EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:402:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 402, 15 ta' Novembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 402

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
15 ta' Novembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1972 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2021/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi, is-Sajd u l-Akkwakultura u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1004 billi jistabbilixxi l-kriterji għall-kalkolu tal-ispejjeż addizzjonali li jġarrbu l-operaturi mis-sajd, mit-trobbija, mill-ipproċessar u mill-kummerċjalizzazzjoni ta’ ċerti prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura fir-reġjuni ultraperifiċi

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1973 tat-12 ta’ Novembru 2021 li jikkoreġi l-verżjoni tal-lingwa Ġermaniża tar-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva ( 1 )

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1974 tat-12 ta’ Novembru 2021 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-frott imnixxef tas-Synsepalum dulcificum bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

5

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1975 tat-12 ta’ Novembru 2021 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-forom iffriżati, imnixxfa u tat-trab tal-Locusta migratoria bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1976 tat-12 ta’ Novembru 2021 li jimponi dazju anti-dumping definittiv u li jiġbor definittivament id-dazju provviżorju impost fuq l-importazzjonijiet ta’ monoetilenglikol li joriġina mill-Istati Uniti tal-Amerika u mir-Renju tal-Arabja Sawdija

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1977 tat-12 ta’ Novembru 2021 li jemenda l-Annessi V u XIV tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tal-entrati għar-Renju Unit fil-listi ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għad-dħul fl-Unjoni ta’ konsenji tat-tjur, tal-prodotti ġerminali tat-tjur u tal-laħam frisk tat-tjur u tal-għasafar tal-kaċċa ( 1 )

60

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2021/1978 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li temenda, għall-finijiet ta’ adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjoni għall-użu tal-ftalat tal-bis(2-etileżil) (DEHP), butilbenżilftalat (BBP), id-dibutilftalat (DBP) u d-diisobutilftalat (DIBP) fi spare parts irkuprati minn u użati għat-tiswija jew għar-rinnovazzjoni ta’ apparat mediku ( 1 )

65

 

*

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2021/1979 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għall-użu tal-ftalat ta’ bis(2-etileżil) (DEHP) f’komponenti tal-plastik li jinsabu fil-kojls tad-ditekter tal-Immaġni bir-Reżonanza Manjetika (MRI) ( 1 )

69

 

*

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2021/1980 tal-11 ta’ Awwissu 2021 li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness IV tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ eżenzjoni għall-użu tal-ftalat tal-bis(2-etileżil) (DEHP) f’elettrodi selettivi għall-joni biex janalizzaw il-fluwidi tal-ġisem tal-bniedem u/jew il-fluwidi tad-dijalisat ( 1 )

73

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1981 tad-9 ta’ Novembru 2021 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Forum Dinji għall-Armonizzazzjoni tar-Regolamenti tal-Vetturi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti fir-rigward tal-proposti għall-modifiki għar-Regolamenti tan-NU Nri 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 u 159, fir-rigward tal-proposti għal emendi għar-Riżoluzzjonijiet Konsolidati R.E.3 u R.E.5, fir-rigward tal-proposti għal emendi għar-Riżoluzzjonijiet Reċiproċi M.R.1 u M.R.2, u fir-rigward tal-proposti għall-awtorizzazzjonijiet għall-emenda tal-GTR tan-NU dwar is-sikurezza tal-persuni mixjin fit-triq, u biex jiġu żviluppati GTRs tan-NU dwar l-Emissjonijiet Globali tas-Sewqan Reali u dwar l-emissjonijiet ta’ partikuli tal-brejkijiet

77

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top