EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:157:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 157, 14 ta' Ġunju 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 157

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
14 ta' Ġunju 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/972 tas-7 ta' Ġunju 2019 li jirreġistra isem fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet tal-Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Džiugas” (IĠP))

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/973 tat-13 ta' Ġunju 2019 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għal bispyribac, denatonium benzoate, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop, tebufenozide f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

3

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/974 tat-12 ta' Ġunju 2019 li tapprova l-programmi nazzjonali għat-titjib tal-produzzjoni u tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti tal-apikultura ppreżentati mill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2019) 4177)

28

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/975 tat-13 ta' Ġunju 2019 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2019) 4495)  ( 1 )

31

 

*

Deċiżjoni (UE) 2019/976 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-29 ta' Mejju 2019 li tistabbilixxi l-prinċipji għad-definizzjoni ta' objettivi u l-kondiviżjoni ta' feedback fi ħdan it-timijiet superviżorji konġunti u li tħassar id-Deċiżjoni (UE) 2017/274 (BĊE/2019/14)

61

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1977 tal-11 ta' Diċembru 2018 li jiftaħ u jipprevedi l-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti tas-sajd għall-perijodu 2019–2020 ( ĠU L 317, 14.12.2018 )

67

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top