EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:056:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 56, 28 ta' Frar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 56

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
28 ta' Frar 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/295 tal-15 ta' Diċembru 2017 li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 44/2014, fir-rigward tal-kostruzzjoni tal-vetturi u r-rekwiżiti ġenerali, u r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 134/2014, fir-rigward tar-rekwiżiti tal-prestazzjoni ambjentali u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni tal-unità tal-propulsjoni għall-approvazzjoni ta' vetturi b'żewġ jew bi tliet roti u ta' kwadriċikli

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/296 tas-27 ta' Frar 2018 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni tal-estratt tas-sustanza attiva Reynoutria sachalinensis, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ( 1 )

31

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/297 tal-20 ta' Frar 2018 li taħtar il-President tal-Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/298 tas-26 ta' Frar 2018 dwar l-appoġġ tal-Unjoni għall-attivitajiet tal-Kummissjoni Preparatorja għall-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar il-Projbizzjoni Totali ta' Provi Nukleari (CTBTO) sabiex issaħħaħ il-kapaċitajiet tagħha ta' monitoraġġ u ta' verifika u fil-qafas tal-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi ta' Qerda Massiva

34

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/299 tas-26 ta' Frar 2018 li tippromwovi n-netwerk Ewropew ta' gruppi ta' riflessjoni indipendenti dwar in-nonproliferazzjoni u d-diżarm b'appoġġ għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE kontra l-proliferazzjoni ta' armi ta' qerda massiva

46

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/300 tal-11 ta' Jannar 2018 dwar il-konformità tal-proposta konġunta sottomessa mill-Istati Membri fir-rigward tal-estensjoni tal-kuritur ferrovjarju tal-merkanzija tal-Atlantiku mal-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 913/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikata bid-dokument C(2018) 51)

60

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/301 tas-26 ta' Frar 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/926 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2016 tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 1078)

62

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1151 tal-1 ta' Ġunju 2017 li jissupplimenta r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward tal-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi, li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 u r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1230/2012 u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 692/2008 ( ĠU L 175, 7.7.2017 )

66

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top