EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:143:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 143, 2 ta' Ġunju 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 143

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
2 ta' Ġunju 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/1062 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2023/194 li jistabbilixxi għall-2023 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-Unjoni u, għal bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, f’ċerti ilmijiet mhux tal-Unjoni, kif ukoll li jistabbilixxi għall-2023 u għall-2024 tali opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1063 tas-26 ta’ Mejju 2023 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Suruç Narı” (DOP)

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1064 tas-26 ta’ Mejju 2023 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Haricot de Soissons” (IĠP))

5

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1065 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-klorur tan-nikotinammidribosid miżjud mal-ikel ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1066 tal-1 ta’ Ġunju 2023 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ akkordji ta’ riċerka u żvilupp ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1067 tal-1 ta’ Ġunju 2023 dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għal ċerti kategoriji ta’ akkordji ta’ speċjalizzazzjoni ( 1 )

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1068 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għaċ-ċjantraniliprol f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2023/1069 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ residwi għall-biksafen, għaċ-ċiprodinil, għall-feneżammid, għall-fenpikossammid, għall-fenpirossimat, għall-flutjanil, għall-isoksaflutol, għall-mandipropammid, għall-metossifenożid, u għas-spinetoram f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

40

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1070 tal-1 ta’ Ġunju 2023 dwar l-arranġamenti tekniċi għall-iżvilupp, il-manutenzjoni u t-tħaddim ta’ sistemi elettroniċi għall-iskambju u l-ħżin tal-informazzjoni skont ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

65

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1071 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/620 rigward l-approvazzjoni tal-istatus ta’ ħelsien mill-mard jew l-irtirar tiegħu, ta’ ċerti Stati Membri jew taż-żoni jew tal-kompartimenti tagħhom, fir-rigward ta’ ċertu mard elenkat u rigward l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ eradikazzjoni għal dak il-mard elenkat ( 1 )

105

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1072 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jiffissa r-rata ta’ aġġustament għall-pagamenti diretti skont ir-Regolament (UE) 2021/2116 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sena kalendarja 2023

116

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1073 tal-1 ta’ Ġunju 2023 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-prodott bijoċidali uniku “Spray On wipes” f’konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

118

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2023/1074 tal-25 ta’ Mejju 2023 li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati għal protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Każakistan li jemenda l-Ftehim Imsaħħaħ ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Każakistan, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel, l-inbejjed u l-ispirti

127

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top