EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:256:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 256, 19 ta' Lulju 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
19 ta' Lulju 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1172 tat-18 ta’ Ġunju 2021 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim dwar ir-Rispett għal-Limitazzjonijiet ta’ Żmien għall-Arranġamenti għall-Provvista ta’ Inġenji tal-Ajru bl-Ekwipaġġ bejn l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti tal-Amerka, l-Iżlanda u r-Renju tan-Norveġja

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2021/1173 tat-13 ta’ Lulju 2021 dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew u li jħassar ir-Regolament (UE) 2018/1488

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1174 tat-12 ta’ Lulju 2021 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta’ oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti “Asparago di Badoere” (IĠP)

52

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1175 tas-16 ta’ Lulju 2021 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu tal-polijoli f’ċerti prodotti tal-ħelu b’enerġija mnaqqsa ( 1 )

53

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1176 tas-16 ta’ Lulju 2021 li jemenda l-Annessi III, V, VII u IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-ġenotipar tal-każijiet pożittivi ta’ TSE fil-mogħoż, tad-determinazzjoni tal-età fl-annimali ovini u kaprini, tal-miżuri applikabbli f’merħla jew f’qatgħa bi scrapie atipika u tal-kundizzjonijiet għall-importazzjonijiet ta’ prodotti ta’ oriġini bovina, ovina u kaprina ( 1 )

56

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1177 tas-16 ta’ Lulju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/408 fir-rigward tat-tneħħija tal-propossikarbażon mil-lista ta’ sustanzi attivi li għandhom jitqiesu bħala kandidati għas-sostituzzjoni ( 1 )

60

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1178 tas-16 ta’ Lulju 2021 li jemenda ċerti Annessi tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/404 fir-rigward ta’ ċerti listi ta’ pajjiżi terzi li minnhom hu awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, ta’ prodotti ġerminali u ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali ( 1 )

63

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1179 tas-16 ta’ Lulju 2021 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1051/2011 fir-rigward tat-tabelli aggregati u l-fajls tal-mikrodata għat-trażmissjoni tad-data  ( 1 )

89

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1180 tat-13 ta’ Lulju 2021 dwar id-deċiżjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-proċedura bil-miktub mill-Parteċipanti fl-Arranġament dwar il-Krediti ta’ Esportazzjoni Uffiċjalment Appoġġati fir-rigward tal-adozzjoni ta’ deċiżjoni biex jiġu emendati d-dispożizzjonijiet dwar ir-Rati ta’ Referenza tal-Imgħax Kummerċjali tal-Arranġament

97

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1181 tat-13 ta’ Lulju 2021 dwar il-pożizzjoni li għandha tiġi adottata, f’isem l-Unjoni Ewropea, fi ħdan il-Kumitat għall-Kummerċ stabbilit bil-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat għall-Kummerċ

99

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1182 tas-16 ta’ Lulju 2021 dwar l-istandards armonizzati għall-apparati mediċi abbozzati b’appoġġ għar-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

100

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1183 tas-16 ta’ Lulju 2021 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/450 fir-rigward tal-pubblikazzjoni tar-referenzi ta’ Dokumenti Ewropej ta’ Valutazzjoni għal ċerti prodotti tal-bini ( 1 )

103

 

 

REGOLI TA' PROĊEDURA

 

*

Deċiżjoni Nru 41/2021 tal-Qorti tal-Awdituri dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE (IKUE)

106

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top