EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:224:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 224, 24 ta' Ġunju 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 224

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 64
24 ta' Ġunju 2021


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2021/1017 tal-15 ta’ April 2021 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-Annessi II u III tar-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1018 tat-22 ta’ Ġunju 2021 li jemenda l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/637 fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ indikaturi ta’ importanza sistemika globali, u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1030/2014 ( 1 )

6

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1019 tat-22 ta’ Ġunju 2021 dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji li għandhom jitħallsu mill-partijiet fil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-finanzjament tal-Fond, inkluż it-tieni ħlas parzjali għall-2021

9

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2021 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Belġju — EGF/2020/005 BE/Swissport

12

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2021 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Ġermanja — EGF/2020/003 DE/GMH Guss

14

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/1022 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2021 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni min-Netherlands — EGF/2020/004 NL/KLM

16

 

*

Deċiżjoni (UE) 2021/1023 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2021 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni ppreżentata mill-Finlandja — EGF/2020/007 FI/Finnair

18

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1024 tat-18 ta’ Ġunju 2021 li temenda d-Deċiżjoni 2009/908/UE, li tistabbilixxi miżuri għall-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew dwar l-eżerċizzju tal-Presidenza tal-Kunsill, u dwar il-presidenza tal-korpi preparatorji tal-Kunsill

20

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/1025 tal-21 ta’ Ġunju 2021 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2017/809 b’appoġġ għall-implimentazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1540 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nonproliferazzjoni tal-armi ta’ qerda massiva u l-mezzi ta’ twassil tagħhom

22

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2021/1026 tal-21 ta’ Ġunju 2021 b’appoġġ għall-Programm dwar iċ-Ċibersigurtà u r-Reżiljenza Ċibernetika u l-Assigurazzjoni tal-Informazzjoni tal-Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta’ Armi Kimiċi (OPCW) fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni ta’ Armi ta’ Qerda Massiva

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2021/1027 tat-22 ta’ Ġunju 2021 li tafda f’idejn il-Kummissjoni Ewropea - l-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali (PMO) - l-eżerċizzju ta’ setgħat mogħtija lill-awtorità tal-ħatra u l-awtorità bis-setgħa li tikkonkludi kuntratti ta’ reklutaġġ relatati mal-assigurazzjoni kontra r-riskju ta’ mard jew inċidenti okkupazzjonali

29

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1028 tal-21 ta’ Ġunju 2021 li tadotta miżuri għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aċċess, l-emendar, it-tħassir u t-tħassir minn qabel tad-data fis-Sistema Ċentrali tal-ETIAS

31

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Direttiva (UE) 2018/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli ( ĠU L 328, 21.12.2018 )

42

 

*

Rettifika għar-Regolament (KE) 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti kożmetiċi ( ĠU L 342, 22.12.2009 )

43

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top