EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:163:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 163, 29 ta' Ġunju 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 163

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
29 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1316 tat-23 ta’ Ġunju 2023 li jistabbilixxi l-għeluq tas-sajd għat-tonn obeż fl-Oċean Atlantiku għall-bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Portugall

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1317 tat-28 ta’ Ġunju 2023 dwar deroga temporanja mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/1150 fir-rigward ta’ ċerti miżuri li jindirizzaw it-tfixkil fis-suq fis-settur tal-inbid

4

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1318 tat-28 ta’ Ġunju 2023 li tikkoreġi d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/1953 dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra koperti mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal kull Stat Membru għall-2020

7

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1319 tat-28 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2126 biex jiġu riveduti l-allokazzjonijiet annwali tal-emissjonijiet tal-Istati Membri għall-perjodu mill-2023 sal-2030 ( 1 )

9

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2021 tal-Kunsill ta’ Stabbilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni UE-Serbja tas-6 ta’ Diċembru 2021 li temenda l-Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tas-Serbja, min-naħa l-oħra, billi tissostitwixxi l-Protokoll 3 tiegħu dwar id-definizzjoni tal-kunċett ta’ “prodotti oriġinarji” u l-metodi ta’ koperazzjoni amministrattiva [2023/1320]

12

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2022/2400 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Novembru 2022 li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (UE) 2019/1021 dwar il-pollutanti organiċi persistenti ( ĠU L 317, 9.12.2022 )

104

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/… tas-26 ta’ Ġunju 2023 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 359/2011 dwar miżuri restrittivi diretti kontra ċerti persuni, entitajiet u korpi fil-kuntest tas-sitwazzjoni fl-Iran ( ĠU L 160 I, 26.6.2023 )

105

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/893 tal-21 ta’ April 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2015/340 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati maċ-ċertifikati u l-liċenzji tal-kontrolluri tat-traffiku tal-ajru ( ĠU L 118, 4.5.2023 )

106

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 ( ĠU L 97, 19.3.2021 )

107

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top