EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:073:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 73, 15 ta' Marzu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 73

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 62
15 ta' Marzu 2019


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/407 tal-4 ta' Marzu 2019 dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-Ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali

1

 

 

Ftehim għall-Prevenzjoni tas-Sajd mhux Regolat fl-ibħra Miftuħa fl-Oċean Artiku Ċentrali

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/408 tal-14 ta' Marzu 2019 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

9

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2019/409 tal-14 ta' Marzu 2019 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

16

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/410 tad-29 ta' Novembru 2018 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni rigward id-dettalji u l-istruttura tal-informazzjoni li għandha tiġi notifikata, fil-qasam tas-servizzi ta' pagament, mill-awtoritajiet kompetenti lill-Awtorità Bankarja Ewropea skont id-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

20

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/411 tad-29 ta' Novembru 2018 li jissupplementa d-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji li jistabbilixxu rekwiżiti tekniċi dwar l-iżvilupp, l-operat u l-manutenzjoni tar-reġistru elettroniku ċentrali fil-qasam tas-servizzi ta' pagament u dwar l-aċċess għall-informazzjoni li tinsab fih ( 1 )

84

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/412 tal-14 ta' Marzu 2019 dwar li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jadotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabilità skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabilità 12 u 23 u l-Istandards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju 3 u 11 ( 1 )

93

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/413 tal-14 ta' Marzu 2019 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/1998 fir-rigward ta' pajjiżi terzi rikonoxxuti bħala pajjiżi li japplikaw standards tas-sigurtà li huma ekwivalenti għall-istandards bażiċi komuni dwar is-sigurtà tal-avjazzjoni ċivili ( 1 )

98

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/414 tal-14 ta' Marzu 2019 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrigwarda l-istatistika Komunitarja dwar l-introjtu u l-kundizzjonijiet tal-għejxien (UE-SILC) fir-rigward tal-lista tal-2020 tal-varjabbli sekondarji fil-mira dwar id-djun eċċessivi, il-konsum u l-ġid kif ukoll ix-xogħol ( 1 )

105

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/415 tal-14 ta' Marzu 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

110

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/416 tal-14 ta' Marzu 2019 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

117

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/417 tat-8 ta' Novembru 2018 li tiffissa linji gwida għall-ġestjoni tas-Sistema ta' Informazzjoni Rapida tal-Unjoni Ewropea “RAPEX” stabbilita skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sistema ta' notifika tagħha (notifikata bid-dokument C(2018) 7334)

121

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/418 tat-13 ta' Marzu 2019 li temenda d-Deċiżjonijiet (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 u (UE) 2017/1219 (notifikata bid-dokument C(2019) 1851)  ( 1 )

188

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2019/401 tad-19 ta' Diċembru 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2013 li jistabbilixxi Reġistru tal-Unjoni ( ĠU L 72, 14.3.2019 )

193

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top