Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:103:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 103, 19 ta' April 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 103

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 59
19 ta' April 2016


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/590 tal-11 ta' April 2016 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/591 tal-15 ta' April 2016 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1370/2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta' ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli, rigward il-limitazzjonijiet kwantitattivi applikabbli għax-xiri sfurzat ta' butir u ta' trab tal-ħalib xkumat

3

 

*

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/592 tal-1 ta' Marzu 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għall-obbligu tal-ikklerjar ( 1 )

5

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/593 tal-5 ta' April 2016 li japprova emenda mhux minuri fl-ispeċifikazzjoni ta' denominazzjoni mniżżla fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti (Olive de Nîmes (DOP))

12

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/594 tat-18 ta' April 2016 li jistabbilixxi mudell għall-istħarriġ strutturat dwar ir-riċevituri aħħarin tal-programmi operattivi tal-għajnuna alimentari u/jew materjali bażika tal-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn skont ir-Regolament (UE) Nru 223/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

13

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/595 tat-18 ta' April 2016 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

22

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/596 tat-18 ta' April 2016 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Asja Ċentrali

24

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/597 tat-18 ta' April 2016 li testendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani (MEPP)

29

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/598 tal-14 ta' April 2016 li tawtorizza l-estensjoni tal-użu tal-estratt tal-lipidi mill-Krill tal-Antartiku (Euphausia superba) bħala ingredjent tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

34

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/599 tal-15 ta' April 2016 dwar il-konsistenza ta' ċerti miri inklużi fil-pjani nazzjonali riveduti jew fil-pjani riveduti fil-livell tal-blokok tal-ispazju tal-ajru funzjonali, ippreżentati skont ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mal-miri tal-prestazzjoni fl-Unjoni kollha għat-tieni perjodu ta' referenza (notifikata bid-dokument C(2016) 2140)  ( 1 )

37

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/600 tal-15 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2007/453/KE fejn jidħol l-istatus tal-BSE tar-Rumanija (notifikata bid-dokument C(2016) 2186)  ( 1 )

41

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/601 tal-15 ta' April 2016 li temenda d-Deċiżjoni 2011/163/UE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet ippreżentati mill-pajjiżi terzi skont l-Artikolu 29 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (notifikata bid-dokument C(2016) 2187)  ( 1 )

43

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/1187 tas-27 ta' April 2015 li jissuplimenta d-Direttiva 2010/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-bojlers tal-fjuwil solidu u pakketti ta' bojler tal-fjuwil solidu, ħiters supplimentari, regolaturi tat-temperatura u apparat solari ( ĠU L 193, 21.7.2015 )

50

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top