EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:195:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 195, 19 ta' Ġunju 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 195

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 63
19 ta' Ġunju 2020


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/855 tas-7 ta’ Mejju 2020 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/1675 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, dwar l-inklużjoni tal-Bahamas, il-Barbados, il-Botswana, il-Kambodja, il-Ghana, il-Ġamajka, il-Mauritius, il-Mongolja, il-Myanmar/Burma, in-Nikaragwa, il-Panama u ż-Żimbabwe fit-tabella fil-punt I tal-Anness u t-tneħħija tal-Bożnija-Ħerzegovina, l-Etjopja, il-Guyana, ir-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Laos, is-Sri Lanka u t-Tuneżija minn din it-tabella ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/856 tad-9 ta’ Ġunju 2020 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi tar-residwi għaċ-ċjantraniliprol, iċ-ċjażofammid, iċ-ċiprodinil, il-fenpirossimat, il-fluksapiroksad, l-imażalil, l-isofetammid, il-kreżoksim-metil, il-lufenuron, il-mandipropammid, il-propamokarb, il-piraklostrobin, il-pirjofenon, il-piriprossifen u l-ispinetoram f’ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

9

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/857 tas-17 ta’ Ġunju 2020 li jistabbilixxi l-prinċipji li għandhom jiġu inklużi fil-kuntratt bejn il-Kummissjoni Ewropea u r-Reġistru tad-dominju tal-ogħla livell.eu skont ir-Regolament (UE) 2019/517 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

52

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/858 tat-18 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/732 rigward il-posponiment tal-applikazzjoni tiegħu ( 1 )

57

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/859 tas-16 ta’ Ġunju 2020 li teskludi mill-finanzjament tal-Unjoni Ewropea ċertu nefqa mġarrba mill-Istati Membri fil-kuntest tal-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija (l-FAEG) u tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) (notifikata bid-dokument C(2020) 3609)

59

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/860 tat-18 ta’ Ġunju 2020 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (notifikat bid-dokument C(2020) 4177)  ( 1 )

94

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/706 tas-26 ta’ Mejju 2020 li jemenda għat-tliet mija u erbatax-il darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da’esh) u mal-organizzazzjonijiet Al-Qaida ( ĠU L 164, 27.5.2020 )

117

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2019/1833 tal-24 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Annessi I, III, V u VI tad-Direttiva 2000/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ aġġustamenti purament tekniċi ( ĠU L 279, 31.10.2019 )

118

 

*

Rettifika għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1882 tat-3 ta’ Diċembru 2018 dwar l-applikazzjoni ta’ ċerti regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għal kategoriji ta’ mard elenkat u li jistabbilixxi lista ta’ speċijiet u gruppi ta’ speċijiet li jippreżentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta’ dak il-mard elenkat ( ĠU L 308, 4.12.2018 )

120

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1930 tat-18 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/570 fir-rigward tal-kapaċitajiet tar-rescEU ( ĠU L 299, 20.11.2019 )

121

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/414 tad-19 ta’ Marzu 2020 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/570 fir-rigward tal-kapaċitajiet tar-rescEU ta’ kumulazzjoni ta’ riżerva medika ( ĠU L 82 I, 19.3.2020 ) ( ĠU L 114, 14.4.2020 )

123

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top