi federali (CC 813.1), u b’mod partikolari dawk msemmija fl-ordinanzi li jirrigwardawha (CC 813) u dwar is-sustanzi velenużi għall-ambjent (CC 814812.31, 814812.32 u 814812.33).

2. L-Artikolu 7(5) għandu jiġi implimentat kif ġej:

Il-Kummissjoni tinforma lill-Istati Membri dwar l-awtoritajiet kompetenti nnominati mill-Isvizzera, ladarba l-Isvizzera tkun informat lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt.

3. L-Artikolu 8 ma għandux japplika. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt dwar il-leġiżlazzjoni adottata abbażi tad-Direttiva 74/557/KEE.

6a.  386 L 0653: id-Direttiva tal-Kunsill 86/653/KEE tat-18 ta’ Diċembru 1986 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jirrigwardaw aġenti kummerċjali li jaħdmu għal rashom (ĠU L 382, 31.12.1986, p. 17).

b. Għall-finijiet ta’ dan il-Ftehim, id-Direttiva 86/653/KEE għandha tiġi adattata kif ġej:

L-Artikolu 22 ma għandux japplika. Madankollu, il-koordinatur Svizzeru nnominat mill-Isvizzera f’konformità mal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2005/36/KE jinforma lill-Kummissjoni, b’kopja lill-Kumitat Konġunt dwar il-leġislazzjoni adottata abbażi tad-Direttiva 86/653/KEE.

TAQSIMA B:   ATTI LI GĦANDHOM JIEĦDU NOTA TAGĦHOM IL-PARTIJIET KONTRAENTI

Il-Partijiet Kontraenti għandhom jieħdu nota tal-kontenut tal-att li ġej:

7.  389 X 0601: ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 89/601/KEE tat-8 ta’ Novembru 1989 rigward it-taħriġ ta’ persunal fis-settur tas-saħħa fil-qasam tal-kanċer (ĠU L 346, 27.11.1989, p. 1).

▼B

PROTOKOLL DWAR IR-RESIDENZI SEKONDARJI FID-DANIMARKA

Il-Partijiet Kontraenti jiftiehmu li l-Protokoll Nru 1 għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-akkwist ta’ proprjetà immobbli fid-Danimarka japplika wkoll għal dan il-Ftehim dwar l-akkwist tat-tieni dar min-naħa taċ-ċittadini Żvizzeri fid-Danimarka.

PROTOKOLL DWAR IL-GŻEJJER AALAND

Il-Partijiet Kontraenti jiftiehmu li l-Protokoll Nru 2 għall-Att tal-Adeżjoni tal-Finlandja għall-Unjoni Ewropea dwar il-Gżejjer Aaland japplika wkoll għal dan il-Ftehim.

L-ATT FINALIIl-plenipotenzjarji ta’

IR-RENJU TAL-BELĠJU,

IR-RENJU TAD-DANIMARKA,

IR-REPUBBLIKA FEDERALI TAL-ĠERMANJA,

IR-REPUBBLIKA ELLENIKA,

IR-RENJU TA’ SPANJA,

IR-REPUBBLIKA FRANĊIŻA,

L-IRLANDA,

IR-REPUBBLIKA TALJANA,

IL-GRAN DUKAT TAL-LUSSEMBURGU,

IR-RENJU TAL-OLANDA,

IR-REPUBBLIKA TAL-AWSTRIJA,

IR-REPUBBLIKA PORTUGIŻA,

IR-REPUBBLIKA TAL-FINLANDJA,

IR-RENJU TAL-IŻVEZJA,

IR-RENJU UNIT TAL-GRAN BRITTANJA U TAL-IRLANDA TA’ FUQ,

u

TAL-KOMUNITÀ EWROPEA,

minn naħa waħda

u

TAL-KONFEDERAZZJONI ŻVIZZERA,

min-naħa l-oħra,

li ltaqgħu fil-21 ta’ Ġunju 1999 fil-Lussemburgu sabiex ikun iffirmat il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-moviment liberu tal-persuni, adottaw id-Dikjarazzjonijiet Konġunti li jissemmew aktar ‘l isfel u li huma mehmuża ma’ dan l-Att Finali: Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-liberalizzazzjoni ġenerali tal-provvista tas-servizzi,

 Dikjarazzjoni Konġunta dwar il-pensjonijiet tal-irtirar tal-impjegati preċedenti tal-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej li huma residenti fl-Iżvizzera,

 Dikjarazzjoni Konġunta dwar l-applikazzjoni tal-ftehim,

 Dikjarazzjoni Konġunta dwar aktar negozjati.

Ħadu nota wkoll tad-dikjarazzjonijiet li ġejjin li huma annessi ma’ dan l-Att Finali:

 Dikjarazzjoni mill-Iżvizzera dwar it-tiġdid tal-Ftehim,

 Dikjarazzjoni mill-Iżvizzera dwar il-migrazzjoni u l-politika ta’ kenn politiku,

 Dikjarazzjoni mill-Iżvizzera dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi tal-arkitetti,

 Dikjarazzjoni mill-Komunità Ewropea u mill-Istati Membri tagħha dwar l-Artikoli 1 u 17 tal-Anness I,

 Dikjarazzjoni dwar l-attendenza Żvizzera għall-kumitati.

Magħmul fil-Lussemburgu fil-wieħed u għoxrin ġurnata ta’ Ġunju fis-sena elf disa’ mija u disgħa u disgħin.

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

signatory

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Für der schweizerischen Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

signatory

signatory

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-liberalizzazzjoni ġenerali tal-provvista tas-servizzi

Il-Partijiet Kontraenti jimpenjaw irwieħhom li jibdew kemm jista' jkun malajr in-negozjati dwar il-liberalizzazzjoni ġenerali tal-provvista tas-servizzi fuq il-bażi tal-acquis communautaire.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar il-pensjonijiet tal-irtirar tal-impjegati preċedenti tal-istituzzjonijiet tal-komunitajiet ewropej li huma residenti fl-iżvizzera

Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej u l-Iżvizzera jimpenjaw irwieħhom li jfittxu soluzzjoni xierqa għall-problema tat-tassazzjoni doppja tal-pensjonijiet tal-irtirar ta’ impjegati preċedenti tal-istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Ewropej li huma residenti fl-Iżvizzera.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar l-applikazzjoni tal-ftehim

Il-Partijiet Kontraenti se jieħdu l-miżuri neċessarji sabiex japplikaw l-acquis communautaire għaċ-ċittadini tal-Parti Kontraenti l-oħra skond il-Ftehim li ġie konkluż bejniethom.

DIKJARAZZJONI KONĠUNTA

dwar aktar negozjati

Il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera jiddikjaraw l-intenzjoni tagħhom li jidħlu f’negozjati sabiex jikkonkludu ftehim f’oqsma ta’ interess komuni bħall-aġġornament tal-Protokoll 2 għall-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles tal-1972 u l-parteċipazzjoni Żvizzera f’ċerti programmi ta’ taħriġ, taż-żgħażagħ, tal-medja, tal-istatistika u tal-ambjent tal-Komunità. Ix-xogħol preparatorju għal dawn in-negozjati għandu jipproċedi b’rata mgħaġġla hekk kif in-negozjati bilaterali korrenti jiġu konklużi.

DIKJARAZZJONI MILL-IŻVIZZERA

dwar it-tiġdid tal-ftehim

L-Iżvizzera tiddikjara li se tilħaq deċiżjoni dwar it-tiġdid tal-ftehim matul is-seba’ sena tal-applikazzjoni tiegħu, fuq il-bażi tal-proċeduri interni applikabbli.

DIKJARAZZJONI MILL-IŻVIZZERA

dwar il-politika ta’ migrazzjoni u ta’ kenn politiku

L-Iżvizzera tafferma mill-ġdid ix-xewqa tagħha li tirrinforza l-koperazzjoni mal-UE u mal-Istati Membri tagħha fil-qasam tal-politika ta’ migrazzjoni u ta’ kenn politiku. Għal dan il-għan, l-Iżvizzera hija lesta li tipparteċipa fis-sistema tal-UE għall-koordinazzjoni tal-applikazzjoni għall-kenn politiku, u tipproponi li jinbdew negozjati għall-konklużjoni ta’ konvenzjoni li tkun parallela għall-Konvenzjoni ta’ Dublin (Konvenzjoni li Tiddetermina l-Istat Responsabbli sabiex Jeżamina l-Applikazzjonijiet għall-Kenn Politiku li ġew Iddepożitati f’wieħed mill-Istati Membri tal-Komunitajiet Ewropej, iffirmata f’Dublin fil-15 ta’ Ġunju 1990).

DIKJARAZZJONI MILL-IŻVIZZERA

dwar ir-rikonoxximent tad-diplomi tal-arkitetti

L-Iżvizzera se tipproponi lill-Kumitat Konġunt tal-Ftehim dwar il-Moviment Liberu tal-Persuni, malli dan ikun stabbilit, li tittieħed deċiżjoni sabiex id-diplomi tal-arkitetti li jingħataw mill-universitajiet Żvizzeri tax-xjenzi applikati jkunu inklużi fl-Anness III għall-Ftehim dwar il-Moviment Liberu tal-Persuni, skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 85/384/KEE tal-10 ta’ Ġunju 1986.

DIKJARAZZJONI MILL-KOMUNITÀ U MILL-ISTATI MEMBRI TAGĦHA

dwar l-artikoli 1 u 17 tal-anness I

Il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha jiddikjaraw li l-Artikoli 1 u 17 tal-Anness I għall-Ftehim għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-acquis communautaire fir-rigward tal-kondizzjonijiet ta’ stazzjonar ta’ impjegati li jkunu ċittadini ta’ pajjiż terz fil-kuntest tal-provvista transkonfinali tas-servizzi.

DIKJARAZZJONI

dwar l-attendenza żvizzera għall-Kumitati

Il-Kumitat jaqbel li r-rappreżentanti tal-Iżvizzera jistgħu, sa fejn il-kwistjonijiet ikun jikkonċernawhom, jattendu l-laqgħat tal-kumitati u tal-gruppi esperti ta’ ħidma li ġejjin bħala osservaturi:

 il-kumitati ta’ programmi ta’ riċerka, inkluż il-Kumitat tar-Riċerka Xjentifika u Teknika (CREST);

 il-Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali għall-Ħaddiema Migranti;

 il-Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar ir-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi tal-edukazzjoni superjuri;

 il-kumitati konsultattivi dwar ir-rotot tal-ajru u dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni fil-qasam tat-trasport bl-ajru.

Ir-rappreżentanti tal-Iżvizzera ma għandhomx ikunu preżenti meta jivvutaw dawn il-kumitati.

Fil-każ ta’ kumitati oħrajn li jittrattaw oqsma koperti minn dawn l-istrumenti ta’ ftehim li fihom l-Iżvizzera adottat l-acquis communautaire jew miżuri ekwivalenti, il-Kummissjoni sejra tikkonsulta lill-esperti Żvizzeri permezz tal-metodu speċifikat fl-Artikolu 100 tal-Ftehim ŻEE.( 1 ) NACE: Council Regulation (EEC) No 3037/90 of 9 October 1990 on the statistical classification of economic activities in the European Community (OJ L 293, 24.10.1990, p. 1), as last amended by Commission Regulation (EC) 29/2002 of 19 December 2001 (OJ L 6, 10.1.2002, p. 3).

( 2 ) Workers may apply for short-term residence permits under the quotas mentioned in paragraph 3a even for a period of less than four months.

( 3 ) NACE: Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta’ Ottubru 1990 dwar il-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1), Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ Settembru 2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

( 4 ) Ħaddiema jistgħu japplikaw għal permessi tar-residenza fit-terminu qasir skont il-kwoti msemmija fis-subparagrafu 3b anke għal perijodu ta’ inqas minn erba’ xhur.

( 5 ) Regolament tal-Kunsill NACE (KEE) Nru 3037/90 tad-9 ta' Ottubru 1990 dwar il-klassifikazzjoni statistika tal-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea (ĠU L 293, 24.10.1990, p. 1).

( 6 ) Ħaddiema jistgħu japplikaw għal permessi ta' residenza fit-terminu qasir skont il-kwoti msemmija fis-subparagrafu 3c għal perjodi li jkunu saħansitra inqas minn erba' xhur.

( 7 ) These permits will be granted in addition to the quota mentioned in Article 10 of the Agreement which are reserved for employed and self-employed persons who are nationals of the Member States at the time of signature of the Agreement (21 June 1999) or nationals of the Republic of Cyprus or the Republic of Malta. These permits are also in addition to permits granted through existing bilateral trainee exchange agreements.

( 8 ) Dawn il-permessi se jingħataw flimkien mal-kwoti imsemmija fl-Artikolu 10 ta’ dan il-Ftehim li huma riservati għal persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom li huma ċittadini tal-Istati Membri fil-mument tal-iffirmar ta’ dan il-Ftehim (21 ta’ Ġunju 1999) u tal-Istati Membri li saru Partijiet Kontraenti għal dan il-Ftehim permezz tal-Protokoll tal-2004. Dawn il-permessi huma addizzjonali ma’ permessi mogħtija permezz ta’ ftehimiet bilaterali għall-iskambju ta’ apprentisti bejn l-Iżvizzera u l-Istati Membri l-ġodda.

( 9 ) Dawn il-permessi se jingħataw flimkien mal-kwoti imsemmija fl-Artikolu 10 ta' dan il-Ftehim, li huma riservati għal persuni impjegati u li jaħdmu għal rashom li huma nazzjonali tal-Istati Membri fil-mument tal-iffirmar ta' dan il-Ftehim (il-21 ta' Ġunju 1999) u tal-Istati Membri li saru Partijiet Kontraenti għal dan il-Ftehim permezz tal-Protokolli tal-2004 u tal-2008. Dawn il-permessi huma addizzjonali ma' permessi mogħtija permezz ta' ftehimiet bilaterali għall-iskambju tal-apprentisti bejn l-Isvizzera u l-Istati Membri l-ġodda.

( 10 ) Kif inhu fis-seħħ fid-data ta' l-iffirmar tal-Ftehim.

( 11 ) Kif inhu fis-seħħ fid-data ta' l-iffirmar tal-Ftehim.

( 12 ) Fl-Iżvizzera, l-assigurazzjoni kontra l-mard għal persuni li ma jagħżlux li jagħmluha d-domiċilju tagħhom trid tinkludi kopertura f'każ ta' aċċidenti u maternità.

( 13 ) M'għandhomx ikunu suġġetti għall-prijorità mogħtija lill-ħaddiema li jkunu integrati fis-suq regolari tax-xogħol jew għall-monitoraġġ tal-konformità mal-kondizzjonijiet tal-paga u ta' l-impjieg f'settur jew f'post partikolari.

( 14 ) ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1

( 15 ) ĠU L 284, 30.10.2009, p. 43.

( 16 ) ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35.

( 17 ) ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4.

( 18 ) ĠU L 349, 19.12.2012, p. 45.

( 19 ) ĠU L 158, 10.6.2013, p. 1.

( 20 ) ĠU L 284, 30.10.2009, p. 1.

( 21 ) ĠU L 338, 22.12.2010, p. 35.

( 22 ) ĠU L 149, 8.6.2012, p. 4.

( 23 ) ĠU L 349, 19.12.2012, p. 45.

( 24 ) ĠU L 149, 5.7.1971, p. 2.

( 25 ) ĠU L 177, 4.7.2008, p. 1.

( 26 ) ĠU L 74, 27.3.1972, p. 1.

( 27 ) ĠU L 39, 10.2.2009, p. 29.

( 28 ) ĠU L 209, 25.7.1998, p. 46.

( 29 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 1.

( 30 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 5.

( 31 ) ĠU C 149, 8.6.2010, p. 3.

( 32 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 9.

( 33 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 11.

( 34 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 13.

( 35 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 17.

( 36 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 56.

( 37 ) ĠU C 107, 27.4.2010, p. 3.

( 38 ) ĠU C 149, 8.6.2010, p. 5.

( 39 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 21.

( 40 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 23.

( 41 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 26.

( 42 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 40.

( 43 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 52.

( 44 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 54.

( 45 ) ĠU C 107, 27.4.2010, p. 6.

( 46 ) ĠU C 107, 27.4.2010, p. 8.

( 47 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 42.

( 48 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 43.

( 49 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 45.

( 50 ) ĠU C 187, 10.7.2010, p. 5. [Skambju Elettroniku ta' Informazzjoni tas-Sigurtà Soċjali]

( 51 ) ĠU C 12, 14.1.2012, p. 6.

( 52 ) ĠU C 45, 12.2.2011, p. 5.

( 53 ) ĠU C 262, 6.9.2011, p. 6.

( 54 ) ĠU C 57, 25.2.2012, p. 4

( 55 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 49.

( 56 ) ĠU C 106, 24.4.2010, p. 51.

( 57 ) ĠU C 240, 10.8.2012, p. 3.

( 58 ) Attwalment, perjodu ta’ 12-il xahar.

( 59 ) Il-kontribuzzjonijiet rimborsati għall-ħaddiema li se jeżerċitaw id-dritt tagħhom għall-benefiċċju għal meta ma jkunux impjegati fl-Isvizzera wara li jkunu ħallsu kontribuzzjonijiet għal mill-inqas 12-il xahar — fuq bosta perjodi ta’ residenza — fi żmien sentejn.

Top