Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 317, 3 ta' Diċembru 2015

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-074X

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 317

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 58
3 ta' Diċembru 2015


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2226 tas-26 ta' Ottubru 2015 dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, u l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju ta' Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir

1

 

 

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju ta' Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perijodu qasir

3

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (Euratom) 2015/2227 tal-10 ta' Novembru 2015 li tapprova l-konklużjoni, mill-Kummissjoni Ewropea, tal-emendi għall-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim bejn ir-Renju Unit, il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika għall-Applikazzjoni tas-Salvagwardji b'Rabta mat-Trattat għall-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari fl-Amerika Latina u l-Karibew

9

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (Euratom) 2015/2228 tal-10 ta' Novembru 2015 li tapprova l-konklużjoni, mill-Kummissjoni Ewropea, tal-emendi għall-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim bejn ir-Repubblika Franċiża, il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika għall-Applikazzjoni tas-Salvagwardji b'Rabta mat-Trattat għall-Projbizzjoni ta' Armi Nukleari fl-Amerika Latina u l-Karibew

11

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/2229 tad-29 ta' Settembru 2015 li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi ( 1 )

13

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2230 tat-30 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi projbizzjoni għas-sajd għal-lipp abjad fl-ilmijiet tal-Unjoni u fl-ilmijiet internazzjonali taż-żoni VIII u IX minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Spanja

17

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/2231 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1126/2008 li jaddotta ċerti standards internazzjonali tal-kontabbiltà skont ir-Regolament (KE) Nru 1606/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-Istandards Internazzjonali tal-Kontabbiltà 16 u 38 ( 1 )

19

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2232 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jawtorizza żieda tal-limiti għall-arrikkiment tal-inbid prodott mill-għeneb maħsud fl-2015 fir-reġjuni kollha tal-vitikultura tad-Danimarka, tan-Netherlands, tal-Iżvezja u tar-Renju Unit

24

 

*

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2233 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanza attiva haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2234 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

29

 

 

Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2235 tat-2 ta' Diċembru 2015 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti ta' allokazzjoni li trid tiġi applikata għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1187/2009

31

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2236 tas-27 ta' Novembru 2015 li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Konferenza Ministerjali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-estensjoni tal-moratorju fuq dazji doganali fuq trażmissjonijiet elettroniċi u l-moratorju fuq ilmenti mhux marbuta ma' vjolazzjoni u lmenti dwar sitwazzjonijiet

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2237 tat-30 ta' Novembru 2015 li taħtar membru supplenti Daniż fil-Kumitat tar-Reġjuni

35

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/2238 tat-30 ta' Novembru 2015 li taħtar membru supplenti Netherlandiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

36

 

*

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2239 tat-2 ta' Diċembru 2015 li tikkonċerna ċerti miżuri protettivi marbuta mal-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja tas-sottotipi H5N1 u H5N2 fi Franza (notifikata bid-dokument C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika tad-Direttiva tal-KE 97/55 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Ottubru 1997 li temenda d-Direttiva tal-KEE 84/450 dwar reklamar qarrieqi sabiex tinkludi reklamar komparattiv ( ĠU L 290, 23.10.1997 ) (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 15, Volum 3, p. 365)

42

 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top