EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:158:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 158, 21 ta' Ġunju 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 158

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
21 ta' Ġunju 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1090 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jimplimenta l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (UE) Nru 224/2014 dwar miżuri restrittivi minħabba s-sitwazzjoni fir-Repubblika Ċentru-Afrikana

1

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/1091 tal-10 ta' April 2017 li jemenda l-Anness tar-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista ta' sustanzi li jistgħu jiġu miżjuda ma' ikel proċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi u ma' ikel għal skopijiet mediċi speċjali ( 1 )

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1092 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/670 li tintroduċi s-sorveljanza minn qabel tal-Unjoni għall-importazzjonijiet ta' ċerti prodotti tal-ħadid u tal-azzar li joriġinaw minn ċerti pajjiżi terzi

8

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1093 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jistipula standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-format ta' rapporti ta' pożizzjoni minn ditti tal-investiment u operaturi tas-suq ( 1 )

16

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1094 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jemenda għall-269 darba r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002 li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati mal-ISIL (Da'esh) u mal-organizzazzjoni Al-Qaida

27

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1095 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti ta' allokazzjoni li trid tiġi applikata għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1187/2009

29

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1096 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal liċenzji tal-importazzjoni mressqin mill-1 sas-7 ta' Ġunju 2017 u li jistipula l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 533/2007 fis-settur tal-laħam tat-tjur

31

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1097 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jistabbilixxi l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 539/2007 fis-settur tal-bajd u tal-albumina tal-bajd

34

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1098 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jiffissa l-koeffiċjent tal-allokazzjoni li għandu jiġi applikat għall-kwantitajiet koperti mill-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni mressqin mill-1 sas-7 ta' Ġunju 2017 u li jistabbilixxi l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1385/2007 fis-settur tal-laħam tat-tjur

36

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1099 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jiffissal-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2017 fil-qafas tal-kwota tariffarja miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 536/2007 għal-laħam tat-tjur li ġej mill-Istati Uniti tal-Amerika

39

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1100 tal-20 ta' Ġunju 2017 li jiddetermina l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità stabbilita għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2017 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħa bir-Regolament (KE) Nru 1384/2007 għal-laħam tat-tjur li joriġina fl-Iżrael

41

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1101 tad-19 ta' Ġunju 2017 li taħtar president ta' Bord tal-Appell tal-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

43

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/1102 tal-20 ta' Ġunju 2017 li temenda d-Deċiżjoni 2014/219/PESK dwar il-Missjoni tal-PSDK tal-Unjoni Ewropea fil-Mali (EUCAP Sahel Mali)

44

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/1103 tal-20 ta' Ġunju 2017 li timplimenta d-Deċiżjoni 2013/798/PESK dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Ċentru-Afrikana

46

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1104 tal-20 ta' Ġunju 2017 li tiddetermina li s-sospensjoni temporanja tad-dazju doganali preferenzjali skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 20/2013 mhijiex xierqa għal importazzjonijiet ta' banana li joriġinaw min-Nikaragwa

49

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 901/2014 tat-18 ta' Lulju 2014 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti amministrattivi għall-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli ( ĠU L 249, 22.8.2014 )

51

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top