EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:421:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 421, 26 ta' Novembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 421

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
26 ta' Novembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/2061 tal-11 ta’ Novembru 2021 dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd skont il-Protokoll dwar l-Implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija fil-qasam tas-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania (2021–2026)

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2062 tat-23 ta’ Awwissu 2021 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/2014 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art għal ċertu sajd fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2021–2023

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2063 tal-25 ta’ Awwissu 2021 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2020/2015 u li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art għal ċertu sajd fl-Ilmijiet tal-Punent għall-perjodu 2021-2023

6

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2064 tal-25 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ eżenzjoni de minimis għall-obbligu ta’ ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar Adrijatiku u tax-Xlokk tal-Mediterran

9

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2065 tal-25 ta’ Awwissu 2021 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għas-sajd tal-barbuni imperjali fil-Baħar l-Iswed

14

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/2066 tal-25 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward id-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta’ ħatt l-art għal ċerti stokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-Baħar Mediterran għall-perjodu 2022–2024

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2067 tal-24 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u l-bajd u għall-albumina tal-bajd

22

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2068 tal-25 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta’ approvazzjoni tas-sustanzi attivi benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl u pyraclostrobin ( 1 )

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2069 tal-25 ta’ Novembru 2021 li jemenda l-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tal-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ patata għall-konsum mill-Bożnija-Ħerzegovina, mill-Montenegro u mis-Serbja u li jħassar id-Deċiżjonijiet ta’ Implimentazzjoni 2012/219/UE u (UE) 2015/1199

28

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2070 tal-25 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 474/2006 fir-rigward tal-lista ta’ trasportaturi tal-ajru li huma pprojbiti milli joperaw jew li huma soġġetti għal restrizzjonijiet operattivi fl-Unjoni ( 1 )

31

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2071 tal-25 ta’ Novembru 2021 li jagħmel ċerti vaċċini u sustanzi attivi użati għall-manifattura ta’ tali vaċċini soġġetti għas-sorveljanza tal-esportazzjoni

52

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2072 tal-25 ta’ Novembru 2021 b’appoġġ għall-bini ta’ reżiljenza fil-bijosikurezza u l-bijosigurtà permezz tal-Konvenzjoni dwar l-Armi Bijoloġiċi u Tossiniċi

56

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2073 tal-25 ta’ Novembru 2021 b’appoġġ għat-tisħiħ tal-effettività operazzjonali tal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta’ Armi Kimiċi (OPCW) permezz tal-immaġni bis-satellita

65

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2074 tal-25 ta’ Novembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2017/2370 li tappoġġa l-Kodiċi ta’ Kondotta tal-Aja u n-nonproliferazzjoni tal-missili ballistiċi fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta’ Qerda Massiva

70

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/2075 tal-25 ta’ Novembru 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2020/979 b’appoġġ għall-iżvilupp ta’ sistema rikonoxxuta internazzjonalment għall-validazzjoni tal-ġestjoni tal-armi u l-munizzjon skont standards internazzjonali miftuħa

72

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1056 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ( ĠU L 231, 30.6.2021 )

74

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2021/1057 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ġunju 2021 li jistabbilixxi l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1296/2013 ( ĠU L 231, 30.6.2021 )

75

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top