EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:166:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 166, 30 ta' Ġunju 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 166

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
30 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament (UE) 2023/1321 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2020/2170 fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta’ kwoti oħra tal-importazzjoni għal ċerti prodotti tal-azzar ittrasferiti lejn l-Irlanda ta’ Fuq

1

 

*

Regolament (UE) 2023/1322 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2023 dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drogi (EUDA) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006

6

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1323 tas-27 ta’ Ġunju 2023 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand

48

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1324 tad-29 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2022/109 li jistabbilixxi għall-2022 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u ċerti gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, u r-Regolament (UE) 2023/194 li jistabbilixxi għall-2023 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, kif ukoll li jistabbilixxi għall-2023 u għall-2024 tali opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond

50

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1325 tat-23 ta’ Ġunju 2023 li japprova emenda fl-ispeċifikazzjonijiet fir-rigward ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew Indikazzjoni Ġeografika Protetta (“Extremadura” (PGI))

58

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1326 tat-23 ta’ Ġunju 2023 li japprova emenda fl-ispeċifikazzjonijiet fir-rigward ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew Indikazzjoni Ġeografika Protetta (“Balaton/Balatoni” (DOP))

60

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1327 tat-23 ta’ Ġunju 2023 li jikkonferixxi l-protezzjoni skont l-Artikolu 99 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-isem “Canelli” (DOP)

62

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1328 tat-28 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fl-oqsma tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

63

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1329 tad-29 ta’ Ġunju 2023 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-poliriċinoleat tal-poligliċerol (E 476) u l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 fir-rigward tal-ispeċifikazzjonijiet għall-gliċerol (E 422), għall-esteri tal-poligliċerol tal-aċidi xaħmin (E 475) u għall-poliriċinoleat tal-poligliċerol (E 476) ( 1 )

66

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1330 tad-29 ta’ Ġunju 2023 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet ta’ ċerta karta termali ħafifa li toriġina mir-Repubblika tal-Korea wara rieżami tal-iskadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

76

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1331 tad-29 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/159 li jimponi miżura ta’ salvagwardja definittiva kontra l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti tal-azzar

98

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1332 tad-29 ta’ Ġunju 2023 dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni ta’ preparat ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mit-Trichoderma reesei CBS 114044 bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ tas-simna, għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd, għad-dundjani tas-simna, għad-dundjani mrobbija għat-tgħammir u għall-qżieqeż miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni: Roal Oy), u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 902/2009 ( 1 )

102

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1333 tad-29 ta’ Ġunju 2023 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparat ta’ endo-1,3(4)-beta-glukanażi prodott mill-Aspergillus fijiensis CBS 589.94 bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ tas-simna u għall-qżieqeż miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni: DSM Nutritional Products Ltd, irrappreżentat minn DSM Nutritional Products Sp. z o.o.), li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1811/2005 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1259/2004 ( 1 )

106

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1334 tad-29 ta’ Ġunju 2023 dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-kelat tar-ram tal-analogu idrossilat tal-metijonina bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 349/2010 ( 1 )

111

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1335 tas-27 ta’ Ġunju 2023 li taħtar il-Prosekuturi Ewropej tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

116

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1336 tas-16 ta’ Ġunju 2023 dwar miżuri korrettivi li għandhom jittieħdu mill-Belġju u mil-Lussemburgu rigward ċerti miri ta’ prestazzjoni għat-tielet perjodu ta’ referenza f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2023) 3852)  ( 1 )

119

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1337 tat-22 ta’ Ġunju 2023 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/641 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2023) 4335)  ( 1 )

139

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1338 tat-28 ta’ Ġunju 2023 dwar ir-rekwiżiti tas-sigurtà li għandhom jiġu ssodisfati mill-istandards Ewropej għal ċerti prodotti tat-tfal u prodotti relatati skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

162

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1339 tas-27 ta’ Ġunju 2023 dwar is-sħubija fin-network globali taċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa diġitali stabbilit mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u dwar arranġamenti temporanji biex jiġi ffaċilitat l-ivvjaġġar internazzjonali fid-dawl tal-iskadenza tar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

177

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top