EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:164:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 164, 27 ta' Ġunju 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 164

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
27 ta' Ġunju 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1133 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1388/2013 li jiftaħ u jipprovdi għall-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti agrikoli u industrijali

1

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1134 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/1135 tat-23 ta' Ġunju 2017 li jemenda l-Annessi II u III għar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-livell massimu ta' residwi għad-dimetoat u l-ometoat f'ċerti prodotti jew fuqhom ( 1 )

28

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1136 tal-14 ta' Ġunju 2017 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Emmental de Savoie (IĠP))

52

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1137 tas-26 ta' Ġunju 2017 li jiffissa l-koeffiċjent ta' allokazzjoni applikabbli għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqa għall-perjodu mill-1 ta' Lulju 2017 sat-30 ta' Ġunju 2018 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 431/2008 għal-laħam iffriżat tal-annimali bovini

54

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1138 tad-19 ta' Ġunju 2017 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fl-ewwel laqgħa tal-Konferenza tal-Partijiet tal-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju fir-rigward tal-adozzjoni tal-kontenut meħtieġ taċ-ċertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 3(12) tal-Konvenzjoni u tal-gwida msemmija fl-Artikolu 8(8) u (9) tal-Konvenzjoni

56

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1139 tat-23 ta' Ġunju 2017 li temenda l-Anness tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2017) 4450)  ( 1 )

59

 

 

RAKKOMANDAZZJONIJIET

 

*

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1140 tat-23 ta' Ġunju 2017 dwar id-dejta personali li tista' tiġi skambjata permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni (EWRS) stabbilita skont id-Deċiżjoni Nru 1082/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiġu kkoordinati l-miżuri ta' rintraċċar tal-kuntatti b'rabta mat-theddid serju transfruntier għas-saħħa (notifikata bid-dokument C(2017) 4197)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top