Help Print this page 

Document L:2017:027:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 27, 1 ta' Frar 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 27

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 60
1 ta' Frar 2017


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/160 tal-20 ta' Jannar 2017 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/161 tal-31 ta' Jannar 2017 li jikkoreġi l-verżjoni bl-ilsien Franċiż tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 139/2014 li jistabbilixxi rekwiżiti u proċeduri amministrattivi b'rabta mal-ajrudromi skont ir-Regolament (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ( 1 )

99

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/162 tal-31 ta' Jannar 2017 li jwettaq tnaqqis tal-kwoti tas-sajd ta' ċerti stokkijiet fl-2016 minħabba sajd żejjed fis-snin preċedenti u li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/2226 li jwettaq tnaqqis tal-kwoti tas-sajd disponibbli għal ċerti stokkijiet fl-2016 minħabba sajd żejjed fis-snin preċedenti

101

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/163 tal-31 ta' Jannar 2017 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

113

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2017/164 tal-31 ta' Jannar 2017 li tistabbilixxi r-raba' lista ta' valuri tal-limitu indikattivi ta' esposizzjoni minħabba x-xogħol skont id-Direttiva tal-Kunsill 98/24/KE, u li temenda d-Direttivi tal-Kummissjoni 91/322/KEE, 2000/39/KE u 2009/161/UE ( 1 )

115

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/165 tas-27 ta' Jannar 2017 li taħtar membru u tnax-il membru supplenti, proposti mir-Repubblika ta' Franza, fil-Kumitat tar-Reġjuni

121

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/166 tas-27 ta' Novembru 2015 dwar għajnuna mill-Istat SA. 38831 (2014/C) (ex 2014/N) li l-Portugall qiegħed jippjana li jimplimenta għal Volkswagen Autoeuropa, Lda (notifikata bid-dokument C(2015) 8232)  ( 1 )

123

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/167 tat-30 ta' Jannar 2017 li temporanjament tawtorizza lill-Belġju, lir-Repubblika Ċeka, lil Franza u lil Spanja biex jiċċertifikaw il-pjanti omm prebażiċi u l-materjal prebażiku ta' speċijiet speċifiċi ta' pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE, li jkunu prodotti f'għalqa f'kundizzjonijiet fejn ma jkunux protetti mill-insetti (notifikata bid-dokument C(2017) 60)

143

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/168 tal-31 ta' Jannar 2017 dwar l-identifikazzjoni tal-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi tal-“Internet Engineering Task Force” għar-referenzjar fl-akkwist pubbliku ( 1 )

151

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni Nru 1/2015 tal-Kumitat Konġunt għall-Agrikoltura tad-19 ta' Novembru 2015 li tirrigwarda l-emenda tal-Appendiċijiet 1, 2 u 4 tal-Anness 4 tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli [2017/169]

155

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/799 tat-18 ta' Marzu 2016 li jimplimenta r-Regolament (UE) Nru 165/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-kostruzzjoni, l-ittestjar, l-istallazzjoni, l-operazzjoni u t-tiswija ta' takografi u l-komponenti tagħhom ( ĠU L 139, 26.5.2016 )

169

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE.

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top