EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:270:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 270, 24 ta' Ottubru 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 270

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
24 ta' Ottubru 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni 2019/1755 tat-8 ta’ Awwissu 2019 li jemenda l-Annessi tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS)

1

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1756 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness V tar-Regolament (KE) Nru 136/2004 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fil-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ħuxlief u tiben ( 1 )

57

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1757 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2018/659 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi u partijiet mit-territorji ta’ pajjiżi terzi li minnhom huwa awtorizzat id-dħul fl-Unjoni ta’ ekwidi ħajjin u s-semen, l-ova u l-embrijuni tagħhom ( 1 )

60

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1758 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1251/2008 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kompartimenti awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ kunsinni ta’ annimali tal-akkwakultura ( 1 )

63

 

*

Regolament Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1759 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 605/2010 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ħalib mhux ipproċessat, prodotti tal-ħalib, kolostru u prodotti li fihom il-kolostru maħsuba għall-konsum mill-bniedem ( 1 )

66

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1760 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 119/2009 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ laħam ta’ leporidae selvaġġi, ta’ ċerti mammali tal-art selvaġġi u ta’ fniek imrobbija fl-irziezet ( 1 )

69

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1761 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda l-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 798/2008 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u ta’ wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ tjur u prodotti tat-tjur ( 1 )

72

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1762 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 206/2010 fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi u territorji jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ annimali partikulari u laħam frisk ( 1 )

75

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni Tal-Kunsill (UE) 2019/1763 tal-4 ta’ Ottubru 2019 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tiġi adottata f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat ta’ Esperti Tekniċi tal-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF) fir-rigward ta' ċerti modifiki għall-ispeċifikazzjoni fir-Reġistri Nazzjonali tal-Vetturi (NVR) u għall-Preskrizzjonijiet Tekniċi Uniformi - Applikazzjonijiet telematiċi għas-servizz tat-trasport tal-merkanzija (UTP TAF)

79

 

*

Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/1764 tal-14 ta’ Marzu 2019 li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta’ balavostri u tal-kittijiet ta’ ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f’xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura ( 1 )

81

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1765 tat-22 ta’ Ottubru 2019 li tipprovdi r-regoli għall-istabbiliment, għall-ġestjoni u għall-funzjonament tan-netwerk ta’ awtoritajiet nazzjonali responsabbli għas-Saħħa elettronika, u li tħassar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/890/UE (notifikata bid-dokument C(2019) 7460)  ( 1 )

83

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1766 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) 2019/436 fir-rigward tal-istandard armonizzat EN ISO 19085-3:2017 għal makkinarju għall-ibborjar u makkinarju għall-irrawtjar, b’kontroll numeriku komputerizzat

94

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1767 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Annessi I u III tad-Deċiżjoni 2010/472/UE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fil-listi ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali tal-ispeċi ovina u kaprina (notfikata bid-dokument C(2019)7635)  ( 1 )

97

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1768 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/168/KE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u ta’ wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni Ewropea ta’ embrijuni bovini (notifikata bid-dokument C(2019) 7636)  ( 1 )

100

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1769 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2009/821/KE fir-rigward tal-lista ta' postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera u tal-unitajiet veterinarji fi Traces (notifikata bid-dokument C(2019) 7637)  ( 1 )

103

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1770 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Annessi tad-Deċiżjoni 2006/766/KE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-listi ta’ pajjiżi terzi u territorji awtorizzati li jintroduċu fl-Unjoni molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati, gastropodi tal-ibħra u prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument C(2019)7639)  ( 1 )

107

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1771 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2011/163/UE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet sottomessi mir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (notifikata bid-dokument C(2019)7641)  ( 1 )

110

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1772 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness II tad-Deċiżjoni 2007/777/KE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ ċerti prodotti tal-laħam u ta’ stonkijiet, bżieżaq tal-awrina u msaren ittrattati għall-konsum mill-bniedem (notifikata bid-dokument C(2019)7642)  ( 1 )

113

 

*

Deċiżjoni Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1773 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni 2007/453/KE fir-rigward tal-istatus tal-BSE tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u tad-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu (notifikata bid-dokument C(2019) 7643)  ( 1 )

116

 

*

Deċiżjoni Ta’ Implimentazzjoni Tal-Kummissjoni (UE) 2019/1774 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2012/137/UE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom li mingħandhom l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ semen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi porċina (notifikata bid-dokument C(2019) 7644)  ( 1 )

120

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1775 tat-23 ta’ Ottubru 2019 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2011/630/UE fir-rigward tal-inklużjoni tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq u ta’ wħud mid-Dipendenzi tal-Kuruna tiegħu fil-lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minnhom awtorizzati għall-introduzzjoni fl-Unjoni tas-semen tal-annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini (notifikata bid-dokument C(2019)7647)  ( 1 )

123

 


 

(1)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top