EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:256:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 256, 12 ta' Ottubru 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 256

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
12 ta' Ottubru 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1513 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi kimiċi (REACH), fir-rigward ta' ċerti sustanzi kklassifikati bħala karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni (CMR), il-kategorija 1 A jew 1B ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1514 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-abamektina, għall-metil tal-aċibenzolar-S, għall-klopiralid, għall-emamektina, għall-feneżammid, għall-fenpirażamina, għall-fluważifop-P, għall-isofetammid, għall-Pasteuria nishizawae Pn1, għat-Talk E553B u għat-tebukonażol f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1515 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi III u V tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għad-difenilammina u għall-oksadiksil f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/1516 tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwu għall-penoxsulam, għat-triflumizole u għat-triflumuron f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

45

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1517 tal-11 ta' Ottubru 2018 li jistabbilixxi regoli dettaljati li jimplimentaw ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/581 li temporanjament jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċertu tip ta' prodotti maħsuba li jiġu inkorporati jew użati f'inġenji tal-ajru

58

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1518 tad-9 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni 1999/70/KE dwar l-awdituri esterni tal-banek ċentrali nazzjonali, fir-rigward tal-awdituri esterni tal-Banco de España

63

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1519 tad-9 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/150/UE dwar l-organizzazzjoni ta' esperiment temporanju li jistipula ċerti derogi għall-kummerċjalizzazzjoni ta' popolazzjonijiet tal-ispeċijiet tal-pjanti qamħ, xgħir, ħafur u qamħirrum skont id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (notifikata bid-dokument C(2018) 5470)  ( 1 )

65

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1520 tad-9 ta' Ottubru 2018 li tħassar ir-Regolament ta' Delega (UE) Nru 1268/2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni

67

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1521 tal-10 ta' Ottubru 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2009/11/KE li tawtorizza metodi għall-klassifikazzjoni tal-karkassi tal-majjali fi Spanja (notifikata bid-dokument C(2018) 6507)

84

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1522 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi format komuni għall-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja skont id-Direttiva (UE) 2016/2284 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti inkwinanti atmosferiċi (notifikata bid-dokument C(2018) 6549)  ( 1 )

87

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1523 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi mudell tad-dikjarazzjoni tal-aċċessibbiltà b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku ( 1 )

103

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1524 tal-11 ta' Ottubru 2018 li tistabbilixxi metodoloġija ta' monitoraġġ u l-arranġamenti għar-rappurtar mill-Istati Membri b'konformità mad-Direttiva (UE) 2016/2102 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli tal-korpi tas-settur pubbliku (notifikata bid-dokument C(2018) 6560)  ( 1 )

108

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2001, 2002 u 2003 [2018/1525]

117

 

*

Deċiżjoni Nru 2/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2004, 2005 u 2006 [2018/1526]

118

 

*

Deċiżjoni Nru 3/2018 tal-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE tat-28 ta' Settembru 2018 li tagħti kwittanza lid-Direttur taċ-Ċentru Tekniku ta' Kooperazzjoni Agrikola u Rurali (ĊTA) fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għas-snin finanzjarji 2007-2016 [2018/1527]

119

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top