EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:302:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 302, 28 ta' Novembru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 302

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
28 ta' Novembru 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1850 tal-21 ta' Novembru 2018 li jirreġistra indikazzjoni ġeografika ta' xarba spirituża fl-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 110/2008 (“Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte” (IĠ))

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1851 tal-21 ta' Novembru 2018 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti (“Bayrisch Blockmalz”/“Bayrischer Blockmalz”/“Echt Bayrisch Blockmalz”/“Aecht Bayrischer Blockmalz” (IĠP))

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1852 tas-26 ta' Novembru 2018 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-Denominazzjonijiet ta' Oriġini Protetti u tal-Indikazzjonijiet Ġeografiċi Protetti [“Mahón-Menorca” (DOP)]

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1853 tas-27 ta' Novembru 2018 li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni lill-familja tal-prodotti bijoċidali Teat disinfectants biocidal product family of CVAS ( 1 )

8

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1854 tas-27 ta' Novembru 2018 dwar ir-rikonoxximent tal-iskema volontarja msejħa “Bijomassa Aħjar” sabiex tintwera l-konformità mal-kriterji ta' sostenibbiltà skont id-Direttivi 98/70/KE u 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

73

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1855 tas-27 ta' Novembru 2018 dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet serra koperti bid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal kull Stat Membru għall-2016

75

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1856 tas-27 ta' Novembru 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 8058)  ( 1 )

78

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Ir-Regolament Nru 39 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Id-dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni tal-vetturi fir-rigward tat-tagħmir tal-ispeedometer u l-odometru inkluża l-installazzjoni tiegħu [2018/1857]

106

 

*

Emendi għar-Regolament Nru 100 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (NU/KEE) — Dispożizzjonijiet uniformi dwar l-approvazzjoni ta' vetturi fir-rigward ta' rekwiżiti speċifiċi għas-sistema ta' motopropulsjoni elettrika [2018/1858]

114

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/860 tas-7 ta' Frar 2018 dwar l-iskema ta' għajnuna SA.45852 — 2017/C (ex 2017/N) li l-Ġermanja qiegħda tippjana li timplimenta għal Kapaċità ta' Riżerva ( ĠU L 153, 15.6.2018 )

115

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top