EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:137:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 137, 16 ta' Mejju 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 137

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
16 ta' Mejju 2022


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2022/738 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2022 li temenda d-Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta’ vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta’ merkanzija bit-triq ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/739 tat-13 ta’ Mejju 2022 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/761 fir-rigward ta’ ġestjoni ta’ ċerti kwoti tariffarji għall-importazzjoni tat-tjur u tal-kwota tariffarja għall-esportazzjoni tat-trab tal-ħalib lejn ir-Repubblika Dominicana

7

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/740 tat-13 ta’ Mejju 2022 dwar in-nuqqas ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva 1,3 dikloropropen, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/741 tat-13 ta’ Mejju 2022 dwar programm ta’ kontroll pluriennali kkoordinat tal-Unjoni għall-2023, l-2024 u l-2025 biex tiġi żgurata l-konformità mal-livelli massimi ta’ residwi tal-pestiċidi fl-ikel li joriġina mill-pjanti u mill-annimali u fuqu, u biex jiġi vvalutat l-esponiment għalihom tal-konsumaturi, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/601 ( 1 )

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/742 tat-13 ta’ Mejju 2022 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada, għar-Renju Unit u għall-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ tjur, ta’ prodotti ġerminali tat-tjur u ta’ laħam frisk tat-tjur u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/743 tat-13 ta’ Mejju 2022 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/605 li jistabbilixxi miżuri ta’ kontroll speċjali għad-deni Afrikan tal-ħnieżer ( 1 )

45

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2022/744 tal-10 ta’ Mejju 2022 li testendi l-mandat tal-Kap tal-Missjoni ta’ Konsulenza tal-Unjoni Ewropea għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà Ċivili fl-Ukrajna (EUAM Ukraine) (EUAM UKRAINE/1/2022)

82

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/745 tal-11 ta’ Mejju 2022 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/641 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta ma’ tifqigħat ta’ influwenza tat-tjur b’livell patoġeniku għoli f’ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2022) 3187)  ( 1 )

84

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/746 tat-13 ta’ Mejju 2022 dwar ċerti miżuri ta’ emerġenza relatati mad-deni Afrikan tal-ħnieżer fl-Italja (notifikata bid-dokument C(2022)3240)  ( 1 )

173

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2022/747 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Mejju 2022 li temenda l-Linja Gwida 2012/120/UE dwar ir-rekwiżiti ta’ rapportaġġ statistiku tal-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-istatistika esterna (BĊE/2011/23) (BĊE/2022/23)

177

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top