EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:060:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 60, 2 ta' Marzu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 60

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
2 ta' Marzu 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/306 tat-18 ta' Diċembru 2017 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art fir-rigward tal-bakkaljaw u tal-barbun tat-tbajja' fis-sajd fil-Baħar Baltiku

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/307 tat-28 ta' Frar 2018 dwar l-estensjoni ta' garanziji speċjali li jikkonċernaw is-Salmonella spp. stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, għal-laħam li joriġina mit-tiġieġ tas-simna (Gallus gallus) maħsub għad-Danimarka ( 1 )

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/308 tal-1 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni għad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' formati, mudelli u definizzjonijiet uniformi għall-identifikazzjoni u t-trasmissjoni ta' informazzjoni mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni għall-fini li tiġi mgħarrfa l-Awtorità Bankarja Ewropea bir-rekwiżit minimu għal fondi propji u obbligazzjonijiet eliġibbli ( 1 )

7

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/309 tal-1 ta' Marzu 2018 li jikkonċerna n-nuqqas ta' tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva propineb, b'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 ( 1 )

16

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/310 tal-1 ta' Marzu 2018 li jistabbilixxi d-dazji tal-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali, applikabbli mit-2 ta' Marzu 2018

19

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/311 tas-27 ta' Frar 2018 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li trid tiġi meħuda f'isem l-Unjoni fil-Kumitat Konġunt stabbilit skont il-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ażerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta' viżi, fir-rigward tal-adozzjoni ta' linji gwida komuni għall-implimentazzjoni ta' dak il-Ftehim

23

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/312 tas-27 ta' Frar 2018 li taħtar membru, propost mir-Renju ta' Spanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

39

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/313 tat-28 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni 2009/821/KE fir-rigward tal-lista ta' postijiet ta' spezzjoni fuq il-fruntiera u l-unitajiet veterinarji fi Traces (notifikata bid-dokument C(2018) 1149)  ( 1 )

40

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/314 tal-1 ta' Marzu 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 1401)  ( 1 )

44

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni Nru 1/2017 tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni UE-Armenja tal-20 ta' Novembru 2017 dwar il-Prijoritajiet ta' Sħubija UE-Armenja [2018/315]

51

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2017/697 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-4 ta' April 2017 dwar il-mod kif jiġu eżerċitati l-opzjonijiet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fir-rigward ta' istituzzjonijiet inqas sinifikanti (BĊE/2017/9) ( ĠU L 101, 13.4.2017 )

56

 

*

Rettifika għal-Linja Gwida (UE) 2016/2249 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-3 ta' Novembru 2016 dwar il-qafas legali għall-kontabilità u r-rapport finanzjarju fis-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (BĊE/2016/34) ( ĠU L 347, 20.12.2016 )

57

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni (UE) 2017/2081 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-10 ta' Ottubru 2017 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2007/7 dwar it-termini u l-kundizzjonijiet tat-TARGET2-BĊE (BĊE/2017/30) ( ĠU L 295, 14.11.2017 )

57

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2379 tat-18 ta' Diċembru 2017 dwar ir-rikonoxximent tar-rapport tal-Kanada li jinkludi l-emissjonijiet tipiċi ta' gassijiet serra mill-kultivazzjoni ta' materja prima agrikola skont id-Direttiva 2009/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( ĠU L 337, 19.12.2017 )

57

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top