EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:027:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 27, 1 ta' Frar 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 27

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
1 ta' Frar 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/160 tal-20 ta' Jannar 2017 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/161 tal-31 ta' Jannar 2017 li jikkoreġi l-verżjoni bl-ilsien Franċiż tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b'rabta mal-ajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

99

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/162 tal-31 ta' Jannar 2017 li jwettaq tnaqqis tal-kwoti tas-sajd ta' ċerti stokkijiet fl-2016 minħabba sajd żejjed fis-snin preċedenti u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2226 li jwettaq tnaqqis tal-kwoti tas-sajd disponibbli għal ċerti stokkijiet fl-2016 minħabba sajd żejjed fis-snin preċedenti

101

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/163 tal-31 ta' Jannar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

113

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2017/164 tal-31 ta' Jannar 2017 li tistabbilixxi r-raba' lista ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol skont id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE, u li temenda d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/322/KEE, 2000/39/KE u 2009/161/UE ( 1 )

115

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/165 tas-27 ta' Jannar 2017 li taħtar membru u tnax-il membru supplenti, proposti mir-Repubblika ta' Franza, fil-Kumitat tar-Reġjuni

121

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/166 tas-27 ta' Novembru 2015 dwar għajnuna mill-Istat SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) li l-Portugall qiegħed jippjana li jimplimenta għal Volkswagen Autoeuropa, Lda (notifikata bid-dokument C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/167 tat-30 ta' Jannar 2017 li temporanjament tawtorizza lill-Belġju, lir-Repubblika Ċeka, lil Franza u lil Spanja biex jiċċertifikaw il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku ta' speċijiet speċifiċi ta' pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE, li jkunu prodotti f'għalqa f'kundizzjonijiet fejn ma jkunux protetti mill-insetti (notifikata bid-dokument C(2017) 60)

143

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/168 tal-31 ta' Jannar 2017 dwar l-identifikazzjoni tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi tal-“Internet Engineering Task Force” għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku ( 1 )

151

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura tad-19 ta' Novembru 2015 li tirrigwarda l-emenda tal-Appendiċijiet 1, 2 u 4 tal-Anness 4 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli [2017/169]

155

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 tat-18 ta' Marzu 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u t-tiswija ta' takografi u l-komponenti tagħhom ( ĠU L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top