EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:300:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 300, 14 ta' Settembru 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 300

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
14 ta' Settembru 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1272 tal-4 ta’ Ġunju 2020 li jemenda u jikkoreġi r-Regolament Delegat (UE) 2019/979 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar informazzjoni finanzjarja ewlenija fis-sommarju ta’ prospett, il-pubblikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-prospetti, ir-reklami għal titoli, is-supplimenti għal prospett, u l-portal ta’ notifika ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1273 tal-4 ta’ Ġunju 2020 li jemenda u jikkorreġi r-Regolament Delegat (UE) 2019/980 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat ( 1 )

6

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1274 tal-1 ta’ Lulju 2020 li jiffissa tnaqqis b’rata fissa għad-dazju tal-importazzjoni għas-sorgu fi Spanja importat minn pajjiżi terzi

24

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1275 tas-6 ta’ Lulju 2020 li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/592 dwar miżuri eċċezzjonali temporanji li jidderogaw minn ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġi indirizzat it-tfixkil fis-suq fis-settur tal-frott u l-ħxejjex u fis-settur tal-inbid ikkawżat mill-pandemija tal-COVID-19 u miżuri marbuta magħha

26

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1276 tal-11 ta’ Settembru 2020 dwar in-nuqqas ta’ tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva bromossinil, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

32

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2020/1277 tad-9 ta’ Settembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2013/680/UE li tawtorizza lir-Renju tad-Danimarka u r-Renju tal-Iżvezja biex jestendu l-applikazzjoni ta’ miżura speċjali li tidderoga mill-Artikoli 168, 169, 170 u 171 tad-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

35

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1278 tat-2 ta’ Settembru 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/190/UE rigward it-tqassim annwali tar-riżorsi mill-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva Favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ skont l-Istat Membru flimkien mal-lista ta' reġjuni eliġibbli (notifikata bid-dokument C(2020) 5891)

37

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top