EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:425:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 425, 16 ta' Diċembru 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 425

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
16 ta' Diċembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2095 tad-9 ta’ Diċembru 2020 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta’ prodott b’isem elenkat fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Aceite de la Comunitat Valenciana” (DOP)

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/2096 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi kimiċi (REACH), fir-rigward ta’ sustanzi karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), tagħmir kopert mir-Regolament (UE) 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, inkwinanti organiċi persistenti, ċerti sustanzi jew taħlitiet likwidi, nonilfenol u metodi ta’ ttestjar għall-ażokoloranti ( 1 )

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/2097 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-Istandard Internazzjonali tar-Rapportar Finanzjarju 4 ( 1 )

10

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2098 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jniedi rieżami tar-Regolamenti ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) Nru 443/2011 u (UE) Nru 444/2011 b’mod li jiġi estiż, rispettivament, id-dazju antidumping u kumpensatorju definittiv fuq l-importazzjonijiet tal-bijodiżil ikkunsinnati mill-Kanada, kemm jekk iddikjarati bħala li joriġinaw mill-Kanada kif ukoll jekk le, għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-possibbiltà li tingħata eżenzjoni minn dawk il-miżuri lil produttur esportatur Kanadiż wieħed, li jħassar id-dazju antidumping fir-rigward tal-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur u li jagħmel l-importazzjonijiet minn dak il-produttur esportatur soġġetti għar-reġistrazzjoni

13

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2099 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/386 fir-rigward tar-regoli speċifiċi għat-tqassim tal-kwoti tariffarji li l-perjodu tal-kwota tagħhom ikun għadu għaddej fid-data tal-applikazzjoni tal-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 2019/216 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

19

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2100 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jimponi dazju anti-dumping definittiv fuq l-importazzjonijiet tan-nitrat tal-ammonju li joriġinaw mir-Russja wara reviżjoni ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

21

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2101 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva kieselgur (trab tad-diatomi) f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

79

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2102 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li japprova l-verifiki tal-konformità mal-istandards tal-kummerċjalizzazzjoni tal-frott u l-ħaxix imwettqa mir-Renju Unit u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 543/2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat

84

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2103 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1295/2008 dwar l-importazzjoni tal-ħops mill-pajjiżi terzi

87

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2104 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodu ta’ approvazzjoni tas-sustanza attiva żejt tal-paraffin ( 1 )

93

 

*

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2105 tal-15 ta’ Diċembru 2020 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva etossażol bħala kandidat għas-sostituzzjoni f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

96

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2106 tal-14 ta’ Diċembru 2020 dwar miżura ta’ salvagwardja meħuda mill-Finlandja skont id-Direttiva 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ parank motorizzat ta’ Biltema Nordic Services bir-referenza tal-mudell 15-371, manifatturat minn Biltema Nordic Services AB u distribwit fis-suq Finlandiż minn Biltema Suomi Oy (notifikata bid-dokument C(2020) 8781)  ( 1 )

101

 

*

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzojni tal-Kummissjoni (UE) 2020/2107 tal-14 ta’ Diċembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni 2007/25/KE fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument C(2020) 8789)  ( 1 )

103

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top