Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 194, 31 ta' Lulju 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 194

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
31 ta' Lulju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1069 tas-26 ta' Lulju 2018 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018–2024)

1

 

 

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1070 tas-26 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1970 li jiffissa għall-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku

21

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1071 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468

23

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1072 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

27

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1073 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2016/44 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1074 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2017/1509 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

32

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1075 tas-27 ta' Lulju 2018 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, bħala sustanza attiva b'riskju baxx, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1076 tat-30 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza isoflurane f'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu massimu ta' residwi tagħha ( 1 )

41

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1077 tat-30 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

44

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1078 tat-30 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar b'dati ta' referenza mit-30 ta' Ġunju 2018 sad-29 ta' Settembru 2018 skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni ( 1 )

47

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1079 tat-30 ta' Lulju 2018 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 28343 bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1080 tat-30 ta' Lulju 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784 bħala addittiv fl-għalf tat-tiġieġ tas-simna u tat-tiġieġ imrobbija għall-bajd (detentur ta' awtorizzazzjoni Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1081 tat-30 ta' Lulju 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) bħala addittiv tal-għalf għall-ħnieżer tas-simna (detentur tal-awtorizzazzjoni, Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, irrappreżentat minn Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1082 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2016/610 dwar missjoni ta' taħriġ militari tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

140

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1083 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta' piraterija u ta' serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja

142

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1084 tat-30 ta' Lulju 2018 li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/475

144

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1085 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

147

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1086 tat-30 ta' Lulju 2018 li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1333 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

150

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1087 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

152

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2018 tal-Kumitat tal-FSE stabbilit permezz tal-Ftehim Interim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Kosta tal-Avorju, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, min-naħa l-oħra, tat-22 ta' Marzu 2018 dwar l-adozzjoni tar-regoli ta' proċedura tal-Kumitat tal-FSE [2018/1088]

158

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top