EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:379:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 379, 13 ta' Novembru 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 379

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
13 ta' Novembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1676 tal-31 ta’ Awwissu 2020 li jemenda l-Artikolu 25 tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet fir-rigward taż-żebgħa personalizzata ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1677 tal-31 ta’ Awwissu 2020 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-klassifikazzjoni, it-tikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet sabiex titjieb il-prattiċità tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni relatati mar-reazzjoni ta’ emerġenza relatata mas-saħħa ( 1 )

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1678 tas-6 ta’ Novembru 2020 li japprova l-emendi fl-ispeċifikazzjoni tal-prodott ta’ Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta jew ta’ Indikazzjoni Ġeografika Protetta (“Rioja” (DOP))

24

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1679 tas-6 ta’ Novembru 2020 li jikkonferixxi l-protezzjoni skont l-Artikolu 99 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-isem “Soltvadkerti” (DOP)

25

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1680 tas-6 ta’ Novembru 2020 li jagħti protezzjoni skont l-Artikolu 99 tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill lill-isem “Friuli”/“Friuli Venezia Giulia”/“Furlanija”/“Furlanija Julijska krajina” (DOP)

26

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1681 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tneħħija mil-lista tal-Unjoni ta’ ċerti sustanzi aromatizzanti ( 1 )

27

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1682 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi ( 1 )

31

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1683 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi ( 1 )

34

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1684 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jemenda l-Anness VI tar-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti kożmetiċi ( 1 )

42

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1685 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza bupivacaine fir-rigward tal-limitu massimu ta’ residwi tagħha ( 1 )

44

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1686 tat-12 ta’ Novembru 2020 li jagħmel suġġetti għar-reġistrazzjoni l-importazzjonijiet ta’ ċerti prodotti ċatti b’laminazzjoni termali tal-ħadid, mhux illigat jew liga oħra tal-azzar li joriġinaw mit-Turkija

47

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2020/1687 tat-2 ta’ Settembru 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI fir-rigward tal-inklużjoni tas-sustanza psikoattiva ġdida N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benżimidażol-1-etanammina (isotonitażen) fid-definizzjoni ta’ “droga”

55

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2020/1688 tal-bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Settembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni (UE) 2020/187 dwar l-implimentazzjoni tat-tielet programm ta’ xiri ta’ bonds iggarantiti (BĊE/2020/48)

58

 

*

Deċiżjoni tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (UE) 2020/1689 tas-16 ta’ Settembru 2020 li ġġedded ir-rekwiżit temporanju lill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jkollhom pożizzjonijiet qosra netti biex ibaxxu l-livelli limiti ta’ notifika ta’ pożizzjonijiet qosra netti fir-rigward tal-kapital azzjonarju maħruġ ta’ kumpaniji li l-ishma tagħhom huma ammessi għan-negozjar f’suq regolat biex jinnotifikaw l-awtoritajiet kompetenti li jaqbżu ċertu livell limitu f’konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament (UE) Nru 236/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

60

 

 

LINJI GWIDA

 

*

Linja Gwida (UE) 2020/1690 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Settembru 2020 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2015/510 dwar l-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal- Eurosistema (BĊE/2020/45)

77

 

*

Linja Gwida (UE) 2020/1691 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Settembru 2020 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2014/31 dwar miżuri temporanji addizzjonali fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ rifinanzjament tal-Eurosistema u l-eliġibbiltà tal-kollateral (BĊE/2020/47)

92

 

*

Linja Gwida (UE) 2020/1692 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-25 ta’ Settembru 2020 li temenda l-Linja Gwida (UE) 2016/65 dwar il-haircuts fil-valutazzjoni applikati fl-implimentazzjoni tal-qafas tal-politika monetarja tal-Eurosistema (BĊE/2020/46)

94

 

 

REGOLI TA' PROĊEDURA

 

*

Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija tal-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika tas-26 ta’ Marzu 2020 li tistabbilixxi regoli interni rigward restrizzjonijiet ta’ ċerti drittijiet ta’ suġġetti tad-data fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fil-qafas tal-funzjonament tal-Impriża Konġunta BBI

96

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top