EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:289:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 289, 8 ta' Novembru 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 289

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
8 ta' Novembru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill (UE) 2019/1864 tal-24 ta’ Ottubru 2019 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera fil-kuntest ta’ negozjati skont l-Artikolu XXVIII tal-GATT tal-1994 dwar il-modifika tal-konċessjonijiet tad-WTO lill-Iżvizzera fir-rigward ta’ laħam imħawwar

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1865 tas-6 ta’ Ġunju 2019 li jirrettifika l-verżjoni bir-Rumen tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/35 li jissupplimenta d-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u r-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) ( 1 )

3

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1866 tat-3 ta’ Lulju 2019 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/653 biex jiġi allinjat l-arranġament tranżitorju għall-manifatturi tal-PRIIP li joffru unitajiet ta’ fondi msemmija fl-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) Nru 1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bħala għażliet ta’ investiment sottostanti mal-perjodu ta’ eżenzjoni estiż skont dak l-Artikolu ( 1 )

4

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1867 tat-28 ta’ Awwissu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istabbiliment ta’ finanzjament b’rata fissa

6

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/1868 tat-28 ta’ Awwissu 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1031/2010 sabiex jallinja l-irkantar ta’ kwoti mar-regoli tal-EU ETS għall-perjodu mill-2021 sal-2030 u mal-klassifikazzjoni tal-kwoti bħala strumenti finanzjarji skont id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1869 tas-7 ta’ Novembru 2019 li jemenda u jikkoreġi l-Anness I tad-Direttiva 2002/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta’ ċerti sustanzi mhux mixtieqa fl-għalf tal-annimali ( 1 )

32

 

*

Regolament Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1870 tas-7 ta’ Novembru 2019 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1881/2006 fir-rigward tal-livelli massimi ta’ aċidu eruċiku u ċjanur tal-idroġenu f’ċerti oġġetti tal-ikel ( 1 )

37

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1871 tas-7 ta’ Novembru 2019 dwar il-punti ta’ referenza għall-azzjoni b’rabta ma’ sustanzi farmakoloġikament attivi li mhumiex permessi li jinsabu f’ikel li joriġina mill-annimali, u li jħassar id-Deċiżjoni 2005/34/KE ( 1 )

41

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1872 tas-7 ta’ Novembru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 rigward l-entrata għall-Ġappun fil-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu importati ċerti prodotti fl-Unjoni jew jgħaddu bi tranżitu minnha ( 1 )

47

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1873 tas-7 ta’ Novembru 2019 dwar il-proċeduri fil-postijiet ta’ kontroll fuq il-fruntiera għat-twettiq koordinat tal-kontrolli uffiċjali intensifikati mill-awtoritajiet kompetenti fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali, prodotti ġerminali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti komposti ( 1 )

50

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1874 tas-6 ta’ Novembru 2019 dwar l-adegwatezza tal-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina skont id-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2019) 7854)  ( 1 )

55

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/934 tat-12 ta' Marzu 2019 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda ż-żoni ta' vitikultura li fihom tista' tiżdied il-qawwa alkoħolika, il-prattiki enoloġiċi awtorizzati u r-restrizzjonijiet applikabbli għall-produzzjoni u l-konservazzjoni tal-prodotti tad-dielja, il-persentaġġ minimu tal-alkoħol għall-prodotti sekondarji u r-rimi tagħhom, u l-pubblikazzjoni tal-fajls tal-OIV ( ĠU L 149, 7.6.2019 )

59

 

*

Rettifika tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1706 tal-10 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/325 li jimponi dazju antidumping definittiv fuq importazzjonijiet ta’ ħjut b’saħħithom ħafna (high tenacity) ta’ poliesteri li joriġinaw mir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina wara rieżami ta’ skadenza skont l-Artikolu 11(2) tar-Regolament (UE) 2016/1036 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( ĠU L 260, 11.10.2019 )

60

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top