EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:429:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 429, 1 ta' Diċembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 429

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
1 ta' Diċembru 2021


Werrej

 

I   Atti leġiżlattivi

Paġna

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva (UE) 2021/2101 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2021 li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti impriżi u fergħat ( 1 )

1

 

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2102 tat-28 ta’ Ġunju 2021 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim dwar Spazju Komuni tal-Avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Armenja, min-naħa l-oħra

15

 

*

Ftehim dwar spazju komuni tal-avjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-repubblika tal-armenja min-naħa l-oħra

17

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2103 tad-19 ta’ Awwissu 2021 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-operat tal-portal tal-Internet, skont l-Artikolu 49(6) tar-Regolament (UE) 2019/818 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

65

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2104 tad-19 ta’ Awwissu 2021 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-operat tal-portal tal-Internet, skont l-Artikolu 49(6) tar-Regolament (UE) 2019/817 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

72

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2105 tat-28 ta’ Settembru 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza bid-definizzjoni ta’ metodoloġija għar-rapportar dwar in-nefqa soċjali

79

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2106 tat-28 ta’ Settembru 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/241 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza billi jistabbilixxi l-indikaturi komuni u l-elementi dettaljati tat-tabella ta’ valutazzjoni tal-irkupru u r-reżiljenza

83

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2107 tas-26 ta’ Novembru 2021 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għar-Renju Unit fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tat-tjur, tal-prodotti ġerminali tat-tjur u tal-laħam frisk tat-tjur u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

92

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2108 tad-29 ta’ Novembru 2021 li jemenda għat-323 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjonijiet Al-Qaida

97

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2109 tat-30 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/704 biex isiru bidliet amministrattivi fl-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja tal-prodotti bijoċidali “INSECTICIDES FOR HOME USE” ( 1 )

99

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2110 tat-30 ta’ Novembru 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/605 li jistabbilixxi miżuri ta’ kontroll speċjali għad-deni Afrikan tal-ħnieżer ( 1 )

108

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2111 tal-25 ta’ Novembru 2021 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea, skont il-Ftehim ta’ Kummerċ u Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, min-naħa waħda, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-istabbiliment ta’ Grupp ta’ Ħidma dwar is-Sajd u l-adozzjoni tar-regoli ta’ proċedura tiegħu

146

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/2112 tal-25 ta’ Novembru 2021 li taħtar membru supplenti, propost mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

151

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2113 tat-30 ta’ Novembru 2021 li tistabbilixxi l-ekwivalenza, għall-fini tal-faċilitazzjoni tad-dritt tal-moviment liberu fl-Unjoni, taċ-ċertifikati tal-COVID-19 maħruġa mir-Repubblika ta’ El Salvador maċ-ċertifikati maħruġa f’konformità mar-Regolament (UE) 2021/953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

152

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Id-Deċiżjoni Nru 1/2021 tal-Kumitat Speċjalizzat stabbilit bl-Artikolu 8(1)(P) tal-Ftehim dwar il-Kummerċ u l-Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, minn naħa, u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, min-naħa l-oħra, tad-29 ta’ Ottubru 2021 rigward l-emenda tal-Annessi tal-Protokoll dwar il-Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali [2021/2114]

155

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2021/2059 tat-23 ta’ Novembru 2021 dwar il-konferma mill-ġdid tal-awtorizzazzjoni tal-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fil-Mediterran (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2021) ( ĠU L 422, 26.11.2021 )

192

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top