Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:194:FULL

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 194, 31 ta' Lulju 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 194

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
31 ta' Lulju 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1069 tas-26 ta' Lulju 2018 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018–2024)

1

 

 

Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

3

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/1070 tas-26 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1970 li jiffissa għall-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku

21

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1071 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468

23

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1072 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

27

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1073 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2016/44 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

30

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1074 tat-30 ta' Lulju 2018 li jimplimenta r-Regolament (UE) 2017/1509 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

32

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1075 tas-27 ta' Lulju 2018 li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, bħala sustanza attiva b'riskju baxx, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

36

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1076 tat-30 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza isoflurane f'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu massimu ta' residwi tagħha ( 1 )

41

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1077 tat-30 ta' Lulju 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

44

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1078 tat-30 ta' Lulju 2018 li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar b'dati ta' referenza mit-30 ta' Ġunju 2018 sad-29 ta' Settembru 2018 skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni ( 1 )

47

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1079 tat-30 ta' Lulju 2018 dwar l-awtorizzazzjoni ta' preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 28343 bħala addittiv fl-għalf għall-ħnienes miftuma (detentur tal-awtorizzazzjoni Lactosan GmbH & Co. KG) ( 1 )

131

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1080 tat-30 ta' Lulju 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis DSM 29784 bħala addittiv fl-għalf tat-tiġieġ tas-simna u tat-tiġieġ imrobbija għall-bajd (detentur ta' awtorizzazzjoni Adisseo France SAS) ( 1 )

134

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1081 tat-30 ta' Lulju 2018 li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni tal-preparazzjoni tal-Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) bħala addittiv tal-għalf għall-ħnieżer tas-simna (detentur tal-awtorizzazzjoni, Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, irrappreżentat minn Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) ( 1 )

137

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1082 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2016/610 dwar missjoni ta' taħriġ militari tal-Unjoni Ewropea fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

140

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1083 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda l-Azzjoni Konġunta 2008/851/PESK dwar l-operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea bil-ħsieb ta' kontribut għad-deterrenza, il-prevenzjoni u t-trażżin tal-atti ta' piraterija u ta' serq bl-użu tal-armi 'l barra mix-xtut tas-Somalja

142

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1084 tat-30 ta' Lulju 2018 li taġġorna l-lista ta' persuni, gruppi u entitajiet soġġetti għall-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li tħassar id-Deċiżjoni (PESK) 2018/475

144

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1085 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2014/145/PESK dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jipperikolaw jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

147

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1086 tat-30 ta' Lulju 2018 li timplimenta d-Deċiżjoni (PESK) 2015/1333 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

150

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1087 tat-30 ta' Lulju 2018 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2016/849 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

152

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2018 tal-Kumitat tal-FSE stabbilit permezz tal-Ftehim Interim ta' Sħubija Ekonomika bejn il-Kosta tal-Avorju, minn naħa, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri, min-naħa l-oħra, tat-22 ta' Marzu 2018 dwar l-adozzjoni tar-regoli ta' proċedura tal-Kumitat tal-FSE [2018/1088]

158

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.


II Atti mhux leġiżlattivi

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/1


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1069

tas-26 ta' Lulju 2018

dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018–2024)

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43 tiegħu, flimkien mal-Artikolu 218(5) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2008, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 242/2008 (1) li kkonkluda l-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju u l-Komunità Ewropea (2) (“il-Ftehim”). Il-Ftehim imbagħad iġġedded b'mod taċitu u għadu fis-seħħ.

(2)

L-aħħar Protokoll għall-Ftehim skada fit-30 ta' Ġunju 2018.

(3)

Il-Kummissjoni nnegozjat, f'isem l-Unjoni, Protokoll ġdid dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim (il-“Protokoll”). Il-Protokoll ġie inizjalat fis-16 ta' Marzu 2018.

(4)

L-għan tal-Protokoll huwa li jippermetti lill-Unjoni u lir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (il-“Kosta tal-Avorju”) jaħdmu aktar mill-qrib rigward il-promozzjoni ta' politika tas-sajd sostenibbli, l-isfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju, u l-isforzi tal-Kosta tal-Avorju biex tiżviluppa ekonomija blu.

(5)

Jenħtieġ li l-Protokoll jiġi ffirmat.

(6)

Sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti tal-Unjoni jinbdew malajr, jenħtieġ li l-Protokoll jiġi applikat fuq bażi proviżorja, sakemm jitlestew il-proċeduri kollha neċessarji għad-dħul fis-seħħ tiegħu,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-iffirmar f'isem l-Unjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju huwa b'dan awtorizzat soġġett għall-konklużjoni tal-istess Protokoll.

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat jinnomina l-persuna jew persuni bis-setgħa li jiffirmaw il-Protokoll f'isem l-Unjoni..

Artikolu 3

F'konformità mal-Artikolu 13 tal-Protokoll, il-Protokoll għandu jiġi applikat fuq bażi proviżorja mill-iffirmar tiegħu, sakemm jitlestew il-proċeduri kollha neċessarji għad-dħul fis-seħħ tiegħu.

Artikolu 4

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 242/2008 tas-17 ta' Marzu 2008 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju, min-naħa l-oħra (ĠU L 75, 18.3.2008, p. 51).

(2)  ĠU L 48, 22.2.2008, p. 41.


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/3


PROTOKOLL

dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

Artikolu 1

Perjodu ta' applikazzjoni u opportunitajiet tas-sajd

1.   Mill-1 ta' Awwissu 2018, u għal perjodu ta' sitt snin, l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija taħt l-Artikolu 5 tal-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (“il-Ftehim”) għandhom ikunu kif ġej:

bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun mgħammra bi friża: 28 bastiment;

bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ: 8 bastimenti.

Dawn l-opportunitajiet tas-sajd huma mmirati lejn is-sajd ta' speċijiet migratorji ħafna (l-ispeċijiet elenkati fl-Anness 1 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1982) bl-eċċezzjoni tal-ispeċijiet li huma protetti jew projbiti fil-qafas tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) jew ftehimiet internazzjonali oħra.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika soġġett għall-Artikoli 5 u 6 ta' dan il-Protokoll.

3.   Il-bastimenti li jtajru bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea (il-“bastimenti tal-Unjoni”) jistgħu jwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju biss jekk ikollhom liċenzja tas-sajd għal dik iż-żona taħt dan il-Protokoll.

Artikolu 2

Trasparenza

Ir-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (“Kosta tal-Avorju”) tintrabat li tiskambja informazzjoni dwar kull ftehim li jawtorizza l-aċċess għal bastimenti barranin oħrajn fiż-żona tas-sajd tagħha, b'mod partikolari l-għadd ta' awtorizzazzjonijiet mogħtija u l-qabdiet, f'konformità mal-Artikolu 11 ta' dan il-Protokoll.

Il-Kosta tal-Avorju għandha ukoll tipprovdi data dwar l-isforz tas-sajd tal-bastimenti tal-Kosta tal-Avorju li jistadu għat-tonn b'liċenzja tas-sajd industrijali.

Artikolu 3

Kontribuzzjoni finanzjarja –metodi tal-pagament

1.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 7 tal-Ftehim għandha tkun ta' EUR 682 000 fis-sena, jew totali ta' EUR 4 092 000 għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 1.

2.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja tinkludi:

(a)

ammont annwali ta' EUR 330 000 għall-aċċess għaż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju għall-ewwel u t-tieni sena tal-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll u ta' EUR 275 000 għas-snin ta' li jkun fadal, ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 5 500 tunnellata fis-sena; u

(b)

ammont annwali speċifiku ta' EUR 352 000 għall-ewwel sentejn tal-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll u ta' EUR 407 000 għas-snin li jkun fadal, bħala kontribut għall-implimentazzjoni tal-politika settorjali tas-sajd fil-Kosta tal-Avorju.

3.   Barra minn hekk, is-sidien tal-bastimenti għandhom iħallsu kontribuzzjoni finanzjarja annwali ta' EUR 330 400 għall-aċċess għaż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju skont l-arranġamenti stipulati fil-Kapitolu II tal-Anness għal dan il-Protokoll.

4.   Il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandu japplika soġġett għall-Artikoli 4, 5, 6 u 9 ta' dan il-Protokoll u tal-Artikoli 12 u 13 tal-Ftehim.

5.   Jekk il-kwantità globali tal-qabdiet mill-bastimenti tal-Unjoni fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju taqbeż it-tunnellaġġ ta' referenza, l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja annwali għandu jiżdied b'EUR 60 għal kull tunnellata supplementari li tinqabad matul l-ewwel sentejn tal-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll u b'EUR 70 għas-snin ta' wara. Madankollu, l-ammont totali annwali mħallas mill-Unjoni ma għandux ikun ogħla mid-doppju tal-ammont indikat fil-punt (a) tal-paragrafu 2. Meta l-kwantitajiet maqbuda mill-bastimenti tal-Unjoni jaqbżu l-kwantitajiet li jikkorrispondu għad-doppju tal-ammont totali annwali, l-ammont dovut għall-kwantità li taqbeż dak il-limitu għandu jitħallas fis-sena ta' wara.

6.   Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja stipulata fil-paragrafu 1 għandu jsir mhux aktar tard minn 90 jum wara d-data tal-applikazzjoni proviżorja ta' dan il-Protokoll għall-ewwel sena u mhux aktar tard mid-data tal-anniversarju ta' dan il-Protokoll għas-snin ta' wara.

7.   L-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandu jkollhom diskrezzjoni totali rigward l-allokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-punt a tal-paragrafu 2.

8.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 2) għandha titħallas lit-Teżor pubbliku tal-Kosta tal-Avorju.

9.   Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 2 għandha titħallas f'kont apposta għall-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali miftuħ fil-bank tat-Teżor Pubbliku tal-Kosta tal-Avorju.

L-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom jinnotifikaw lill-Unjoni n-numri tal-kontijiet bankarji rilevanti fuq bażi annwali.

Kull waħda minn dawn il-kontropartijiet finanzjarji għandha tkun inkluża fil-baġit tal-Istat u għandha tkun soġġetta għar-regoli u l-proċeduri tal-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi tal-Kosta tal-Avorju.

Artikolu 4

Appoġġ settorjali

1.   L-appoġġ settorjali, fil-qafas ta' dan il-Protokoll, għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pjan Strateġiku għall-Iżvilupp tal-Bhejjem, tas-Sajd u tal-Akwakultura tal-Kosta tal-Avorju. L-għan tiegħu huwa l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u marittimi b'mod partikolari permezz ta':

(a)

it-titjib tal-monitoraġġ, tal-kontroll u tas-sorveljanza tal-attivitajiet tas-sajd;

(b)

it-titjib tal-għarfien xjentifiku dwar ir-riżorsi tas-sajd;

(c)

it-titjib tal-istatistika tas-sajd;

(d)

l-appoġġ tas-sajd fuq skala żgħira;

(e)

it-tisħiħ tal-koperazzjoni internazzjonali;

(f)

l-appoġġ tal-ekonomija blu u l-iżvilupp tal-akkwakultura.

2.   Mhux aktar tard minn tliet xhur wara l-bidu tal-applikazzjoni proviżorja ta' dan il-Protokoll, l-Unjoni u l-Kosta tal-Avorju għandhom jiftiehmu, fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont l-Artikolu 9 tal-Ftehim, dwar programm settorjali pluriennali u r-regoli dettaljati tal-applikazzjoni, b'mod partikolari:

(a)

il-linji gwida annwali u pluriennali għall-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu (3)(2)(b);

(b)

l-objettivi li għandhom jintlaħqu u l-attivitajiet li għandhom jitwettqu fuq bażi annwali u pluriennali għall-promozzjoni tas-sajd sostenibbli u responsabbli, filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet espressi mill-Kosta tal-Avorju fil-qafas tal-politika nazzjonali tagħha tas-sajd u tal-akkwakultura.

(c)

il-kriterji u l-proċeduri li għandhom jintużaw biex jiġu evalwati r-riżultati miksubin, fuq bażi annwali.

3.   Kull emenda proposta għall-programm settorjali pluriennali jew annwali jew għall-użu tal-ammonti speċifiċi għall-inizjattivi li għandhom isiru għandha tkun notifikata minn qabel lill-Kummissjoni Ewropea u għandha tiġi approvata miż-żewġ Partijiet fil-Kumitat Konġunt, fejn xieraq permezz ta' skambju ta' ittri.

4.   Kull sena, il-Partijiet għandhom iwettqu evalwazzjoni fil-Kumitat Konġunt tal-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-Programm settorjali pluriennali. Fejn din l-evalwazzjoni tindika li t-twettiq tal-objettivi msemmija fil-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Artikolu 3(2)(b) mhuwiex konformi mal-programmazzjoni jew fejn l-implimentazzjoni tiegħu mhuwiex meqjus suffiċjenti mill-Kumitat Konġunt, il-kontribuzzjoni tista' tiġi riveduta jew sospiża.

Il-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja jerġa jibda wara konsultazzjoni u ftehim bejn iż-żewġ partijiet meta r-riżultati tal-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali jikkonformaw mal-programmazzjoni adottata mill-Kumitat Konġunt.

Iż-żewġ Partijiet għandhom ikomplu jimmonitorjaw l-appoġġ settorjali sakemm l-kontribuzzjoni finanzjarja speċifika prevista fl-Artikolu 3(2)(b) tintuża kollha, jekk ikun il-każ wara li jiskadi dan il-Protokoll.

Madankollu, ħlief f'każijiet ta' force majeure, din il-kontribuzzjoni finanzjarja speċifika ma tistax titħallas li hinn minn perjodu ta' sitt xhur wara l-iskadenza ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 5

Kooperazzjoni xjentifika u teknika għal sajd responsabbli

1.   Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom biex jippromwovu s-sajd responsabbli fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju abbażi tal-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni bejn il-flotot differenti li jistadu f'dawk fl-ilmijiet.

2.   Matul il-perjodu kopert b'dan il-Protokoll, l-Unjoni u l-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom jikkooperaw dwar il-jmonitoraġġ tal-evoluzzjoni tal-qabdiet, tal-isforz tas-sajd u tal-istat tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

3.   Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom biex jippromwovu l-kooperazzjoni fil-livell tas-subreġjun għal sajd responsabbli, b'mod partikolari fil-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) u kull organizzazzjoni oħra subreġjonali jew internazzjonali kkonċernata. Il-Partijiet jimpenjaw ruħhom li jirrispettaw ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-ICCAT.

4.   Skont l-Artikolu 4 tal-Ftehim u abbażi tar-rakkomandazzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati fl-ICCAT, u fid-dawl tal-aqwa pariri xjentifiċi disponibbli, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw bejniethom fil-Kumitat Konġunt, u jadottaw, fejn xieraq wara laqgħa xjentifika, miżuri li jiżguraw il-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd li jaffettwaw l-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni.

5.   Il-Partijiet għandhom jikkollaboraw biex isaħħu l-mekkaniżmi ta' kontroll, spezzjoni u l-ġlieda kontra s-sajd illegali, dak mhux rappurtat u dak mhux regolat fil-Kosta tal-Avorju.

Artikolu 6

Reviżjoni tal-opportunitajiet tas-sajd u ta' miżuri tekniċi bi qbil komuni

1.   L-opportunitajiet tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 1 jistgħu jiżdiedu bi qbil komuni dmet li l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 5(4) jikkonfermaw li tali żieda ma tkunx ta' theddida għall-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tal-Kosta tal-Avorju. F'dan il-każ, il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 3(1) għandha tiżdied proporzjonalment u pro rata temporis.

2.   Min-naħa l-oħra, jekk il-Partijiet jaqblu li jadottaw tnaqqis fl-opportunitajiet tas-sajd previsti fl-Artikolu 1, il-kontribuzzjoni finanzjarja għandha titnaqqas proporzjonalment u pro rata temporis.

3.   L-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd bejn il-kategoriji differenti tal-bastimenti tista' wkoll tiġi riveduta, wara konsultazzjonijiet u bi qbil komuni bejn il-Partijiet, dment li kwalunkwe bidla tikkonforma mar-rakkomandazzjonijiet li jkunu saur fil-laqgħa xjentifika msemmija fl-Artikolu 4(5) rigward il-ġestjoni tal-istokkijiet li jistgħu jiġu affettwati minn din id-distruibuzzjoni ġdida. Il-Partijiet għandhom jaqblu dwar l-aġġustament korrispondenti tal-kontribuzzjoni finanzjarja fej id-distruibuzzjoni ġdida tal-opportunitajiet tas-sajd tkun ġustifikata.

4.   Il-Kumitat Konġunt jista', fejn neċeassarju, jeżamina u jadatta l-kundizzjonijiet tekniċi li jirregolaw l-attivitajiet tas-sajd u r-regoli għall-implimentazzjoni tal-appoġġ settorjali previsti f'dan il-Protokoll.

Artikolu 7

Opportunitajiet ġodda tas-sajd u sajd esploratorju

1.   F'każ li l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni ikunu interessati f'attivitajiet tas-sajd li mhumiex indikati fl-Artikolu 1, l-Unjoni għandha tikkonsulta mal-Kosta tal-Avorju biex tinkiseb awtorizzazzjoni għal dawn l-attivitajiet il-ġodda. Matul dawn il-konsultazzjonijiet, il-Partijiet għandhom iqisu l-opinjonijiet xjentifiċi rilevanti, b'mod partikolari l-opinjonijiet maħruġa mill-organizzazzjonijiet reġjonali jew reġjonali tas-sajd. Fejn xieraq, il-Partijiet għandhom jaqblu dwar il-kundizzjonijiet applikabbli għal dawn l-opportunitajiet tas-sajd ġodda u dwar l-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni pluriennali. Fejn xieraq, huma għandhom jemendaw dan il-Protokoll u l-Anness għalih.

2.   Wara l-konsultazzjonijiet stipulati fl-Artikolu 5(4), il-Partijiet jistgħu jawtorizzaw studji dwar iss-sajd esploratorju fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju biex jittestjaw il-fattibilità teknika u l-vijabilità ekonomika ta' tipi ta' sajd ġodda.

2.1.

Għal dak il-għan, l-Unjoni għandha tikkomunika lill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tas-sajd esploratorju fuq il-bażi ta' fajl tekniku li jindika:

il-karatteristiċi tekniċi tal-bastiment;

il-livell ta' għarfien espert tal-uffiċjali tal-bastiment fis-sajd rilevanti;

il-proposta għall-parametri tekniċi tal-vjaġġ (it-tul, l-irkaptu, ir-reġjuni li ta' esplorazzjoni, eċċ.);

2.2.

Il-vjaġġi tas-sajd esploratorju m'għandhomx idumu aktar minn sitt xhur. Huma għandhom ikunu soġġetti għall-pagament ta' miżata ffissata mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju.

2.3.

Osservatur xjentifiku tal-Istat tal-bandiera u osservatur magħżul mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom ikunu preżenti abbord tul il-vjaġġ kollu.

2.4.

Il-qabdiet li jsiru skont u matul il-vjaġġ ta' esplorazzjoni għandhom jibqgħu l-proprjetà ta' sid il-bastiment.

2.5

Id-dettalji tar-riżultati tal-vjaġġ għandhom jiġu kkomunikati lill-Kumitat Konġunt għall-analiżi.

Artikolu 8

Leġislazzjoni applikabbli

1.   L-attivitajiet tal-bastimenti tal-Unjoni li joperaw fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom ikunu rregolati mil-liġi applikabbli fil-Kosta tal-Avorju, sakemm il-Ftehim u dan il-Protokoll ma jistipulawx mod ieħor.

2.   L-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom jinfurmaw immedjatament lill-Unjoni dwar kull tibdil jew kull leġislazzjoni ġdida li tirrigwarda s-settur tas-sajd.

3.   L-Unjoni għandha tinforma lill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju dwar kull tibdil jew leġislazzjoni ġdida ġdida li tirrigwarda l-attivitajiet tas-sajd tal-flotta tal-Unjoni li tistad f'ilmijiet imbiegħda.

Artikolu 9

Sospensjoni tal-implimentazzjoni tal-Protokoll

1.   L-implimentazzjoni ta' dan il-Protokoll tista' tiġi sospiża fuq inizjattiva ta' waħda miż-żewġ Partijiet wara konsultazzjoni fil-Kumitat Konġunt, jekk tapplika xi waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ċirkostanzi mhux tas-soltu, kif definit fl-Artikolu 2(h) tal-Ftehim, li jipprevjenu l-attivitajiet tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju;

(b)

tibdil sinifikanti fil-formulazzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika tas-sajd ta' waħda mill-Partijiet li jaffettwa d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Protokoll;

(c)

l-attivazzjoni tal-mekkaniżmi ta' konsultazzjoni stipulati fl-Artikoli 8 u 96 tal-Ftehim ta' Cotonou minħabba ksur tal-elementi essenzjali u fundamentali tad-drittijiet tal-bniedem previsti fl-Artikolu 9 ta' dak il-Ftehim;

(d)

nuqqas ta' ħlas mill-Unjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja prevista fl-Artikolu 3(2)(a), f'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu;

(e)

tilwima serja u mhux riżolta bejn iż-żewġ Partijiet fil-Kumitat Konġunt dwar l-applikazzjoni jew l-interpretazzjoni ta' dan il-Protokoll.

2.   Meta l-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll tiġi sospiża għal raġunijiet oħrajn minbarra dawk imsemmija fil-punt (c) tal-paragrafu 1, il-Parti interessata għandha tkun obbligata tinnotifika l-intenzjoni tagħha bil-miktub tal-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha s-sospensjoni ssir effettiva. Is-sospensjoni ta' dan il-Protokoll għar-raġunijiet indikati fil-punt (c) tal-paragrafu 1 għandha applikata minnufih wara li tkun itittieħed id-deċiżjoni ta' sospensjoni.

3.   F'każ ta' sospensjoni, il-Partijiet għandhom ikomplu bil-konsultazzjonijiet bil-ħsieb li jsibu soluzzjoni amikevoli għat-tilwim ta' bejniethom. Meta tintlaħaq tali soluzzjoni, dan il-Protokoll għandu jerġgħa jibda japplika u l-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja għandu jitnaqqas b'mod proporzjonali u pro rata temporis skont il-perijodu li matulu l-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll kienet sospiża.

4.   L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd mogħtija lill-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jiġu sospiżi fl-istess żmien tas-sospensjoni tal-pagament tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 3(2)(a). F'każ li l-attivitajiet jibdew mill-ġdid, il-validità ta' dawn l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għandha tiġi estiża għall-istess tul ta' żmien tal-perjodu ta' sospensjoni tal-attivitajiet tas-sajd.

5.   Ħlief kif previst fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, jekk l-Unjoni tonqos milli tħallas il-pagament stipulat fl-Artikolu 3(2)(a), l-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom jinfurmaw uffiċjalment lill-Unjoni bin-nuqqas ta' pagament. L-Unjoni għandha twettaq il-verifiki meħtieġa u, jekk ikun meħtieġ, tibgħat il-pagament mhux aktar tard minn sittin jum tad-data li fiha tkun waslet it-talba uffiċjali.

Fin-nuqqas tal-pagament sa dik l-iskadenza mingħajr ġustifikazzjoni xierqa, l-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom ikunu jistgħu jissospendu l-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll skont il-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu. Il-Protokoll għandu jerġgħa jibda japplika ladarba jkun sar il-pagament ikkonċernat.

Artikolu 10

Komunikazzjoni elettronika

1.   L-Unjoni u l-Kosta tal-Avorju għandhom jiżguraw it-tħaddim tajjeb tas-sistemi kompjuterizzati meħtieġa għall-iskambju elettroniku tal-informazzjoni u d-dokumenti kollha li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim u dan il-Protokoll.

2.   Il-forma elettronika ta' dokument għandha titqies ekwivalenti għall-verżjoni stampata f'kull aspett.

3.   L-Unjoni u l-Kosta tal-Avorju għandhom mnnufih jinfurmaw lil xulxin rigward kull ħsara fis-sistema kompjuterizzata malajr kemm jista' jkun. F'dan il-każ, l-informazzjoni u d-dokumenti li jirrigwardaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim u dan il-Protokoll għandhom jiġu awtomatikament sostitwiti mill-verżjoni stampata tagħhom.

Artikolu 11

Kunfidenzjalità tad-informazzjoni

L-Unjoni u l-Kosta tal-Avorju għandhom jiżguraw li d-data nominattiva kollha li tirrigwarda l-bastimenti tal-Unjoni u l-attivitajiet tas-sajd tagħhom miksuba fil-qafas tal-Ftehim u ta' dan il-Protokoll, tiġi dejjem ipproċessata strettament skont il-prinċipji ta' kunfidenzjalità u tal-protezzjoni tad-data rispettivi tagħhom.

Il-Partijiet għandhom jiżguraw li tiġi ppubblikata biss data aggregata dwar l-attivitajiet tas-sajd għat-tonn fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju, f'konformità mad-dispożizzjonijiet korrispondenti tal-ICCAT u tal-organizzazzjonijiet reġjonali jew subreġjonali tas-sajd l-oħrajn,.

Id-data meqjusa bħala kunfidenzjali għandha tiġi użata mill-awtoritajiet kompetenti esklużivament għall-implimentazzjoni tal-Ftehim u ta' dan il-Protokoll.

Artikolu 12

Terminazzjoni

1.   Fil-każ tat-terminazzjoni ta' dan il-Protokoll, il-Parti kkonċernata għandha tinnotifika bil-miktub lill-Parti l-oħra bl-intenzjoni tagħha li tittermina dan il-Protokoll mill-inqas sitt xhur qabel id-data li fiha it-terminazzjoni ssir effettiva.

2.   Il-kunsinna tan-notifika, kif imsemmija fil-paragrafu 1, għandha tagħti bidu għall-konsultazzjonijiet bejn il-Partijiet.

Artikolu 13

Applikazzjoni proviżorja

Dan il-Protokoll għandu japplika b'mod proviżorju mid-data tal-iffirmar tiegħu mill-Partijiet.

Artikolu 14

Dħul fis-seħħ

Dan il-Protokoll għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-partijiet jinnotifikaw lil xulxin bit-tlestija tal-proċeduri meħtieġa għal dan il-għan.

Għall-Unjoni Ewropea

Għar-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju


ANNESS

KUNDIZZJONIJIET GĦALL-ATTIVITAJIET TAS-SAJD MILL-BASTIMENTI TAL-UNJONI FIŻ-ŻONA TAS-SAJD TAL-KOSTA TAL-AVORJU

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

1.   Deżinjazzjoni tal-awtorità kompetenti

Għall-finijiet ta' dan l-Anness u sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, kull referenza għall-Unjoni Ewropea jew għall-Kosta tal-Avorju bħala awtorità kompetenti għandha tfisser:

għall-Unjoni Ewropea: il-Kummissjoni Ewropea, fejn applikabbli permezz tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kosta tal-Avorju;

għall-Kosta tal-Avorju: il-Ministeru responsabbli mis-Sajd.

2.   Żona tas-sajd

L-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju għandhom jibagħtu lis-servizzi kompetenti tal-Unjoni, mill-aktar fis possibbli, il-koordinati ġeografiċi taż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju mil-linja ta' bażi.

Il-bastimenti tal-Unjoni jistgħu jeżerċitaw l-attivitajiet tas-sajd tagħhom lil hinn minn 12-il mil tal-baħar li jibdew mil-linja bażi, soġġett għad-dispożizzjonijiet tal-punt 3 ta' dan il-Kapitolu.

3.   Żoni fejn huma pprojbiti n-navigazzjoni u s-sajd

Meta toħroġ liċenza tas-sajd, il-Kosta tal-Avorju għandha tgħarraf lis-sidien tal-bastimenti kif ukoll lill-Unjoni dwar id-delimitiazzjonijiet taż-żoni fejn huma pprojbiti n-navigazzjoni u s-sajd. Kwalunkwe tibdil ta' dawn iz-zoni għandha tkun notifikata mill-aktar fis possibbli lill-Unjoni.

4.   Kont bankarju

Qabel l-applikazzjoni provviżorja ta' dan il-Protokoll, Il-Kosta tal-Avorju għandha tibgħat lill-Unjoni d-dettalji tal-kont tat-Teżor pubbliku li fih għandhom jiġu ddepożitati l-ammonti finanzjarji li l-bastimenti tal-Ujoni għandhom iħallsu skont il-Ftehim. Is-sidien tal-bastimenti għandhom iħallsu l-ispejjeż tat-trasferimenti bankarji assoċjati.

KAPITOLU II

AWTORIZZAZZJONIJIET TAS-SAJD

Għall-finijiet tal-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness, it-terminu “liċenzja” għandu jkun ekwivalenti għat-terminu “awtorizzazzjoni tas-sajd” kif stipulat fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

Taqsima 1: Proċeduri applikabbli

1.   Prerekwiżiti biex tinkiseb liċenzja tas-sajd — bastimenti eliġibbli

Huma biss il-bastimenti eliġibbli li jistgħu jingħataw liċenzja biex jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju. Għal dan l-iskop, dawn iridu jkunu mniżżla fir-reġistru tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni u jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

Sabiex bastiment ikun eliġibbli, is-sid, il-kaptan u l-bastiment innifsu ma għandhomx ikunu pprojbiti milli jwettqu attivitajiet tas-sajd fil-Kosta tal-Avorju. Jeħtiġilhom ikunu f'qagħda regolari mal-amministrazzjoni tal-Kosta tal-Avorju, fis-sens li jridu jkunu meħlusa mill-obbligi kollha preċedenti li jirriżultaw mill-attivitajiet tas-sajd tagħhom fil-Kosta tal-Avorju fil-qafas tal-ftehimiet tas-sajd konklużi mal-Unjoni.

2.   Applikazzjonijiet għal-liċenzja

L-awtoritajiet rilevanti tal-Unjoni għandhom iressqu l-applikazzjoni b'mod elettroniku jew bi kwalunkwe mod ieħor xieraq, lill-Ministru responsabbli mis-sajd fil-Kosta tal-Avorju, għal kull bastiment li jixtieq jistad bis-saħħa tal-Ftehim, mill-anqas 30 jum tax-xogħol qabel id-data tad-dħul fis-seħħ tal-validità mitluba.

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu ppreżentati lill-Ministeru responsabbli mis-sajd skont il-formoli li l-mudell tagħhom jidher fl-Appendiċi 1.

Kull applikazzjoni għal liċenzja għandu jkollha magħha d-dokumenti li ġejjin:

prova tas-somma mħallsa minn qabel għall-perjodu tal-validità tagħha,

iċ-ċertifikat tal-istat tan-navigabbiltà tal-bastiment

iċ-ċertifikat tal-assigurazzjoni tal-bastiment

ritratt riċenti bil-kulur tal-bastiment (mill-ġenb) fejn jidher b'mod ċar l-isem tal-bastiment u n-numru ta' identifikazzjoni tiegħu.

disinn u deskrizzjoni fid-dettall tal-irkaptu tas-sajd użat.

Għat-tiġdid ta' liċenzja skont dan il-Protokoll, għal bastiment li l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħu ma jkunux inbidlu, l-applikazzjoni għat-tiġdid għandu jkollha magħha biss il-prova tal-ħlas tal-miżata.

3.   Miżata fissa

Il-pagament tal-miżata għandu jsir fil-kont indikat mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju f'konformità mal-punt 4 tal-Kapitolu 1 ta' dan l-Anness.

Il-miżati għandhom jinkludu t-taxxi nazzjonali u lokali kollha, minbarra t-taxxi tal-port u l-ammonti dovuti għall-provvista tas-servizzi.

4.   Lista proviżorja ta' bastimenti awtorizzati

Kif jaslu l-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni tas-sajd u n-notifika tal-pagament minn qabel, il-Kosta tal-Avorju għandha tfassal l-lista proviżorja tal-bastimenti applikanti. Din il-lista għandha tintbagħat minnufih lill-Unjoni b'mod elettroniku u lill-awtorità nazzjonali responsabbli għall-kontroll tas-sajd. Il-bastimenti għandhom ikunu awtorizzati jistadu ladarba jitniżżlu fil-lista proviżorja. Dawn il-bastimenti għandhom dejjem iżommu kopja tal-lista proviżorja abbord sa ma tinħareġ l-awtorizzazzjoni tas-sajd tagħhom.

5.   Ħruġ tal-liċenzji

Il-liċenzji għall-bastimenti kollha għandhom jinħarġu fi żmien 21 jum tax-xogħol minn meta l-ministeru responsabbli mis-sajd tal-Kosta tal-Avorju jirċievi d-dokumentazzjoni kollha stipulata fil-punt 2 ta' dan il-Kapitolu, lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom mill-intermedjarju tad-delegazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fil-Kosta tal-Avorju.

Il-liċenzji għandhom validità massima ta' sena u jistgħu jiġġeddu.

6.   Lista tal-bastimenti awtorizzati għas-sajd

Hekk kif tingħata l-liċenzja, il-Kosta tal-Avorju għandha tfassal minnufih il-lista definittiva tal-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju. Din il-lista għandha tintbagħat minnufih lill-awtorità nazzjonali responsabbli mill-kontroll tas-sajd u lill-Unjoni u għandha tissostitwixxi l-lista proviżorja msemmija hawn fuq.

7.   Trasferiment tal-liċenzja

Il-liċenzja għandha tinħareġ f'isem bastiment indikat u ma għandhiex tkun trasferibbli. Madanakollu, fuq talba tal-Unjoni u f'każ ta' prova ta' force majeure, bħat-telf jew in-nuqqas għal żmien twil li bastiment ikun jista' jopera minħabba ħsara teknika serja, il-liċenzja tas-sajd ta' bastiment għandha tiġi sostitwita b'liċenzja tas-sajd ġdida li tinħareġ fuq bastiment ieħor tal-istess kategorija tal-bastiment sostitwit, kif inhu msemmi fl-Artikolu 1 ta' dan il-Protokoll u li tkun tal-istess sid, tal-istess assoċjazzjoni ta' sidien jew tal-istess organizzazzjoni tal-produtturi, mingħajr ma tkun dovuta miżata oħra. F'dak il-każ, il-kalkolu tal-livell tal-qabdiet li jiddetermina jekk għandux isir ħlas addizzjonali, għandu jikkunsidra t-total tal-qabdiet miż-żewġ bastimenti.

Is-sid, jew ir-rappreżentant, tal-bastiment li jkun se jiġi ssostitwit għandu jgħaddi l-liċenzja mħassra lill-Ministeru responsabbli mis-sajd tal-Kosta tal-Avorju permezz tad-Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kosta tal-Avorju.

Il-liċenzja l-ġdida għandha ssir effettiva fil-jum meta sid il-bastiment jagħti lura l-liċenzja annulata lill-ministeru responsabbli mis-sajd tal-Kosta tal-Avorju. Id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-Kosta tal-Avorju għandha tiġi infurmata bit-trasferiment tal-liċenzja.

8.   Żamma abbord tal-liċenzja

Il-liċenzja għandha tinżamm abbord f'kull ħin. Madankollu, il-bastimenti għandhom ikunu awtorizzati li jistadu malli jiġu mniżżla fil-lista proviżorja msemmija fil-punt 4 ta' dan il-Kapitolu.

9.   Bastimenti ta' appoġġ

Fuq talba tal-Unjoni u wara eżami mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju, il-Kosta tal-Avorju għandha tawtorizza l-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jkollhom liċenzja tas-sajd sabiex jiġu megħjuna minn bastimenti ta' appoġġ.

Il-bastimenti ta' appoġġ ma jistgħux ikunu mgħammra biex jaqbdu l-ħut. It-tali appoġġ la jista' jinkludi l-provvista tal-fjuwil u lanqas it-trasbord tal-qabdiet.

Il-bastimenti ta' appoġġ għandhom ikunu soġġetti għall-istess proċedura għat-trażmissjoni tat-talbiet għal awtorizzazzjoni tas-sajd imsemmija f'dan il-Kapitolu, safejn din tkun tapplika għalihom. Il-Kosta tal-Avorju għandha tfassal l-lista tal-bastimenti ta' appoġġ awtorizzati u tikkomunikaha immedjatament lill-Unjoni.

Dawn il-bastimenti għandhom ikunu soġġetti għall-ħlas ta' miżata annwali ta' EUR 3 500.

Taqsima 2: Miżati u pagamenti bil-quddiem

1.   Il-miżata għal kull tunnellata maqbuda fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju għall-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun u għall-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ għandu jiġi ffissat fl-ammont ta':

EUR 60 għall-ewwel u t-tieni sena ta' applikazzjoni ta' dan il-Protokoll;

EUR 70 għat-tielet, ir-raba', il-ħames u s-sitt sena.

2.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu meta l-miżati annwali b'rata fissa bil-quddiem li ġejjin ikunu tħallsu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

(a)

Għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun:

EUR 7 620 kull bastiment, ekwivalenti għall-miżati dovuti għal 127 tunnellata fis-sena għall-ewwel u t-tieni snin ta' applikazzjoni tal-Protokoll;

EUR 8 890 kull bastiment, ekwivalenti għall-miżati dovuti għal 127 tunnellata fis-sena għat-tielet, ir-raba', il-ħames u s-sitt sena;

(b)

Għall-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ:

EUR 2 400 kull bastiment, ekwivalenti għall-miżati dovuti għal 40 tunnellata fis-sena għall-ewwel u t-tieni snin ta' applikazzjoni ta' dan il-Protokoll;

EUR 2 800 kull bastiment, ekwivalenti għall-miżati dovuti għal 40 tunnellata fis-sena għat-tielet, ir-raba', il-ħames u s-sitt sena;

Fil-każ ta' liċenzja għal perjodu ta' inqas minn sena, l-ammont tal-miżata għandu jiġi ffissat proporzjonalment skont it-tul ta' żmien tal-liċenzja b'konformità mar-regolamentazzjoni tal-Kosta tal-Avorju. Madankollu, għall-bastimenti li jistadu għat-tonn bit-tartarun, il-perjodu ta' validità tal-liċenzja m'għandux ikun inqas minn 12-il xahar.

3.   L-Unjoni għandha tfassal għal kull bastiment dikjarazzjoni tal-qbid u dikjarazzjoni tal-miżati li jridu jitħallsu mill-bastiment għall-kampanja annwali tiegħu mwettqa fis-sena kalendarja ta' qabel. Għandha tibgħat dawk id-dikjarazzjonijiet lill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju mhux aktar tard mill-aħħar ta' April tas-sena attwali. Il-Kosta tal-Avorju tista' tikkontesta dawn id-dikjarazzjonijiet, abbażi ta' evidenza dokumentata, fi żmien 30 jum minn meta tirċevihom. F'każ ta' nuqqas ta' qbil, il-Partijiet għandhom jikkonsultaw ma' xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt. Jekk il-Kosta tal-Avorju ma tqajjem l-ebda oġġezzjoni fi żmien 30 jum, id-dikjarazzjonijiet jiġu kkunsidrati bħala adottati.

4.   Jekk id-dikjarazzjoni finali tkun akbar mill-miżati mħallsa sabiex tinkiseb l-awtorizzazzjoni tas-sajd, is-sid tal-bastiment għandu jħallas id-differenza lill-Kosta tal-Avorju mhux aktar tard minn 45 jum wara, sakemm is-sid tal-bastimenti ma jikkontestax din id-differenza. Madanakollu, jekk it-tnaqqis finali huwa inqas mis-somma mħallsa bil-quddiem skont punt 2 ta' din it-taqsima, l-ammont residwu korrispondenti ma għandux jiġi rkuprat minn sid il-bastiment.

KAPITOLU III

DIKJARAZZJONI TAL-QBID

1.   Ġurnal ta' abbord dwar is-sajd

Il-kaptan ta' bastiment tal-Unjoni li jkun qed jistad skont il-Ftehim għandu jżomm ġurnal ta' abbord dwar is-sajd, f'konformità mar-rakkomandazzjonijiet u mar-riżoluzzjonijiet rilevanti tal-IOTC għall-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ u għall-bastimenti tas-sajd bit-tartarun.

Il-ġurnal ta' abbord dwar is-sajd għandu jimtela mill-kaptan għal kull jum li fih il-bastiment ikun fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

Fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd, il-kaptan għandu jikteb kuljum il-kwantità ta' kull speċi maqbuda u miżmuma abbord, identifikata bil-kodiċi alfa 3 tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura (FAO) tagħha, u espressa f'kilogrammi ta' piż ħaj jew, fejn ikun meħtieġ, l-għadd ta' ħut individwali. Il-kaptan għandu jagħmel nota wkoll f'każ li ma jinqabad xejn minn kwalunkwe speċi ewlenija. Jekk ikun il-każ, fil-ġurnal tas-sajd, il-kaptan għandu jikteb ukoll kuljum il-kwantitajiet ta' kull speċi mormija lura l-baħar, mogħtija f'kilogrammi ta' piż ħaj jew, fejn ikun meħtieġ, l-għadd ta' ħut individwali.

Il-ġurnal ta' abbord tas-sajd għandu jimtela b'mod li jkun jista' jinqara, b'ittri kapitali, u għandu jiġi ffirmat mill-kaptan.

Il-kaptan għandu jkun responsabbli għall-preċiżjoni tad-data rreġistrata fil-ġurnal ta' abbord tas-sajd.

2.   Tranżmissjoni tad-dikjarazzjoni tal-qbid

Fit-tmiem ta' kull vjaġġ, il-kaptan għandu jiddikjara l-qabdiet tal-bastiment billi jibgħat lill-Kosta tal-Avorju kopja elettronika tal-ġurnali ta' abbord dwar is-sajd għas-sajd għall-perjodu tal-preżenza tiegħu fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju. Fl-istess ħin għandu jibgħat kopja liċ-Ċentru ta' Riċerka Oċeanografika tal-Kosta tal-Avorju (“Centre de Recherche Océanologique — CRO”) u lil wieħed mill-istituti xjentifiċi li ġejjin:

(a)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

(b)

IEO (Instituto Español de Oceanografía);

(c)

IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).

F'każ ta' ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju qabel tmiem il-vjaġġ, mingħajr ma jkun hemm waqfa qabel f'port tal-Kosta tal-Avorju, il-ġurnal ta' abbord dwar is-sajd għandu jintbagħat fi żmien sebat ijiem jum wara l-ħruġ miż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

Fin-nuqqas ta' trażmissjoni permezz tal-posta elettronika, id-dikjarazzjonijiet tal-qbid ikunu jistgħu jintbagħtu bil-posta jew bil-faks.

L-indirizz tal-posta elettronika, in-numri tat-telefown u tal-faks għandhom jiġu mgħarrfa mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju qabel l-applikazzjoni proviżorja ta' dan il-Protokoll. Il-Kosta tal-Avorju għandha tgħarraf minnufih lill-bastimenti kkonċernati u lill-Unjoni b'kull tibdil f'dawk il-koordinati.

F'każ ta' ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, il-Gvern tal-Kosta tal-Avorju jirriżerva d-dritt li jissospendi l-liċenzja tal-bastiment inkriminat sakemm il-formalità tiġi sodisfatta, u li jimponi l-penali fuq sid il-bastiment skont ir-regoli fis-seħħ fil-Kosta tal-Avorju. L-Unjoni u l-Istat tal-bandiera għandhom jiġu infurmati b'dan.

3.   Tranżizzjoni lejn sistema elettronika ta' trażmissjoni tal-qbid (ERS)

Iż-żewġ Partijiet juru r-rieda komuni tagħhom li jiżguraw, matul l-ewwel sena tal-applikazzjoni ta' dan il-Protokoll, tranżizzjoni lejn sistema elettronika tal-komunikazzjoni u tat-trażmissjoni tad-data dwar l-attivitajiet tas-sajd, li tippermetti b'mod partikolari t-trażmissjoni ta' kuljum tad-dikjarazzjonijiet tad-data dwar il-qabdiet.

Il-Partijiet jaqblu li flimkien jiddefinixxu, fi ħdan il-Kumitat konġunt, il-modalitajiet ta' din it-tranżizzjoni bl-għan li din is-sistema tkun operattiva malajr kemm jista' jkun.

KAPITOLU IV

MIŻURI TEKNIĊI

Il-miżuri tekniċi applikabbli għall-bastimenti li jkollhom liċenzja tas-sajd, li jirrigwardaw iż-żona tas-sajd, għall-irkaptu tas-sajd u għall-ispeċijiet ipprojbiti, għandhom jiġu ddefiniti fl-iskedi tekniċi fl-Appendiċi 2 ta' dan l-Anness.

Il-bastimenti għandhom josservaw il-miżuri u r-rakkomandazzjonijiet adottati mill-ICCAT għar-reġjun għal dak li għandu x'jaqsam mal-irkaptu tas-sajd u mal-rkaptu biex jinġema' l-ħut, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħhom u kull miżura teknika oħra li tapplika għall-attivitajiet tas-sajd tagħhom.

KAPITOLU V

MONITORAĠĠ, KONTROLL U SORVELJANZA

Taqsima I: Kontroll u spezzjoni

1.   Dħul fiż-żona u l-ħruġ minnha

1.1

Il-bastimenti tal-Unjoni għandhom jinnotifikaw, mill-inqas tliet sigħat qabel, lill-awtoritajiet kompetenti tal-Kosta tal-Avorju inkarigati mill-kontroll tas-sajd, bl-intenzjoni tagħhom li jidħlu jew joħorġu miż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

Meta jkun qed jinnotifika d-dħul jew il-ħruġ tiegħu, il-bastiment għandu jinnotifika b'mod partikolari:

(i)

id-data, il-ħin u r-rotta prevista;

(ii)

il-kwantità ta' kull speċi miżmuma abbord, identifikata permezz tal-Kodiċi Alfa 3 tal-FAO tagħha u espressa f'kilogrammi ta' piż ħaj jew, jekk ikun il-każ, f'numri individwali;

(iii)

in-natura u l-preżentazzjoni tal-prodotti.

1.2.

L-informazzjoni msemmija fis-subpunt 1.1 għandha preferibbilment tiġi kkomunikata permezz tal-posta elettronika, jew fin-nuqqas ta' dan, permezz ta' faks. Il-Kosta tal-Avorju għandha tibgħat riċevuta mingħajr dewmien.

1.3.

Bastiment li jinqabad jistad mingħajr ma jkun avża lill-awtorità kompetenti tal-Kosta tal-Avorju għandu jitqies bħala bastiment li kiser il-liġi.

2.   Proċeduri ta' spezzjoni

2.1

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Unjoni impenjati fl-attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju għandhom jissottomettu ruħhom għall-eżerċizzju tad-dmirijiet ta' kull uffiċjal tal-Kosta tal-Avorju b'mod xieraq u identifikat bħala uffiċjal assenjat għall-kontroll tal-attivitajiet tas-sajd.

2.2.

Dawn l-uffiċjali ma għandhomx jibqgħu abbord għal aktar mill-ħin meħtieġ sabiex jeżerċitaw id-dmirijiet tagħhom.

Fi tmiem kull spezzjoni, l-ispetturi tal-Kosta tal-Avorju għandhom ifasslu rapport tal-ispezzjoni. Il-kaptan tal-bastiment tal-Unjoni għandu d-dritt jinkludi l-kummenti tiegħu fir-rapport tal-ispezzjoni. Ir-rapport tal-ispezzjoni għandu jiġi ffirmat mill-ispettur li jkun qed ifasslu u mill-kaptan tal-bastiment tal-Unjoni. Il-fatt li l-kaptan jiffirma r-rapport tal-ispezzjoni għandu jkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tad-difiża ta' sid il-bastiment fir-rigward tal-ksur misjub. Jekk il-kaptan jirrifjuta li jiffirma dan id-dokument, għandu jispeċifika r-raġunijiet għal dan bil-miktub u l-ispettur għandu jikteb il-kliem “irrifjuta li jiffirma” fuq id-dokument. L-ispetturi tal-Kosta tal-Avorju għandhom jagħtu kopja tar-rapport tal-ispezzjoni lill-kaptan tal-bastiment tal-Unjoni qabel ma jħallu l-bastiment.

2.3.

Il-Kosta tal-Avorju tista' tawtorizza lill-Unjoni biex tipparteċipa fl-ispezzjonijiet bħala osservatriċi.

3.   Monitoraġġ parteċipattiv marbut mal-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irregolat u mhux irrappurtat (is-sajd IUU)

Bil-għan li jissaħħaħ il-monitoraġġ tas-sajd fl-ibħra miftuħa u li tissaħħaħ il-ġlieda kontra s-sajd IUU, il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni Ewropea għandhom jissenjalaw il-preżenza fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju ta' kull bastiment issuspettat li jwettaq attivitajiet tas-sajd illegali.

4.   Ħatt l-art u trażbord

4.1.

Kull bastiment tal-Unjoni li jixtieq iħott l-art jew iwettaq trażbord tal-qabdiet fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju għandu jagħmel dan esklużivament fil-portijiet u/jew fiż-żoni tal-portijiet tal-Kosta tal-Avorju.

4.2.

Is-sidien ta' dawn il-bastimenti għandhom jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Kosta tal-Avorju bl-informazzjoni li ġejja, mill-anqas minn erbgħa u għoxrin siegħa minn qabel:

l-ismijiet tal-bastimenti tas-sajd involuti fil-ħatt l-art jew fit-trażbord;

f'każ ta' trażbord, l-isem, in-numru tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO) u l-bandiera tal-bastiment destinatarju,

it-tunnellaġġ, għal kull speċi, li jkun se jinħatt l-art jew se jiġi ttrażbordat;

il-jum u l-post tat-tranżazzjoni.

4.3

F'każ ta' trażbord, il-kaptani għandhom jissottomettu lill-awtoritajiet kompetenti tal-Kosta tal-Avorju id-dikjarazzjonijiet tal-qabdiet.

4.4.

Il-kaptani tal-bastimenti tal-Unjoni li jkunu involuti f'operazzjonijiet ta' ħatt l-art jew ta' trażbord fil-Kosta tal-Avorju għandhom jissottomettu ruħhom għall-kontroll ta' dawn l-operazzjonijiet mill-ispetturi b'mandat xieraq u identifikabbli bħala tali. Wara kull spezzjoni, il-kaptan għandu jingħata kopja tar-rapport.

Taqsima II: Sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti abbażi ta' satellita

1.   Messaġġi dwar il-pożizzjoni tal-bastimenti

Meta jkunu fiż-żona tal-Kosta tal-Avorju, il-bastimenti tal-Unjoni li jkollhom liċenzja tas-sajd għandhom ikunu mgħammra b'sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti abbażi ta' satellita (VMS) li tiżgura l-komunikazzjoni awtomatika u kontinwa tal-pożizzjoni tagħhom, f'kull ħin, liċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd (“Fisheries Monitoring Center” – FMC) tal-Istat tal-bandiera.

Il-messaġġi dwar il-pożizzjoni għandhom jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet dwar il-pożizzjoni ġeografika tal-bastimenti kif imsemmi fir-rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT. Dawk il-messaġġi għandhom ikunu ssettjati skont il-format definit mill-istandards applikabbli fil-qafas tal-ICCAT.

L-FMC tal-Istat tal-bandiera għandu jipprovdi l-ipproċessar awtomatiku u, f'dak il-każ, it-trażmissjoni elettronika tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni. Il-messaġġi dwar il-pożizzjoni għandhom jiġu rreġistrati b'mod sigur u għandhom jinżammu għal perjodu ta' tliet snin.

2.   Trażmissjoni min-naħa tal-bastiment f'każ ta' ħsara fis-sistema tal-VMS

Il-kaptan għandu jiżgura f'kull ħin li s-sistema VMS tal-bastiment tiegħu tkun kompletament operattiva u li l-messaġġi dwar il-pożizzjoni jkunu trażmessi b'mod korrett lill-FMC tal-Istat tal-bandiera.

F'każ ta' ħsara, is-sistema VMS tal-bastiment għandha tissewwa jew tiġi sostitwita fi żmien xahar. Wara dan iż-żmien, il-bastiment ma għandux ikun aktar awtorizzat jistad fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

Il-bastimenti li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju b'sistema VMS difettuża għandhom jikkomunikaw il-messaġġi dwar il-pożizzjoni tagħhom permezz tal-posta elettronika, permezz tar-radju jew tal-faks lill-FMC tal-Istat tal-bandiera, mill-inqas kull erba' sigħat, u għandhom jagħtu l-informazzjoni kollha indikata fil-paragrafu 1.

3.   Komunikazzjoni sigura tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni lill-Kosta tal-Avorju

L-FMC tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat awtomatikament il-messaġġi dwar il-pożizzjoni tal-bastimenti kkonċernati lill-FMC tal-Kosta tal-Avorju skont sistema ta' komunikazzjoni elettronika sikura.

L-FMC tal-Istat tal-bandiera u l-FMC tal-Kosta tal-Avorju għandhom jiskambjaw l-indirizzi elettroniċi ta' kuntatt tagħhom u għandhom jgħarrfu minnufih lil xulxin b'kull tibdil f'dawk l-indirizzi.

L-FMC tal-Kosta tal-Avorju għandu jinforma minnufih lill-FMC tal-Istat tal-bandiera u lill-Unjoni dwar kwalunkwe interruzzjoni fil-wasla tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni konsekuttivi ta' bastiment li jkollu liċenzja tas-sajd, meta l-bastiment ikkonċernat ma jkunx innotifika l-ħruġ tiegħu miż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju.

4.   Ħsarat fis-sistema tal-komunikazzjoni

Il-Kosta tal-Avorju għandha tassigura l-kompatibbiltà tat-tagħmir elettroniku tagħha ma' dak tal-FMC tal-Istat tal-bandiera u tinforma minnufih lill-Unjoni dwar kull ħsara fil-komunikazzjoni u fil-wasla tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni, bl-għan li tinstab soluzzjoni teknika fl-inqas żmien possibbli. Il-Kumitat Konġunt għandu jipprova jsolvi kwalunkwe tilwim li jista' jirriżulta minn dan.

Il-kaptan għandu jitqies bħala responsabbli għal kull manipulazzjoni ppruvata tas-sistema tal-VMS tal-bastiment li jkollha l-għan li tfixkel l-operat tagħha jew li tiffalsifika l-messaġġi tagħha dwar il-pożizzjoni tal-bastiment. Kull ksur għandu jkun soġġett għall-penali previsti taħt il-leġislazzjoni tal-Kosta tal-Avorju.

5.   Reviżjoni tal-frekwenza tal-messaġġi dwar il-pożizzjoni

Abbażi ta' evidenza dokumentata li tipprova ksur, il-Kosta tal-Avorju tista' tistaqsi lill-FMC tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li tibgħat kopja wkoll lill-Unjoni, biex inaqqas l-intervall li fih il-bastiment jibgħat il-messaġġi dwar il-pożizzjoni għal intervall ta' tletin minuta għall-perjodu stabbilit tal-investigazzjoni. Dawn l-elementi ta' evidenza għandhom ikunu trażmessi mill-Kosta tal-Avorju lill-FMC tal-Istat tal-bandiera u lill-Unjoni. L-FMC tal-Istat tal-bandiera għandu jibgħat minnufih lill-Kosta tal-Avorju il-messaġġi dwar il-pożizzjoni skont l-intervall ta' ħin imnaqqas.

Ladarba jintemm il-perjodu ta' investigazzjoni partikolari, il-Kosta tal-Avorju għandha tinforma minnufih lill-FMC tal-Istat tal-bandiera u lill-Unjoni u għandha sussegwentement tinfurmahom dwar kull azzjoni ta' segwitu.

KAPITOLU VI

REKLUTAĠĠ TAL-BAĦĦARA

1.   Is-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni għandhom jimpjegaw ċittadini tal-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP), soġġett għall-kundizzjonijiet u l-limiti li ġejjin:

(a)

għall-flotta tal-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun, mill-inqas 20 % tal-baħħara li jitilgħu abbord matul il-kampanja tas-sajd għat-tonn fiż-żona tas-sajd ta' pajjiżi terzi għandhom ikunu ġejjin minn pajjiżi tal-AKP;

(b)

għall-flotta tal-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ, mill-inqas 20 % tal-baħħara li jitilgħu abbord matul il-kampanja tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-pajjiż terz għandhom ikunu ġejjin minn pajjiżi tal-AKP.

2.   Is-sidien għandhom jagħmlu minn kollox biex jimbarkaw l-ewwel nett il-baħħara bin-nazzjonalità tal-Kosta tal-Avorju.

3.   Id-Dikjarazzjoni dwar il-Prinċipji u d-Drittijiet Fundamentali fuq ix-Xogħol tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) għandha tapplika bħala dritt għall-baħħara li jittellgħu abbord il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni. Tirrigwarda, b'mod partikolari, l-applikazzjoni tad-dritt ta' assoċjazzjoni u tal-għarfien effettiv tad-dritt għan-negozjar kollettiv tal-ħaddiema u l-eliminazzjoni tad-diskriminazzjoni fil-qasam tal-impjiegi u tal-professjonijiet.

4.   Il-kuntratti tax-xogħol tal-baħħara tal-AKP, li kopja tagħhom għandha tingħata lill-firmatarji ta' dawk il-kuntratti, isiru bejn ir-rappreżentant(i) tas-sidien tal-bastimenti u l-baħħara u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Il-kuntratti għandhom jiggarantixxu lill-baħħara il-benefiċċju ta' sistema ta' sigurtà soċjali applikabbli għalihom, li tinkludi assigurazzjoni f'każ ta' mewt, mard u f'każ ta' inċident.

5.   Is-salarju tal-baħħara tal-AKP għandu jitħallas mis-sidien tal-bastimenti. Għandu jiġi ffissat bi qbil komuni bejn is-sidien tal-bastimenti jew ir-rappreżentanti tagħhom u l-baħħara u/jew it-trejdjunjins jew ir-rappreżentanti tagħhom. Madankollu, il-kundizzjonijiet tar-remunerazzjoni tal-baħħara AKP ma għandhomx ikunu inferjuri għal dawk applikabbli għall-ekwipaġġi tal-pajjiżi rispettivi tagħhom u fi kwalunkwe każ mhux inqas mill-istandards tal-ILO.

6.   Kull baħħar impjegat mill-bastimenti tal-Unjoni għandu jippreżenta ruħu lill-kaptan tal-bastiment iddeżinjat lejlet id-data proposta għall-imbarkazzjoni tiegħu. Jekk baħħar jonqos milli jirrapporta fid-data u l-ħin previsti għat-tlugħ abbord, sid il-bastiment għandu jinħall awtomatikament mill-obbligu tal-imbarkazzjoni ta' dak il-baħħar.

7.   Fil-każ li l-bastiment ma jkunx preżenti fil-mument stabbilit f'port magħżul minn qabel għall-imbarkazzjoni ta' baħħar mill-Kosta tal-Avorju, sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż tal-immobilizzazzjoni tal-baħħar matul l-istennija fil-port (l-akkomodazzjoni, l-ikel, eċċ.) b'rata fissa ta' EUR 80 għal kull ġurnata.

8.   Meta l-baħħar mill-Kosta tal-Avorju ma jitniżżilx f'port tal-Kosta tal-Avorju, sid il-bastiment għandu jħallas l-ispejjeż tal-vjaġġ tal-baħħar lura lejn il-Kosta tal-Avorju mill-aktar fis possibbli.

9.   Kull sena, is-sidien tal-bastimenti għandhom jibagħtu informazzjoni dwar il-baħħara irreklutati. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-għadd ta' baħħara li huma ċittadini:

(a)

tal-Unjoni;

(b)

ta' pajjiż tal-AKP, filwaqt li ssir distinzjoni bejn iċ-ċittadini tal-Kosta tal-Avorju u ċ-ċittadini ta' pajjiżi tal-AKP oħrajn;

(c)

ta' pajjiż li jkun la tal-AKP u lanqas tal-Unjoni.

10.   Il-baħħara tal-Kosta tal-Avorju li jitilgħu abbord għandhom ikunu magħżula b'mod ħieles minn sid il-bastiment minn reġistru miżmum mid-Direttorat Vjaġġaturi tal-baħar tal-Kosta tal-Avorju. Madankollu, għall-baħħara tal-Kosta tal-Avorju li diġà qed jaħdmu abbord bastiment tal-Unjoni, il-kaptan għandu jibgħat lid-Direttorat tal-Baħħara l-lista tagħhom, kif ukoll kopja tad-dokument tal-identità tagħhom.

KAPITOLU VII

OSSERVATURI

1.   Osservazzjoni tal-attivitajiet tas-sajd

Fl-istennija tal-implimentazzjoni ta' sistema ta' osservaturi reġjonali, il-bastimenti awtorizzati li jistadu fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju fil-qafas tal-ftehim għandhom itellgħu abbord, minflok u fil-post tal-osservaturi reġjonali, l-osservaturi ddeżinjati mill-Kosta tal-Avorju, skont ir-regoli stabbiliti f'dan il-Kapitolu, sabiex iwettqu l-kompiti previsti fil-paragrafu 4 ta' dan il-Kapitolu.

2.   Bastimenti u osservaturi ddeżinjati

Il-Kosta tal-Avorju għandha tfassal lista tal-bastimenti ddeżinjati biex itellgħu osservatur abbord, kif ukoll lista tal-osservaturi maħtura. Dawk il-listi għandhom jinżammu aġġornati. Għandhom jiġu kkomunikati lill-Unjoni hekk kif jiġu stabbiliti u wara kull tliet xhur f'każ li jiġu aġġornati.

Il-Kosta tal-Avorju għandha tinnotifika lis-sidien tal-bastimenti jew lir-rappreżentanti tagħhom bl-isem tal-osservatur magħżul biex jittella' abbord il-bastiment tagħhom u dan mal-ħruġ tal-liċenzja jew sa mhux aktar tard minn 15-il jum qabel id-data stipulata biex l-osservatur jittella' abbord.

L-osservatur għandu jibqa' abbord tul vjaġġ wieħed tas-sajd. Madankollu, fuq talba espliċita tal-Kosta tal-Avorju, il-perjodu li matulu l-osservatur jibqa' abbord jista' jiġi estiż għal diversi vjaġġi skont it-tul taż-żmien medju tal-vjaġġi previsti għall-bastiment partikolari. Din it-talba għandha ssir mill-Kosta tal-Avorju meta jiġi notifikat l-isem tal-osservatur maħtur biex jitla' abbord il-bastiment konċernat.

3.   Il-kundizzjonijiet tal-imbarkazzjoni u tal-iżbark

Il-kundizzjonijiet għall-imbarkazzjoni tal-osservatur għandhom jiġu maqbula bi ftehim komuni bejn is-sid tal-bastimenti jew ir-rappreżentant tiegħu u l-Kosta tal-Avorju.

L-imbarkazzjoni tal-osservatur għandha ssir fil-port magħżul minn sid il-bastiment fil-bidu tal-ewwel vjaġġ fiż-żona tas-sajd tal-Kosta tal-Avorju, wara n-notifika tal-lista tal-bastimenti ddeżinjati.

Is-sidien ikkonċernati għandhom jikkomunikaw f'terminu ta' ġimagħtejn, u b'avviż ta' għaxart ijiem bil-quddiem, id-dati u l-portijiet stabbiliti għall-imbarkazzjoni tal-osservaturi.

Jekk l-osservatur jittella' abbord f'pajjiż li mhux il-Kosta tal-Avorju, l-ispejjeż tal-vjaġġ tal-osservatur għandhom jitħallsu minn sid il-bastiment.

Jekk l-osservatur ma jkunx preżenti fil-ħin u fil-post miftiehem u matul it-tnax-il siegħa mill-ħin miftiehem, sid il-bastiment għandu jkun awtomatikament meħlus mill-obbligu tiegħu li jtella' lil dak l-osservatur abbord.

Il-kaptan tal-bastimenti għandu jagħmel dak kollu fil-poter tiegħu sabiex jiżgura s-sigurtà fiżika u morali tal-osservatur fit-twettiq ta' dmirijietu.

L-osservatur għandu jingħata aċċess għal kull faċilità meħtieġa sabiex iwettaq dmirijietu. Il-kaptan għandu jagħtih aċċess għall-mezzi ta' komunikazzjoni meħtieġa għall-eżerċizzju tal-kompiti tiegħu, għad-dokumenti marbuta direttament mal-attivitajiet tas-sajd tal-bastiment, li jinkludu b'mod partikolari l-ġurnal ta' abbord dwar is-sajd u l-ġurnal tan-navigazzjoni, kif ukoll għall-partijiet tal-bastiment meħtieġa sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu aktar faċilment.

Sid il-bastiment għandu huwa responsabbli mill-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u tal-ikel tal-osservatur bl-istess kundizzjonijiet li japplikaw għall-uffiċjali, skont il-possibbiltajiet prattiċi tal-bastiment.

Is-salarju u l-ispejjeż soċjali tal-osservatur għandhom jitħallsu mill-Kosta tal-Avorju.

4.   Il-kompiti tal-osservaturi

Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu jiġi ttrattat bħala uffiċjal. Meta l-bastiment ikun qed jopera fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju, għandu jwettaq id-dmirijiet li ġejjin:

josserva l-attivitajiet tas-sajd tal-bastimenti;

jivverifika l-pożizzjoni tal-bastimenti involuti fl-attivitajiet tas-sajd;

jieħu kampjuni bijoloġiċi skont il-programmi xjentifiċi;

jieħu nota tal-irkaptu tas-sajd użat;

jivverifika l-informazzjoni li tidher fil-ġurnal ta' abbord dwar il-qabdiet li jkunu saru fl-ilmijiet tal-Kosta tal-Avorju;

jivverifika l-perċentwali tal-qabdiet addizzjonali u jagħmel stima tal-volum tal-ispeċijiet ta' ħut mormija li huma tajbin għall-kummerċ;

jikkomunika, permezz ta' kull mezz xieraq, l-informazzjoni dwar is-sajd, inkluż il-volum tal-qabdiet prinċipali u addizzjonali li jkunu abbord.

5.   Obbligi tal-osservatur

Waqt li jkun abbord, l-osservatur għandu:

jieħu l-miżuri kollha xierqa sabiex il-kundizzjonijiet tal-imbarkazzjoni tiegħu, kif ukoll il-preżenza tiegħu fuq il-bastiment, ma jinterrompux u lanqas itellfu l-ħidmiet tas-sajd;

jirrispetta l-proprjetà u t-tagħmir li jinstabu fuq il-bastiment, kif ukoll il-kunfidenzjalità ta' kull dokument tal-bastiment imsemmi;

fi tmiem il-perjodu tal-osservazzjoni u qabel ma jitlaq minn fuq il-bastiment, l-osservatur għandu jfassal rapport tal-attivitajiet, li għandu jintbagħat lill-awtoritajiet kompetenti b'kopja lill-Unjoni. Għandu jiffirmah fil-preżenza tal-kaptan li jista' jżid jew jara li jiżdiedu l-osservazzjonijiet kollha li jidhirlu li jkunu utli u jiffirmahom. Kopja tar-rapport għandha tingħata lill-kaptan qabel ma l-osservatur jitniżżel l-art.

6.   Kontribuzzjoni finanzjarja b'rata fissa

Fil-waqt tal-ħlas tal-miżata annwali bil-quddiem għall-ksib tal-liċenzja tas-sajd, sid il-bastiment għandu jħallas lill-Kosta tal-Avorju kontribuzzjoni finanzjarja annwali fissa ta' EUR 400 għal kull bastiment, maħsuba biex tikkontribwixxi għall-kopertura tal-osservaturi tal-Kosta tal-Avorju biex jimbarkaw il-bastimenti tal-Unjoni.

KAPITOLU VIII

KSUR

1.   Trattament tal-ksur

Kull ksur imwettaq minn bastiment tal-Unjoni li għandu liċenzja skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Anness, għandu jiġi kkomunikat mill-awtoritajiet tal-Kosta tal-Avorju lill-Unjoni fi żmien 24 siegħa. Ir-rapport dwar dan il-ksur għandu jiġi trażmess lill-Unjoni u lill-Istat tal-bandiera fi żmien sebat ijiem tax-xogħol.

2.   Devjazzjoni ta' bastiment — laqgħa ta' informazzjoni

Kull bastiment tal-Unjoni issuspettat bi ksur jista' jkun imġiegħel iwaqqaf l-attività tas-sajd tiegħu u, jekk il-bastiment ikun fuq il-baħar, li jidħol lura f'port tal-Kosta tal-Avorju.

Il-Kosta tal-Avorju għandha tinnotifika lill-Unjoni, fi żmien massimu ta' 24 siegħa, b'kull devjazzjoni ta' bastiment tal-Unjoni li jkollu liċenzja. Din in-notifika għandha tkun akkumpanjata mill-elementi ta' evidenza tal-ksur iddenunzjat.

Qabel ma tittieħed kwalunkwe miżura fil-konfront tal-bastiment, tal-kaptan, tal-ekwipaġġ jew tat-tagħbija, minbarra l-miżuri maħsuba għall-konservazzjoni tal-provi, il-Kosta tal-Avorju għandha torganizza, fuq talba tal-Unjoni u fi żmien ġurnata tax-xogħol wara n-notifika tad-devjazzjoni tal-bastiment, laqgħa ta' informazzjoni sabiex tiċċara l-fatti u tispjega kwalunkwe konsegwenza. Għal din il-laqgħa ta' informazzjoni jista' jattendi rappreżentant tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment.

3.   Penali għall-ksur – proċedura ta' kompromess

Il-penali għall-ksur stabbilita għandha tkun iffissata mill-Kosta tal-Avorju skont id-dispożizzjonijiet tal-leġislazzjoni tal-Kosta tal-Avorju.

Meta r-riżoluzzjoni tal-ksur tkun tinvolvi proċedura ġudizzjarja, qabel jingħata bidu għaliha, u sakemm il-ksur ma jkunx jinvolvi att kriminali, tista' tinfetaħ proċedura ta' kompromess bejn il-Kosta tal-Avorju u sid il-bastiment jew ir-rappreżentant tiegħu sabiex ikunu ddeterminati t-termini u l-livell tal-penali. Ir-rappreżentanti tal-Istat tal-bandiera tal-bastiment u tal-Unjoni jistgħu jattendu għal dik il-proċedura ta' kompromess. Il-proċedura ta' kompromess għandha tintemm l-aktar tard tlett ijiem wara n-notifika tad-devjazzjoni tal-bastiment.

4.   Proċedimenti ġuridiċi — garanzija bankarja

Jekk il-proċedura ta' kompromess ma tirnexxix u l-ksur jitressaq quddiem il-qorti ġudizzjarja kompetenti, sid il-bastiment involut fil-ksur għandu jiddepożita garanzija bankarja fil-bank iddeżinjat mill-Kosta tal-Avorju u li l-ammont tagħha, stabbilit mill-Kosta tal-Avorju, ikopri l-ispejjeż marbuta mad-devjazzjoni tal-bastiment, il-multa stmata u kwalunkwe kumpens. Il-garanzija bankarja tibqa' marbuta sakemm jintemmu l-proċedimenti ġuridiċi

Il-garanzija bankarja għandha tiġi rrilaxxata u tingħata lura lil sid il-bastiment minnufih wara li tinqata' s-sentenza:

(a)

kollha kemm hi, jekk l-ebda penali ma tiġi imposta;

(b)

sal-bilanċ li jifdal, f'każ li l-penali twassal għal multa inferjuri għall-garanzija bankarja.

Il-Kosta tal-Avorju għandha tinforma lill-Unjoni dwar ir-riżultati tal-proċedura ġudizzjarja fi żmien sebat ijiem mill-għoti tas-sentenza.

5.   Rilaxx tal-bastiment u tal-ekwipaġġ

Il-bastiment u l-ekwipaġġ tiegħu għandhom ikunu awtorizzati jitilqu mill-port:

(a)

meta jitwettqu l-obbligi miftehma fis-soluzzjoni bonarja;

(b)

għal darba tkun ġiet iddepożitata l-garanzija bankarja.

Appendiċijiet

1.

Formola tal-applikazzjoni għal liċenzja

2.

Skeda informattiva

(1)  Ir-Regolament (UE) 2017/2403 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar il-ġestjoni sostenibbli ta' flotot tas-sajd esterni, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008 (ĠU L 347, 28.12.2017, p. 81).

Appendiċi 1

Image Test ta 'immaġni

Appendiċi 2

Dokument tekniku

BASTIMENTI TAS-SAJD GĦAT-TONN BIT-TARTARUN MGĦAMMRA BIL-FRIŻA U BASTIMENTI LI JISTADU BIL-KONZ TAL-WIĊĊ

1.   Żona tas-sajd:

Lil hinn minn 12-il mil nawtiku mil-linja bażi.

2.   Irkaptu awtorizzat:

 

It-tartaruni

 

Konzijiet tal-wiċċ

3.   L-ispeċijiet ipprojbiti:

F'konformità mal-Konvenzjoni dwar l-ispeċijiet migratorji u mar-riżoluzzjonijet tal-ICCAT, is-sajd għall-gabdoll (Cetorhinus maximus), għall-kelb abjad (Carcharodon carcharias), għall-pixxivolpi ta' għajnejh kbar (Alopias superciliosus), għall-kurazzi tal-familja Sphyrnidae (ħlief il-kurazza tiburo), għall-kelb il-baħar tal-qarnuna bajda oċeaniku (Carcharhinus longimanus), għall-kelb il-baħar ħariri (Carcharhinus falciformis), għat-tawru (Carcharias taurus) u għall-kelb il-baħar (Galeorhinus galeus) huwa pprojbit.

Iż-żewġ Partijiet għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat Konġunt sabiex jaġġornaw din il-lista abbażi tar-rakkomandazzjonijiet xjentifiċi.

4.   Miżati li jridu jitħallsu mis-sidien:

4.1.

Miżata addizzjonali għal kull tunnellata ta' qabdiet

EUR 60 għal kull tunnellata għall-ewwel sentejn tal-applikazzjoni tal-Protokoll u EUR 70 għal kull tunnellata għas-snin ta' wara.

4.2.

Miżata fissa annwali

Għall-bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun EUR 7 620 għall-ewwel sentejn tal-applikazzjoni tal-Protokoll u EUR 8 890 għas-snin ta' wara.

Għall-bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ, EUR 2 400 għall-ewwel sentejn tal-applikazzjoni tal-Protokoll u EUR 2 800 għas-snin ta' wara.

4.3.

Miżata fissa tal-osservaturi

EUR 400/bastiment/sena

4.4.

Miżata għal kull bastiment ta' appoġġ

EUR 3 500 /bastiment/sena

5.

L-għadd ta' bastimenti li huma awtorizzati jistadu

28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun

8 bastimenti li jistadu bil-konz tal-wiċċ


REGOLAMENTI

31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/21


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) 2018/1070

tas-26 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1970 li jiffissa għall-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (UE) 2017/1970 (1) jistabbilixxi, fost l-oħrajn, l-opportunitajiet tas-sajd għall-aringa fis-Sottodiviżjonijiet tal-ICES 30-31 (l-istokk “tal-aringa tal-Golf tal-Botnija”) f'konformità mar-Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2).

(2)

Ir-Regolament (UE) 2016/1139 ġie emendat mir-Regolament (UE) 2018/976 (3) fir-rigward tal-aringi tal-Golf tal-Botnija, b'kont meħud tal-aħħar tagħrif xjentifiku pprovdut mill-ICES.

(3)

Sussegwentement għal dik l-emenda fir-Regolament (UE) 2016/1139, jenħtieġ li jiżdiedu l-opportunitajiet tas-sajd għall-istokk tal-aringi tal-Golf tal-Botnija.

(4)

Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament (UE) 2017/1970 jiġi emendat kif meħtieġ.

(5)

L-istaġun ewlieni tas-sajd għall-aringi bl-użu tax-xbieki nases jiftaħ f'Mejju. Sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jallokaw l-opportunitajiet tas-sajd fil-livell nazzjonali l-aktar fis possibbli, jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Fl-Anness tar-Regolament (UE) 2017/1970, l-entrata għall-aringa fis-Sottodiviżjonijiet tal-ICES 30-31 tinbidel b'dan li ġej:

Speċijiet:

Aringa

Clupea harengus

Żona:

Sottodiviżjonijiet 30-31

(HER/30/31.)

Il-Finlandja

78 351

 

 

L-Iżvezja

17 215

 

 

L-Unjoni

95 566

 

 

TAC

95 566

 

TAC analitika”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-26 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1970 tas-27 ta' Ottubru 2017 li jiffissa għall-2018 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta' ħut u gruppi ta' stokkijiet ta' ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/127 (ĠU L 281, 31.10.2017, p. 1).

(2)  Ir-Regolament (UE) 2016/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 2016 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (ĠU L 191, 15.7.2016, p. 1).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2018/976 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2018 li jemenda Regolament (UE) 2016/1139 f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku (ĠU L 179, 16.7.2018, p. 76).


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/23


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1071

tat-30 ta' Lulju 2018

li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2580/2001 tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fil-21 ta' Marzu 2018, il-Kunsill adotta r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468 (2) li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001, biex stabbilixxa lista aġġornata ta' persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 2580/2001 (“il-lista”).

(2)

Il-Kunsill ipprovda, fejn possibbli fil-prattika, lill-persuni, gruppi u entitajiet kollha b'dikjarazzjonijiet ta' raġunijiet li fihom fisser għaliex huma ġew inklużi fil-lista.

(3)

B'avviż ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill informa lill-persuni, gruppi u entitajiet fil-lista li kien iddeċieda li jżommhom fiha. Il-Kunsill informa wkoll lill-persuni, gruppi u entitajiet ikkonċernati bil-possibbiltà li jitolbu dikjarazzjoni tar-raġunijiet tal-Kunsill għall-inklużjoni tagħhom fil-lista fejn tali dikjarazzjoni ma kinitx diġà ġiet ikkomunikata lilhom.

(4)

Il-Kunsill irreveda l-lista kif meħtieġ mill-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001. F'dik ir-reviżjoni, il-Kunsill ħa kont tal-osservazzjonijiet ippreżentati lilu minn dawk ikkonċernati kif ukoll tal-informazzjoni aġġornata li rċieva mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti dwar l-istatus tal-individwi u entitajiet inklużi fil-lista fil-livell nazzjonali.

(5)

Il-Kunsill ivverifika li awtoritajiet kompetenti kif imsemmijin fl-Artikolu 1(4) tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK (3) ħadu deċiżjonijiet fir-rigward tal-persuni, gruppi u entitajiet kollha fejn irriżulta li huma kienu involuti f'atti terroristiċi fis-sens tal-Artikolu 1(2) u (3) tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK. Il-Kunsill ikkonkluda wkoll li jenħtieġ li l-persuni, gruppi u entitajiet li għalihom japplikaw l-Artikoli 2, 3 u 4 tal-Pożizzjoni Komuni 2001/931/PESK jibqgħu soġġetti għall-miżuri restrittivi speċifiċi previsti fir-Regolament (KE) Nru 2580/2001.

(6)

Jenħtieġ li l-lista tiġi aġġornata skont dan u li r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468 jitħassar,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-lista prevista fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 hija stabbilita fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2018/468 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  ĠU L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2018/468 tal-21 ta' Marzu 2018 li jimplimenta l-Artikolu 2(3) tar-Regolament (KE) Nru 2580/2001 dwar miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet bil-għan li jiġi miġġieled it-terroriżmu u li jħassar ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/1420 (ĠU L 79, 22.3.2018, p. 7).

(3)  Il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2001/931/PESK tas-27 ta' Diċembru 2001 dwar l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu (ĠU L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANNESS

LISTA TA' PERSUNI, GRUPPI U ENTITAJIET IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 1

I.   PERSUNI

1.

ABDOLLAHI Hamed (magħruf ukoll bħala Mustafa Abdullahi), imwieled fil-11.8.1960 fl-Iran. Numru tal-passaport: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, imwieled f'Al Ihsa (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja Sawdija.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, imwieled fis-16.10.1966 f'Tarut (Arabja Sawdija), ċittadin tal-Arabja Sawdija.

4.

ARBABSIAR Manssor (magħruf ukoll bħala Mansour Arbabsiar), imwieled 6.3.1955 jew 15.3.1955 fl-Iran. Ċittadin Iranjan u tal-Istati Uniti. Numru tal-passaport: C2002515 (l-Iran); Numru tal-passaport: 477845448 (Stati Uniti tal-Amerika). Numru tal-ID nazzjonali: 07442833, data tal-iskadenza 15.3.2016 (liċenzja tas-sewqan tal-Istati Uniti tal-Amerika).

5.

BOUYERI, Mohammed (magħruf ukoll bħala Abu ZUBAIR, magħruf ukoll bħala SOBIAR, magħruf ukoll bħala Abu ZOUBAIR), imwieled fit-8.3.1978 f'Amsterdam (in-Netherlands).

6.

EL HAJJ, Hassan Hassan, imwieled fit-22.3.1988 f'Zaghdraiya, Sidon, il-Libanu, ċittadin Kanadiż. Numru tal-passaport: JX446643 (il-Kanada).

7.

IZZ-AL-DIN, Hasan (magħruf ukoll bħala GARBAYA, Ahmed, magħruf ukoll bħala SA-ID, magħruf ukoll bħala SALWWAN, Samir), il-Libanu, imwieled fl-1963 fil-Libanu, ċittadin tal-Libanu.

8.

MELIAD, Farah, imwieled fil-5.11.1980 f'Sydney (l-Awstralja), ċittadin Awstraljan. Numru tal-passaport: M2719127 (l-Awstralja).

9.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (magħruf ukoll bħala ALI, Salem, magħruf ukoll bħala BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, magħruf ukoll bħala HENIN, Ashraf Refaat Nabith, magħruf ukoll bħala WADOOD, Khalid Adbul) imwieled 14.4.1965 jew 1.3.1964 fil-Pakistan, numru tal-passaport: 488555.

10.

ȘANLI, Dalokay (magħruf ukoll bħala Sinan), imwieled fit-13.10.1976 f'Pülümür (it-Turkija).

11.

SHAHLAI Abdul Reza (magħruf ukoll bħala Abdol Reza Shala'i, magħruf ukoll bħala Abd-al Reza Shalai, magħruf ukoll bħala Abdorreza Shahlai, magħruf ukoll bħala Abdolreza Shahla'i, magħruf ukoll bħala Abdul-Reza Shahlaee, magħruf ukoll bħala Hajj Yusef, magħruf ukoll bħala Haji Yusif, magħruf ukoll bħala Hajji Yasir, magħruf ukoll bħala Hajji Yusif, magħruf ukoll bħala Yusuf Abu-al-Karkh), imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1957 fl-Iran. Indirizzi: (1) Kermanshah, l-Iran, (2) Bażi Militari ta' Mehran, Provinċja ta' Ilam, l-Iran.

12.

SHAKURI Ali Gholam, imwieled bejn wieħed u ieħor fl-1965 f'Teheran, l-Iran.

13.

SOLEIMANI Qasem (magħruf ukoll bħala Ghasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasmi Sulayman, magħruf ukoll bħala Qasem Soleymani, magħruf ukoll bħala Qasem Solaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Salimani, magħruf ukoll bħala Qasem Solemani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulaimani, magħruf ukoll bħala Qasem Sulemani), imwieled fil-11.3.1957 fl-Iran. Ċittadin Iranjan. Numru tal-passaport: 008827 (Diplomatiku Iranjan), maħruġ fl-1999. Titolu: Maġġur Ġeneral.

II.   GRUPPI U ENTITAJIET

1.

L-“Organizzazzjoni Abu Nidal” — “ANO” (magħrufa wkoll bħala l-“Kunsill Rivoluzzjonarju tal-Fatah”, magħrufa wkoll bħala l-“Brigati Rivoluzzjonarji Għarab”, magħrufa wkoll bħala s-“Settembru l-Iswed”, magħrufa wkoll bħala l-“Organizzazzjoni Rivoluzzjonarja tal-Musulmani Soċjalisti”).

2.

Il-“Brigata tal-Martri ta' Al-Aqsa”.

3.

“Al-Aqsa e.V”.

4.

“Babbar Khalsa”.

5.

Il-“Partit Komunista tal-Filippini”, inkluża l-“Armata l-Ġdida tal-Poplu” — “NPA”, il-Filippini.

6.

“Gama'a al-Islamiyya” (magħruf ukoll bħala “Al-Gama'a al-Islamiyya”) (il-“Grupp Iżlamiku” — “IG”).

7.

“İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” — “IBDA-C” (il-“Front Kbir Iżlamiku tal-Ġellieda tal-Lvant”).

8.

“Hamas”, inkluż “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

9.

Il-“Fergħa Militari ta' Hizballah” (magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari tal-Hezbollah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizbullah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizbollah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hezballah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hisbollah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizbu'llah”, magħrufa wkoll bħala l-“Fergħa Militari ta' Hizb Allah”, magħrufa wkoll bħala l-“Kunsill tal-Ġihad” (u l-unitajiet kollha li jirrappurtaw lilha, inkluża l-Organizzazzjoni Esterna tas-Sigurtà)).

10.

“Hizbul Mujahideen” — “HM”.

11.

“Khalistan Zindabad Force” — “KZF”.

12.

Il-“Partit tal-Ħaddiema tal-Kurdistan” — “PKK” (magħruf ukoll bħala “KADEK”, magħruf ukoll bħala “KONGRA-GEL”).

13.

It-“Tigri għal-Liberazzjoni tat-Tamil Eelam” — “LTTE”.

14.

“Ejército de Liberación Nacional” (l-“Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali”).

15.

Il-“Ġiħad Iżlamika tal-Palestina” — “PIJ”.

16.

Il-“Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina” — “PFLP”.

17.

Il-“Front Popolari għal-Liberazzjoni tal-Palestina — Kmand Ġenerali” (magħruf ukoll bħala “PFLP — Kmand Ġenerali”).

18.

“Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” — “DHKP/C” (magħruf ukoll bħala “Devrimci Sol” (ix-“Xellug Rivoluzzjonarju”), magħruf ukoll bħala “Dev Sol”) (“Armata/Front/Partit Rivoluzzjonarju għall-Ħelsien tal-Poplu”).

19.

“Sendero Luminoso” — “SL” (it-“Triq li Tiddi”).

20.

“Teyrbazen Azadiya Kurdistan” — “TAK” (magħruf ukoll bħala l-“alkuni għall-Ħelsien tal-Kurdistan”, magħruf ukoll bħala l-“Isqra għall-Ħelsien tal-Kurdistan”).

31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/27


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1072

tat-30 ta' Lulju 2018

li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 269/2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 269/2014 tas-17 ta' Marzu 2014 dwar miżuri restrittivi fir-rigward ta' azzjonijiet li jdgħajfu jew jheddu l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 14(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fis-17 ta' Marzu 2014, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(2)

Bħala parti mill-politika tal-Unjoni ta' nonrikonoxximent tal-annessjoni illegali tal-Krimea u ta' Sevastopol, il-Kunsill iqis il-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch bħala azzjoni ulterjuri li ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

(3)

Il-kostruzzjoni ta' dan il-pont u l-ftuħ uffiċjali tiegħu, fil-15 ta' Mejju 2018, huma passi simboliċi ewlenin fil-konsolidazzjoni tal-kontroll tal-Federazzjoni Russa fuq il-Krimea u Sevastopol illegalment annessi u fl-iżolament ulterjuri tal-peniżola mill-Ukrajna.

(4)

Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, jenħtieġ li jiżdiedu entitajiet addizzjonali mal-lista ta' persuni, entitajiet u korpi soġġetti għal miżuri restrittivi kif tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

(5)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-entitajiet elenkati fl-Anness għal dan ir-Regolament għandhom jiżdiedu fil-lista ta' entitajiet li tinsab fl-Anness I għar-Regolament (UE) Nru 269/2014.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  ĠU L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANNESS

Lista ta' entitajiet imsemmija fl-Artikolu 1:

 

Isem

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Raġunijiet

Data tal-Elenkar

“42.

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg”

АО Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург

Indirizz:

7 Yablochkova street,

St. Petersburg,

197198 Russia,

Sit web: http://gpsm.ru

Indirizz elettroniku: office@gpsm.ru

AO “Institute Giprostroymost – Saint-Petersburg” ipparteċipat fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tad-diżinn tiegħu tal-Pont, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Għaldaqstant qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li b'hekk tkompli tipperikola l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Indirizz:

6 Barklaya street,

Bld. 5 Moscow,

121087, Russia

PJSC Mostotrest ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tal-kuntratt statali tagħha għall-manutenzjoni tal-pont, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qed tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

44.

JSC Zaliv Shipyard

Судостроительный завод “Залив”

Indirizz:

4 Tankistov street,

298310 Kerch,

Crimea

Sit web: http://zalivkerch.com

JSC Zaliv Shipyard ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-linja tal-ferrovija ġdida lejn il-Pont ta' Kerch, li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa. Għaldaqstant qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

45.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Indirizz:

Prospect Vernadskogo 53,

Moscow,

119415 Russia

Sit web: www.ooosgm.com

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) ipparteċipat b'mod attiv fil-kostruzzjoni tal-Pont ta' Kerch permezz tal-kuntratt statali tagħha għall-kostruzzjoni tal-pont li jgħaqqad lir-Russja mal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa.

Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qiegħda tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li b'hekk tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

46.

Stroygazmontazh Most OOO

OOO Стройгазмонтаж-Мост

Indirizz:

Barklaya street 6, building 7,

Moscow

121087 Russia

Nru tal-Identità tar-Reġistrazzjoni: 1157746088170

Nru tal-Identità tat-Taxxa: 7730018980

Sit web: http://kerch-most.ru/tag/sgam-most

Indirizz elettroniku: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh Most OOO hija sussidjarja tal-kuntrattur prinċipali Stroygazmontazh li jimmaniġġja l-proġett ta' kostruzzjoni tal-pont fuq l-Istrett ta' Kerch. Barra minn hekk hija proprjetà ta' individwu (Arkady Rotenberg) li diġà huwa ddeżinjat għall-azzjonijiet tiegħu li jdgħajfu s-sovranità tal-Ukrajna (persuna Nru 92 f'dan l-Anness). Għaldaqstant il-kumpannija qed tappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità, is-sovranità u l-indipendenza territorjali tal-Ukrajna.

31.7.2018

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО “ВАД”

Indirizz:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast 160019, Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267, Russia

Nru tal-Identità tar-Reġistrazzjoni: 1037804006811 (Russia)

Nru tal-Identità tat-Taxxa: 7802059185

Sit web: www.zaovad.com

Indirizz elettroniku: office@zaovad.com

CJSC VAD huwa l-kuntrattur ewlieni għall-kostruzzjoni tal-Awtostrada Tavrida fil-Krimea, it-triq fuq l-Istrett ta' Kerch u t-toroq ta' aċċess għalih. L-Awtostrada Tavrida ser tipprovdi aċċess tat-trasportazzjoni għall-Krimea permezz ta' sistema ta' toroq li għadhom kif inbnew li jservu bħala konnessjoni primarja mal-Pont ta' Kerch. Għaldaqstant CJSC VAD qed jappoġġa l-konsolidazzjoni tal-peniżola tal-Krimea illegalment annessa mal-Federazzjoni Russa, li min-naħa tagħha tkompli ddgħajjef l-integrità territorjali, is-sovranità u l-indipendenza tal-Ukrajna.

31.7.2018”


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/30


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1073

tat-30 ta' Lulju 2018

li jimplimenta l-Artikolu 21(2) tar-Regolament (UE) 2016/44 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/44 tat-18 ta' Jannar 2016 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Libja u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 204/2011 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 21(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-18 ta' Jannar 2016, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2016/44.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 21(6) tad-Deċiżjoni (UE) 2016/44, il-Kunsill irrieżamina l-lista ta' persuni u entitajiet deżinjati li tinsab fl-Anness III għal dak ir-Regolament.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li persuna minnhom ma għandhiex tibqa' tinżamm fuq il-lista ta' persuni u entitajiet li tinsab fl-Anness III għar-Regolament (UE) 2016/44.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li l-Anness III għar-Regolament (UE) 2016/44 jiġi emendat skont dan,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III għar-Regolament (UE) 2016/44 għandu jiġi emendat kif indikat fl-Anness għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  ĠU L 12, 19.1.2016, p.1.


ANNESS

Fir-Regolament (UE) 2016/44, l-Anness III (“Lista ta' persuni fiżiċi u ġuridiċi, entitajiet u korpi msemmija fl-Artikolu 6(2)”), Parti A (Persuni) l-entrata Nru 3 (li tikkonċerna lil ASHKAL, Omar) titħassar u l-entrati li jkun fadal jieħdu numru ġdid, kif adatt.


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/32


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL (UE) 2018/1074

tat-30 ta' Lulju 2018

li jimplimenta r-Regolament (UE) 2017/1509 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1509 tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 329/2007 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 47(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà,

Billi:

(1)

Fit-30 ta' Awwissu 2017, il-Kunsill adotta r-Regolament (UE) 2017/1509.

(2)

F'konformità mal-Artikolu 47a(1) tar-Regolament (UE) 2017/1509, il-Kunsill irrieżamina l-lista ta' persuni u entitajiet deżinjati stabbilita fl-Annessi XV, XVI, XVII u XVIII ta' dak ir-Regolament.

(3)

Il-Kunsill ikkonkluda li jenħtieġ li ċerti entrati li jikkonċernaw il-persuni u l-entitajiet inklużi fl-Annessi XV u XVI tar-Regolament (UE) 2017/1509 jiġu aġġornati.

(4)

Għalhekk jenħtieġ li l-Annessi XV u XVI tar-Regolament (UE) 2017/1509 jiġu emendati kif meħtieġ,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Annessi XV u XVI tar-Regolament (UE) 2017/1509 huma emendati kif jinsabu fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kunsill

Il-President

G. BLÜMEL


(1)  ĠU L 224, 31.8.2017, p. 1.


ANNESS

1.   

L-Anness XV tar-Regolament (UE) 2017/1509, taħt l-intestatura “(a) Persuni fiżiċi indikati f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 34(4)”, huwa emendat kif ġej:

(a)

l-entrati eżistenti huma nnumerati mill-ġdid 1-30;

(b)

l-entrati li ġejjin huma sostitwiti kif ġej:

 

Isem

(u alternattivi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Data tad-deżinjazzjoni

Raġunijiet

“3.

HYON Chol-hae (magħruf ukoll bħala HYON Chol Hae)

Data tat-twelid:1934

Post tat-twelid: Manchuria, iċ-Ċina.

22.12.2009

Marixxall tal-Armata Militari tal-Poplu Korean minn April 2016. Eks-Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Politika Ġenerali tal-Armata tal-Poplu Korean (konsulent militari tal-mejjet Kim Jong-Il). Ġie elett membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea f'Mejju 2016 fis-Seba' Kungress tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, fejn il-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea adotta deċiżjoni biex jitkompla l-programm nukleari tar-RDPK.

6.

PAK Jae-gyong (magħruf ukoll bħala Chae-Kyong; PAK Jae Gyong)

Data tat-twelid: 1933

Numru tal-passaport: 554410661

22.12.2009

Eks-Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Politika Ġenerali tal-Forzi Armati tal-Poplu u eks-Viċi Direttur tal-Uffiċċju tal-Loġistika tal-Forzi Armati tal-Poplu (Konsulent militari tal-mejjet Kim Jong-Il). Kien preżenti waqt l-ispezzjoni ta' KIM Jong Un tal-Istrategic Rocket Force Command. Membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea.

16.

KIM Jong-gak (magħruf ukoll bħala KIM Jong Gak)

Data tat-twelid: 20.7.1941

Post tat-twelid: Pyongyang, RDPK

20.5.2016

Eks Direttur tad-Dipartiment Politiku Ġenerali tal-Armata tal-Poplu Korean. Viċi Marixxall fl-Armata tal-Poplu Korean, rettur tal-Università Militari ta' of Kim Il-Sung, eks membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea, li hija korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali, responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

18.

KIM Won-hong (magħruf ukoll bħala KIM Won Hong)

Data tat-twelid: 7.1.1945

Post tat-twelid: Pyongyang, RDPK.

Nru tal-passaport: 745310010

20.5.2016

Ġeneral. L-Ewwel Viċi Direttur tad-Dipartiment tal-Politika Ġenerali tal-Armata tal-Poplu Korean. Eks-Direttur tad-Dipartiment tas-Sigurtà tal-Istat. Eks Ministru għas-Sigurtà tal-Istat. Membru tal-Kummissjoni Militari Ċentrali tal-Partit tal-Ħaddiema tal-Korea u l-Kummissjoni tad-Difiża Nazzjonali, li kienet korp ewlieni għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK qabel ma ġiet mibdula għall-Kummissjoni tal-Affarijiet Statali (SAC), li huma l-korpi ewlenin għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali fir-RDPK. Bħala tali, responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.

21.

SON Chol-ju (magħruf ukoll bħala SON Chol Ju)

 

20.5.2016

Kurunell Ġeneral tal-Armata tal-Poplu Korean. Viċi Direttur responsabbli għall-organizzazzjoni tal-Armata tal-Poplu tal-Korea u eks Direttur Politiku tal-forzi tal-Ajru u ta' Kontra l-ajru, li tissorvelja l-iżvilupp ta' rokits modernizzati kontra l-inġenji tal-ajru. Għaldaqstant, responsabbli għall-appoġġ jew il-promozzjoni tal-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn ta' qerda massiva.”

2.   

Fl-Anness XV tar-Regolament (UE) 2017/1509, taħt l-intestatura “(b) Persuni ġuridiċi, entitajiet u korpi indikati f'konformità mal-punt (a) tal-Artikolu 34(4)”, l-entrati eżistenti huma nnumerati mill-ġdid 1-5.

3.   

L-Anness XV tar-Regolament (UE) 2017/1509, taħt l-intestatura “(c) Persuni fiżiċi indikati f'konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 34(4)”, huwa emendat kif ġej:

(a)

l-entrati li ġejjin huma sostitwiti kif ġej:

 

Isem

(u alternattivi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Data tad-deżinjazzjoni

Raġunijiet

“10.

DJANG Tcheul Hy

(JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchou-lhy, Kim Tcheul-hy)

Data tat-twelid: 11.5.1950

Post tat-twelid: Kangwon

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy kienet involuta, flimkien mar-raġel tagħha KIM Yong Nam, binha KIM Su Gwang u l-mara ta' binha KIM Kyong Hui f'sensiela ta' prattiki finanzjarji qarrieqa li setgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn tal-qerda massiva. Kienet is-sid ta' diversi kontijiet bankarji fl-Unjoni li nfetħu minn binha KIM Su Gwang f'isimha. Kienet involuta wkoll f'diversi trasferimenti bankarji minn kontijiet mill-mara ta' binha KIM Kyong Hui lejn kontijiet bankarji barra l-Unjoni.

11.

KIM Su Gwang

(KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang)

Data tat-twelid: 18.8.1976

Post tat-twelid: Pyongyang, RDPK

20.4.2018

KIM Su Gwang ġie identifikat mill-Bord ta' Esperti bħala aġent tar-Reconnaissance General Bureau, entità li ġiet iddeżinjata min-Nazzjonijiet Uniti. Hu u missieru KIM Yong Nam ġew identifikati mill-Bord ta' Esperti bħala involuti f'sensiela ta' prattiki finanzjarji qarrieqa li setgħu jikkontribwixxu għall-programmi tar-RDPK relatati mal-armi nukleari, mal-missili ballistiċi jew ma' armi oħrajn tal-qerda massiva. KIM Su Gwang fetaħ għadd ta' kontijiet bankarji f'diversi Stati Membri, inkluż taħt l-ismijiet ta' membri tal-familja. Kien involut f'diversi trasferimenti bankarji kbar lejn kontijiet bankarji fl-Unjoni jew lejn kontijiet barra l-Unjoni waqt li kien qed jaħdem fil-korp diplomatiku, inkluż lejn kontijiet f'isem il-konjuġi tiegħu KIM Kyong Hui.”

(b)

l-entrati huma nnumerati mill-ġdid 1-6.

4.   

Fl-Anness XVI tar-Regolament (UE) 2017/1509, taħt l-intestatura “Lista ta' persuni, entitatjiet jew korpi msemmija fl-Artikolu 34(1) u 34(3)”, sub-intestatura “(a) Persuni fiżiċi”, l-entrata li ġejja hija sostitwita kif ġej:

 

Isem

(u alternattivi possibbli)

Informazzjoni ta' identifikazzjoni

Data tad-deżinjazzjoni

Raġunijiet

“4.

JON Chol Young

Magħruf ukoll bħala: JON Chol Yong

Numru tal-passaport: 563410192

Diplomatiku fl-Ambaxxata tar-RDPK għall-Angola

Data tat-twelid: 30.4.1975

22.1.2018

Rappreżentant fl-Angola tal-Green Pine Associated Corporation u diplomatiku akkreditat għar-RDPK fl-Angola.

Green Pine ġiet deżinjata min-NU għal attivitajiet inklużi il-ksur tal-embargo tan-NU fuq l-armi. Green Pine nnegozjat ukoll kuntratti għar-rinnovazzjoni ta' bastimenti navali tal-Angola bi ksur tal-projbizzjonijiet imposti mir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.”


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/36


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1075

tas-27 ta' Lulju 2018

li jġedded l-approvazzjoni tas-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, bħala sustanza attiva b'riskju baxx, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 22(1) flimkien mal-Artikolu 20(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/2/KE (2) inkludiet l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 bħala sustanza attiva fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (3).

(2)

Is-sustanzi attivi inklużi fl-Anness I tad-Direttiva 91/414/KEE jitqiesu li ġew approvati skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 u qegħdin elenkati fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 (4).

(3)

L-approvazzjoni tas-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, kif stipulata fil-Parti A tal-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011, tiskadi fil-31 ta' Lulju 2018.

(4)

Ġiet ippreżentata applikazzjoni għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 skont l-Artikolu 1 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 (5) fil-perjodu ta' żmien stipulat fl-istess Artikolu.

(5)

L-applikant ippreżenta d-dossiers supplimentari meħtieġa skont l-Artikolu 6 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 844/2012. L-Istat Membru relatur sab li l-applikazzjoni kienet kompluta.

(6)

L-Istat Membru relatur ħejja rapport ta' valutazzjoni tat-tiġdid b'konsultazzjoni mal-Istat Membru korelatur, u ppreżentah lill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (minn hawn 'il quddiem “l-Awtorità”) u lill-Kummissjoni fil-25 ta' Novembru 2016.

(7)

L-Awtorità bagħtet ir-rapport ta' valutazzjoni tat-tiġdid lill-applikanti u lill-Istati Membri għall-kummenti tagħhom, u għaddiet il-kummenti li rċeviet lill-Kummissjoni. L-Awtorità qiegħdet ukoll id-dossier tas-sommarju supplimentari għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

(8)

Fl-20 ta' Novembru 2017, l-Awtorità bagħtet lill-Kummissjoni l-konklużjoni tagħha (6) dwar jekk jistax ikun mistenni li l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 tissodisfa l-kriterji ta' approvazzjoni previsti fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. Il-Kummissjoni ppreżentat l-abbozz tar-rapport tat-tiġdid għall-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 lill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf fit-23 ta' Marzu 2018.

(9)

L-applikant ingħata l-opportunità li jippreżenta l-kummenti tiegħu dwar ir-rapport tat-tiġdid.

(10)

Dwar użu rappreżentattiv wieħed jew aktar, ta' mill-inqas prodott wieħed tal-protezzjoni tal-pjanti li fih l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, ġie stabbilit li l-kriterji għall-approvazzjoni stipulati fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 huma ssodisfati.

(11)

Il-valutazzjoni tar-riskju għat-tiġdid tal-approvazzjoni tal-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 hija bbażata fuq għadd limitat ta' użi rappreżentattivi, li madankollu ma jillimitawx l-użi li għalihom jistgħu jiġu awtorizzati l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10. Għalhekk, huwa xieraq li titneħħa r-restrizzjoni fuq l-użu esklussivament bħala fungiċida.

(12)

Il-Kummissjoni tikkunsidra wkoll li s-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 hija sustanza attiva b'riskju baxx, skont l-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. L-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt 5 tal-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009. L-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 hija razza ta' mikroorganiżmu li, filwaqt li jitqiesu l-użi maħsubin tagħha, huwa mistenni li tkun ta' riskju baxx għall-bniedem, għall-annimali u għall-ambjent. Barra minn hekk, l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 hija razza ta' mikroorganiżmu (fungus) li mhijiex patoġenika għall-bniedem, u lanqas mhi relatata ma' xi patoġena magħrufa tal-bniedem, tal-annimali jew tal-pjanti, u li għaliha l-ebda reżistenza multipla għall-antimikrobiċi użati fil-mediċina umana jew veterinarja ma hija magħrufa.

(13)

Għalhekk huwa xieraq li tiġġedded l-approvazzjoni tal-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 bħala sustanza b'riskju baxx.

(14)

Madankollu, skont l-Artikolu 14(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 6 tiegħu, u fid-dawl tal-għarfien xjentifiku u tekniku attwali, jenħtieġ li jiġu inklużi ċerti kundizzjonijiet.

(15)

Skont l-Artikolu 20(3) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, flimkien mal-Artikolu 13(4) tiegħu, jenħtieġ li l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 jiġi emendat skont dan.

(16)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 841/2017 (7) estenda l-perjodu ta' approvazzjoni tal-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10 sal-31 ta' Lulju 2018 sabiex il-proċess ta' tiġdid ikun jista' jitlesta qabel ma tiskadi l-approvazzjoni ta' dik is-sustanza. B'kont meħud li l-approvazzjoni tas-sustanza attiva tiskadi fil-31 ta' Lulju 2018, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta' Awwissu 2018.

(17)

Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf.

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva

Is-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, kif speċifikat fl-Anness I, hija approvata skont il-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Emenda għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat skont l-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u data ta' applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Awwissu 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-27 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/2/KE tad-19 ta' Jannar 2005 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE għall-inklużjoni tal-Ampelomyces quisqualis u l-Gliocladium catenulatum bħala sustanzi attivi. (ĠU L 20, 22.1.2005, p. 15).

(3)  Id-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 li tikkonċerna t-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta' Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam mal-lista ta' sustanzi attivi approvati (ĠU L 153, 11.6.2011, p. 1).

(5)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 844/2012 tat-18 ta' Settembru 2012 li jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-proċedura ta' tiġdid għas-sustanzi attivi, kif previst fir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (ĠU L 252, 19.9.2012, p. 26).

(6)  EFSA Journal 2017;15(11):5078, 24 pp. doi:10.2903/j.efsa.2017.5078 Disponibbli online: www.efsa.europa.eu.

(7)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/841 tas-17 ta' Mejju 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-estensjoni tal-perjodi ta' approvazzjoni tas-sustanzi attivi alfaċipermetrina, ir-razza Ampelomyces quisqualis: aq 10, benalaksil, bentażon, bifenażat, bromossinil, etil tal-karfentrażon, klorprofam, ċjażofammid, desmedifam, dikwat, DPX KE 459 (flupirsulfuron-metil), etossażol, famoksadon, fenamidon, flumjoksażina, foramsulfuron, ir-razza Gliocladium catenulatum: j1446, imażamoks, imażosulfuron, isossaflutol, laminarin, metalaksil-m, metossifenożid, milbemektin, oksasulfuron, pendimetalin, fenmedifam, pimetrożina, s-metolaklor, u triflossistrobin (ĠU L 125, 18.5.2017, p. 12).


ANNESS I

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10

Mhux applikabbli

Kontenut minimu ta' spori vijabbli:

3,0 × 1012 CFU/kg

L-1 ta' Awwissu 2018

L-1 ta' Awwissu 2033

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' reviżjoni dwar is-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F'din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-protezzjoni tal-operaturi u tal-ħaddiema, billi jqisu li l-mikroorganiżmi huma kkunsidrati bħala sensitizzaturi potenzjali per se u jiżguraw li jiġi nkluż tagħmir protettiv personali adegwat bħala kundizzjoni ta' użu.

Il-produttur għandu jiżgura li jinżammu strettament il-kundizzjonijiet ambjentali u li ssir analiżi tal-kontroll tal-kwalità matul il-proċess tal-manifattura.

Fejn jixraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju.


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' reviżjoni.


ANNESS II

L-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-Parti A, titħassar l-entrata dwar l-Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10;

(2)

fil-Parti D, tiżdied l-entrata li ġejja:

Numru

Isem Komuni, Numri ta' Identifikazzjoni

Isem IUPAC

Purità (1)

Data tal-approvazzjoni

Skadenza tal-approvazzjoni

Dispożizzjonijiet speċifiċi

“14

Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10

Mhux applikabbli

Kontenut minimu ta' spori vijabbli:

3,0 × 1012 CFU/kg

L-1 ta' Awwissu 2018

L-1 ta' Awwissu 2033

Għall-implimentazzjoni tal-prinċipji uniformi kif imsemmija fl-Artikolu 29(6) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, għandhom jitqiesu l-konklużjonijiet tar-rapport ta' reviżjoni dwar is-sustanza attiva Ampelomyces quisqualis tar-razza AQ10, u b'mod partikolari l-Appendiċijiet I u II tiegħu.

F'din il-valutazzjoni ġenerali l-Istati Membri għandhom joqogħdu partikolarment attenti għall-protezzjoni tal-operaturi u tal-ħaddiema, billi jqisu li l-mikroorganiżmi huma kkunsidrati bħala sensitizzaturi potenzjali per se u jiżguraw li jiġi nkluż tagħmir protettiv personali adegwat bħala kundizzjoni ta' użu.

Il-produttur għandu jiżgura li jinżammu strettament il-kundizzjonijiet ambjentali u li ssir analiżi tal-kontroll tal-kwalità matul il-proċess tal-manifattura.

Fejn xieraq, il-kundizzjonijiet tal-użu għandhom jinkludu miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju.”


(1)  Aktar dettalji dwar l-identità u l-ispeċifikazzjoni tas-sustanza attiva jinsabu fir-rapport ta' reviżjoni.


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/41


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1076

tat-30 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 37/2010 biex jikklassifika s-sustanza isoflurane f'dak li għandu x'jaqsam mal-limitu massimu ta' residwi tagħha

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta' limiti ta' residwi ta' sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), u b'mod partikulari l-Artikolu 14 flimkien mal-Artikolu 17 tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-opinjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini fformulata mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju,

Billi:

(1)

Skont l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, il-limitu massimu ta' residwi (“l-MRL”) għas-sustanzi farmakoloġikament attivi maħsubin għall-użu fl-Unjoni fil-prodotti mediċinali veterinarji għall-annimali li jipproduċu l-ikel jew fil-prodotti bijoċidali użati fit-trobbija tal-annimali jrid jiġi stabbilit f'Regolament.

(2)

It-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 (2) tistabbilixxi s-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fejn jidħlu l-limiti massimi ta' residwi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali.

(3)

L_isoflurane diġà hija inkluża f'dik it-tabella bħala sustanza permessa għall-ekwidi, għall-użu anestetiku biss. L-entrata eżistenti għandha l-klassifikazzjoni ta' “MRL mhux neċessarju”.

(4)

Tressqet applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (“EMA”) sabiex tiġi estiża l-entrata eżistenti għall-isoflurane applikabbli għall-ispeċijiet porċini.

(5)

Abbażi tal-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Veterinarju, l-EMA rrakkomandat li jiġi stabbilit limitu massimu tar-residwi għall-isoflurane fl-ispeċijiet porċini.

(6)

Skont l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 470/2009, l-EMA trid tqis li jew tuża l-limiti massimi ta' residwi stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva li tinsab f'oġġett tal-ikel partikulari għal oġġett tal-ikel ieħor li ġej mill-istess speċi, jew inkella li tuża l-limiti massimi ta' residwi stabbiliti għal sustanza farmakoloġikament attiva fi speċi waħda jew iktar għal speċijiet oħrajn.

(7)

L-EMA qieset li l-estrapolazzjoni tal-entrata isoflurane għal gruppi ta' etajiet u speċi oħra ma tistax tiġi valutata b'mod affidabbli f'dan iż-żmien minħabba li hemm nuqqas ta' data.

(8)

Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 jiġi emendat skont dan.

(9)

Huwa xieraq li l-partijiet interessati kkonċernati jingħataw perjodu raġonevoli taż-żmien biex jieħdu l-miżuri li jaf ikunu meħtieġa biex huma jikkonformaw mal-limitu massimu ta' residwi l-ġdid.

(10)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali Veterinarji,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 huwa emendat kif stipulat fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu jibda japplika mid-29 ta' Settembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 152, 16.6.2009, p. 11.

(2)  Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta' Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (ĠU L 15, 20.1.2010, p. 1).


ANNESS

Fit-Tabella 1 tal-Anness tar-Regolament (UE) Nru 37/2010, l-entrata għas-sustanza “isoflurane” tiġi ssostitwita b'dan li ġej:

Sustanza farmakoloġikament attiva

Residwu markatur

Speċi tal-annimali

MRLs

Tessuti kkonċernati

Dispożizzjonijiet oħrajn (skont l-Artikolu 14(7) tar-Regolament (KE) Nru 470/2009)

Klassifikazzjoni Terapewtika

“Isoflurane

MHUX APPLIKABBLI

Ekwidi

MRL mhux neċessarju

MHUX APPLIKABBLI

Għall-użu mill-inalazzjoni

Anestetika ġenerali”

Porċini

MRL mhux neċessarju

MHUX APPLIKABBLI

Permezz tal-inalazzjoni għall-użu fi ħnienes sa età ta' 7 ijiem


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/44


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1077

tat-30 ta' Lulju 2018

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 8(3) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 (2) stabbilixxa regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013. Ir-Regolament (UE) 2017/2393 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) emenda r-Regolament (UE) Nru 1305/2013 billi ssimplifika r-regoli ġenerali li jirregolaw il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Għalhekk, ir-regoli għall-implimentazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jenħtieġ li jiġu emendati skont dan.

(2)

Tħassar l-obbligu li jintgħażlu korpi ta' konsulenza permezz ta' proċedura speċifika ta' sejħa għall-offerti. Għalhekk, ir-regoli ta' implimentazzjoni li jirreferu għas-sejħiet għall-offerti jenħtieġ li jitħassru.

(3)

Ir-regoli għall-istabbiliment konġunt ta' bdiewa żgħażagħ ġew introdotti fl-Artikolu 2(1)(n) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 u żdiedet definizzjoni ta' “data ta' stabbiliment” fl-Artikolu 2(1)(s) ta' dak ir-Regolament. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet li jirreferu għall-bdiewa żgħażagħ stabbiliti fil-paragrafu 8 tal-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 808/2014 jenħtieġ li jiġu allinjati. Barra minn hekk, wara t-tħassir tal-Artikolu 57 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 (4) li jistabbilixxi regoli dwar l-iżvilupp tal-azjenda agrikola u tan-negozju, ir-regoli għal pjan ta' negozju stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 808/2014 jenħtieġ li jiġu ssimplifikati wkoll.

(4)

Ir-regoli dwar l-istrumenti finanzjarji ġew issimplifikati. B'mod partikolari, fl-Artikolu 49(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, ġiet introdotta deroga mill-applikabbiltà tal-kriterji tal-għażla għal operazzjonijiet appoġġjati minn strumenti finanzjarji. Il-paragrafu 8 tal-Parti 1 tal-Anness I tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 808/2014 jenħtieġ li jiġu allinjati ma' din id-deroga.

(5)

Sabiex jiġu evitati piż amministrattiv bla bżonn u b'mod partikolari modifiki frekwenti fil-pjanijiet ta' finanzjament, hemm bżonn jiġi ċċarat li l-limiti massimi relatati mal-iżbilanċ tal-kontribuzzjonijiet ippjanati tal-FAEŻR kif ippreżentati fil-pjan finanzjarju ta' kull programm jiġu kkalkulati fil-livell tal-ammont totali ta' kull miżura.

(6)

L-Artikolu 39a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 jipprovdi għal appoġġ lill-bdiewa permezz ta' għodda għall-istabilizzazzjoni tad-dħul speċifika għas-settur u l-Artikolu 37 ta' dak ir-Regolament jippermetti appoġġ għal skemi tal-assigurazzjoni agrikola li jkopru telf fil-produzzjoni li jaqbeż l-20 % tal-medja annwali kkawżat minn avvenimenti klimatiċi avversi, mard tal-annimali jew tal-pjanti, infestazzjoni tal-organiżmi ta' ħsara, jew inċident ambjentali. F'konformità mal-Artikolu 8(1)(h) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013, il-pjan ta' finanzjament jenħtieġ li jindika l-appoġġ ippjanat mill-FAEŻR u r-rata ta' kontribuzzjoni.

(7)

Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 808/2014 jenħtieġ li jiġi emendat skont dan.

(8)

Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat tal-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 808/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

L-Artikolu 7 jitħassar;

(2)

Fl-Artikolu 8, jitħassar il-paragrafu 1.

(3)

Il-Parti 1 tal-Anness I hija emendata kif ġej:

(a)

il-paragrafu 8 “Deskrizzjoni tal-miżuri magħżula” huwa emendat kif ġej:

(i)

fil-punt (2), il-punt (c) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(c)

il-kamp ta' applikazzjoni, il-livell ta' appoġġ, il-benefiċjarji eliġibbli, u meta rilevanti, il-metodoloġija għall-kalkolu tal-ammont jew ir-rata tal-appoġġ maqsuma skont is-submiżura u/jew it-tip ta' operazzjoni meta meħtieġ. Għal kull tip ta' operazzjoni jiġu speċifikati l-ispejjeż eliġibbli, il-kundizzjonijiet tal-eliġibbiltà, l-ammonti applikabbli, u r-rati tal-appoġġ u l-prinċipji għall-istabbiliment tal-kriterji tal-għażla. Meta l-appoġġ jingħata għal strument finanzjarju implimentat skont il-punti (a) u (b) tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 38(4) tar-Regolament (UE) Nru 1303/2013, deskrizzjoni tat-tip ta' strument finanzjarju, il-kategoriji ġenerali tal-benefiċjarji finali, il-kategoriji ġenerali tal-ispejjeż eliġibbli u l-livell massimu ta' appoġġ.”

(ii)

fil-punt 2(e), il-punt 5 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“5.   Żvilupp tal-ażjendi agrikoli u tan-negozji (l-Artikolu 19 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

definizzjoni ta' farm żgħir imsemmi fl-Artikolu 19(1)(a)(iii) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

definizzjoni tal-azzjonijiet imsemmija fil-punt(i) tal-Artikolu 2(1) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 (“data ta' stabbiliment”);

definizzjoni tal-livelli limiti superjuri u inferjuri kif stipulat fil-ħames subparagrafu tal-Artikolu 19(4) tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013;

kundizzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ għal bdiewa żgħażagħ meta ma jkunux qed iwaqqfu n-negozju bħala kapijiet waħedhom ta' azjenda f'konformità mal-Artikolu 2(1) u (2) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 807/2014;

informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-perjodu tal-grazzja kif inhu stipulat fl-Artikolu 2(3) tar-Regolament ta' Delega (UE) Nru 807/2014;

sommarju tar-rekwiżiti tal-pjan ta' direzzjoni tan-negozju;

użu tal-possibbiltà li miżuri differenti jintużaw flimkien permezz tal-pjan ta' direzzjoni tan-negozju biex il-bidwi żgħażugħ jingħata aċċess għal dawk il-miżuri;

l-oqsma tad-diversifikazzjoni koperti.”

(iii)

fil-punt (2)(e), it-titolu fil-Punt 16 huwa sostitwit b'dan li ġej:

“16.    Ġestjoni tar-riskju (l-Artikoli 36 sa 39a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013)

(b)

il-paragrafu 10(c) huwa emendat kif ġej:

(i)

fl-ewwel subparagrafu, jiddaħħal il-punt (v) li ġej:

“(v)

għall-operazzjonijiet implimentati skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 fejn il-limitu minimu ta' telf huwa stabbilit għal 20 % u għal operazzjonijiet implimentati skont l-Artikolu 39a tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 l-indikattiv tal-kontribuzzjoni totali tal-Unjoni u r-rata tal-kontribuzzjoni indikattiva.”

(ii)

jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Minħabba l-pagamenti interim imsemmija fl-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013, il-pagament tal-bilanċ imsemmi fl-Artikolu 37, u l-approvazzjoni tal-kontijiet imsemmija fl-Artikolu 51 ta' dak ir-Regolament, il-kontribuzzjoni tal-FAEŻR li titħallas fir-rigward tan-nefqiet pubbliċi eliġibbli tal-programm ikkonċernat għandha tiġi rispettata fil-livell tal-miżura.”

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 347, 20.12.2013, p. 487.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 808/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 18).

(3)  Ir-Regolament (UE) 2017/2393 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), (UE) Nru 1306/2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u (UE) Nru 652/2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (ĠU L 350, 29.12.2017, p. 15).

(4)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 809/2014 tas-17 ta' Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistema integrata ta' amministrazzjoni u kontroll, tal-miżuri tal-iżvilupp rurali u tal-kundizzjonalità (ĠU L 227, 31.7.2014, p. 69).


31.7.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 194/47


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/1078

tat-30 ta' Lulju 2018

li jistabbilixxi informazzjoni teknika għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar b'dati ta' referenza mit-30 ta' Ġunju 2018 sad-29 ta' Settembru 2018 skont id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2009/138/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009 dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvibbiltà II) (1), u b'mod partikolari t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 77e(2) tagħha,

Billi:

(1)

Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi mill-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni, għall-finijiet tad-Direttiva 2009/138/KE, jenħtieġ li għal kull data ta' referenza tiġi stipulata l-informazzjoni teknika dwar l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju u dwar il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza u l-aġġustament għall-volatilità.

(2)

Jenħtieġ li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-informazzjoni teknika, li hija bbażata fuq data tas-suq marbuta mat-tmiem tal-aħħar xahar qabel l-ewwel data ta' referenza tar-rapportar li għaliha japplika dan ir-Regolament. Fil-5 ta' Lulju 2018, l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol ipprovdiet lill-Kummissjoni bl-informazzjoni teknika marbuta mad-data tas-suq tal-aħħar ta' Ġunju 2018. Din l-informazzjoni ġiet ippubblikata fil-5 ta' Lulju 2018 skont l-Artikolu 77e(1) tad-Direttiva 2009/138/KE.

(3)

Minħabba l-ħtieġa li l-informazzjoni teknika tkun disponibbli minnufih, huwa importanti li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ bħala kwistjoni ta' urġenza.

(4)

Għal raġunijiet prudenzjali huwa neċessarju li l-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni jużaw l-istess informazzjoni teknika għall-kalkolu tar-riżervi tekniċi u tal-fondi proprji bażiċi irrispettivament mid-data li fiha dawn jipprovdu rapport lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom. Għaldaqstant, jenħtieġ li dan ir-Regolament japplika mill-ewwel data ta' referenza tar-rapportar li għaliha japplika dan ir-Regolament.

(5)

Sabiex tingħata ċertezza legali kemm jista' jkun malajr, huwa debitament iġġustifikat, minħabba raġunijiet imperattivi ta' urġenza marbuta mad-disponibbiltà tal-istruttura rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju, li l-miżuri previsti f'dan ir-Regolament jiġu adottati skont l-Artikolu 8, flimkien mal-Artikolu 4, tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   L-impriżi tal-assigurazzjoni u tar-riassigurazzjoni għandhom jużaw l-informazzjoni teknika msemmija fil-paragrafu 2 meta jikkalkulaw ir-riżervi tekniċi u l-fondi proprji bażiċi għar-rapportar b'dati ta' referenza mit-30 ta' Ġunju 2018 sad-29 ta' Settembru 2018.

2.   Għal kull munita rilevanti, l-informazzjoni teknika użata għall-kalkolu tal-aħjar stima skont l-Artikolu 77 tad-Direttiva 2009/138/KE, l-aġġustament ta' korrispondenza skont l-Artikolu 77c ta' din id-Direttiva, u l-aġġustament għall-volatilità skont l-Artikolu 77d ta' din id-Direttiva għandhom ikunu dawn:

(a)

l-istrutturi rilevanti tat-terminu tar-rata mingħajr riskju stabbiliti fl-Anness I;

(b)

il-firxiet fundamentali għall-kalkolu tal-aġġustament ta' korrispondenza stipulati fl-Anness II;

(c)

għal kull suq tal-assigurazzjoni nazzjonali rilevanti, l-aġġustamenti għall-volatilità stabbiliti fl-Anness III.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ l-għada tal-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-30 ta' Ġunju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-30 ta' Lulju 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANNESS I

Strutturi rilevanti tat-terminu tar-rata tal-imgħax mingħajr riskju għall-kalkolu tal-aħjar stima, mingħajr ebda aġġustament ta' korrispondenza jew aġġustament tal-volatilità

Perjodu ta' maturità (fi snin)

Euro

Krona Ċeka

Krona Daniża

Forint

Krona

Kuna

1

– 0,353 %

1,300 %

– 0,363 %

0,693 %

– 0,425 %

– 0,028 %

2

– 0,275 %

1,532 %

– 0,285 %

1,538 %

– 0,260 %

0,330 %

3

– 0,136 %

1,665 %

– 0,146 %

1,862 %

– 0,065 %

0,668 %

4

0,016 %

1,754 %

0,006 %

2,150 %

0,126 %

0,967 %

5

0,165 %

1,816 %

0,154 %

2,568 %

0,314 %

1,256 %

6

0,308 %

1,854 %

0,298 %

2,950 %

0,492 %

1,522 %

7

0,444 %

1,879 %

0,434 %

3,221 %

0,656 %

1,755 %

8

0,571 %

1,903 %

0,561 %

3,425 %

0,800 %

1,950 %

9

0,690 %

1,924 %

0,680 %

3,584 %

0,931 %

2,110 %

10

0,789 %

1,940 %

0,779 %

3,703 %

1,048 %

2,242 %

11

0,887 %

1,952 %

0,877 %

3,797 %

1,201 %

2,356 %

12

0,981 %

1,959 %

0,970 %

3,876 %

1,372 %

2,454 %

13

1,062 %

1,962 %

1,051 %

3,941 %

1,540 %

2,540 %

14

1,128 %

1,968 %

1,118 %

3,997 %

1,698 %

2,616 %

15

1,179 %

1,983 %

1,168 %

4,043 %

1,842 %

2,685 %

16

1,215 %

2,008 %

1,204 %

4,082 %

1,972 %

2,747 %

17

1,243 %

2,042 %

1,232 %

4,116 %

2,090 %

2,804 %

18

1,270 %

2,081 %

1,259 %

4,144 %

2,196 %

2,855 %

19

1,300 %

2,124 %

1,290 %

4,168 %

2,291 %

2,903 %

20

1,338 %

2,170 %

1,327 %

4,189 %

2,378 %

2,947 %

21

1,383 %

2,216 %

1,373 %

4,207 %

2,456 %

2,988 %

22

1,435 %

2,263 %

1,425 %

4,223 %

2,528 %

3,025 %

23

1,491 %

2,309 %

1,481 %

4,237 %

2,594 %

3,061 %

24

1,549 %

2,355 %

1,540 %

4,249 %

2,654 %

3,094 %

25

1,609 %

2,400 %

1,599 %

4,260 %

2,709 %

3,125 %

26

1,668 %

2,444 %

1,659 %

4,269 %

2,760 %

3,154 %

27

1,728 %

2,487 %

1,719 %

4,277 %

2,808 %

3,182 %

28

1,786 %

2,528 %

1,778 %

4,284 %

2,852 %

3,208 %

29

1,844 %

2,568 %

1,835 %

4,291 %

2,893 %

3,232 %

30

1,899 %

2,607 %

1,891 %

4,296 %

2,931 %

3,256 %

31

1,954 %

2,644 %

1,946 %

4,301 %

2,967 %

3,278 %

32

2,006 %

2,680 %

1,999 %

4,306 %

3,001 %

3,299 %

33

2,057 %

2,715 %

2,050 %

4,310 %

3,033 %

3,318 %

34

2,107 %

2,748 %

2,099 %

4,313 %

3,062 %

3,337 %

35

2,154 %

2,780 %

2,147 %

4,317 %

3,091 %

3,355 %

36

2,200 %

2,810 %

2,193 %

4,319 %

3,117 %

3,373 %

37

2,244 %

2,840 %

2,237 %

4,322 %

3,142 %

3,389 %

38

2,286 %

2,868 %

2,280 %

4,324 %

3,166 %

3,405 %

39

2,327 %

2,895 %

2,321 %

4,326 %

3,189 %

3,420 %

40

2,366 %

2,922 %

2,360 %

4,328 %

3,210 %

3,434 %

41

2,404 %

2,947 %

2,398 %

4,330 %

3,230 %

3,448 %

42

2,440 %

2,971 %

2,434 %

4,332 %

3,250 %

3,461 %

43

2,475 %

2,994 %

2,469 %

4,333 %

3,268 %

3,474 %

44

2,509 %

3,017 %

2,503 %

4,334 %

3,286 %

3,486 %

45

2,541 %

3,038 %

2,536 %

4,335 %

3,303 %

3,498 %

46

2,572 %

3,059 %

2,567 %

4,336 %

3,319 %

3,509 %

47

2,602 %

3,079 %

2,597 %

4,337 %

3,335 %

3,520 %

48

2,631 %

3,098 %

2,626 %

4,338 %

3,349 %

3,530 %

49

2,659 %

3,117 %

2,654 %

4,339 %

3,364 %

3,540 %

50

2,686 %

3,135 %

2,681 %

4,340 %

3,377 %

3,550 %

51

2,712 %

3,152 %

2,707 %

4,340 %

3,391 %

3,559 %

52

2,737 %

3,169 %

2,732 %

4,341 %

3,403 %

3,569 %

53

2,761 %

3,185 %

2,756 %

4,341 %

3,415 %

3,577 %

54

2,784 %

3,200 %

2,780 %

4,342 %

3,427 %

3,586 %

55

2,807 %

3,215 %

2,802 %

4,342 %

3,438 %

3,594 %

56

2,829 %

3,230 %

2,824 %

4,343 %

3,449 %

3,602 %

57

2,850 %

3,244 %

2,845 %

4,343 %

3,460 %

3,609 %

58

2,870 %

3,258 %

2,866 %

4,343 %

3,470 %

3,617 %

59

2,890 %

3,271 %

2,885 %

4,344 %

3,480 %

3,624 %

60

2,909 %

3,284 %

2,904 %

4,344 %

3,489 %

3,631 %

61

2,927 %

3,296 %

2,923 %

4,344 %

3,498 %

3,637 %

62

2,945 %

3,308 %

2,941 %

4,344 %

3,507 %

3,644 %

63

2,962 %

3,319 %

2,958 %

4,345 %

3,516 %

3,650 %

64

2,979 %

3,331 %

2,975 %

4,345 %

3,524 %

3,656 %

65

2,995 %

3,342 %

2,991 %

4,345 %

3,532 %

3,662 %

66

3,011 %

3,352 %

3,007 %

4,345 %

3,540 %

3,668 %

67

3,027 %

3,363 %

3,023 %

4,345 %

3,548 %

3,674 %

68

3,042 %

3,373 %

3,038 %

4,346 %

3,555 %

3,679 %

69

3,056 %

3,382 %

3,052 %

4,346 %

3,562 %

3,684 %

70

3,070 %

3,392 %

3,066 %

4,346 %

3,569 %

3,689 %

71

3,084 %

3,401 %

3,080 %

4,346 %

3,576 %

3,694 %

72

3,097 %

3,410 %

3,094 %

4,346 %

3,582 %

3,699 %

73

3,110 %

3,419 %

3,107 %

4,346 %

3,589 %

3,704 %

74

3,123 %

3,427 %

3,119 %

4,346 %

3,595 %

3,709 %

75

3,135 %

3,435 %

3,132 %

4,346 %

3,601 %

3,713 %

76

3,147 %

3,443 %

3,144 %

4,346 %

3,607 %

3,718 %

77

3,159 %

3,451 %

3,155 %

4,347 %

3,613 %

3,722 %

78

3,170 %

3,459 %

3,167 %

4,347 %

3,618 %

3,726 %

79

3,181 %

3,466 %

3,178 %

4,347 %

3,624 %

3,730 %

80

3,192 %

3,474 %

3,189 %

4,347 %

3,629 %

3,734 %

81

3,202 %

3,481 %

3,199 %

4,347 %

3,634 %

3,738 %

82

3,213 %

3,488 %

3,210 %

4,347 %

3,639 %

3,742 %

83

3,223 %

3,494 %

3,220 %

4,347 %

3,644 %

3,745 %

84

3,233 %

3,501 %

3,229 %

4,347 %

3,649 %

3,749 %

85

3,242 %

3,507 %

3,239 %

4,347 %

3,654 %

3,752 %

86

3,252 %

3,514 %

3,248 %

4,347 %

3,658 %

3,756 %

87

3,261 %

3,520 %

3,258 %

4,347 %

3,663 %

3,759 %

88

3,270 %

3,526 %

3,267 %

4,347 %

3,667 %

3,763 %

89

3,278 %

3,532 %

3,275 %

4,347 %

3,672 %

3,766 %

90

3,287 %

3,537 %

3,284 %

4,347 %

3,676 %

3,769 %

91

3,295 %

3,543 %

3,292 %

4,347 %

3,680 %

3,772 %

92

3,303 %

3,548 %

3,301 %

4,347 %

3,684 %

3,775 %

93

3,311 %

3,554 %

3,309 %

4,347 %

3,688 %

3,778 %

94

3,319 %

3,559 %

3,316 %

4,347 %

3,692 %

3,781 %

95

3,327 %

3,564 %

3,324 %

4,347 %

3,695 %

3,784 %

96

3,334 %

3,569 %

3,332 %

4,347 %

3,699 %

3,786 %

97

3,342 %

3,574 %

3,339 %

4,348 %

3,703 %

3,789 %

98

3,349 %

3,579 %

3,346 %

4,348 %

3,706 %

3,792 %

99

3,356 %

3,584 %

3,353 %

4,348 %

3,710 %

3,794 %

100

3,363 %

3,589 %

3,360 %

4,348 %

3,713 %

3,797 %

101

3,370 %

3,593 %

3,367 %

4,348 %

3,716 %

3,799 %

102

3,376 %

3,598 %

3,374 %

4,348 %

3,720 %

3,802 %

103

3,383 %

3,602 %

3,380 %

4,348 %

3,723 %

3,804 %

104

3,389 %

3,606 %

3,387 %

4,348 %

3,726 %

3,807 %

105

3,396 %

3,610 %

3,393 %

4,348 %

3,729 %

3,809 %

106

3,402 %

3,615 %

3,399 %

4,348 %

3,732 %

3,811 %

107

3,408 %

3,619 %

3,405 %

4,348 %

3,735 %

3,813 %

108

3,414 %

3,623 %

3,411 %

4,348 %

3,738 %

3,816 %

109

3,419 %

3,627 %

3,417 %

4,348 %

3,741 %

3,818 %

110

3,425 %

3,630 %

3,423 %

4,348 %

3,744 %

3,820 %

111

3,431 %

3,634 %

3,428 %

4,348 %

3,746 %

3,822 %

112

3,436 %

3,638 %

3,434 %

4,348 %

3,749 %

3,824 %

113

3,442 %

3,641 %

3,439 %

4,348 %

3,752 %

3,826 %

114

3,447 %

3,645 %

3,445 %

4,348 %

3,754 %

3,828 %

115

3,452 %

3,649 %

3,450 %

4,348 %

3,757 %

3,830 %

116

3,457 %

3,652 %

3,455 %

4,348 %

3,760 %

3,832 %

117

3,462 %

3,655 %

3,460 %

4,348 %

3,762 %

3,834 %

118

3,467 %

3,659 %

3,465 %

4,348 %

3,764 %

3,835 %

119

3,472 %

3,662 %

3,470 %

4,348 %

3,767 %

3,837 %

120

3,477 %

3,665 %

3,475 %

4,348 %

3,769 %

3,839 %

121

3,482 %

3,668 %

3,480 %

4,348 %

3,772 %

3,841 %

122

3,486 %

3,672 %

3,484 %

4,348 %

3,774 %

3,842 %

123

3,491 %

3,675 %

3,489 %

4,348 %

3,776 %

3,844 %

124

3,496 %

3,678 %

3,493 %

4,348 %

3,778 %

3,846 %

125

3,500 %

3,681 %

3,498 %

4,348 %

3,780 %

3,847 %

126

3,504 %

3,684 %

3,502 %

4,348 %

3,783 %

3,849 %

127

3,509 %

3,686 %

3,507 %

4,348 %

3,785 %

3,851 %

128

3,513 %

3,689 %

3,511 %

4,348 %

3,787 %

3,852 %

129

3,517 %

3,692 %

3,515 %

4,348 %

3,789 %

3,854 %

130

3,521 %

3,695 %

3,519 %

4,348 %

3,791 %

3,855 %

131

3,525 %

3,698 %

3,523 %

4,348 %

3,793 %

3,857 %

132

3,529 %

3,700 %

3,527 %

4,348 %

3,795 %

3,858 %

133

3,533 %

3,703 %

3,531 %

4,348 %

3,797 %

3,860 %

134

3,537 %

3,705 %

3,535 %

4,348 %

3,799 %

3,861 %

135

3,541 %

3,708 %

3,539 %

4,348 %

3,800 %

3,862 %

136

3,544 %

3,710 %

3,542 %

4,348 %

3,802 %

3,864 %

137

3,548 %

3,713 %

3,546 %

4,348 %

3,804 %

3,865 %

138

3,552 %

3,715 %

3,550 %

4,348 %

3,806 %

3,867 %

139

3,555 %

3,718 %

3,553 %

4,348 %

3,808 %

3,868 %

140

3,559 %

3,720 %

3,557 %

4,348 %

3,809 %

3,869 %

141

3,562 %

3,722 %

3,560 %

4,348 %

3,811 %

3,870 %

142

3,566 %

3,725 %

3,564 %

4,348 %

3,813 %

3,872 %

143

3,569 %

3,727 %

3,567 %

4,348 %

3,814 %

3,873 %

144

3,572 %

3,729 %

3,571 %

4,348 %

3,816 %

3,874 %

145

3,576 %

3,732 %

3,574 %

4,348 %

3,818 %

3,875 %

146

3,579 %

3,734 %

3,577 %

4,348 %

3,819 %

3,877 %

147

3,582 %

3,736 %

3,580 %

4,348 %

3,821 %

3,878 %

148

3,585 %

3,738 %

3,583 %

4,348 %

3,822 %

3,879 %

149

3,588 %

3,740 %

3,587 %

4,348 %

3,824 %

3,880 %

150

3,591 %

3,742 %

3,590 %

4,348 %

3,825 %

3,881 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Lev

Lira Sterlina

Leu Rumen

Zloty

Krona

Krona Norveġiża

1

– 0,403 %

0,780 %

3,539 %

1,260 %

4,747 %

1,105 %

2

– 0,325 %

0,924 %

4,001 %

1,499 %

4,830 %

1,347 %

3

– 0,186 %

1,039 %

4,367 %

1,856 %

4,940 %

1,483 %

4

– 0,034 %

1,134 %

4,636 %

2,170 %

5,009 %

1,611 %

5

0,114 %

1,210 %

4,825 %

2,416 %

5,057 %

1,719 %

6

0,258 %

1,267 %

4,937 %

2,679 %

5,103 %

1,814 %

7

0,394 %

1,319 %

5,014 %

2,905 %

5,150 %

1,895 %

8

0,520 %

1,364 %

5,085 %

3,054 %

5,187 %

1,966 %

9

0,639 %

1,403 %

5,155 %

3,138 %

5,205 %

2,024 %

10

0,738 %

1,438 %

5,226 %

3,165 %

5,210 %

2,075 %

11

0,836 %

1,467 %

5,275 %

3,183 %

5,204 %

2,128 %

12

0,929 %

1,491 %

5,304 %

3,203 %

5,192 %

2,185 %

13

1,010 %

1,513 %

5,317 %

3,225 %

5,175 %

2,242 %

14

1,077 %

1,527 %

5,320 %

3,246 %

5,155 %

2,299 %

15

1,127 %

1,537 %

5,314 %

3,268 %

5,133 %

2,355 %

16

1,163 %

1,548 %

5,302 %

3,289 %

5,109 %

2,410 %

17

1,190 %

1,556 %

5,286 %

3,310 %

5,085 %

2,463 %

18

1,217 %

1,562 %

5,267 %

3,331 %

5,060 %

2,514 %

19

1,248 %

1,565 %

5,245 %

3,351 %

5,035 %

2,563 %

20

1,286 %

1,564 %

5,221 %

3,370 %

5,011 %

2,610 %

21

1,332 %

1,561 %

5,197 %

3,389 %

4,986 %

2,656 %

22

1,385 %

1,560 %

5,172 %

3,407 %

4,962 %

2,699 %

23

1,442 %

1,558 %

5,146 %

3,425 %

4,939 %

2,740 %

24

1,501 %

1,555 %

5,121 %

3,442 %

4,916 %

2,779 %

25

1,562 %

1,553 %

5,095 %

3,458 %

4,893 %

2,817 %

26

1,622 %

1,549 %

5,070 %

3,473 %

4,872 %

2,853 %

27

1,683 %

1,545 %

5,046 %

3,488 %

4,851 %

2,887 %

28

1,743 %

1,541 %

5,021 %

3,503 %

4,830 %

2,920 %

29

1,801 %

1,535 %

4,998 %

3,517 %

4,811 %

2,951 %

30

1,858 %

1,529 %

4,975 %

3,530 %

4,792 %

2,981 %

31

1,914 %

1,521 %

4,953 %

3,543 %

4,773 %

3,009 %

32

1,967 %

1,514 %

4,931 %

3,555 %

4,756 %

3,036 %

33

2,019 %

1,506 %

4,910 %

3,567 %

4,739 %

3,062 %

34

2,070 %

1,499 %

4,890 %

3,578 %

4,722 %

3,087 %

35

2,118 %

1,493 %

4,870 %

3,589 %

4,707 %

3,111 %

36

2,165 %

1,488 %

4,851 %

3,600 %

4,691 %

3,134 %

37

2,210 %

1,483 %

4,833 %

3,610 %

4,677 %

3,156 %

38

2,253 %

1,476 %

4,815 %

3,620 %

4,662 %

3,177 %

39

2,294 %

1,468 %

4,798 %

3,629 %

4,649 %

3,197 %

40

2,334 %

1,457 %

4,782 %

3,638 %

4,636 %

3,217 %

41

2,373 %

1,443 %

4,766 %

3,647 %

4,623 %

3,235 %

42

2,410 %

1,428 %

4,750 %

3,655 %

4,611 %

3,253 %

43

2,446 %

1,414 %

4,736 %

3,664 %

4,599 %

3,270 %

44

2,480 %

1,402 %

4,721 %

3,671 %

4,588 %

3,287 %

45

2,513 %

1,392 %

4,708 %

3,679 %

4,577 %

3,303 %

46

2,545 %

1,385 %

4,694 %

3,686 %

4,566 %

3,318 %

47

2,575 %

1,383 %

4,681 %

3,693 %

4,556 %

3,333 %

48

2,605 %

1,384 %

4,669 %

3,700 %

4,546 %

3,347 %

49

2,633 %

1,390 %

4,657 %

3,707 %

4,537 %

3,361 %

50

2,660 %

1,401 %

4,646 %

3,713 %

4,527 %

3,374 %

51

2,687 %

1,417 %

4,634 %

3,719 %

4,519 %

3,386 %

52

2,712 %

1,437 %

4,624 %

3,725 %

4,510 %

3,399 %

53

2,737 %

1,460 %

4,613 %

3,731 %

4,502 %

3,411 %

54

2,760 %

1,486 %

4,603 %

3,736 %

4,494 %

3,422 %

55

2,783 %

1,513 %

4,593 %

3,742 %

4,486 %

3,433 %

56

2,806 %

1,542 %

4,584 %

3,747 %

4,478 %

3,444 %

57

2,827 %

1,572 %

4,575 %

3,752 %

4,471 %

3,454 %

58

2,848 %

1,602 %

4,566 %

3,757 %

4,464 %

3,464 %

59

2,868 %

1,633 %

4,557 %

3,762 %

4,457 %

3,474 %

60

2,887 %

1,664 %

4,549 %

3,766 %

4,451 %

3,483 %

61

2,906 %

1,696 %

4,541 %

3,771 %

4,444 %

3,492 %

62

2,924 %

1,727 %

4,533 %

3,775 %

4,438 %

3,501 %

63

2,942 %

1,757 %

4,526 %

3,779 %

4,432 %

3,510 %

64

2,959 %

1,788 %

4,518 %

3,784 %

4,426 %

3,518 %

65

2,976 %

1,818 %

4,511 %

3,788 %

4,420 %

3,526 %

66

2,992 %

1,848 %

4,504 %

3,791 %

4,415 %

3,534 %

67

3,007 %

1,878 %

4,498 %

3,795 %

4,410 %

3,541 %

68

3,023 %

1,907 %

4,491 %

3,799 %

4,404 %

3,549 %

69

3,037 %

1,935 %

4,485 %

3,802 %

4,399 %

3,556 %

70

3,052 %

1,963 %

4,479 %

3,806 %

4,394 %

3,563 %

71

3,066 %

1,990 %

4,473 %

3,809 %

4,389 %

3,570 %

72

3,079 %

2,017 %

4,467 %

3,813 %

4,385 %

3,576 %

73

3,092 %

2,043 %

4,461 %

3,816 %

4,380 %

3,583 %

74

3,105 %

2,069 %

4,456 %

3,819 %

4,376 %

3,589 %

75

3,118 %

2,094 %

4,450 %

3,822 %

4,371 %

3,595 %

76

3,130 %

2,119 %

4,445 %

3,825 %

4,367 %

3,601 %

77

3,142 %

2,143 %

4,440 %

3,828 %

4,363 %

3,607 %

78

3,153 %

2,166 %

4,435 %

3,831 %

4,359 %

3,613 %

79

3,165 %

2,190 %

4,430 %

3,833 %

4,355 %

3,618 %

80

3,176 %

2,212 %

4,425 %

3,836 %

4,351 %

3,623 %

81

3,186 %

2,234 %

4,421 %

3,839 %

4,348 %

3,629 %

82

3,197 %

2,256 %

4,416 %

3,841 %

4,344 %

3,634 %

83

3,207 %

2,277 %

4,412 %

3,844 %

4,341 %

3,639 %

84

3,217 %

2,297 %

4,407 %

3,846 %

4,337 %

3,644 %

85

3,227 %

2,318 %

4,403 %

3,848 %

4,334 %

3,648 %

86

3,236 %

2,337 %

4,399 %

3,851 %

4,331 %

3,653 %

87

3,246 %

2,357 %

4,395 %

3,853 %

4,327 %

3,658 %

88

3,255 %

2,376 %

4,391 %

3,855 %

4,324 %

3,662 %

89

3,264 %

2,394 %

4,387 %

3,857 %

4,321 %

3,666 %

90

3,272 %

2,412 %

4,384 %

3,860 %

4,318 %

3,671 %

91

3,281 %

2,430 %

4,380 %

3,862 %

4,315 %

3,675 %

92

3,289 %

2,447 %

4,376 %

3,864 %

4,312 %

3,679 %

93

3,297 %

2,465 %

4,373 %

3,866 %

4,309 %

3,683 %

94

3,305 %

2,481 %

4,369 %

3,868 %

4,307 %

3,687 %

95

3,313 %

2,498 %

4,366 %

3,870 %

4,304 %

3,691 %

96

3,321 %

2,514 %

4,363 %

3,871 %

4,301 %

3,694 %

97

3,328 %

2,529 %

4,359 %

3,873 %

4,299 %

3,698 %

98

3,336 %

2,545 %

4,356 %

3,875 %

4,296 %

3,702 %

99

3,343 %

2,560 %

4,353 %

3,877 %

4,294 %

3,705 %

100

3,350 %

2,574 %

4,350 %

3,879 %

4,291 %

3,709 %

101

3,357 %

2,589 %

4,347 %

3,880 %

4,289 %

3,712 %

102

3,364 %

2,603 %

4,344 %

3,882 %

4,287 %

3,715 %

103

3,370 %

2,617 %

4,341 %

3,884 %

4,284 %

3,718 %

104

3,377 %

2,631 %

4,339 %

3,885 %

4,282 %

3,722 %

105

3,383 %

2,644 %

4,336 %

3,887 %

4,280 %

3,725 %

106

3,389 %

2,657 %

4,333 %

3,888 %

4,278 %

3,728 %

107

3,396 %

2,670 %

4,331 %

3,890 %

4,275 %

3,731 %

108

3,402 %

2,683 %

4,328 %

3,891 %

4,273 %

3,734 %

109

3,408 %

2,695 %

4,325 %

3,893 %

4,271 %

3,737 %

110

3,413 %

2,708 %

4,323 %

3,894 %

4,269 %

3,739 %

111

3,419 %

2,720 %

4,320 %

3,896 %

4,267 %

3,742 %

112

3,425 %

2,731 %

4,318 %

3,897 %

4,265 %

3,745 %

113

3,430 %

2,743 %

4,316 %

3,898 %

4,263 %

3,748 %

114

3,436 %

2,754 %

4,313 %

3,900 %

4,262 %

3,750 %

115

3,441 %

2,765 %

4,311 %

3,901 %

4,260 %

3,753 %

116

3,446 %

2,776 %

4,309 %

3,902 %

4,258 %

3,756 %

117

3,451 %

2,787 %

4,307 %

3,903 %

4,256 %

3,758 %

118

3,456 %

2,798 %

4,304 %

3,905 %

4,254 %

3,761 %

119

3,461 %

2,808 %

4,302 %

3,906 %

4,253 %

3,763 %

120

3,466 %

2,819 %

4,300 %

3,907 %

4,251 %

3,765 %

121

3,471 %

2,829 %

4,298 %

3,908 %

4,249 %

3,768 %

122

3,476 %

2,839 %

4,296 %

3,909 %

4,248 %

3,770 %

123

3,480 %

2,849 %

4,294 %

3,911 %

4,246 %

3,772 %

124

3,485 %

2,858 %

4,292 %

3,912 %

4,245 %

3,774 %

125

3,490 %

2,868 %

4,290 %

3,913 %

4,243 %

3,777 %

126

3,494 %

2,877 %

4,288 %

3,914 %

4,241 %

3,779 %

127

3,498 %

2,886 %

4,286 %

3,915 %

4,240 %

3,781 %

128

3,503 %

2,895 %

4,284 %

3,916 %

4,238 %

3,783 %

129

3,507 %

2,904 %

4,283 %

3,917 %

4,237 %

3,785 %

130

3,511 %

2,913 %

4,281 %

3,918 %

4,236 %

3,787 %

131

3,515 %

2,921 %

4,279 %

3,919 %

4,234 %

3,789 %

132

3,519 %

2,930 %

4,277 %

3,920 %

4,233 %

3,791 %

133

3,523 %

2,938 %

4,276 %

3,921 %

4,231 %

3,793 %

134

3,527 %

2,947 %

4,274 %

3,922 %

4,230 %

3,795 %

135

3,531 %

2,955 %

4,272 %

3,923 %

4,229 %

3,797 %

136

3,535 %

2,963 %

4,271 %

3,924 %

4,227 %

3,799 %

137

3,539 %

2,971 %

4,269 %

3,925 %

4,226 %

3,801 %

138

3,542 %

2,978 %

4,267 %

3,926 %

4,225 %

3,802 %

139

3,546 %

2,986 %

4,266 %

3,927 %

4,224 %

3,804 %

140

3,549 %

2,994 %

4,264 %

3,927 %

4,222 %

3,806 %

141

3,553 %

3,001 %

4,263 %

3,928 %

4,221 %

3,808 %

142

3,557 %

3,008 %

4,261 %

3,929 %

4,220 %

3,809 %

143

3,560 %

3,016 %

4,260 %

3,930 %

4,219 %

3,811 %

144

3,563 %

3,023 %

4,258 %

3,931 %

4,217 %

3,813 %

145

3,567 %

3,030 %

4,257 %

3,932 %

4,216 %

3,814 %

146

3,570 %

3,037 %

4,256 %

3,933 %

4,215 %

3,816 %

147

3,573 %

3,044 %

4,254 %

3,933 %

4,214 %

3,818 %

148

3,576 %

3,050 %

4,253 %

3,934 %

4,213 %

3,819 %

149

3,580 %

3,057 %

4,251 %

3,935 %

4,212 %

3,821 %

150

3,583 %

3,064 %

4,250 %

3,936 %

4,211 %

3,822 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Frank Żvizzeru

Dollaru Awstraljan

Baht

Dollaru Kanadiż

Peso Ċilen

Peso Kolombjan

1

– 0,745 %

1,962 %

1,284 %

1,848 %

2,642 %

4,533 %

2

– 0,639 %

2,016 %

1,523 %

2,070 %

3,118 %

4,913 %

3

– 0,498 %

2,063 %

1,738 %

2,178 %

3,403 %

5,314 %

4

– 0,359 %

2,180 %

1,908 %

2,245 %

3,594 %

5,551 %

5

– 0,226 %

2,279 %

2,044 %

2,269 %

3,750 %

5,798 %

6

– 0,102 %

2,372 %

2,161 %

2,296 %

3,889 %

5,964 %

7

0,018 %

2,452 %

2,266 %

2,305 %

4,008 %

6,247 %

8

0,125 %

2,523 %

2,362 %

2,342 %

4,104 %

6,393 %

9

0,218 %

2,583 %

2,446 %

2,358 %

4,181 %

6,397 %

10

0,314 %

2,639 %

2,516 %

2,371 %

4,242 %

6,426 %

11

0,388 %

2,690 %

2,570 %

2,392 %

4,289 %

6,446 %

12

0,460 %

2,735 %

2,614 %

2,417 %

4,326 %

6,446 %

13

0,528 %

2,774 %

2,654 %

2,442 %

4,356 %

6,431 %

14

0,601 %

2,806 %

2,691 %

2,463 %

4,379 %

6,406 %

15

0,624 %

2,830 %

2,727 %

2,480 %

4,398 %

6,373 %

16

0,648 %

2,846 %

2,763 %

2,490 %

4,413 %

6,335 %

17

0,681 %

2,856 %

2,799 %

2,495 %

4,425 %

6,294 %

18

0,717 %

2,862 %

2,835 %

2,495 %

4,435 %

6,250 %

19

0,748 %

2,866 %

2,869 %

2,489 %

4,443 %

6,205 %

20

0,772 %

2,869 %

2,903 %

2,479 %

4,449 %

6,159 %

21

0,787 %

2,872 %

2,937 %

2,465 %

4,454 %

6,113 %

22

0,797 %

2,873 %

2,968 %

2,449 %

4,457 %

6,067 %

23

0,807 %

2,871 %

2,999 %

2,433 %

4,460 %

6,022 %

24

0,819 %

2,866 %

3,029 %

2,419 %

4,462 %

5,978 %

25

0,837 %

2,857 %

3,057 %

2,407 %

4,464 %

5,935 %

26

0,862 %

2,845 %

3,085 %

2,399 %

4,465 %

5,892 %

27

0,893 %

2,831 %

3,111 %

2,394 %

4,465 %

5,852 %

28

0,927 %

2,818 %

3,137 %

2,394 %

4,465 %

5,812 %

29

0,964 %

2,808 %

3,161 %

2,398 %

4,465 %

5,774 %

30

1,003 %

2,803 %

3,184 %

2,407 %

4,465 %

5,737 %

31

1,043 %

2,804 %

3,206 %

2,420 %

4,464 %

5,701 %

32

1,084 %

2,809 %

3,228 %

2,438 %

4,463 %

5,667 %

33

1,125 %

2,817 %

3,248 %

2,458 %

4,462 %

5,634 %

34

1,165 %

2,829 %

3,268 %

2,480 %

4,461 %

5,602 %

35

1,205 %

2,843 %

3,287 %

2,504 %

4,460 %

5,571 %

36

1,245 %

2,858 %

3,305 %

2,528 %

4,459 %

5,542 %

37

1,283 %

2,874 %

3,323 %

2,554 %

4,458 %

5,513 %

38

1,321 %

2,892 %

3,340 %

2,580 %

4,456 %

5,486 %

39

1,358 %

2,910 %

3,356 %

2,606 %

4,455 %

5,460 %

40

1,394 %

2,928 %

3,371 %

2,632 %

4,454 %

5,435 %

41

1,428 %

2,947 %

3,386 %

2,658 %

4,452 %

5,410 %

42

1,462 %

2,966 %

3,400 %

2,683 %

4,451 %

5,387 %

43

1,495 %

2,985 %

3,414 %

2,709 %

4,449 %

5,364 %

44

1,526 %

3,003 %

3,428 %

2,733 %

4,448 %

5,343 %

45

1,557 %

3,021 %

3,440 %

2,758 %

4,446 %

5,322 %

46

1,587 %

3,040 %

3,453 %

2,782 %

4,445 %

5,302 %

47

1,616 %

3,057 %

3,465 %

2,805 %

4,444 %

5,283 %

48

1,643 %

3,075 %

3,476 %

2,827 %

4,442 %

5,264 %

49

1,670 %

3,092 %

3,487 %

2,850 %

4,441 %

5,246 %

50

1,696 %

3,109 %

3,498 %

2,871 %

4,439 %

5,229 %

51

1,721 %

3,125 %

3,508 %

2,892 %

4,438 %

5,212 %

52

1,746 %

3,141 %

3,518 %

2,912 %

4,437 %

5,196 %

53

1,769 %

3,156 %

3,528 %

2,932 %

4,435 %

5,180 %

54

1,792 %

3,171 %

3,537 %

2,951 %

4,434 %

5,165 %

55

1,814 %

3,186 %

3,546 %

2,970 %

4,433 %

5,151 %

56

1,835 %

3,200 %

3,555 %

2,988 %

4,432 %

5,137 %

57

1,856 %

3,214 %

3,563 %

3,006 %

4,431 %

5,123 %

58

1,876 %

3,228 %

3,571 %

3,023 %

4,429 %

5,110 %

59

1,896 %

3,241 %

3,579 %

3,040 %

4,428 %

5,097 %

60

1,914 %

3,254 %

3,587 %

3,056 %

4,427 %

5,085 %

61

1,933 %

3,266 %

3,594 %

3,072 %

4,426 %

5,073 %

62

1,950 %

3,279 %

3,601 %

3,087 %

4,425 %

5,062 %

63

1,967 %

3,290 %

3,608 %

3,102 %

4,424 %

5,050 %

64

1,984 %

3,302 %

3,615 %

3,116 %

4,423 %

5,039 %

65

2,000 %

3,313 %

3,622 %

3,130 %

4,422 %

5,029 %

66

2,016 %

3,324 %

3,628 %

3,144 %

4,421 %

5,019 %

67

2,031 %

3,334 %

3,634 %

3,157 %

4,420 %

5,009 %

68

2,046 %

3,345 %

3,640 %

3,170 %

4,419 %

4,999 %

69

2,060 %

3,355 %

3,646 %

3,182 %

4,418 %

4,990 %

70

2,074 %

3,365 %

3,652 %

3,194 %

4,417 %

4,981 %

71

2,088 %

3,374 %

3,657 %

3,206 %

4,416 %

4,972 %

72

2,101 %

3,383 %

3,663 %

3,218 %

4,415 %

4,963 %

73

2,114 %

3,392 %

3,668 %

3,229 %

4,415 %

4,955 %

74

2,127 %

3,401 %

3,673 %

3,240 %

4,414 %

4,947 %

75

2,139 %

3,410 %

3,678 %

3,251 %

4,413 %

4,939 %

76

2,151 %

3,418 %

3,683 %

3,261 %

4,412 %

4,931 %

77

2,162 %

3,426 %

3,688 %

3,271 %

4,411 %

4,923 %

78

2,174 %

3,434 %

3,692 %

3,281 %

4,411 %

4,916 %

79

2,185 %

3,442 %

3,697 %

3,291 %

4,410 %

4,909 %

80

2,195 %

3,449 %

3,701 %

3,300 %

4,409 %

4,902 %

81

2,206 %

3,457 %

3,705 %

3,309 %

4,408 %

4,895 %

82

2,216 %

3,464 %

3,710 %

3,318 %

4,408 %

4,888 %

83

2,226 %

3,471 %

3,714 %

3,327 %

4,407 %

4,882 %

84

2,236 %

3,478 %

3,718 %

3,336 %

4,406 %

4,876 %

85

2,245 %

3,484 %

3,722 %

3,344 %

4,406 %

4,869 %

86

2,255 %

3,491 %

3,725 %

3,352 %

4,405 %

4,863 %

87

2,264 %

3,497 %

3,729 %

3,360 %

4,405 %

4,857 %

88

2,273 %

3,503 %

3,733 %

3,368 %

4,404 %

4,852 %

89

2,281 %

3,510 %

3,736 %

3,376 %

4,403 %

4,846 %

90

2,290 %

3,516 %

3,740 %

3,383 %

4,403 %

4,840 %

91

2,298 %

3,521 %

3,743 %

3,390 %

4,402 %

4,835 %

92

2,306 %

3,527 %

3,746 %

3,398 %

4,402 %

4,830 %

93

2,314 %

3,533 %

3,750 %

3,404 %

4,401 %

4,825 %

94

2,322 %

3,538 %

3,753 %

3,411 %

4,401 %

4,820 %

95

2,330 %

3,544 %

3,756 %

3,418 %

4,400 %

4,815 %

96

2,337 %

3,549 %

3,759 %

3,425 %

4,400 %

4,810 %

97

2,344 %

3,554 %

3,762 %

3,431 %

4,399 %

4,805 %

98

2,352 %

3,559 %

3,765 %

3,437 %

4,399 %

4,800 %

99

2,359 %

3,564 %

3,768 %

3,443 %

4,398 %

4,796 %

100

2,366 %

3,569 %

3,771 %

3,450 %

4,398 %

4,791 %

101

2,372 %

3,574 %

3,773 %

3,455 %

4,397 %

4,787 %

102

2,379 %

3,578 %

3,776 %

3,461 %

4,397 %

4,783 %

103

2,385 %

3,583 %

3,779 %

3,467 %

4,396 %

4,778 %

104

2,392 %

3,587 %

3,781 %

3,473 %

4,396 %

4,774 %

105

2,398 %

3,592 %

3,784 %

3,478 %

4,395 %

4,770 %

106

2,404 %

3,596 %

3,786 %

3,483 %

4,395 %

4,766 %

107

2,410 %

3,600 %

3,789 %

3,489 %

4,394 %

4,762 %

108

2,416 %

3,604 %

3,791 %

3,494 %

4,394 %

4,759 %

109

2,422 %

3,608 %

3,794 %

3,499 %

4,394 %

4,755 %

110

2,428 %

3,612 %

3,796 %

3,504 %

4,393 %

4,751 %

111

2,433 %

3,616 %

3,798 %

3,509 %

4,393 %

4,747 %

112

2,439 %

3,620 %

3,801 %

3,514 %

4,393 %

4,744 %

113

2,444 %

3,624 %

3,803 %

3,518 %

4,392 %

4,740 %

114

2,449 %

3,628 %

3,805 %

3,523 %

4,392 %

4,737 %

115

2,455 %

3,631 %

3,807 %

3,528 %

4,391 %

4,734 %

116

2,460 %

3,635 %

3,809 %

3,532 %

4,391 %

4,730 %

117

2,465 %

3,639 %

3,811 %

3,537 %

4,391 %

4,727 %

118

2,470 %

3,642 %

3,813 %

3,541 %

4,390 %

4,724 %

119

2,475 %

3,645 %

3,815 %

3,545 %

4,390 %

4,721 %

120

2,479 %

3,649 %

3,817 %

3,549 %

4,390 %

4,718 %

121

2,484 %

3,652 %

3,819 %

3,553 %

4,389 %

4,715 %

122

2,489 %

3,655 %

3,821 %

3,558 %

4,389 %

4,712 %

123

2,493 %

3,659 %

3,823 %

3,562 %

4,389 %

4,709 %

124

2,498 %

3,662 %

3,825 %

3,565 %

4,388 %

4,706 %

125

2,502 %

3,665 %

3,826 %

3,569 %

4,388 %

4,703 %

126

2,506 %

3,668 %

3,828 %

3,573 %

4,388 %

4,700 %

127

2,511 %

3,671 %

3,830 %

3,577 %

4,388 %

4,697 %

128

2,515 %

3,674 %

3,832 %

3,581 %

4,387 %

4,695 %

129

2,519 %

3,677 %

3,833 %

3,584 %

4,387 %

4,692 %

130

2,523 %

3,680 %

3,835 %

3,588 %

4,387 %

4,689 %

131

2,527 %

3,682 %

3,837 %

3,591 %

4,386 %

4,687 %

132

2,531 %

3,685 %

3,838 %

3,595 %

4,386 %

4,684 %

133

2,535 %

3,688 %

3,840 %

3,598 %

4,386 %

4,682 %

134

2,539 %

3,691 %

3,841 %

3,602 %

4,386 %

4,679 %

135

2,543 %

3,693 %

3,843 %

3,605 %

4,385 %

4,677 %

136

2,546 %

3,696 %

3,845 %

3,608 %

4,385 %

4,674 %

137

2,550 %

3,699 %

3,846 %

3,611 %

4,385 %

4,672 %

138

2,554 %

3,701 %

3,848 %

3,615 %

4,385 %

4,670 %

139

2,557 %

3,704 %

3,849 %

3,618 %

4,384 %

4,667 %

140

2,561 %

3,706 %

3,850 %

3,621 %

4,384 %

4,665 %

141

2,564 %

3,708 %

3,852 %

3,624 %

4,384 %

4,663 %

142

2,568 %

3,711 %

3,853 %

3,627 %

4,384 %

4,661 %

143

2,571 %

3,713 %

3,855 %

3,630 %

4,383 %

4,658 %

144

2,574 %

3,716 %

3,856 %

3,633 %

4,383 %

4,656 %

145

2,577 %

3,718 %

3,857 %

3,635 %

4,383 %

4,654 %

146

2,581 %

3,720 %

3,859 %

3,638 %

4,383 %

4,652 %

147

2,584 %

3,722 %

3,860 %

3,641 %

4,382 %

4,650 %

148

2,587 %

3,725 %

3,861 %

3,644 %

4,382 %

4,648 %

149

2,590 %

3,727 %

3,862 %

3,647 %

4,382 %

4,646 %

150

2,593 %

3,729 %

3,864 %

3,649 %

4,382 %

4,644 %


Perjodu ta' maturità (fi snin)

Dollaru ta' Hong Kong

Rupee Indjan

Peso Messikan

Dollaru ġdid tat-Tajwan

Dollaru ta' New Zealand

Rand

1

2,127 %

7,068 %

8,188 %

0,395 %

1,952 %

6,941 %

2

2,354 %

7,341 %

8,042 %

0,485 %

2,026 %

7,153 %

3

2,488 %

7,567 %

7,870 %

0,555 %

2,159 %

7,349 %

4

2,572 %

7,740 %

7,797 %

0,608 %

2,288 %

7,534 %

5

2,624 %

7,861 %

7,764 %

0,655 %

2,431 %

7,712 %

6

2,653 %

7,929 %

7,789 %

0,716 %

2,563 %

7,881 %

7

2,674 %

7,978 %

7,841 %

0,759 %

2,685 %

8,033 %

8

2,694 %

8,000 %

7,894 %

0,799 %

2,792 %

8,160 %

9

2,719 %

8,005 %

7,948 %

0,851 %

2,877 %

8,267 %

10

2,747 %

8,002 %

8,005 %

0,903 %

2,955 %

8,363 %

11

2,780 %

7,981 %

8,065 %

0,970 %

3,029 %

8,464 %

12

2,810 %

7,945 %

8,127 %

1,050 %

3,098 %

8,564 %

13

2,835 %

7,900 %

8,188 %

1,136 %

3,160 %

8,655 %

14

2,857 %

7,847 %

8,246 %

1,225 %

3,215 %

8,727 %

15

2,879 %

7,791 %

8,301 %

1,315 %

3,262 %

8,775 %

16

2,904 %

7,731 %

8,352 %

1,404 %

3,300 %

8,794 %

17

2,930 %

7,670 %

8,395 %

1,491 %

3,331 %

8,788 %

18

2,957 %

7,609 %

8,427 %

1,575 %

3,358 %

8,764 %

19

2,984 %

7,547 %

8,445 %

1,656 %

3,381 %

8,725 %

20

3,011 %

7,486 %

8,447 %

1,734 %

3,403 %

8,675 %

21

3,038 %

7,427 %

8,431 %

1,809 %

3,423 %

8,618 %

22

3,065 %

7,368 %

8,400 %

1,880 %

3,442 %

8,554 %

23

3,091 %

7,311 %

8,358 %

1,949 %

3,460 %

8,487 %

24

3,116 %

7,256 %

8,308 %

2,014 %

3,477 %

8,417 %

25

3,141 %

7,203 %

8,251 %

2,076 %

3,493 %

8,346 %

26

3,165 %

7,151 %

8,189 %

2,136 %

3,509 %

8,274 %

27

3,188 %

7,101 %

8,124 %

2,192 %

3,524 %

8,202 %

28

3,210 %

7,053 %

8,058 %

2,246 %

3,538 %

8,131 %

29

3,232 %

7,007 %

7,990 %

2,297 %

3,552 %

8,061 %

30

3,252 %

6,963 %

7,923 %

2,346 %

3,564 %

7,993 %

31

3,272 %

6,920 %

7,855 %

2,393 %

3,577 %

7,926 %

32

3,292 %

6,879 %

7,789 %

2,438 %

3,589 %

7,861 %

33

3,310 %

6,840 %

7,724 %

2,480 %

3,600 %

7,798 %

34

3,328 %

6,802 %

7,660 %

2,521 %

3,611 %

7,737 %

35

3,345 %

6,766 %

7,598 %

2,560 %

3,621 %

7,679 %

36

3,362 %

6,731 %

7,537 %

2,597 %

3,631 %

7,622 %

37

3,378 %

6,698 %

7,479 %

2,633 %

3,641 %

7,567 %

38

3,393 %

6,665 %

7,422 %

2,667 %

3,650 %

7,514 %

39

3,408 %

6,635 %

7,367 %

2,700 %

3,659 %

7,464 %

40

3,422 %

6,605 %

7,314 %

2,731 %

3,667 %

7,415 %

41

3,435 %

6,577 %

7,263 %

2,761 %

3,675 %

7,368 %

42

3,448 %

6,549 %

7,214 %

2,790 %

3,683 %

7,323 %

43

3,461 %

6,523 %

7,166 %

2,817 %

3,691 %

7,279 %

44

3,473 %

6,498 %

7,121 %

2,844 %

3,698 %

7,237 %

45

3,485 %

6,474 %

7,076 %

2,869 %

3,705 %

7,197 %

46

3,496 %

6,450 %

7,034 %

2,894 %

3,712 %

7,158 %

47

3,507 %

6,428 %

6,993 %

2,917 %

3,719 %

7,121 %

48

3,518 %

6,406 %

6,954 %

2,940 %

3,725 %

7,085 %

49

3,528 %

6,385 %

6,916 %

2,962 %

3,731 %

7,050 %

50

3,538 %

6,365 %

6,879 %

2,983 %

3,737 %

7,017 %

51

3,548 %

6,346 %

6,844 %

3,003 %

3,743 %

6,985 %

52

3,557 %

6,327 %

6,810 %

3,022 %

3,748 %

6,954 %

53

3,566 %

6,309 %

6,777 %

3,041 %

3,753 %

6,924 %

54

3,574 %

6,292 %

6,745 %

3,060 %

3,759 %

6,895 %

55

3,583 %

6,275 %

6,715 %

3,077 %

3,764 %

6,867 %

56

3,591 %

6,259 %

6,685 %

3,094 %

3,768 %

6,840 %

57

3,598 %

6,243 %

6,656 %

3,111 %

3,773 %

6,814 %

58

3,606 %

6,228 %

6,629 %

3,126 %

3,778 %

6,789 %

59

3,613 %

6,213 %

6,602 %

3,142 %

3,782 %

6,765 %

60

3,620 %

6,199 %

6,576 %

3,157 %

3,786 %

6,741 %

61

3,627 %

6,185 %

6,551 %

3,171 %

3,791 %

6,718 %

62

3,634 %

6,172 %

6,527 %

3,185 %

3,795 %

6,696 %

63

3,640 %

6,159 %

6,503 %

3,199 %

3,798 %

6,675 %

64

3,647 %

6,146 %

6,481 %

3,212 %

3,802 %

6,654 %

65

3,653 %

6,134 %

6,459 %

3,225 %

3,806 %

6,634 %

66

3,659 %

6,122 %

6,437 %

3,237 %

3,810 %

6,614 %

67

3,664 %

6,110 %

6,416 %

3,249 %

3,813 %

6,596 %

68

3,670 %

6,099 %

6,396 %

3,261 %

3,816 %

6,577 %

69

3,675 %

6,088 %

6,377 %

3,272 %

3,820 %

6,559 %

70

3,681 %

6,078 %

6,358 %

3,283 %

3,823 %

6,542 %

71

3,686 %

6,068 %

6,339 %

3,294 %

3,826 %

6,525 %

72

3,691 %