EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:109:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 109, 24 ta' April 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 109

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
24 ta' April 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/634 tad-9 ta' April 2019 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni tal-Ftehim dwar l-Istatus bejn l-Unjoni Ewropea u l-Bożnija-Ħerzegovina dwar azzjonijiet imwettqa mill-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta fil-Bożnija-Ħerzegovina

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/635 tas-16 ta' April 2019 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' isem imniżżel fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Lechazo de Castilla y León” (IĠP))

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/636 tat-23 ta' April 2019 li jemenda l-Annessi IV u V tar-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar pollutanti organiċi persistenti

6

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/637 tat-23 ta' April 2019 li japprova l-kolekalċiferol bħala sustanza attiva għall-użu fil-prodotti bijoċidali tat-tip ta' prodott 14 ( 1 )

13

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/638 tal-15 ta' April 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-erbatax-il laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet fir-rigward ta' ċerti emendi għall-Annessi II, VIII u IX għall-Konvenzjoni ta' Basilea dwar il-Kontroll tal-Movimenti li jaqsmu l-Fruntieri tal-Iskart ta' Riskju u d-Disponiment minnu

19

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/639 tal-15 ta' April 2019 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed, f'isem l-Unjoni Ewropea, fid-disa' laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet fir-rigward tal- emendi tal-Annessi A u B għall-Konvenzjoni ta' Stokkolma dwar Materjal Organiku Persistenti li Jniġġes

22

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/640 tal-15 ta' April 2019 dwar l-allokazzjoni ta' fondi diżimpenjati minn proġetti taħt l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għall-fini tar-riforniment tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika

24

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/641 tas-17 ta' April 2019 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali li fiha l-1R-trans fenotrina mressqa mill-Irlanda skont l-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2019) 2837)  ( 1 )

26

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1506 tal-10 ta' Ottubru 2018 dwar miżuri eċċezzjonali ta' appoġġ għas-suq għas-setturi tal-bajd u tal-laħam tat-tjur fl-Italja ( ĠU L 255, 11.10.2018 )

28

 

*

Rettifika għar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/50 tal-11 ta' Jannar 2019 li jemenda l-Annessi II, III, IV u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-klorantraniliprol, il-klomażon, iċ-ċiklaniliprol, il-fenażakwin, il-fenpikossammid, il-fluwossastrobin, il-lambda ċjalotrina, il-mepikwat, iż-żejt tal-basal, it-tijakloprid u l-valifenalat f'ċerti prodotti jew fuqhom ( ĠU L 10, 14.1.2019 )

28

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-Kunsill 90/270/KEE tad-29 ta' Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi ta' saħħa u sigurtà għax-xogħol b'tagħmir li għandu display screen (il-ħames Direttiva individwali fi ħdan it-tifsira ta' l-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 87/391/KEE) ( ĠU L 156, 21.6.1990 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 05, Volum 001, p. 391)

29

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top