Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:308:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 308, 29 ta' Novembru 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 308

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
29 ta' Novembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1974 tas-17 ta’ Mejju 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1295/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi tal-prestazzjoni addizzjonali

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1975 tal-31 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2015/220 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1217/2009 li jistabbilixxi network għall-ġbir ta’ informazzjoni tal-kontabbiltà dwar id-dħul u l-operazzjoni kummerċjali ta’ azjendi agrikoli fl-Unjoni Ewropea

4

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1976 tal-25 ta’ Novembru 2019 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tal-Fenilkapsaiċina bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

40

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1977 tas-26 ta’ Novembru 2019 dwar l-awtorizzazzjoni tal-fenilmetanetijol, tal-benżil metil sulfur, tas-sek-pentiltijofen, tat-tridek-2-enal, tat-12-metiltridekanal, tat-2,5-dimetilfenol, tal-eża-2(trans), tal-4(trans)-dienal u tal-2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanon bħala addittivi tal-għalf għall-qtates u l-klieb ( 1 )

45

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1978 tas-26 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1238/95 fir-rigward tal-piżijiet pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

58

 

*

Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1979 tas-26 ta’ Novembru 2019 li jawtorizza t-tqegħid fis-suq tat-taħlita 2'-Fukosillattożju/Difukosillattożju bħala ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 ( 1 )

62

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1980 tas-26 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1484/95 f’dak li għandu x’jaqsam mal-iffissar tal-prezzijiet rappreżentattivi fis-setturi tal-laħam tat-tjur u tal-bajd u għall-albumina tal-bajd

69

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1981 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/626 fir-rigward tal-listi ta’ pajjiżi terzi jew reġjuni tagħhom li minnhom hu awtorizzat id-dħul fl-Unjoni Ewropea tal-bebbux, tal-ġelatina u tal-kollaġen maħsuba għall-konsum mill-bniedem ( 1 )

72

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1982 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jsiru ċerti importazzjonijiet ta’ fittings fonduti ta’ tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli u ħadid bil-grafit sferojdali, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, soġġetti għar-reġistrazzjoni wara l-ftuħ mill-ġdid tal-investigazzjoni sabiex tiġi implimentata s-sentenza tal-20 ta’ Settembru 2019, fil-każ T-650/17, fir-rigward tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/1146 li jerġa’ jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ fittings tal-fondut għal tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli u ħadid fondut bil-grafit sferojdali, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina, immanifatturati minn Jinan Meide Castings Co., Ltd

77

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1983 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/39 fir-rigward tar-riallokazzjoni tal-għajnuna tal-Unjoni

82

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1984 tat-28 ta’ Novembru 2019 li jistabilixxi l-ammont massimu ta’ għajnuna għall-ħżin privat taż-żejt taż-żebbuġa fi ħdan il-proċedura ta’ sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/1882

84

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1985 tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Direttivi 2003/90/KE u 2003/91/KE li jistabbilixxu miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE u tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE rispettivament, fir-rigward tal-karatteristiki li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kundizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċijiet ta’ pjanti agrikoli u speċijiet ta’ ħxejjex ( 1 )

86

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill (UE) 2019/1986 tal-25 ta’ Novembru 2019 li taħtar ħames membri u membru supplenti wieħed,proposti mir-Repubblika tal-Polonja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

94

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill (UE) 2019/1987 tal-25 ta’ Novembru 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tal-Membri tal-Kunsill Internazzjonali taż-Żebbuġ fir-rigward tal-istandards kummerċjali applikabbli għaż-żjut taż-żebbuġa u għaż-żjut mir-residwi taż-żebbuġ

95

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2019/1988 tas-26 ta’ Novembru 2019 dwar il-ħatra tal-Kmandant tal-Forza tal-UE għall-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta’ kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta’ piraterija u ta’ serq bl-użu tal-armi ’l barra mix-xtut tas-Somalja (Atalanta) u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2019/1245 (ATALANTA/4/2019)

98

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew (UE) 2019/1989 tat-28 ta’ Novembru 2019 li taħtar lill-Kummissjoni Ewropea

100

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1990 tat-28 ta’ Novembru 2019 li tiddelega lid-Direttur tal-Uffiċċju tal-Amministrazzjoni u l-Ħlas tal-Intitolamenti Individwali tal-Kummissjoni Ewropea ċerti setgħat tal-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni fir-rigward tal-ħlas ta’ remunerazzjonijiet u l-ħlas ta’ spejjeż relatati ma’ missjonijiet u vjaġġar awtorizzat

103

 

*

Deċiżjoni Tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà (PESK) 2019/1991 tat-28 ta’ Novembru 2019 dwar il-ħatra tal-Kap tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Istat tad-Dritt fil-Kosovo (EULEX KOSOVO) (EULEX KOSOVO/2/2019)

105

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1992 tas-27 ta’ Novembru 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2008 dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali fir-rigward tal-marda tal-infafet fil-ġilda f’ċerti Stati Membri billi testendi l-perjodu ta’ applikazzjoni tagħha (notifikata bid-dokument C(2019) 8571) ( 1 )

107

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1993 tat-28 ta’ Novembru 2019 dwar ir-rikonoxximent tat-“Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” biex tintwera l-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà skont id-Direttivi 98/70/KE u 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

110

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1994 tat-28 ta’ Novembru 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f’ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 8745)  ( 1 )

112

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni Delegata tal-Awtorità ta’ Sorveljanza tal-EFTA Nru 42/19/COL tas-17 ta’ Ġunju 2019 sabiex jiġi eżentat l-operat ta’ servizzi tat-trasport pubbliku bil-karozzi tal-linja fin-Norveġja mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2019/…] ( ĠU L 259, 10.10.2019 )

134

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1935 tat-13 ta’ Mejju 2019 li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji li jadattaw l-ammonti bażi tal-euro għal assigurazzjoni ta’ indennizz professjonali u għall-kapaċità finanzjarja tal-intermedjarji tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni ( ĠU L 301, 22.11.2019 )

135

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top