EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:221:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 221, 10 ta' Lulju 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 221

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
10 ta' Lulju 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/987 tal-20 ta’ Jannar 2020 li jikkoreġi ċerti verżjonijiet tal-lingwa tar-Regolament Delegat (UE) Nru 1254/2014 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar enerġetiku tal-unitajiet ta’ ventilazzjoni residenzjali ( 1 )

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/988 tat-12 ta’ Marzu 2020 li jirrettifika ċerti verżjonijiet tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ( 1 )

3

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/989 tas-27 ta’ April 2020 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2020/124 rigward ċerti dispożizzjonijiet u Annessi tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ infurzar tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (NAFO)

5

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/990 tat-28 ta’ April 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, fir-rigward tar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali u taċ-ċertifikazzjoni għall-movimenti fl-Unjoni ta’ annimali akkwatiċi u prodotti li joriġinaw minn annimali akkwatiċi ( 1 )

42

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/991 tat-13 ta’ Mejju 2020 li jiftaħ u jipprevedi l-amministrazzjoni ta’ kwoti tariffarji għall-importazzjoni ta’ ross li joriġina mir-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

64

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/992 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ 6-fitażi, prodotta mill-Aspergillus niger (DSM 25770) bħala addittiv fl-għalf għall-ispeċijiet avjarji kollha tal-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni BASF SE) ( 1 )

73

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/993 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi (EC 3.2.1.8) prodotta mit-Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet tat-tjur kollha għat-tismin għajr it-tiġieġ għat-tismin, l-għasafar ornamentali, l-ispeċijiet porċini kollha miftuma għajr il-ħnienes miftuma u l-ispeċijiet porċini kollha għat-tismin għajr il-ħnieżer għat-tismin (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Berg und Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

76

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/994 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-monensina u n-nikarbażina (Monimax) bħala addittiv tal-għalf għad-dundjani għat-tismin, għat-tiġieġ għat-tismin u għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd (detentur tal-awtorizzazzjoni Huvepharma NV) ( 1 )

79

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/995 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni ta’ preparazzjoni ta’ endo-1,4-beta-ksilanażi prodotta mill-Aspergillus oryzae (DSM 26372) bħala addittiv fl-għalf għall-ħnieżer li jreddgħu (detentur tal-awtorizzazzjoni DSM Nutritional products Ltd., rappreżentat minn DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o) ( 1 )

84

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/996 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparat tal-karvakrol, tat-timol, tad-D-karvon, tas-saliċilat tal-metil u tal-L-mentol bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin, għat-tiġieġ imrobbija għall-bajd u għall-ispeċijiet minuri ta’ tjur imrobbija għall-bajd (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Biomin GmbH) ( 1 )

87

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/997 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-bażi tal-L-liżina, likwidu, tas-sulfat tal-L-liżina u tal-monoidroklorur tal-L-liżina, teknikament pur, bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali ( 1 )

90

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/998 tad-9 ta’ Lulju 2020 dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni tal-astaksantina-dimetildisuċċinat bħala addittiv fl-għalf għall-ħut u l-krustaċji u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 393/2008 ( 1 )

96

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/999 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-prodotti ġerminali u t-traċċabilità ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali bovini, porċini, ovini, kaprini u ekwini ( 1 )

99

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/1000 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jikkoreġi ċerti verżjonijiet tal-lingwa tar-Regolament (UE) Nru 1253/2014 li jimplimenta d-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn tal-unitajiet ta’ ventilazzjoni ( 1 )

105

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1001 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-operat tal-Fond għall-Modernizzazzjoni li jsostni investimenti għall-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-enerġija u għat-titjib tal-effiċjenza enerġetika ta’ ċerti Stati Membri

107

 

*

Regolament Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2020/1002 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi deroga mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/2072 fir-rigward tar-rekwiżiti għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ injam tal-fraxxnu li joriġina jew li ġie pproċessat fl-Istati Uniti

122

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1003 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jġedded l-approvazzjoni tar-razez VRA 1835, VRA 1984 u FOC PG 410.3 tal- Phlebiopsis gigantea bħala sustanzi attivi b’riskju baxx, f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

127

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1004 tad-9 ta’ Lulju 2020 li japprova s-sustanza bażika l-ħalib tal-baqra f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

133

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1005 tad-9 ta’ Lulju 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri ( 1 )

137

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2020/460 tal-Parlament Ewopew u tal Kunsill tat-30 ta’ Marzu 2020 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013 u (UE) Nru 508/2014 fir-rigward ta’ miżuri speċifiċi biex jiġu mmobilizzati investimenti fis-sistemi tal-kura tas-saħħa tal-Istati Membri u f’setturi oħra tal-ekonomiji tagħhom b’reazzjoni għat-tifqigħa COVID-19 (Inizjattiva ta’ Investiment b’Reazzjoni għall-Coronavirus) ( ĠU L 99, 31.3.2020 )

164

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top