EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:166:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 166, 22 ta' Ġunju 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 166

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
22 ta' Ġunju 2022


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/964 tal-10 ta’ Ġunju 2022 li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta’ prodotti bijoċidali “SOPUROXID” ( 1 )

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/965 tal-21 ta’ Ġunju 2022 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-qlub tal-varjetà li tittiekel tal-Jatropha curcas L. bħala ikel ġdid u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

118

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/966 tal-21 ta’ Ġunju 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 rigward il-kundizzjonijiet tal-użu, ir-rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi u l-ispeċifikazzjonijiet tal-ikel il-ġdid iż-żejt tal-Calanus finmarchicus  ( 1 )

125

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/967 tat-13 ta’ Ġunju 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni stabbilit mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni tal-Aġenda tal-Assoċjazzjoni bejn l-UE u r-Repubblika tal-Moldova

130

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/968 tas-16 ta’ Ġunju 2022 li taħtar żewġ membri tal-Qorti tal-Awdituri

134

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/969 tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fil-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-proposti għall-modifiki tar-regolamenti tan-NU Nru 12, 13, 13-H, 22, 24, 48, 49, 51, 53, 54, 74, 79, 85, 86, 90, 100, 106, 109, 117, 127, 129, 131, 135, 136, 137, 141, 145, 148, 149, 150, 157 u 162, fir-rigward tal-proposta għal modifiki għall-GTR tan-NU Nru 2, fir-rigward tal-proposta għal Regolament ġdid tan-NU dwar it-twissija tar-rivers, fir-rigward tal-proposta għal Regolament Tekniku Globali ġdid tan-NU dwar id-durabbiltà tal-apparati għall-kontroll tat-tniġġis għal vetturi b’żewġ roti u bi tliet roti, fir-rigward tal-proposta għal Riżoluzzjoni Konsolidata ġdida dwar il-kejl tan-numru ta’ partikuli ultrafini għal magni heavy duty, u fir-rigward tal-proposta għal awtorizzazzjoni biex tiġi żviluppata l-Emenda 4 għall-GTR tan-NU Nru 3

135

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2022/970 tas-16 ta’ Ġunju 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE, fir-rigward tal-emendar tad-Deċiżjoni Nru 3/2019 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE li tadotta miżuri tranżizzjonali skont l-Artikolu 95(4) tal-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE

145

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2022/971 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ Mejju 2022 dwar il-Bażi ta’ Data Ċentralizzata tat-Titoli u l-produzzjoni ta’ statistika dwar il-ħruġ ta’ titoli u li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2012/21 u l-Linja Gwida (EU) 2021/834 (BĊE/2022/25)

147

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 ( ĠU L 189, 28.5.2021 )

195

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi l-Programm Ewropa Kreattiva (2021 – 2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013 ( ĠU L 189, 28.5.2021 )

196

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/888 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2021 li jistabbilixxi l-Programm tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jħassar ir-Regolamenti (UE) 2018/1475 u (UE) Nru 375/2014 ( ĠU L 202, 8.6.2021 )

197

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1147 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni ( ĠU L 251, 15.7.2021 )

198

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1148 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri, l-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u l-Politika dwar il-Viżi ( ĠU L 251, 15.7.2021 )

199

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1149 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Fond għas-Sigurtà Interna ( ĠU L 251, 15.7.2021 )

200

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1153 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Lulju 2021 li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 ( ĠU L 249, 14.7.2021 )

201

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top