Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:262:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 262, 19 ta' Ottubru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 262

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
19 ta' Ottubru 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (Euratom) 2018/1563 tal-15 ta' Ottubru 2018 dwar il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2019–2020) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020, u li jħassar ir-Regolament (Euratom) Nru 1314/2013

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1564 tas-17 ta' Ottubru 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tad-dolomit-manjeżit bħala addittiv tal-għalf għall-ispeċijiet kollha tal-annimali, bl-eċċezzjoni tal-baqar tal-ħalib u ruminanti oħra għall-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib, il-ħnienes miftuma u l-ħnieżer għat-tismin ( 1 )

20

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1565 tas-17 ta' Ottubru 2018 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' endo-1,4-beta-mannanażi prodotta mill-Paenibacillus lentus (DSM 28088) bħala addittiv fl-għalf għat-tiġieġ għat-tismin, għat-tiġieġ imrobbi għall-bajd u għal speċijiet minuri ta' pollam għajr għasafar li jbidu, dundjani għat-tismin, dundjani mrobbija għat-tgħammir, ħnienes miftuma, ħnieżer għat-tismin u speċijiet porċini minuri (detentur tal-awtorizzazzjoni Elanco GmbH) ( 1 )

24

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1566 tat-18 ta' Ottubru 2018 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glukanażi u ta' endo-1,4-beta-ksilanażi prodott mill-Aspergillus niger (NRRL 25541) u ta' alfa-amilażi prodott mill-Aspergillus niger (ATCC 66222) bħala addittiv tal-għalf għall-ħnienes miftuma u għall-ispeċijiet porċini minuri (miftuma) u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1453/2004 (id-detentur tal-awtorizzazzjoni Andrès Pintaluba S.A.) ( 1 )

27

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1567 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jikkoreġi r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/249 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tas-sustanzi tawrina, beta-alanina, L-alanina, L-arġinina, L-aċidu aspartiku, L-istidina, D,L-isolewċina, L-lewċina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirożina, L-metijonina, L-valina, L-ċisteina, gliċina, glutamat tal-monosodju u L-aċidu glutamiku bħala addittivi fl-għalf għall-ispeċijiet kollha ta' annimali u s-sustanza monoidrat tal-idroklorur tal-L-ċisteina għall-ispeċijiet kollha għajr il-qtates u l-klieb ( 1 )

31

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1568 tat-18 ta' Ottubru 2018 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni ta' esterażi tal-fumoniżina prodotta mill-Komagataella phaffii (DSM 32159) bħala addittiv tal-għalf għall-ħnieżer kollha u għall-ispeċijiet kollha ta' pollam ( 1 )

34

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1569 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1110/2011 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni enżimatika ta' endo-1,4-beta-ksinalażi prodotta minn Trichoderma reesei (CBS 114044), addittiv fl-għalf għat-tiġieġ li jbidu, speċi minuri tat-tjur u ħnieżer għat-tismin (detentur tal-awtorizzazzjoni Roal Oy) ( 1 )

37

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1570 tat-18 ta' Ottubru 2018 li jtemm il-proċedimenti li jikkonċernaw l-importazzjonijiet tal-bijodiżil li joriġinaw fl-Arġentina u l-Indoneżja u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 1194/2013

40

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1571 tat-18 ta' Ottubru 2018 dwar il-prezz minimu għax-xiri tat-trab tal-ħalib xkumat għas-sitta u għoxrin sejħa parzjali għall-offerti fi ħdan il-proċedura tas-sejħa għall-offerti miftuħa bir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2080

54

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1572 tal-15 ta' Ottubru 2018 dwar l-applikazzjoni mill-Unjoni tar-Regolamenti Nri 9, 63 u 92 tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-dispożizzjonijiet uniformi li jikkonċernaw l-approvazzjoni ta' vetturi bi tliet roti, mopeds u sistemi tas-silencers tal-egżost ta' sostituzzjoni għal vetturi tal-kategorija L fir-rigward tal-emissjoni tal-ħoss

55

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1573 tal-15 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kumitat tal-EPA stabbilit mill-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika interim bejn il-Ghana, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, fir-rigward tal-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kumitat tal-EPA dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

57

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1574 tas-16 ta' Ottubru 2018 li taħtar membru, propost mir-Repubblika Taljana, fil-Kumitat tar-Reġjuni

60

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1575 tad-9 ta' Awwissu 2018 dwar il-miżuri għal ċerti każinojiet Griegi SA.28973 – C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) implimentati mill-Greċja (notifikata bid-dokument C(2018) 5267)  ( 1 )

61

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1576 tat-18 ta' Ottubru 2018 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/709/UE dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa tal-annimali marbutin mad-deni Afrikan tal-ħnieżer f'ċertu Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 6961)  ( 1 )

71

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 ( ĠU L 260, 17.10.2018 )

90

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top