EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:396:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 396, 10 ta' Novembru 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 396

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
10 ta' Novembru 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1932 tad-9 ta’ Novembru 2021 li jimplimenta l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2016/44 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1933 tal-14 ta’ Lulju 2021 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 576/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-regoli dwar il-movimenti mhux kummerċjali tal-għasafar domestiċi fi Stat Membru minn territorju jew minn pajjiż terz ( 1 )

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1934 tat-30 ta’ Lulju 2021 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 fir-rigward ta’ ċerti dispożizzjonijiet relatati mal-oriġini tal-merkanzija

10

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1935 tat-8 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/723 fir-rigward tal-informazzjoni u d-data dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi li jridu jitressqu permezz tal-mudell tal-formola standard ( 1 )

17

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1936 tad-9 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/2019 fir-rigward ta’ ċerti pjanti għat-tħawwil tal-Ficus carica L. u tal-Persea americana Mill. li joriġinaw f’Iżrael, li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2020/1213 fir-rigward tal-miżuri fitosanitarji għall-introduzzjoni ta’ dawk il-pjanti għat-tħawwil fit-territorju tal-Unjoni u li jikkoreġi dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-aħħar

27

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1937 tad-9 ta’ Novembru 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward tad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ molluski u krustaċji maħsuba biex jinżammu għal skopijiet ornamentali f’faċilitajiet magħluqa u li jistabbilixxi l-lista ta’ pajjiżi terzi jew territorji, jew iż-żoni jew il-kompartimenti tagħhom li minnhom huwa awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ tali kunsinni ( 1 )

36

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1938 tad-9 ta’ Novembru 2021 li jistabbilixxi l-mudell tad-dokument ta’ identifikazzjoni għall-movimenti mhux kummerċjali tal-għasafar domestiċi fi Stat Membru minn territorju jew minn pajjiż terz u li jħassar id-Deċiżjoni 2007/25/KE ( 1 )

47

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1939 tad-9 ta’ Novembru 2021 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fi ħdan il-Kumitat għall-Kummerċ stabbilit bil-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Kolombja, il-Perù, u l-Ekwador, min-naħa l-oħra, fir-rigward ta’ modifiki fl-Appendiċijiet 2, 2 A u 5 tal-Anness II tal-Ftehim

56

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1940 tad-9 ta’ Novembru 2021 dwar is-sospensjoni parzjali tal-applikazzjoni tal-Ftehimbejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Belarussjadwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi

58

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1941 tad-9 ta’ Novembru 2021 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-partijiet għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-finanzjament ta’ dak il-Fond, li jinkludi l-limitu massimu għall-2023, l-ammont annwali għall-2022, l-ammont tal-ewwel pagament parzjali għall-2022 u previżjoni indikattiva u mhux vinkolanti għall-ammonti annwali mistennija ta’ kontribuzzjonijiet għas-snin 2024 u 2025

61

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/1942 tad-9 ta’ Novembru 2021 li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1333 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

64

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top