EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:158:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 158, 21 ta' Ġunju 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 158

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
21 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1190 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2278 li jissospendi d-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni msemmija fl-Artikolu 56(2), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1191 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament (UE) 2021/2283 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta’ kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

15

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1192 tal-14 ta’ Marzu 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir- rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-arranġamenti u l- proċeduri bil-miktub għall-funzjonament tal-kulleġġi ta’ riżoluzzjoni ( 1 )

31

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/1193 tal-14 ta’ Marzu 2023 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/23 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw il-kontenut tal-pjan ta’ riżoluzzjoni ( 1 )

48

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1194 tal-20 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2022/2346 rigward id-dispożizzjonijiet tranżizzjonali dwar ċerti prodotti li l-għan maħsub tagħhom mhuwiex mediku elenkati fl-Anness XVI tar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

62

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1195 tal-20 ta’ Ġunju 2023 li jistabbilixxi r-regoli għad-dettalji u l-format tal-informazzjoni li għandha ssir disponibbli mill-Istati Membri dwar ir-riżultati ta’ investigazzjonijiet uffiċjali li jikkonċernaw każijiet ta’ kontaminazzjoni bi prodotti jew sustanzi mhux awtorizzati għall-użu fil-produzzjoni organika

65

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1196 tas-16 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni tal-Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

69

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1197 tad-19 ta’ Ġunju 2023 li tawtorizza lill-Polonja tapplika rati mnaqqsa ta’ dazju tas-sisa fuq iż-żejt kombustibbli, il-gass naturali, il-faħam u l-kokk, użati bħala fjuwils għat-tisħin, f’konformità mal-Artikolu 19 tad-Direttiva 2003/96/KE

71

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1198 tal-21 ta’ Ġunju 2023 li temenda d-Direttiva 2008/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasport intern ta’ oġġetti perikolużi biex jiġu awtorizzati ċerti derogi nazzjonali (notifikata bid-dokument C(2023) 3900)  ( 1 )

73

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top