EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:037:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 037, 18 ta' Frar 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 37

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 65
18 ta' Frar 2022


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2022/211 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2022 li temenda d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/465/JHA, fir-rigward tal-allinjament tagħha mar-regoli tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2022/212 tas-17 ta’ Frar 2022 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 765/2006 dwar miżuri restrittivi fir-rigward tal-Belarussja

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/213 tat-8 ta’ Frar 2022 dwar il-kanċellament tar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika protetta “Salaisons fumées, marque nationale Grand-Duché de Luxembourg” (IĠP)

14

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/214 tas-17 ta’ Frar 2022 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/620 rigward l-approvazzjoni tal-istatus ta’ ħelsien mill-mard jew l-irtirar tiegħu, ta’ ċerti Stati Membri jew taż-żoni jew tal-kompartimenti tagħhom, rigward ċertu mard elenkat u rigward l-approvazzjoni ta’ programmi ta’ eradikazzjoni għal dak il-mard elenkat ( 1 )

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/215 tas-17 ta’ Frar 2022 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għall-Kanada u l-Istati Uniti fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji ta’ pollam, tal-prodotti ġerminali tal-pollam u tal-laħam frisk tal-pollam u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

28

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/216 tal-15 ta’ Frar 2022 dwar l-estensjoni tas-sorveljanza msaħħa għall-Greċja (notifikata bid-dokument C(2022) 865)

34

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2022/217 tal-15 ta’ Frar 2022 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2022/41 (ATALANTA/3/2022)

39

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2022/218 tas-17 ta’ Frar 2022 li temenda d-Deċiżjoni 2012/642/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Belarussja

41

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/219 tal-11 ta’ Frar 2022 li tistabbilixxi regoli ta’ proċedura għar-rieżami, skont l-Artikolu 22(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003, tal-legalità ta’ atti ta’ aġenziji eżekuttivi li jagħmlu ħsara lil parti terza u li jkunu ġew riferuti lill-Kummissjoni minn kwalunkwe persuna kkonċernata direttament jew individwalment

46

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/220 tal-15 ta’ Frar 2022 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Memorandum ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali li jipprovdi qafas għal kooperazzjoni msaħħa, dwar l-adozzjoni ta’ Arranġament ta’ Ħidma rigward il-kooperazzjoni fil-qasam tar-rappurtar tal-aċċidenti u l-inċidenti fl-avjazzjoni ċivili, u li taħtar president tal-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt

52

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/221 tas-16 ta’ Frar 2022 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nefqa mġarrba mir-Renju Unit fil-qafas tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2022) 798)

60

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/222 tas-16 ta’ Frar 2022 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nefqa imġarrab mill-Istati Membri taħt il-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (FAEG) u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (notifikat bid-dokument C(2022) 830)

63

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/223 tas-16 ta’ Frar 2022 li tadotta l-ħmistax-il aġġornament tal-lista ta’ siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku tal-Alpi (notifikata bid-dokument C(2022) 845)

79

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/224 tas-16 ta’ Frar 2022 li tadotta t-tlettax-il aġġornament tal-lista tas-siti ta’ importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku Pannonjan (notifikat bid-dokument C(2022) 871)

157

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top