EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:012:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 12, 17 ta' Jannar 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 12

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 61
17ta' Jannar 2018


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Informazzjoni rigward l-estensjoni tal-Ftehim Internazzjonali dwar il-Kummerċ taċ-Ċereali (1995)

1

 

*

Informazzjoni rigward l-estensjoni tal-Ftehim Internazzjonali dwar iz-Zokkor (1992)

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/63 tas-26 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/571 li jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-awtorizzazzjoni, ir-rekwiżiti organizzazzjonali u l-pubblikazzjoni tat-tranżazzjonijiet għall-fornituri tas-servizzi tar-rapportar tad-dejta ( 1 )

2

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/64 tad-29 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li għandu l-għan jispeċifika kif il-kriterji tal-Artikolu 20(1)(c)(iii) għandhom jiġu applikati biex jiġi evalwat jekk ċerti attivitajiet jirriżultawx f'impatti sinifikanti u avversi għall-integrità tas-swieq, għall-istabbiltà finanzjarja, għall-konsumaturi, għall-ekonomija reali, jew għall-finanzjament tal-unitajiet domestiċi u tan-negozji fi Stat Membru wieħed jew aktar ( 1 )

5

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/65 tad-29 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jispeċifika l-elementi tekniċi tad-definizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 3 tar-Regolament ( 1 )

9

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/66 tad-29 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jispeċifika kif l-ammont nominali tal-istrumenti finanzjarji għajr id-derivattivi, l-ammont nozzjonali tad-derivattivi u l-valur nett tal-assi tal-fondi ta' investiment għandhom jiġu vvalutati ( 1 )

11

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2018/67 tat-3 ta' Ottubru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/1011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet biex jiġi vvalutat l-impatt li jirriżulta mill-waqfien ta' parametri referenzarji eżistenti jew mit-tibdil tagħhom ( 1 )

14

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/68 tat-8 ta' Jannar 2018 li jdaħħal isem fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (“Carne de Salamanca” (IĠP))

16

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/69 tas-16 ta' Jannar 2018 dwar il-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografika protetta “Carne de Morucha de Salamanca” (IĠP)

22

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/70 tas-16 ta' Jannar 2018 li jemenda l-Annessi II, III u IV tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livelli massimi ta' residwi għall-ametoktradin, il-klorpirifos-metil, iċ-ċiprokonażol, id-difenokonażol, il-fluważinam, il-flutriafol, il-proeżadjon u l-klorur tas-sodju f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

24

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/71 tat-12 ta' Diċembru 2017 li teżenta l-produzzjoni u l-bejgħ bl-ingrossa tal-elettriku fin-Netherlands mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (notifikata bid-dokument C(2017) 8339)  ( 1 )

53

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2268 tas-26 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 li jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu ta' oġġetti b'użu doppju ( ĠU L 334, 15.12.2017 )

62

 

*

Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2315 tal-11 ta' Diċembru 2017 li tistabbilixxi Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) u li tiddetermina l-lista ta' Stati Membri Parteċipanti ( ĠU L 331, 14.12.2017 )

63

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top