EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:071:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 071, 9 ta' Marzu 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 71

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 66
9 ta' Marzu 2023


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2023/511 tal-24 ta’ Novembru 2022 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għall-kalkolu tal-ammonti ta’ skoperturi ponderati għar-riskju ta’ impriżi ta’ investiment kollettiv skont l-approċċ ibbażat fuq il-mandat ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/512 tat-2 ta’ Marzu 2023 li japprova emenda mhux minuri għall-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (“Aceto Balsamico di Modena” (IĠP))

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/513 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jemenda l-Annessi XV u XIX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 rigward il-lista tal-pajjiżi terzi, tat-territorji jew taż-żoni tagħhom minn fejn huwa awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ prodotti tal-laħam tal-ungulati, tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa, u tal-bajd u l-prodotti tal-bajd ( 1 )

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/514 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/405 rigward prodotti raffinati ħafna, il-lista ta’ pajjiżi terzi li għandhom pjan ta’ kontroll approvat, u l-inklużjoni tal-Moldova fil-lista tal-pajjiżi terzi li huma awtorizzati jdaħħlu kunsinni ta’ bajd fl-Unjoni maħsubin biex jitqiegħdu fis-suq bħala bajd tal-Klassi A ( 1 )

11

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/515 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva abamektina f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/516 tat-8 ta’ Marzu 2023 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/2236 fir-rigward tal-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ annimali akkwatiċi maħsuba għal ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura, għar-rilaxx fl-ambjent naturali, jew għal skopijiet oħra, ħlief il-konsum dirett mill-bniedem ( 1 )

27

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2022/123 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Jannar 2022 dwar rwol imsaħħaħ għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fit-tħejjija għall-kriżijiet u fil-maniġġar tagħhom għall-prodotti mediċinali u għall-apparati mediċi ( ĠU L 20, 31.1.2022 )

37

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill 2014/107/UE tad-9 ta’ Diċembru 2014 li temenda d-Direttiva 2011/16/UE fir-rigward tal-iskambju awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni ( ĠU L 359, 16.12.2014 )

42

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ( ĠU L 167, 27.6.2012 )

43

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/866 tal-14 ta’ Mejju 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Konferenza annwali tal-Partijiet għall-Konvenzjoni dwar il-Konservazzjoni u l-Ġestjoni tar-Riżorsi tal-Pollakkju fil-Baħar Bering Ċentrali, u li tħassar id-Deċiżjoni tat-12 ta’ Ġunju 2017 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f’isem l-Unjoni, f’dik il-konferenza annwali ( ĠU L 140, 28.5.2019 )

44

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2023/419 tal-24 ta’ Frar 2023 li jimplimenta l-Artikolu 8a tar-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tassitwazzjoni fil-Belarussja u l-involviment tal-Belarussja fl-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna ( ĠU L 61, 27.2.2023 )

45

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top