EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:453:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 453, 17 ta' Diċembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 453

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
17 ta' Diċembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2244 tas-7 ta’ Ottubru 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill b’regoli speċifiċi dwar il-kontrolli uffiċjali fir-rigward tal-proċeduri tat-teħid ta’ kampjuni għar-residwi tal-pestiċidi fl-ikel u fl-għalf ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2245 tat-12 ta’ Ottubru 2021 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/891 fir-rigward tal-kalkolu tal-valur tal-produzzjoni kkummerċjalizzata tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi fis-settur tal-frott u l-ħaxix

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2246 tal-15 ta’ Diċembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1793 dwar iż-żieda temporanja fil-kontrolli uffiċjali u miżuri ta’ emerġenza li jirregolaw id-dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti minn ċerti pajjiżi terzi, u li jimplimenta r-Regolamenti (UE) 2017/625 u (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni ( 1 )

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2247 tal-15 ta’ Diċembru 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd u għall-albumina tal-bajd

35

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2248 tas-16 ta’ Diċembru 2021 li jispeċifika d-dettalji tal-interfaċċa elettronika bejn is-sistemi doganali nazzjonali u s-sistema ta’ informazzjoni u komunikazzjoni għas-sorveljanza tas-suq, u d-data li għandha tiġi trażmessa permezz ta’ dik l-interfaċċa ( 1 )

38

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2249 tas-16 ta’ Diċembru 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/605 li jistabbilixxi miżuri ta’ kontroll speċjali għad-deni Afrikan tal-ħnieżer ( 1 )

48

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2250 tal-14 ta’ Diċembru 2021 li taħtar membru u żewġ membri supplenti, proposti mir-Repubblika tal-Finlandja, tal-Kumitat tar-Reġjuni

88

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top