EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:162:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 162, 21 ta' Ġunju 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 162

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
21 ta' Ġunju 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/983 tal-20 ta' Ġunju 2016 li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 234/2004 dwar ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tal-Liberja

1

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/984 tas-7 ta' Ġunju 2016 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Krupnioki śląskie (IĠP))

3

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/985 tas-7 ta' Ġunju 2016 li japprova emenda mhux minuri fl-Ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet ta' oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Agneau de Pauillac (IĠP))

4

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/986 tat-13 ta' Ġunju 2016 li jirreġistra denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IĠP)]

5

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/987 tal-20 ta' Ġunju 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

6

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/988 tal-20 ta' Ġunju 2016 li jistipula l-kwantitajiet li għandhom jiżdiedu mal-kwantità ffissata għas-subperjodu mill-1 ta' Ottubru sal-31 ta' Diċembru 2016 fil-qafas tal-kwoti tariffarji miftuħin bir-Regolament (KE) Nru 442/2009 fis-settur tal-laħam tal-majjal

8

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni (UE) 2016/989 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni minn Franza — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

10

 

*

Deċiżjoni (UE) 2016/990 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2016 dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Greċja — EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

12

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/991 tad-9 ta' Ġunju 2016 li taħtar membru supplenti, propost mir-Renju ta' Spanja, fil-Kumitat tar-Reġjuni

14

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill (UE) 2016/992 tas-16 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/170/UE li tistabbilixxi lista ta' pajjiżi terzi li ma jikkooperawx fil-ġlieda kontra s-sajd IUU skont ir-Regolament (KE) Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat fir-rigward ta' Sri Lanka

15

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/993 tal-20 ta' Ġunju 2016 li temenda d-Deċiżjoni (PESK) 2015/778 dwar operazzjoni militari tal-Unjoni Ewropea fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali (EUNAVFOR MED operazzjoni SOPHIA)

18

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/994 tal-20 ta' Ġunju 2016 li tħassar il-Pożizzjoni Komuni 2008/109/PESK dwar miżuri restrittivi imposti kontra l-Liberja

21

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/995 tas-26 ta' Ottubru 2015 dwar l-għajnuna mill-Istat SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) mogħtija mill-Ungerija lil MOL Nyrt. (notifikata bid-dokument C(2015) 7324)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top