EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 330, 20 ta' Diċembru 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 330

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
20 ta' Diċembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kollegament tal-iskemi għall-iskambju ta’ kwoti tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra tagħhom

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/2178 tal-14 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1076 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jinkludi l-Unjoni ta’ Comoros fl-Anness I

2

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2179 tat-13 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 481/2012 fir-rigward tal-allokazzjoni tal-pajjiż tal-kwota tariffarja għal ċanga ta’ kwalità għolja u li tidderoga minn dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni għas-sena ta’ kwota 2019/2020

3

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2180 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jispeċifika l-arranġamenti u l-kontenut dettaljati għar-rapporti tal-kwalità skont ir-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

8

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2181 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jispeċifika karatteristiċi tekniċi fir-rigward ta’ punti komuni għal diversi settijiet tad-data skont ir-Regolament (UE) 2019/1700 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

16

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2182 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet tal-Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Pan Galego”/“Pan Gallego” (IĠP)

42

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2183 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Cordero Manchego” (IĠP)

43

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2184 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Riso del Delta del Po” (IĠP)

44

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2185 tas-16 ta’ Diċembru 2019 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta’ isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti “Bleu du Vercors-Sassenage” (DOP)

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2186 tat-18 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 fir-rigward tal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd kif ukoll għall-albumina tal-bajd

46

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2187 tad-19 ta’ Diċembru 2019 li jistabilixxi l-ammont massimu ta’ għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa fi ħdan il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1882

48

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2019/2188 tal-11 ta’ Diċembru 2019 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni ta’ Konsulenza tal-Unjoni Ewropea b’appoġġ għar-Riforma tas-Settur tas-Sigurtà fl-Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2019/2189 tas-17 ta’ Diċembru 2019 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni għall-Missjoni ta’ Konsulenza tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċentru-Afrikana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/2190 tad-19 ta’ Diċembru 2019 li taħtar żewġ membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

52

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill(PESK)2019/2191 tad-19 ta’ Diċembru 2019 b’appoġġ għal mekkaniżmu ta’ rappurtar globali dwar armi konvenzjonali illeċiti u l-munizzjon tagħhom biex jitnaqqas ir-riskju ta’ devjazzjoni u trasferiment illeċitu tagħhom (“iTrace IV”)

53

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/2192 tad-19 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2014/512/PESK dwar miżuri restrittivi fid-dawl tal-azzjonijiet tar-Russja li jiddestabbilizzaw is-sitwazzjoni fl-Ukrajna

71

 

*

DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/2193 tas-17 ta’ Diċembru 2019 li tistabbilixxi r-regoli għall-kalkolu, il-verifika u r-rappurtar tad-data u l-istabbiliment tal-formati tad-data għall-finijiet tad-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart tat-tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (notifikata bid-dokument C(2019) 8995)  ( 1 )

72

 

*

Deċiżjoni (UE) 2019/2194tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-29 ta’ Novembru 2019 dwar l-għoti ta’ setgħat ta’ ffirmar (BĊE/2019/33)

86

 

*

Deċiżjoni (UE) 2019/2195 Tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2010/14 dwar il-verifika tal-awtentiċità u l-kundizzjoni u r-riċirkulazzjoni tal-karti tal-flus tal-euro (BĊE/2019/39)

91

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/2117 tad-29 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom ( ĠU L 320, 11.12.2019 )

104

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni (UE) 2019/2158 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 dwar il-metodoloġija u l-proċeduri għad-determinazzjoni u l-ġbir ta’ data dwar il-fatturi tariffarji użati għall-kalkolu tat-tariffi superviżorji annwali (BĊE/2019/38) ( ĠU L 327, 17.12.2019 )

105

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2019/2155 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-5 ta’ Diċembru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1163/2014 dwar it-tariffi superviżorji (BĊE/2019/37) ( ĠU L 327, 17.12.2019 )

106

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top